Augusztus 2018

Nagy feszültségekkel kezdődik augusztus: a Mars – Uránusz kvadrát robbanékony helyzeteket, váratlan változásokat jelez, miközben a Mars és a Merkúr tolatása lelassítja a folyamatokat, zűrzavart teremt, csökkenti befolyásunkat a dolgokra. Ez a sajátos egyveleg sokféle frusztrációt tartogathat. Az ügyek menetét a hónap első harmadában hat retrográd bolygó fékezi, az augusztus 11-i részleges napfogyatkozás pedig további borulékony helyzetekkel hozható összefüggésbe. Szerencsére a hónap második felétől enyhül a nyomás: a Szaturnusz és az Uránusz közötti harmonikus kapcsolat hatásait szeptemberben is élvezhetjük. Összeáll egy nagy földtrigon is, így akik az elmúlt hetek során sikeresen vették az akadályokat, most állhatatosságuk jutalmát is megkaphatják. A Jupiter és a Neptun harmadszor, utoljára bepontosuló trigonja tovább oldhatja a feszültséget. Augusztus 27-én a Mars is abbahagyja a tolatását, jelezve, hogy mozgásba lendülnek ügyeink. Bár a romeltakarítási munkálatok még hátra vannak, biztató, hogy az egy helyben toporgás is véget ér.

Augusztus 2 : újra egzakt a Mars – Uránusz kvadrát (Vízöntő – Bika 2°32′)

A július végi tűzijáték a hónap elején is folytatódik: augusztus 2-án újra bepontosul a Mars -Uránusz kvadrát (Vízöntő – Bika 2°32′). Erről a fényszögről már rengeteg szó esett a blogon, ugyanis több- kevesebb intenzitással egész nyáron át érvényesül. (Bővebben: Mars – Uránusz kvadrát 2018 nyár, Mars – Uránusz kvadrát a személyi horoszkópban, Mars – Uránusz kvadrát tranzitként, A Mars tolatása a Vízöntő jegyében – 2018 nyár) Először május közepén pontosult be, amikor mindkét bolygó direktben halad és jegyet váltott, legközelebb – és idén utoljára pedig szeptember 19-én válik egzakttá. Mivel a Mars június 26 óta tolat, a fényszög lassabban bomlik fel, mint általában, így fokozott figyelmet igényel. A július 27-i teljes holdfogyatkozás-képletben is jelentős szerepet játszott (cikkek itt, itt, itt) és tényező lesz az augusztus 11-i újhold és részleges napfogyatkozás – képletben is. Ezt követően újra enyhül intenzitása, de lényegében szeptember végéig befolyást gyakorol a folyamatokra.A Mars – Uránusz erőpróbáló fényszögeit robbanékonyság, váratlan események, meglepetésszerű fordulatok jellemzik. Ezeket az aspektusokat erőteljes szabadságvágy, lázadó szellem hatja át. Jó esetben ahhoz adnak muníciót, hogy szembeszálljunk az értelmetlen szabályokkal, megkérdőjelezzük a fejlődést már nem szolgáló, élettelen konvenciókat. Sajnos azonban a forrófejűség, impulzív reakciók még jellemzőbbek lehetnek, így aztán újító szellemű és kreatív áttörések helyett egyszerűen fejjel megyünk a falnak. A későbbi következményekkel nem törődve lázadozunk, felrobbantva az okkal emelt korlátokat is. Ha valamikor, most nagyfokú óvatosságra van szükség, ugyanis mi is, környezetünk is hajlamosak lehetünk túlzásokba esni, a dolgok pedig könnyen kifuthatnak az ellenőrzés alól. A féktelen indulatkitörések, a fennálló rend, a struktúrák elsöprésének a szándéka személyes és kollektív szinteken is rengeteg kárt okozhat.

