Merkúr – Jupiter fényszögek | Charles E. O. Carter

Charles E. O. Carter (1887-1968) egyike volt a leghíresebb múlt századbeli angol asztrológusoknak. A XIX századi asztrológusok által már valamelyest leegyszerűsített klasszikus asztrológiát  pszichológiai elemekkel ötvözte, de még elkerülve a túlzásokat.  Magyarországon kevéssé ismert, pedig munkásságának beható ismerete alapvető az asztrológia tanulmányozásához. Az alábbi, a horoszkóp Merkúr – Jupiter fényszögeiről szóló részlet első ízben 1930-ban kiadott, Fényszögek az asztrológiában (Astrological Aspects) című, klasszikusnak számító tankönyvéből származik.  Számomra csak ennek és pár más leírásnak a lefordítása után derült ki, hogy már van kéziratban egy teljes magyar fordítása is; erre való tekintettel én nem fordítok további részleteket a könyvből. A kéziratban terjedő, és még jó ha terjedő, és nem pendrive-okon, vagy íróasztalok mélyén hibernáló kiadatlan minőségi szakfordítások témája ismerős ismerős, egy másik bejegyzésben valamelyest érintettem. Ezo-trashre nagyobb a kereslet. Jó lenne, ha az említett Carter könyv eccer majd megjelenne, még jobb, ha egyeztetnénk ki min dolgozik éppen, de ha ezek a dolgok így működnek, akkor nem a magyar ugaron, hanem a világ valamely civilizáltabb, vállalhatóbb helyén élnénk 🙂

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Harmonikus aspektusok

E kapcsolatok jó természetre, jóindulatra, szelíd vérmérsékletre utalnak. Ritkán vallanak különösebb eredetiségre, de aktív, éles elmét utalnak. A szülött gyakran szorgalmas is, intelligenciája általában jóval az átlag fölött van, ami tanulmányaiban is megmutatkozik. A vallásos képzetek körvonalazatlanok és általánosak; inkább ösztönös áhítat semmint valamilyen vallás előírásszerű gyakorlása jellemzi. Gyakori az enyhe szkepticizmus, ami szelíd optimizmussal társul. E fényszögek tulajdonosai nem merülnek bele túl mélyen a vallási kérdésekbe, általában nem érdeklik őket az ilyen jellegű problémák.

[A szülött] nem valami ambiciózus, akár a gyakorlati érzéknek is híján lehet. Alapvetően elégedett; könnyed könnyedsége bizonyos szintű óvatlansággal és az előrelátás hiányával kombinálódik. Kedvtelései többnyire művészi és intellektuális jellegűek, és e területeken jelentős jártasságot is szerezhet.

A diszharmonikus Merkúr – Jupiter fényszögekre jellemző önelégültség ritka; inkább a csendes, szerény, háttérbe húzódó magatartásmód jellemző.

Anyagiak tekintetében a szülött egyaránt profitálhat jupiteri és merkúri dolgokból. Azonban ezeket ritkán hajszolja önmagukért: általában egyszerű, mértékletes életstílus és intellektuális érdeklődés jellemzi. A kedvező és kedvezőtlen Merkúr – Jupiter fényszögek közötti különbség talán az anyagi eredmények tekintetében a legszembetűnőbb. A harmonikus fényszögek kevésbé excentrikus módon nyilvánulnak meg és pénzügyi szempontból gyakran előnyösebbek. De a Jupiter – fényszögek önmagukban még ekkor sem különösebben ambiciózusak. Tulajdonképpen nem nevezném a világi siker kedvező kombinációjának. Mint a lentebbi példák is illusztrálják, úgy tűnik, az „önorsrontás” is markánsan képviseli magát. Még ha ez a születési képlet más elemeire is visszavezethető, a Merkúr és Jupiter kedvező fényszögei önmagukban nem képesek ellensúlyozni.

Ez nem mond ellent annak a ténynek, hogy néhány közismert modern asztrológus is kedvező Merkúr – Jupiter fényszögekkel rendelkezik. (C.E.O Carternek ezt a könyvét 1930 – ban adták ki, ford. megj) Ebben az időszakban ugyanis a hivatásos asztrológusok tevékenységét hivatalosan még rossz szemmel nézték, félig- meddig titokban dolgoztak, ami miatt munkásságuk inkább gyanúsnak számított semmint hitelesnek.Az együttállás

Erőteljes aspektus, amely gyakran jóval az átlag feletti intelligenciát kölcsönöz a szülöttnek. Ennek ellenére nehéz volt ilyen példa horoszkópokat találnom. Ez talán annak tudható be, hogy azok a híres vagy hírhedt személyek, akiknek nyilvánosan elérhető a születési képletük, rendszerint nem rendelkeznek ezzel a konjunkcióval A Merkúr – Jupiter együttállás ugyanis, a harmonikus fényszögekhez hasonlóan általában csendes és eseménytelen életet jelez – talán egy „tanult remetéét”

A szülött talán eredetibb és több kutató hajlam szorult belé, mint amennyi a jó fényszögekre jellemző általában.

