Mars a Bakban – 2020

A Mars idén 2020 február 16-tól március 30-ig tartózkodik a Bak jegyében. Az önérvényesítés, tetterő, agresszió princípiuma jól érzi magát, erőben van ebben a Szaturnusz uralma alatt álló jegyben, így a cselekvés és a lendület gyakorlati érzékkel, módszerességgel, kitartással, fegyelemmel párosul. Az előttünk álló hat hét elvileg nagyszerű is lehetne, amikor jó tempóban – de nem túl feltűnően, kézzelfogható eredményeket produkálva haladunk. A gyakorlatban azonban, a Mars menet közben létesített bolygókapcsolatai miatt, sok mindennek ígérkezik, csak békésnek nem. Ez különösen a tranzit utolsó szakaszára igaz.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Általános sajátosságok

A blog régebbi bejegyzései a Bak princípiumát mutatják be (itt és itt), illetve azt, hogyan működik a Bak Mars a radixban, a születési képlet állandó szereplőjeként. A Mars archetípusáról és a földies típusú agresszió, asszertivitás megnyilvánulási módjával foglalkozó cikkeket szintén érdemes elolvasni. Tranzit – időszakos hatás – esetén a megállapítások szintén sok szempontból érvényesek. Hacsak nem tolat, a Mars átlagosan hat hetet tölt egy jegyben és két évente tér vissza. Legutóbb 2018 folyamán tartózkodott a Bakban; akkor, retrográd időszaka miatt a szokásosnál hosszabb ideig vendégeskedett a jegyben: először 2018 március 17-től május 15-között, aztán augusztus 14 – szeptember 11 között újra visszatért. Előtte 2016 szeptember 27 – 2016 november 9 között haladt végig a Bakon. Ezeknek az időszakoknak témáit és eseményeit felidézve képet kaphatunk a közeljövőbeliekről is.A vörös bolygó február 16-án, déli 12h33′-kor váltott jegyet : idén március 30-ig tartózkodik majd a Bakban. Az asztrológiai hagyomány szerint a Mars jól érzi magát, erőben van a Bak jegyében. Ez talán kissé furcsának tűnhet, a Bak ura a Szaturnusz, az aktív, asszertív sőt agresszív Mars pedig nehezen viseli a fékeket és a korlátokat. Mint egy régebbi bejegyzésben már szó volt róla, a két bolygó a legjobb indulattal sem nevezhető országos cimborának. Ebben az esetben azonban a szaturnikus fegyelem kifejezetten jót tesz neki: célorientálttá, hatékonnyá válik. Pontosan tisztában van erősségeivel és gyengéivel, a rendelkezésére álló tartalékokkal és eszközökkel, a folyamatok időigényességével – így aztán gyakorlatiasan, jó ütemben valósítja meg elképzeléseit. Nem valami gyors: ne felejtsük el, hogy föld jegyről van szó, ráadásul a Szaturnusz uralma alatt, így az anyag – adta lehetőségek és korlátok között kell cselekednie. Ezzel együtt jó hatásfokkal, energiáit jól beosztva tevékenykedik.

Problémás oldala, hogy magát is másokat is hajlamos lehet túlhajszolni, túlságosan eredménycentrikus, az empátiás készség pedig nem kimondottan erőssége. Emiatt magával és másokkal szemben is kíméletlenné válhat; machiavellista mottója: a cél szentesíti az eszközt. Ilyenkor fegyelmezett, rideg, céltudatos lépésekkel masírozó hadseregre emlékeztet, vagy azokra a harckocsikra, amelyek a szó fizikai értelmében is földbe döngölnek minden ellenállást. Az államgépezetek kíméletlen, húsdaráló típusú formái, a törvény szellemét semmibe vevő, azt betű szerint kérlelhetetlenül végrehajtó bürokraták és fegyveres testületek szintén párhuzamba állíthatók vele. Az idei tranzit állomásai miatt ezek az analógiák különösen fontosak.A tranzit fontosabb állomásai

Kép forr: Mail Online, Verdon Tomajko, Solent News. Az kép egy  híres, a hegyikecskegidák életét bemutató természetfotó-sorozat része.

