Merkúr – Neptun aspektusok | Liz Greene

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése ( The Astrological Neptune and the Quest for Redemption) című könyve asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyik alapműnek számít. Magyarországon sajnos jószerivel ez is ismeretlen, pedig több mint húsz évvel ezelőtti megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. Liz Greene munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok teljes nemzedékeire van hatással. Az alábbi rész (421 – 424 old) a Merkúr – Neptun kapcsolatokkal foglalkozik. A személyi horoszkópokban jelzett lehetőségeken és buktatókon kívül a szerző más, az egyénen túlmutató analógiáikra is kitér.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ebertin képzelőerőként emlegeti a Merkúr – Neptun kombinációkat. (Ebertin, The Combination of Stellar Influences) Pozitívumaik közé sorolja a gazdag fantáziát, a finom összefüggések érzékelésére való képességet, a negatívumok között pedig a gyenge ítélőképességet, a zavaros érzékelést, a hazudozásra való hajlamot emlegeti. Merkúr, a tolvajok és a hazugok istene, kihasználva a Neptunusz erős érzelmeit és gazdag képzelőerejét, elbűvölő valótlanságokat szőhet. Ez épp úgy jelezhet tehetséges mesemondót mint tehetséges csalót. A mesemondás végső soron a csalás egy formája; hiszen ilyenkor egy olyan világba vezetnek bennünket, amelyet egy ideig teljesen élethűnek találunk – mindaddig, amíg nem emlékeztetjük magunkat: valójában a „képzelet szüleménye”. Az emlékezés szintén történetmesélés, hiszen azokra az eseményekre emlékezünk, amelyek érzelmileg megérintettek bennünket, azokat pedig, amelyek nem érintették meg a lelkünket, elfelejtjük.

A Merkúr – Neptunusz számára az igazság képlékeny és rugalmas; a fantáziák ugyanannyira valóságosak lehetnek, mint a konkrét események. Vajon egy olyan történelmi regény, mint a néhai Mary Renault : Apollo maszkja című műve kevésbé igaz, mint egy, az V. századi Athénről írt tudományos történelmi értekezés? Hazugság-e Homérosz Iliásza pusztán azért, mert az istenekről ugyanúgy szó esik benne, mint az emberek harci cselekedeteiről? A klasszikusok oxfordi professzorai talán azt fogják mondani, hogy egy regény megbízhatatlan, hiszen a szerző számos részletét csak „kitalálta”, ezzel szemben a történelem megbízható, hiszen tényeken alapul. De, mint azt bármelyik Merkúr – Neptunusz fényszöggel rendelkező tudja, a „tények” is értelmezhetők ugyanolyan szubjektíven, mint egy álom.Pszichopomposzként a Merkúr a Neptunusz vizeiből meríti a ráolvasások és rítusok erejét, valamint, titokzatos módon az emberi lélek legtávolabbi bugyraiba is bepillantást nyer. A Merkúr – Neptunusz számára a belső világ ugyanolyan valóságos, ha nem valóságosabb, mint a tárgyi világ, a szimbólumok és a képek megfoghatóan valóságosak; olyan színekkel és érzelmekkel rendelkeznek, amelyek hiányoznak az anyagi valóságból. Mások kimondatlan gondolatai és érzelmei sokkal megfoghatóbbak e fényszögekkel rendelkezők számára, mint az, hogy az illetők mit viselnek vagy milyen a hajuk színe. A Merkúr – Neptunusz aspektusoknak milliárdnyi adományuk van, és ezek akkor kamatoztathatók igazán, amikor az egyén megpróbálja egy olyan nyelvre lefordítani a Neptunusz cseppfolyós tartományaiét, amely a földhözragadtabbak, illetve azok számára is érthető, akiknek nincs hozzáférésük az őstenger vizeihez. A nyelvezet nem mindig szavakból áll; lehetnek képek, vagy zene is. De a legjobb esetben a Merkúr – Neptunusz hídépítő az Éden és a külső világ között, üzeneteket közvetít a két tartomány között, egy olyan tartományról kommunikálva, amelyre nincsenek szavak, képes megérinteni szívünket és tudatunkat.

