Újhold a Halakban – 2020

Az újhold a Halak 4°28′-en születik meg, helyi idő szerint 16h 31’kor.Halak újholdnál az egyetemes szeretet, együttérzés, áldozathozatal, könyörületesség, spiritualitás témái válnak fontossá; az anyagi világ és a belső síkok határai pedig feloldódnak és átalakulnak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Mindez nagyon fennkölten hangzik, de a hétköznapi életben ennek súlyos következményei is lehetnek, a Vénusz – Jupiter közötti kvadrát ugyanis szintén aznap pontosul be. A kis-és nagy jótevő közötti erőpróbáló fényszögeket nem tekintik igazán kártékonynak, de a lehetőségek túlbecsülése, a kereteket meghaladó költekezés most azért problémásabb mint általában, mert hamarosan bepontosul a Vénusz Plútóval, illetve, március legelején a Szaturnusszal képezett kvadrátja is. A habzsi -dőzsit így szűkös napok követhetik; a realitásoktól való elrugaszkodás, mértéktelenség pedig más területeken is megbosszúlhatja magát. A két fővilágító éppen a kvadrát felezőpontjában van; a nyomás jó esetben nagyobb fokú tudatosságra sarkall, kevésbé jó, ha a szélsőségek fokozódnak.Szerencsére más jellegű hatások is érvényesülnek: az újhold egyszersmind a 21-én bepontosult Mars- Uránusz trigon alkotóelemeivel, a Marssal és az Uránusszal is egy- egy szextilt képez, ami kreatív megoldásokra is lehetőséget ad. A megérzések a gyakorlatban is kamatoztathatók, és jóllehet a tolató Merkúr inkább a befejezetlen ügyek lezárását szorgalmazza, új utakon is el lehet indulni. A régi témák újszerű megközelítése még több áttörést hozhat. Némi kreativitással, egészséges mértékű kockázatvállalással a szerény tartalékok birtokában is lehetségesek a jó megoldások.

Az esélyek és veszélyek együttes jelenlétére utal az újhold együttállása a Halak 3°52′-en levő Fomalhaut állócsillaggal is. Ez a déli Hal szájában levő vöröses csillag Vénusz és Merkúr ; Alvidas szerint Halak Jupiter – Nyilas Szaturnusz jellegű. A négy királycsillag egyike, szerencsehozóként, de mégis rosszindulatúként tartották számon. A fővilágítókkal együtt állva olyan árnyoldalai kerülhetnek felszínre, mint a könnyű befolyásolhatóság, roissz környezet, kétes és problémákkal járó üzletek. A hozzá társított siker csak nehézségek révén érhető el.A hagyományok szerint a Fomalhaut – Hold együttállás kedvez az eljegyzéseknek, házasságkötéseknek, hosszabb utazásoknak, Most azonban, a tolató Merkúr és az újholdképletben jelen lévő Vénusz – Jupiter kvadrát miatt ezt a ajánlatos fenntartásokkal kezelni. (Mint tudjuk, retrográd Merkúrnál nem ajánlott semmilyen szerződést kötni, az anyakönyvvezető jelen esetben pedig az elhomályosult ítélőképesség – száműzetése jelében , a Halakban tolató Merkúr -miatt is kerülendő. 🙂 A Vénusz – Jupiter erőpróbáló fényszögei állhatatlanságra is hajlamosíthatnak, így ha csak nem kimondottan a nyitott házasság a cél, az alkalom nem a legideálisabb. Jó, ez félig meddig vicc volt, a kompatibilitást vagy annak hiányát úgyis más tényezők döntik el. Persze a házasságkötés időpontja is jelzésértékű, de az általánosítások ebben az esetben sem szerencsések.)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!