Szépség és harmónia….szépséghibákkal….

Vénusz a Mérlegben – tranzitként (2018 augusztus 7 – szeptember 9)

A hagyományok szerint a Vénusz otthon van a Mérlegben, így hatása erőteljesen és természetének megfelelően érvényesül. Ebben az időszakban erős késztetést érezhetünk, hogy több szépséget csempésszünk életünkbe, felül emelkedjünk a viszályokon, saját értékeinket és eszményeinket állítsuk életünk középpontjába. Az elmúlt évek egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló fényszögei miatt azonban a béke és a harmónia megteremtése csak komoly konfliktusok, válságok, érzelmi szakítópróbák – de minimum feszültségek révén volt lehetséges. Ez a tendencia továbbra is hangsúlyozottan érvényesül.

A Vénusz az asztrológiában többek között a szeretet és a szerelem, a vonzalom, a harmónia, a szépség, művészi érzék, a társas kapcsolatok, társasági élet, a kellemes és a szép dolgok, pl. művészet, zene, tánc, a finom szórakozások, pénzügyek jelölője.

A hagyományok szerint a Vénusz otthon van a Mérlegben, így hatása erőteljesen és természetének megfelelően érvényesül. Ebben az időszakban erős késztetést érezhetünk, hogy több szépséget csempésszünk életünkbe, felül emelkedjünk a viszályokon, saját értékeinket és eszményeinket állítsuk életünk középpontjába.

Mindenek előtt tisztázzuk, hogy amikor a „szépség” fogalmát a Mérleghez társítom, a szépségnek nem arról a fajta művi, lélektelen változatáról beszélek, amit a média és a közösségi fórumok igyekeznek belénk sulykolni. A levegő elem uralma alatt álló, kardinális Mérleg számára, a szépség mindenek előtt egy mentális tapasztalás, az olyan örök és romolhatatlan eszményeknek, alapelveknek az elegye, mint a harmónia, nyugalom, méltányosság.

A hazaérkező Vénusz hatására felismerhetjük, hogy létezik egy egyetemes igény arra, hogy egy olyan biztonságos zugot alakítsunk ki, ahol egyeztetéseket, béketárgyalásokat folytathatunk, a kapcsolatok bármilyen típusáról legyen is szó, őszinte párbeszédbe elegyedjünk a másikkal. A bolygó és a jegy békés, kulturált kombinációt képez, amelynek hatására felerősödnek a kedves, kulturált emberi érintkezés iránti igényeink.

Az elmúlt évek egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló fényszögei miatt azonban a béke és a harmónia megteremtése csak komoly konfliktusok, válságok, érzelmi szakítópróbák de minimum feszültségek révén volt lehetséges. Ez a tendencia továbbra is hangsúlyozottan érvényesül.2010 – 2017 között, a Plútó – Uránusz kvadrát idején valahányszor a Vénusz ebben a jegyben haladt, előbb- utóbb nehéz fényszöget képezett ezzel a két bolygóval. A Plútó 2024-ig még a Bakban tartózkodik, így az addig hátralevő évek alatt még mindig létrejön egy – egy kvadrát. Az Uránusz 2018 májusában jegyet váltott, így a Kos tranzitja idején (a Mérleggel szemközti jegy) megszokott érzelmi feszültségek most rejtettebben nyilvánulnak meg (a Bikából 150 °-os fényszöget, kvinkunxot képez urával a Vénusszal). 2020 ig azonban a Szaturnusz is otthonában, a Bakban tartózkodik, és a Vénusz Mérlegben haladása idején évről-évre szintén kvadrát jön létre a két bolygó között.

A királylány és a béka : az ilyen időszakokban lehetséges forgatókönyvek *

Néhány lehetséges forgatókönyv Forrás : xfree blog

Ezek a hatások továbbra is jelentősen megterhelhetik társulásainkat. Így a Mérleg témák: párkapcsolat, romantika, társulások nem csupán kiemelkedő szerepet kapnak ebben a időszakban, hanem árnyékos oldalukkal kell majd dolgoznunk.

Hogy hogyan állítjuk össze a diplomácia és a konfrontáció, az eggyé válás és a határok megvonása, az egészséges önszeretet és a partner iránti odaadás, a még elviselhető kompromisszumok és a mindkét felet destruáló önfeladás, az együttlét és a leválás kozmikus táncának azt a koreográfiáját, amely segít kiegyensúlyozottabbá tenni életünket, a bennünk lakozó Mérleg– princípiumon múlik.