Ez a fényszög rendkívül balesetveszélyes is: a szétszórtság, impulzivitás, türelmetlenség, dühöngés tragikus láncreakciókat indíthat el. (A balesetek tűzzel, árammal, műszaki eszközökkel, közlekedéssel – főleg repülőgépekkel, ld. a július 31-én kényszerleszállást végrehajtott mexikói gép – állhatnak kapcsolatban. Műszaki cikkek – különösen számítógépek, távközlési eszközök meghibásodása, eltűnése is gyakori lehet mostanság; a tolató Merkúr pedig, ha nem is képez fényszöget az Uránusszal és a Marssal – tovább bonyolítja a helyzetet. Sajnálatos módon ebben az időszakban – ahogy az elmúlt hónapokban is – terrorakciókról, eldurvuló demonstrációkról, robbantásokról, tűzesetekről is hallhatunk).

Az elválás és a változás szintén Uránusz – analógia, néhányan pedig váratlanul – vagy nem is annyira váratlanul kitörnek hétköznapjaik taposómalmából. Ezt a tranzitot a párkapcsolatok és más társulások is megszenvedhetik, hiszen az Uránusz erős szabadságvágyat ad, és változásra sarkall, amennyiben a kapcsolatok nem felelnek meg mindkét fél igényeinek.

Ebben az időszakban sokan küzdenek valamilyen problémával: szakmai vagy magánjellegű nyomás alatt vannak, valamilyen veszteség érte őket, stb. A frusztrációt növeli, hogy miközben újabb meg újabb kihívások érkeznek – akár derült égből villámcsapás jelleggel is – a tolató bolygók miatt ólomlábakon vánszorog az idő és a szokásosnál sokkal kevesebb ráhatásunk van az eseményekre. ( A Merkúr augusztus 19-én, a Mars augusztus 27-én fejezi be tolatását, az Uránusz augusztus 7-én vág hátraarcot, a Szaturnusz és a Plútó pedig csak szeptemberben fordul direktbe). Az eklipszek (július 13, július 27, augusztus 11) még kiszámíthatatlanabbá teszik az időszakot, így bármekkora nehézséget is okoz, a kivárás, erőgyűjtés, testi – lelki állóképesség növelése a leghelyesebb megoldás.

Ezúttal is érvényes törvényszerűség: minél több az önként hozott áldozat, minél több, már régóta esedékes lépésre kerítünk sort, minél inkább fegyelmezzük magunkat, annál valószínűbb, hogy a valódi értékek átmenthetők. A kémiai értelemben vett józanság most is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy „megváltottabb” szinten éljük át ezt az időszakot. Nyugton maradni azonban nagyjából olyan érzés, mint meztelen hátsóval egy hangyabolyon kuporogva kivárni, hogy vonuljon tovább a hátunk mögött sziesztázó oroszlán – kolónia.

Az augusztus 7-i bolygóhatások további árnyalatokkal színezik a képet. (Ezek nyilván nem csak arra a napra érvényesek, hanem később is érvényesül befolyásuk és összeadódnak.)

Augusztus 7 : Nap – Jupiter kvadrát ( Oroszlán – Skorpió 14°26′)

A Nap – Jupiter kvadrát az Oroszlán és a Skorpió 14°26′-én pontosul be. A Nap egyebek mellett az identitás, az életerő, az öntudat, a tudatosság, a kreativitás, a szellemiség jelölője. A Nagy Jótevőként számon tartott Jupitert a szerencsével, bőséggel, terjeszkedéssel hozzák összefüggésbe. Általánosságban el is mondható, hogy alapvetően jóindulatú, nagyvonalú és filantróp. De, mint Erin Sullivan a Szaturnusz tanításaiban rámutat, „valójában a Jupiter legalább akkora zsarnok, mint a Szaturnusz , csak jóval több fenséges és pompázatos tulajdonsággal rendelkezik. Jupiter karizmatikus, a Szaturnusz nem az.”

