Nap –  Merkúr együttállás az Oroszlánban 2018

A Nap és a Merkúr együttállása augusztus 9-én hajnalban pontosul be az Oroszlán 16°27′-en. Általánosságban elmondható, hogy a két bolygó találkozásai a tudatosság, kommunikáció, információk felhasználása, eszmecserék tekintetében nyitnak új fejezeteket. (Ezek jelentősége a többi bolygó szerepétől és a képlet egyéni sajátosságaitól függ). Akár markáns, érzékelhető módon, akár leheletfinoman, akár hirtelen, akár fokozatosan megy végbe, a tudatosság fókuszpontjának áttevődése fordulópontot jelez a Merkúr tolatási szakaszában, ezért figyelmet érdemel.

Mivel a Nap hatósugara meglehetősen nagy, a tőle 17°-ra levő bolygók még vele együtt állónak tekinthetők. A tradicionális asztrológia álláspontja szerint azonban nem mindegy, hogy milyen távolságon belül következik be ez az együttállás. Amennyiben a másik bolygó 8° távolságon belül helyezkedik el, a Nap „elégeti”, vagyis csökkenti erejét, nem lesz képes maradéktalanul kifejteni hatását. Ezt a pozíciót szakkifejezéssel combustának nevezik. Érdekes módon, amikor az együttállás annyira szoros, hogy a hatókör nem nagyobb 0°17′ -nél, pontosan az ellenkezője történik: a bolygó hatása megsokszorozódik. Asztrológiai szakkifejezéssel élve ilyenkor a planéta a Nap szívében áll (latinul In Cosimo, arabul kazimi). Amennyiben születési képletben fordul elő ilyen pozíció, nem csak a szülött tudatos álláspontja, hanem felsőbb rendű énje is összhangba kerül a másik bolygó által képviselt őselvvel. Ha az együttállás 8 – 17 ° hatókörön belül jön létre, azt mondjuk, a planéta sub radiis, azaz a Nap sugaraiban áll. Ez előnyösebb pozíció, mint az elégetett állapot, de nem annyira kedvező, mint a kazimi.

Jelen helyzetben a Merkúr csak néhány órán keresztül áll a Nap „szívében” ( a pontos konjunkciókor ill. röviddel azt megelőzően és követően), az augusztus 5/6 – 12/13 közötti azonban „megég”, így torzultan, gyengébben fogja kifejteni a hatását. Ez vonatkozik az augusztus 11-i újhold és részleges napfogyatkozás képletére is. A Merkúr ráadásul tolat is, ami még zavarosabbá, gyengébbé teheti, míg a Nap uralmon van az Oroszlán jegyében.Emlékeztetőül néhány kulcsszó. Nap: tudatos énünk és mélymagunk, vitalitásunk, kreatív erőink, autoritás, Merkúr: gondolkodási folyamatok, kommunikáció, idegrendszer, kereskedelem, utazások, stb. Az Oroszlán témái: ez egyén, az individuum, az én szükségletei, a kreativitás -és ennek fontossága, önkifejezés, szenvedély, szerelem, szórakozás, hobbik, gyerekek, tanítás, sport.

A Merkúr az Oroszlánban kreatívan, inspiráltan, fantáziadúsan, szenvedélyesen fejezi ki gondolatait. A kommunikációs stílus merészebbé, lendületesebbé és közvetlenebbé válik. Az információcsere nem nevezhető kimondottan tárgyilagosnak ; a mondanivalót pátosz, drámaiság hatja át. A teatrális elemek célja, hogy hatást keltsenek, felhívják a figyelmet a beszélő kiválóságára és/vagy a helyzet/ téma különleges mivoltára. Rosszabb esetben a tényszerűséget teljes mértékben háttérbe szoríthatja a hatáskeltés, a hangerő, a megalapozott ellenérveket pedig tekintélyelvű visszavágás, a vitapartner durva ledorongolása váltja fel.

