Újhold a Mérlegben – 2018

Az október 8-i újhold helyi idő szerint 05:46′ kor született meg, a Mérleg 15°47′-en. Az újholdak 28 napos ciklusok kezdetét jelzik, a Mérleg pedig a társas viszonyok, egyensúly, harmónia jegye is. A jelenlegi témái tehát valamilyen értelemben e kérdésekkel kapcsolatosak. Az újholdak általában jó lehetőséget adnak valaminek az elkezdésére, de a mostaninak az ura, a Vénusz épp tolat. Így valószínű, hogy a most kezdődő ciklus témái és feladatai inkább a retrográd időszakokra lesznek jellemzők: átismételni, újragondolni, leltárt készíteni, kiigazításokat eszközölni.

Mindenki nyugodjon le a ...... :-)
Gátlástalan kommentelők figyelmébe 🙂

A Vénusz október 5-én kezdte el november 16-ig tartó tolatását a Skorpióban. A következő 28 nap alatt tehát ebben a jegyben marad, ahol száműzetésben van. ( A jelenlegi retrográd időszakkal a Vénusz tolatás a Skorpió és a Mérleg jegyén – 2018, a Skorpió Vénusz sajátosságaival pedig a Boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető c. bejegyzés foglalkozik részletesebben). Emiatt a jelenlegi holdciklusnál a vénuszi témák (szerelem, párkapcsolat és általában a társulások, értékek, anyagiak, biztonságérzet, önbizalom, önértékelés, szépség, stb) a szokásosnál hangsúlyosabb szerepet kapnak. A Skorpió és a Mérleg nagyon eltérő módon közelíti meg ezeket a témákat -ld előző bejegyzés. Arról is volt már szó, hogy a bolygók retrográd időszakaiban a dolgok lelassulnak, és átértékelésükre, szempontváltásra is sor kerül.Az újhold Plútóval és Neptunnal képezett diszharmonikus kapcsolatai megerősítik, hogy a Vénusz retrográd időszakaira jellemző átértékelésekre, helyreigazításokra bizonyos frusztrációk miatt kerül sor. (Ezek, jellemző módon társulások, anyagiak témáival kapcsolatban merülnek fel. Persze, a születési képlet egyéni sajátosságai, az újhold-és fényszögei által érintett területek szerint változnak az aktualitások. Ez személyenként változik, kommentekre nem áll módomban válaszolni.)

Jóllehet ezek a tapasztalatok igen fájdalmasak is lehetnek, katalizátorként működnek, jelezve: eljött az irányváltás ideje. Hatásukra kezdjük majd új szempontok szerint vizsgálni a régi témákat – ami meghozhatja a kívánt áttörést. Ennek köszönhetően később majd hatékonyabban elégítjük ki igényeinket, jobb kapcsolatokat alakíthatunk ki. (Akár a meglévő is javulhat, de sok esetben a lezárás elkerülhetetlen. A vele vagy nélküle kérdésének megválaszolását szinasztria (a születési képletek összevetése) segítheti.)

újhold a Mérlegben, 2018 október 9, Budapest, 05:46

A Hold egyebek mellett a tudattalan, az érzelmek (és ahogy kezeljük őket), zsigeri reakciók, képzelőerő, megérzések, hangulatok, ösztönök, napi szokások jelölője. Utalhat az anyára és más, idősebb nőkre is. Egy Hold- Plútó kvadrát rengeteg drámát, érzelmi- hullámvasutazást tartogathat. A túlreagálás szintén jellemző erre a fényszögre. Azonban, jóllehet nagy érzelmi nyomást jelez, meg is nehezíti az érzelmek kifejezését. Az emóciók agyon-elemzésére is hajlamossá tehet – ám a boncolgatás rögeszmés, megszállott jellege önmagában is lehetetlenné teszi a tárgyilagos ítéletalkotást. A valós megérzéseket nehéz megkülönböztetni a paranoid képzelgésektől. A felhalmozódó nyomás viharos érzelmi kitörések formájában vezetődik le. Az erőszakos konfrontációk, féltékenység, érzelmi zsarolás, önszabotázs-akciók, hatalmi harcok szintén jellemzők lehetnek erre a fényszögre. A Nap – Plútó kvadrát október 12-én pontosul be, de hatása szintén erőteljesen érződik.

