A kvinkunx nem jelentéktelen fényszög !

A Look Up The Stars Astrology oldalról származó cikket néhány saját kiegészítéssel teszem közzé. A kép ismét többet mond ezer szónál: az eredeti blogbejegyzés illusztrációja nagyon jól szemlélteti, hogyan működik a kvinkunx, milyen lehet járni ilyen pár cipőben :-). Tulajdonképpen nekem is a kép tetszett meg annyira, hogy úgy döntöttem, a hozzá tartozó cikket is lefordítom.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mióta elkezdtem asztrológiát tanulni, folyamatosan azt hallom: a kvinkunxok gyenge fényszögek és nem olyan fontosak. De ahogy tapasztalataim gyarapodnak, újra meg újra találkozom ezekkel az aspektusokkal születési képletekben, szinasztriákban, tranzitoknál, és óhatatlanul arra a következtetésre jutok: nagyon fontosak.

A kvinkunx egymástól 150°-ra levő bolygók között jön létre (3°-os hatókör megengedett). Szinasztriáknál gyakran tapasztaltam például, hogy az érintett felek horoszkópjai összességükben illettek egymáshoz, de egy szoros kvinkunx rendgeteg akadály és félreértés forrásává vált. Születési képletnél is gyakran voltam a tanúja, hogy egy kvinkunx mennyire leblokkolhatja a szabad áramlást. Tranzitok esetén is megfigyeltem, hogy egyesek komoly depressziós szakaszon mennek keresztül, noha e tüneteket csupán egy kvinkunx (vagy éppenséggel Yod) jelezte. E tapasztalatok révén arra a felismerésre jutottam, hogy a kvinkunxok kevesebb figyelmet kapnak, mint amennyi megilletné őket.

( Nem tudom ismeri -e a szerző Johannes Kepler   – 1571 december 27 – 1630 november 15 – álláspontját, aki szerint a kvinkunxok „úgy vágnak, mint a borotva”. A klasszikus asztrológia  szerint e 6 -8 házas karakterű fényszögek, súlyos betegségekkel, halálesetekkel is kapcsolatban állhatnak. Karen Hamaker Zondag The Yod Book című könyvében számos ilyen példát sorol fel. Szomorú hazai példák is akadnak: Nagy Imre ) mártír- miniszterelnök – 1896 június 7, Kaposvár – 1958 június 16, Budapest – születési képletében pl igen összetett kvinkunx és Yod hatások érvényesülnek. Természetesen nem minden 150°-os fényszög utal az övéhez hasonló súlyos életeseményekre, az összkép ezúttal is csak a horoszkóp egészéből derül ki. Ford megj)
Miért ilyen nehezen meghatározható és értelmezhető a kvinkunx? Azt hiszem, a magyarázat abban a tényben rejlik, hogy a kvinkunx olyan bizarr energiakombináció. Kvinkunx mindig két olyan planéta vagy más horoszkópelem között jön létre, amelyeknek nincsenek közös vonásaik. Más elemekben, más minőségekben vannak, így olyanok, mint két, gyökeresen különböző háttérrel, személyiséggel rendelkező ember, akik valamiért arra kényszerülnek, hogy egy térben mozogjanak. Elég fura, nem ?

Így aztán kvinkunx esetén két, egymással inkompatibilis energiáról van szó, amelyeket igyekszünk összhangba hozni és működtetni. Személyi horoszkópban pl arra utalhat, hogy a szülött nem tud zökkenőmentesen reagálni helyzetekre. Súrlódás esetén pl egyik fele ( mondjuk a fix minőségben levő elemek) bezárul és egymaga akarja rendezni, a kardinális minőség azonban vagy meg akarja beszélni, vagy kompromisszumra törekedne vagy fellázad. És az illető egyidejűleg mindkét reakciót produkálhatja, amellyel igencsak összezavarja partnerét vagy környezetét. „Pontosan mi az ördögöt akar” ?- töprengenek hüledezve.

