Nap – Uránusz fényszögek: a kísérlet

Amennyiben Napod együttállást, kvadrátot, szembenállást, szextilt vagy trigont képez az Uránusszal, te vagy a kísérlet. A Nap jelképezi az én -tudatot és a személyiséget, az Uránusz pedig valamilyen rendhagyó elemet ad ehhez – így valószínűleg lehet benned valami szokatlan és nonkonvencionális. Azért nevezlek kísérletnek, mert valahogy úgy kezeled identitásodat, mintha az egy tudományos projekt lenne. Bizonyos szintű távolságtartással (Uránusz) szemléled magad (Nap), ami szabad szellemű, széles látókörű megközelítést tesz lehetővé. De el is idegeníthet magadtól, aminek következtében másoktól is elidegenedhetsz. (Astroarena12 – Wayman Stewart)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Nap és az Uránusz egymással ellentétes őselvek, akárcsak az általuk uralt, egymással szemben álló jegyek, az Oroszlán és a Vízöntő. Egy Nap- Uránusz fényszög a születési képletben tehát meglehetősen ellentmondásos elem. „Kintről néz befelé”- mondogatom gyakran az Uránuszról. Amikor ez a bolygó képletedben megérinti az önkifejezés planétáját, a Napot, azt jelentheti, hogy sajátos módon kívülről tekintesz magadra, valahogy kívülállóként kezeled személyes ügyeidet. Bizonyos fokig külső szemlélőként vagy képes megfigyelni én-állapotaid mozgását, személyiséged változását és viszonylag objektíven tudod megítélni kilógsz-e a sorból vagy sem. Az Uránusz- kölcsönözte magasabb perspektíva egyszersmind azt is jelenti, hogy nem vagy annyira önös, egocentrikus – még akkor sem, ha a Napod a Kosban vagy az I. házban áll. Énképedet inkább arra építed, mit tudsz nyújtani az embereknek.

Jó esetben olyan ember vagy, aki sokféle módon tevékenykedhet az emberiség javára. Ez széles tömegeket is érinthet, pl. valamilyen politikai vagy társadalmi tevékenység, egy közösségért tett erőfeszítések, olyan magasabb tanulmányok révén, amelyek valóban segíthetnek az embereknek. Az asztrológia is ebbe a kategóriába tartozik. Sok Nap – Uránusz fényszöggel rendelkező személy érez indíttatást arra, hogy behatóan tanulmányozza az asztrológiát. Ily módon még asztrológusok is lehetnek belőlük, e különleges diszciplína révén fejlesztve magukat – amiből mások is profitálhatnak. De mások segítése kisebb léptékben is történhet – te magad lehetsz erre az élő példa. A Nap- Uránusz fényszöggel rendelkező személyek akkor érzik magukat elemükben, ha ők testesíthetik meg mindama változásokat, amelyeket a világban látni akarnak. [ Csak óvatosan ! Az Uránusz transzcendens bolygó. Amennyiben az érintett nem képes tudatába integrálni az általa felszínre hozott/ közvetített kollektív tartalmakat, az Uránusz lendülete és energia áradása hatására akár meg is őrülhet. Emiatt tartozik sok pszichés betegség (pl. szkizofrénia, hisztéria), kóros lelkiállapot is az Uránusz analógialáncába. Bővebben: Liz Greene : Az Uránusz a horoszkópban – ford. megj.] Az uránuszi tartalmakat oly módon juttathatják kifejezésre, hogy elfogadóbb, szeretet teljesebb hellyé tegyék a világot.

