Április – 2019

Április folyamán járni kezd a levegő. Ez önmagában véve jó hír, főleg azok számára, akik megunták az elmúlt hetekre jellemző egy helyben toporgást. Üröm az örömben, hogy egyszersmind egy kb július elejéig tartó, igen képlékeny időszak kezdődik, amikor is a kialakulatlan helyzetek, körvonalazatlan irányok, szétforgácsolt energiák, nem megfelelő módon csoportosított források komoly problémákat okozhatnak. Nagy a kedv a változtatásra, elindulásra, új fejezetek kezdésére. Az azonban, hogy melyek is a hosszabb távon is járható utak, még jó darabig nem fog kiderülni.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A hónap folyamán ellentétes hatások érvényesülnek. A Mars a sokoldalú, kíváncsi, vállalkozó szellemű Ikrekben halad május 16-ig. Az események kavalkádjában csak úgy kapkodjuk a fejünket. A Nap április 20-ig a Kosban jár, ahol erőben van és a Mars uralma alatt áll. Ez elvileg tökéletes kombináció lehetne ahhoz, hogy új ösvényekre lépjünk, régóta időszerű projektekbe kezdjünk, kihívásokat keressünk, a szó átvitt vagy konkrét értelmében is felfedezőutakra induljunk. Az irányokat, döntéseket illetően azonban meglehetősen nagy a zavar.

A Merkúr, a Mars ura április 17-ig még mindig a Halakban jár. Jóllehet március 28-án befejezte tolatását, a káosz időszaka még nem zárult le. ( Idén a Merkúr a szokásosnál hosszabb ideig, február 10 – április 17 között tartózkodik a Halakban, ld a témának szentelt bejegyzést.) Bár sok minden tisztázódhatott az elmúlt hetekben, egyértelműségről még korai beszélgetni. A racionális és érzelmi szempontok konfliktusa, annak tisztázatlansága, hogy valamit vágyfantáziák vagy pontos megérzések sugallnak, hogy a józan ész, praktikum szava érvényesül-e vagy éppenséggel a steril agyalás fojtja el az egészséges, ösztönös reakciókat, folyamatos dilemmát jelent.


Az Ikrekben a Mars a Merkúr uralma áll (március 31- május 16) A harcias bolygó eszköztára alkalmazkodik az intellektuális jegyhez: a csaták főleg verbális szinten zajlanak: szellemes szópárbajok a lenyűgöző érvelés, gátlástalan hazudozás, csúsztatás, és összefüggéstelen halandzsa formájában. Április – és május folyamán azonban inkább e jegyhelyzet kedvezőtlen hatásait tapasztalhatjuk meg: a zűrzavar, kapkodás, tisztázatlan (és valószínűleg tisztázhatatlan) helyzetek, a szétforgácsolt vagy nem megfelelő célra fordított energia, a szétszórtság, a zavaros lelkiállapotok szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt sok bonyodalmat okozhatnak.
Ez nem túl szerencsés helyzet, ugyanis ha valamikor, most lenne a legnagyobb szükség éberségre, tudatosságra, összeszedettségre. Impulzív cselekvés, össze- vissza kapkodás helyett jobb lenne kiváró álláspontra helyezkedni. A háttérben maradva, tartalékokkal gondosan sáfárkodva figyelni, mivé forrják ki magukat a körvonalazódó helyzetek. Jóllehet együttállásuk csak 2020 január 17-én pontosul be, a Plútó és a Szaturnusz már idén tavasszal is elég közel van egymáshoz ahhoz, hogy ízelítőt kaphassunk a találkozásuk által fémjelzett új ciklus hangulatából. A későbbi események gyökerei a most elinduló folyamatokban keresendők. (Legközelebb 2019 áprilisában vannak egymáshoz, amikor a Szaturnusz a Bak 20°-án, a Plútó pedig a jegy 23°-án tartózkodik, de március, május, június folyamán is érzékelhető a hatás. 2019 decemberében majdnem pontos lesz együttállásuk..)

Az illetően, hogy jelenlegi konjunkciójuk során pontosan mire lehet számítani, sokféle elképzelés van. Magyar és külföldi asztro -blogokon is találni e témának szentelt bejegyzéseket, változó minőségben. A valós tudással rendelkező asztrológusok egyetértenek abban, hogy egyéni és közösségi szinten is komoly próbatételeket tartogató időszak előtt állunk. Bár konkrét események nehezen jelezhetők előre, az eddigi megfigyelések alapján a két kozmikus terminátor találkozásait veszélyes időszakokként tartja számon a mundán asztrológia. Bővebben: Szaturnusz – Plútó aspektusok és a történelem. A XX. században egyebek mellett az I és a II világháború valamint a hidegháború kirobbanásával hozhatók kapcsolatba.

