Pollux – a halhatatlan iker

A Pollux állócsillag (Beta Geminorum) egy, az Ikrek csillagkép déli ikrének fején elhelyezkedő, 1.1 nagyságú narancssárga óriáscsillag. Marsikus természete van, és mindig is úgy tartották, hogy kiválóságot és hírnevet ad, de kegyetlen, nyers természetet is jelezhet, valamint mérgekkel való kapcsolatra is utalhat. A Mars energiája azonban nagyon értékes is lehet a hadviselés, üzlet, politika területén. A bejegyzés Jamie Partridge (Astrology King) Polluxxal foglalkozó cikkének fordítása, amelyet más részletekkel is kiegészítettem.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Pollux, Rák 23°13, hatókör 2°30

A Pollux állócsillag (Beta Geminorum) egy, az Ikrek csillagkép déli ikrének fején elhelyezkedő, 1.1 nagyságú narancssárga óriáscsillag. Jóllehet az Ikrek béta csillagaként tartják nyilván, valójában fényesebb, mint ikertestvére, Castor (α Geminorum). 2006 június 16-án kiderült, hogy a Pollux körül egy bolygó is kering, amelyet Pollux b-nek neveztek el. Kétszer nagyobb a Jupiternél és 590 nap alatt tesz egy teljes kört.

FOK*                  ÁLLÓCSILLAG             HATÓKÖR

19 ♋ 01                   Propus                                    1°40′
20 ♋ 14                  Castor                                     2°20′
23 ♋ 13                   Pollux                                      2°30′
25 ♋ 47                  Procyon                                 2°40
07 ♌ 20                 Praesepe                               1°00′

Castor és Pollux Léda, Spárta királynőjének fiai és Spárta ikeristenei voltak az ókori Görögországban. Római megfelelőik Apolló és Héraklész. Pollux (Herkules) neve a görög Poludeukes, a bokszoló. „Narancssárga színű csillag a Déli Iker fején. Polluxot, Jupiter és Léda fiát, az ikerpár halhatatlan felét jelképezi, aki bokszolásban való jártassága révén vált híressé. Időnként Herkulesnek nevezik és a Szívtelen Bíró jelzővel illetik”.- Robson: Fixed Stars and Constellations. (Léda Tündareusz spártai király felesége volt; két gyermeket szült neki: Kasztórt és Klütaimnésztrát, de ugyanakkor Zeusznak is szült kettôt: Helenét és Polüdeukészt. Tündareusz késõbb a magáénak ismerte el Polüdeukészt – ford. megj)

Amikor Castor elesett a csatában, Pollux arra kérte apjukat, Zeuszt (Jupiter), hogy halhasson meg, hogy mindörökké Castor mellett lehessen. Zeusz egy villámcsapással végzett Polluxxal és az égben, az Ikrek csillagkép formájában adott otthont az ikreknek. ( Castor és Pollux mítoszának több változata van; a testvérek egy napot az alvilágban, egyet pedig az Olümposzon töltenek. Ikrek mitológiájáról több Az ikrek archetípusa c bejegyzésben – ford megj)
A Pollux asztrológiai jelentéstartalma:

Ptolemaeus szerint Mars természetű. Alvidas szerint Hold, Mars, Uránusz. Agyafúrt, ravasz, életrevaló, bátor, derekas, kegyetlen és merész természetű, szereti a bokszolást, tiszteletet parancsoló rosszakaratúság, mérgekkel áll kapcsolatban. (Ártó, diszharmonikus hatás, balesetek, szerencsétlenségek, hirtelen halál lehetősége. Jó kapcsolatban is diszharmonikus, pl a Merkúr vagy a Hold mellett éles ésszel kombinálódó ravaszságra, agyafúrtságra utal) [1]

Polluxnak marsikus természete van, és mindig is úgy tartották, hogy kiválóságot és hírnevet ad, de kegyetlen, nyers természetet is jelezhet, valamint mérgekkel való kapcsolatra is utalhat. A Mars energiája nagyon értékes lehet olyan területeken, mint a hadviselés, üzlet, politika [2]

