Szaturnusz és Plútó 2020 : találkozás a sötét árnyékkal

Az elmúlt egy év folyamán sok bejegyzést tettem közzé a Szaturnusz – Plútó együttállás, 2019 – 2020 emblematikus aspektusa témájában. Ezek a Szaturnusz és Plútó – nem csak 2020 című tematikus oldalon érhetők el. Most Leslie Hale, a blogon már többször idézett amerikai asztrológus gondolatai következnek, néhány saját megjegyzéssel – pl a Brexittel kapcsolatos észrtevételekkel – kiegészítve. Sok újdonság nem lesz, inkább megerősítés: vannak hatások, amelyeket a megbízható tudással rendelkező asztrológusok a világ minden táján ugyanúgy értelmeznek. A szerző néhány szóban kitér a Szaturnusz-Plútó együttálás bepontosulásának hetére, illetve az azt felvezető január 10-i penumbrális holdfogyatkozásra is.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Szaturnusz és a Plútó már gyakorlatilag együtt áll, de a konjunkciójuk 2020 január 12-én pontosul be. Ez az erőteljes aspektus nagyjából 33- 38 évenként ismétlődik és globális átalakulásokat hoz. Személyes szinten is nagy változások várhatók. Asztrológiai szempontból 2020 januárja jelentős váltást képvisel, új korszakot jelezhet a világban és az emberek fejlődésében egyaránt. Ennek trendjei év közben, fokozatosan bontakoznak ki, ahogy a Szaturnusz, a Plútó és a Jupiter találkozni fognak egymással. Év vége felé a Szaturnusz és a Jupiter másodszorra is találkozni fog a kollektívet képviselő Vízöntő jegyében. (Együttállásuk, az ún Nagy Konjunkció majd itt pontosul be)

A változások az évek óta halmozódó – és most tetőző feszültség miatt következnek be. E tranzit már 2019 folyamán is hatott ránk, de a két bolygó akkor még nem képezett egzakt együttállást. Az asztrológusok már évek óta tanulmányozzák ezt az aspektust és 2019 folyamán már kezdtük látni hozadékait: a világviszonylatban egyre növekvő feszültségeket, a szélsőséges politikai nézetek tömeges térhódítását, az olyan mélyen gyökeredző problémákat, mint a Brexit az Egyesült Királyságban, az elnök elleni bizalmatlansági indítvány az Egyesült Államokban. Hong Kongban folytatódnak a tiltakozások, a tömegekre lövöldözni mindennapi gyakorlattá vált. A politikai pártok polarizációja folytatódik, az olyan mélyen gyökeredző és hosszú távú következményekkel járó témák, mint a korrupció, a biztonság, a hatalommal való visszaélések a hétköznapok valóságává váltak, akárcsak a klímaváltozás miatti általános aggodalom, a tűzvészek és az időjárás szélsőségei. ( Bővebben: Szaturnusz és Plútó – nemcsak 2020 )

E ciklusok időszakaiban mindig jelen van a durvaság és a hatalommal való visszaélés, és a tömegek mindig visszavágnak és ellenállást fejtenek ki azokkal szemben, akik kontrollt akarnak gyakorolni fölöttük. Pontosan ez történt az I és a II világháború idején is, akárcsak más, a Szaturnusz és a Plútó erőpróbáló aspektusai által fémjelzett korszakokban. Bővebben: Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó aspektusok és a történelem.Ez a tranzit fogja megadni a 2020-as év alaptónusát, és a változások, amelyeket át kell élnünk, bizonyos dolgokat egyszer és mindenkorra átalakítanak. Persze nem minden negatív; a Plútó ugyanis leginkább az új létrejöttét akadályozó dolgokat szokta eltávolítani. Január folyamán számos változásnak lehetünk tanúi, és sajnos nagyfokú kollektív stresszt is tapasztalhatunk. Az ezt kiváltó események az új évre is hatással lesznek. (Ford megj : Kalo Jenő youtube csatornáján is nagyon részletes összefoglalók vannak a Szaturnusz – Plútó együttállásról, 2020 januári előrejelzésének minden szavával egyetértek. Ugyanez vonatkozik a 2020 és a  világválság című előadására is. Sok más anyaga is van a témában.)