A jegyben tett idei látogatása nem kezdődik rosszul. A tempó kicsit vontatott, hiszen a Merkúr épp a Mars jegyváltása napján vágott hátraarcot és kezdte meg március 9-ig tartó tolatását. A Bakban tartózkodó bolygók, még a forrófejű Marsot is beleértve – azonban pontosan tudják, hogy aki lassan jár, tovább ér, a minőség fontosabb, mint a mennyiség, a kanyarokat pedig nem lehet levágni, de nincs is miért, mert az idő nekik dolgozik. A hamar munka ritkán jó bölcsességével is képben vannak, így aztán a Mars sem kapkodja el a dolgokat.

Az események csak február végén kezdenek felpörögni, az Uránusszal képezett trigon bepontosulását (február 21) megelőző 5- 7 napban. Aztán egyre gyorsabbá, egyre intenzívebbé válik a tempó. A Mars- Uránusz kapcsolatok a két bolygó meggondolatlansága, kockázatvállalási hajlama, adrenalinéhsége miatt általában veszélyeseknek számítanak. Trigon esetén azonban energiájuk könnyebben terelhető harmonikus mederbe, ráadásul mindketten óvatos, praktikus földjegyekben állnak. A Bakról is, Bikáról is nehezen képzelhető el, hogy az izgalom és változatosság kedvéért a kád vízzel a gyereket is kiöntsék; a meggondolt, a gyakorlatban is beváló újítások azonban annál valószínűbbek. Ez a fényszög a teljesítményt hatékonyabbá tevő új eszközök, új készségek, új megközelítésmódok alkalmazásának is kedvez; egyéni szinten legalábbis. (Ld: Mars- Uránusz trigon tranzitként, Uránusz – Mars tranzitok)

Február 23-án újhold, a Merkúr Halakban való tolatása ugyan nem kedvez sem a nagyon új irányoknak sem a gyors haladásnak, de azért valamilyen szempontból kifizetődő új fejezeteket nyitni. Az ösztönös cselekvés iránya ráadásul harmonizál a tudatos megfontolásokkal is ( 25, 26-án Mars, Uránusz szextilben a Nappal, Merkúrral), a megérzések a gyakorlatban is alkalmazhatók, az álmokat le lehet hozni a valóság talajára. Lendületesen, jó ütemben haladunk, az esetleges akadályokra kreatív megoldásokat találunk. Mint minden Nap/Merkúr- Mars fényszögnél, a fizikai tevékenység (pl sport, kiadós séta, valamilyen fajta fizikai munka) fontos az energiák egészséges mederbe tereléséhez.
Március folyamán, legalábbis az elején úgy tűnik, a kezdeményezések szárba is szökkennek, a koratavaszi ébredés igen látványos is lehet. A Mars- Jupiter együttállás az asztrológiai értelemben vett tavasz és újév első napján, március 20-án pontosul be, de már az azt megelőző héten is érezhető a hatása. A Mars – Jupiter fényszögeket nagyfokú vállalkozószellem, önbizalom jellemzi, energiában, tetterőben és optimizmusban sincs hiány. Bár kedvező aspektusoknál Fortuna valóban besegíthet, a dolgok szerencsés alakulásába vetett bizalom a sors kísértésévé is fajulhat. A túlzott kockázatvállalásra és más fajta túlzásokra való hajlam szintén jellemző lehet. Együttállásokra ez fokozottan igaz, akkor is, ha most föld jegyben jön létre a találkozó. (Ld: Mars – Jupiter együttállás tranzitként, Mars – Jupiter : a szerencsejátékos, Mars – Jupiter fényszögek)