Ebből kifolyólag, jóllehet a Jupiter erőpróbáló fényszögeit általában kevésbé tartják problémásnak, mint a Szaturnuszéit, nagyon kellemetlen meglepetéseket tartogathatnak. Jelen esetben pl. az okozhat gondot, hogy az egyén túl sokat akar, túl gyorsan, túl gátlástalanul. Meggondolatlan kockázatokat vállal, nem törődve azzal, milyen következményeik lehetnek ezeknek magára vagy másokra nézve. A felelősségvállalás sem tartozik az erősségei közé. Az indokolatlan derűlátás, a lehetőségek túlértékelése, a nagyképűség, dogmatizmus, arrogancia, lehengerlő stílus, pazarlás további problémákat okozhat. E bolygókombinációnak témája az is lehetne: nyerni mindenáron.Augusztus 7 : az Uránusz retrográd stacionáriusba vált

Ugyanezen a napon vált retrográdba az Uránusz is, hogy elkezdje 2019 január 6-ig tartó tolatását. Idén november 6-án még visszatér a Kosba. Az ébredések, szabadságvágy, forradalmak, zseniális ötletek, találmányok és az öncélú felforgatás princípiuma 2019 január 6-án indul újra előre. Egy retrográd Uránusz sokkal erősebben és „uránikusabban” hat, mint általában. Nem csupán jó hatásokról lehet szó. A viselkedés kifejezetten neurotikussá vagy pszichotikussá is válhat. Ez egyéni és kollektív szinten is érvényes. Az Uránusz lázadásokkal, anarchista mozgalmakkal, politikai szélsőségekkel, terrorakciókkal, robbanásokkal is kapcsolatban van, így jelezheti azt is, hogy a felszín alatt olyan folyamatok kezdődnek el, amelyek fél év elteltével látszólag egyik napról a másikra előtörve, még jobban felkavarják majd eddig sem túl békés világunkat.

Augusztus 7: a Vénusz a Mérlegbe lép

A Vénusz szintén augusztus 7-én tér haza a romantikus és kapcsolatorientált Mérlegbe, ahol retrográd időszaka miatt a szokásosnál hosszabb ideig tartózkodik (Először szeptember 9-ig, aztán november 1-jén visszatolat és csak december 2-án lép át újra a Skorpióba). Az asztrológiai hagyományok szerint a társas viszonyok bolygója otthon van ebben a jegyben, vagyis itt tudja a legharmonikusabban kibontakoztatni tulajdonságait.
Ehhez a pozícióhoz olyan előnyös tulajdonságokat társítanak, mint a fejlett szépérzék, jó stílusérzék, a művészetek szeretete, előzékenység, emberekkel való bánni tudás, tapintat, báj, kompromisszumkészség, békülékenység. Az elkövetkező hetek elvileg alkalmasak lehetnének tehát, hogy visszaállítsuk társas kapcsolataink megbomlott harmóniáját, kellemesebbé tegyük saját és környezetünk életét, egy kicsit kikapcsolódjunk, néhány új holmival, fodrász, kozmetikus segítségével, vonzóbbá tegyük megjelenésünket.

A bolygó azonban nemsokára erőpróbáló kapcsolatokat, kvadrátokat képez a Szaturnusszal (augusztus 10) és a Plútóval ( augusztus 26), így fentebbi törekvéseink különféle akadályokba ütközhetnek. Ha pedig, Mérleg-szokás szerint a problémák szőnyeg alá söprésével vagy tarthatatlan kompromisszumok tartósításával próbáltunk egyensúlyt vinni társas viszonyainkba, kellemetlen meglepetések is érhetnek. A feszült fényszögek a kapcsolatok szakítópróbájára, eltapsolt tartalékok esetében nehezen pótolható hiányra, a fedezet nélküli ígérgetés következményeire is utalhatnak. Diplomatikus megoldások helyett inkább a tárgyalások megfeneklése, fehér asztal mellől nem orvosolható konfliktusok fellángolása vagy a meglévők kezelhetetlenné mérgesedése valószínű. Mindez a Vénusz közelgő tolatásának időszakához is témákat szolgáltathat.

Augusztus 8 : Vénusz – Mars trigon (Mérleg – Vízöntő 01°03′)

Az augusztus 8-án bepontosuló Vénusz – Mars trigon szenvedélyes flörtöket jelezhet. Hogy hosszabb távon is tombol majd a szerelem vagy csak időszakos fellángolásról van szó, a képlet egyéni adottságaitól függ. Általános értelemben vágyainkat, érzelmi és biztonsági szükségleteinket a gyakorlatban is hatékonyabban tudjuk érvényesíteni. Ez szakmai, üzleti projektek esetén is jól jöhet.