A krízis lehetséges okai

A Plútó princípiuma egyebek mellett a tudattalan legmélyebb rétegeivel, az ösztönökkel, válságokkal, átalakulásokkal, halállal, regenerációval, a hatalom kérdéseivel áll kapcsolatban. A Bakban a Szaturnusz uralma alatt áll. A Nagy Feladatosztó, mint már többször szó volt róla, kitartást, felelősségvállalást, gyakorlatias hozzáállást, teherbíró képességet és kézzelfogható eredményeket követel. A Plútó sem engedékenységéről híres, de ebben a jegyben talán még határozottabban kényszerít arra, hogy szembenézzünk a tényekkel. Azt akarja, hogy felismerjük, mi akadályozza és mi segíti fejlődésünket. Hogy szembenézzünk azokkal az igazságokkal, amelyeket már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Hogy válságokon és átalakulásokon keresztül férjünk belső tartalékainkhoz. A plútói válságok megoldásának alapkövetelménye, hogy maradéktalanul felszámoljuk azokat a szokásokat, viselkedésmódokat, kapcsolatokat, amelyek hozzájuk vezettek.

Csakhogy, mint a Vénusz idei tolatásáról írt bejegyzésben már szó volt róla, a konfrontáció és a kellemetlen tényekkel való szembesülés finoman szólva sem a Mérleg erőssége. Ez a cuki és diplomatikus jegy mesteri szinten söpör a szőnyeg alá mindent, ami zavarja harmóniaérzékét. Vele ellentétben a Plútó, a Skorpió ura hírhedt arról, hogy felszínre hozza a rejtett dolgokat, akár a tabutémákat is. Míg a Mérleg kikozmetikáz, a Plútó kikényszeríti, hogy szembenézzünk az igazsággal. Akkor is, ha ez nagyon csúnya és nagyon kínos. A Mérleg kompromisszumokat akar és a középúton maradna. Igyekszik úgy megmosni a haját, hogy az ne vizeződjön be. A megalkuvást nem tűrő Plútó azonban a szélsőségekig fokozza a dolgokat. Míg a Mérleg nyelvezete diplomatikus, nem egyszer mézes-mázos, a Plútó fogalmazásmódja brutálisan direkt. Intenzív, könyörtelen, de halálpontosan kimondja a lényeget. Ez az egyik ok, ami miatt a jelenlegi újhold (és az általa fémjelzett 28 napos ciklus olyan durva lehet.)

A Vénuszt, az újhold ura a Vízöntő Marssal képez erőpróbáló fényszöget. E kvadrátról szintén részletesen írtam a Vénusz idei tolatásával foglalkozó bejegyzésben. A Skorpió – Vízöntő inkompatibilitással a Bonyolult kombinációk foglalkozik.Most csak röviden: ez a fényszög egyszer már bepontosult szeptember 8-án, 10- én pedig újra egzakttá válik. Az akkori témák újra felszínre kerülnek. (Tulajdonképpen sokkal hosszabb távú átértékelésről van szó, ugyanis a Mars május közepe óta tartózkodik e jegyben és ez idő alatt, már képezett erőpróbáló fényszöget a Vénusszal. A nyáron amaz egy másik fix jegyben, az Oroszlánban állt – így annak a kötélhúzásnak az emlékei is felelevenednek.) A Skorpió Vénusz emocionális, szenvedélyes, intenzív, ösztönös, kötődő, közelségre vágyik, introverzióra hajlamos. A Vízöntő Mars rideg, intellektuális, távolságtartó, inkább extrovertált és közösség- orientált. A kétféle igény, kifejezésmód, temperamentum és törekvés konfliktusa nagy feszültségeket okozhat a társas viszonyokban. (Nem csak párkapcsolatokról van szó, hanem barátságokról, üzleti partnerségekről és más társulásokról is)

A Merkúr – Uránusz szembenállás növelheti annak az esélyét, hogy a feszültség váratlanul kitörő szócsaták formájában süljön ki. Az elhamarkodott kijelentések, a meggondolatlanság sok kárt okozhat a társas viszonyokban. (A Vénusz retrográd időszakában inkább némi távolságtartás, reflexió ajánlott az azonnal állásfoglalás helyett. Ez, tekintettel a jelenlegi, túlfeszült légkörre, most különösen javallott.)A legrosszabb forgatókönyvek