Március 23-án a Mars a Plútóval is találkozik a Bak 24°43′-án ( az együttállás hatása itt is már kb egy héttel az előtt érezhető, és a Jupiterével is összeadódik) – ami nem csupán a szó átvítt értelmében ígérkezik robbanékony elegynek. A két bolygó konjunkciója egyfelől aktiválhatja belső tartalékainkat, megnöveli teherbírásunkat, teljesítményünket – de ezt teheti valamilyen válság kirobbantása formájában is. (A Plútó működésének egyik legjellemzőbb vonása, hogy ezáltal, ilyen vagy olyan formában kikényszeríti a helyzet megoldását. A végeredmény persze nem mindig az ego kedvére való. Ha ugyanis nem sikerül kielégítő választ adni a kihívásra, akár a korábbi struktúra/ létforma megsemmisülését is jelentheti.  Ebben az esetben, mivel úgy a Plútó mint a Mars föld jegyben állnak, az alkalmazott stratégiáknak a gyakorlatban is meg kell állniuk a helyüket.) A dolgokat hajlamosak lehetünk túltolni, a testi – lelki erőszak, manipuláció, a pszichoterror különböző fáltozatai szintén jellemzők erre a kombóra. Kollektív szinten a Mars, Jupiter, Plútó együttese elég nyugtalanító trió, egyéni szinten kellő körültekintéssel kedvező megélési lehetőségek is adódhatnak. ( Ld: Mars- Plútó együttállás tranzitként, Mars- Plútó: a benned lakozó fenevad, Mars – Plútó : az átalakító tűz)

Mars- Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás ? Eddig csak az expanzív, vállalkozó szellemű, növekedésre, kockázatvállalásra, kezdeményezésre ösztönző hatásokról volt szó. De van egy egész más jellegű és irányultságú befolyás is, a Szaturnuszé. Jóllehet a Mars – Szaturnusz együttállás csak március 30-án pontosul be, a Vízöntő 0°36-en, a két bolygó technikailag már a hónap végén, a Bakban is igen közel van egymáshoz. (Érdekes “véletlen”, hogy a december 21-i Jupiter – Szaturnusz nagy konjunkciója e ponthoz nagyon közel, a Vízöntő 0°29′-én válik egzakttá – de ne szaladjunk ennyire előre.) A Mars és Szaturnusz e találkozásai gyakran hozhatók kapcsolatba áttörésekkel (ezek rendszerint a sokadik nekifutásra következnek be, illetve nagy áldozatokat követelnek) vagy összeomlásokkal. (Ld: Mars- Szaturnusz kapcsolatok, Mars- Szaturnusz együttállás, áttörés vagy összeomlás ? Mars- Szaturnusz együttállás tranzitként) A kis -és nagy rossztevő találkozásának időszakait mindenki másképp és másképp éli meg, képlete sajátosságai szerint.

Általánosságban véve elmondható, hogy a vágy, a lendület, a cselekvési szándék egyidejűleg érvényesül valamilyen gátlással, frusztrációval. Gyakran érezzük úgy, hogy az akadályok mások részéről, a külvilágból érkeznek. Akarunk valamit, de nem sikerül. Újra meg újra nekirugaszkodunk, egyre erőszakosabban, egyre görcsösebben nyomulunk, mígnem valami összetörik. [ Persze ha valamit annak ellenére akarunk tovább erőltetni, hogy már elértük a végső határt, az intenzív frusztráció mindig borítékolható. Amikor azonban a Szaturnusz (diszharmonikus) tranzitba kerül a Marssal, különösen kritikus számunkra az aktuális energiaszintünket meghaladó erőlködés.] Ami ilyenkor eltörik, az jó darabig úgy is marad.