A jó természet, a kedvesség erre az aspektusra is jellemző, akárcsak a filantróp célokhoz való kifejezett vonzódás.

Csendes sikereket hoz valamennyi, a bolygókhoz társítható témában, pl. vallás, jog, irodalom, művészet, zene.

Időnként önteltséget jelezhet és az akarnokság, makacsság is gyakran előfordul. Ha csak nincs jelen egy erős Szaturnusz is, nem kedvező állás az egzakt gondolkozás vagy a türelmes, aprólékos munka szempontjából.Diszharmonikus fényszögek

Szó sincs arról, hogy a két égitest közötti diszharmonikus kapcsolatok minden esetben kedvezőtlenek lennének, hiszen aktív, nagyon termékeny, új ötletekben gazdag elmét jeleznek.

De a két bolygó hajlamos sérülést okozni egymásnak. A Merkúr veszít valamennyit élességéből és pontosságából. [E fényszögek] nevek és szavak elfelejtésére való hajlamot jelezhetnek. Ez időnként a társalgás kellős közepén is előfordulhat. A szórakozottság, elmélázás is gyakori lehet. Az elme szkeptikus lehet vallási kérdésekben vagy éppen ellenkezőleg, babonaságra hajlamos. E konfiguráció gyakran utal olyan személyre, aki egyszerre babonás és hitetlen. Ezek nem azok a kombinációk, amelyek kiegyensúlyozottá tennék a vallásos gondolkodásmódot és gyakorlatot. Jóllehet az ilyen fényszögekkel rendelkezők gyakran kedvesek és nagylelkűek, cselekedeteik gyakran excentrikusak. Az értelem és a hit általában konfliktusban áll egymással. Gyakori fényszög olyanok képletében, akik problémásan viszonyulnak a vallásos kérdésekhez.

Figyelmetlenségre és vakmerőségre is utalhatnak, különösen apró – cseprő ügyekben. A szülött hajlamos túlzásokba esni és elsiklik a sivár tények fölött. A gyenge ítélőképesség szintén jellemző lehet; nem valószínű, hogy a szülött jó tanácsokat ad – főleg a két bolygóhoz tartozó témákban nem. Rossz próféta. Az ilyen fényszögekkel rendelkező asztrológusok nem valószínű, hogy hitelt vívnak ki maguknak vagy tudományuknak, legalábbis előrejelzéseiket illetően.

Esetenként jelentős magabiztosság és önteltség is jellemző lehet, amely akár elviselhetetlen mértékű makacssággá és felfuvalkodottsággá is fajulhat. De a gyors keresztkérdések vagy egy alapos vizsgáztatás könnyen kidurrantják a lufit; e szülött ugyanis nehezen tudja összeszedni szellemi tartalékait és idegeskedésre hajlamos, kereszttűz alatt pedig nem tud manőverezni sem. Lényegében jobban teszi, ha nem hajlandó sürgetni magát, amikor kérdésekre kell válaszolnia, illetve ha erőfeszítéseket tesz, hogy higgadt, precíz álláspontot alakítson ki.

Általában véve indiszkrécióra hajlamosító pozíció, amely igen kínos helyzeteket teremtve képes kiengedni a zsákbamacskát.

A hétköznapokban ez a kombináció gyakran jelez apró – cseprő bosszúságokat. Ha azonban a szülött nem szentel megkülönböztetett figyelmet a két bolygó által uralt témáknak, csalás, kétszínűség, zűrzavar formájában felmerülő, folyamatos és valószínűleg komoly veszélyeknek teheti ki magát. Ez a hatás tehát általában erősen érvényesül minden fajta bankokkal, biztosítással, garanciavállalással, kezességgel és jótállásokkal, sporttal, vadászattal kapcsolatos témában. Gyakran jelez alkalmazottak, munkatársak hibájából vagy becstelenségéből fakadó veszteségeket. Ezeket azonban a szülött naiv optimizmusa is előidézheti. Fennáll a mások anyagi csődje miatti veszteségek veszélye is. Más, jelentős ártó hatásokkal kombinálódva jelezheti csalás, rágalom, becsületsértés vagy más, az illető pénze és hírneve ellen irányuló merkúri támadások veszélyét.

