Telihold a Halakban 2018

Az augusztus 26-i telihold budapesti idő szerint 13:56’′ -kor teljesedett ki a Halak 3°12-án. Míg az újholdak a kezdeteket, a teliholdak valaminek a betetőzését, kiteljesedését jelzik. Az augusztus 11-i napfogyatkozást követő első teliholdként különös jelentőséggel bír, hiszen jelzéseket adhat, hova vezethetnek az akkor elkezdődött folyamatok.

Mint az augusztus folyamán írt bejegyzésekben többször is szó volt róla (pl. a Tarot az augusztus 11-i újholdról, Közeledik a Csipkerózsika – álom vége ), újholdkor – ami egyszersmind eklipsz is volt, több bolygó is tolatott, így inkább a régebbi folyamatok lezárásáról, a meglévő lehetőségek és tartalékok jobb kihasználásáról volt szó, semmint teljesen új kezdetekről. Jóllehet a jelenlegi teliholdnál viszonylag kedvező hatások is érvényesülnek, tekintettel arra, hogy az ezt megelőző újhold részleges napfogyatkozás volt, nem biztos, hogy annyit lehetett kihozni az augusztus 11-i Oroszlán újhold a potenciáljaiból, mint egyébként. Ez persze nem ok sem az elkeseredésre sem a lazsálásra, mert még így is lehetett, lehet eredményeket elérni. Ráadásul a most rendelkezésre álló lehetőségek és eszközök már nem sokáig lesznek elérhetők: szeptember közepétől újra egyre göröngyösebbé válik a terep.Egy Halak telihold mindig vegyes hatásokat tartogat. A jegy a Neptun uralma alatt áll, amely egyaránt kapcsolatba hozható a magasabb rendű megismeréssel, látomásokkal, fantáziával, álmokkal, kreativitással, együttérzéssel, de az illúziókkal, csalódásokkal, zűrzavarral, szenvedélybetegségekkel is. A Halakhoz társítható a titkos és rejtett dolgokat, visszavonulást, próbatételeket, kórházakat, zárt intézményeket, lezárásokat, a kollektív tudattalan tartományait felölelő 12. ház is.

A Halak teliholdak nagyon kreatívvá, együtt érzővé tehetnek, meglódítják a fantáziát, megelevenítik a lelki képeket, ezáltal pedig a probléma-megoldás és a gyógyulás folyamatainak is kedvezhetnek. Egyszersmind azonban hazugságokkal, csalással, önbecsapással, az őszinteség és tisztánlátás hiányával is kapcsolatba hozhatok. Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, minimum fenntartásokkal kell kezelnünk.

A teliholdképlet sajátosságai alátámasztják a felsoroltakat. A teljesség igénye nélkül néhány gondolat.

telihold a Halakban, 2018 augusztus 26, Bp 13:56′

A Hold két állócsillaggal is együtt áll, a Sadalmelikel és a Fomalhauttal. A Sadalmelik Merkúr – Szaturnusz természetű égitest a Vízöntő csillagképben. Robson szerint erős szellemi -érzelmi hatást képvisel, segíti az elmélyedést, magasabb rendű megismerést, a Holddal együtt állva okkult érdeklődést ad, sikereket nagy cégeknél, előnyös a nyeréshez. Azonban veszélyes is lehet: üldöztetést, jogi eljárásokat, különös, váratlan pusztulást jelezve.

A Fomalhaut egyike a négy királycsillagnak vagy arkangyalcsillagnak. Általánosságban véve erős és jótékony állócsillag, a Déli Hal szájában, de lehetnek destruktív hatása is. Robson szerint Holddal együtt állva titkos ügyleteket jelez, amelyek sok ellenségeskedés és probléma forrásává válhatnak, de végül, a nehézségek után siker érhető el.A teliholdképlet markáns eleme a retrográd Bika Uránusz ( új meglátások, váratlan, kiszámíthatatlan, szokatlan, innovatív elemek), retrográd Bak Szaturnusz (szabályok, struktúrák, stabilitás, korábbi helyzetek) és a Szűz Nap (ego, öntudat; a részletek, újítások gyakorlatban való alkalmazása) közötti nagy földtrigon. Ez kitűnő lehetőségeket ad ahhoz, hogy a meglévő eszközökkel és készletekkel valami újat hozzunk létre, befejezzünk korábban – esetleg a Szaturnusz és az Uránusz tüzes jegyekben való tartózkodása idején elkezdett projekteket, a gyakorlatban kamatoztassunk megszerzett készségeket. Ezzel az igen kedvező hatással a blog több cikke is foglalkozott: A Csipkerózsika-álom vége, Szaturnusz – Uránusz trigon. A fényszög alkotóelemei most vannak a legszorosabb kapcsolatban (a Nap – Szaturnusz trigon és a Nap – Uránusz trigon augusztus 25-én pontosult be); a hatás szeptember 2 -ig kitart.

Arról is volt szó azonban, hogy a trigonok kissé ellustítanak, hajlamosak lehetünk magától értetődőként kezelni jótéteményeiket. A teliholdképletnek vannak más elemei is, amelyek e kisebb ellenállás irányába terelhetnek.