Mindez nem azt jelenti, hogy teljesen és véglegesen le kell mondanunk vágyainkról, de az eddiginél fegyelmezettebb mederbe terelve, bizonyos korlátokat figyelembe véve kell megélnünk őket. A választási szabadság ezekben a napokban is érvényesül: szabadon eldönthetjük például, hogy tudatosan féket téve impulzusainkra, valamilyen értelmes dologgal, kreatívan töltjük a kényszerparkolás időszakát, addig is növelve állóképességünket, míg ki nem gyullad a zöld lámpa, vagy újra meg újra nekimegyünk a falnak, míg összezúzzuk magunkat.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Mars-, Jupiter -, Szaturnusz, – Plútó : ütős kombináció kollektív szinten is

Kép forr: Mail Online, Verdon Tomajko, Solent News. Az kép egy  híres, a hegyikecskegidák életét bemutató természetfotó-sorozat része.

Jelen helyzetben a Mars- Jupiter, Mars- Plútó, Mars- Szaturnusz együttállások hatása együttesen, összeadódva érvényesül. Hogy ez mit jelenthet ? Valami nagy lendülettel, bizakodóan elindul, a projekt talán némi kockázatvállalással jár, esetleg kimondottan veszélyes, aztán akadályokba ütközik, jelentős késleltetést szenved, és csak hosszabb távon, részleges sikerrel hozható tető alá ? Teljesen meghiúsul ? Miért ? Mert túl nagy volt a lendület, túl rámenősen akartak érvényesülni a szándékok; a cselekvési kedv destruktivitássá fajult ? Vagy valami régi, életszerűtlen fojtott el ígéretes új folyamatokat ?  Netán valami olyan rombolóerő szabadult el, amit tűzzel – vassal meg kellett fékezni ?  A biztató kezdetet követően akadályok tornyosulnak, de az erőfeszítéseket siker koronázza, és hosszú távon is lehet profitálni belőlük ? Származik-e abból jó, ha mégis sikerül áttörni a szaturnikus gátakat és korlátokat, vagy éppen ezzel veszi kezdetét az igazi destrukció ?

Egyéni és kollektív szinten is sokféle variáció lehetséges, akár egyidejűleg is, helyzetektől, helyektől, emberektől függően . Annyi azonban bizonyos, hogy e kombinációt egyéni szinten sem egyszerű kezelni, de az energiák tudatos mederbe terelésére még mindig több lehetőség van, mint kollektíve. Arról nem is beszélve, hogy mint más bejegyzésekben is szó volt róla ( Jupiter a Bakban, Szaturnusz – Plútó együttállás ) ezek a Mars- tranzitok más, nagyobb ciklusok kezdeteit jelző hatásokkal is összeadódnak (Jupiter – Plútó együttállás, Jupiter – Szaturnusz együttállás, Szaturnusz – Plútó együttállás – még ha ezek már/ még nem is egzaktak). A Szaturnusz – Plútó együttállás január 12-én pontosult be, a Jupiter és a Plútó együttállás elős bepontosulására április 6-án kerül sor, a Jupiter és a Szaturnusz konjunkciója pedig csak december 21-én, a Vízöntő 0°39-én kerül sor.

Március folyamán azonban mindhárom nagyágyú éppen elég közel van ahhoz, hogy találkozójuk jelentős történelmi, gazdasági átalakulásokat vetítsen előre. Mint más bejegyzésekben szó volt róla, a Szaturnusz – Plútó, Jupiter – Szaturnusz, Jupiter – Plútó együttállások – és konjunkcióikkal kezdődő ciklusaik egyikei a tíz ún. „történelemformáló” kombinációnak.
A Marsnak aktivátor – szerepe van. A cselekvés, önérvényesítés őselveként „csinál”, kollektív és egyéni szinten is segít megnyilvánulni az erre kész potenciáloknak. Mivel a következő hat hét folyamán egy föld jegyben tartózkodik, ebben az időszakban a szokásosnál könnyebben manifesztálódnak a dolgok fizikai síkon. Mivel a Mars az agresszió – mundán asztrológiában a háborúk, személyes szinten konfliktusok, balesetek, bizonyos típusú betegségek- egyik szignifikátora- , ez a „megnyilvánulásba segítés” drámai formát is ölthet.

