Algol, a Démoncsillag

A régi idők asztrológusai a legkártékonyabb állócsillagok egyikének tekintették  a Perseus csillagképben, a Bika 26°-on levő Algolt. Balszerencsével, erőszakkal, tömeges túlkapásokkal, gyilkossággal, öngyilkossággal, súlyos betegségekkel hozták kapcsolatba az ókori világ valamennyi kultúrájában. (Forr : Astrology King, Darkstar Astrology, szakirodalom)

.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem ! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az Algol  (Beta Persei, Démoncsillag) a Perseus csillagkép második legfényesebb állócsillaga. 2,1-es erősségű változócsillag  ; az elsőnek felfedezett fedési kettős csillag . Medúza levágott fején helyezkedik el, amelyet Perseus, a mitikus hős a bal kezében hurcol. Fényességben mutatott változékonysága már az ősi csillagászok számára is ismert volt: az ókori görögök a Medúza pislogó szemét látták benne. A wikipediáról származó animáció szemlélteti a démonszem pislogását: fényének erőssége ritmikusan változik, nagyjából három naponként 8 órára teljesen eltűnik, ezt követően pedig csak 10 óra múlva nyeri vissza teljes ragyogását.

Algol AB movie imaged with the CHARA interferometer - labeled.gif

A Bika 26°-án levő állócsillagot a világ valamennyi, ősi kultúrájában veszélyesnek tartották. A zsidók Rosh ha Satannak – a Sátán fejének nevezték, de Lilith-el, Ádám első feleségével is kapcsolatba hozták (nem azonos a Holdpálya azonos nevű pontjával, sem az aszteroidával. Itt más összefüggésben szerepel), az arabok Ra’s Al Ghul-nak (a démon feje) – innen honosodott meg Európában is az Algol név, a kínaiak Tseih She, Hullahegyekként ismerték, Ptolemaios Perseus Gorgó – főjeként emlegette, angolszász kultúrkörben régebb Démoncsillagnak nevezték.Megítélése az ókorban és a középkorban

A régi idők asztrológusai a legkártékonyabb állócsillagok egyikének tekintették, amely balszerencsével, erőszakkal, tömeges túlkapásokkal áll kapcsolatban. Vivian Robson : Állócsillagok (1922) c. könyvében (magyarul 2001-ben jelent meg a Sindbad kiadó gondozásában) a legrosszabb csillagnak nevezi, amely veszedelmes, súlyos válságos hatásokat vált ki, vad indulatokat gerjeszt, végzetes lépésekre ösztönöz vagy végzetes események felé hajt. Ptolemaios erőszakos halállal, lefejezéssel hozta kapcsolatba (analógiában Perseusnak a kígyó-hajkoronájú Medusa fölött aratott győzelmével). A világ más kultúráiban is erőszakkal, vérengzéssel társították. Egy 3200 éves egyiptomi naptár például az Algol feltűnései és eltűnései alapján állapított meg szerencsés-és szerencsétlen napokat. A középkori arab hadvezérek igyekeztek olyankor indítani csatáikat és hadjárataikat, amikor az Algol hatása erőteljesen érvényesült. William Lilly, a híres XVII. századi asztrológus szerint más bolygókkal való együttállásának hatóköre meglehetősen tág, 5°. Egyike azoknak az állócsillagoknak, amelyeknek szembenállásait is figyelembe kell venni.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.
Mitológiája

Medusa szépséges, templomi szűz volt, a három Gorgó – lány egyike. Hullámos, dús hajkoronáját sokan csodálták. Poszeidón tengeristent hatalmába kerítette a vágy és megerőszakolta Pallasz Athéné templomában. Ebből a kényszerű frigyből született Chrysaor és Pegazus. Athénét felbőszítette, hogy megszentségtelenítették templomát, ezért Medusa hajfürtjeit kígyókká változtatta, a lány arcát eltorzította, pillantását varázserejűvé tette: akire ránézett, kővé vált. A romboló szörnyeteggé vált hajadont végül Perseus ölte meg, levágott fejét pedig elvitte Athénének. Ebből lett a háborúkban használt, félelmetes pajzs, az Égisz.

