Retrográd Jupiter a Nyilasban – 2019

A Jupiter április 10-én, helyi idő szerint 19:01- kor a Nyilas 24°21′-en vált retrográd stacionáriusba, hogy megkezdje augusztus 11-ig tartó tolatását. A Nyilas 14°-án vált majd direkt stacionáriusba. Legelső körben arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Jupiter egy igen kártékony, Mars – Merkúr természetű állócsillagon, a Lesathon vág hátraarcot . Egyszersmind egy igen instabil változó T- kvadrátnak is része. Ebből az következik, hogy ezúttal is inkább a Mr Hyde-i, semmint a Nagy Jótevőre emlékeztető sajátosságai érvényesülnek – ami egyébként majdnem a teljes, 2018 – 2019-es tranzitjáról elmondható. Tudom, mindez ellentmond a cukormázas ezogagyit toló felületek Nyilas Jupiter tranzitjáról szőtt vízióinak, de a 2018 novembere óta történtek egybevetése lelkes jövendöléseikkel önmagában is meggyőző erejű. És a tranzit húzósabb része csak most kezdődik. Melléfogni, túlzásokba esni, elvéteni az irányt, a lehetőségeket túlértékelni nagyon könnyű. A valóság talaján maradva kihasználni az adódó alkalmakat, a bukóspirálból sikertörténetet – vagy legalábbis 1:1 -es végeredményt produkálni sokkal nehezebb.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Saját összefoglalóm mellett két másik, a blogon többször idézett szerző témával kapcsolatos bejegyzéseiből is fordítottam részleteket. Nagyon egyszerűen fogalmaznak, nagyon egyértelművé téve, hogy a Nyilas Jupiter tranzitjának ez a szakasza sem lesz fenékig tejfel. Olyan illúzióim nincsenek, hogy egyhamar fel lehetne oszlatni a new ages lila ködöt, de tapasztalataim szerint egyre nagyobb igény van a reálisabb álláspontok megismerésére is.

(A bejegyzésben Budapestre kiszámított képlet szerepel. Személyes szinten össze lehet vetni a saját születési képlettel, mundánasztrológiai szempontból az ország képletével. Ilyenkor a vizsgált ország  fővárosára kell kiszámolni a képletet. Itt országokra lebontott összefüggéseket nem tárgyalok. ).

Jupiter retrográd stacionárius, 2019 Budapest, 19:01

Retrográd Jupiter, kardinális kvadrát | Leslie Hale

A Jupiter április 10-én, helyi idő szerint 13:01 órakor (ez New York, a szerző az Egyesült Államokban él, Budapesten 19:01- kor ), a Nyilas 24°21′-en vált retrográd stacionáriusba, hogy megkezdje augusztus 11-ig tartó tolatását. A Nyilas 14°-án vált majd direkt stacionáriusba.

Ugyanezen a napon egy kardinális kvadrát is bepontosul az égen a Nap és a Szaturnusz között (Kos – Bak 20°) , a Vénusz pedig a Halak 17°-án találkozik a Neptunnal. Meglehetősen ütős bolygóhatások egyetlen nap alatt !

A Jupiter otthon van a Nyilasban, hiszen ennek a jegynek az ura. Valamennyi pozíciója közül itt a legexpanzívabb. A Jupiter egyebek mellett a terjeszkedés és a nyereség jelölője és általában véve gyarapodásra számíthatsz képleted azon területein, amelyek fölött áthalad.

A Jupiter éves tolatásának 4 hónapja a filozofikus vagy spirituális reflexió ideje. Ilyenkor a növekedés befelé, a belső központ irányában zajlik. A Jupiter tolatásának időszakaiban azonban a gazdasági növekedés is lelassulhat a nagyvilágban. Ilyenkor mutatkoznak meg a világgazdaságban és saját, személyes költségvetésedben tátongó repedések.

