Ha most szelet vetsz, rövidesen vihart aratsz…

A következő napokban sok feszültségre, váratlan fordulatokra számíthatunk. A most kezdődő változások egy része talán már egy ideje a levegőben lógott, mások derült égből villámcsapásként érkezik. Bármelyik típusba tartozzanak is, hosszabb távra szólhatnak, így egyáltalán nem mindegy , hogyan kezeljük őket, milyen döntéseket hozunk, milyen helyzetekbe megyünk bele és mit igyekszünk elkerülni. A mondás, miszerint vihart arat, aki szelet vet, most igazabb, mint valaha.

Az alább bemutatott hatások egyidejűleg. kb. május 10-től  érvényesülnek, az impulzust a gyors mozgású Merkúr közvetíti a Mars és az Uránusz között. A Mars – Merkúr kvadrát május 12-én pontosult be, a Merkúr – Uránusz együttállás május 13 -án, az Uránusz és a Mars kvadrátja pedig május 16-án. Utóbbi nemcsak azért fontos, mert a május 15-i újholdképlet domináns fényszöge, hanem azért is, mert a Mars tolatása és az Uránusz lassú mozgása miatt szinte egész nyáron velünk lesz.

A kvadrátok
Mint már többször szó volt róla, a kvadrátok feszült 90 fokos fényszögkapcsolatok, melyek leblokkolhatják vagy felszabadíthatják az energiát. Gyakran teszik szükségessé, hogy behúzzuk a kézifékeket és irányt változtassunk, új szempontból is megvizsgáljuk az adott helyzetet. Felhívják a figyelmet a lehetséges kapcsolódási pontokra és azokra, ahol korrekciót kell végrehajtanunk. Jelen esetben a kvadrátok a kardinális jegyek képviselői között kezdődnek, mely minőség a kezdetekkel, kezdeményezéssel hozható összefüggésbe. Itt is elképzelhető tehát, hogy a ránk nehezedő nyomás új irányok, új megoldások keresésére sarkall. Rövidesen azonban a Merkúr, és az Uránusz átlép a Bikába, a Mars pedig a Vízöntőbe. Ezek fix minőségek, az elkezdődött folyamatok tehát tovább zajlanak; a tempó talán lassul, de egyre mélyebb szintek vonódnak be.Mars – Merkúr kvadrát: vihar egy pohár vízben vagy a tornádó előhírnöke ?

A Mars – Merkúr kvadrát (május 12) feszült kommunikációs helyzeteket, utazásokkal, járművekkel, műszaki eszközökkel kapcsolatos bosszúságokat jelez. Jelen esetben a Merkúr, az információcsere princípiuma még a Kosban, a harcias Mars uralma alatt áll, ami még több agresszív/ vitatkozó energiát jelent. Ezzel egyidejűleg a szaturnuszi korlátok is érvényesülnek: a Mars még néhány napig a Bakban tartózkodik, ahol erőben van és a Szaturnusz uralma alatt. A fényszöggel április elején is találkozhattunk, amikor a Mars- Szaturnusz együttállás miatt a Merkúr egyszersmind a Szaturnusszal is erőpróbáló fényszöget képezett. A hatások tömény frusztráció, esetleg brutalitás, bántó szavak formájában jelentkezhettek. Az akkori, szaturnuszi gát mostanra leomlott: a felhalmozódott feszültség tűzijáték formájában robbanhat. A 16-án Vízöntőbe lépő Mars virtuális valóságában a gyakorlati következmények még akkor sem nyilvánvalók, ha a petárdázás következtében az ő telke (Bika) is kigyullad.

További fontos tudnivaló: a Mars, a cselekvés és megvalósítás princípiuma épp akkor lassul le, (kerül retrográd árnyékba május 12-től), amikor az erőpróbáló fényszögek, az uránikus hatásokkal kombinálódva sürgős változásokat szorgalmaznak -így az elhamarkodott lépések, kapkodás miatti károk, rossz döntések, zűrzavar, balesetek szinte borítékolhatók. A most kipattanó konfliktusok elmérgesedhetnek és hosszan tartó, pusztító háború kezdetét jelezhetik szűkebb környezetben és a nagyvilágban egyaránt.

Merkúr – Uránusz együttállás: az őrület vagy a megvilágosodás pillanatai ?

A május 13-án bepontosuló Merkúr – Uránusz együttállás hatására szűkebb – tágabb környezetünkben is mozgásba lendül az élet, meghökkentő információkat kapunk, váratlan találkozásokban lehet részünk, döbbenetes összefüggések tárulnak fel akár saját megérzéseink, akár a váratlanul birtokunkba jutó információk hatására.

E jótétemények mellett azonban a szellemi vadhajtások, az elhamarkodott vagy már kezdettől fogva életidegen ötletek sem ritkák. Az asztrológiai hagyomány ugyanis a világosság pillanatai, zsenialitás, egyéniség kibontakoztatása mellett az Uránuszhoz társítja a baleseteket, válást, drasztikus, váratlan változásokat, a rákos megbetegedések és a pszichés zavarok bizonyos fajtáit is (pl. szkizofrénia, mániás állapotok).

