Szaturnusz – Uránusz trigon

Míg a Szaturnusz a régit, a hagyományosat uralja, az Uránusz az új, a forradalmi dolgokat. Kettőjük harmonikus kapcsolata, trigonja tehát állandóságot teremthet a változásban és anélkül is hozhat megújulást, az elavult elemek korszerűbbre cserélését, hogy ezt az ilyenkor szokásos traumák és felfordulás kísérné. Ez remélhetőleg személyes és kollektív szinten is igaz lesz.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mitológia: titánok harca

Szaturnusz megcsonkítja Uránuszt (Giorgio Vasari és Gherardi Christofano 16.szd, Palazzo Vecchio, Firenze )

Szaturnusz és Uránusz esküdt ellenségek a görög mitológiában. A mondabeli Uranosz (Uránusz) a titánok- óriás termetű, félisteni lények- apja volt. Nem volt különösebben családcentrikus alkat: csemetéit sorra fölfalta, alaposan megríkatva ezzel feleségét, Gaiát. Az, látva, hogy könnyei, könyörgése mit sem használ, egyik fiukat, Kronoszt (Szaturnusz) rábeszélte, rakjon végre rendet házuk táján. Kronosz módszere brutális volt de meglepően produktív: egy sarlóval kasztrálta apját, megfosztva így hatalmától. A tengerbe csöppent vérből született Aphrodité/ Vénusz, a szerelem istennője, ill. az Erinnüszek, a viszályt megszemélyesítő mitológiai alakok. Ezt követően Kronosz átvette a hatalmat, uralkodása volt a mitikus aranykor, amikor mindenki betartotta a játékszabályokat, az élőlények békében és boldogságban éltek, ezért nem is volt szükség büntetésre. Sajnos Kronosz nem tanult a családi tragédiából: apjához hasonlóan ő is felfalta gyerekeit, hogy amazok le ne taszítsák a trónról, mígnem aztán egyikük, bizonyos Zeusz (Jupiter) besokallt és megfosztotta férfiasságától. Jószívű gyerek révén azonban nem tört az életére, csupán száműzte, ő pedig, két, az atyai bendőből kiszabadított testvérével, Plutóval (Hádész), és Neptunusszal (Poszeidon) megosztozott a hatalmon. Az Olümposz tetejéről irányította az isteneket és halandókat, Plútó az alvilágot, Neptunusz pedig a tengerek, óceánok birodalmát kormányozta.Az asztrológiában sem kedvelik egymást

A Szaturnusz és az Uránusz az asztrológiában sem kedvelik egymást. Kölcsönhatásuk általában nem problémamentes. Mivel mindkettő lassú bolygó ( a Szaturnusz 2,5 év, az Uránusz 7 év alatt halad végig egy jegyet), egymással képezett fényszögeik is hosszabb távú feladatokat adnak, tartósan formálva egy- egy időszak jellegét. A 2008 – 2010 között többször is összeálló Szaturnusz – Uránusz szembenállással az azonos című, 2009 őszén írt cikk foglalkozott. Az akkor még csak körvonalazódó trendek mára beépültek hétköznapjainkba. Ez volt a korábban jól- rosszul működő struktúrák fellazulásának időszaka is, amelyet a Szaturnusz – Plútó kvadrát és az Uránusz – Plútó kvadrát által jelzett sorozatos robbanások követtek.

A mundán asztrológiában (azaz az országok, városok, intézmények, társadalmak, szervezetek sorsával foglalkozó) a Szaturnusz többek között a korlátozó, konzervatív erőket, hagyományőrzést jelképezi, az Uránusz pedig a lázadó, újító mozgalmakat, forradalmi változást, tudományos-technikai fejlődést. ez azonban meglehetősen durva leegyszerűsítés. Egyik princípium sem jobb vagy rosszabb a másiknál, a kulcsszót ebben az esetben is a megfelelő arányok jelentik. A „haladó” Uránusz is lehet cinikus és destruktív – gondoljunk csak a magukat progresszívnek nevező baloldali mozgalmak túlkapásaira, a polkorrekt cenzúrára meg az ál- liberalizmus többi vadhajtására – a „megcsontosodott” Szaturnusz pedig teremthet megbízható hátteret ahhoz, hogy valós értékeket hozhassunk létre. Szintén nem véletlen, hogy ellenhatásként a mainstream által népszerűsített jelenlegi/ közelmúltbeli trendekre egyre több a konzervatív, konzervatív – liberális ( már maga a szóösszetétel is figyelemreméltó !) nézeteket valló fiatal.