A legutóbbi Szaturnusz – Plútó találkozóra 1982-ben került sor; az akkor kezdődött ciklus pedig 2019 -ben ért véget. ( Ford megj: A pontos együttállásra 1982 november 8-án került sor a Mérleg 27°37′-en. Lényegében azonban, mivel lassú mozgású bolygókról van szó, sokkal hosszabb időszakról beszélünk. A Szaturnusz egész 1982 folyamán közel volt a Plútóhoz, a távolság csak ’82 március vége – szeptember eleje között nőtt köztük a Szaturnusz retrográd szakasza miatt. 1983 május 7 – augusztus 24 között azonban, amíg a Szaturnusz újra a Mérlegben tolatott, mindössze 2 – 3° volt köztük a távolság, ami szintén együttállásnak tekinthető). Most más fajta személyes és kulturális helyzetek és értékek kerülnek fókuszba, ezekkel kell foglalkozni, megváltoztatni őket vagy eltávolítani a társadalomból. Egy Szaturnusz – Plútó tranzit ugyanis ezt műveli. A január 12-én, a Bak 22°46′-én létrejövő együttállás új globális és személyes ciklus kezdetét jelzi, ami majd új struktúrákat, eszméket, magatartásformákat hoz létre, sőt akár kormányokat is. Kollektív szinten ezek fognak bennünket fenntartani, akár felemelő módon, akár úgy, hogy lehúznak. Személyes szinten az a feladatunk, hogy folyamatosan erőfeszítéseket tegyünk, így aztán vagy meglévő struktúráinkat erősítjük, vagy teherbíró újabbakat hozunk létre. Ezek támaszt nyújtanak a megpróbáltatások elviseléséhez.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Plútó a Bakban

A Plútót az átalakulás planétájának tekintik, és 2008 novembere óta, tehát 11 éve a Bakban tartózkodik. E jegybe lépése egybeesett a 2007 – 2009-es nagy válsággal, a leghosszabb krízissel a II világháború  ideje óta. A Plútó 2024 végéig marad a Bakban. Bakban való tranzitja során a Plútó – befolyás a nagyvállalatokkal és ezek globális hatásaival, a NATO-hoz hasonló szervezetekkel, bankokkal és más pénzügyi intézményekkel, gazdasággal, magával a földdel, az épületekkel és a struktúrákkal hozható összefüggésbe. Maga az őselv jelentéstartalma azonban jóval túlmutat ezeken, hiszen Plútó a mitológiai Hádész, az alvilág istene, a halottak uralkodója. A Plútó uralma alá tartozik az emberi psziché, a láthatatlan és a tabu-témák, a pszichológia, és mindenfajta transzformációval kapcsolatos tanítás, a szexualitás és az ezzel kapcsolatos üzletek, a diktatúrák, a bántalmazás és a pszichoterror, a hatalommal való visszaélés. (Persze ezek között az analógiák között olyanok is vannak, amelyek más princípiumokhoz is hozzárendelhetők, így ebben az esetben is kombinálódó hatásokat kell tekintetbe kell venni – ford megj.) A Plútó befolyása tartós és mélyreható.

Szaturnusz a Bakban

A Szaturnusz 2017 végén lépett a Bakba, és 2020 decemberéig marad itt, leszámítva a 2020 márciusa-júliusa közötti, Vízöntőbe tett három hónapos látogatását. Bővebben : Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

A „feladatosztóként” ismert Szaturnusz analógialáncába tartozik pl a korlátozás, a felelősségek, személyes korlátaink és határaink megtanulása, a késések, az akadályok a kor és maga az idő. Mióta a Szaturnusz a Bakban időzik, megfigyelhettél egy olyan tendenciát, hogy igyekszel realistábbá válni ( netán a körülmények kényszerítenek rá), igyekszel visszatérni az alapokhoz, a leglényegesebbhez. Ez a Bak Szaturnusz, ami egyaránt jelezhet nagy vagyont és nagy nélkülözést is. E Szaturnusz jegyhelyzethez olyan sajátosságok társíthatók, mint a konzervativizmus, ambíció, óvatosság, körültekintés, tekintély.
Szaturnusz – Plútó együttállás