Meglehet, nagy célok elérésére törekedtél, terjeszkedni szerettél volna, vagy javítani valamely életterületeden, anélkül, hogy valóságos struktúrákat hoztál volna létre, vagy konkrét terved lett volna, hogyan érheted el mindezt. Nos, a Jupiter tolatásának időszaka remek alkalom arra, hogy hátralépj néhányat, és kissé távolabbról tanulmányozd az összképet, beleértve saját hozzáállásodat is. Ez nem jelent feltétlenül veszteséget. Ezt megelőzendő azonban leleményesnek kell lenned, kifizetődőbb, gyümölcsözőbb irányokba kell váltanod.
A Jupiter tolatása sok mindenre hatással lesz. Pénzügyek mellett a Jupiter a bíróságok, törvényszékek, igazságszolgáltatási intézményeknek is ura. Hatása alá tartoznak a különböző világnézetek, vallási és politikai nézőpontok, ügyvédek, külföldiek és a külföld általában, (felső) oktatási intézmények, a vallás, a politika, stb. (Jupiter analógialáncáról bővebben: A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas, A Jupiter általános jelentéstartalma). Amikor a Jupiter, a terjeszkedés princípiuma tolatni kezd, a nagyvilágban és személyes szinten is különféle változásokat tapasztalhatunk e témákkal kapcsolatban.

A Jupiter tolatásának időszakában személyes és kollektív szinten egyaránt teszünk néhány lépést hátra, és figyelmesen tanulmányozzuk az összképet, hogy kiderüljön: a megfelelő irányban haladunk-e vagy változtatásokat kell eszközölnünk.

Amikor a Jupiter retrográd stacionáriusba vált, együttállást képez a Lesath állócsillaggal, amely átszínezi hatását. A Lesath Merkúr és Mars természetű állócsillag, amely veszélyt, kétségbeesést, erkölcstelenséget, rosszindulatot hoz. A régi idők asztrológusai a keserű mérgekkel is kapcsolatba hozták. E befolyás különféle megnyilvánulási módjainak világviszonylatban tanúi lehetünk; személyes szinten az tanácsolható, hogy óvakodj a Lesathoz társítható magatartásformáktól !

A Nap – Szaturnusz kvadrát szintén április 10-én pontosul be, a Kos és a Bak 20°-án. Ez nagyon erős kardinális kvadrát, személyes szinten azokra van leginkább hatással, akiknek a kardinális jegyek (Kos, Mérleg, Rák, Bak) 19 – 21°-án állnak bolygóik és háztengelyeik. A hatás a következő napokban is erőteljesen érződik.

E tranzit alacsony energiaszintet, a kreativitás hiányát, a tervek gyakorlatba ültetésére való képtelenséget is jelezhet. Bizonyos esetekben kimondottan negatív és depresszív hatásról van szó, amely fokozza a szorongást, bizonytalanságérzetet. Utalhat az autoritásszemélyek és a status quo megkérdőjelezésére, és néhány dolog le is zárulhat ilyenkor.

A Vénusz és a Neptun együttállása a Halak 17°25′-án pontosult be. Ez kreatívvá is tehet, de nagyon fontos megérteni, hogy a vágyaknak nem mindig van realitásuk és a tényekhez sincs mindig sok közük. Spirituális irányultságúak számára az inspiráció forrásává is válhat, művészi teljesítményekre sarkallva őket. Azonban semmit nem szabad készpénznek venni, amit szűkebb vagy tágabb környezetedben tapasztalsz ezekben a napokban. Az álmok és az intuíció felélénkülhetnek.

 

Retrográd Jupiter 2019 | Astrology King

Lesath állócsillag

A Jupiter 2019 április 10-én vált retrográd stacionáriusba a Nyilas 24°21′-en. Eközben együttállásba kerül egy kártékony állócsillaggal és erőpróbáló formációt, T-kvadrátot képez a Holddal és a Merkúrral.