Az újhold azonban kvinkunxot képez a Neptunnal (a Nap – Neptun kvinkunx október 7-én pontosult be, és még erőteljesen érződik.) Mint már szó volt róla, ez a 150°-os fényszög két, egymással nehezen összehangolható jelben álló bolygó között jön létre. Így tartós harmónia bajosan teremthető közöttük, az egyensúly fenntartásához folyamatos erőfeszítések szükségesek. Jelen esetben fontos, hogy a Halaknak és a Mérlegnek van néhány közös árnyoldala. Mindketten hajlamosak a túlidealizálásra, a számukra zavaró tények elöli elmenekülésre és arra, hogy a könnyebbik végükön fogják meg a dolgokat. Az evés, ivás, drogok, vásárlási rohamok, nem megfelelő társasággal való sodródás szintén közös módszerük a valóság elkerülésére. A jelenlegi Plútó- hatások mellett azonban ez nem túl jó ötlet. Ily módon ugyanis, a vészkijárat megtalálása helyett a krízis eszkalálódhat – baleset, betegség, komolyabb anyagi veszteség, stb formájában. Az ilyen események aztán a szükséges irányváltást is kikényszerítik.

A legjobb forgatókönyvek

Természetesen vannak sokkal jobb megélési lehetőségek is. A test és a tudat méregtelenítése már önmagában is csökkenti a drámák intenzitását. Ebben sokat segíthet a meditáció, jóga, a gyümölcs-és zöldségalapú tisztítókúrák, gyógyteák. Durga istennő ünnepe, a 9 napos navaratri újhold napján kezdődik, és a böjt fontos szerepet játszik benne. A hindu panteon egyik legjelentősebb istennője által képviselt archetípussal külön bejegyzés foglalkozik a blogon. A marsikus/ plútói energiák egészséges mederbe tereléséhez nagy segítséget nyújthat. Bár karaktere igen távol áll a Mérleg – minőségtől, a Vénusz Skorpióban való tolatása miatt érdemes komolyabb figyelmet szentelni neki.

A tisztítókúrák érzékelésünket is megtisztíthatják. Ily módon a Vénusz – Neptun trigon kedvező hatása is érvényesülhet. A Mérleg újhold és a Halak Neptun közötti kvinkunx nagyon csalóka lehet – hatására pl. kifejezetten beteg, diszfunkcionális társulásokat is ikerlángként, lélektársként vizionálhatunk, és egy mérgező kapcsolaton is hajlamosak lehetünk mindaddig „dolgozni”, míg magunk is mérgező partnerré nem válunk. Ezzel ellentétben, a Skorpió Vénusz és Neptun közötti trigon hozzásegíthet az igazság pontos érzékeléséhez, és a nem egészen tetszetős látvány elviselését is megkönnyítheti. (Persze, nem azért, hogy hozzászokjunk az abnormalitáshoz, hanem hogy stratégiát dolgozzunk ki a helyzet átalakításához). Ebben az álmokkal való kapcsolattartás is sokat segíthet.

A jelenlegi újhold által megkövetelt külső-belső méregtelenítés persze az árnyékkal való munkát is magában foglalja. Mint más bejegyzésekben is szó volt róla, a Plútó szoros kapcsolatban van az árnyékkal és a projekciókkal. A VII házhoz társítható Mérleg az egyik, kivetítésekre leginkább hajlamos jegy. A projekciók visszavonása kulcs -szerepet játszik abban, hogy a dolgok kedvező irányba forduljanak, bekövetkezzen a regeneráció, új fejlődési folyamatok induljanak el.

Így tehát mielőtt mások szemében kutatnánk szálkák után, a sajátunkból kell eltávolítani a gerendát. Ideje abbahagyni a másikra mutogatást, és kinyomozni, mennyire vagyunk felelősek a jelenlegi helyzet kialakulásában. Ez sokkal több sikerrel kecsegtet, mintha részévé válnánk a csataképek. Mahisán, a bivalydémonon győzedelmeskedő Durga istennő példája erőt adhat ahhoz, hogy mi is felülkerekedjünk a projekcióinkból, valóságelhárításainkból, függőségeinkből táplálkozó démonokon.
 

Kapcsolódó

Októberi előrejelzés

A Plútó archetípusa

A Vénusz tolatása a Skorpió és a Mérleg jegyén

Aphrodité a tükörbe néz: általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakáról

Túlélési útmutató a Vénusz retrográd időszakaihoz

Bonyolult kombinációk: Skorpió – Vízöntő

Durga, a harcos istennő

 

Kép: Daria Hlazatova festménye

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!