Jellege

Algol hármas csillagrendszere, kép: 2009 aug, Wikipedia

Jellegét illetően megoszlanak a vélemények. Egyesek Szaturnusz – Jupiter természetű állócsillagnak tekintik, amely szerencsétlenséget, erőszakot jelez. A hozzá társított leggyakoribb halálnemek: lefejezés, akasztás, tömeges lincselés, áramütés. Ha jelentős szerepet játszik a képletben, pl. együtt áll valamely személyi bolygóval, makacs, kegyetlen, erőszakos természetet ad, amely halált hoz a szülöttre és/vagy a környezetében élők válnak áldozatává. (Sztálinnak -1878 december 18  -pl. egy Algol-Plútó együttállása volt, amely Skorpió Marsával is szembenállást képezett)

A jupiteri jellegről alkotott képet tehát mindenképpen érdemes árnyalni, ahogy Jamie Partridge teszi: „ Algolnak jupiteri természete van, egyszersmind azonban hírhedt bajkeverő. Az asztrológusok már évezredek óta tisztában vannak vele, hogy egyike a legnagyobb szerencsétlenségeket hozó, legerőszakosabb, legveszedelmesebb állócsillagoknak. A torzult jupiteri tulajdonságok magyarázattal szolgálhatnak erre: túl nagy hőzöngés, túl nagy lendület – és eredményuk: olyan szélsőséges cselekedetek, amelyek semmissé tehetik a bolygó valamennyi, jótékony hatását [ Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, 21. old. ]

A sötétebb csillagnak tisztán szaturnikus természete van, a világosabb a Mars- Uránusz – Plútó hatásokat foglalja magába. Ha a sötétebb csillag tekint a Földre, a destruktív hatások titokban, rejtett formában nyilvánulnak meg. Ezekben az órákban az Algol fénye halványabb. A régi idők asztrológusai ezzel tökéletesen tisztában voltak. Dr. Lomer pl. ezt írja Kosmobiologie című munkájában (1950): „Hadjáratok idején az arab hadvezérek hangsúlyozták: nem szabad olyankor fontos csatákat indítani, amikor az Algol fénye gyenge.” Astrology King , Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1971, p.14-16 

“Az Algol a női energia zabolátlan, vad, nyers aspektusa, annak félelmetes megnyilvánulási formája, amelyet okkal-ok nélkül démonikusnak vagy egyszerűen csak gonosznak címkéznek. Pedig egyszerűen csak egy természeti erő, az anyatermészet félelmetes arca. Kísérője, Capulus, szintén a Perseus -csillagkép egyik eleme (Bika 24°) ugyanennek a természeti energiának a hímnemű megfelelője. Albert Einsteinnek pl. , aki a nukleáris energia tanulmányozásának területén kiemelkedő eredményeket ért el, az Algol együtt állt a Jupiterrel az MC-jén. Ez az energia önmagában nem gonosz, de a Japánra dobott atombombák révén az Algol leggonoszabb arcát fordította felénk. ” (Brady: Állócsillagok könyve/ Brady’s Book on Fixed Stars)Személyiségre gyakorolt hatása

 

 

 

Jóllehet jelentős távolságra van az ekliptikától, e kettős csillag befolyása igen erős, és az esetek többségében vészterhes is. Megfigyelések szerint alkohol-és drogfüggőségre is hajlamosít.  Az alacsony fejlettségi szinten levőket brutalitásra, erőszakra hajlamosítja, különösen, ha a Marssal vagy a Szaturnusszal áll együtt. Ha az Algol konjunkciót képez a Nappal, a Holddal vagy valamely kártékony hatású bolygóval, a balesetek és a sérülések nehezen kerülhetők el. „Erőszakos halállal, gyilkossággal gyakran áll összefüggésben. Megítélésében nagyon behatóan kell vizsgálni, mutat -e a horoszkóp egyébként ilyen lehetőséget. Tapasztalat szerint a horoszkópban bármilyen előfordulása szívvel kapcsolatos problémákra utal.” Robson: Állócsillagok, 86. old.

