Hold – Plútó fényszögek: a dráma varázsa

A Hold – Plútó aspektusokkal rendelkezőknek olyan örvénylő belső mélységeik vannak, hogy sokszor még ők maguk is megrettennek tulajdon emócióiktól. E fényszögek a születési képletek legerőteljesebb hatásai közé tartoznak. Hold – Plútó fényszögeknél az érzelmek az átalakításra való hajlammal kombinálódnak. Ily módon képesek lehetnek megszabadulni régi, aktualitásukat vesztett reakcióiktól és életképesebb, újszerű módon kifejezniük belső tartalmaikat. Plútó hatások mellett nagyfokú bátorságot igényel a mélybe ugrani és felszámolni a működésképtelen helyzeteket. Sokkal egyszerűbb ragaszkodni a megszokotthoz, azokhoz az emberekhez, pozíciókhoz, holmikhoz, szituációkhoz akik /amelyek már nem szolgálják javunkat – ugyanis rettegünk az ismeretlentől. A Plútó lényegében az egész életet megváltoztató élményeket jelez. ( Forrás : The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Hold- Plútó aspektusokkal rendelkezőknek átalában egész életükben drasztikus változásokban van részük, amelyek belülről is megváltoztatják őket. ( A cikkben írtak főleg az erőpróbáló kapcsolódásokra, pl. bizonyos típusú együttállások, félkvadrát, kvadrát, szembenállás, kvinkunx jellemzők – ford megj). E drámai események bekövetkeztekor a Hold – Plútó alkatok megismerhetik azoknak a valódi személyiségét, akik elárulták, manipulálták vagy bántalmazták őket. Hosszabb – rövidebb ideig tartó mélyreható belső munkát követően a Hold – Plútó aspektussal rendelkező szülött úgy dönthet, kitöröl bizonyos személyeket életéből. Ezen a ponton ugyanis már rájött, milyen emberekért és helyzetekért érdemes vállalni az érzelmi drámát és melyekért nem. Az intenzív próbatételek e szakaszait követően képesek eldönteni, kiket kell elengedniük és tovább lépniük egy új fajta szabadság felé. Ez a szabadság azonban nem azonos a felszabadultság uránikus érzésével, inkább egy fajta csendes tudás saját emberi értékeikről, illetve arról, hogy mit érnek a maguk és a többiek szemében.

E típus képviselői gyakran érzik úgy, hogy ha nem tudnak kontroll alatt tartani egy helyzetet, az rombolást visz végbe vagy elváláshoz vezet szoros kapcsolataikban. Egy olyan esemény puszta gondolata – pl baleset, betegség, természeti csapás – amelynek során elveszíthetik ellenőrzésüket otthonuk, életük, személyes világuk, belső tartományaik fölött elemi erejű pánikot válthat ki belőlük. Ezek a személyek úgy igyekeznek gondoskodni biztonságukról, hogy megpróbálják felvértezni magukat még a legfinomabb, láthatatlan erőkkel szemben is, amelyekről úgy érzik, biztonságukat fenyegetik. Ha hiperérzékeny belső radarjaikkal ilyenekre bukkannak, felszínre hozzák, kielemzik, majd elhárítják a veszélyt. (Vélt veszélyek esetén ez a hozzáállás rögeszmés, paranoid viselkedést eredményez – ford megj)

Amikor a Hold – Plútó típusok feszültséget érzékelnek, kezdődnek a próbatételek. Az ilyen személyekben általában intenzív érzelmek munkálnak a felszín alatt, amelyek ki akarnak törni és meg akarják szerezni az irányítást. Általánosságban elmondható, hogy a Hold – Plútó fényszögekkel rendelkezők képesek kontroll alatt tartani érzelmeiket mindaddig, amíg úgy érzik – hogy még ha titokban is, kevesek előtt – biztonságban fejezhetik ki őket. Ez a típus teljes szívével és lelkével, igen mélyen képes szeretni. De a lunáris – plútói szeretetet gyakran mélységes fájdalom hatja át (ez főleg erőpróbáló aspektusok esetén igaz); erős érzelmeik súlyos tragédiákba vagy végzetes szerelmi ügyekbe bonyolíthatják őket. Ilyenkor addig maradnak a kapcsolatban, amíg szenvedésük elviselhetetlenné nem válik, vagy pedig gyötrelmektől besokallt partnerük hagyja el őket.

A kapcsolatok is szívet tépően alakulhatnak. A lélek mély sebeket szerezhet szeretteivel vagy családtagjaival való konfrontációi során, amikor is megpróbálják egymásra kényszeríteni akaratukat. A szoros kapcsolatok aknamezején, különösen olyan vitákat követően, amikor a legdurvább szitkokkal illették párjukat vagy felmenőiket, a Hold – Plútó karakter sok mindent megtanulhat a valódi intimitásról. Hiszen senkit sem ismerünk igazán, amíg meg nem tapasztalhattuk, hogyan kezeli konfliktusait vagy fel nem tárta legsötétebb arcát. Ezek a szülöttek igen lojálisak szeretteikhez, de családi kapcsolataikat és otthonuk légkörét hatalmas feszültségek és stressz hatják át.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Életük korai szakaszában a Hold – Plútó gyerekek azt az üzenetet kapják, hogy érzelmeik elfogadhatatlanok és tabuknak számítanak. Azt hiszik, soha senki nem fogja megérteni legmélyebb szükségleteiket és érzelmeiket. Vagy, ami még rosszabb, attól félnek, hogy ha szüleik megtudják, mi zajlik bennük valójában, megölik, elkergetik vagy elátkozzák őket. Így aztán megtanulják elrejteni érzelmeiket, vagy, másképp fogalmazza személyes mitológiát gyártanak, mely szerint legbelső gondolataik elfogadhatatlanok és a sötétbe rejtve kell tartani őket…( Bántalmazó vagy más módon diszfunkcionális családi környezet esetén – amely meglehetősen gyakori az erőpróbáló Hold – Plútó fényszögeknél – ez nem is annyira alaptalan félelem. Lehet tökéletesen adekvát önvédelmi reakció is – ford megj).