Az Oroszlán – Halak 15°-án a Merkúr újra kvinkunxot képez a Neptunnal. A látszólag gyenge, valójában igen hatékony 150°-os fényszög arra utalhat, hogy az önbizalmat és tisztánlátást kételyek, illúziók zavarják meg. A keresetlen szavakat, hangzatos, nyilvánosság előtt tett kijelentéseket gyakran motiválja megtévesztés, hátsó szándék, esetleg a tények nem ismeretéből, valóságelhárításból fakadnak. Nehéz megkülönböztetni a valós lehetőségeket és eredményeket a vágyfantáziáktól, a jogos gyanakvást a komteóktól, a balsejtelmeket a paranoid képzelgésektől. Ismétlődő témáról van szó, hiszen a kvinkunx július 12-én (akkor a direkt Merkúr és a retrográd Neptun között), az Oroszlán – Halak 16°-án, majd augusztus 9 -én, amikor mindkét bolygó tolatott, a 15°-on is bepontosult.

A még mindig erőteljesen ható Jupiter – Neptun trigon szintén hajlamossá tehet a szögletek lekerekítésére. (Összhatását nézve jelentős segítő erőt képvisel, az általa képviselt lehetőségekkel és kockázatokkal a Mélységeink kincsei című bejegyzés foglalkozott.)

E kozmikus körülmények között a szintén 26-án bepontosuló Vénusz – Plútó kvadrát képviselheti a azt az erőt, ami kirángat a tespedésből. A Vénusz – Plútó tranzitok és a Plútó személyi bolygókkal képezett fényszögei bemutatásakor már volt róla szó, hogy ez igen frusztráló hatás.

A párkapcsolatok és a társulások, az anyagiak, az értékrend, önértékelés a Vénusz uralma alá tartoznak. Plútóval képzett erőpróbáló fényszöge szexualitással, társulásokkal, pénzügyekkel kapcsolatos témákat állít a figyelem középpontjába. Rendszerint ezek mélyen eltemetett problémák, amelyek azonban most patthelyzeteket teremthetnek. A légkört hatalmi harcok, féltékenység, rögeszmésség hatja át. Mint a Mérleg Vénusz tranzitnál már szó volt róla, jóllehet a Vénusz otthon van ebben a jegyben, árnyoldalai – a szépséghibák kikozmetikázása, a problémák szőnyeg alá söprése – beleértve azokat is, amelyekkel égetően fontos lenne foglalkozni is erősebben érvényesülnek. A Bak Plútó azonban kíméletlenül kiborogatja a csontvázakat a szekrényből. (Ez most még szembetűnőbb lesz, hiszen a Merkúr augusztus 19-i direktbe váltását követően 27-én a Mars is abbahagyja tolatását. Amint előreindulnak, nyilvánvalóvá válnak azok a sürgős beavatkozást követelő helyzetek is, amelyek a nyári retrográd – dömpingben elkerülték figyelmünket vagy tudomásunk sem lehetett róluk.)

A Nap – Uránusz – Szaturnusz közötti nagy földtrigon jelenléte tehát nagyon jól jön most. A hatékony és a kimondottan veszteséges üzleti stratégiák megkülönböztetésének fontossága mellett ugyanis a Vénusz – Plútó kvadrát a “veled vagy nélküled ?” – típusú érzelmi szakítópróbák forgatókönyveit is aktualizálja.

A feladat ilyenkor: górcső alá kell vennünk társulásainkat (nem csupán a párkapcsolatok, hanem más jellegűek is), érzelmi sztereotípiáinkat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásunkat. A nagy földtrigon jelenléte megkönnyítheti a leltározási folyamatot, és segíthet elviselni a nem éppen kellemes felismeréseket is. A nagyfokú diszkomfortérzet (tehát nem az ilyenkor, a legjobb kapcsolatokban is megjelenő feszültségek, nézeteltérések) annak a csalhatatlan jele, hogy nem csupán a másik fél viselkedése, hanem a saját viszonyulásunk is kívánnivalót hagy maga után. (Ez akkor is igaz, sőt, még csak akkor igazán, ha látszólag bennünket károsítottak meg, hagytak el, csaltak meg, bántalmaztak, fosztottak ki akár lelki-érzelmi, akár fizikai értelemben is.) A következtetések levonása után sort lehet apránként keríteni a szükséges lépésekre is.
Kapcsolódó

Augusztusi előrejelzés

A Csipkerózsika – álom vége (Merkúr direktben, nagy földtrigon)

Szaturnusz – Uránusz trigon

Nap – Szaturnusz trigon a születési képletben

Nap – Uránusz fényszögek

A Plútó archetípusa

A Plútó retrográd időszaka

Vénusz – Plútó tranzitok

Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt (a Plútó fényszögei)

Vénusz a Mérlegben tranzitként : szépség és harmónia…szépséghibákkal

Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek

Merkúr az Oroszlánban tranzitként

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!