Mars – Jupiter fényszögek | Charles E.O. Carter

Charles E. O. Carter (1887-1968) egyike volt a leghíresebb múlt századbeli angol asztrológusoknak. A XIX századi asztrológusok által már valamelyest leegyszerűsített klasszikus asztrológiát  pszichológiai elemekkel ötvözte, de még elkerülve a túlzásokat.  Magyarországon kevéssé ismert, pedig munkásságának beható ismerete alapvető az asztrológia tanulmányozásához. Az alábbi, a horoszkóp Mars – Jupiter fényszögeiről szóló részlet első ízben 1930-ban kiadott, Fényszögek az asztrológiában (Astrological Aspects) című, klasszikusnak számító tankönyvéből származik.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem  🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Számomra csak ennek és pár más leírásnak a lefordítása után derült ki, hogy már van kéziratban egy teljes magyar fordítása is; erre való tekintettel én nem fordítok további részleteket a könyvből. A kéziratban terjedő, és még jó ha terjedő, és nem pendrive-okon, vagy íróasztalok mélyén hibernáló kiadatlan minőségi szakfordítások témája ismerős ismerős, egy másik bejegyzésben valamelyest érintettem. Ezo-trashre nagyobb a kereslet. Jó lenne, ha az említett Carter könyv eccer majd megjelenne, még jobb, ha egyeztetnénk ki min dolgozik éppen, de ha ezek a dolgok így működnek, akkor nem a magyar ugaron, hanem a világ valamely civilizáltabb, vállalhatóbb helyén élnénk 🙂
Harmonikus fényszögek

Általában az optimizmus és a lelkesedés kombinációi és a szülött általában rendelkezik azzal a képességgel, hogy maradéktalanul élvezze az életet, miközben szenvedélyesen és teljes szívvel az őt érdeklő dolgoknak szenteli magát. Ezek általában jupiteri jellegűek: úgy tűnik, a nagyobb bolygó mutatja az irányt, míg a Mars az energiát szolgáltatja. Így gyakori a sport, az utazások, vadászat, színjátszás, vallási és tudományos érdeklődés. Utóbbit illetően a szülöttet leginkább talán az ún „élő” tudományok – pl az asztrológia, pszichológia foglalkoztatják.

A szülött gyakran propagandista vagy publicista és semmiben nem leli nagyobb örömét, mint ha prédikátor módjára hirdeti az igazságot, amely szabaddá tesz. Misszionáriusok, szociális munkások számára kitűnő pozíció, akárcsak olyanoknak, akik fiatalokkal foglalkoznak.

Általában nagyfokú lojalitás, büszkeség és becsület jellemzi.

Világi szempontból különösen kedvező kombináció. A szülött rendszerint jó körülmények között él, még ha nem is kimondottan gazdag. De még ha ezt a horoszkóp más tényezői nem is teszik lehetővé, a szülött általában közel van hozzá; talán csak bizonyos körülmények összjátéka akadályozza. De bármilyen kedvező anyagi helyzetben legyen is, a szülött csak ritkán lusta.
Együttállás

Itt újra azt tapasztalhatjuk, hogy a szülött általában vagyonos vagy legalábbis jól él. Ennek ellenére lehet, többre vágyik és ambiciózus vagy harácsoló hajlamú. Erős érzelmei vezérlik, pontosan tudja, mit szeret és mit nem – ahogy Clemenceau-nál, a „tigrisnél” láthatjuk. Nyílt és szókimondó. Teljes szívből céljainak és terveinek szenteli magát.

Társaságkedvelő jegyekben nagyon szeretheti a vidámságot és a szórakozást; a szatirizáló hajlam gyakran figyelhető meg. Visszafogottabb jegyekben (pl. a Szaturnusz uralma alatt állók vagy a Skorpió) elégedetlenségre, lázadozásra hajlamosíthat.