Amikor ezek a bolygók találkoznak, a világban is fontos események zajlanak. Ilyen volt az első világháború (Szaturnusz – Plútó együttállás a Rákban), a második világháborút követő időszak, Hiroshima és a Mccarthyzmus  (Szaturnusz – Plútó az Oroszlánban), India felszabadulása a brit uralom alól és az ezt követő vérontás, a hidegháború kitörése. Az 1982-es Szaturnusz – Plútó együttállás az AIDS elterjedését és a járvány eszkalálódását, a meleg- mozgalmak kezdetét hozta magával. Az 1981 január 20-án véget ért iráni túszdráma  után vagyunk, hidegháború még mindig tartott, a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti viszony tovább romlott. Ebben az időszakban a második világháború utánihoz hasonló gazdasági hullámvölgyet és ezt követő felívelést is átélhettünk. 1850-ben, a Kos jegyében is volt egy Szaturnusz – Plútó együttállás, az Egyesült Államokban ekkor lépett hatályba a Szökevény rabszolgákra vonatkozó törvény (Fugitive Slave Act  ), amely büntetést írt elő a szökött rabszolgák segítőinek és csökkentette a szökevények illetve a felszabadított feketék jogait. Elhunyt Zachery Taylor amerikai elnök.  Bővebben: Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó aspektusok és a történelem.

Ezekben az időszakokban gyakran nagyarányú fejlődés is tapasztalható a tudományok, művészetek és általában véve a közgondolkodás területén. Valamennyi ilyen ciklusban bizonyos témák kerülnek előtérbe és újfajta gondolkodásmód terjed el. Világviszonylatban egyetlen ilyen időszak se nevezhető könnyűnek, de végül elhozzák az annyira sóvárgott változást. 2020-at követően 2052-ig, a Halakban esedékes találkozójukig már nem jön létre új Szaturnusz – Plútó együttállás. A Szaturnusz – Plútó együttállás a struktúrák, kormányok, intézmények és talán magának a Föld klímájának összeomlását fogja jelenteni, amelyet követően az alapokról kell újraépítkezni.

A legutóbbi Bak Szaturnusz – Plútó együttállás : 1518

A Szaturnusz és a Plútó legutóbb 1518-ban találkozott a Bakban. Ezidőtájt a katolikus egyház Európa-szerte igen erős volt. A helyi papoknak meglehetősen nagy volt a befolyásuk, hiszen a helyiek csupán az ő tanításaikat ismerték, és az egyház nagyon komoly politikai tényező volt. 1517-ben egy Luther Márton nevű szerzetes egy, a római katolikus egyházi gyakorlatot, a búcsúcédulák árusítását elítélő dokumentumot állított össze, az ún Téziseket. (Az azonban, hogy 1517 október 31-én a witenbergi vártemplom kapujára szegezte volna ki őket, legenda –ford megj) Ez robbantotta ki a protestáns reformáció szikráját, ami megosztotta a katolikus egyházat és egyszer és mindenkorra megváltoztatta a Nyugat vallási-és kulturális történetét. Ugyanebben az időszakban tört ki a táncoló pestis is a mai Franciaország területén ( vitustánc, táncdüh  ), és 1518 körül érkeztek meg az első afrikai foglyok is Amerikába, rabszolgának. És ez csak néhány, ahhoz az időszakhoz köthető esemény. (Még több A Szaturnusz – Plútó tranzitok és a történelem c bejegyzésben)
Te és a Szaturnusz – Plútó együttállás

Mint bármely más történelemformáló időszakban, most is lesznek olyanok, akik profitálni és gyarapodni fognak, és olyanok is, akik arra kényszerülnek, hogy jelentős átalakításokat eszközöljenek életükben. Mivel ez az együttállás a Bak 22°-án jön létre, leginkább azokra lesz hatással, akiknek a kardinális jegyek (Kos, Rák, Mérleg és Bak ) 20 – 24°-án állnak bolygóik vagy háztengelyeik. Nekik keményebben kell majd dolgozniuk és nehezen leküzdhető akadályokba ütközhetnek.

