Újhold és részleges napfogyatkozás az Oroszlánban – 2018

Az augusztus 11-i újhold helyi idő szerint 11: 57′- kor születik meg az Oroszlán 18°41′ -án. Egyszersmind részleges napfogyatkozás is, amely Észak- Amerika északi részén, Grönlandból, Európa északi részén (így Magyarországról nem), észak – kelet Ázsiából látható.

Legutóbb 1999 augusztus 11-én volt napfogyatkozás az Oroszlán 18°-án. Természetesen nincs két egyforma módon zajló eklipsz, hiszen a többi bolygó pozíciója folyamatosan változik, így az összhatás is más lesz. (A ’99-es teljes napfogyatkozásként sokkal erőteljesebb volt, ráadásul az Oroszlán újhold, a Skorpió Mars, Bika Szaturnusz, Vízöntő Uránusz között létrejött egy ún. fix nagy kereszt formáció is. Angol ny. cikk itt ). Ettől függetlenül, az akkori témák valamilyen módon újra felszínre kerülhetnek. Személyes szinten ez a hatás fokozottan érvényesül azok esetében igaz, akiknek képletében bolygót, tengelyt érint. Ez mindenkinél más és más, a személyi horoszkóp ugyanannyira jellemző az egyénre, mint az ujjlenyomat.

Siess lassan !

Az újhold rendszerint az új kezdetek ideje. Jelen esetben azonban hat bolygó (Merkúr, Mars, Szaturnusz, Uránusz, Neptun, Plútó) tolat, és mint több bejegyzésben is szó volt róla (l. Vontatott, lassú nyár), az ilyen időszakok nem kedveznek túlságosan az új projekteknek. Míg a külvilágban ilyenkor rendszerint lassú a haladás, a kezdeti elképzeléseket váratlan fordulatok, akadályok kuszálhatják össze, némi szünet beiktatása később új lendületet adhat ügyeinknek. Ez különösen akkor van így, ha az időt arra fordítjuk, hogy újra végiggondoljuk a dolgokat, kidolgozzuk a részleteket, korrekciókat eszközöljünk, feltárjuk motivációinkat, beleértve az esetleges mögöttes indítékokat is, fontossági sorrendet állítsunk fel, felismerjük a mélyebb összefüggéseket, mérleget készítsünk, stb. Jelen helyzetben is ez a fajta magatartás ajánlott.

Az Oroszlán egyebek mellett az egyéniséggel, individualitással van kapcsolatban. Mivel az 5 mundánház tartozik hozzá, az önkifejezés, kreativitás, az élet örömei, a szerelem, a hobbik, a kockázatvállalás, vállalkozás, szerencsejáték, gyerekek, színház, a cirkusz, is vele kapcsolatos analógiák. Természetesen ezek nagyon durva általánosítások, hogy kinél milyen összefüggésben nyilvánul meg, nagyon sok mindentől függ. (Pl. milyen életterület – ház tartozik hozzá a horoszkópban, vannak-e benne bolygók, ha igen, melyek, ezek milyen más házakban uralkodnak, milyen bolygók uralma alatt állnak, milyen fényszögekkel kapcsolódnak a képlet többi eleméhez. Ezek az összefüggések csak a teljes képlet vizsgálata révén derülhetnek ki, „receptekből”, bármennyire részletesek is ezek, nem legózhatók össze.)

Az eklipsz -képletben a Nap és a Hold a Nagy Medve csillagképében levő Merak állócsillag (Oroszlán 19°41) szomszédságában található. A tradicionális asztrológia álláspontja szerint e konstelláció csillagai hatalomvágyat adnak és a folyamatok/ emberek irányítására, ellenőrzésére ösztönöznek. Hogy ez önfegyelemről, valóság-és taktikai érzékről tanúskodó siker – srtatégiákat eredményez-e, vagy gátlástalan, mindenen keresztül gázoló akaratot, zsarnokoskodást, a hatáskör túllépését és az ezt követő bukást, esetenként változó.