A gond az, hogy az egyén nem mindig képes egymástól megkülönböztetni a két világot. Egy olyan két nyelvű tolmácshoz hasonlóan, aki már nem is emlékszik, mikor melyik nyelven beszél, a Merkúr – Neptunusz elkezdheti helyettesíteni a külső tapasztalatokat saját képzelete szüleményeivel – ahelyett hogy párhuzamba állítaná őket egymással és egészséges módon ötvözné őket. Rosszabb esetben el is hiszi saját hazugságait, összetéveszti egymással a külső és belső világot, így személyekről és történésekről alkotott képét reménytelenül eltorzítja megváltás iránti sóvárgása. Mivel a Merkúr – Neptun aspektusok erős egót igényelnek közvetítőként, ha a személyiségstruktúra gyenge, megtörténhet, hogy túlságosan valóságosnak hiszik a fantázia világot, a valóságot pedig személyes fantáziáik megnyilvánulásaiként értelmezik. Emiatt nem csupán a szándékos hazudozást, hanem a komoly csalásokat is kapcsolatba hozzák a Merkúr – Neptunusz aspektusokkal. A külvilágot egyre inkább átszínezik a mitikus forgatókönyvek, így sem a szülöttre sem pedig környezetére nem jut más szereposztás, mint Tiamaté  ( a Nagy Anya a tenger, a mindent elnyelő ősvíz alakjában a sumér mitológiában, ford megj) vagy Krisztusé.

Félúton a számunkra, magányos teremtmények számára hatalmas és idegen külvilág – és belső világunk között, amely jóllehet a miénk, egyszersmind mindenki másé is (l. kollektív tudattalan, 12 ház és kreativitás– ford megj), így szintén hatalmas és idegen, pontosan kell érzékelnünk az itt lévő tárgyakat és tapasztalatokat, érzelmeket és képeket, be kell azonosítanunk, mik ezek, honnan jönnek, csoportosítanunk kell őket aszerint, hogy jótékonyak-e vagy az életet fenyegetők, és sokféle szinten kell megfogalmaznunk, mit jelentenek számunkra. Mindezt a Merkúr teszi lehetővé számunkra, megőrizve arra való képességünket, hogy tudatában vagyunk létezésünknek. A középkori alkimisták emiatt a Mercuriust az emberi ólmot az emberi arannyá változtató tényező rangjába emelték.

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú fordításokban (a minőségi  szakirodalom beszerzésébe fektetett jelentős összegekről már nem is beszélve), akárcsak az oldalamon elérhető összefoglalókban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást, tüntesd fel a cikkemre mutató linket. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