Leslie Hale ezt írja egy régebbi cikkében:

„És valóban, ez veszélyes időszak lesz a világban, amikor nagyon sok minden megtörténhet….és meg is fog történni. Az együttálláskor kulminálódó események már jóval a fényszög bepontosulása előtt elkezdődnek. A Szaturnusz – Plútó kapcsolat megszilárdult hatalmi struktúrákat, lehetséges nukleáris eseményeket és többféle szinten megnyilvánuló korlátozásokat jelez. Világméretű recesszió várható. Ez korlátozó jellegű tranzit és úgy személyes életünkben mint a nagyvilágban megszorításokat kell átélnünk. Ez a tranzit mindenkit érint, de leginkább azokat, akiknek a kardinális jegyek 20° – 24°- án állnak bolygóik. A Szaturnusz – Plútó együttállás stresszes időszak lesz, és korlátozásokat, anyagi veszteséget, lehetséges háborút, változást és átalakulást jelezhet. Sok minden változik meg és alakul majd át vagy zárul le ebben az időszakban, Nem lesz könnyű.”

Ebből kifolyólag egyáltalán nem mindegy, hogy 2019 folyamán milyen döntéseket hozunk, milyen folyamatokat táplálunk, mire fordítjuk anyagi és egyéb természetű forrásainkat.  (Természetesen az, hogy  az egyes személyek hogyan reagálnak e kollektív hatásokra, a horoszkóp egyéni sajátosságaitól függ. Erre blogbejegyzés formájában nincs mód kitérni.) Hosszabb távon a szó szoros értelmében vett túlélés is múlhat azon, hogy a megfelelő irányokba indulunk-e, a bennünket is tápláló ügyekbe, személyekbe fektetjük energiánkat. Az elpufogtatott muníció, a nem megfelelően csoportosított tartalékok hosszú távú megrekedést, egzisztenciális válsághelyzeteket eredményezhetnek – és akkor még nagyon finoman és optimistán fogalmaztam.
Ezt azonban 2019 első felében nagyon nehéz megszívlelni – az év második felében pedig már valószínűleg késő lesz. 2019 tavaszán – koranyarán, amikor a figyelmet megosztó, destabilizáló hatások „élj a mának” hangulattal keverednek, még könnyebb elbagatellizálni a Szaturnusz – Plútó találkozó súlyát. Március végétől július elejéig ugyanis az Ikrekbe lépő bolygók, a Nyilas Jupiter és a Halak Neptun részvételével kialakul egy változó T- kvadrát. Ezzel a rendkívül labilis, nehezen összehangolható törekvéseket és tendenciákat, zűrzavart, kialakulatlanságot jelző formációval külön bejegyzés foglalkozik és még lesznek más posztok is. A Jupiter – Neptun kvadrát hatása jóformán egész évben érvényesül, bővebben: I. rész, II. rész. A Mars idén március 31- május 16, a Nap május 22 – június 21, a Merkúr május 22 – június 4, a Vénusz június 10 – július 3 között tartózkodik majd az Ikrekben – de mindez már külön cikkek témája) Az első ilyen T kvadrát az Ikrek Mars részvételével április végén kezd összeállni, jóllehet csak a május 5-i újhold környékén pontosul be. A formáció, más-más résztvevőkkel májust és júniust is igen ingataggá teszi. Ebből kifolyólag e hónapok a legkevésbé sem alkalmasak fontos döntések meghozatalára, nagyszabású új kezdeményezésekre, helyzetek átlátására.

Természetesen az instabilitás nem csak saját felelőtlenségből következhet be; lebegtethetnek munkáltatók, társulások, kialakulatlan -és beláthatatlan gazdasági, társadalmi folyamatok. Ilyenkor az a nagy kihívás, hogy az esetleges lezárásokat követően még nem alakultak ki az új irányok.  A talajvesztés – okozta sokk, az ebből fakadó kapkodás, riadalom emberileg természetesen érthető. A„mindenáron kezdeni akarok valamit a helyzettel” – hozzáállás azonban akár még több szétforgácsolt energiát, zsákutcát is eredményezhet, miközben „a még egyetlen lépést se tenni” – stratégia sem biztos, hogy alkalmazható. (Pl. fogyatkozó, vagy egyáltalán nem is létező tartalékok, döntést préselő körülmények, stb. Utóbbi esetben persze nem mindig könnyű eldönteni: valóban a körülmények préselnek, vagy csak ezt hisszük)

Bárhogy állnak is azonban a dolgok, a kanyarok nem vághatók le. A hónap első felében a Nap Szaturnusszal és Plútóval képezett kvadrátja fékezi a lendületet, aztán a külső bolygók kezdik meg éves tolatásukat: a Jupiter április 10-én, a Nyilas 24°21′ -án vált retrográd stacionáriusba, a Plútó április 24-én, a Bak 23°09 -án, április 30-án pedig a Szaturnusz vág hátraarcot a Bak 20°31′-án. Jóllehet olyan szintű leállásra nem kell számítanunk, mint 2016 tavaszán vagy 2018 nyarán, a hét mérföldes csizmákkal való száguldásról jobb lemondani.
A hónap főbb bolygóhatásai