Ez a másik oka, hogy te vagy a kísérlet. Olyan, mintha te lennél a villanykörte, a mobiltelefon vagy valamilyen társadalmi mozgalom. Azáltal, hogy önmagad vagy, mások életét is előbbre viheted. Valószínűleg ez az oka, hogy annak ellenére, hogy annyira foglalkoztat az emberiség és a fejlődés, te nem érzed teljesen emberi lénynek magad. Azt hiszem a Nap – Uránusz kvadráttal, szembenállással, együttállással rendelkezők érzik át leginkább ezt a küzdelmet. De a szextillel, trigonnal rendelkezők se szükségszerűen immunisak. Ott munkál benned az az érzés, hogy valamilyen értelemben az emberiséget kell szolgálnod, vagy gondolkozásra kell késztetned, fel kell ráznod másokat. De pont emiatt személyes szinten valahogy kifordulsz magadból. A Nap- Uránusz fényszögek tulajdonosai úgy érzik, mintha valaki „kitalálta” volna őket. Ez a valaki rendszerint ők maguk. Végül is az Uránusz annyira független. És effajta találmányként nagyon nehéz olyannak érezned magad, mint bárki más – akik többnyire hétköznapibb dolgokkal foglalkoznak. Ez igencsak elidegenítő hatású fényszög, és az erőpróbáló Nap- Uránusz aspektusokkal rendelkezők időnként komplett őrülteknek érezhetik magukat.

Az őrült szerepével akár oly mértékben is azonosulhatsz, amikor már provokatív, „progresszív” stílusod sokkal többet árt, mint használ. Azt hiszem, az Uránusz aspektusokkal rendelkezők közül a Nap – Uránusz fényszögek tulajdonosai hajlamosak leginkább megszállottjává válni a sokkoló, viszályt – vagy egyszerűen csak káoszt keltő magatartásformáknak. A Mars- Uránusz típusok még több olajat önthetnek erre a tűzre. A Nap- Uránusz fényszöggel rendelkezők személyiségét azonban teljesen áthathatja ez a kényszer. Kvadrát vagy szembenállás esetén nem csupán zűrzavart teremtenek, hanem még azt is elvárják, hogy utána a dolgok zökkenjenek vissza a normális kerékvágásba. De provokálhatod is az embereket, gyakran az ördög ügyvédjét játszva, hogy aztán úgy tehess, mintha nem lenne semmi gond. Nagyon fontos, hogy elfogadd azt a tényt, hogy soha nem leszel „normális”, de eközben ne akarj görcsösen különcködni.

E pozíció másik lehetséges megnyilvánulása az, hogy nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy a menőt, a jó fejet, a trendit játszd. Ez azonban számos Nap – Uránusz személy esetén éppenséggel az jelenti, hogy nem törődnek azzal, mi a menő. Nagyon gyakran épp azzal keltenek feltűnést, hogy látványosan hátat fordítanak a menő, a trendi, a népszerű, a többség által normálisnak tartott dolgoknak. Így bontakozik ki a tipikus hipszter vagy dacos szabad szellem alakja, aki nem hajlandó senki szabályai szerint játszani és nem fut azok után a dolgok után, amelyekért mindenki más. Önkifejezésmódod meglehetősen nemtörődöm és kötődésmentes – egészen a tartózkodásig. Ez azért vagy, mert gyakran oly módon fejezed ki magad, hogy nem személyedre, hanem egyetemesebb, általánosabb trendekre fókuszálsz. Az ego többféleképpen is háttérbe szorulhat e kombinációnál. Mivel énképed szerint olyan ember vagy, aki nagyobb léptékekben járul hozzá a világ jobbításához, gyakran nem tulajdonítasz túl nagy jelentőséget annak, hogy túl sok személyes kötődésed legyen és a szenvedélyek sem ragadnak el. [Az elszemélytelenedésnek persze megvannak a maga veszélyei is. Bővebben : Liz Greene Az Uránusz a horoszkópban – ford. megj. ]

