Nap – Szaturnusz trigon horoszkópban és tranzitként

Jóllehet a Szaturnusz nem osztogatja túl bőkezűen kegyeit, Nappal képezett trigonja egyike a legharmonikusabb fényszögeinek. Persze most sincs szó feltétel nélküli támogatásról. Részben azért nem, mert a kozmikus tanítómester még a legkedvezőbb esetben is csak akkor tüntet ki kegyeivel, ha előtte sok-sok türelemmel, kitartással, komoly, lelkiismeretes munkával a gyakorlatban is bebizonyítottuk: méltók vagyunk a jutalomra. Mégis, e bolygókapcsolat esetén a szabadság és a kényszerpálya, a kreativitás és a rutin, az öntörvényűség és a szabályokhoz való igazodás témái viszonylag könnyen, bár nem mindig frusztráció – mentesen hangolhatók össze. A kibontakozás, önmegvalósítás útjai mellett a határok, korlátok is tudatosulnak. A kettő működőképes egésszé ötvözése rendszerint nem okoz gondot.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Születési képletben 

Más analógiák mellett  a Szaturnusz kitartó, következetes fáradozást jelképez, a Nap pedig mindazokat a dolgokat, amik a legtöbbet jelentik számunkra, amivel azonosítjuk magunkat. A horoszkópban elfoglalt jegy és házhelyzete – akárcsak a Szaturnuszé – sok mindent elárul életfeladatunkról, az általa jelölt tartalmak megélése, kiteljesítése tehát testi – lelki egészségünk egyik alapfeltétele. Minél keményebben dolgozunk tehát céljaink megvalósításán, minél nagyobb felelősséget vállalunk e fényszögek mellett annál inkább megtérülnek erőfeszítéseink.

E bolygókapcsolat egyszersmind még harmonikus változatában is erőpróbát is jelent, hiszen jóllehet a Szaturnusz segít megvalósítani, fizikai formába önteni elképzeléseinket, először kemény próbatételek elé állít, melyek során be kell bizonyítanunk alkalmasságunkat. Ezeket az eredmények tehát nem pottyannak ölünkbe olyan könnyen, mint egy Jupiter – hatás esetén. A legtöbbször csak nagy- nagy önfegyelem révén, jelentős többlet – terhet és felelősséget vállalva juthatunk előre.

Születési képletben a Nap – Szaturnusz trigon komoly, lelkiismeretes, visszafogott, szorgalmas alkatot sejtet, olyasfajta embert, aki felelősséget vállal és tető alá hozza a dolgokat. Eközben kerüli a felhajtást és a rivaldafényt. Óvatos, megfontolt, türelmes, tudatában van határainak, korlátainak.

Az asztrológiai szakácskönyvek szerint ez a fényszög jó kapcsolatot jelez a szülőkkel, elsősorban az apával. Sokszor valóban így is van – ilyenkor olyan, jó pedagógiai érzékkel rendelkező szülőkre utal, akik tiszteletben tartották gyerekük személyiségét, egyszersmind a szabályok, határok, feljebbvalók, idősebbek tiszteletére, kézzelfogható teljesítményt produkálni is megtanították.

Számos más esetben azonban a szülött családi háttere – azon belül is az apához való viszonya kimondottan problémás lehet. Ilyenkor éppen egy Nap – Szaturnusz trigon segíthet kapcsolatot teremteni a mindannyiunkban ott lakó Öreg Bölcs archetípusával. Ennek köszönhetően akkor is támogató apafigurákat (mentorok, tanárok, szellemi vezetők, főnökök, jóindulatú idősebb emberek) találhat a külvilágban, ha vér szerinti szülei valamilyen szempontból destruktívak voltak. És, ami még fontosabb, ösztönös érzéke van az önneveléshez, önfejlesztéshez, gyakran érdeklődik az önismereti tárgyak iránt. Így saját erőforrásaiból is képes összerakni a sikeres, beteljesült élethez szükséges a poggyászt, amelyet a szülői házban nem bocsátottak rendelkezésére. Önállóságra, függetlenségre önfegyelemmel és saját életfilozófia kialakításával válik képessé.