Újhold és részleges napfogyatkozás, Bp. 11:57′ , Oroszlán 18°41′

Fontosabb fényszögek

Az újhold Jupiterrel és Plútóval képezett erőpróbáló fényszögei szintén fentebbi témákra irányítják a figyelmet. E bolygókapcsolatok eszmékkel, hiedelmekkel, ideológiákkal összefüggő vitákat, a kontrollgyakorlás és a hatalom megszerzése miatt folytatott harcokat sugallnak, kollektív és egyéni szinten egyaránt. A konfliktusban álló felek nem fukarkodnak a provokatív kijelentésekkel és sértegetéssel, az autoritásfigurák pedig visszaélhetnek befolyásukkal. A Plútó erőpróbáló kapcsolatai mindkét fél részéről hazugságokkal, propagandával, összeesküvés- elméletekkel, kémkedéssel bonyolíthatják a képet. Ezek egyszersmind a hatékony nyomozást, tárgyilagos ítéletalkotást is nagyon megnehezíthetik. A fogyatkozásképletben meglévő Isten ujja formáció arra figyelmeztet, hogy az arrogancia, a lehetőségek túlértékelése, nagyképűség, a dominancia és az ellenőrzés kényszere, a források elfecsérlése, a realitásérzék hiánya veszteségekhez, bukáshoz és megszégyenüléshez vezethet.

A Nap még mindig együttállást képez Merkúrral. A Merkúr tolatásának félútján létrejött konjukció augusztus 9-én pontosult be, így valami módon fény derülhet rá, miről szól a jelenlegi retrográd szakasz. Ez megvalósulhat egy váratlan találkozás (pl. egy rég nem látott ismerőssel) formájában, vagy valamilyen váratlan hír, felismerés révén. Mivel a Merkúr tolat, az eklipszhez kapcsolódó események néhány hét késéssel is bekövetkezhetnek. [Ezekre általában akkor szokott sor kerülni, amikor a direktbe forduló bolygók újra végigmennek az eklipszképlet lényeges pontjain – bővebben: Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt? – de más időintervallumok is lehetségesek.] A három Oroszlánban levő bolygó erőpróbáló kapcsolatot képez a Jupiterrel, egyszersmind egy Yod, Isten ujja formáció csúcsa is. (Oroszlán Nap/Hold/Merkúr kvinkunxban a Bak Plútóval és a Halak Neptunnal, a Plútó és a Neptun szextilben egymással)A tolató Merkúrral együtt álló újhold többek között azt jelenti, hogy ez az eklipsz arra késztet, hogy végiggondoljunk, átértékeljünk és megfontoljunk  dolgokat. Nap – Merkúr augusztus 9-i együttállásáról cikk itt. A retrográd Merkúr azonban megnehezítheti a tárgyalásokat és a döntést Összekuszálhatja a gondolatokat, általában a kommunikációt, bonyodalmakat jelezhet utazásokkal, ügyintézéssel kapcsolatban, a műszaki cikkek (főleg a kommunikációval, helyváltoztatással kapcsolatosak) meghibásodhatnak. A Hold – Merkúr együttállás önmagában véve sem kimondottan nyerő páros, hiszen arra utal, hogy a gondolkodást, ítéletalkotó képességet érzelmek hatják át. Az emocionális indítékok persze többé- kevésbé mindig jelen vannak, sokszor tudattalanul, a háttérből befolyásolva a látszólag még oly racionális ítéleteket is, de ez a tendencia most még hangsúlyozottabb. A hangulati hullámzás, a túlzott szubjektivitás további szem előtt tartandó tényező. A Nap által elégetett Merkúr túlterhelt idegrendszert, szorongásokat is jelezhet. Nehéz eldönteni, mennyi közük van a sejtelmeknek a valósághoz, hiszen a tolatás miatt még nem áll rendelkezésre minden részlet.