(Jelen helyzetben ez különösen így van, hiszen a Nap „elégeti” – így az észérvek helyett az érzelmi, ideológiai-és presztízsszempontok veszik át a terepet, az idegrendszer pattanásig feszül. A két planéta ráadásul erőpróbáló kapcsolatot képez a Skorpió Jupiterrel is, ami még bombasztikusabbá teszi a kommunikációt. Oroszlán – Skorpió kombinációkról bővebben itt )

Nap – Merkúr pontos együttállás, 2018 aug 9, Bp 3:01

A pontos együttállás rövid ideje alatt, míg a Merkúr a Nap szívében tartózkodik, szerzett benyomások és felismerések azonban a későbbi napokra is útravalót adhatnak azzal kapcsolatban, hogyan terelhetők egészségesebb mederbe ezek az energiák. (Pl. kommunikációs mintáink tudatosítása, a karakterünkhöz illő önkifejezési lehetőségek, termékeny és improduktív kommunikációs formák, kapcsolatok, stb.)  Mivel az egzakt konjunkció hajnali 3 körül következik be, az „üzenet” álmok formájában is érkezhet, különösen, hogy egyidejűleg egy nagy víztrigon is összeáll a Rák Hold, Skorpió Jupiter, Halak Neptun között.

Persze a tudatosság, figyelem fókuszának áttevődése nem biztos, hogy mindig valamilyen, konkrétan beazonosítható élmény vagy történés formájában érzékelhető. A tudatosság szintje vagy alacsonyabbá válik és a tudattalan kerül előtérbe (ez főleg napfogyatkozás idején valószínűbb, amikor az érzékelés elhomályosulhat, zavarosabbá válhat), vagy épp ellenkezőleg, minden világosabb és egyértelműbb lesz (pl. a kazimi – szakasz idején). A dolgok természetesen csak akkor tisztulnak majd le, amikor a Merkúr abbahagyta tolatását és a retrográd árnyékból is kilépett.

A retrográd ciklus történései és felismerései eredményeként születő újfajta tudatosság, szemléletváltás első jelei is felbukkanhatnak, jóllehet még jó néhány lényeges információ hiányzik, így most még nem sikerül összerakni a képet. A folyamat természetesen nem mindig kellemes, különösen ha a retrográd ciklus bizonyos velejárói – pl. késések, meghibásodások, a rejtett szépséghibák felszínre kerülése, kommunikációs zsákutcák révén zajlik. Akár markáns, érzékelhető módon, akár leheletfinoman, akár hirtelen, akár fokozatosan megy végbe, a figyelem, a tudatosság fókuszpontjának eme áttevődése fordulópontot jelez a Merkúr tolatási szakaszában.

Ezt követően újra leereszkedik a retrográd Merkúr időszakait jellemző homály, bizonytalanság és kétértelműség, ami megnehezíti, hogy tárgyilagosan, a valósággal összhangban kezeljük ügyeinket. (A racionalizálás nem mindig ez a kategória, különösen akkor nem, amikor a Nap elégeti a Merkúrt, így a racionálisnak vélt gondolkodásmód valójában dogmatikus, elfogult és merev.) Az ilyenkor szokásos csapdák elkerülhetőbbek, ha kreatív, művészi tevékenységekkel az Oroszlán játékosabb oldalát engedjük érvényesülni. Mindez ráadásul intuitív, nem – racionális oldalunknak is nagyobb mozgásteret ad, így közelebb juthatunk a megoldáshoz. 

Kapcsolódó:

Augusztusi előrejelzés

Heti előrejelzés: augusztus 6 – 12

A Nap együttállásai (David Coleman)

A Nap ereje – a kreativitás kibontakoztatása

Általános tudnivalók a retrográd Merkúrról

Merkúr az Oroszlánban

Bonyolult kombinációk: Oroszlán – Skorpió

Párbeszéd álmainkkal

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!