Hogy ez a feladat lassú, időnként nehéz, megterhelő, és fájdalmas is, más kérdés. A Szaturnusz semmit nem ad ingyen, de megjutalmazza azokat, akik megfeleltek  vizsgáin. Egy ilyen formációval rendelkező alkat kész kivárni, elfogadni a késedelmeket, szükség esetén pedig újra meg újra nekirugaszkodni. Alapos, kitartó és határozott. Nagyon teherbíró -és tudatosan fejleszti is testi-lelki állóképességét. Bölcsességét saját élettapasztalataiból meríti. Ebbe az is beletartozik, hogy figyeli a környezetében zajló folyamatokat, így tud mások hibáiból is tanulni. Jómaga tisztában van tartalékai szűkösségével, ösztönösen érzi a korlátokat, így kimérten halad az útján, nem pazarol fölösleges energiát. Tudja, hogy a kanyarokat nem tanácsos levágni. Képes és hajlandó feláldozni a rövid távú örömöket a hosszabb távú beteljesülésért.

Nagy célokat tűz maga elé, de ezek megvalósíthatók és gyakorlatiasak. Önbizalmát eredményeiből és teljesítményeiből építi fel. Ezekkel vívja ki környezete elismerését is. Lojális feljebbvalóihoz, tisztelettel kezeli az autoritás személyeket és az idősebbeket, ily módon elnyerve rokonszenvüket és támogatásukat. Az ilyen fényszögek tulajdonosa jó szervező, vezető.Tekintélyt, hozzáértést sugároz magából, ezért az emberek ösztönösen követik, megbíznak benne és elfogadják autoritását. El tulajdonságok felelősségteljes pozíció betöltésére is alkalmassá tehetik. Kötelességtudata, engedelmessége ugyanakkor az életszerűtlen vagy kimondottan embertelen utasítások kritikátlan végrehajtójává is teheti, esetleg arra készteti, hogy saját személyiségfejlődése kárára vállaljon kompromisszumokat.

Fontos számára a hírnév, megbecsülés, stabil anyagi háttér. Ahhoz, hogy ezt megszerezze, le kell győznie vele született félénkségét, önbizalomhiányát, gátlásosait, és meg kell mutatnia a nagyvilágnak is értékeit. Ez nem jelenti automatikusan, hogy rivaldafénybe áll: gyakran szürke eminenciásként válik nélkülözhetetlenné. Ha azonban (általában élete második szakaszában) eredményesen integrálta személyisége szoláris és szaturnikus aspektusait, a belőle sugárzó érettség, stabilitás, összeszedettség, megvalósítóerő hosszú távon is sikeressé teheti.

A Szaturnusz fényszögei egyebek mellett arról is árulkodnak, milyen könnyen vagy nehezen lépi át valaki a felnőttkor küszöbét. Egy Nap – Szaturnusz trigon esetén (hacsak a horoszkóp más tényezői nem utalnak az ellenkezőjére), a szülött alig várja már, hogy a saját lábára álljon. Nem biztos, hogy ezt mindig belső indíttatásra teszi – sok esetben családi körülményei kényszerítik ki (pl. közeli hozzátartozókról kell gondoskodnia, ezt találja a legbiztosabb módszernek ahhoz, hogy kiszabaduljon az otthoni pokolból.) Legtöbbször már első munkanapjától kezdve lelkiismeretes, megbízható munkaerő – bár eltarthat egy ideig, amíg elsajátítja feladatait. Ösztönösen jól igazodik el a szervezeti hierarchiában, arra is kész, hogy végigjárja a ranglétrát, amelynek évek múltával a csúcsára kerül.

Kapcsolataiban megbízható és lojális, nagy a biztonságigénye. Általában párjától is hasonlót vár el. Egy hozzá hasonló társ nagyra értékeli e tulajdonságait, az extrovertáltabb, társaságkedvelőbb alkatok azonban kissé unalmasnak tarthatnak. Érzelmeit nem könnyen mutatja ki, de tetteik annál beszédesebbek.