A benne részt vevő bolygóktól, jegyektől vagy házaktól -és a képlet egészétől függően a kvinkunx könnyebben vagy nehezebben kezelhető. A Vénusz és a Neptun pl jobban kijön egymással, mint a Neptun és a Mars.
Hogyan kezelhető? A rugalmasság és a kreativitás a legfontosabb kulcsszavak. Néhány nagyon leegyszerűsített példa: Hold – Uránusz kvinkunxnál pl válassz olyan munkát, amely sok mozgással, változatossággal jár. Vénusz – Szaturnusz: leld örömöd kötelezettségeidben/ maradj szerelmes egy elkötelezett kapcsolatban. Vénusz – Uránusz : alakíts ki olyan párkapcsolatot, amelyben szabadságodat is megtarthatod. Mars – Szaturnusz : tevékenykedj kitartóan és állhatatosan, anélkül, hogy az összes energiádat elfecsérelnéd.

Hogyan kezeld őket párkapcsolatban ? Ez még nehezebb kérdés. Párhoroszkópokban a kvinkunxok összeférhetetlenségre utalnak. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az általuk összekötött felek vonzódnak egymáshoz, ugyanis igen gyakoriak szinasztriákban. Nagy fejlődési potenciált tartogathatnak, ezt azonban nehéz megvalósítani. Hogy mennyire sikerül az érintett feleknek összehangolni az ellentéteket, függ horoszkópjaik sajátosságaitól, és attól, hogy mennyire hajlandók erőfeszítéseket tenni. A kvinkunx nagyfokú rugalmasságot és alkalmazkodóképességet tételez fel, de általában nem szeretünk túlságosan alkalmazkodni. Emlékszem pl, hogy egyik partneremnek, akivel szinasztriánkban kvinkunxok voltak, ezt mondtam: „többet kell nevetnünk ezen”. És ezt tanácsolom másoknak is, akik ilyen formációkkal rendelkeznek: legyetek humorotoknál, ugyanis rengeteget fogtok civakodni apróságok miatt.
(Természetesen, ha a kapcsolat megéri, kompromisszumokra kell törekedni. Ezek lehetséges vagy kivitelezhetetlen mivolta a horoszkópok összevetéséből derül ki. Azonban ebben az esetben sem szabad megfeledkezni arról, amit egy másik bejegyzésben részletesen kifejtettem: az erőfeszítéseknek KÖZÖSEKNEK ÉS KÖLCSÖNÖSEKNEK kell lenniük. Ha ugyanis csak az egyik fél dolgozik a kapcsolaton, a másik meg a kisujját sem mozdítja, vagy csak látszat erőfeszítéseket tesz, egész biztos, hogy olyan mérgező kapcsolatról van szó, amelybe beleragadva mi magunk is mérgező partnerekké válhatunk. Ez pedig előbb-utóbb megfoszt a normális kapcsolat kialakításának lehetőségeitől. Nem minden érzelmi libikókát kiváltó kapcsolat „ikerláng”, a „karmikus” pedig az ilyen esetek 99%-ban azt jelenti, hogy éppen az a tanítás, hogy az ilyen interakciókat meg kell tanulni lezárni. Ez kvinkunxra – amelyet előszeretettel neveznek karmikus fényszögnek – éppen úgy érvényes, mint bármilyen más kombinációnál. Az ilyen dinamikák felismeréséhez pedig talán asztrológusra sincs szükség. Elég a józan, paraszti ész  : -)  – ford megj)

Forrás : Look Up the Stars Astrology

Illusztráció: a kép ismét többet mond ezer szónál. Az eredeti blogbejegyzés illusztrációja nagyon jól szemlélteti, hogyn működik a kvinkunx. Tulajdonképpen nekem is a kép tetszett meg annyira, hogy úgy döntöttem, a hozzá tartozó cikket is lefordítom.
Kapcsolódó

A kvinkunx és a Yod

Illik hozzám a párom ?

“Karmikus kapcsolatok” – az önbecsapás eszköztárából

A mérgező kapcsolatokról – más szemszögből

A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!