Ford megj : A Szaturnusz – Plútó konjunkcióra fokozott érzékenységgel  reagálnak azok, akiknek Szaturnusz – Plútó aspektus (együttállás, félkvadrát, szextil, kvadrát, trigon, kvinkunx, szembenállás) van születési képletükben. Ők, mint Donna Cunningham is rámutatott a radix Szaturnusz – Plútó kapcsolatokra foglalkozó, blogomon magyarul is elérhető cikkében, a hangvilla érzékenységével reagálnak a két bolygó között létrejövő tranzit-fényszögekre. Ilyenek többek között az alábbi időszakokban születettek:

Szaturnusz (Mérleg) – Plútó (Rák) kvadrát : kb.1921 november- 1922 december, bepontosulás 1922.október 9.

Szaturnusz (Bak) – Plútó (Rák) szembenállás: kb 1931 február 17-1931 december

Szaturnusz (Bika) – Plútó (Oroszlán) kvadrát: kb 1940 március – 1941 március, bepontosulás: 1940 március 26

Szaturnusz (Oroszlán) – Plútó (Oroszlán) együttállás: kb 1946 október – 1947 december, bepontosulás 1947 augusztus 11

Szaturnusz (Skorpió) – Plútó (Oroszlán) kvadrát : kb. 1955 december 27 – 1956. október 7

Szaturnusz (Halak) – Plútó (Szűz) oppozíció: kb 1965 április 23 – 1966. február 20

Szaturnusz (Rák) – Plútó ( Mérleg) kvadrát: kb 1973 augusztus – 1975 április, bepontosulás: 1974 május 28

Szaturnusz – Plútó együttállás a Mérlegben: 1982 szeptember – november, Bepontosulás 1982 november 8, de erősen érvényesül 1983 május 7 – augusztus 25 között is.

Szaturnusz – Plútó együttállás ( a Skorpióban): nincs egzakt együttállás, 1983 novemberében mindkét bolygó a Skorpióban van, az azt megelőző hónapok pedig, amikor a Szaturnusz a Skorpió elején, a Plútó a Mérleg legvégén szintén együttállásnak tekinthetők.

Szaturnusz (Vízöntő) – Plútó (Skorpió) kvadrát: kb 1993. március 20 – 1994. január 2

Szaturnusz (Ikrek) – Plútó (Nyilas) szembenállás: kb 2001.augusztus 5 – 2002.május 26.

Szaturnusz (Mérleg) – Plútó (Bak) kvadrát : 2009 ősz, 2010 nyarától 2011 nyaráig

A Szaturnusz – Plútó együttállás nem könnyen értelmezhető kombináció, ugyanis a Plútó többek között a mélységben rejtőző dolgokkal, a Szaturnusz pedig a struktúrákkal, az idővel, és a korlátokkal áll kapcsolatban. A Szaturnusz igen követelődzővé válhat és ebben az időszakban számos dolgot kell átalakítanunk. A Szaturnusz – Plútó konjunkció oly módon teszteli dolgaink, élethelyzeteink, kapcsolataink életképes mivoltát, mint egy földrengés az épületek struktúráit. Egy teherbíró alapokon álló, erős struktúrákkal rendelkező épület túléli a földindulást, a kártyavárak azonban pillanatok alatt összeomlanak. Olyan helyzetekbe kerülhetünk, amelyekben élethalálharcot kell vívnunk pozíciónk megtartásáért – pl. szakmai, egzisztenciális területeken, pénzügyeket illetően, párkapcsolatban, stb. A hatás mindenkinél más és más életterületen érvényesül, a születési képletek egyéni sajátosságai szerint. Kollektív szinten a teszt a teljes társadalmat érinti, a működésképtelen elemek pedig vagy kihullanak a rostán vagy teljes átalakuláson mennek keresztül.
A Szaturnusz – Plútó együttállás és a január 5-én kezdődő hét