A Herkulesként is ismert Polluxnak erősen érzékelhető marsi természete van. A Castor és Pollux fivér – nővérpár közül ő a gonosz testvér. Természetének megfelelő módon ez a csillag brutális és zsarnoki, erőszakos és kegyetlen, ha együtt áll a világítókkal, Aszcendenssel vagy MC-vel vagy a rossztevőkhöz kapcsolódik. Miként a Marsnak is megvannak a jó oldalai, amennyiben energiái alkotó módon nyilvánulnak meg és konstruktív mederbe vannak terelve, a Pollux sem tekinthető minden esetben kártékonynak. A rosszul pozícionált állócsillag nem feltétlenül arra utal, hogy a szülött él vissza energiáival, hanem jelezheti azt is, hogy mások csapják be vagy a sors játszik vele kegyetlen játékokat. Még egyszer : egy állócsillaggal képezett együttállás önmagában nem szükségképpen „felelős” a történtekért. A teljes kozmogram [horoszkóp] strukturális elemeinek tanulmányozása elengedhetetlen. Az olyan konfigurációk, mint az együttállás, óvatosságra intenek, de kizárólag ebből nem lehet erőszakos halálra következtetni [3]

Pollux, a β Geminorum Ptolemaios besorolása szerint Mars jellegű csillag. Ez tökéletesen illik is ahhoz az ikerhez, aki a másikat megölte. (Ld. az Ikrek archetípusa; a mitológia ikeralakjairól – ford megj). Egyszersmind ő volt a halhatatlan is, Zeusz (Jupiter) fia, akinek emiatt kegyeit élvezte. Ez érdekes ellentétben áll Jahveh ( Jupiter) Káin magatartása által kiváltott haragjával. (Az Ószövetség istenalakja egyszerre mutat jupiteri és szaturnuszi sajátosságokat – ford megj) Bizonyos időszakokban e csillagot Herkulesnek is nevezték de nem tévesztendő össze az ugyanezt a nevet viselő csillagképpel. E hős számos munkája és az emberiség fejlődése szempontjából oly sok értékes tettei révén vált ismertté. Miközben egyes asztrológusok a Castoréhoz hasonló jellegűnek tekintik, általában pozitívabbnak tartják hatását. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy csillagászati színképosztályozását és színét illetően jobban hasonlít a Naphoz, és jóllehet a Földről nézve legalább öt jelentéktelen kísérője van, ezek valójában nagyon messze vannak tőle. Nem kettős csillag. Amennyiben hangsúlyos szerepet játszik a horoszkópban, kétségtelenül utalhat arra, hogy a szülött könnyen bonyolódik veszekedésekbe, de ha kedvező helyzetben áll, éles elmét jelez. Ebben a hozzá közeli hosszúsági fokon található szomszédja, a Merkúr – Mars jellegű Procyon, az α Canis Minoris is segítségére van [4]

A Pollux állócsillag a gyomor hátsó részét uralja az emberi testben [5]

Az Ikrek csillagképet bajokkal és megszégyenüléssel, betegséggel, a vagyon elvesztésével, a térd betegségeivel és az ezt fenyegető bántalmakkal hozzák összefüggésbe. [1]

Az asztrológusok e csillagkép uralma alá sorolták a kezeket, a karokat és a vállakat. Albumasar intenzív odaadást, zsenialitást, nagyvonalú gondolkodást, jóindulatot, liberális mentalitást tulajdonított neki. A Merkúr házának és szerencsés jelnek tekintették. A kínai asztrológusok úgy tartották, hogy ha a Mars megszállta ezt a csillagképet, háború és gyenge termés volt a következmény. [2]

A Pollux együttállásai

Figyelem ! Az alábbi „receptek” meglehetős körültekintéssel kezelendők, az állócsillagok értelmezésére vonatkozó szabályok szerint. (Többek között: egy állócsillag csupán átszínezi, nyomatékosítja vagy éppenséggel gyengíti annak a bolygónak vagy tengelynek a hatását, amellyel együttállást képez. Ha a képlet más sajátosságai nem utalnak az állócsillag által jelzett esélyekre és veszélyekre, pusztán az állócsillag jelenlétéből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.) Ahogy egy házat sem a tetejétől kezdünk építeni, állócsillagok hatását se elemezgesse az, aki a horoszkóp alapértelmezésével sem boldogul még.

A cikkben idézett, magyarul is elérhető Vivian Robson: Állócsillagok című, egyébként kitűnő munkájával kapcsolatban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyűjteményben szereplő meglátások egy része az ókorból – középkorból származik, így az akkori idők társadalmi realitásaihoz igazodnak. Az észrevételek között sok a találó, de nem alkalmazhatók automatikusan kortársaink életére.