Április 2 – Merkúr – Neptun együttállás – Halak 17°08′

Erre az együttállásra először február 19-én került sor, teliholdkor, amikor mindkét bolygó direktben haladt. Találkozójuk március 24-én ismétlődött meg, amikor a Merkúr tolatott, aztán április 2-án újra, idén utoljára is létrejön, amikor mindkét ismét bolygó direktben halad. Mint az előzó bejegyzésekben (tranzitként és a radixban) már szó volt róla, e bolygókapcsolódásánál fejlett ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a remények, félelmek, vágyteljesítő fantáziák által keltett képeket szétválasszuk a valós helyzettel kapcsolatos intuícióktól. Bár a telepatikus kommunikáció, környezetünkre hangolódás bámulatos példáinak is tanúi lehetünk, bőségesen adódhatnak félreértések, belemagyarázások is. A szórakozottság, szétszórtság, hiszékenység, pletykálkodás, rágalom, plágium komoly károkat okozhat. Hogy az elmúlt hetek a felismerések érlelésével, a tudás mélyítésével teltek, vagy pedig az előző és a következő időszak zűrzavarainak következményei fognak korlátozni korábbi döntéseink függvénye.

Április 4 – Plútó együtt áll Déli Holdcsomóponttal – Bak 23°03

Az együttállás hatására a múlt rég feledésbe merült témái kerülhetnek elő, esetleg szekrényből kipotyogó csontvázak formájában. A régi szabályokkal, félelmekkel, autoritásfigurákkal való konfrontáció jó esetben a korlátozó struktúrák előnyös átalakulását jelezheti. Ennek köszönhetően új erő, kompetencia tölthet el. Kevésbé szerencsés esetben múltbeli tettek olyan következményeivel szembesít, amely jelentősen gyengítheti a bennünket érintő eseményekre gyakorolt befolyásunkat.

Április 5 – újhold a Kosban 

újhold a Kosban, 2019 április 5, Bp, 10h51′

Az újhold április 5-én délelőtt 10:51′ – kor születik meg a Kos 15°17′-en. Mint a bejegyzésekben már sokszor szó volt róla, az újholdak új ciklusok kezdetét jelzik. Egy Kosban létrejött újhold esetén még inkább így van ez: a légkört kezdeményezőszellem, lelkesedés, spontaneitás, lendület hatja át.

Azonban, jóllehet a Nap – Szaturnusz kvadrát csak április 10-én, a Nap – Plútó kvadrát pedig csak április 13-án pontosul be, minkét hatás erőteljesen érződik (A gyors mozgású Hold egyébként még ugyanaznap késő este/másnapra virradóan erőpróbáló fényszöget is képez velük, egyszersmind közvetítve közöttük. Ezt a későbbiekben a többi személyi bolygó: Nap, Merkúr, Vénusz is megteszi; jelen újholdnál így jelzéseket kaphatunk a következő hetekben aktuális témákról).

A Szaturnusz – hatás azt sejteti, hogy a lendületes kezdet akadályokba ütközik, a Plútó sérüléseket, hatalmi harcokat sejtet. Az autoritásfigurákkal való szembeszegülés, felelősségek elleni lázadozás, vagy azok, mint a szabad kibontakozást gátló tényezők szintén téma lehet. A hosszú, kora tavaszi leállást követően érthető módon nagy a vágy a mielőbbi továbblépésre. A késleltető hatások (vagy késedelemmel, akadályoztatással kapcsolatos személyek) heves frusztrációt válthatnak ki. A felmerülő helyzetek valamiképpen kapcsolatban lehetnek januárral, amikor a Mars a Kosban haladt – kezelésükre azonban még annyira sem elég a nyers erő és lendület, mint akkoriban. A kivárás, részletek alaposabb kidolgozása, vagy egyszerűen csak a rájuk való odafigyelés sok kellemetlenségtől menthet meg. Kényszerű lezárásokat követő újrakezdések szintén lehetségesek. (Ilyenkor még általában nincsenek meg a továbblépéshez szükséges irányok és az eszköztár sem teljes, ezért tudni kell elviselni a bizonytalanságot). A pszichoterror, bullying, mobbing, hatalmi harcok – okozta nyomás szintén jelenthet kihívást. Az időszak baleset -és sérülésveszélyes.