Érdekes sajátossága a jelenlegi bolygóállásoknak, hogy ezzel egyidejűleg egy Vénusz – Szaturnusz kvadrát is hat ( másnap pontosul be, de a két hatás egyszerre érvényesül). Mivel az nem kimondottan vidám fényszög, a trigon által jelzett örömökbe nagy adag üröm is vegyülhet. (A szerelmi háromszögek jellemző hozadékai ennek az időszaknak, így kézenfekvő a feltételezés: valakik gyönyöre másvalaki bánata lehet. Egy kapcsolaton belül is adódhatnak bonyodalmak: meglehet, hogy a pár remekül elvan a hálószobában, de együttlétük valamilyen értelemben súlyos többlet – terhet vagy felelősséget rak egyik vagy mindkét fél vállára. Sőt, az is előfordulhat, hogy a kémia nagyszerűen működik ugyan, de az egyik fél sokkal több érzelmet, törődést fektet az együttlétbe, mint a másik. Amennyiben tartós és megalázó egyoldalúságról van szó, a közelgő Szaturnusz és a Plútó erőpróbáló fényszögei lehetőséget teremtenek számára, hogy kilépjen a toxikus kapcsolatból.

Augusztus 8 : Nap – Merkúr együttállás (Oroszlán 16°27′)

A szintén augusztus 8 -án bepontosuló Nap – Merkúr együttállás jó esetben a tudatosság növekedését jelzi, így ahelyett, hogy fejjel mennénk a falnak, értelmetlen harcokba bonyolódnánk, reflexióra használjuk a rendelkezésre álló időt. Ez a Merkúr tolatása miatt is indokolt: a cselekvés pillanata később jön el. Sajnálatos módon azonban túlságosan dogmatikussá, szubjektívvé is tehet, az Oroszlán tüzessége pedig, az egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló bolygóhatásokkal kombinálódva arra hajlamosíthat, hogy érvek helyett földbe akarjuk döngölni partnerünket.

Augusztus 9: Vénusz – Szaturnusz kvadrát (Mérleg – Bak 3°07′)

Augusztus 9-én bepontosul a Vénusz és a Szaturnusz közötti kvadrát. A hagyományosan diszharmonikusnak tekintett fényszög része az augusztus 11-i részleges napfogyatkozás képletében is érvényesülő hatásoknak. Érzelmi mélypontokat jelezhet, a veszteség, magány, elszigeteltség, szeretetlenség érzésével töltve el bennünket. A frusztráció egyszersmind arra is ösztönöz, hogy kitörjünk egy boldogtalan helyzetből. Az erőpróbáló bolygókapcsolat hatásait az előző bejegyzések már részletesen bemutatták (Karmikusan terhelt viszonyok, Vénusz – Szaturnusz kvadrát, Érzelmi szakítópróbák -életmentő műtétek) Ha az elmúlt időszakokban levontuk a fényszög ránk és tárulásainkra vonatkoztatható tanulságait, ezek a napok kevesebb frusztrációt tartogathatnak. Annyi azonban még így is elmondható, hogy ez fényszög nem hat túl kedvezően a szerelmi és a társas kapcsolatainkra. Jobban tesszük, ha közösségi programok helyett otthoni elfoglaltságot keresünk magunknak Pénzügyeink intézését, a fontos megbeszéléseket szintén halasszuk el.

Augusztus 11 : Merkúr – Jupiter kvadrát (Oroszlán – Skorpió 14°47′)

Jóllehet nem túl erős fényszög, amelynek hatása néhány napon belül elmúlik, most mégis kiemelkedő jelentőséget kap, hiszen az újhold-és napfogyatkozás képletben is nagy szerepet játszik és július 9-én, amikor a Merkúr még direktben haladt, már bepontosult egyszer. Augusztus 29-én, amikor a Merkúr már abbahagyta tolatását, újra összeáll: érdemes tehát nagyon odafigyelni a fényszög kapcsán terítékre került témákra. ( Lehetséges hozadékok: túlbeszélés, agresszív, a többiek szempontjait semmibe vevő, tekintélyelvű bizonygatás, ideges csapongás. E bolygóállás a nagyvilágban is kedvez a demagóg, hordószónoki, bűnbakkereső megnyilvánulásnak, politikai és gazdasági blöfföléseknek.) Folytatódnak az augusztus 7-én egzakttá vált Nap – Jupiter kvadrát témái is