Ha felkelő (együtt áll az Aszcendenssel) : Rossz szemek, vakság, arc sérülései, betegség, sebek, fogság, rövid ideig tartó tisztelet, megbecsülés – Robson, Állócsillagok 127 old) [1] Vincent van Gogh 0°01′, Salvador Dali 0°21′, Meghan, Sussex hercegnője 1°20′

Descendens – Pollux együttállás: Anthony Hopkins 0°17′, Ariana Grande 2°10′

Ha kulminál (együtt áll az MC-vel) : tisztelet, közkedveltség, de megszégyenülés és romlás veszélye. Dwayne Johnson 0°15′, Beyoncé 1°24′, John F. Kennedy 1°41′

Nappal: okkult és filozófia érdeklődés, verések, késelések, komoly balesetek, hajótörés, gyilkos vagy gyilkosság áldozata, rendkívül komoly betegségek, gazdagság tisztelettel, de a végén romlás, vakság, a fej és arc sérülései, veszekedések, nemi erőszak elkövetője vagy elszenvedője, szám űzetés, börtön hűtlenség miatt, erőszakos halál vagy lefejezés. [1] Bill Cosby 2°22′

Holddal: megveti a vulgárisat, nők ellenségeskedései, óvakodjon a tolvajoktól, erőszakos halál, hatalom, büszkeség, betegség, katasztrófa, sebek, fogság, arc sérülése, rossz látás és vakság, különösen ha a Mars és a Nap kvadrátot vet rá a Kosból. Ha a Mars vagy a Nap a Mérlegből képez kvadrátot vele: balesetveszély, jogi vagy házassági problémák. Ha valamelyikük a Bakból képez szembenállást vele: veszélyben a becsülete és az anya jó híre. Konjunkcióban a Marssal : fulladásos halál, vízbe fúlás vagy megölik. Ha a Mars együtt áll az Arcturussal az I., VII., X., vagy 11 házban: fulladásos halál. [1] Roman Polanski 0°09′, Courtney Love 0°32′.

Merkúrral : Kiegyensúlyozatlan elme, népszerűtlen és különös foglalkozás, bajok az apával rokonok vagy ellenségek miatt, otthoni nézeteltérések, szorongás, veszteségek földbirtok, ingatlan vagy bánya miatt. [1] Julian Assange 1°14′, O. J. Simpson 2°10′

Vénusszal: Heves, szabálytalan szenvedélyek, elcsábítás veszélye, női horoszkóp esetén elcsábulás veszélye, veszélyek nők révén, mérgezés veszélye. [1] Mel B 1°00′, Jon Benét Ramsey 2°26′

Marssal: Erőszakos, gyilkos vagy gyilkosság áldozata, magas állás de a végén romlás, erőszakos halál fulladás, vízbe fúlás vagy gyilkosság által, különösen ha a Hold is ott áll. [1] Karl Marx 0°04′, Sara Aldrete 2°06′

Ez a pozíció itt döntő fontosságú, hiszen folytonossági hiányt jelezhet a gyomorhártyában. Emiatt a gyomor igen érzékennyé válhat. A rések miatt a gyomorhártya akár le is válhat a gyomorfalról, így a szövetek begyulladhatnak. Súlyos esetekben emiatt a gyomrot részben- vagy ha olyan mértékű a károsodás, teljesen el kell távolítani. A gondot ilyen esetekben az okozza, hogy savcsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszerekkel enyhítik a tüneteket, ami végül súlyosbítja a problémát. Jelentős javulás állhat be, ha a betegek darált diót és mandulát kis tejjel vagy vízzel krémmé turmixolnak és ezt rendszeresen fogyasztják. E krém nagyon jót tesz a gyomornak, ugyanis e gyümölcsök olyan olajakat tartalmaznak, amelyek kedvező hatással vannak erre a szervre. [5]

Jupiterrel: Törvény általi veszteségek, magas állás, de bukás veszélye. Problémák a rokonsággal, száműzetés vagy fogság. [1] Frida Kahlo 1°29′, John Wayne Bobbitt 1°40′

Szaturnusszal: rossz hangulat, megkeseredett vagy szarkasztikus, egyik kéz vagy láb elvesztése, szülők elvesztése vagy problémák mostohákkal. Sok segítséget kap egy barátjától. Hiányosságok a neveltetésben vagy iskolázottságban. Hirtelen halál lovakkal vagy más nagy testű állatokkal való foglalkozás közben. [1] Michelangelo 0°58′, Donald Trump 1°20′

