Vénusz a Kosban – tranzitként

E tranzit időszakában a szokásosnál közvetlenebbül, asszertívebben, a szabadság és függetlenség vágyától sarkallva kezeljük társas viszonyainkat, pénzügyeinket, tartalékainkat és értékeinket. Túlságosan vakmerő szív-és pénzügyi manőverekbe bocsátkozni azonban nem ajánlott, mert a meggondolatlanság, túlzott kockázatvállalás érzelmi hullámvölgyek mellett anyagi mélyrepüléseket is eredményezhet.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Vénusz az asztrológiában olyan minőségek jelölője, mint a szépség, a művészet, az egyensúly, a szerelem, gyönyör, vágy, méltányosság, szépérzék, ízlés, kellemes dolgok, a diplomácia, pénzügyek, tulajdon, értékek. Annak a többféle szinten és módon is megnyilvánuló, alapvető emberi igénynek is jelölője, hogy kapcsolatba kerüljünk másokkal (pl. szerelem, barátság, üzleti, a társas érintkezés más formái). A Vénusz a születési képletben többek között arra utal, hogyan lépünk kapcsolatba másokkal és azok hogyan reagálnak ránk, mennyire vagyunk társas lények, milyen érzelmi igényeink vannak, hogyan juttatjuk ezeket kifejezésre, stb.

A hagyományok szerint az egyensúly és harmónia princípiuma nem érzi jól magát, száműzetésben van a harcias Mars uralma alatt álló jegyben. Hozzá kell tennem azonban, hogy a szeretetteljes Vénusz kapcsolata a viszályokkal csupán látszólagos ellentmondás. Elég belegondolni, hogy jóllehet a harmónia és a társas viszonyok, azokon belül a szerelem a Vénusz uralma alatt állnak az asztrológiában, ezek a területek nem mindig békések. Vénusz archetípusának a komplexitását mi sem mutatja jobban, mint az őt megtestesítő sokféle istennő. A görög-római Aphrodité /Vénusz pl. nem csupán a szerelem istennője volt, hanem olyan véres események is száradtak a lelkén, mint a trójai háború, a harcias indiai Durga istennőnek szintén van vénuszi aspektusa, a babilóni Inanna/Istár egyszerre voltak a szerelem és a háború istennői, és léteznek olyan vénuszi istennők is, akik az alvilágban, a szerelmi mágia, boszorkányság, túlvilág tartományaiban mozognak otthonosabban (Inanna, Perszephoné, Kirké, stb)
Általánosságban elmondható, hogy a Vénusz a Kos jegyében könnyen fellelkesül, spontánul követi impulzusait, egy pillanat alatt képes eldönteni, mennyire rokon-vagy ellenszenves neki a másik fél. Akár egy pillanat alatt képes szerelemre lobbanni (majd érdeklődését elveszteni). Persze, elhamarkodott következtetések levonása helyett most is a horoszkóp egészét kell vizsgálni, nem csak az adott bolygó jegyhelyzetét.

A tranzit általános sajátosságai : Míg a Vénusz, a társulások jelölője a Halak jegyében romantikus, sejtelmes, álmodozó, kétértelmű volt, a rámenős, spontán Kosban lényegre törőbbé, nyersebbé vagy sokkal közvetlenebbé válik. Rokon- vagy ellenszenvét pillanatok alatt hozza a világ tudomására (és tesszük mi is a hatására, vagy éljük át másoktól ugyanezt). A kihívások szeretete, az újdonság utáni vágy azonban felelőtlen kalandozásba is torkollhat. Mivel az asztrológiai hagyományok szerint a Vénusz száműzetésben van a Kos jegyében, a túlzások sok kárt okozhatnak (pl. felelőtlen költekezés, meggondolatlanul, „első felindulásból” kötött üzletek, beruházások, szerelmi kalandok vagy éppenséggel szakítások –esetleg a kettő együtt.)