Hogy hogyan nyilvánul meg az Algol és a vele szomszédságban levő, szintén kártékony Capulus a képletekben nagy mértékben függ a képlet egyéni sajátosságaitól, tulajdonosa tudatosságától, morális szintjétől. Ezért a fentebb leírtak, és az alább közölt „receptek” nagyon komoly körültekintéssel alkalmazandók.

„De, ahogy a mondás tartja, minden érmének két oldala van, így a hagyományok szerint az Algolnak segítő, magasabb rendű hatásai is vannak, de ezeket csak egy bizonyos fejlettségi szinten levő individuumok képesek befogadni. És még ilyen esetekben is, nagy nehézségeket, akadályokat kell legyőzniük, hátrányaik leküzdése rengeteg energiát emészt fel. Befolyásos, igen veszélyes ellenségeik vannak, hatalmas erők munkálkodnak ellenük és ha kudarcot vallanak, ezek rájuk szabadulnak.” Astrology King [ Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1971, p.14-16 ]

A new ages asztrológusok persze ebben az esetben is nagyot mennek: fittyet hányva a több ezer év tapasztalatán nyugvó hagyományokra, igyekeznek a pozitív színben feltüntetni az állócsillagot. Természetesen e tekintetben is vannak fokozati különbségek: a teljesen elborultak kimondott szerencse-csillaggá cukisították, a valósággal meghittebb kapcsolatot ápolók visszafogottabban lelkesednek. Az Algol egyik jelentős pozitívumát azonban ők is hajlamosak túlértékelni: nevezetesen azt, hogy a válság, pusztulás kellős közepén kreatív megoldásokra sarkall. Ebben sok igazság van. Hányszor – de hányszor fordul elő az életben, hogy éppenséggel a nehézségek ébresztenek rá, mennyire erősek vagyunk is valójában, a problémák megoldásában pedig korábban ismeretlen, most váratlanul tudatosuló, „kezünkre álló” képességeink, régi – új jártasságok segíthetnek. A new ages játszóházban élők azonban azt elfelejtik hozzátenni, hogy a vészhelyzeteket: pl. egy koncentrációs tábor, tömegmészárlás borzalmait is végig kell élni – a “kreatív megoldások”, túlélési technikák pedig nem zárják ki az életre szóló sérüléseket….
Algol együttállása a képlet különböző elemeivel

 

A Perseus – csillagkép

Általánosságban véve a Perseus állócsillagai intelligens, határozott, erélyes, bátor, kalandvágyó természetet kölcsönöznek a szülöttnek, de hajlamossá teszik a hazudozásra [3] A csillagkép nagy számú embert érintő eseményekre utal, különösen olyanokra, amelyeket az időjárás szélsőségei idéznek elő. Astrology King, Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, p.21.

Az Algol a születési képletben elemi erejű, emésztő szenvedélyt jelképez, melynek intenzitása darabokra téphet. Ha a képlet tulajdonosa képes ellenállni annak a tudattalan kényszernek, hogy bosszút álljon, és dühét produktívabb célokra fordítja, az Algol a leghatékonyabb szövetségessé válik. Bármelyik bolygóját érintse is képletednek, erős, intenzív szexuális energiát ad, amely az egekbe emelhet, de megszállottságot, függőséget, önpusztítást is okozhat. Elnyomása vagy nem megfelelő kezelése őrjöngést, dührohamokat eredményezhet, erőszakos cselekmények elkövetőjévé vagy áldozatává tehet. (Bernadette Brady: Állócsillagok könyve)