A Szaturnusz – Plútó konjunkció a január 5-én kezdődő héten pontosul be, január 12-én , Budapesten 17:19′- kor. Egyszersmind a Nap és a Merkúr is együttállást képez velük. Világviszonylatban jelentős eseményekre számíthatunk, amelyek valamilyen módon komoly és fontos információkkal állnak kapcsolatban. Az Egyesült Államokban ezek valószínűleg az elnökkel lesznek kapcsolatban és robbanékony, kiszámíthatatlan helyzeteket teremtenek. A nagyvilágban is gyors egymásutánban követhetik egymást a jelentős események. Jóllehet a Szaturnusz – Plútó energiák a konjunkció bepontosulásakor a legintenzívebbek, egész évben mozgásba hoznak majd dolgokat és hozadékaik 2020 után is érzékelhetők lesznek. E tranzit csúcspontja még korántsem a vége, hiszen a két bolygó egész évben egymás közelében marad.

Szaturnusz – Plútó együttállás, 2020 január 12, Bp, 17:59

A 2020 január 10-i holdfogyatkozás

Telihold és penumbrális holdfogyatkozás a Rákban, 2020 január 10, Bp 20:21

A január 10-i telihold nagy erejű holdfogyatkozás lesz a Rák 20°-án (A penumbrális, részleges holdfogyatkozás Magyarországról is látható, a teljesség fázisa 20:21-kor következik be). Ez beizzítja a Szaturnusz – Plútó konjunkciót is, így az előző és következő napokban is tanúi lehetünk ezzel kapcsolatos eseményeknek. (Ford megj: maga a penumbrális holdfogyatkozás gyenge  , nehéz is megkülönböztetni egy erős teliholdtól; a szerző az eklipszképlet sajátosságai miatt nevezi, teljes joggal ütősnek. Időtartama 4h5perc, vagyis a klasszikus asztrológia szabályai szerint kb négy hónapig tart a hatása).

Az eklipsz a IV- X mundánház, Rák – Bak tengelyen megy végbe, így nagyon durva általánosítással az otthonnal, családdal, hazával, egzisztenciával, hivatással, biztonsággal, üzlettel kapcsolatos témákat érint.

( Ford megj : FTermészetesen egyénenként és országonként is más és más területekre, horoszkópházakba esik – és ennek megfelelően azoknak a témái is bevonódnak. A Brexit küszöbén álló Egyesült Királyság képletében  pl a IV – X házat köti össze, a fogyatkozásképlet Holdja együtt áll az ország X házas Rák Holdjával, a Szaturnusz és a Plútó, illetve a Nap és a Merkúr is a IV házban van. Nem akarok most mundán asztrológiai részletekbe belemenni, asztrológiához értők kedvéért belinkeltem a releváns horoszkópokat, de valószínű, hogy a királyi családban folytatódnak a problémák. II. Erzsébet Királynő már elég idős, majdnem 94 éves, horoszkópja itt és ha angolos hidegvérrel látszólag el is fogadta a jelenlegi helyzetet, kiszivárgott információk szerint mélységesen elkeserítik a fejlemények. A kiválás-okozta megrázkódtatás, ha nem is vagyunk annyira “fatalisták”, hogy a tradicionális asztrológia szabályait követve a halálára következtessünk ebből az égi eseményből, még egészségére is komoly hatással lehet. Férje, Fülöp herceg sokat betegeskedik, így talán az ő elengedésére is fel kell készülnie. Az is bizonyos – bár ehhez nem kell asztrológusnak lenni, elég követni a híreket – hogy a kilépésnek súlyos belpolitikai következményei is lesznek. A gazdasági problémák mellett valószínű, hogy a szigetországnak belső viszályokkal, jó eséllyel zavargásokkal, netán kormányválsággal is szembe kell néznie. Majd, ha ott tartunk, a tavaszi napéjegyenlőség képletet – 2020 március 20, Londonban 03:50′  is tanulságos összevetni az Egyesült Királyság horoszkópjával .  Ezek a folyamatok persze hosszabb távon bontakoznak majd ki, és valószínűleg nem csak az EU-ra lesznek hatással. )