Ez nem azt jelenti, hogy ne lennél szenvedélyes vagy nincs semmi szenvedélyed. Képleted más elemei határozottan utalhatnak ezek meglétére. De ezek a szenvedélyeket gyakran nem személyes formában éled meg. [ Ld. Liz Greene Az Uránusz a horoszkópban. A kivetített bolygók témájával egyébként sok bejegyzés foglalkozik a blogon. Jelen esetben pl. ha valaki inkább a Nap- Uránusz témákkal azonosul, mert van egy ilyen együttállása mondjuk a Vízöntőben, egyszersmind egy Skorpió Holdja is, úgy fogja találni, hogy pechére csupa birtokló természetű, érzelmileg túlfűtött emberbe botlik. Valószínűleg ilyen tulajdonságokat mutató anyjával is nehezen jön ki. Egy Bak Nap – Mérleg Uránusz típusú alkatot azonban, aki inkább a biztonság, konvenciók, felelősségvállalás, elkötelezettség témáit tekinti sajátjának, a dolgok könnyebbik végét megfogó, csélcsap, kiszámíthatatlan, egyszerre megfelelési kényszeres és különc sznob típusok kergethetnek az őrületbe. Ford. megj ]

Nap – Uránusz fényszög birtokosaként akkor villanyozódsz fel igazán, ha sok más emberrel közösen dolgozol azon, hogy mindenkinek jó legyen. [Itt is esete válogatja, hogy a kollektív célok gyakorlatba ültetése mindenkinek jót hoz-e vagy csak szenvedést. A kommunizmus és a fasizmus útját is sok uránuszi „jótét lélek” egyengette, akárcsak a jelenlegi, legalább annyira destruktív „progresszív” baloldali mozgalmakét – ford. megj]. Így tehát te igazi együttműködő alkat vagy és gondoskodsz arról, hogy mindenki csapatjátékos legyen. Ez azonban nem jelenti szükségszerűen, hogy könnyen tudnál együttműködni bármiféle csoporttal is. Valójában előbb – utóbb annak a személynek látod majd magad, aki adott szituációban egyszerre képes széthúzást és együttműködést gerjeszteni. De ez csak akkor fordul elő, ha valaki más megtámadja eszméidet. Az egészséges eszmecseréket akkor is élvezed, ha nem mindenben egyeznek meg nézeteitek és viták is kipattannak, hiszen nem veszed túl személyesen a dolgokat. Valójában nevetségesnek is találod, amit mások művelnek. Emiatt jó néhány egót meg is sérthetsz útközben.

Ha csak nem az Oroszlánban áll a Napod, egód nem különösebben sérülékeny. (De ha ott is áll, elég könnyen söpröd le magadról a kritikát és a megaláztatásokat.) Nem igazán érdekel hogyan vélekednek rólad az emberek, és jól értesz ahhoz is, hogy kitérj a rád záporozó bókok elől. Mivel az embereknek sem a jó sem a rossz véleménye nincs rád túl nagy hatással, így egódnak is nehezebb átvenni az irányítást. Ráadásul tisztában vagy azzal, hogy amikor hiszel a hízelgőknek, hinni fogsz azoknak is, akik becsmérelnek. Nálad senki sem látja át jobban ezt az összefüggést. Emiatt nem érintenek meg különösebben a bókok sem a s@ggnyalás. Ez mind a kísérlet része. Téged csak akkor foglalkoztat, mit gondolnak mások, ha ez sokakat érint. Nagyobb léptékekben, tágabb összefüggésben. Ekkor aztán te is igyekszel minél harsányabban kifejezni mondanivalódat – míg célba nem ér. De amíg csak rólad van szó? Nem nagyon érdekel, mert nem érzed úgy, hogy különösebb nyomot hagyna. Most még talán nem tartasz egészen itt. Mindannyiunknak fel kell nőnünk Napunkhoz. Ez a tudatosodással jár. Minél tudatosabbá válsz, annál kevésbé fog érdekelni, mit gondolnak rólad mások.Bizonyos értelemben vad alak lehetsz, mert az Uránusz annyira kiszámíthatatlan, ellenőrizhetetlen energiaforma. Jóllehet egy része beépült személyiségedbe, magad is mások is tisztában vannak vele, ott egy másik személyiségrészed is, amely mindig művel valami váratlant. Emiatt nem csak másoknak, hanem magadnak is folyamatos meglepetéseket tartogatsz. Magadat még másoknál is jobban meglepheted. Ha a Nap önmagunk felfedezéséről és a tudatosságról, öntudatról szól, egy hozzád hasonló szoláris – uránikus személy egész élete folyamán szokatlan és meglepő felfedezéseket tehet magáról. E felismerések kezdetben csak futó, alkalmi bevillanások, idővel azonban teljesen megváltoztathatják életedet. Az Uránusz felgyorsíthatja a fejlődést és ez a fényszög gyakran igen fejlett, vagy nagyon váratlan formában épül identitásodba.