Az egészségre is káros hatással lehet a máj megbetegedései miatt. Közvetlen következményeként az idegrendszer is mérgeződhet. ( Pl. a túlzott alkoholfogyasztás közismerten pusztítja az idegsejteket, rossz hatással van működésükre – ford megj)

A jó fényszögekre jellemző művészi, irodalmi hajlamok a diszharmonikusaknál ugyanúgy meglehetnek; utóbbiak esetén több ambícióval párosulva. A vallásos – filozofikus motívumok is gyakoriak. Az általános tendenciákat illetően Tennyson In Memoriam című költeménye kitűnő példa lehet e fényszög megnyilvánulására.

Gyakran kimondott hajlamot jelezhet arra, hogy művészi, vallási, irodalmi, stb. érdeklődése miatt a szülött elhanyagolja az evilági dolgokat.Példák Merkúr – Jupiter fényszögekre :

Harmonikus aspektusok:

Oscar Wilde, Swinburne, II Miklós cár, „egy pazarló”, (Notable Nativities, 894), Washington, Lord French, Baden Powell, S.T. Coleridge.

Konjunkció:

William Blake, Joseph Wallace (táplálkozás- reformer), Dr. John Dee.

Diszharmonikus fényszögek

Wallenstein, Kant,Victoria királynő, KarlisTennison herceg, akiből buddhista szerzetes , H.S. Green, Rudolf főherceg, Fowler (frenológus), Methodist Divine, Wagner, The Occult Review, Benjamin Haydon, R.W. Emerson, James I (“a keresztény világ legbölcsebb bolondja”), Lord Roberts, Hindenburg, President Loubet
A szerzőről

Charles E. O. Carter (1887-1968) egyike volt a leghíresebb múlt századbeli angol asztrológusoknak. A XIX századi asztrológusok által már valamelyest leegyszerűsített klasszikus asztrológiát  pszichológiai elemekkel ötvözte, de még elkerülve a túlzásokat. A nála tehetségesebb Vivian E.Robsonnal ellentétben kitartott Alan Leo teozófiai megközelítésmódjai mellett, így megmaradhatott az akkori asztrológiai fősodorban. Eközben, művelt értelmiségiként elkerülte a Leora jellemző ezoterikus kisiparos hozzáállás csapdáit is, így asztrológiája viszonylag mentes attól a teozófiai butÍtástól, amire a hatvanas években felerősödött New Age mozgalmak még tettek jónéhány lapáttal. ( Egyebek mellett a tárgyi tudás rovására menő túlpszichologizálás, eufemizálás, karmikus vonatkozások túlhangsúlyozásal révén.)

1922-től, amikor a Londoni Asztrológusok Páholya elnöke lett 1968-ban bekövetkezett haláláig nem csak saját hazájában játszott prominens szerepet, hanem nemzetközi szinten is egyre elismertebbé vált. Haláláig ő volt az első igazgatója az Asztrológiai Tudományok Egyetemének (Faculty of Astrological Studies) és az általa alapított Asztrológiai Egyesület védnöke. Bár sajnálatos módom Magyarországon kevéssé ismert, megkerülhetetlen szaktekintély, munkásságának beható ismerete alapvető az asztrológia tanulmányozásához. Az alábbi, a horoszkóp Merkúr – Jupiter fényszögeiről szóló részlet első ízben 1930-ban kiadott, Fényszögek az asztrológiában (Astrological Aspects) című, klasszikusnak számító tankönyvéből származik

Fényszögekről szóló könyvét 1930-ban adták ki, az alábbi linken ingyenesen is elérhető. http://www.astrologicalaspects.com/

 

Főbb művei

THE PRINCIPLES OF ASTROLOGY: Intermediate astrology book 1 (Az asztrológia alapelvei – asztrológia tankönyv középhaladóknak 1)

SOME PRINCIPLES OF HOROSCOPIC DELINEATION: Intermediate astrology book 2 (A horoszkóp értelmezésének néhány alapelve – asztrológia tankönyv középhaladóknak 2 )

AN ENCYCLOPAEDIA OF PSYCHOLOGICAL ASTROLOGY (Asztropszichológiai enciklopédia)

THE ASTROLOGICAL ASPECTS (Fényszögek az asztrológiában)

SYMBOLIC DIRECTIONS IN MODERN ASTROLOGY (Szimbolikus direkciók az asztrológiában)

THE ASTROLOGY OF ACCIDENTS (Balesetek asztrológiája)

ESSAYS ON THE FOUNDATIONS OF ASTROLOGY (Az asztrológia alapjai – tanulmányok)

MUNDANE ASTROLOGY: The Astrology of Nations and States (Mundán asztrológia: nemzetek és államok asztrológiája)

THE ZODIAC AND THE SOUL (A zodiákus és a lélek)

 

Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel fordítanék ezekből az asztrológia tanulásához nélkülözhetetlen tankönyvekből

 

 

Kapcsolódó

Jupiter és Merkúr (Stephen Arroyo)

Mire jók, jók -e valamire egyáltalán az asztrológiai “receptek”? 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!