A Rák a legérzelmesebb jegy, és Plútóval, Szaturnusszal, Merkúrral képezett szembenállása sokak számára jelezhet súlyos érzelmi próbatételeket. Sokminden lezárulhat vagy valamilyen módon átalakulhat ebben az időszakban. A Hold – Plútó tranzitok általában mélyen ülő félelmeket és szorongásokat hozhatnak a felszínre. Ez lelki felbolydulást, kapcsolati drámákat jelezhet. Ezek felszínre kerülő információk miatt is bekövetkezhetnek. Ebben az időszakban valami megváltozhat vagy átalakulhat. A Plútó rögeszmés bolygó, és oda kell figyelnünk, nehogy fixa ideáink, féltékenységünk vagy félelmeink játékszerévé váljunk. A Hold- Szaturnusz tranzitok komor gondolkodásra hajlamosítanak, így a dolgok rosszabbnak tűnhetnek, mint amilyenek valójában- Magányos, depresszív, fárasztó időszaknak tűnhet, amikor is túlterheltnek érezheted magad vagy képtelen vagy kifejezni mi nyomja a szívedet.

Az újévi célok kitűzésének is most van itt az ideje: ha javadra akarod fordítani ezt az energiát, most kizárólag ezekre szabad fókuszálnod. Ennek az eklipsznek az időszakában nagyfokú óvatosság ajánlott: figyelj oda viselkedésedre és környezetedre.

A Nappal együtt álló Merkúr vitákra, balesetveszélyre utal; a Szaturnusszal és Plútóval való kapcsolatuk pedig fagyos, rideg, elnyomó légkört sejtet. Legkedvezőbb formában akkor mehetsz elébe a változásnak, ha megszabadulsz káros szokásaidtól, azoktól a helyzetektől és kapcsolatoktól, amelyek nem szolgálják többé a javadat.

A Holddal szemben álló Merkúr szintén kommunikációval, fiatalokkal, utazásokkal és balesetekkel kapcsolatos témákra utal. Hatására a gondolkodás elfogulttá vagy kiegyensúlyozatlanná válhat, ami szintén viszályokhoz vezethet.

Az egyidejűleg érvényesülő oppozíciókhoz képest a Hold – Neptun trigon gyenge hatás, de némi reménnyel, optimizmussal, együttérzéssel és hittel tölthet el.

A nagyvilágban ez az eklipsz természetesen zsarnoki és gátlástalan vezetők, instabilitás és erőszak révén nyilvánulhat meg. Nukleáris fegyverekkel, nukleáris energiával kapcsolatos híreket is hallunk majd. A politika persze az érdeklődés központjában marad, az Egyesült Államokban az eklipsz a globális kereskedelemre, pénzpiacokra is hatással lehet, és az új év folyamán egy igen jelentős haláleset is bekövetkezhet. Amerikai Egyesült Államok horoszkópja itt
A Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó

2020 júliusa és októbere között a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó egymástól 5°távolságra lesznek egymástól, így e három erős bolygó energiája összeadódik. ( Ford megj: Először 2020 márciusában kerülnek egymás közelébe- ld Jupiter a Bakban 2019 – 2020) . Ez világszerte nagy próbatételek időszaka lesz a politikában, a pénzpiacokon és az olyan erős emberek számára, akik másokra akarják kényszeríteni elgondolásaikat. A Jupiter – Plútó tranzitok időszakaiban a nemzetközi terrorizmus is központi problémává válik.Ford megj:hármas találkozóval a Jupiter a Bakban 2019 – 2020 című bejegyzés is részletesen foglalkozik)

A Jupiter és a Szaturnusz találkozóira 20 évente kerül sor. A két ún kronokrátornak  a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Ezek a ciklusok képezik ugyanis az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban. Ez a régi és az új összecsapása formájában is megvalósulhat, ami valamilyen értelemben vett reformokat kényszerít ki. 2020 december közepétől a két bolygó már gyakorlatilag együtt áll a Bak 28°-29°-án, de konjunkciójuk csak a Vízöntőben pontosul be, december 21-én.
Hogyan érheted el, hogy e hatalmas energiák érted dolgozzanak és ne ellened?

Az élet e tranzit időszakában is folytatódik, és bizonyos szintű tudatossággal akár jó dolgokat is kihozhatsz belőle.