Ebbéli törekvéseinkben segíthet, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy a Mérleg alapvető igényének, a társas ösztönnek magasabb célja az, hogy másokon keresztül tapasztaljuk meg magasabb rendű énünket. Ebben az értelemben az esetleges konfrontációk, akárcsak a feszültségek réseket nyithatnak, melyeken keresztül jobban ráláthatunk társas viszonyaink és szerelmi kapcsolataink forgatókönyveiben betöltött szerepünkre és felelősségünkre.Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Ez különösen azokban a napokban válik szembetűnővé, amikor a Mérleg Vénusz a Bak Szaturnusszal képezett kvadrátja felé halad. A két bolygó fényszöge 2018 augusztus 9-én pontosul be, de az előző és következő néhány nap alatt is érvényesül befolyása.

Ez a fényszög érzelmi mélypontokat jelezhet, a veszteség, magány, elszigeteltség, szeretetlenség érzésével töltve el bennünket. A frusztráció egyszersmind arra is ösztönöz, hogy kitörjünk egy boldogtalan helyzetből. Az erőpróbáló bolygókapcsolat hatásait az előző bejegyzések már részletesen bemutatták (Karmikusan terhelt viszonyok ?, Vénusz – Szaturnusz kvadrátÉrzelmi szakítópróbák -életmentő műtétek) Ha az elmúlt időszakokban levontuk a fényszög ránk és tárulásainkra vonatkoztatható tanulságait, ezek a napok kevesebb frusztrációt tartogathatnak. Annyi azonban még így is elmondható, hogy ez fényszög nem hat túl kedvezően a szerelmi és a társas kapcsolatainkra. Jobban tesszük, ha közösségi programok helyett otthoni elfoglaltságot keresünk magunknak Pénzügyeink intézését, a fontos megbeszéléseket szintén halasszuk el.

Vénusz – Uránusz kvinkunx

A 2018 folyamán ezzel nagyjából egyidejűleg érvényesülő Vénusz – Uránusz kvinkunx nem élezi ki annyira az ellentéteket, mint az előző évek Kos Uránusz – Mérleg Vénusz szembenállása. De szem előtt tartva mindazt, ami egy korábbi bejegyzésben írtam erről a fényszögről, ez sem tekinthető éppenséggel egy könnyen kezelhető hatásnak.

„A kvinkunxok által összekötött két planéta ugyanis legtöbbször olyan jegyekben áll, melyek természete már nem is különbözhetne jobban egymástól: más elemekhez, minőségekhez, nemekhez tartoznak. Érthető módon önkifejezésmódjuk is teljesen karakteridegen.

Ennél a kombinációnál még a szintén sok kihívást tartogató kvadrátok (90°) szembenállások (oppozíciók, 180°) is könnyebben kezelhetők, hiszen azok rendszerint hasonló minőségű (kardinális, fix vagy változó) jegyeket kötnek össze.

A kvinkunx jelezte – kapcsolódásokat azonban valamiféle kínos feszültség, felemásság hatja át. Az angol szakkifejezés, az “inconjunct” találóan jellemzi a tényleges találkozási pontok hiányából fakadó problémákat. Az együttműködés tehát nagy adag alkalmazkodást igényel – már amennyiben létrejön egyáltalán. Ha azonban nem forgácsolódik szét, nem szivárog el az energia, a fényszög természete hatalmas tanulási, fejlődési és áttörési lehetőségeket is tartogathat.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a 150 fokos fényszögek ún. betegség – fényszögek is. A quinkunx elsősorban a bolygók és jegyek természetére jellemző egészségkárosodásokat okozhat, de ezek jellege attól is függ, milyen életterületeket (házakat) érintenek a személyi horoszkópban

Könnyebbségek – feltételes módban

2018 augusztusa folyamán a szintén ugyanezekben a napokban ható Mars – Vénusz trigon, ill. a Szaturnusz – Uránusz harmonikus fényszöge enyhítheti valamelyest ezeket a feszültségeket, de egyidejűleg érvényesül a szintén erőteljes széthúzó-erőt jelző Mars – Uránusz kvadrát is. Ezért a könnyebbségek igencsak feltételes módban értendők…Vénusz – Plútó kvadrát