A Nyilas 24°16′-on , a Skorpió Tüskéjén álló Lesath veszélyt, kétségbeesést, erkölcstelenséget és rosszindulatot hoz,és mérgekkel, balesetekkel, katasztrófákkal, műtétekkel áll kapcsolatban. De Jupiterrel társulva kiemelkedő teljesítményeket is adhat [1. Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1971, p.69 ] ”Egyszersmind éles, vizsgálódó intellektust is ad, csipkelődő, mindig telibe találó szellemességet, éles meglátásokkal párosuló kutatószellemet. Akiknek születési képletére ez az állócsillag erős hatást gyakorol, jó vitatkozó készséggel, üzleti érzékkel rendelkeznek, jó eredményeket érnek el a sportban, magasabb pozícióban. Azonban, ha rosszul aspektált, arra hajlamosítja az egyént, hogy előbb üssön és csak az után kérdezzen. Ez jelentős megszégyenüléshez vezet” [ 2. The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.85.]
A retrográd Jupiter T- kvadrátja:

Hold – Merkúr kvadrát: az elfogultság, hangulatingadozás nézeteltérésekhez vezethet. Bizonyos témákat illetően makacsul ragaszkodhatsz elgondolásaidhoz, és nem sokat törődsz azzal, hogy a többiek mit gondolnak. Az érzelmi elfogultság befolyásolhatja gondolkodásmódodat, intellektuális álláspontod pedig befolyással van arra, hogyan érzel egy személy vagy egy dolog iránt. Vizsgáld meg a témát kritikusan mindkét oldalról – így javíthatsz koncepcióidon.

Merkúr – Jupiter kvadrát : a széles látókörű, optimista szemlélet megmarad, de a koncentráció hiánya és az apró részletekre való összpontosításra való képtelenség téves ítéleteket és hibákat eredményezhet. Elbizakodottság, önteltség is jelentkezhet, ami arroganciává sőt bigottizmusá is fajulhat. Ne ígérj sokat, és amikor jövődet tervezed, vigyázz, túl be értékeld képességeidet.

Hold – Jupiter szembenállás: túltengő, kellemes érzelmeket, nagyvonalúságot jelez, egyszersmind az önuralom hiányára és hiszékenységre is utal. Ha túlságosan megbízol másokban és túl kedves vagy, könnyen kihasználhatnak. Nagylelkűségedet mások gyengeségként értelmezhetik. Ha túlságosan is érzelmi impulzusaid hatására cselekszel, minden lében kanál anyafigurákat és erkölcs-csőszöket szabadíthatsz magadra. Rögeszmés viselkedés, féltékenység is lehetséges. A jövő miatti aggályokból vagy hiedelemrendszered megkérdőjelezéséből fakadó feszültség túlevésre, túlzott alkoholfogyasztásra és más szélsőségekre hajlamosíthat.

Vénusz – Neptunusz együttállás: romantikus árnyalatot ad a Jupiter 2019-es tolatási időszakának. Új szerelmet jelezhet, vagy azt, hogy egy meglévő kapcsolat együttérzőbb, spirituálisabb jelleget ölt. De amennyiben nem vagy hajlandó szembenézni egy negatív kapcsolat komor realitásaival, ennek, csalódások is lehetségesek.

A Jupiter Neptunusz kvadrát (bővebben : I.rész, II.rész) legközelebb június 16-án pontosul be, de hatása most is érvényesül. Így a Jupiter tolatásának 2019-es időszakában fontos szerepet játszik. Hitedet egy megszégyenülés vagy csalódás révén teheti próbára. Meglehet, túlságosan megbíztál vagy túlidealizáltál egy romantikus kapcsolatot.

A túlzott optimizmus nem ajánlott. Lehet, hogy áthat a bizalom és a nagylelkűség, de a csalódás és a megcsalatás veszélye túlságosan nagy ahhoz, hogy kockára tedd tartalékaidat. Kerüld el a szerencsejátékokat, a drogokat, a gurukat és a gyors meggazdagodással csábító trükköket is.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

 

Saját meglátások

Általánosságban elmondható, hogy a Nagy Jótevő tolatásának időszakaiban a belső értékek gyarapítására kerül a hangsúly (némelyeket a szerencse látszólagos elpártolása ébreszt rá ezek fontosságára). Külső terjeszkedés helyett jobb ötlet most újra felfedezni a már ismert(nek vélt) tartományokat. Amennyiben nem a megfelelő térképet használjuk, nagy utazásaink megszakadhatnak. Az újfajta megközelítésmódokból, a régi hiedelmek, eszmék, ideológiák megkérdőjelezéséből új világkép, új lehetőségek bontakozhatnak ki, mire a Jupiter direktbe fordul.