Pozitívumok: E tranzit időszakában a szokásosnál közvetlenebbül, asszertívebben, a szabadság és függetlenség vágyától sarkallva kezeljük társas viszonyainkat, pénzügyeinket, tartalékainkat és értékeinket. Nyitottabban, közvetlenebbül közeledhetünk az emberekhez és a szokásosnál könnyedébben bonyolódhatunk flörtökbe is. A Kosban töltött hetek alatt sokkal természetesebbnek érezzük, hogy jutalmazzuk, megajándékozzuk magunkat, nem csak odafigyelünk igényeinkre és szükségleteinkre, hanem előtérbe is helyezzük őket. Megrögzött önfeláldozók, áldozat-típusok számára ez a jó értelemben vett „önzés” életmentő is lehet.

Lehetséges problémák : Az impulzív költekezésre erősebb vágyat érzünk, mint általában. Váratlan, alkalmi bevételek is adódhatnak, a könnyen jött pénz azonban könnyen el is megy. Üzleti ügyekben, társas viszonyainkat illetően készek vagyunk új utakat is kipróbálni, és ez nagyszerűen is alakulhat. Túlságosan vakmerő szív-és pénzügyi manőverekbe bocsátkozni azonban nem ajánlott, mert a meggondolatlanság, túlzott kockázatvállalás érzelmi hullámvölgyek mellett anyagi mélyrepülésekre is eredményezhet.

2017- ben pl, amikor mintegy négy hónapon át – (február 3 – április 3, április 28 – június 7) haladt előre – hátra a Kosban, még több és még kellemetlenebb ilyen jellegű meglepetésben lehetett részünk. Általában azonban sokkal rövidebb ideig tart a tüzes vágta (a Vénusz kb 1°15′-et halad naponta, így valamivel kevesebb mint egy hónapot tölt el egy jegyben). Ez kellemesre is sikerülhet, de az óvintézkedésekről se feledkezzünk meg.
Az új ötletek kipróbálása merőben új területekre is vezethet, akkor is, ha ez nem egészen önszántunkból, hanem külső körülmények hatására következik be. (Pl. az eddigi munkahely, bevételforrások, a „stabil” kapcsolat elvesztése, stb. ) Ez általában más, lassúbb mozgású bolygókkal ( 2010 -2018 között pl együttállás a Kos Uránusszal, kvadrát a Bak Plútóval, 2018, 2019, 2020 folyamán kvadrát a Bak Szaturnusszal és Plútóval -2020 -ban a Bak Jupiterrel is, stb) képezett erőpróbáló kapcsolatok idején szokott bekövetkezni. Nagyobb méretű törésekre azonban a személyi horoszkóp más tényezőinek, az azt érő egyéb tranzitoknak, direkcióknak is utalniuk kell. Ez egyénenként változó és csak a teljes képlet összefüggéseiben vizsgálható. Komment formájában ilyen kérdésekre válaszolni nem áll módomban. Az ilyen jellegű hozzászólásokat törlöm, szerzőiket letiltom.

Az így kapott „lehetőségek” első benyomásra inkább csapásnak tűnnek, meglehet, hogy a sorsnak épp ilyen drasztikus eszközökkel kellett kirobbantania komfortzónánkból ahhoz, hogy új, az eddigieknél kifizetődőbb irányokba induljunk, változtassunk veszteséges érzelmi, pénzügyi stratégiáinkon. A nagyobb önállóság, talpraesettség a későbbiekben önbecsülésünkre is kedvező hatással lesz.Kapcsolódó

Durga, a harcos istennő: hangsúlyos Mars és Plútó női horoszkópban

A tüzes jegyek és a tüzes típus 

Valóban szereted magad ?

 

 

Kép: Gal Gadot a Csodanőben. A színésznőnek Bika Napja és Kos Vénusza van. Filmbeli szerepét meggyőzően alakítja.

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!