(A tradicionális asztrológia csak a Szaturnuszig veszi figyelembe az állócsillagokat, hiszen amikor a rendszer kikristályosodott, az Uránusz, Neptunusz, Plútó még ismeretlen volt. Azt illetően, hogy mennyire vehetők figyelembe állócsillagokkal képezett együttállásaik, megoszlanak a vélemények. Mivel az asztrológia empirikus tudomány azt javaslom, hogy egyéni praxisában ill. a nagyvilág eseményeit tanulmányozva mindenki vonja le a saját következtetéseit. Számomra úgy tűnik, ebben az esetben is érvényesülnek az állócsillag- hatások karakterüknek és a bolygók jellegének megfelelően. – ford megj)

Uránusszal: Okkultizmus iránti érdeklődés, természetfeletti képességek, önzés, büszkeség, hiú külső megjelenésére, siker kormánnyal kapcsolatos tevékenységekben, cégekkel vagy villamossággal kapcsolatos témákban, középkorúan harmonikus házasság. Kedvező hatás gyerekkorban és az élet végén, nem annyira kedvező középkorúan. [1] Henri Matisse 1°03′, Oprah Winfrey 2°16′

Hasonló az Uránusz – Propus állócsillag együttálláshoz. Gyomoridegességre utal – a probléma kimondottan lelki hátterű. A szülötteket belső bizonytalanságérzés gyötri, és ahhoz, hogy a probléma enyhüljön, ki kell deríteniük, mi tölti el őket bizonytalansággal. Meg kell vizsgálniuk, mi mindent kell kiküszöbölniük életükből. Egy pohár langyos tej elalvás előtt sokat segíthet. [5]

Neptunnal: Változékony, sok utazás, kiváló nyelvész, sok befolyásos barát, különös körülmények a házasságban, gyakori a külföldi házastárs, kutatással vagy zoológiai, botanikai munkával kapcsolatos hivatás, külföldön. Kisebb balesetek, halál elszigeteltségben, láz vagy fertőző betegségek miatt. [1] Ronald Reagan 2°30′

Plútóval : Yoko Ono 0°40′, Roman Polanski 1°33′, Warren Buffett 1°54′, Elizabeth Taylor 2°04′

Északi Holdcsomóponttal: Frida Kahlo 1°29′, Johnny Depp 2°04′

Déli Holdcsomóponttal: Oprah Winfrey 1°20′

Szerencsepont – Pollux együttállás: Pablo Escobar 1°45′, Marie Antoinette 2°27′

Irodalom

[1] Vivian Robson: The Fixed Stars and Constellations in Astrology, 1923, magyarul Állócsillagok, Sindbad kiadó, 2001., 127 – 128 old. Angolul értő asztrológiát tanulóknak és gyakorló asztrológusoknak azt javaslom, hogy a magyar fordítás helyett az eredeti szöveget használják. Nyomtatott változatban itt , E – könyv (Kindle) itt .A magyar változatból ugyanis több oldal hiányzik, az egyes, csillagokkal foglalkozó fejezetekből teljes bekezdések maradtak ki – pl a jelenlegiből is. Félrefordítások is előfordulnak itt-ott.
[2] Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, p.39.
[3] Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1971, p.34.
[4 ]The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.44.
[5]The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.54

* Valamennyi állócsillag pozíciója a 2000-es adatoknak felel meg. A precesszió jelensége miatt ehhez az értékhez 72 évente 1 ° -ot kell hozzáadni.A szerzőről

Jamie Partridge Ausztráliában élő asztrológus. 1968 szeptember 21-én született, bőséges élettapasztalattal rendelkezik, egészségügyi dolgozótól kezdve a farmi gazdálkodásig sok mindent kipróbált. Szűz stelliumának köszönhetően, miközben az égbolt titkait kutatja, tisztában van az anyagi világ realitásaival is. Ez cikkeiből is kitűnik. Az asztrológia iránt 29 éves korában, nem sokkal Szaturnusz – visszatérése előtt kezdett el érdeklődni, azt követően, hogy egy könyvesboltban „véletlenül” épp élethelyzeteivel rezonáló könyvek kerültek a kezébe. „Azt hiszem, tudat alatt választ szerettem volna találni arra, miért ennyire eseménydús és végzetszerű az életem mostanában” – ismerte fel később.

2009- ben, akkori házastársával, a szintén asztrológus Marina Macarioval közösen írták a Funkastrology blogot, amelynek nevét később DarkstarAstrology-ra  változtatták. (Az Asztropresszen is található néhány fordítás az oldalról). Jamie 2013-ban, válásukat követően indította el saját honlapját, az Astrology Kinget. Sajnálatos módon, egészségi állapota miatt már kevesebbet ír, de blogján rengeteg igényes cikk található – angolul értőknek ajánlom. Állócsillagokról, fényszögekről szóló írásai nagyon színvonalasak.

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!