A hatalmi harcok a Hold- Plútó fényszögek további gyakori hozadékai lehetnek. A szülöttek gyakran emberevő óriásnőként, boszorkányként, egy megsemmisítő negatív erőként érzékelik anyjukat, olyasvalakiként, aki fel akarja falni őket, ki akarja szívni belőlük az életerőt. ( A Nagy Anya felfaló aspektusáról bővebben Erich Neumann : A Nagy Anya című pszicho -mitológiai tanulmányában lehet olvasni. Erőpróbáló Hold – Plútó fényszögek esetén e projekcióknak van több- kevesebb realitása akkor is, ha a képlet tulajdonosa nem mindig képes felismerni a problémát. Gyakori, hogy idealizált képe van az anyjáról, vagy teljesen átlagos személyként írja le, álmai azonban hemzsegnek a fentebbi motívumoktól. Az anyának a tudattalan beállítottsága is lehet destruktív, akárcsak a családi tudattalan légköre. Liz Greene műveiben igen részletesen taglalja ezt a problémát asztropszichológiai szempontból, Marie – Louise von Franz magyarul is elérhető munkáiban -pl Női mesealakok, Az árnyék és a gonosz a mesékben, Archetípusos minták a mesékben – pedig a jungiánus pszichológia tükrében lehet olvasni róla – ford megj) Az anyát általában nagyon erős és veszélyes, pl. Lady Macbethez, Clytemnestrához vagy Medeához hasonló személyként érzékelhetik. Egy Hold – Plútó gyereknek általában rendkívül szoros kapcsolata van nevelő- szülőjével; a köldökzsinór felnőtt korában is megmarad közöttük. Kapcsolatuk nagyon intenzív.

(…) Megfigyeltem, hogy a Hold – Plútó típusok hajlamosak magányos farkasokká válni. Ennek az az egyik oka, hogy bizonyos szinten ők maguk is mélyen rettegnek intenzív, mindent felemésztő szenvedélyeiktől és tulajdon érzelmi igényaiktől. Gyakran másokra vetítik ki ezeket az érzelmeket és attól tartanak, hogy az adott személy elevenen fogja felfalni őket. Más szavakkal, mások bekebelezésére irányuló vágyaikat, vagy mindent felemésztő szenvedélyeiktől való rettegésüket kivetítik partnereikre, vagy általában a világra.” Richard Idemon
E szülöttek közül sokan képesek arra használni regenerációs erőiket, hogy megszabaduljanak azoktól a destruktív szokásoktól és mintáktól, melyek gátolják érzelmi beteljesülésüket. Valami belülről meg akar szabadulni minden olyan érzelmi poggyásztól, amely gátolja személyes fejlődésüket. Életükben gyakoriak lehetnek az érzelmi tűzvész – jellegű plútói drámák, amelyek megkövetelik, hogy gyökeresen átalakítsák életüket. Egy alapos takarítás persze sosem árt, de itt elemi erejű folyamatokról van szó. A viharos időszakok időről – időre olyan szükségállapotokat teremthetnek számukra, amelyek elkerülhetetlenné tesznek valamilyen spirituális utat, önismeretük mélyítését. ( E folyamatokról és élethelyzetekről bővebben: Carl Gustav Jung : Az alkímiai konjunkció, Marie Louise von Franz : Az árnyék és a gonosz a mesében)

A Plútó megsértett tabukkal és az élet korai szakaszában elszenvedett elválásokkal és veszteségekkel is kapcsolatban áll. Az ilyen aspektusokkal rendelkezők valószínűleg átvitt értelemben is arra kényszerültek, hogy túl korán hagyják el a védelmező anyaméhet, érzelmi megrázkódtatásoktól terhes élmények révén veszítették el ártatlanságukat. De múltjuknak bármely eleme tartja is megszállva őket – pl valamilyen fajta tragikus veszteség – ezeket az emlékeket fel kell hozni a tudattalanból, szembesülni kell velük és egészségesebb magatartásformákkal kell helyettesíteni. Megszabadulva a túl hosszú ideje cipelt fixációktól érzelmi újjászületésben lehet részük és mélyreható belső változásokban lesz részük.

( Forrás : The Astrology Place Membership )Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Szaturnusz és Plútó : az ember árnyéka

Erőpróbáló Hold – Plútó fényszögek : együttállás, kvadrát, szembenállás

Hold – Plútó fényszögek : a családok sötét oldala

Veszedelmes viszonyok

Megszállott szerelem

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!