A következő lépés : újhold az Oroszlánban 2018

A Tarot útmutatásai az augusztus 11-i Oroszlán újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, szeptember 9 -ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, augusztus 26-án tetőznek.

Mivel a jelenlegi Oroszlán újhold egyszersmind részleges napfogyatkozás is volt, amelynek akkor is van bizonyos mértékű hatása, ha Magyarországról nem volt látható, az új projekteket a nap-és holdfogyatkozások általános sajátosságait taglaló cikkekben (Sorsfordulók hírnökei, Az asztrológus pontosan tudja, mit hoz a múlt? Eklipszek tematikus oldala) írtakat figyelembe véve tanácsos elkezdeni.

Mint ezekben a bejegyzésekben részletesen szó volt róla, az eklipszek nem kimondottan alkalmasak arra, hogy új fejezeteket nyissunk. (Hogy ilyenkor valószínűek bizonyos lezárások is, amelyek miatt ezt kénytelen- kelletlen megtesszük, más kérdés. Most a tudatosan, saját elhatározásból kezdeményezett folyamatokról van szó, nem azokról a helyzetekről, amelyekkel sorsszerűen szembesülünk.) A napfogyatkozás időpontjában ráadásul hat bolygó (MerkúrMarsSzaturnusz, Uránusz, NeptunPlútó)  tolatott – ami még jobban aláhúzza azt a tényt, hogy új kezdetek helyett ez az időszak sokkal alkalmasabb a korábban elkezdett dolgok befejezésére. Ld: Vontatott, lassú nyár.

A nyári elakadás sok esetben annak volt betudható, hogy elsiklottunk bizonyos fontos részletek felett, le akartuk vágni a kanyarokat, nem figyeltünk oda eléggé. Most itt az alkalom felülvizsgálni a koncepciókat, kisebb- nagyobb átalakításokat eszközölni. Ez időnként azt is jelentheti, hogy szinte az alapokig kell lebontani a működésképtelen konstrukciókat, és a gyakorlat követelményeinek megfelelően újra összerakni őket. Lehetnek olyan témák és kapcsolatok is, amelyeket végleg el kell engedni.

A jó hír, hogy a figyelmet eközben talán kevesebb dolog osztja meg, mint az elmúlt hetekben. A nyomás még mindig meglehetősen nagy, sok tényező sarkall a kiigazítások eszközlésére, az augusztus 13 óta már Bakban tolató Mars azonban hatékonyabb erőkifejtést teszt lehetővé. Augusztus 19-től, azt követően, hogy a Merkúr direktbe vált, újabb lendületet kapnak ügyeink, augusztus 27-én, telihold után pedig, mikor a Mars is abbahagyja tolatását, még könnyebb lesz a haladás. Ez továbbra sem jelenti, hogy teljes sebességre kapcsolhatunk sem pedig azt, hogy a folyamatok csakis a számunkra kívánatos irányba mozdulhatnak el.

De még a kevésbé szerencsés forgatókönyvek esetén is jobb tisztábban látni a tendenciákat, mint sötétben tapogatózni, hiszen így a beavatkozásra is nagyobb az esély. Gyaníthatóan még számos utómunkálatot kell eszközölni, a kimenetel pedig még mindig képlékeny. Az Oroszlánból Szűzbe lépő Nap, a Bak Szaturnusz és Bika Uránusz közötti nagy földtrigon augusztus 21 – szeptember 2 között azonban arra is jó lehetőségeket adhat, hogy kedvező irányba mozdítsuk ügyeinket, némi stabilitást teremtsünk a változásban. A holdciklus végén, szeptember 6-án a Szaturnusz is direkt stacionáriusba vált. (Havi bolygóállásokról bővebben ld. az augusztusi előrejelzést .)Kiindulópont: Szerencsekerék

Valamilyen értelemben vett sorsforduló (ilyenek gyakran kapcsolódnak nap-és holdfogyatkozásokhoz) döntő pillanat. Ideje érdemben foglalkozni valamilyen témával, szembenézni feladatainkkal (beleértve az eddig hárítottakat is, sőt még csak azokat igazán), felelősséget vállalni. Emlékezzünk vissza, a július 13-i újholdhoz (szintén részleges napfogyatkozás volt) kapcsolódó kártyavetésben a 3. helyen bukkant fel ez a lap, valamilyen épp zajló vagy küszöbön álló eseményként – amire nagyon oda kell figyelni. Ez, képlete egyéni sajátosságai szerint mindenkinek mást és mást jelentett. Az azóta eltelt hetek alatt a kártya jelentéstartalma aktualizálódott, és jelenlegi kiindulópontunkká vált.

A Szerencsekerék egyike a Nagy Arkánum azon kevés kártyájának, melynek nem emberalak a központi szereplője. A kerék középpontja ugyanis, ahol a végső kérdések eldőlnek, az ember hatáskörén felül áll. A lap ezzel semmi esetre sem a szabad akarat létezését kívánja tagadni, hiszen egyik alapigazsága éppenséggel az, hogy sorsunkat képesek vagyunk alakítani…már amennyiben készek vagyunk őszintén, fenntartás nélkül elfogadni.