Hozzá kell tenni azt is, hogy a kardinális jegyekben (Bak, Kos) levő bolygók között létrejövő kvadrátok egyszersmind azt is jelzik, hogy a félrevonulás, tétlenség önmagában nem garancia a problémák elkerülésére. Jóllehet az excentrikus ötletek, a szüntelen cselekvésinger, kapkodás, vitatkozásra, revans-vételre való kényszer ellen mindenkinek ajánlatos küzdeni, a lassú reakciók, passzivitás, a fizikai erőkifejtés hiánya ugyanannyira káros lehet. A később bepontosuló Nap – Szaturnusz, Nap -Plútó kvadrátok a következő napokban is erőteljes impulzusokkal bombáznak, és az egész holdhónapra témáját meghatározzák. A gyakorlatban ez olyan helyzeteket idézhet elő, amikor az akadályok, lassító tényezők ellenére is mozgásba kell lendülnünk, ill. folytatni kell az eddigi tevékenységeket.

Április 7 – Merkúr – Szaturnusz szextil – Halak – Bak 20°06′

Ez a fényszög először február 20-án (Merkúr D), aztán március 13-án (Merkúr R) pontosult be, Ahogy akkor is, most is hatékony segítséget nyújthat a valóság talaján való lehorgonyozáshoz, amennyiben a kapkodás,kavarás helyett inkább a kivárás, higgadt mérlegelés, a megérzések gyakorlatban való ellenőrzésének taktikájához folyamodunk. Ez kívánatos magatartásformákat azonban, az egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló hatások miatt nem mindig könnyű átültetni a gyakorlatba.
Április 10-én többféle hatás is érvényesül, amelyek összeadódnak. A Vénusz – Neptunusz együttállás, Nap – Szaturnusz kvadrát, a Merkúr Szaturnusszal és Plútóval képezett szextilje, Jupiterrel való kvadrátja az újhold – képletnek is része.

Április 10  -Vénusz – Neptunusz együttállás; Halak 17°24

A Vénusz – Neptun együttállása aznap pontosul be, amikor a Jupiter tolatni kezd. E konjunkció amellett, hogy kellemesen oldja a feszültséget, arra is hajlamossá tesz, hogy a későbbi következményekkel nem törődve bújjunk ki a felelősség alól, a dolgok könnyebbik végét fogjuk meg, destruktív hatású kapcsolattal, alkohol, drogok segítségével, túlköltekezéssel meneküljünk a valóság elől. Pedig a már egymáshoz elég közel levő Bak Szaturnusz és Plútó arra figyelmeztet: sokkal jobb lenne mindkét lábbal szilárdan a földön maradni. A közeljövőben minden józan ítélőképességünkre és gyakorlati érzékünkre szükség lesz, ha nem akarjuk, hogy magukkal sodorjanak az események. (Bővebben : Vénusz a Halakban 2019 )

Április 10 – Nap – Szaturnusz kvadrát ; Bak – Kos 20°12′

Nap – Szaturnusz kvadrát személyes életünkben és a nagyvilágban is a személyes szabadság, önmegvalósítás és a társadalom, a család, a hagyományok vagy a saját személyiségünk – szabta korlátok kérdéseit feszegeti. Az erőpróbáló fényszög hatásait a Felelősség súlya című, régebbi bejegyzés tárgyalja részletesen. Az erőpróbáló Nap – Szaturnusz kapcsolatok világviszonyban feszültséget jelezhetnek a hatalom képviselői, autoritásszemélyek és az ellenük lázadó csoportok között. Ezek helyektől függően sokféleképpen nyilvánulhatnak meg: a tüntetésektől kezdve a fegyveres konfliktusokig, háborúk kitörésééig széles a skála.

Április 10 – Jupiter retrográd stacionárius: Nyilas 24°21′

Április 10-én, amikor a Jupiter megtorpan, hogy aztán megkezdje augusztus 11-ig (Nyilas 14°) tartó tolatását, újabb üzenetet kapunk a sorstól: ajánlott visszavenni a lendületből.

A Nagy Jótevő tolatásának időszakaiban a belső értékek gyarapítására kerül a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Külső terjeszkedés helyett jobb ötlet most újra felfedezni a már ismert(nek vélt) tartományokat. Amennyiben nem a megfelelő térképet használjuk, nagy utazásaink megszakadhatnak . Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul. (Vigyázat: az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani ! )

Április 10 – Merkúr – Plútó szextil; Halak – Bak 23°04′

Ez a jótékony fényszög hozzásegíthet, hogy valamelyest tisztábban lássunk azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyekkel a Merkúr Halakon való áthaladása, de különösen tolatása óta viaskodunk. (A Merkúr – Plútó szextil először február 23-án, aztán március 16-án pontosult be) A felismerések beszélgetések, üzenetek, levelek, egy hiányzó információ, „véletlenül” kezünkbe került könyvek, cikkek, megérzések formájában érkezhetnek. Tudatos erőfeszítéseket téve kapisgálni kezdhetjük, melyek a valóban fontos dolgok és kapcsolatok a számunkra, melyek a legértékesebb tulajdonságaink, miben vagyunk a legjobbak, melyek a valódi feladataink (és milyen pótcselekvések szipkázták el eddig az energiát előlük.)