Ezeknek a személyeknek időérzékük is kitűnő. Belső órájuk nagyszerűen működik, így jó előre megérzik a változásokat és trendeket. Ennek köszönhetően jókor vannak jó helyen, vagy éppen a legjobbkor – a vész bekövetkezte előtt tűnnek el valahonnan. Bár Szaturnusz – fényszögekről nem szoktak ilyesmiket mondani, ez az adottságuk kimondottan szerencséssé teheti őket. A szinkronicitások – „értelmes véletlenek” beazonosításához jó érzékük van, és ezek gyakran végig is kísérhetik őket egész életükön.Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, tüntesd fel a cikkemre mutató linket. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

Tranzitként 

Napi hatásként értékelve a Nap – Szaturnusz tranzitok nagyjából  tíz – tizenkét napot tartanak (bepontosulás előtt és bekövetkezett tranzithatásként, ha pl. az áthaladó Szaturnusz képez fényszöget a születési képlet Napjával akár majdnem egy éves időszakot is felölelhet. Ha szolárban bukkan fel, a következő születésnapig terjedő időszak folyamán érvényesülő hatásokra utal.

Rövid távú hatásként :

A két bolygó fényszögei az év fontos mérföldköveit jelképezik, amikor is addigi teljesítményünk, az érettség, felelősségvállalás, teherbírás, megbízhatóság témái kerülnek górcső alá. Mivel itt harmonikus bolygókapcsolatról van szó, ha eddig is eleget tettünk feladatainknak, a vizsga is kellemesebb légkörben zajlik. Most az alkotókészség és az inspiráció mellett kellő önfegyelemmel és kitartással is rendelkezünk, hogy komolyan teendőinknek szenteljük magunkat és minőségi teljesítményt produkáljunk. Jó érzékkel különböztetjük meg a lényegest a lényegtelentől, önállóan, kreatívan járjuk a magunk útját, és eközben nem érezzük szükségesnek az öncélú lázongást. Elfogadjuk a szabályokat, együtt tudunk működni az autoritásfigurákkal, amennyiben pedig nem értünk velük egyet, megtaláljuk a módját annak is, hogy feltűnés és konfrontáció nélkül saját utunkat kövessük.

Hosszabb távú hatásként :  (pl az áthaladó Szaturnusz képez fényszöget a születési képlet Napjával )

Ez a kedvező fényszög hozzásegíthet a célok megvalósításához. Az eddigi erőfeszítések gyümölcsei beérnek. Ebben az időszakban az egyén általában hosszú távú célokra összpontosít és kiegyensúlyozott. Túlzásba víve azonban az eltökéltség és munkamánia más életterületek rovására mehet.

Kapcsolatainkat (főleg idősebbekkel, feljebbvalókkal és autoritásszemélyekkel) most komolyság, gyakorlatiasság jellemzi és sokat profitálhatunk belőlük. Idősebbektől és vezetőktől értékes útmutatásokat kaphatunk, sikerül kivívni elismerésüket és megbecsülésüket. Ez az időszak kitűnő arra is, hogy tudásunkat átadjuk az ifjabb nemzedéknek. Tapasztalatainkat, szakértelmünket értékelni fogják.

A kedvező Nap – Szaturnusz tranzitok meglehet, fokozott felelősségvállalással járnak, de ez nem okoz kezelhetetlen stresszt. Ilyenkor azok is jobban odafigyelnek a részletekre, akiknek ez egyébként nem erősségük, a monotonitás egyensúlyban van a kreativitással, így anélkül is megszerezhető a továbblépéshez szükséges rutin, hogy ráunnánk tevékenységünkre. Jó ütemben, a határidőket betartva haladhatunk, közben jut idő magunkra is. A kiemelkedő teljesítmény, elismerés elégedettséggel tölt el és jó hatással van önbizalmunkra is. Jelezhetnek hivatásbeli emelkedést is: előléptetés, vezető pozíció, sikeres munkahely váltás, saját cég, stb.

 
 

Kapcsolódó

A Nap ereje: a kreativitás kibontakoztatása

Nap – Szaturnusz kvadrát: a felelősség súlya

A Szaturnusz a horoszkópban. Retrográd Szaturnusz

Szaturnusz – tranzitok

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Szaturnusz a Bakban : tematikus oldal

Szaturnusz a Bakban: nőjj fel !
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!