Arra is utalhat, hogy egyelőre meglehetősen távol áll tőled, hogy valamilyen fajta identitást találj magadnak, és nem is fektettél ebbe túl sok energiát. Mivel az Uránusz a nem-kötődés, erős késztetést érezhetsz arra, hogy segíts másoknak megtalálni identitásukat vagy öntudatra ébreszd őket. De ha rólad van szó? Ez a régi, szokásos probléma. Ismét tanúi lehetünk, mennyire ellentétes energiaformákat képvisel a Nap és az Uránusz. Végül eljuthatsz addig a pontig, hogy már nem is fontos számodra, hogy kapcsolatban légy magaddal vagy kiderítsd, ki is vagy valójában. Ennek eredményeként személyiséged teljesen széteshet, forgószélként jössz- mész, következetlen, szeszélyes vonásaid kerülhetnek túlsúlyba, így hatalmas zűrzavart keltesz magad körül. Addig – addig vadulsz és tobzódsz furcsaságaidban, míg egy szép napon, amikor néhány lépésnyire eltávolodsz, hogy szemügyre vedd kísérleteid eredményét, rádöbbensz: Frankenstein szörnyévé változtattad magad.

Mivel a Nap mutatja azt is, milyen irányban fejlődött a szülött személyisége az apa-figurára adott reakcióként, apádat (vagy az ő szerepét játszó szülődet, nevelődet ) igen távolról szemléled. Érezheted úgy, hogy folyamatosan mással volt elfoglalva, nem sok törődést és elismerést kaptál tőle. [Ez sokszor konkrétan így is van – ford megj]. Lehetett egy nagyon szórakozott, excentrikus vagy távolban élő, távolságot tartó szülő is, aki teljesen elmerült a nagyobb formátumú ügyekben. A Nap- Uránusz apafigura távolságtartóbban nyilvánítja ki szeretetét és elismerését. Míg szabadnak érezheted magad társaságában, valahogy lelked mélyén úgy érzed, nem kapsz tőle elismerést. Ez nem oly módon történik, mint egy Nap – Neptun szülő esetén, aki mellett elhanyagolva, elhagyatva vagy kivetítések alanyának érzed magad. Csak egyszerűen úgy találod, „nem vagy valami nagy szám”. Harmonikus fényszögek esetén az emberek ezt sokkal könnyebben kezelik, mint az erőpróbáló aspektusok tulajdonosai, akik emiatt egyszerre akarnak különcök és forradalmárok lenni, de valami módon mások elismerésére is szomjaznak. Lényegében ettől az elfogadás utáni sóvárgástól kell megszabadulni. Ha azon dolgozol, hogy belülről elfogadd magad és ez sikerül is – tekintet nélkül társaid eszméire, kifejlesztesz magadban egy olyan apaképet, aki egyszerre toleráns, felszabadító és védelmező – sokat haladtál a valódi önbizalom felé vezető ösvényen.