E márciusi bolygóhatások értelmezése jó ideje fejtörést okoz a nagyvilág asztrológusainak. Abban mindannyian egyetértenek, hogy nagyhatású, és igen nehezen kezelhető energiapotenciálokról van szó. A hagyományok szerint a Jupiter a Nagy Jótevő, a Mars és a Szaturnusz pedig a Kis-és Nagy Rossztevő. A viszonylag újonnan felfedezett Plútót inkább rosszindulatú bolygónak tekintik, bár a modern álláspontok szerint e fogalmak viszonylagosak. A recepteket és a kliséket ezúttal sem lehet mechanikusan alkalmazni.

Ami az erőviszonyokat illeti :  az asztrológiában az együttállás számít a legerősebb aspektusnak. A csapatban a Szaturnusz, a Bak jegy ura a főnök, hiszen épp otthonában tartózkodik. A Marsnak, mivel erőben van, jelentős beleszólása van a dolgok menetébe, sőt, kicsit még egzaltált módra is viselkedhet ( a helyzet régies elnevezése, egzaltáció nem véletlen), a Jupiter fallban, esésben van, így befolyása nem tud a természetének megfelelően, szabadon, erőteljesen érvényesülni. A Plútónak nincs a hagyományos értelemben vett rangja azt leszámítva, hogy a Skorpióban uralkodik, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Bakban igen markánsan érvényesül befolyása.

A kombináció összhatását illetően megoszlanak a nézőpontok. Egyesek szerint a jóindulatú Jupiter enyhítheti a Szaturnusz – Plútó aspektusokhoz társítható válságot, megrekedést, destruktivitást. ( Március 5-től a hónap végéig a Vénusz, a kis jótevő is otthonában, a Bikában tartózkodik, a március végi, kritikus időszakban sorra trigonokat képez majd a felsorolt bolygókkal, vagy legalábbis közeledik e harmonikus fényszögekhez. Ezt szintén enyhítő befolyásnak tekintik). Szívből kívánom, hogy legyen igazuk – bár az erőviszonyok fentebbi, rövid bemutatása talán segít képet alkotni arról, hogy mennyire reális ez az elvárás a valóságban. Más vélemények szerint a túlzásokra hajlamos, mindent felnagyító Jupiter éppenséggel felfokozza a szélsőségeket.

A tradicionális és a transz-szaturnikus bolygók felfedezése előtti klasszikus asztrológiában a Mars- Szaturnusz együttállásokat kifejezetten kártékonynak tekintették, a Mars- Jupiter konjunkciókat pedig minimum kockázatosnak. Az alábbi idézetek H.S. Green még az első világháború előtt írt Mundane or National Astrology című könyvéből származnak. Ez a mundánasztrológia egyik alaptankönyvének számít, a téma iránt érdeklődőknek nagyon ajánlom beszerzését. Magyarul sajnos ez sem érhető el.

AMars- Jupiter együttállásai izgalomba hozzák a tömegeket, zavarokat jelezhetnek a vallási életben és hitvitákat; de ezek gyakran valamilyen fajta újjászületésről tanúskodó tömegrendezvények, a vallásos izgalom és a kiegyensúlyozatlan lelkesedés hullámaiként jelentkeznek. A törvényszékek tele vannak. A légkör viharos, sokat villámlik, a hőség is jellemző lehet, hacsak ezt nem akadályozzák meg és nem hűtik le a viharok.” Itt még hozzáteszem, hogy az aspektus katonai akciókat is jelezhet; ezek kimenetele függ persze az egyidejűleg érvényesülö más hatásoktól is.