Az Algol szoros kapcsolatban van az alkohollal, alkoholizmussal is. „Az alkohol darabokra szed és kiszárít. Zombikká változtat bennünket, elveszítjük fejünket, szabadságunkat. Mi sem könnyebb egy diktátornak, mint agymosást végezni egy alkoholista nemzeten (Gondoljunk Stálin példájára, akinek képletében fontos szerepet játszott ez az állócsillag, l. fentebb). Sok bűncselekményt szintén alkohol hatásár a követnek el, hiszen az felturbózza az önbizalmat (…)

Az Algol példája jól érzékelteti, milyen keskeny az élet és a halál, az őrület és a bölcsesség közötti határ. A bor feloldhatja gátlásaid, szeretetreméltó társasági emberré tehet, de az őrjöngő fenevadat is előhozhatja belőled. Működhet az igazság szérumaként, és a legorcátlanabb hazugságokat is a szádba adhatja. (…) A görög mitológiában Poszeidón (Neptun) lerohanta és megerőszakolta Madúzát. Természetesen Neptun kapcsolatba hozható az alkoholistákkal és a világok közötti határ feloldódásával. A tenger istene tehát megerőszakolta Medúzát, de ami még borzasztóbb: Pallas Athéné a többi istenhez hasonlóan az áldozatot, a lányt ítélte el. A történet e fontos eleme fölött gyakran átsiklanak.” (Darkstar Astrology)

A nyak alsó, mintegy 3 cm-es része az Algol hatása alatt áll [ The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.21] Jamie Partridge megfigyelései szerint egy hangsúlyos Algol -pozíció az arcvonásokra, hajta is hatást gyakorol. (Pl. dús szakáll, hajzat. A fogak, orr, fülek is figyelmet keltenek, vagy azért, mert szépek vagy mert túl nagyok, deformáltak)

Ascendenssel együtt állva:

Önromboló, önpusztító hajlam, esetenként kimondott suicid tendenciák. (Robson, 86.old)

Drámai és intenzív kapcsolatok, esetenként szexuális függőség. Figyelemfelkeltő külső megjelenés, vonzerő, bár nem mindig a szó klasszikus értelmében vett szépség. Akár sokkoló, irritáló, mégis, valamilyen módon hatásos fellépés. Tabutémákat illetően szabad szájú, nem fél ellentmondásos lenni. (Darkstar Astrology)

Mae West (08’) színésznő, Toni Morrison  Nobel-díjas író

MC – Algol együttállás :

Gyilkosság, hirtelen halál, lefejezés. Gyilkosság, ármány áldozatává válhat. Ha egyidejűleg a Nappal, Holddal, Jupiterrel is együtt áll: háborúban győzelmet arat mások fölött (Robson, 86. old)

Rejtélyes mivoltukkal szereznek hírnevet maguknak. Van bennük valami nagyon markáns, szembetűnő. Nem a szó klasszikus értelmében vonzók; csodálóik egy olyan tulajdonság/minőség/ jellemvonás bűvöletében élnek, amelyet ezek a személyek megtestesítenek. Esetleg ők is, hozzájuk hasonlóan különcnek, kívülállónak érezhetik magukat. Akkor is csúnyának érezhetik magukat, ha történetesen szépek. Nagyon hiú emberek benyomását keltik, pedig sokszor csupán nagyon öntudatosak, és zavarja őket, hogy az emberek annyira megbámulják őket. Ilyenkor mintha ők állnának Medusa tekintetének kereszttüzében. (Darkstar Astrology)

Dolores Cannon hipnotizőr, Guillaume Apollinaire (08’) költő, újságíró, a szürrealizmus fogalmának megalkotója, Marlene Dietrich színésznő, énekesnő, Uma Thurman színésznő, Agatha Christie krimiíró, Woody Allen színész, Donald Trump

Hyleggel együtt álló vagy a horoszkóp tengelyein álló Algol: lefejezés, vagy olyan gyilkos, aki maga is erőszakos halált hal (Robson, 86. old)

Szerencsepont – Algol: szegénység (Robson, 86. old)