A két, tüzes jegyben (Kos) álló bolygónak a földies Marssal és Plútóval (Bak) képezett diszharmonikus fényszögei egyszersmind arra is figyelmeztethetnek, hogy a rögeszmék, a realitást nélkülöző elképzelések, az impulzív cselekedetek nagyon kellemetlen, akár végzetes módon is ütközhetnek a valósággal. ( A Merkúr – Plútó kvadrát május 7-én pontosult be, onnan megy tovább az impulzus).Ugyanilyen tragikus következményei lehetnek azonban annak is, ha egyéni szabadságvágyunkat, önállósági törekvéseinket nem tudjuk magunk és mások számára értékes formában átültetni a gyakorlatba.

Mars – Uránusz kvadrát: tombol a téboly

Az igazi nagy durranást azonban a május 16-án egzakttá váló Mars – Uránusz kvadrát tartogatja. Erről az egész nyáron át kitartó fényszögről még lesz szó, ugyanis más bolygóhatásokkal kombinálódva kisebb- nagyobb detonációkat jelez a következő hónapokra. Az átalakulások hosszabb távon is meghatározó erejűek lesznek.

Ez a fényszög rendkívül impulzívvé és türelmetlenné tesz. A koncentráció hiánya, kapkodás, szétesettség, változó energiaállapot, hangulati hullámzás (beleértve a tettlegességig fajuló dührohamokat is) szintén jellemzi ezt a fényszöget. Mindenfajta korlát felrúgására hajlamosít – akár jogosak ezek, akár nem. Az uránuszi hatásokkal kombinált marsi energia nagyon nehezen irányítható és szabályozható. Lehetséges következményei: cselekedeteinknek egész más hatásuk lehet, mint terveztük. Ez természetesen hozhat áttöréseket is ( a hullámvasutazás ebben az esetben is stresszes), de az összeomlások, sok éves erőfeszítéseket romba döntő melléfogások ugyanennyire lehetségesek.

A folyamatok kontrollálására irányuló, pusztán akaratból vagy racionális megfontolásból fakadó igyekezet mit sem használ. Ennél sokkal mélyebb, zsigeri, vegetatív szinten kell őket összehangolni s ez, mint a korábbi cikkek részletesen tárgyalják, csak bizonyos, az energiarendszerre is ható testgyakorlatok révén valósítható meg (pl. éberség-gyakorlatok, harcművészetek, tai-chi, jóga). Amennyiben tehát csökkenteni akarjuk a balesetek, impulzivitásból fakadó kellemetlenségek, veszteségek, olyan konfliktusok veszélyét, amiket később megbánunk, ezeknek a feszültségeknek egészséges, „ellenőrzött” formában kell kisülniük Az excentrikus ötletek, a szüntelen cselekvésinger, kapkodás ellen mindenkinek ajánlatos küzdeni, de a lassú reakciók, passzivitás, a fizikai erőkifejtés hiánya ugyanannyira káros lehet.Csak a bizonytalan a biztos

E tranzitok alatt sok minden hullik majd darabokra, szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban is. (Ez nem csak a következő néhány napra, hanem az egész nyárra igaz.) Természetesen nem mindenkit érint egyformán, a képletek egyéni adottságaitól függően lehetnek pozitív hozadékok is, főleg tudatosabb személyek esetén. Azonban a kiszámíthatatlanság, sokkszerűség, hirtelenség még a kedvező folyamatokra is jellemző, így nagyon stresszes időszakról van szó. (Arról nem is beszélve, hogy a kimenetel csak az utolsó pillanatokban dől el, váratlan tényezők mindig felülírhatják még a legbiztosabbnak tűnő eredményt is. Ez, magától értetődően az asztrológiai előrejelzések hatékonyságát még a szokásosnál is jobban megkérdőjelezi. Bővebben: A prognózis lehetőségei és korlátai).

A bolygók és jegyek analógiái alapján az alábbi témák érintettek:

Az Uránusz Bika jegyén való áthaladásáról (2018 május 15 – 2026 ) a Beharangozó és a Bika Uránusz – tranzitok a történelem tükrében című bejegyzések foglalkoztak részletesebben. Így most csak a kulcsszavakat sorolom fel:
Bika: pénz, értékek, értékrend, tőzsde, tulajdon, mezőgazdaság, állattenyésztés
Uránusz: internet, repülők, űrkutatás, lázadások, forradalmak, államcsínyek
Vízöntő: ideálok, valóságmodellek, utópiák, a szabadság, egyenlőség, testvériség magasztos eszméi és torzképük: anarchia, bolsevizmus, fasizmus, polkorrekt véleményterror, a valósággal köszönő viszonyban sem levő „humanista” eszmék.
Mars : önérvényesítés, kezdeményezés, háborúk, balesetek, erőszak
Merkúr: kommunikáció, mindennemű információcsere, kereskedelem, utazások, műszaki eszközök, közlekedési eszközök
 

Kapcsolódó:

Uránusz a Bikában – beharangozó

Bika Uránusz tranzitok – a történelem tükrében

Májusi előrejelzés

Így kezeld a dühödet !

Növeljük állóképességünket!

Hogy bírod a gyűrődést?

Vigyázat, balesetveszély !

Zaklatott kedélyek – zavaros helyzetek (heti előrejelzés 2018 május 7 – május 13)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!