Az augusztus 27-én bepontosuló Vénusz – Plútó kvadrát a Mérleg– minőség olyan árnyoldalait – és következményeit állítja refelktorfénybe, mint a kivetítés, sznobizmus, megfelelési kényszer, kétértelműség, döntésképtelenség és a társfüggőség. Ugyanis a Plútónak az a hajlama, hogy képes mélyen leásni a mocsokba, hogy felszínre hozza a lehető legkényelmetlenebb igazságokat, élesen ütközik a Vénusz könnyed önkifejezési módjával, amellyel kikozmetikázza a kellemetlen igazságokat és fenntartja a látszatokat. Jóllehet ennek a kvadrátnak az energiája segíthet eltüntetnünk életünkből ezeket a disszonanciákat és összhangba hozni őket belső igazságainkkal, maga a folyamat igen kényelmetlen és fájdalmas lehet.

Ez a fényszög ugyanis a “veled vagy nélküled ?” – típusú érzelmi szakítópróbák forgatókönyveinek egyik tipikus jelölője (akárcsak az előzőleg bepontosult Vénusz – Szaturnusz kvadrát). A feladat ilyenkor: górcső alá kell vennünk társulásainkat (nem csupán a párkapcsolatok, hanem más jellegűek is), érzelmi sztereotípiáinkat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásunkat. A nagyfokú diszkomfortérzet (tehát nem az ilyenkor, a legjobb kapcsolatokban is megjelenő feszültségek, nézeteltérések) annak a csalhatatlan jele, hogy nem csupán a másik fél viselkedése, hanem a saját viszonyulásunk is kívánnivalót hagy maga után. (Ez akkor is igaz, sőt, még csak akkor igazán, ha látszólag bennünket károsítottak meg, hagytak el, csaltak meg, bántalmaztak, fosztottak ki akár lelki-érzelmi, akár fizikai értelemben is.) A következtetések levonása után sort lehet apránként keríteni a szükséges lépésekre is.

 

Kapcsolódó

Karmikusan terhelt viszonyok ?

Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Megszállott szerelem – a társfüggőségről

Ikerlángok, lélektársak és hasonlók…

Érzelmi szakítópróbák -életmentő műtétek

Vénusz – Plútó tranzitok

Valóban szereted magad ?

loading…

 

* A mém szövege, az xfree blogról hoztam 🙂

Klasszikus:
A királylány megcsókolta a békát. A béka gyönyörű herceggé változott. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

1. variáció: A királylány megcsókolta a békát. ő is békává változott. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2. variáció:A királylány megcsókolta a békát. ő is békává változott. A világ kitaszította őket. Boldogtalanul éltek és meghaltak.
3. variáció: A királylány megcsókolta a békát. A királylányból királyfi lett. A béka nem változott.
4. variáció: A királylány megcsókolta a királyfit. A királyfiból béka lett. A királylány kolostorba vonult.
5. variáció: A királylány megcsókolta a királyfit. A királylányból béka lett. A királyfi bevonult.
6. variáció: A királyfi megcsókolta a királylányt. Belőle is királylány lett. Esténként összejöttek, és kipletykálták az egész palotát.
7. variáció: A királyfi megcsókolta a királylányt. Erre kiderült, hogy a királylány is királyfi. Hatalmi viszályba keveredtek, és elpusztították egymást.
8. variáció: Egy béka megcsókolt egy másikat. Az egyik királyfivá, a másik királylánnyá változott. Többször nem mertek csókolózni, mert féltek, hogy visszaváltoznak békává.
9. variáció: Egy béka megcsókolt egy másikat. Hamarosan új békák születtek. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
10. variáció: A királyfi megcsókolta az anyósát. Béka lett belőle. Azelőtt kígyó volt.
11. variáció: A királyfi megcsókolta a békát. Anyós lett belőle. A királyfi megnézte, majd elvette a lányát.
12. variáció: A királylány megcsókolta a békát. A béka királyfivá változott, de a királylánynak a béka volt az esete.
+1 variáció:
A királyfi megcsókolta a királylányt. Nem történt semmi. Még egy ideig csókolóztak aztán megunták egymást.

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!