Április 12 – Merkúr – Jupiter kvadrát – Halak – Nyilas 24°20′

Fentebbi hatással egyszerre azonban a Merkúr – Jupiter kvadráté is érvényesül. Ebből a felfuvalkodottságra, dogmatizmusra, lehengerlő szájmenésre hajlamosító befolyásból már február 23-án és március 15-én is részünk lehetett. Hatására nehéz egy dologra koncentrálni, az apró részletekre való odafigyelés pedig különösen akkor lehet idegtépő, ha valaki épp egy nagy látomás bűvöletében ég. (Azonban tudva, hogy az ördög éppenséggel a részletekben lakozik, ajánlott.) Képességeinket, lehetőségeinket e fényszög esetén is hajlamosak lehetünk túlbecsülni, a dogmák, hiedelmek pedig sokkal fontosabbak lehetnek, mint a tények. Bővebben: Merkúr direktben, Merkúr – Jupiter aspektusok a horoszkópban.

Április 12 – Vénusz – Szaturnusz szextil , Halak – Bak 20°16

Ez a támogató jellegű bolygókapcsolat kitűnő alkalmat ad arra, hogy őszintén szembenézzünk érzelmi igényeinkkel, az adás és a kapás egyensúlyával társulásainkban, és ha szükséges, dolgozzunk kapcsolatmintánkon. Megfelelő realitásérzék, tudatos erőfeszítések mellett ez az aspektus abban is segíthet, hogy tőkét kovácsoljunk álmainkból. Rá lehet érezni azokra a stratégiákra és megoldásokra is, amelyek révén a jelenlegi és a közeljövőbeli szűkösebb időszak átvészelhető. És/ vagy, éppenséggel ennek tudatában gátat szabhat a Neptun – Jupiter hatások által támogatott felelőtlen költekezésnek is

Április 13 – Nap – Plútó kvadrát ; Kos – Bak 23°07

Ez az erőpróbáló fényszög rögeszmésségre hajlamosíthat, kisebb- nagyobb bosszúságokat, konfliktusokat hozhat. Az általa jelzett változások gyakran tartósak és valaminek az elmúlásához, valakinek a halálához, valamilyen dráma csúcspontjához kötődnek. A diszharmonikus Nap – Plútó – kapcsolatok lélektani hadviselésre, hatalmi harcokra is utalnak, így munkahelyünkön, magánéletünkben és a nagyvilágon is a pszichoterror különféle megnyilvánulásainak lehetünk tanúi. Felesleges hangsúlyozni, ezek nem azok a napok, amikor érdemes konfliktusokba kell bonyolódni. Bővebben: A természet elemi ereje, A trauma, Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

Április 14 – Nap – Jupiter trigon ; Kos – Nyilas 24°19

Ez a fényszög hatalmas injekciót ad önbecsülésünknek. A kedvező alkalmakat és lehetőségeket világosabban látjuk, mint általában és könnyebben is ragadjuk meg őket. A kreativitás, vállalkozószellem, hosszú távban gondolkodás, optimizmus, inspiráció, szabadságvágy további növelik a siker esélyét. Gond csak akkor lehet, ha túlzásokba esünk (a Jupiter köztudottan mindent felnagyít), annyira beleéljük magunkat vízióinkba, hogy megvalósításukról már meg is feledkezünk, ill. sokkal szívesebben beszélünk róluk semmint érdemi erőfeszítéseket tennénk gyakorlatba ültetésükért.

Az egyidejűleg érvényesülő, a visszafogottságra intő fényszögek remélhetőleg elegendő ösztönzőerőt képviselnek ahhoz, hogy önfegyelmet gyakorolva megvalósítsuk álmainkat, tőkét kovácsoljunk az esetleges veszteségekből. Sajnálatos módon azonban a Merkúr – Jupiter kvadrát, Nap – Plútó kvadrát hatására a jupiteri impulzusok túl nagy kockázatvállalásra, felelőtlenségre, arrogáns, lehengerlő magatartásra is hajlamosíthatnak, vagy környezetünk részéről tapasztalhatunk hasonlót

Április 15 – Vénusz – Plútó szextil ; Halak – Bak 23°07′

E jótékony hatásnak köszönhetően könnyebben hozzáférhetünk belső erőforrásainkhoz, emberismeretünk jobban működik és akkor is képesek lehetünk új ösvényekre lépni, ha nemrég azt hittük, elfogyott az út a lábunk alól.