Együttállása bolygókkal

Nap

Erőszakos halál vagy súlyos betegség. ..Ha jótevő bolygóval nincs aspektusa, vagy nincs jótevő a 8. házban, vagy nappali születésnél a Nap ura, éjszakai születésnél a Hold ura kvadrátban vagy oppozícióban áll a Marssal, az érintettet lefejezik. Ha a Nap vagy a Hold kulminál, megcsonkítják, széttépik, megsebesítik, vagy élve széttépik. Ha a Mars ekkor az Ikrekben vagy a Halakban van, kezét vagy lábát vágják le. Robson, Állócsillagok, 86 old.

Ezek az emberek alkotnak vagy rombolnak, vagy ahhoz, hogy megalkossanak valamit, rombolniuk kell. Nagy szenvedéllyel és kitartással kötelezik el magukat egy ügy mellett. Életörömük kiemelkedő művészi teljesítményekre sarkallhatja őket vagy intenzitása miatt rombolóvá válhat. Igénylik, hogy bálványozzák őket, valamilyen intézmény, szervezet, mozgalom „fejévé” kell válniuk. A csodálat valóságos kábítószer a számukra. DarkstarAstrology

Hugh Clapperton – XVIII.századi felfedező, Marshall Applewhite, a Mennyek Kapuja öngyilkos kultusz alapítója, Pierre Curie – fizikus, a rádioaktivitás kutatásának úttörője, Khomeini Ayatollah – vallásos fanatikus, tömeggyilkos, egyszersmind karizmatikus vezető, David Byrne -a Talking Heads énekese, George Lucas – a Star Wars szülőatyja. Súlyos balesetéről bővebben: Vigyázat, Balesetveszély!)

Hold

Erőszakos halál vagy súlyos betegség (Robson)

A Holdat sok traumatikus élmény éri. Hiperérzékenység. Melankolikus vagy depresszióra hajlamos alkat. A túl erős képzelet paranoiára hajlamosíthat. A szülött hajlamos lehet ivással vagy drogokkal tompítani az intenzív lelki fájdalmat. A közjó, emberi jogok elkötelezettje lehet. Átveszik a kollektív tudattalanból áradó hatásokat, pl. egy terrortámadást, környezeti katasztrófát vagy más sokkoló eseményt követő kollektív szenvedést. DarkstarAstrology

C.G. Jung pszichológus, Pier Paolo Pasolini: olasz filmrendező, költő, látnok, író, értelmiségi. Vállaltan meleg a ’40-es években. Brutálisan meggyilkolták. Carrie Fisher: Leia hercegnő a Star Warsból, bipoláris személyiségzavarban, drog-és alkoholfüggőségben szenvedett. Patricia Highsmith pszichothrillerek szerzője, alkoholista, Mick Jackgger énekes, sztár

Merkúr

Mély gondolatok – borongós stílus. Intenzív, provokatív kommunikáció, szókimondás. Szenvedélyes hangvételű írók, raffinált intrikusok. A paranoid, rögeszmés gondolatok is gyakoriak ennél a pozíciónál. Van valami nagyon egyéni a hangjukban, akár énekelnek, akár beszédeket mondanak. (Szexi, karizmatikus, nagyon magas, nagyon mély, erőteljes, reszelős, sajátos akcentus) DarkstarAstrology

Wolfgang Amadeus Mozart zeneszerző, David Beckham sportoló, Joan Collins – színésznő, szex-szimbólum, Clint Eastwood rendező, Johnny Depp karakterszínész, Salvador Dali festő, Saddam Hussein diktátor, Brooke Shields színésznő

Vénusz

A vénuszi hatások erőteljesen, de baljósan érvényesülnek. Pl. nagyon intenzív, szenvedélyes érzelmek, rögeszmés kötődés, amely tragédiák melegágya lehet. (Pl. gyilkosság szerelemféltésből, öngyilkosság, önromboló hajlam – „megszállott szerelem”, sérült, rögeszmés partnerek bevonzása, erőszak, rablás áldozata lehet. 2. vagy 8. házban növeli az erőszakos halál (gyilkosság, baleset, természeti katasztrófa), vagyonvesztés, mások-okozta jelentős károk veszélyét. Kegyetlenség, mohóság, megszállottság, öngyűlölet, torzult énkép, kicsinyesség, pusztító és önpusztító anyagi, párkapcsolati játszmák.