A Merkúr megértésének az egyik legmélyebb, egyszersmind legmegrázóbb módja is az, ha súlyos autizmusban szenvedő gyerekekkel dolgozunk, akik úgy tűnik, mélyhűtőbe tették bolygónkat. Az autista gyerek részéről kevés vagy semennyi kommunikáció nem megy át a külvilágba, ahogy semmiféle külső esemény sem hatol át a gyermek magzatvíz – klauzúráján. Az érzelmi élmények sem képesek átjutni ezeken a korlátokon, hogy rettegésen vagy dührohamokon kívül más válaszokat is kiváltsanak. Valamilyen szinten mindannyiunkban megvan az autizmus néhány eleme, ahol a kommunikáció szálai elszakadtak vagy ahol már nem azt érzékeljük, ami van, hanem azt, ami egykor ott volt, vagy amiről azt hisszük, hogy ott van. A Merkúr más bolygókkal képezett aspektusai nem csak azt mutatják meg, hol vagyunk képesek hidakat építeni a különböző világok között, hanem azt is, hogy hol nem vagyunk képesek egyetlen másik külső világgal sem kapcsolatot teremteni azon kívül, amelynek foglyai vagyunk. A Merkúr – Neptun aspektusok összeköttetést teremthetnek a képzeletbeli tartományok és az intellektus, valamint az egyén és az óceáni ősforrás között. Egyszersmind azonban utalhatnak a leomlott hidakra és az elszakadt telefonkábelekre is, amikor is az egyén be van zárva a Paradicsomkertbe és e falakon túl semmi mást nem képes érzékelni, a pusztulás veszélyét leszámítva.
Ha a Neptunusz elárasztja a Merkúrt, az egyén másokkal való interakcióit mélységesen eltorzítja képzelődése. Annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy mások gondolatai, érzelmei és kívánságai behatoljanak fantáziavilágába, mindenre igazolást talál, beleértve a csalás legbotrányosabb formáit is. Sajátos módon emlékszik a dolgokra: párbeszédekre, amelyekre soha nem került sor, szavakra, amelyek soha nem hangzottak el, olyan motivációkat tulajdonít másoknak, amelyek csak az ő számára léteznek, legyenek akár Tiámat-szerűen destruktívak vagy krisztusian szentségesek.

Ez nem csökkenti szükségszerűen a Merkúr – Neptun aspektusoknak arra való képességét, hogy varázsoljon az archetípusok világának elemeivel. A költő, a regényíró, a zeneszerző akkor is lehet nagyon tehetséges, ha egyszersmind notórius hazudozó. De a Merkúr, irracionalitástól vagy egyenesen az elmebetegségtől való félelmében elfojtani is megpróbálhatja a Neptunt. Az intellektus eszközeivel felfegyverkezve hadjáratot indíthat a sóvárgások és az álmok ellen, amelyek látszólag oly veszedelmesen aláaknázzák az „objektív igazságot”. A neptuni árvízzel hadakozva a Merkúr mindenfajta képzelődésre való hajlamot megpróbálhat elnyomni.

Ez gyakran tudattalan csúsztatásokhoz vezet. Ez a szerencsétlen sajátosság mindazokra jellemző lehet, akik valamilyen tudományos vagy politikai igazságot bizonyítandó statisztikákat fabrikálnak és információkat titkolnak el. E tendenciát egy arra való hajlam is kíséri, hogy a Neptunuszt olyanokra vetítsék ki, akik hiszékenyeknek vagy irracionálisaknak tűnnek. Ez a dinamika remekül tükröződött egy, a The Humanist-ben megjelent néhány évvel ezelőtti cikkben ( a könyvet 1996-ban adták ki először – ford megj), amelyben egy sereg „prominens” tudós vidáman eltorzította, félremagyarázta, vagy egyszerűen elfelejtette megemlíteni Gauquelin fáradságosan összeállított Statisztikáját – hogy megcáfolják az asztrológiát, amelyet hazugságok és torzítások halmazának nyilvánítottak. A Merkúr – Neptunusz akkor a legkreatívabb, amikor az egyén képes felismerni és becsülettel szembenézni arra való hajlamával, hogy a fantáziát és a tényeket egy teljesebb valóságérzékelés formájában képes ötvözni.
Az oktatás sajátos kihívásokat képez a Merkúr – Neptunusz számára. A jelenlegi értékek a tények bemutatására helyezik a hangsúlyt; inkább lineáris mint asszociatív gondolkodásmódot követelnek; az egyetemek pedig specializálódást. Platón oktatással kapcsolatos elképzelései : a lélek emlékezetének felélesztése, a matematika, asztrológia, filozófia, geometria, zene szintézise, a test fejlesztése, mint a kozmosz – amelyben minden mindennel összefügg- kicsiben való leképeződése – jelenleg nem népszerűek a nyugati iskolákban.