A Mars és a Szaturnusz egy jegyben való együttállása arra utal, hogy az uralkodó vagy a kormány népszerűtlenné válik, bírálatok érik, megtámadják vagy – az odahaza elégedetlenkedők vagy a külső ellenségek akár félre is állítják ; néha háború veszélye fenyeget, vagy ki is tör, az államfőt vagy más, fontos államférfit merénylet érhet vagy meghalhat. Valószínű, hogy a nép elégedetlen vezetőivel, sztrájkok törhetnek ki. A viharos időjárás, földrengések is jellemzők lehetnek. (…) Amikor e két bolygó kétszer is együttállásba kerül ugyanabban a jegyben – mint ez időnként előfordul, az érintett nemzetre gyakorolt hatását tekintve az első fontosabbnak tűnik”. (2018-ban április 3-án, a Bak 8°56′ – on pontosult be együttállásuk, idén a Vízöntő legelején, március 30-n, de már a Bak végén is hatókörön vannak egymással. Ld : 2018 április, Mars a Bakban – 2018)

A Jupiter és Szaturnusz együttállásaival kapcsolatos általános tudnivalókról már volt szó, és még lesz ís, így most csak egy rövid bekezdés H.S. Green könyvéből : „A Jupiter és a Szaturnusz húszévente ismétlődő együttállásainak mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottak. Nagy, az uralkodót és a kormányt érintő politikai változásokat jeleznek, vagy más szempontból, attól függően, hogy a pontos együttállás pillanatára készített képletben hol helyezkednek el, más fajta, a nemzet szempontjából jelentős eseményekkel állnak kapcsolatban. Azon jegy uralma alá tartozó országokban, amelyben a konjunkció végbemegy, komoly politikai felbolydulások várhatók, de nem minden ilyen országban ugyanolyan mértékben. Hatásuk a világnak azon országaiban lesz a legjelentősebb, ahol tengelyekre esnek”. (Ld: Jupiter – Szaturnusz együttállások, Jupiter és Szaturnusz – Liz Greene)

A Mars- Plútó együttállások kollektív szinten brutalitást, elszabaduló erőszakot jeleznek. Nagyon kegyetlen háborús helyzetek -pl tömegmészárlás, nagy véráldozatot követelő harcok kötődnek hozzájuk. Terrorakciókkal ,  különösen kegyetlen bűncselekményekkel is kapcsolatba hozhatók. amennyiben más, egyidejűleg érvényesülő hatások is megerősítik, rádioaktivitással, nukleáris fegyverekkel kapcsolatos témák is felmerülhetnek.

A Jupiter – Plútó együttállásról lesz önálló bejegyzés is, most csak két legfontosabb sajátosságait domborítanám ki. 1. Jelentős gazdasági, pénzügyi átstrukturálódásokat jeleznek. Ez válságok, pénzügyi, üzleti szférában zajló hatalmi harcok formájában is megnyilvánulhat. 2. A nemzetközi terrorizmus is fokozódik.

A Szaturnusz – Plútó együttállásnak, 2019 – 2020 egyik legmeghatározóbb aspektusának külön tematikus oldala is van, ajánlom a Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem, Szaturnusz – Plútó együttállás- 2020 január című bejegyzéseket. A közeljövőben ez az oldal is bővülni fog. Leslie Hale: Szaturnusz – Plútó 2020, találkozás a sötét árnyékkal című bejegyzésében pl többek között ezt írja: „A Szaturnusz – Plútó együttállás nem könnyen értelmezhető kombináció, ugyanis a Plútó többek között a mélységben rejtőző dolgokkal, a Szaturnusz pedig a struktúrákkal, az idővel, és a korlátokkal áll kapcsolatban. A Szaturnusz igen követelődzővé válhat és ebben az időszakban számos dolgot kell átalakítanunk. A Szaturnusz – Plútó konjunkció oly módon teszteli dolgaink, élethelyzeteink, kapcsolataink életképes mivoltát, mint egy földrengés az épületek struktúráit. Egy teherbíró alapokon álló, erős struktúrákkal rendelkező épület túléli a földindulást, a kártyavárak azonban pillanatok alatt összeomlanak. Kollektív szinten a teszt a teljes társadalmat érinti, a működésképtelen elemek pedig vagy kihullanak a rostán vagy teljes átalakuláson mennek keresztül”.
Vajon milyen potenciálokat aktiválhat a Bakban tranzitáló Mars ?