A harmonikus fényszög energiáit arra is felhasználhatjuk, hogy beazonosítsuk és elengedjük mérgező kapcsolatainkat, ily módon pedig visszanyerjük testi- lelki egészségünket. A bolygóállás üzleti tranzakcióknak is kedvez (amelyeknek azonban lehet valamilyen alvilági jellege is. Bővebben: Vénusz – Plútó tranzitok

Április 16 – Vénusz – Jupiter kvadrát; Halak – Nyilas 24°18

Sajnálatos módon a fentebbi, a realitásérzéket és gyakorlatiasságot erősítő hatással egy időben erőteljesen érvényesül a Vénusz kvadrátja is a Nyilasban tolató Jupiterrel. E fényszög arra figyelmeztet, hogy nagyon könnyű túlzásokba esni. Jóllehet a Jupiter diszharmonikus aspektusait nem tartják túlságosan kártékonynak, az általuk jelzett pazarlásnak, túlkapásoknak lehetnek kellemetlen következményeik. Jelen esetben ez fokozottan igaz, hiszen a Vénusz, mint pénz-és szívügyek jelölője egy álmodozásra hajlamos, romantikus, érzelmes jegyben áll, amelynek a korlátok érzékelése sem kimondottan az erőssége. A Nyilas Jupiter sem éppen visszafogottságáról és realitásérzékéről híres, így fennáll a fedezet nélküli ígérgetés, az anyagi és érzelmi témák felelőtlen kezelésének a veszélye. A Vénusz – Jupiter kvadrát a valódi és hamis értékrendek közötti konfliktust is jelezhet, beleértve annak megkérdőjelezését is, mennyire valódiak a saját értékeink. Bővebben : Vénusz a Halakban 2019

Április 17 – május 6 Merkúr a Kosban

Április 17-én a Merkúr kilép a retrográd árnyékból, egyszersmind jegyet is vált. A hozzá tartozó területeken (kommunikáció, mindenfajta információcsere, kereskedelem, utazás, stb.) újra akorábbi sebességgel haladhatunk.  Kosba lépő Merkúr egyszersmind feltüzesíti a kommunikációt. A gondolatok gyorsabban pörögnek, könnyebben, és talán a szokásosnál elhamarkodottabban adunk hangot véleményünknek. Megszólalás előtt persze a gondolkodás sem árt, különös tekintettel arra, hogy május 1-jén a Szaturnusszal, május 3-án pedig a Plútóval létesít kvadrátot, arra figyelmeztetve: a kását ezúttal sem eszik olyan forrón. Ezt elsősorban azoknak fontos megszívlelniük, akik a retrográd szakasz által kikényszerített kényszerparkolás után hajlamosak lennének levágni a kanyarokat.
Április 19 – telihold a Mérlegben

telihold a Mérlegben, 2019 április 19, Bp 13h 12′

A telihold a Mérleg 29°06-án teljesedik ki, helyi idő szerint 13h 12′-kor. E tavasz folyamán ez a második, a Mérlegben létrejött telihold (az első a március 21-i volt), és mint ilyen, az előző témáinak a folytatása is. Míg az a jegy legelején, a jelenlegi a legvégén, annak kritikus, anaretikus fokán jön létre.

Mint az előző bejegyzésekben már szó volt róla, a Mérleg teliholdak általában az egyéni igények és a partnerek, társulások követelte kompromisszumok közötti egyensúly megteremtéséről szólnak. Természetesen, a képletek egyéni sajátosságai szerint sok más kombináció és dilemma is lehetséges. Ezt, a teliholdképlet sajátosságai szerint hol könnyebb, hol nehezebb megteremteni. A jelenlegi teliholdképlet esetében nagy kihívás. Már a jegyek legutolsó foka is valamilyen fajta krízishelyzetre utal. Ezt azonban még hangsúlyozottabbá teszi a két fővilágító Plútóval képezett kardinális T- kvadrátja. (Az április 5-i újholdnál a Nap és a Hold a Szaturnusszal képezett laza kvadrátot, de a Plútó befolyása is érvényesült. Jelen helyzetben, hasonlóképpen, a szaturnuszi befolyást is számításba kell venni. A teliholdak az újholdaknál kezdődött folyamatok csúcspontját, a már kész vagy körvonalazódó eredményeket is jelzik.)

A kardinális T kvadrát igen dinamikus formáció. Egyszersmind, az összes többi T- kvadráthoz hasonlóan instabil is. Fókuszpontjában a Plútóval kikényszeríti az átalakulást. Ez rendszerint válság eredményeként valósul meg, a Plútó – Szaturnusz együttállás miatt pedig a szokásosnál is több félelem, még ádázabb hatalmi harcok, még intenzívebb leválások kísérhetik. A Nap – Jupiter trigon és a Hold – Jupiter szextilek miatt a szerencsés forgatókönyveknek is nagy az esélye. (A jó időben jó helyen való landolás titka ilyenkor: az elavult, fejlődést már nem szolgáló, sőt, kimondottan toxikus helyzetek és kapcsolatok elengedése)

Április 20 – a Nap a Bikába lép

A Nap Bikába lépése bizonyos fokú megkönnyebbülést jelenthet. Ez a földjegy valóságérzék, gyakorlatiasság mellett az élet kellemes dolgait is nagyra értékeli. Olyan apróságoknak is tud örülni, mint a tavaszi napsütés, a virágzó fák – így egy kiadós séta még a legmélyebb mélyponton is gyógyító hatású lehet. Arról nem is beszélve, hogy közben kitűnő ötleteink támadhatnak azt illetően, mi módon tehetnénk örömtelibbé életünket.