Augusztus 11: újhold és részleges napfogyatkozás az Oroszlánban

Újhold és részleges napfogyatkozás, Bp. 11:57′ , Oroszlán 18°41′

A következő újhold, amely egyszersmind részleges napfogyatkozás is (Magyarországról nem látható), helyi idő szerint 11:57′ – kor születik meg, az Oroszlán 18°41′-en.

Nem sok jót ígér, hogy az újhold együttállást képez a retrográd Merkúrral. Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, az eklipszek szó szerint elsötétülést jelentenek, egy tolató Merkúr esetén pedig jó esély van rá, hogy ez a folyamat az ítélőképességet is érinti. A minimum, ami egy ilyen bolygóállásról elmondható, hogy nem alkalmas fontos döntések meghozatalára, új projektek elkezdésére. Akkor sem, ha az újhold elvileg az új kezdetek időszaka. (Arról nem is beszélve, hogy a retrográd Merkúr nem csak a gondolkodási folyamatok, hanem tárgyalások, utazások, üzleti tevékenység elakadását is jelezheti; a túlfeszített idegrendszer, szorongás és ebből fakadó ingerlékenység további hozadékok lehetnek.)

Sajnálatos módon azonban visszafogottságra, önmérsékletre nem sok jel utal. Az eklipsz képletben az újhold kvinkunxot képez a Plútóval, együtt áll a tolató Merkúrral és kvadrátban van a fellengzős Jupiterrel. E fényszögek ideológiai, világnézeti vitákra, hatalmi harcokra utalnak. A Jupiter hajlamos lehet felfújni a dolgokat, és az Oroszlán Naphoz hasonlóan túl is dramatizál. A Plútó túlfeszíti a húrt, a szappanoperát pedig egy horror – show elemeivel színesítheti, ami így már nem annyira vicces. A tolató Merkúr arra is figyelmeztet, hogy a látványos gesztusok és elhamarkodott ígéretek visszaüthetnek.

Augusztus 10 – 15: a Perszeidák „csillagzápora”

A meglehetősen feszült hangulatot a Perseidák látványa oldhatja némiképp – már ha az időjárás lehetővé teszi, hogy gyönyörködjünk bennük. A Szent Lőrinc könnyeiként ismert meteorraj már július végén megérkezett és augusztus végéig velünk lesz, a „csillagzápor” augusztus 10- 15 között válik a legintenzívebbé. A legtöbb hulló csillag (semmi közük a tényleges csillagokhoz, a meteorokat azért látjuk csillagszerűen fényesnek, mert a légkörbe érve súrlódnak, felhevülnek és elégnek) augusztus 12- ről 13-re virradóan látható az égbolton. Bár a néphit ambivalens hiedelmeket táplál a hullócsillagokkal kapcsolatban (pl. egyaránt lehetnek haláljelek és kívánságok teljesítői is) nincs asztrológiai értelemben vett jelentőségük.

A hónap közepétől fokozatosan oldódik a feszültség

 

Augusztus 13: a Mars visszatér a Bakba

A Mars augusztus 13-án tolat vissza a Bakba, ahol szeptember 11-ig tartózkodik majd. Ez a váltás önmagában is csökkentheti a felhalmozódott feszültséget. A Mars erőben van a Bakban – tehát remekül működik ebben a szorgalmas, praktikus földjegyben. Remélhetőleg sokan veszik majd a tranzit által hordozott üzenetet és térnek vissza eredeti terveikhez, gondosan megvizsgálva őket, megállják-e helyüket a gyakorlatban is? A részletek kidolgozása, a stratégiák felülvizsgálata és a realitások követelményeihez igazításuk újabb eredményeket hozhat. Az elmúlt hónapok flúgos futamát követően hatalmas megkönnyebbülés, hogy a Bak Marsnak esze ágába sincs fénysebességre kapcsolni, betartja a sebességkorlátozásra vonatkozó előírásokat meg a többi közlekedési szabályt is, és a jövő helyett az itt és most aktuális feladataival van elfoglalva.