A szülött rendszerint aktív életet él, sokat hadakozik ás vitatkozik. Általában megosztó személyiség vagy viszálykodás alanya. Talán hadműveletekre vagy háborús konfliktusokra emlékeztető pénzügyi manőverekbe bocsátkozik. Bármelyik esetről legyen is szó, figyelemreméltó tartalékokkal rendelkező félelmetes ellenfél.

Vakmerő vállalkozásokra, erőpróbákra, nagy bátorságot igénylő kalandokra utal.

Diszharmonikus fényszögek

E kombináció általában az önfegyelem hiányára utal annak ellenére, hogy a szülött épp korlátozó jellegéből adódóan nem tud uralkodni magán. Az aszketikus Gandhi szavaival élve, nem kedveli a „középutat”.

Jellemző lehet az elégedetlenkedés és a duzzogás is, és a szülött hajlamos keveset adni, de sokat követelni. Szélsőséges politikai nézetek is előfordulhatnak.

Esetenként szokatlan mértékű fösvénységre, máskor ugyanennyire rendhagyó extravaganciára utalhat. A legvégzetesebb aspektus is lehet, amely valóságos katasztrófákba sodorhat. E sorok írója szerint egyike lehet a legrosszabb bolygókapcsolatoknak – főleg a szembenállás.

Néhány híres író horoszkópjában is megtalálható és zenei, vallási érdeklődést is jelezhet. Ezek azok a csatornák ugyanis, amelyeken keresztül a zabolátlan emóciók és a nyughatatlan izgágaság levezethető. Regényeik kitalált szereplői, kalandjaik és románcaik segíthetnek kielégíteni e dolgok iránti sóvárgásukat.

A szülött képes keményen dolgozni, de ezt szeszélyes ritmusban teszi és csak akkor, amikor megfelelő hangulatban van hozzá.

A kedvező fényszögekhez hasonlóan a diszharmonikusak is gyakran jeleznek jó körülményeket, így ebben az értelemben bizonyos mértékig ezek is szerencsések. A szerencsével azonban vissza is lehet élni, így cserben hagyhat, és van egy állandó hajlam a pazarlásra, tékozlásra. Jelezhet inkompetenciát, zűrzavart és szétszórtságot, árulást is- e hatásnak ugyanis vannak közös vonásai a Mars – Neptunusz kapcsolatokkal, csak rendszerint sokkal megfoghatóbb és hétköznapibb szinten működnek. Így tehát könnyebb figyelmeztetni is rájuk: a szülött a saját maga ellensége, és amennyiben egyáltalán hajlandó ilyesmire, nagy hasznát veszi, ha megtanulja azokat a leckéket, amelyeket horoszkópja el akar vele sajátíttatni, és megteszi a szükséges óvintézkedéseket. Mindenfajta spekulációt el kellene kerülnie, különösen a jupiteri jellegűeket, pl a hajózással, felfedezőutakkal, lovakkal, színjátszással (*), filmekkel, pénzkölcsönzéssel, drog-és alkoholkereskedelemmel kapcsolatosakat. Ne feledjük, hogy a Jupiter, negatív megnyilvánulásait illetően nagyjából ugyanazokat a dolgokat uralja, mint a Neptun (Bővebben : A Jupiter és Mr Hyde – ford megj)

Az egészségi problémák rendszerint túlerőltetés, túlingerlés meg hasonlók miatt jelentkezhetnek. Ezek az emberek általában keveset pihennek. Általában élvezetek terén, evésben, ivásban sem fogják vissza magukat.

(*) Úgy tűnik, mintha ezen aspektusok valamilyen módon kapcsolatban lennének a színházzal. Én ugyanis nem találkoztam még olyan drámaíró horoszkópjával, amelyben a Mars és a Jupiter ne lett volna ténylegesen fényszögben egymással, vagy legalábbis azonos vagy egymással szemben álló jegyben.