Április 20 – május 15 – Vénusz a Kosban

Míg a Vénusz, a társulások jelölője a Halak jegyében romantikus, sejtelmes, álmodozó, kétértelmű volt, a rámenős, spontán Kosban lényegre törőbbé, nyersebbé vagy sokkal közvetlenebbé válik. Rokon- vagy ellenszenvét pillanatok alatt hozza a világ tudomására (és tesszük mi is a hatására, vagy éljük át másoktól ugyanezt). A kihívások szeretete, az újdonság utáni vágy azonban felelőtlen kalandozásba is torkollhat. Mivel az asztrológiai hagyományok szerint a Vénusz száműzetésben van a Kos jegyében, a túlzások sok kárt okozhatnak (pl. felelőtlen költekezés, meggondolatlanul, „első felindulásból” kötött üzletek, beruházások, szerelmi kalandok vagy éppenséggel szakítások –esetleg a kettő együtt.)

Április 23 – Nap – Uránusz együttállás Bika 2°31

A napot nyugtalanság hatja át: az új életszakasz előtti kellemes izgatottságtól az ideges vibrálásig meglehetősen széles a skála. Az erőteljesen érvényesülő Uránusz – hatások azt sejtetik: a dolgok kicsúszhatnak az ellenőrzés alól. Jóllehet a Bika óvatos, a járt utat a járatlanért nem szívesen otthagyó jegy, e felvillanyozó hatásnak köszönhetően sokan érzik majd úgy hogy ideje felébredni a téli álomból és tettek mezejére lépni. Valamennyien hajlamosak lehetünk azonban azokon az életterületeken, amelyek e jegyben vagy a jegy hatása alatt állnak, újításokat eszközölni. Minél látványosabb az irányváltás, annál lelkesebbekké válunk. Ez nagyon hasznos és időszerű is lehet, de a túlzott sietség, a részletek fölötti elsiklás óriási melléfogásokat eredményezhet. Az Uránusz lázadásokkal, forradalmakkal, robbanásokkal, időjárási szélsőségekkel is kapcsolatban áll, így nem csupán kellemes meglepetések várhatók.

Április 24 – Plútó retrográd stacionárius ; Bak 23°09

Az alvilág urának direkt és retrográd mozgásával már e blog több bejegyzése is foglalkozott. Emlékeztetőül: a Plútó látszólagos hátráló (asztrológiai szakkifejezéssel retrográd) mozgásának hónapjai alatt olyan élethelyzetek adódhatnak, melyek akár gyökeresen meg is változtathatják hatalmi viszonyokról, üzleti ügyekről, befektetésekről, szexualitásról, intimitásról alkotott nézeteinket. Ez a princípium többek között a felszín alatt zajló, mélyre ható változásokról, a teljes megújulást vagy pusztulást hozó válságokról szól. Mindez bizonyos szempontból magában foglalja a rombolást is : ha egyes struktúrák, helyzetek, kapcsolatok, magatartásmódok működésképtelenségét már saját magunk előtt is egyre nehezebb volt letagadni, ezek megsemmisülésén is felesleges csodálkozni. A Plútó október 3-án, a Bak 20°-án vált direkt stacionáriusba. (Bővebben: Retrográd Plútó)

Április 27 – Mars – Neptun kvadrát; Ikrek – Halak 17°55

Bár látszólag nem valami markáns hatás, a háttérből nagyon is meghatározza közérzetünket. Nagyjából 10 napon át érvényesül. Magyarázatot adhat például arra, miért szenvedünk – látszólag minden külső ok nélkül – alacsony energiaszinttől, önbizalomhiánytól miért érezzük kimerültnek, kilúgozottnak magunkat. Az elfojtott düh, a titkos intrikák, a csalás és a csalódás, a hazugságok, félrevezetés, különféle balesetek (főleg alkohol és kábítószerek hatására), kimerültség, deviancia, alacsony hatásfok, aluszékonyság, motiválatlanság, a tudatmódosító szerekkel kapcsolatos túlkapások, a szétforgácsolt energiák e fényszöghöz tartozó analógiák. (Bővebben: Mars- Neptun kvadrát tranzitként: intrikák, titkok, botrányok)