Újhold napján pontosul be másodszorra a Merkúr – Jupiter kvadrát is, így hatása igen erőteljes az eklipsz képletben. Ez a fényszög alaptalan derűlátásra és a valóságtól való elrugaszkodásra hajlamosíthat. A túlzások, a lehetőségek túlértékelése is jellemzők lehetnek, ami a részletek figyelmen kívül hagyásával és a koncentráció hiányával párosulva szarvashibákhoz vezethet. Sajnálatos módon a tévedések belátására kevesebb az esély. (Tapasztalhatunk hasonlót a külvilágból is; idézzük fel az Oroszlán – Skorpió kombinációkról írtakat). A társalgások fellengzősekké, arrogánsakká válhatnak, a felek mereven ragaszkodhatnak álláspontjukhoz, igyekeznek nézőpontjaikat egymásra ráerőltetni, egymást túllicitálni és hajlamosak lehetnek teljesíthetetlen ígéreteket tenni. A látványos erődemonstrációk a muníció elpufogtatásához vezethetnek. Ez a magánszférában és közéletben egyaránt igaz lehet.

A Merkúr (Oroszlán 14°41) ráadásul együttállást képez a kiegyensúlyozatlanságra, csapongásra, hiperaktivitásra, rosszindulatra, hazudozásra és más bűncselekményekre hajlamosító Acubens állócsillaggal (Oroszlán 13°41). Ez az égitest egyszersmind éles elmét és jó problémamegoldó képességet is ad, de az erőpróbáló fényszögek miatt valószínű, hogy az érintettek tisztességtelen eszközökkel próbálnak érvényesülni

Fentiekből következik, hogy tanácsos nagyon gondosan megválogatni szavainkat. Vita közben és/vagy provokációk esetén sem szerencsés azonnal reagálni. Mielőtt hangot adnánk véleményünknek, hallgassuk meg figyelmesen, mit akar mondani a másik (mail, chat esetén többször elolvasni az üzenetet, és akár néhány órát/napot is várni a válaszadással). Azt is gondoljuk végig, kiállják-e a valóság próbáját saját ötleteink, elméleteink, összhangban van-e, arányos-e a tényleges helyzettel reakcióink.

A Nap és a Hold szintén kvadrátot képez a Jupiterrel. Ezek a fényszögek felduzzasztják az önbizalmat, hatásukra igen szerencsésnek érezzük magunkat, bizakodva nézünk a jövőbe, nagyszabású terveket kovácsolunk. A lehengerlő stílus, nagyképűség, nagyzolás, túl sok evés- ivás, a lehetőségeket meghaladó költekezés, szintén jellemző lehet rájuk, akárcsak a szélsőséges hangulati ingadozás, a hazardírozás és a meggondolatlan kockázatvállalás. Ezeket az analógiákkal nagyon fontos tisztában lenni, ugyanis megélési módjuktól, tudatossági szinttől függően navigálhatunk eredményesen az újholddal kezdődő időszakban vagy lehet részünk veszteségekben, megszégyenülésben.Merre mutat Isten ujja ?

Emiatt fokozottan ajánlott szem előtt tartani a Yod (Isten ujja) formáció jelenlétét. „Isten ujja” az Oroszlánban levő bolygók irányába mutat, a Neptun pedig szextilt képez a Plútóval. Utóbbi fényszög lehetőséget adhat az erő és a transzendencia utáni vágy összehangolására. A misztikus egyesülés, a varázslatos átalakulások utáni vágy azonban csapdákat is rejthet, ha az ego veszi át az irányítást. A világi előnyök, a mások feletti dominancia megszerzésére irányulva a legenyhébb, ami elmondható, hogy ezek a törekvések visszafelé sülnek el. A többi, egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló fényszög – pl. Nap Jupiter kvadrát, Merkúr – Jupiter kvadrát – miatt az üzenet félreérthetetlen: súlyos következményei lehetnek annak, ha megpróbáljuk az Istent játszani. Ez szűkebb környezetben és a nagyvilágban is igaz.