VIII Edward király (a nácikkal rokonszenvezett, a trónjáról lemondott, hogy újra nősülhessen), Vilmos herceg, Lady Diana hercegnő, Liv Tyler

Mars

A középkori asztrológiában a Marssal együtt álló Algolt különösen kártékonynak tartották, az erőszakos halál, gyilkos, szadista természet egyik jelzőjének.

„vagy ha a Mars a világítók fölött emelkedik fel, miközben az Algol a fő tengelyen áll, az érintettből gyilkos lesz, akinek élete korai halállal ér véget. Ugyanezt okozza az Algol a fő tengelyen vagy a Hyleggel” (Robson)

Bár nagyon kellemetlen igazságról van szó, a modern példák is bizonyítják, hogy az asztrológia ebben az esetben is működik. J.F. Kennedynek pl. az MC-jén állt együtt a Mars az Algollal. Jóllehet egyike volt a legnépszerűbb amerikai elnököknek, halála összhangban volt a baljós konstellációval: merénylője főbe lőtte. Osama bin Laden szintén Mars- Algol együttállással terrorista, vallási fanatikus és tömeggyilkos volt, aki „karrierjéhez” méltó módon végezte.

Természetesen a fentebbi „recept” nem minden Mars- Algol együttállással rendelkező személyre igaz automatikusan. Tom Cruise, ugyanezzel a jegyhelyzettel, jól fizetett, népszerű színész, aki azonban többször is alakított gyilkosokat. Az egyik szerepében pl. robbanószerkezetet hordott a fejében, amelyet semlegesítenie kellett, másokban főbe lőtték, vagy ő teszi ezt a többi szereplővel. Charlize Theron Algol- Mars együttállással játszott női sorozatgyilkost, terroristát, agydaganatban szenvedő nőt, gonosz királynőt, orvlövészt.Algol az asztro-mágiában

A jobb oldali, fehér hátterű rajz az Agrippa – féle Algol-jel

Az Algol egyszersmind egyike a 15 Behenius – állócsillagnak, „Agrippa mágikus csillagainak”, középkori asztrológiában legfontosabbaknak tartott állócsillagoknak. Magy/, ang cikkek

Agrippa leírása (Az Okkult filozófia három könyve, angol fordítása elérhető) szerint az Algolt egy véres nyakú, levágott férfi fejjel ábrázolták. Az Algol-talizmán (sigillum) állítólag sikereket hozott peres ügyekben, merésszé és nagylelkűvé tette viselőit, hozzájárult a testi erőnlét megőrzéséhez, megvédte tulajdonosait a varázslattól, az átkokat pedig visszafordította arra a személyre, aki küldte őket. Hasonlóképpen visszafordítják a fondorlatos szándékokat is. A középkor egyik legnagyobb mágusa az Algol köveként a gyémántot nevezte meg, növényként pedig a fekete hunyort és a fekete ürömöt rendelte hozzá. Könyvében bemutatja az állócsillagok energiáit magába sűrítő sigillum – gyűrűk elkészítését is. Ennek ismertetésétől most inkább eltekintek.
Kapcsolódó

Astrology King – Algol

DarkStar Astrology : Fixed Star Algol

Skyskript blog: The Horror-Skope of Algol

Skyskript blog: Perseus, the Hero

Diane Rosenberg: Medusa’s Head

Bernadette Brady: Állócsillagok könyve (Brady’s Book of Fixed Stars)

Vivianne Robson: Állócsillagok

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!