 

Nos, március folyamán a Mars aktiválni fogja ezeket a potenciálokat. Gazdasági, társadalmi változások mellett az időjárás szélsőségei, az olyan természeti katasztrófák, mint pl földrengések, vulkánkitörések is valószínűek. A tömegbalesetek szintén lehetséges hozadékok. Hogy országonként pontosan hogyan fog ez megnyilvánulni, a világ melyik tájain lesz a legerősebb a hatás, olyan összetett kérdés, amelyet illetően a mundán asztrológiában nálam sokkal járatosabb szakemberek véleménye is megoszlik. A hipotézisekbe bocsátkozásnak nem látom értelmét, annál is inkább, hogy a mundán asztrológiai posztok hajlamosak olyan kommenteket generálni, amelyeknél tömegesen kell jelentenem és letiltanom a nemkívánatos hozzászólókat. Baráti figyelmeztetés: a jövőben is ez marad a gyakorlat, beleértve a jelenlegi bejegyzést is. Ez a privátban írogató észosztókra is vonatkozik !

Néhány szóban a tavaszi napéjegyenlőség- képletről

Nem mindegyik esemény fog március folyamán bekövetkezni. Mint már szó volt róla, ezek az együttállások a március 20-i napéjegyenlőség, – az asztrológiai év kezdete- képletében is jelen vannak, igencsak problémássá téve a következő 12 hónapot. A legfigyelemreméltóbb időszak a 2020 júliusától decemberig tartó, amikor, amíg a Kosban, otthonában tartózkodó, az ősz folyamán ott tolató Mars kvadrátot képez a Jupiterrel, Plútóval illetve a Bakba visszatérő Szaturnusszal is. A Mars 2020 folyamán június 28-tól jövő év január 6-ig tartózkodik a Kosban, tolatását szeptember 9-én, a Kos 28˙-án kezdi meg és november 14-én, a jegy 15°-án vált direkt stacionáriusba. Nem minden fényszög lesz egzakt, de hatásuk ettől függetlenül érzékelhető. Ebben az időszakban a nagyvilág hiteles szakmai alapokon álló asztrológusai szerint is jelentős pusztítóerővel kell számolnunk.

2020 március 20, tavaszi napéjegyenlőség, Bp 04:54

A Mars jegyváltására már 2021 januárjában kerül sor, de asztrológiai szempontból még a 2020 március 20-i napéjegyenlőséggel kezdődő évben zajlik. Nos, ez sem lesz zökkenőmentes, hiszen nem sokkal jegyváltása után kvadrátot képez az akkor már Vízöntőben levő Jupiterrel és Szaturnusszal, a Bika Uránusszal pedig együttállásba kerül. Ismét nagy energiák, ismét úgyszólván megzabolázhatatlan folyamatok. Hogy a retrográd Kos Mars- és Jupiterrel, Plútóval, Szaturnusszal képezett kvadrátjai által jelzett, szimbolikus vagy konkrét állóháborúkat a jegyváltásokat követően drámai áttörések, vagy még látványosabb összeomlás követi, nehéz megmondani.

Bízom benne, hogy még a kedvezőtlen kollektív forgatókönyvek esetén is egyéni szinten valamelyest szerepet kaphat a tudatosság és a szabad akarat is, így némi befolyásunk lehet az eseményekre.Kapcsolódó

Bak Mars a horoszkópban

A Bak

Az archetipális Mars ( Linda Reid)

Jupiter a Bakban

Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!