(Vigyázat: az asztrológiai hagyomány szerint a Jupiter tolatásának időszakában nem jó ölet nagyobb utazásokba, tanulmányokba, projektekbe kezdeni, jogi ügyeket bonyolítani ! A bolygó tolatása általános szinten a Jupiter analógialáncába tartozó témákat érinti, bővebben : A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas. Személyes szinten a horoszkóp egyéni sajátosságaival színeződik át. Személyes összefüggések boncolgatása nem a kommentszekcióban, hanem konzultáció keretén belül történik.  )

A Jupiter retrográd stacionáriusba váltásának idei képlete azt sugallja, hogy most a szokásosnál is göröngyösebb terepen zajlik az átértékelés. Melléfogni, túlzásokba esni, elvéteni az irányt, a lehetőségeket túlértékelni nagyon könnyű. A valóság talaján maradva kihasználni a lehetőségeket, a bukóspirálból sikertörténetet – vagy legalábbis 1:1 -es eredményt produkálni sokkal nehezebb.

Itt elsősorban arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Jupiter egy igen kártékony, Mars – Merkúr természetű állócsillagon, a Lesathon vág hátraarcot (ld feljebb). Egyszersmind egy igen instabil változó T- kvadrátnak is része. Ebből az következik, hogy ezúttal is inkább a Mr Hyde-i, semmint a Nagy Jótevőre emlékeztető sajátosságai érvényesülnek – ami egyébként majdnem a teljes, 2018 – 2019-es tranzitjáról elmondható. Tudom, mindez ellentmond a cukormázas ezogagyit toló felületek Nyilas Jupiter tranzitjáról szőtt vízióinak, de a 2018 novembere óta történtek egybevetése a lelkes jövendölésekkel önmagában is meggyőző erejű. És a tranzit húzósabb része csak most kezdődik.
A változó T -kvadrát az Ikrek Hold, a Nyilas Jupiter és a Halak Merkúr között jön létre. Fontos rá odafigyelni, mert a tavasz – koranyár folyamán ez a formáció többször is összeáll a többi, Ikrekben haladó bolygó részvételével. (Először a Mars, aztán a Nap és a Merkúr, végül a Vénusz.) Akkorra a Halak Neptunusz lesz a T-kvadrát gyújtópontja. Most a száműzetésben levő Merkúr áll ott. A Merkúr azonban a közel van a Vénusz – Neptunusz együttálláshoz is, a Jupiter – Neptun szinte egész 2019-et ingataggá tevő kvadrátjának – ld I. rész, II. rész még mindig érvényesül. Ezért a formáció kiértékelésénél a Vénusz – Neptun duót is számításba kell venni.

Ugyanezen a napon pontosul be a Nap- Szaturnusz kvadrát, és erőteljesen érvényesül a Nap – Plútó erőpróbáló fényszögének hatása is. Ez a 2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás témáit hozza képbe.

Ezekről a hatásokról sok szó volt a blogon és még lesz is. Most röviden annyit róluk, hogy összeadódva érvényesülnek. Általánosságban mindez nagyfokú instabilitást, lelassulást, bizonytalanságot jelez. (Mint fentebb már szó volt róla, a Jupiter tolatásának időszakai a gazdaságra, pénzügyekre is hatással vannak. A Vénusz szintén pénzügyi jelölő.) Ezzel egyidejűleg a légkört nyughatatlanság, türelmetlenség, kapkodás hatja át. Nagy a nyomás – ami cselekvésre sarkall, de a haladási irányok nem körvonalazottak.