A két bolygó egymással képezett trigonja olyan időszakot jelez, amikor az Uránusz és a Szaturnusz által képviselt, egymástól nagyon különböző energiaformák és megnyilvánulások viszonylag harmonikusan ötvözhetők. 2016 – 2018 között többször is összeállt ez a fényszög, jelentős stabilizáló erőt képviselve az egyébként szélsőséges változások közepette. (2016 decemberétől 2017 novemberéig az akkor Kosban haladó Uránusz és Nyilas Szaturnusz között, 2018 augusztus 14 – szeptember 14 között pedig a Bika Uránusz és a Bak Szaturnusz között áll össze.)

 

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Szaturnusz és Uránusz : általános analógiák

Bár más blogbejegyzésekben már sokszor szó volt róla, tekintsük át röviden a Szaturnuszra és Uránuszra jellemző sajátosságokat.

A Szaturnusz a realitásokról, elköteleződésről, határokról, fegyelemről, struktúrákról, védőkorlátokról szól. Nagyon komoly. Gyakorlatias, fegyelmezett módon cselekszik. Analógialáncába tartoznak a rendészeti szervek, rendfenntartó erők (itt a Marssal is van némi átfedés), az államhatalom, az állami apparátusok, a hatóságok általában. Ő az a tanár, aki el akarja érni, hogy érettebbé, bölcsebbé váljunk s így felkészültebben fogadjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket majd a Jupiter terel utunkba.

Az Uránusz a villámcsapásszerűen zajló váratlan változások princípiuma. Ő a jövő, a nyughatatlanság. A találmányok, újítások, a függetlenség is analógialáncába tartoznak. Nonkonvencionális és felvillanyozó, a váratlan változásokat egy pillanat alatt is előidézheti, így szeszélyesnek, kiszámíthatatlannak – és sokszor ijesztőnek is tűnik. Azt akarja, hogy pontosan olyanok legyünk, amilyennek lennünk kell, nem pedig olyanok, amilyenek szeretnénk vagy amilyennek környezetünk óhajtana bennünket látni.

Az uránuszi változásokkal az a gond, hogy túlságosan hirtelen jönnek, felforgathatják, káoszba taszíthatják addig ismert világunkat. Az ilyen robbanásoknak azonban egyéni és kollektív szinten egyaránt szokott lenni egy szaturnuszi előzményük. Éspedig az, hogy a javítások, átalakítások eszközlését rendszerint mindaddig halogatjuk, amíg a dolgok elviselhetetlenné fajulnak. Nem csoda, hogy az eredmény ilyenkor reaktív és katasztrofális. (Sok esetben a baleseteknek is ez a háttere.)

A Szaturnusz a világért sem hagyná ott a járt utat a járatlanért. A szokásos, jól bevált módszerekkel teszi a dolgát, a jelenre koncentrálva lassan, de biztosan halad. Az Uránusz jövő-orientált és innovatív. E tulajdonságok általában ellentétben vannak egymással és ebből adódnak a bonyodalmak.

Ugyanez vonatkozik a két bolygó által képviselt energetikai folyamatokra. A Szaturnusz általában lelassítja vagy korlátozza az energiaáramlást. Az uránuszi energia megszakításokkal, intenzív, kvantumszerű adagokban árad. Jellemző módon spontán, nem tervezett, váratlan jelenségek, események formájában nyilvánul meg.Szaturnusz – Uránusz trigon: elviselhető változások

A Szaturnusz – Uránusz trigon oly módon segít változtatni, hogy közben ne tegyük tönkre a már működő dolgokat, a meglévő, hasznos struktúrákat. Egyensúly jön létre a két princípium között, ami többek között azt jelenti, hogy a fegyelmezett, összeszedett, következetes tevékenység kéz a kézben jár az inspiráció pillanataival. Ez persze egyébként sem árt. Mint Carl Gustav Jung, akinek képletében a Szaturnusz és az Uránusz is jelentős szerepet játszott rámutatott, kreatívnak lenni ugyanis nem azt jelenti, hogy csak az ihlet pillanatában dolgozunk. Ilyenből viszonylag kevés van. A munka oroszlánrészét – amely a látomások részletes kidolgozását és gyakorlatba ültetését is magában foglalja, éppenséggel az ihlet nélküli hosszú órákban kell elvégezni. Jung képletében a két bolygó szemben állt egymással – így a feladat folyamatos éberséggyakorlatot jelentett számára. Trigon esetén könnyebb hosszú távon is fenntartható változásokat eszközölni.

Szaturnusz – Uránusz tűz trigon (2016, 2017)

A két bolygó közötti első trigonok akkor jöttek létre, amikor a Szaturnusz még a Nyilasban, az Uránusz pedig a Kosban haladt. Ezzel az időszakkal számos cikk foglalkozik a blogon.