Augusztus 13 – szeptember 20: Szaturnusz – Uránusz trigon

Jóllehet nem egzakt, az Uránusz – Szaturnusz trigonja (Bika – Bak 2°) fontos kapaszkodót jelent a földindulásban. Bár július folyamán is segített viszonylagos stabilitást teremteni, a fényszög hatása augusztus 13 – szeptember 20 között a legerősebb. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, az Uránusz és a Szaturnusz ellentétes minőségeket jelképeznek az asztrológiában. Míg a Szaturnusz egyebek mellett az autoritás, hagyományok, struktúrák, kiszámíthatóság princípiuma, az Uránuszt a lázadásokkal, találmányokkal, modernizációval, váratlansággal hozzák összefüggésbe. Harmonikus kapcsolatuk, trigonjuk olyan lehetőségeket teremt, amikor is a kétféle energia hatékonyan, a szokásosnál kevesebb stresszel kombinálható. Jóllehet az Uránuszt a váratlan és nem egyszer nyugtalanító változásokkal hozzák összefüggésbe, Szaturnusszal képezett fényszögének köszönhetően ez most kevesebb megrázkódtatással, tervezhetőbben zajlik, az eszközölt változások pedig hosszabb távú fejlődés alapjait teremthetik meg.

Az Uránusz kellemesen fellazítja a Szaturnusz bemerevedett kereteit, az általa jelzett változások pedig az emberi psziché számára elviselhetőbb, kevésbé szeszélyes módon mennek végbe. A Szaturnusz által jelképezett régi, hagyományos most harmonikusan és eredményesen kombinálható az új elemekkel, a nagyobb felelősség egyszersmind nagyobb szabadsággal is felruházhat. A kedvező változások személyes és kollektív szinteken is érzékelhetők lesznek. Legtöbbet azok profitálhatnak ebből a fényszögből, akiknek föld jegyekben (Bika, Szűz, Bak) állnak bolygóik vagy horoszkóptengelyeik.(A tervek gyakorlatba ültetéséhez feltétlenül várjuk meg, amíg a Mars és a Merkúr direktbe vált.)

Augusztus 18: Vénusz – Merkúr szextil (Mérleg – Oroszlán 11°32′)

Az előző napokban – hetekben kiélezett helyzetek élén az augusztus 18-án egzakttá váló Merkúr – Vénusz szextil is tompíthat. A diplomáciai érzék, tapintat, jóakarat, a közös pontok keresése még az elmérgesedett – vagy elmérgesedéssel fenyegető viszonyokon is javíthat. Jelen bolygóhatások mellett természetesen rengeteg olyan szál is akad, amelyeket nem szorosabbra fűzni, hanem elvékonyítani kell vagy kimondottan megszakítani, a folyamat mikéntje azonban most sem mindegy. Társas viszonyaink vonatkozásában, ha rajtunk múlik, a fontosabb döntéseket talán szintén nem árt elhalasztani. (A Vénusz november 17-én fejezi be tolatását, így könnyen elképzelhető, hogy bizonyos társulásainkat illetően csak akkorra fog letisztulni a kép.)

Augusztus 19: a Merkúr direkt stacionáriusba vált (Oroszlán 11°31′)

Augusztus 19-én, sokunk megkönnyebbülésére a Merkúr is abbahagyja tolatását és az Oroszlán 11°31′-en direkt stacionáriusba vált. Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a Merkúr retrográd időszakai arra szólítanak fel, hogy újra gondoljunk, átismételjünk dolgokat, jobban odafigyeljünk a részletekre, felfrissítsük tudásunkat. (A „felszólítás” különféle malőrök, meghibásodások, elakadás formájában érkezik. ) Nos, a direktbe váltást követően ügyeink visszazökkennek a normális kerékvágásba, de a stacionárius szakaszban, míg ki nem lép a retrográd árnyékból, még bőven várható zűrzavar.