A tisztánlátást elfogultság. túlzások, vágyfantáziák, valóságelhárítás, illetve szándékos csalások, csúsztatások, projekciók gátolják. A csúcsra járatott álszentség, a bigottizmus, vallási-és világnézeti fanatizmus, véleményterror tovább rontja az összképet. Mondani sem kell, hogy e magatartásformák valamennyi szembenálló felet jellemzik. Az is, ahogy a vélt vagy valós ellenlábas szemében a szálkát keresik, sajátjukban a gerendát sem látva meg. A túl nagy ( betartatlan, mert betarthatatlan ígéretek), demagógia, manipuláció, a propaganda, dezinformálás, rágalmak, karaktergyilkosságok, botrányok áthatják a politikát és általában véve a közéletet.

Ezúttal sincsenek csak jó és csak rossz hősök: a szemben álló táborok egyaránt kétes módszerekkel próbálnak érvényesülni. Az igazság nem fekete és nem fehér. A díszletek és a csinnadratta elterelik a figyelmet a valóban jelentős részletekről. A győzelem érdekében aljas, övön alatti módszereket is bevetnek: sem a hatalmon lévők sem a hatalom megkaparintására vágyók nem válogatnak eszközeikben. Ennek ellenére – vagy éppen ezért – az erőviszonyok folyamatosan billegnek. Nagyon nehéz megállapítani, mi mivé nőheti ki magát, melyek a valós, tartósan is megtérülő irányok és melyek a légvárak. A pazarlás (és a tartalékok kimerítése), a lehetőségek és képességek túlértékelése, a források nem megfelelő csoportosítása, lopások, csalások, sikkasztások közösségi és egyéni szinten is sok kárt okozhatnak.

Az összhatást a Szaturnusz és a Plútó Merkúrral, Vénusszal, Neptunusszal képezett szextiljei enyhíthetik – feltételes módban. Nagy önfegyelemre, valóságérzékre, türelemre, gyakorlati vénával egybekötött intuitív képességekre van szükség ahhoz, hogy e hatásokból profitálni lehessen.

A Jupiter Nappal képezett trigonja, amely április 14-én pontosul be, szintén része az egyenletnek. Jó esetben sokat javíthat az összképen. Ilyenkor a kitartás, valóságérzék, reálisan felmért lehetőségek és kockázatok, a korrekcióra, irányváltásra való hajlam végül meghozza gyümölcsét. A kreatív látomások, az egészséges dózisú optimizmus, igazságérzet, lelkesedés, hit átsegíthet a nehézségeken. A jó értelemben vett versenyszellem, a felelőtlen hazardírozás egészséges kihívásokkal való helyettesítése szintén „csodát tehet”. (Persze, az ilyen “csodák” bekövetkeztéhez ekkor is kell jó adag gyakorlati érzék, teherbírás, hosszú távban való gondolkodás)

Rossz esetben azonban még nagyobb túlzásokra sarkallhat. A menthetetlen mentése, a védhetetlen védése, a látszatok az egyre komorabb kontrasztú valóság ellenében való fenntartása, a blöffölés, arrogancia, vakhit még nagyobb lendületet adhat a lejtőn.

Felesleges hangsúlyozni, hogy ez az időszak inkább a kivárásé, talpon maradásé, semmint az új kezdeményezéseké. Akkor is, ha a körülmények látszatra mielőbbi döntést sürgetnek.

Kapcsolódó

Áprilisi előrejelzés

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Nap – Szaturnusz kvadrát : a felelősség súlya

Merkúr -Jupiter fényszögek a horoszkópban (Charles E. O Carter)

Vénusz tranzitja a Halakban – 2019

Vénusz – Neptun: szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Vénusz – Neptun : elérhetetlen uraság

Jupiter – Neptun kvadrát I. rész, II. rész

Szaturnusz – Neptunusz : a Nagy Ismeretlen feltérképezése

Szaturnusz – Plútó együttállás (Leslie Hale)

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem (Marjorie Orr)

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban (Donna Cunningham)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!