Végső soron akkor fogsz rájönni ki vagy valójában, ha hajlandó vagy más lenni. A Nap – Uránusz fényszögek tulajdonosainak személyisége akkor teljesedik ki, amikor engedik felszínre törni és kibontakozni eredeti egyéniségüket. Ilyen esetekben az apafigura, akár azért mert közvetve vagy közvetlenül szabadságot adott, akár azért, mert közvetve vagy közvetlenül elvette azt, szabad gondolkodásra és önállóságra ösztönzött. De bárhogy álltak is a dolgok: a te valódi személyiséged az, aki a saját útját járja és a maga módján teszi a dolgokat. Annak ellenére tehát, hogy bizonyos ügyekkel, mozgalmakkal közösséget vállalsz, közreműködsz velük, akkor ébredsz valóban öntudatra, ha felismerted, miben különbözöl a tömegtől.

Egyszerre kell önmagadnak lenned és „egynek az emberek közül”. Ez a Nap- Uránusz fényszögek másik lényeges paradoxona. Akkor ragyogsz a legfényesebben, amikor nem törődsz azzal, hogy ragyogsz, eközben pedig akkor is pontosan tisztában kell lenned, mi tesz egyénivé, különlegessé, ha ez rajtad kívül senki mást nem érdekel. Ebben a folyamatban az ego (Nap) egyszerre szelídül meg és erősödik. Erőt ad ahhoz, hogy kísérletezz az önkifejezés fentebb bemutatott lehetőségeivel, miközben nem foglalkozol túl sokat a kimenetellel, nem érdekel, sikeres-e és/vagy mit mondanak róla az emberek.

Nap kvadrátban vagy szembenállásban az Uránusszal. Kvadrát vagy szembenállás esetén nem könnyű elfogadnod mókás, kiszámíthatatlan természetedet. Időnként megpróbálsz hadakozni ellene, aztán a belső nyomás annyira felfokozódik, hogy szeszélyes, bizarr módokon robbansz ki. Ez segíthet abban, hogy megértsd és elfogadd magad akár megkapod ezt másoktól, akár nem. Ez után leszel csak képes egyedien, értelmesen, mások számára is hasznos, emberséges módon kifejezni magad.

Nap szextilben vagy trigonban az Uránusszal. Csodabogár vagy, de a szextilnek vagy trigonnak köszönhetően ez nem okoz számodra elviselhetetlen feszültséget. Elég különös vagy ahhoz, hogy életet, elevenséget vigyél a társaságba, de nem idegeníted el magadtól túlságosan az embereket. Jóllehet tisztában vagy azzal, hogy nem vagy mindennapi ember, nem érzel kényszert arra, hogy ezt lépten-nyomon az orruk alá dörgöld. Ennek ellenére, ha nem vigyázol időnként meglehetősen nehezen kezelhetővé is válhatsz, főleg ha valaki szabályokat akar rád kényszeríteni. Ezt ugyanis nyílt felhívásnak érzed, hogy megszegd őket.

2016 július 19 

A szerzőről

Wayman Stewart egyike a legtehetségesebb fiatal amerikai asztrológusoknak. 1989 augusztus 8 -án született Little Rockban (Arizona, Egyesült Államok) Kamaszkora óta érdekli az asztrológia, komolyan 2008 -ban, 19 évesen kezdett foglalkozni vele. Astroarena12 című blogját 2012-ben, 23 évesen indította. Fiatal kora ellenére cikkei figyelemre méltó tárgyi tudásról, koraérettségről és kreativitásról tanúskodnak. Az esetleges hiányosságok a még viszonylag csekély élettapasztalatnak tudhatók be, de valószínűleg Szaturnusz – visszatérését követően ez változni fog. A blogon így is sok értékes cikk érhető el. Asztrológiát tanulóknak, akik értenek angolul, nagyon ajánlom. Néhány bejegyzése magyarul is olvasható lesz oldalamon.

 

Kapcsolódó

Nap – Uránusz kvadrát

Nap – Uránusz együttállás tranzitként

Liz Greene : Az Uránusz

A Nap ereje : a kreativitás kibontakoztatása

Mire jók, egyáltalán jók-e valamire az asztrológiai receptek ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!