Érezhetünk csalódottságot, kiábrándultságot is, pl. amiatt, mert kiderülhet, hogy egy személy, egy eszme vagy egy ügy, akiben/amiben hittünk, nem tökéletes. Sőt, éppen az ellenkezője is lehet annak, akinek/aminek látni szeretnénk. Ez akár hitbéli krízissé is fajulhat vagy a reménytelenség érzetével tölthet el. A fényszögek tényleges üzenete ebben az esetben : vizsgáljuk meg hiedelmeink valóságtartalmát, azt, hogy helyesen látjuk -e a világot, magunk és mások irányában táplált elvárásainkat.

Az Oroszlánban álló bolygók és a Skorpió Jupiter kvadrátja által jelzett túlkapásoknak anyagi, egzisztenciális vonzatokkal járó presztízs-és befolyásvesztés is következményük lehet. (Ne feledkezzünk meg az előző nap bepontosult és az eklipsz – képletben intenzíven ható Vénusz – Szaturnusz kvadrátról sem. Utóbbinak összehúzó ereje nem csak egyéni szinten, hanem általában véve a gazdaságban, pénzpiacokon is érzékelhető. A Mars és Uránusz oly sok – és sokszor váratlan felfordulást jelző kvadrátja szintén hat még). A másik fél ( partner, gyerek, munkatárs, üzlettárs, politikai/ közéleti rivális, stb) manipulálása, az esetleges zsarolási kísérletek most visszafelé sülhetnek el. Ezért, ha működőképesebbé szeretnénk tenni társas viszonyainkat, jobb, ha saját árnyékbirodalmunk kitakarításával kezdjük.

Az újhold Plútóval képezett kvinkunxa különösen jelentős, hiszen valamilyen szempontból kapcsolódik a július 13-i részleges napfogyatkozás történéseihez, amikor a Plútó szembenállást képezett a Rák újholddal. Most újabb fordulópont előtt állunk. A 150°os kvinkunx talán nem annyira látványosan, de azért igencsak érzékelhetően fejti ki hatását ( főleg, hogy a Plútó a föld jegyben, a Bakban áll).

Javasolt túlélési technikák 

Ez arra utalhat, hogy a múlt hónapi eklipsz hatásait enyhítendő munka-és időigényes változtatásokat kell eszközölnünk. Ezeket elmulasztva és beleesve az erőpróbáló újhold – Jupiter fényszögek által jelzett hibákba elveszthetjük az irányítást a dolgok fölött.

Autoritásunkat hosszú távon kizárólag kompetenciával, teljesítménnyel, a gyakorlatban elért eredményekkel lehet érvényesíteni; a felfújt ego- lufik az első komolyabb megmérettetés során kidurrannak.

Legeredményesebben akkor kezelhetjük ezt az eklipszet, ha önfegyelmet, önmérsékletet tanúsítunk, tartjuk magunkat a kulturált kommunikáció szabályaihoz. Nem jó ötlet túl sok mindennel foglalkozni, mert ez csak szétforgácsolódáshoz vezet. A Jupiter látomásainak valóra váltásához kemény munka, gyakorlati érzék, önfegyelem szükséges.

A helyes irány felismerését a Jupiter és a Neptun trigonja is segítheti: megérzéseink – akár álmainkon keresztül is – hasznos fogódzókat adhatnak. A segítőkész belső hangot az álmokkal, belső képekkel végzett munka, a kreatív tevékenységek különböző típusai, a meditáció, jóga, taichi, a természetben tett séták is felerősíthetik.
 

illusztráció:  A zöld oroszlán (Mercurius) felfalja a Napot. A motívum fontos alkímiai szimbólum volt, egyszersmind napfogyatkozást is ábrázoltak így.

Kapcsolódó

Augusztusi előrejelzés

Fullasztó hőség: aug 6 – 12

Vontatott, lassú nyár

Bonyolult kombinációk: Oroszlán – Skorpió

Yod és a kvinkunx

Nap – Merkúr együttállás az Oroszlánban

Válság és megújulás: részleges napfogyatkozás a Rákban

Sorsfordulók hírnökei – nap-és holdfogyatkozások

Nap-és holdfogyatkozások (eklipszek) tematikus oldala

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!