A Nap együttállásai

A Nap szívében (kazimi), a Nap sugaraiban (sub radiis), elégetve (combusta)

Egy Nappal együtt álló bolygó állhat annak a szívében (kazimi), a sugaraiban (sub radiis) és elégetve (combusta). E három pozíciónak asztropszichológiai szempontból is jelentősége van. A fordítás elsősorban asztrológiát tanulók számára készült, de másokat is érdekelhet. (David Coleman | Astral Visions)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nap koronája annyira fényes, hogy valamennyi, tőle 8°- nál kisebb hatótávolságon belül levő bolygó láthatatlanná válik a közelében. Ezt a pozíciót „combustának”, elégetettnek nevezzük. Még ennél távolabbra is, 17° távolságig is túlragyogja a Nap a planétákat, így azok ereje gyengül. Ezt a pozíciót sub radiis-ként, a Nap sugaraiban levőként ismeri az asztrológia. Amennyiben az együttállás annyira szoros, hogy a hatókör nem nagyobb 0°17′ -nél, a planéta a Nap szívében (kazimi) áll.

Így tehát a Nap háromféle együttállást képezhet a többi planétával: kazimit, combustát és sub radiist. Mindhárom különbözik egymástól. A “Nap sugaraiban” levő bolygók állítólag valamelyest gyengülnek, és minél közelebb állnak a Naphoz, annál gyengébb a hatásuk. A Naptól 8°- 17° távolságra levő bolygók még mindig vele együtt állónak tekinthetők. [1] A tradicionális asztrológia álláspontja szerint amennyiben a távolság kisebb mint 8°, a bolygó jelentősen gyengül, “megég” (combusta).[2] Ezt igen jelentős sérülés, a Nap heve ugyanis elégeti az adott bolygóra jellemző sajátosságokat, így azok sokkal korlátozottabban, gyengébben képesek megnyilvánulni. Végül, amikor egy planéta 0°17′ hatótávolságon belül, vagy annál is szorosabban, kazimi helyzetben áll együtt a Nappal, a szoláris elvvel való egyesülése átmenetileg felerősíti hatását, lényege pedig megnemesedve, a maga tiszta formájában jelenik meg. E konjunkciók esetén a személyiség mélymagja (Self) és a bolygó által jelképezett őselv teljes összhangban van egymással. Erről a pozíciót sokan tartják úgy, hogy valamilyen területen kiemelkedő képességekkel vagy zsenialitással ajándékozza meg a szülöttet.Látszatra ez nem valami igazságos, hiszen azt jelenti, hogy az egzakt vagy majdnem egzakt együttállások kivételével nincsenek erőteljes Nap- konjunkciók. Ha azonban felismered, hogy a „népszerű” asztrológia szakácskönyvei pusztán anyagi, világi szempontból értékelik az erőt és a hatalmat, máris másképp festenek a dolgok. Álláspontjuk szerint a „jó” képlet olyan, amelyből az derül ki, hogy könnyen meggazdagodunk, életünk csupa móka és kacagás és mindent megkapunk, amit szemünk – szánk megkíván. Ez anyagelvű szemlélet. De a Nappal képezett konjunkciók esetén maga az anyaghoz való ragaszkodás is elég.

Ily formán, a bolygóból csak a törmelék és a salakanyag ég ki, a külső, anyagi kéreg, amely kölcsönhatásban van azzal a fizikai világgal, ahol a hatalmat és az erőt nagyon is kézzelfogható és kegyetlen formában mérik. E bolygók ereje azonban nem semmisül meg, hanem egyszerűen spirituálisabb, megfoghatatlanabb, belső forrásokból táplálkozó tartományokba tevődik át. Ez az áttevődés oly módon megy végbe, hogy tudatosságunk egyesül az adott bolygó által jelképezett tartalmakkal, érzékelésünk belső fénycsóvája rá vetül és egy aha- élmény során felismerjük, hogy ez tartomány szintén mi vagyunk. A tudatosság fényében elég a salak, és saját részünkként azonosítjuk a bolygó által jelképezett tartalmakat.

A kazimi aztán az elragadtatottság legteljesebb állapotához vezet, amikor is a planéta lényegi jelentéstartalma elválaszthatatlanná válik szellemiségünktől. Ha a planéta felső együttállást  képez a Nappal, ez a hatás erősebb, ugyanis a felső együttállások a bolygóciklusok „telihold- állapotát” jelképezik. [3] Egy kazimi Vénusz pl. könnyen jelezhet nimfomániás vagy szexfüggő személyt. De jelezhet egy szinte természetfölötti módon bájos, kecses, kifinomult érzésvilágú személyt is. A Nap sugarai (sub radiis) felmelegítik és vitalizálják a planétát, de az bizonyos fokig vagy akár teljes mértékben láthatatlan maradhat. Ez azt jelenti, hogy belső fényünk átitatja és irányítja, de valamiképpen a „periférián” marad, nem nyeri el szokásos státusát. Éterivé, csalókává, szokatlanná, álomszerűvé válik.

Az “elégetett” bolygók nem szokványosan fejtik ki hatásokat, és gyakran azért mennek szembe szándékosan a külvilág által meghatározott trendekkel, mert teljesen biztosak abban, hogy az a hiteles út, ahogyan belülről megélik a bolygó lényegi jelentését. Vagy fenntartásokkal viseltetnek az adott bolygóval szemben táplált világi, anyagi elvárásokkal szemben, vagy ezek teljesen hidegen hagyják őket. Ettől függetlenül sugárzóan és erőteljesen, de némiképp rejtélyes és egyéni módon képviselik majd az adott bolygó jelentéstartalmát.

Rövid válasz: amikor egy bolygó láthatatlanná válik a Nap ragyogása miatt, azt jelenti, hogy kevésbé fizikai, inkább “asztrális” módon működik.Megjegyzések:

[1] Mivel a Merkúr gyakran tartózkodik a Nap sugaraiban vagy ennél is közelebb ( maximum 28°-ra távolodik el a Naptól) , az emberek többsége ilyesféle konfigurációkkal rendelkezik. A Vénusz általában nagyobb távolságra található, és általában objektívebben is kezelik. Ez a Merkúr természetésból is adódik: a gondolkodás szorosabb kapcsolatban áll a tudatossággal, mint az érzelem, így nehezebb is objektív betekintést nyerni működésébe.

[2] Az asztrológusok között nincs egyetértés azt illetően, hogy ha a konjunkció “jegyen kívül”, vagyis két különböző jegy elején vagy végén megy végbe, lehet – e combusta- helyzetről vagy egyáltalán együttállásról beszélni, de szerintem igen.

[3] Tartsuk szem előtt, hogy a Merkúr és a Vénusz kivételével minden planéta felső konjunkciót képez a Nappal. Csak a Merkúr és a Vénusz képes alsó konjukcióra lépni vele. Az alsó konjunkció tehát a személyiség olyan ellentétes pólusainak, mint a gondolkodás és az érzelem tudatba integrálására szólít fel. Ha a Marson élnénk, a Föld is képes lenne alsó konjunkcióba kerülni a Nappal, és így tovább.
 

A szerzőről

David Coleman több mint 25 éve foglalkozik behatóan asztrológiával. Nyugat – Londonban született, jelenleg Berlinben él.

Szintén tőle:

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

Kapcsolódó :

A kvinkunx és a Yod

A T – kvadrátok (Bill Tierney)

A Nap ereje

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!