Leges-legelsősorban tisztában kell lenned ezeknek az energiáknak a természetével és azzal is, hogy életed melyik területén fognak megnyilvánulni, mi módon hatnak rád. Ha tudatában vagy, életed mely területeire gyakorolják a legnagyobb befolyást, munkához láthatsz. (Ford megj: Itt természetesen nem konkrét események előrejelzéséről van szó, ez ugyanis jelenlegi hatásoknál szinte lehetetlen. Többször volt már szó róla a blogon, legutóbb a szintén a Szaturnusz – Plútó együttállással összefüggésbe hozható ausztráliai bozóttüzeknél, hogy ez kollektív katasztrófák – amilyenek rendszeres szinkronicitásai az erőpróbáló Szaturnusz – Plútó kapcsolatoknak -esetén is igaz. Utólag persze mindig meg lehet találni az összefüggést, de azt megjósolni, hogy adott helyszínen pontosan milyen formában jelentkeznek majd, nehezen.)

Egyetlen nehéz Szaturnusz- Plútó tranzit esetén sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy vannak dolgok, amelyek fölött képesek vagyunk ellenőrzést gyakorolni, és vannak olyanok is, amelyek fölött nem. Nincs mód arra, hogy kontroll alatt tartsuk a halált, a súlyos betegségeket, a nagyvilág eseményeit vagy egy másik személy viselkedését. Csak magunkat kontrollálhatjuk, azt, hogy mire fókuszálunk, merre haladunk, hogyan reagálunk a dolgokra.

Fontos tudnivaló, hogy egy kemény Plútó tranzit időszakában – különösen ha az főfényszöget képez képleted valamelyik bolygójával vagy tengelyével, valami megváltozik életedben. A Plútó hatása brutálisnak tűnhet, és ha valaminek meg kell változnia ilyenkor, rendszerint nem tudsz fölötte ellenőrzést gyakorolni. Természetesen fontos harcolnunk az életben azokért a dolgokért, amelyeket akarunk vagy amelyekre szükségünk van, de körültekintően kell megválasztanunk a csatateret, főleg ilyenkor.

Tegyük fel például, hogy jól tudod, munkahelyeden nem mennek olajozottan a dolgok, és akár el is veszítheted állásodat. Ha van egy ilyen erős intuíciód, ne várd ki, míg a valóságban is beigazolódik, hanem még időben kezdj el új munkát keresni. Ugyanez érvényes más életterületeidre is. A Plútó – tranzitok akkor durvulnak csak be igazán, ha egyértelműen működésképtelen dolgokhoz, kapcsolatokhoz, helyzetekhez ragaszkodsz.

A Szaturnuszt kíméletlen feladatosztónak nevezik, de ő ad nekünk kitartást és elszántságot is. Most rendelkezésünkre áll ez az energia: fordítsuk hát arra érdemes projektekre és cselekedetekre. Vállalj felelősséget, inkább működj együtt ezzel az energiával, tereld mederbe, semmint ölbe tett kézzel várd, hogy elsodorjon. Így élheted meg a legpozitívabb módon ezt a tranzitot. Ilyen tranzitoknál megtörténhet, hogy igencsak összesűrűsödnek a dolgok. De vigasztaljon, hogy semmi sem tart örökké; minden tranzitnak vége lesz egyszer. Nem először tapasztaljuk meg az ilyen nehéz aspektusok hatását.

A legjobbakat kívánom 2020-ra !

 

Forrás: Saturn – Pluto 2020: Meeting the Dark Shadow | Leslie Hale

Illusztráció :  George Grie – Az elme barlangja

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz a Bakban – beharangozó (Leslie Hale)

Szaturnusz – Plútó együttállás – tematikus oldal

Szaturnusz és Plútó : az ember árnyéka

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Erőpróbáló Szaturnusz tranzitok: a megvalósítás és érés ciklusai

A tranzitáló Szaturnusz jelentősége (Robert Hand)

A tranzitáló Plútó jelentősége (Robert Hand)

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó aspektusok és a történelem

Jupiter a Bakban 2019 – 2020

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!