A Kos és a Nyilas tüzes jelek. A tűz elem (bővebben – A tűz elem és a tüzes típus, A tüzes jegyek és az agresszió) analógiái: eszme, cselekvés, spontaneitás, impulzivitás, kreativitás, intuíció (a víz elem mellett), inspiráció. A fegyelem, a struktúrák, az elköteleződés szaturnuszi, a forradalom, áttörések, újítások uránuszi témák. Az Uránusz karaktere nagyobb összhangban van a tüzes minőséggel, mint a Szaturnuszé. Az utóbbi ugyanis nem szívesen mozdul ki a komfortzónából, kerüli a kiszámíthatatlan kockázatokat, a helyzetekben szunnyadó lehetőségeknél pedig sokkal jobban érdeklik a konkrét realitások.

E fényszög hatására jó esetben utazások, tanulmányok, új ismeretségek révén kerestük a kalandot, eközben azonban felelősségeinket sem dobtuk sutba. Némi igyekezettel kreatív és eredeti módszereket találhattunk unalmunk elűzésére és önmagunk felszabadítására anélkül is, hogy káoszt szabadítottunk volna magunkra  és környezetünkre. A dogmává rögzült – így fejlődésünket már nemhogy segítő, hanem inkább gátló – hiedelmek, ideológiák alól való felszabadulás szintén egyike lehetett a tranzit jótékony hatásainak. Ebben sokat segíthetett a környezetváltás, az új tanulmányok elkezdése is.

Bepontosulási dátumok:

2016 december 24

2017 május 19

2017 november 11

A két bolygó kedvező kapcsolata sokat szelídített az időszak szélsőségein. Vele egyidejűleg ugyanis egy kardinális T- kvadrát is hatott; amely 2016 vége – 2017 eleje folyamán a Plútó és az Uránusz, a Plútó és a Jupiter közötti kvadrátból, valamint a Jupiter – Uránusz szembenállásból tevődött össze. 2017 nyarára ez a formáció felbomlott, de a Rákban haladó bolygók részvételével összeállt egy másik változata, 2017 őszén pedig más erőteljes hatások borogatták az egyensúlyt. Ezt a szakaszt az Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? című bejegyzés taglalta a legrészletesebben. A 2017 novemberi bepontosulásról l. Újabb esély a sorstól

Jóllehet az az időszak sok felfordulást tartogatott, a Szaturnusz – Uránusz trigon – adta lehetőségeket felismerve (vagy éppen neki köszönhetően megteremtve), kedvező folyamatokat is elindíthattunk. Olyanokat, amelyek révén hosszabb távon, a nehezebb bolygóhatások idején is eredményesebben haladhatunk, nagyobb fokú stabilitásra tehetünk szert. A munka azonban még korántsem befejezett: a tűz elem ugyanis elméleti jellegű. Inkább ötlet, inspiráció, a pillanat kegye, sikeres kockázat. A lehetőségek gyakorlati alkalmazása, hétköznapjainkba építése, az eredmények tartósítása a föld trigon időszakában aktuális feladat.

Szaturnusz – Uránusz föld trigon : 208 nyár, koraősz

A Bika Uránusz – Bak Szaturnusz trigonjának stabilizáló hatása 2018 nyarán folyamatosan érződött, bizonyos fokig ellensúlyozva a többi, erőpróbáló befolyást (l. június, július, augusztus) . A jótékony fényszög idén már nem válik egzakttá, de 2018 augusztus közepétől szeptember közepéig így is elég szoros.

A föld elem képviseli mindazt, ami megfogható, anyagszerű életünkben: pl. tárgyi világot, beleértve a talajt is, amelyen állunk (A magyar nyelv olyan kifejezései, mint szilárd talajon állni, talajtalanság, mennyire van valaki leföldelve, a valóság talaján állni, stb – ezt kitűnően szemléltetik. Más nyelvekben is megvannak ezek megfelelői). Földszerű a testünk ( a bőr, a csontok, a fogak pedig kimondottan a Bak és a Szaturnusz – princípium analógialáncába tartoznak), a gyakorlati érzék, a pénz; a materializmus, fösvénység, kicsinyesség, mohóság pedig a föld elem torzult megnyilvánulási formái. A föld elem analógiáiról bővebben : A föld elem és a földes típus, A föld jegyek és az agresszió, A föld elem és a szellemi utak.

A Bika uralma alá tartozik többek között a termőföld, a pénz és más fizetőeszközök, a gazdaság -és intézményei, az élelmiszerek, a mezőgazdaság, a testünk, az érzéki élvezetek és egyáltalán, az érzékelés, különösen a tapintás. A Bika Uránusszal kapcsolatba hozható trendekkel foglalkozó bejegyzések: Bika – Uránusz tranzitok a történelem tükrében, Uránusz a Bikában – beharangozó, Uránusz a Bikában: földrengések, vulkánkitörések, árvizek

A Bak analógiái: rend, struktúra, fegyelem, hagyományok, az egyetemes, mindenki által betartandó törvények és a társadalom által szabottak, az államgépezet, rendészeti szervek, bankok, testületek, stb. Bak Szaturnuszról bővebben a tematikus oldalon.