Augusztus 19: Jupiter – Neptun trigon (Skorpió – Halak 15°36′)

Ugyanezen a napon pontosul be harmadszor, utoljára (Skorpió – Halak 15°36′) a Jupiter- Neptun trigon. Mint a Mélységeink kincsei című bejegyzésben részletesen szó volt róla, ez a harmonikus bolygókapcsolat táplálja lelkünk képeit, fantáziánkat, aktiválja öngyógyító erőinket, derűlátóbbá tesz, fogékonyabbakká válunk az élet szép dolgai iránt, bízunk a gondviselés erejében. Álmainknak köszönhetően, ihletett lelkiállapotokban, látomások révén mélyreható, személyes vallásos élményekben is részünk lehet. Az előző hetek hullámvasutazásait követően el is kell egy ilyen, regenerációt segítő hatás, különösen, hogy a próbatételek még nem értek véget.

Augusztus 20: a Merkúr eléri a január 31-i részleges holdfogyatkozás fokát (Oroszlán 11°37′)

Az immár direktben haladó Merkúr augusztus 20-án éri el a január 31-i részleges holdfogyatkozás fokát – így nagyobb rálátást szerezhetünk az azóta aktuális, és a nyári eklipszek során újabb adalékokkal kiegészült témákra. [Mint a korábbi bejegyzésekben (Az eklipszek titkos utóélete  , Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt?) már szó volt róla, a nap- és holdfogyatkozások “nyomot égetnek” a képletbe – így a Nap Hold együttállás vagy oppozíció helye mellett a többi bolygó fokszámát is érdemes megjegyezni. Ezek a pontok a jövőben is nagyon érzékenyen reagálnak majd az egyes bolygóhatásokra. Ebből a szempontból azoknak a hátráló (retrográd) bolygóknak a szerepe is jelentős, amelyek előbb- utóbb direktbe fordulnak és áthaladnak a korábbi eklipszek pontjain.]

Augusztus 23: a Nap a Szűzbe lép

Auguszt 23-án a Nap belép a Szűz jegyébe. Ez újabb, jelentős stabilizáló erő, hiszen az érzelmi, ideológiai szempontok mellett most a praktikum, kivitelezhetőség, hatás-visszahatás kritériumait is szem előtt tartjuk. A Szűz Nap, Bika Uránusz, Bak Szaturnusz részvételével ráadásul létrejön egy újabb nagy földtrigon is, segítve a ráhangolódást a föld elem jótékony energiáira. (legutóbb július közepén, a Szűz Vénusz , legközelebb pedig szeptember 7 – 8-án pedig a Szűz Merkúr közreműködésével alakul ki ez a formáció)

Augusztus 25 : Nap – Uránusz- Szaturnusz nagy földtrigon

A Nap és az Uránusz augusztus 25-én bepontosuló trigonja váratlan híreket, találkozásokat, felismeréseket és más kellemes meglepetéseket tartogathat. Hirtelen, formabontó ötleteink támadnak, régi témákat újszerűen közelítünk meg és ez meghozhatja az áttörést is.

Az ugyanaznap bepontosuló Nap- Szaturnusz trigon további fogódzókat ad. Ez a bolygókapcsolat mindannak a munkának, erőfeszítésnek a csúcspontját is jelentheti, amit céljaink érdekében korábban kifejtettünk. Más analógiák mellett ugyanis a Szaturnusz kitartó, következetes fáradozást jelképez, a Nap pedig mindazokat a dolgokat, amik a legtöbbet jelentik számunkra, amivel azonosítjuk magunkat. A horoszkópban elfoglalt jegy és házhelyzete – akárcsak a Szaturnuszé – sok mindent elárul életfeladatunkról, az általa jelölt tartalmak megélése, kiteljesítése tehát testi – lelki egészségünk egyik alapfeltétele. Minél keményebben dolgozunk tehát céljaink megvalósításán, minél nagyobb felelősséget vállalunk e tranzitok alatt, annál inkább megtérülnek erőfeszítéseink.