PÉLDÁK MARS/JUPITER ASPEKTUSOKRA

Harmonikus

Mrs. Besant, Betty Nuttal kisasszony (teniszbajnoknő), Phyllis Dare kisasszony, Lewis Carroll, Bismarck, Helen Keller.

Együttállás

Pierpont Morgan, J.D. Rockefeller, (nagy vagyon – ld Híres szülöttek), Clemenceau, Krishnamurti, Rudolf Valentino, Swinburne, Ruskin, Burnand (a Punch kiadója), Amelia Earhart (átrepülte az Atlanti – Óceánt), W.S. Gilbert, Charles de Gaulle.

Diszharmonikus

Abbas Effendi, George Eliot, William Blake, Cecil Rhodes, von Tirpitz főadmirálisA szerzőről

Charles E. O. Carter (1887-1968) egyike volt a leghíresebb múlt századbeli angol asztrológusoknak. A XIX századi asztrológusok által már valamelyest leegyszerűsített klasszikus asztrológiát  pszichológiai elemekkel ötvözte, de még elkerülve a túlzásokat. A nála tehetségesebb Vivian E.Robsonnal ellentétben kitartott Alan Leo teozófiai megközelítésmódjai mellett, így megmaradhatott az akkori asztrológiai fősodorban. Eközben, művelt értelmiségiként elkerülte a Leora jellemző ezoterikus kisiparos hozzáállás csapdáit is, így asztrológiája viszonylag mentes attól a teozófiai butÍtástól, amire a hatvanas években felerősödött New Age mozgalmak még tettek jónéhány lapáttal. ( Egyebek mellett a tárgyi tudás rovására menő túlpszichologizálás, eufemizálás, karmikus vonatkozások túlhangsúlyozásal révén.)

1922-től, amikor a Londoni Asztrológusok Páholya elnöke lett 1968-ban bekövetkezett haláláig nem csak saját hazájában játszott prominens szerepet, hanem nemzetközi szinten is egyre elismertebbé vált. Haláláig ő volt az első igazgatója az Asztrológiai Tudományok Egyetemének (Faculty of Astrological Studies) és az általa alapított Asztrológiai Egyesület védnöke. Bár sajnálatos módom Magyarországon kevéssé ismert, megkerülhetetlen szaktekintély, munkásságának beható ismerete alapvető az asztrológia tanulmányozásához. Az alábbi, a horoszkóp Merkúr – Jupiter fényszögeiről szóló részlet első ízben 1930-ban kiadott, Fényszögek az asztrológiában (Astrological Aspects) című, klasszikusnak számító tankönyvéből származik.Főbb művei

THE PRINCIPLES OF ASTROLOGY: Intermediate astrology book 1 (Az asztrológia alapelvei – asztrológia tankönyv középhaladóknak 1)

SOME PRINCIPLES OF HOROSCOPIC DELINEATION: Intermediate astrology book 2 (A horoszkóp értelmezésének néhány alapelve – asztrológia tankönyv középhaladóknak 2 )

AN ENCYCLOPAEDIA OF PSYCHOLOGICAL ASTROLOGY (Asztropszichológiai enciklopédia)

THE ASTROLOGICAL ASPECTS (Fényszögek az asztrológiában)

SYMBOLIC DIRECTIONS IN MODERN ASTROLOGY (Szimbolikus direkciók az asztrológiában)

THE ASTROLOGY OF ACCIDENTS (Balesetek asztrológiája)

ESSAYS ON THE FOUNDATIONS OF ASTROLOGY (Az asztrológia alapjai – tanulmányok)

AN INTRODUCTION TO POLITICAL ASTROLOGY (Bevezetés a politikai asztrológiába)

THE ZODIAC AND THE SOUL (A zodiákus és a lélek)
Kapcsolódó

A Mars általános jelentéstartalma

A Jupiter általános jelentéstartalma

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

A Jupiter és Mr Hyde

Mars – Jupiter aspektusok: a szerencsejátékos (Astro – Arena)

Szintén Cartertől : Merkúr – Jupiter fényszögek

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!