A Szerencsekerék ily módon kapcsolatban állhat sorsszerű eseményekkel, sorsfordulatokkal is. Egyszerre jelképe az állandóságnak, hiszen a középpontja mozdulatlan, és a változásoknak is, mivel egységes rendszerként folyamatos mozgásban van. Utóbbiakkal szemben, akár kedvünkre valók akár nem, eleinte tehetetlenek vagyunk, később azonban, belenőve az új élethelyzetekbe, már kezelni is jobban tudjuk őket. Rajtunk áll tehát, mit kezdünk velük: e tekintetben mindannyian felelősek vagyunk sorsunkért. Minél tudatosabban, nagyobb rálátással kezeljük ezeket a helyzeteket, annál nagyobb lesz cselekvési szabadságunk is.

A kártya utalhat arra, hogy fontos kérdésben kell döntenünk, kezünkbe vesszük sorsunkat. Váratlan, hirtelen bekövetkező események, vagy épp ellenkezőleg: egy olyan problémát, amire jó ideje nem tudjuk a választ, az élet old meg helyettünk. A kártya önmagában nem árulja el, kedvező vagy kedvezőtlen fordulatról van –e szó, ez csak a többi lap összefüggéseiből derül ki. Sorsszerű, elkerülhetetlen élettapasztalatok.

Mi nem javallott most : Érmék 10

Ez nem a tartós stabilitás, biztonság megteremtésének időszaka. Bár sokak számára kimerítő volt a nyár, néhány nap jól megérdemelt pihenést leszámítva most nem tanácsos hátra dőlve arra várni: a dolgok visszarázódnak a normális kerékvágásba.Ehelyett ez a fontos : Botok 7

A túlerő, a visszahúzó hatások ellenére is elszántan küzdeni kell a már elért eredmények megtartásáért. Határozottan ki kell állnunk önmagunkért, a számunkra fontos dolgokért. Képviselnünk kell érdekeinket, erőink és gyengeségeink ismeretében védekezési stratégiát alakítunk ki, a helyzettől függően mozgásba lendülünk vagy ellenállást fejtünk ki. Ily módon akár túlerővel szemben is eredményesen védekezhetünk.

A lap az értékekkel és elérendő célokkal is kapcsolatban áll. Utalhat pl. sikeres szakmai váltásra, de ilyenkor az erő és határozottság elengedhetetlen céljaink megvalósításához. Üzleti ügyekben makacs, erős versenytársakat jelölhet, akiket kitartással, bátorsággal, egészséges kockázatvállalással győzhetünk le. Tárgyi tudás mellett ugyanilyen tulajdonságok birtokában érhetünk el eredményeket vizsgákon, írással, tanítással, kommunikációval kapcsolatos területeken.

A kártya másfelől arra is figyelmeztethet, hogy mielőtt hadiösvényre lépnénk, fontolóra kell vennünk, van-e értelme a küzdelemnek, milyen ráfordítással mit nyerünk és mit veszíthetünk, melyek ellenfelünk erősségei és gyengéi, mire számíthatunk tőle, stb? (Egyaránt utalhat arra, hogy minket támadnak, ill. hogy ellenállásra, harcra számíthatunk, ha mi akarunk megszerezni valamit)Ide vezet : Az Uralkodónő

Az Uralkodónő alakja Démétérre, az anyatermészetet, annak kimeríthetetlen életadó forrásait megszemélyesítő görög istennőére emlékeztet. Az ő védnöksége alatt állt az anyaság, a növekedés, a termékeny kapcsolatok, termőföld, kis állatok – tehát mindenfajta gyarapodás, születés, megújulás. Lányával, a Főpapnővel kapcsolatba hozható Perszephonéval együtt jelképezi a nőiség két arculatát. Az Uralkodónő a külvilágban látható formát öltő kreativitással áll kapcsolatban, legyen szó hús vér vagy szellemi gyermekekről. Jelöl mindenfajta növekedést, bőséget, mutatja ötletgazdagságunkat, találékonyságunkat is.

A Waite lapok terhesnek ábrázolják, utalva arra, hogy az életképes új dolgok létrejötte érdekében a szülés fájdalmait is el kell viselnünk. Jelezhet termékeny, meleg emberi kapcsolatokat, szeretetteljes légkört, de arra is figyelmeztethet, hogy ennek megteremtése a mi feladatunk. Utal érzékeinkre, az ezek révén szerzett örömökre és esetleges túlkapásokra, egyszersmind arra figyelmeztet: maradjunk eleven kapcsolatban gyökereinkkel. Felhívja figyelmünket, milyen fontos, hogy szeretettel gondoskodjunk testünkről, lehetőség szerint kimenjünk a természetbe, foglalkozzunk az élet és halál nagy ciklusaival.

Az egyébként pozitív töltetű lap figyelmeztethet bizonyos gyengéinkre is, pl. szétaprózódásra, valamilyen értelemben vett túlburjánzásra, mértéktelen evésre-ivásra. Jelezhet fegyelmezetlenséget, rendetlenséget, túlzott segítőkészséget, amit mások kihasználnak és promiszkuitást is.

Sikeresen megfelelve az időszak követelményeinek, az életerő áramló forrásához juthatunk, amely új növekedési szakaszt nyithat életünkben. Az új lehetőségek érkezhetnek a külvilágból és/ vagy nekünk kell őket észrevenni, megteremteni. Az alkotó környezet, a természetes ritmusainkhoz, ciklusainkhoz való visszatérés ezt is azt is lehetővé teszi.

 

Kapcsolódó:

Újhold és részleges napfogyatkozás az Oroszlánban : 2018 augusztus 11

Augusztusi előrejelzés

Nap-és holdfogyatkozások tematikus oldala

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!