Augusztus 26 : telihold a Halakban (Halak – Szűz 3°12′ )

telihold a Halakban, 2018 augusztus 26, Bp 13:56′

A nyár utolsó teliholdja a Halak 3°12′-en teljesedik ki, helyi idő szerint 13: 56′ – kor. A Nap – Uránusz – Szaturnusz közötti nagy földtrigon a telihold- képlet fontos eleme. Jelenléte nagyon jól jön, hiszen ugyanaznap pontosul be a Vénusz – Plútó kvadrát is, a “veled vagy nélküled ?” – típusú érzelmi szakítópróbák forgatókönyveinek egyik jelölője. A feladat ilyenkor: górcső alá kell vennünk társulásainkat (nem csupán a párkapcsolatok, hanem más jellegűek is), érzelmi sztereotípiáinkat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásunkat. A nagy földtrigon jelenléte megkönnyítheti a leltározási folyamatot, és segíthet elviselni a nem éppen kellemes felismeréseket is. A nagyfokú diszkomfortérzet (tehát nem az ilyenkor, a legjobb kapcsolatokban is megjelenő feszültségek, nézeteltérések) annak a csalhatatlan jele, hogy nem csupán a másik fél viselkedése, hanem a saját viszonyulásunk is kívánnivalót hagy maga után. (Ez akkor is igaz, sőt, még csak akkor igazán, ha látszólag bennünket károsítottak meg, hagytak el, csaltak meg, bántalmaztak, fosztottak ki akár lelki-érzelmi, akár fizikai értelemben is.) A következtetések levonása után sort lehet apránként keríteni a szükséges lépésekre is.

Augusztus 27 : Mars direkt stacionáriusba vált

A rendrakás folyamatát megkönnyíti, hogy augusztus 27 -én a Mars végre abbahagyja tolatását és a Bak 28°36′-en direkt stacionáriusba vált. Jóllehet még eltart egy ideig míg előre indul és csak október 6-án lép ki a retrográd árnyékból, ügyeink most már kimozdulnak a holtpontról.

Augusztus 28 : Merkúr – Jupiter kvadrát (Oroszlán – Skorpió 16°39)

Augusztus 28-án újra bepontosul a Merkúr – Jupiter kvadrát. A július elejéről és az augusztus 11-i napfogyatkozást megelőző és követő napok témái újra aktuálisakká válhatnak és/vagy mi nyertünk elég rálátást ahhoz, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket.

Augusztus 29 : a Merkúr eléri az augusztus 11-i eklipsz fokát (Oroszlán 18°41′)

Augusztus 29-én a Merkúr újra eléri az augusztus 11-i napfogyatkozás fokát. Ha eredményesen fegyelmeztük magunkat (elsősorban a ne szólj szám nem fáj fejem bölcsességét szem előtt tartva), értékes felismerésekben lehet részünk, sok, akkor zűrzavarosnak tűnő dolog értelmet nyerhet. E tudás birtokában sokkal könnyebben felelünk meg az előttünk álló időszak kihívásainak.
 

Kapcsolódó

 

Mars – Uránusz kvadrát 2018 nyár

Mars – Uránusz kvadrát a személyi horoszkópban

Mars – Uránusz kvadrát tranzitként

A Mars tolatása a Vízöntő jegyében – 2018 nyár

Uránusz a Bikában – beharangozó

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

Vontatott, lassú nyár

Mélységeink kincsei : Neptun – Jupiter trigon

Karmikusan terhelt viszonyok

Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Érzelmi szakítópróbák -életmentő műtétek

Az örök háromszög (Liz Green)

Vénusz – Plútó fényszögek

Megszállott szerelem

Nap – Szaturnusz trigon

Eklipszek tematikus oldala

Sorsfordulók hírnökei – nap-és holdfogyatkozások

Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt ? (eklipszek)

Újhold és részleges napfogyatkozás a Rákban – 2018 július 13

Teljes holdfogyatkozás, vérhold a Vízöntőben – 2018 július 27 (Jamie Partridge)

Teljes holdfogyatkozás Vízöntőben – 2018 július 27 (Leslie Hale)

Teljes holdfogyatkozás Vízöntőben – 2018 július 27 (Nadia Gilchrist)

Vigyázat, balesetveszély !
 

A bejegyzés illusztrációja Roman Isakov festménye (a linkre kattintva megvásárolható)

loading…


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!