Április 30 Szaturnusz retrográd stacionárius 20°31 Bak

A Szaturnusz a Bak 20°31 -án vált retrográd stacionáriusba. Egyszersmind a Déli Holdcsomóponttal is együttállást képez. Mint már többször szó volt róla, a bolygók retrográd mozgásának, különösen a Szaturnuszénak karmikus jelentősége van. (Bővebben: A Mester visszatekint és értékel, Retrográd Szaturnusz) Ezekben a napokban szinte fizikailag érzékelhetően nehezedik ránk a nyomás, megrekedtnek, szomorúnak érezhetjük magunkat. Az üzenet olyan helyzetek és emberek révén érkezhet hozzánk, amelyek valami módon struktúrákkal, szabályokkal, autoritás-személyekkel, elvárásokkal és felelősséggel állnak kapcsolatban. A következő négy hónap folyamán jobban tesszük, ha új célkitűzések helyett azon gondolkozunk, hogyan lehetne valóra váltani a régieket, hogyan tökéletesíthetjük módszereinket, illetve megvizsgálnunk: helyes célokat követünk-e. A részletek kidolgozásának is nagy figyelmet kell szentelnünk. A Szaturnusz szeptember 18 -án, a Bak 13° -án vált direkt stacionáriusba

Fontosabb hatások listája

Április 2 – Merkúr – Neptun együttállás – Halak 17°08′

Április 4 – Mars Chiron szextil – Ikrek – Kos 2°34′

Április 4 – Plútó együtt áll Déli Holdcsomóponttal – Bak 23°03

Április 5 – újhold a Kosban – Kos 15°17, 10h 52′

Április 7 – Merkúr – Szaturnusz szextil – Halak – Bak 20°06′

Április 9 – Merkúr – Északi Holdcsomópont trigon, Halak – Rák 22°07′

Április 10 – Vénusz – Neptunusz együttállás; Halak 17°24

Április 10 – Nap – Szaturnusz kvadrát ; Bak – Kos 20°12′

Április 10 – Jupiter retrográd stacionárius ; Nyilas 24°21′

Április 10 – Merkúr – Plútó szextil; Halak – Bak 23°04′

Április 12 – Merkúr – Jupiter kvadrát – Halak – Nyilas 24°20′

Április 12 – Vénusz – Szaturnusz szextil , Halak – Bak 20°16

Április 12 – első holdnegyed, 21:06 Rák – Kos 20°05′

Április 13 – Nap – Plútó kvadrát ; Kos – Bak 23°07

Április 14- Vénusz trigonban az Északi Holdcsomóponttal, Halak – Rák 22°01

Április 14 – Nap – Jupiter trigon ; Kos – Nyilas 24°19

Április 15 – Vénusz – Plútó szextil ; Halak – Bak 23°07′

Április 16 – Vénusz – Jupiter kvadrát; Halak – Nyilas 24°18

Április 17 – a Merkúr a Kosba lép

Április 19 – telihold a Mérlegben 13h12′; Mérleg 29°06

Április 20 – Mekúr – Chiron együttállás; 3°28′

Április 20 – a Nap a Bikába lép

Április 20 – Vénusz a Kosba lép

Április 23 – Nap – Uránusz együttállás Bika 2°31

Április 23 – Vénusz – Chiron együttállás Kos 3°40

Április 24 – Plútó retrográd stacionárius ; Bak 23°09

Április 27 – utolsó holdnegyed, 00h19′ ; Vízöntő – Bika 6°23′; 00: 19

Április 27 – Mars – Neptun kvadrát; Ikrek – Halak 17°55

Április 30 – Szaturnusz retrográd stacionárius 20°31 Bak

Április 30 -Szaturnusz együtt áll a Déli Holdcsomóponttal Bak 20°31

Kapcsolódó

Merkúr tranzitja a Halakban 2019

Merkúr direktben: 2019 március 28-tól

Merkúr – Neptun aspektusok (Liz Greene)

Merkúr -Jupiter fényszögek a horoszkópban (Charles E. O Carter)

Vénusz tranzitja a Halakban – 2019

Vénusz – Neptun: szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Vénusz – Neptun : elérhetetlen uraság

Vénusz – Plútó tranzitok

Mars- Neptun kvadrát tranzitként: intrikák, titkok, botrányok

Nap – Szaturnusz kvadrát: a felelősség súlya

Jupiter – Neptun kvadrát I. rész, II. rész

Szaturnusz – Neptunusz : a Nagy Ismeretlen feltérképezése

Szaturnusz – Plútó együttállás (Leslie Hale)

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem (Marjorie Orr)

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban (Donna Cunningham)

Retrográd Szaturnusz: a Mester visszatekint és értékel

Retrográd Szaturnusz a horoszkópban és tranzitként (Jamie Partridge)

Retrográd Plútó

A Plútó archetípusa

Nap- Plútó fényszögek: a trauma

Nap – Plútó : a természet elemi ereje

Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2019A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!