Személyes szinten ez a fényszög azt jelezheti, hogy megtaláljuk a módját, hogyan tudnánk a gyakorlatban is alkalmazni kreatív ötleteinket, konkrét – a magunk és mások számára is hasznos, értékes formát adunk fantáziáinknak és inspirációinknak. Rálelhetünk arra a közegre, amely vevő korszakalkotó elképzeléseinkre, támogat bennünket és/ vagy saját, praktikusabb szemléletünk vezet el a sikerhez.Lehetséges buktatók

Mint már többször szó volt róla, a trigon könnyed energiaáramlást képvisel, így általában kedvezőnek tartják. A hétköznapokban rendszerint valamilyen készségként vagy alkatból, családi háttérből, stb adódó előnyökként éljük meg. A trigonok azonban azokra a területekre/témákra is rámutatnak, ahol a legkisebb ellenállás irányában haladunk. Vagyis fennáll a veszélye, hogy azért nem tudjuk kihasználni ezeket az előnyöket, mert fel sem ismerjük őket, vagy nem tulajdonítunk nekik nagy jelentőséget és/vagy hiányzik a motivációnk.

A trigonnal akkor van tehát gond, amikor nem történik semmi konkrét erőfeszítés és elpazarlódik az energia. Ez a többi bolygó esetén sem kimondottan szerencsés, de amikor a Szaturnusz „javasolja”, hogy kezdeni kellene valamit, az több, mint egy javaslat. Utasítás – amely egyelőre még igen barátságos hangnemben érkezik. ( Ld. Közeledik a Csipkerózsika -álom vége c. bejegyzést is.) Egyelőre….

A viszonylagos stabilitás idején könnyű elengedni magunkat és csak hagyni, történjenek a dolgok. E tranzit azonban arra szólít fel, hogy eszközöljünk bizonyos, gyakorlati változásokat. Később ugyanis, amikor ugyanis a Szaturnusz erőpróbáló fényszögeket képez, ez sokkal nehezebb feladat lesz. (Ez az időszak már nincs is olyan messze: az Uránusz 2019 márciusában visszatér a Bikába, és akkor már problémásabb tulajdonságai kerülnek előtérbe. A Szaturnusz 2019 – 2020-ban együttállásba kerül a Plútóval, 2020 második felében pedig ezzel egyidejűleg kvadrátot képez a Kosban tolató Marssal is. Az Uránusz – Szaturnusz kvadrátja 2021-től tartogat komoly kihívásokat).

Ajánlott tehát tető alá hozni, megbütykölni mindent most, amit csak lehetséges. Ha addig halogatjuk ugyanis, amíg már muszáj lesz, sokkal göröngyösebb terepen kell boldogulnunk. Mivel a Szaturnusz és az Uránusz is tolat, nem annyira új kezdeményezésekről, hanem inkább a tűz trigonjuknál elkezdettek részletesebb kidolgozásáról, hétköznapjaink részévé tételéről lesz szó.

Ezek a képletek egyéni sajátosságaitól függően mindenkinél mást jelentenek, én most csak néhány kiindulópontot sorolok fel:

  • Újszerűen közelítjük meg a régi problémákat. Ily módon kreatív megoldásokat is találhatunk rájuk
  • Megreformáljuk életünk alapstruktúráit
  • A technológia révén javítunk életünk minőségén. Ez bizonyos műszaki, technikai ismeretek elsajátítását is jelentheti, pl. programozás, online felületekkel kapcsolatos tudnivalók, stb. Bármilyen gyakorlati jártasság megszerzésére irányuló tanfolyam, önképzés szóba jöhet, amelynek révén plusz bevételforrásra tehetünk szert, tudásunk versenyképesebbé válik, és/vagy más módon javítunk életünk minőségén. Ha már meg is vannak ezek a tananyagok, íme a lehető legjobb alkalom, hogy tanuláshoz lássunk!
  • Forradalmi ötleteinknek formát és struktúrát adjunk
  • Biztonságos, társadalmilag elfogadott keretek között próbáljunk ki új dolgokat, kísérletezzünk.
Kapcsolódó

 

Az Uránusz (Liz Greene)

Uránusz a Bikában – beharangozó

Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében

Uránusz a Bikában : vulkánkitörések, földrengések, árvizek

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Közeledik a Csipkerózsika – álom vége

Szaturnusz – Uránusz trigon 2016/2017 :  Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!