Halak Merkúr a horoszkópban és tranzitként

A hagyományok szerint a Merkúr, a logika és az intellektus princípiuma – nem érzi jól magát – asztrológiai szakkifejezéssel élve száműzetésben van – a Halak  változékony, vizes, csupa hangulat és érzelem – jegyében.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A tradicionális nézőpontnak abból a szempontból igaza van, hogy e jegyhelyzetnél – különösen támadott Merkúr esetén – a gondolkodásmód zavarossá válhat. A szétszórtság, belemagyarázás, félremagyarázás, önkényes értelmezések, a folyamatosan változó álláspont, feledékenység, pontatlanság kifejezetten idegtépővé teheti a kommunikációt. Ezt különösen a praktikus – racionális alkatok veszik zokon neptuni beszélgetőpartnereiktől. Azzal is őrületbe lehet kergetni őket, hogy a Halak Merkúr- játékos időnként azt a benyomást kelti, mintha intellektusa téli álmot aludna, vagy egyáltalán nem is lenne neki :-).

Általában szerencsére jobb a helyzet. Egy Halak Merkúr esetén a gondolkodás inkább ösztönös, semmint logikus. A mentális funkciókat a tudattalan uralja. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy ne lehetnének jó intellektuális képességek.  (A cikkben írtak más kombinációkra is érvényesek lehetnek, pl  Merkúr – Neptun aspektusok, Merkúr a 12 házban, Neptun a 3 házban. Az általánosítás ezúttal is kerülendő; teljes képet kizárólag a horoszkóp egésze adhat)

A Halak Merkúr a fantázián, zenén, költészeten, vizuális művészeteken keresztül értelmezi az életet. Ennél a pozíciónál a kommunikáció kreatív, intuitív, szenzitív látomásokon keresztül zajlik, a memória vizuális, „fotografikus” jellegű. A nyitottság, fogékonyság, együttérzés, beleérző képesség, alkalmazkodás, rugalmasság szintén jellemző sajátosságok lehetnek.
Akár személyi horoszkópban akár tranzithatásként fordul elő ez a pozíció, ösztönösen fogékonyabbá tesz mások érzései iránt és a kollektív tapasztalatok kincsesházára is könnyebb rácsatlakozni. A kollektív tudattalan egy olyan óceánhoz hasonlítható, amelyben valamennyi gondolat és érzelem jelen van, és egy Halak Merkúrnak közvetlen kapcsolata lehet vele. Tudattalanban való alámerüléseiknek köszönhetően az e jegyhelyzettel rendelkezők gyakran érzékelnek olyasmiket is, amiket mások nem. (Tranzithatásként az érzékenység időszakos jellegű és a születési képlet adottságaitól függően nyilvánul meg hangsúlyozottabb vagy gyengébb módon, harmonikus vagy diszharmonikus formában) A Halak Merkúr fogékonyabbá tehet a színekre és a hangokra, ritmusokra. Az írás (álomnapló, versek, dalok, novellák, stb), festés, a szimbólumok tanulmányozása és ezzel egyidejűleg a saját belső világunk képes nyelvének megértése és megjelenítése, a meditáció, zene, tánc egészséges mederbe terelheti a fantáziát.

E jegyhelyzet gyakran jár együtt a telepatikus, mediális fogékonysággal. Hogy ezek az információk valóban „érzékelésen túliak” vagy egyszerűen csak más érzékelési tartományokból származnak, a téma szempontjából lényegtelen. Hozadékaként a Halak Merkúrral rendelkezők ösztönösen ráérezhetnek mások gondolataira, hangulataira. Ennek az adottságnak problémás oldala, hogy az ilyen jegyhelyzetű egyéneknek nem mindig könnyű megkülönböztetni saját gondolataikat a másokétól.

A hipnózis és a kommunikációnak olyan kifinomult formái, amikor is a tartalmak a tudat cenzúráját kijátszó képeken és szavakon keresztül szivárognak tudatunkba, a Halak analógialáncába tartoznak. Így e Merkúr- pozíció, ha egy születési képlet más tényezői is megerősítik, nagyfokú szuggerálhatóságra utal. Ez időszakos hatások esetén is érvényes lehet, különösen ha tolatása miatt a Merkúr a szokásosnál hosszabb időt tölt ebben a jegyben. Ilyen esetekben magánéletben és közszférában egyaránt jó számolni tehát a szándékos hazugságok, csúsztatások,manipulációk, csalások veszélyével. Az önámítás, hiszékenység igen trükkös, és nem feltétlenül jóindulatú Neptunusz – játékosokat vonzhat életünkbe.
Halak Merkúrnál a vélemények és az ötletek inkább intuitív képek semmint logikus értelmezések formájában merülnek fel a tudattalanból. Míg levegős Merkúrnál „légből kapott” gondolatokról beszélünk, egy vizes – különösen Halak Merkúr esetén ezek általában „beúsznak”. Az így nyert tudás eredete nem mindig magyarázható meg, és számos esetben döbbenetesen pontos. fogékonyabbak lehetünk pszichénk képes nyelvének üzeneteire, mint általában. Nem csupán szokatlanságuk miatt érdemes lejegyeznünk álmainkat, hanem azért is, mert hasznos információkat hordozhatnak ébrenlétünk eseményeiről és szereplőiről.

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a jegy uralkodója, a Neptunusz a káosz, a becsapás és önámítás, megtévesztés princípiuma is; legalább akkora trükkmester, mint maga a Merkúr. Az is köztudott, hogy a tudatot káros módon is elönthetik a kollektív tudattalan tartalmak, és akkor már pszichés zavarokról is nyugodtan lehet beszélni. A tudatmódosító szerek – alkohol, drogok, bizonyos gyógyszerek az ilyen, kevésbé szerencsés megélési módokat. Tartós és túlzott fogyasztásuk esetén szinte borítékolhatók az effajta mellékhatások, de olyan időszakokban, amikor erőteljes Neptun hatások érvényesülnek, a kisebb, úgymond „szociálisan teljesen elfogadott” adagok is igen károsak lehetnek.
A tévképzetek, az érzékelt tartalmak félreértelmezése, szélsőségesebb esetekben hallucinációk („hangok a fejben”), látomások egy diszfunkcionális Neptun sajátosságai, és olyan kórképekkel is kapcsolatban állhatnak, mint a szkizofrénia, a hisztéria különböző fajtái; beleértve annak fizikai elváltozásokkal (pl időszakos vakság, süketség, lebénulás, stb) járó variánsait is is. (Természetesen ilyen esetekben sem lehet mindent egyetlen princípiumra visszavezetni; pszichés zavaroknál rendszerint az Uránusz és a Plútó is diszharmonikusan kapcsolódik a személyi bolygóknál. De még az ilyen fényszögek sem jelentenek automatikusan ilyen jellegű problémákat. Mint már annyiszor felhívtam rá a figyelmet, az asztrológia a jelenkorban nem diagnosztikai eszköz, semmilyen körülmény között nem helyettesítheti egy pszichológiai vizsgálatot, a horoszkópelemzés nem pszichoterápia – de hasznos kiegészítő információkkal szolgálhat. )

Radix és tranzit Halak – Merkúrnál egyaránt összefüggéstelenné válhat az önkifejezés, a tényeket érzelmek, hiedelmek, vágyfantáziák színezhetik át, a figyelem elkalandozhat. (Tranzit Merkúrnál a hatás csak ideiglenes). A feledékenység, szétszórtság önmagában is okozhat problémákat, de mások is visszaélhetnek a tudatossági szint csökkenésével. Zűrös Halak Merkúr tranzitok, erőpróbáló Merkúr – Neptun hatások esetén üzleti tranzakciók esetén- beleértve a bankkártyával való fizetést is, szerződések aláírásakor hivatalos ügyek intézésekor is gyakoribbak lehetnek a félreértések.

Kapcsolódó

Merkúr – Neptun aspektusok (Liz Greene)

Alom és valóság összehangolása: Merkúr – Neptun fényszögek

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!