Egyes nagy britanniai általános iskolákban és gimnáziumokban egész más fajta járvány terjed. Az akadémikus kiválóságra törekvő elitisták az úgynevezett „önkifejezést” támogatják a tantermekben. Ennek azonban vajmi kevés köze van a Merkúr – Neptunusz fantáziavilágához vagy bármilyen értelemben vett oktatáshoz. Egyszerűen igazolásként szolgál arra, hogy a diákok ne zavartassák magukat a helyesírással, központozással vagy azzal, hogy összefüggő mondatokban beszéljenek. Az emberek közötti intellektuális különbségeket pedig azzal intézi el, hogy egyszerűen úgy tesz, mintha e különbségek nem léteznének.

E jelenlegi trend ellenére azonban mai társadalmunkban az oktatás igen specifikus, a tudományos intézmények által elfogadott módokon határozzák meg az igazságot. Ezek gyakran mélységesen idegenek a Merkúr – Neptunusz aspektusok tulajdonosaitól, akiket álmodozónak, lustának bélyegeznek, vagy akár „tanulásra való képtelenséggel” is felcímkézhetik őket pusztán amiatt, mert a tények rései között átszivárgó igazságokat igazabbnak tartják maguknál a tényeknél. Az oktatási intézmények általában nem értékelik annyira a Merkúr – Neptunusz mesemondásra való hajlamát, mint a Merkúr – Szaturnusz aspektusok precíz kutatásait vagy a Merkúr – Mars fényszögek gyakorlati készségeit. Ennek eredményeként a Merkúr – Neptunusz mélységesen szenvedhet az intellektuális alkalmatlanság érzetétől, amely részben sajátos érzékelésmódja és a kulturális kánonba sulykolt kollektív érzékelésmód közötti összeütközésből fakad. Az utánzásra való hajlam, egy másik merkúr – neptuni adomány nagyon jól jöhet egy színésznek, de egy átlagos tanuló nem szerez valami jó jegyeket vele. Sokkal valószínűbb, hogy okkal vagy ok nélkül plágiummal fogják vádolni.

Egy Merkúr – Neptunusz aspektussal rendelkező számára kulcsfontosságú, hogy tisztában legyen tudata közvetítő – természetével. Bizonyos mértékben talán a korai, az oktatási rendszerrel való találkozás révén szerzett sérülésekre is reflektálnia kell. Ugyanennyire súlyos sérülések forrása lehet az is, ha a Merkúr – Neptunusz gyerek olyan nyelvet beszél, amelyet a szülei képtelenek vagy nem is akarnak megérteni. Egy élénk fantáziával megáldott gyereket, aki szimbolikus nyelven beszél még az előtt megbüntethetnek hazudozásért, hogy akár egyetlen hazugság is elhagyta volna a száját. Ostobasággal vagy szellemi renyheséggel is vádolhatják, ugyanis a szimbolikus nyelv, amelyen beszél, természetéből adódóan közvetett és homályos. A Merkúr – Neptunusz mestere a következtetések levonásának, a bevonódásnak és a kétértelműségnek. Ez egy gyereknél tudattalan módon fejeződhet ki, például oly módon, hogy akaratlanul is átszivárog a szülő védelmi korlátain, ezzel olyan dühöt és megtorlást váltva ki, amelyre nem szolgált rá. Végtére is egy Merkúr – Neptunusz szülöttnek meg kell értenie készségei és gyengeségei természetét. Az egyértelműség, a mentális fegyelem, annak felismerésére való hajlandóság, hogy a kommunikáció nem hatékony amennyiben nem olyan nyelven történik, amelyet mások is megértenek olyan leckék, amelyeket a Merkúr – Neptunusznak el kell sajátítania. A Neptunusz óceáni vagy kozmikus igazságai mellett tiszteletben kell tartani a földi vagy konceptuális igazságokat is. A Merkúr – Neptunusznak megvan az igazság sokféle arcának felismerésére való képessége, de hogy képes is megkülönböztetni őket egymástól, hogy mindegyiket a megfelelő helyen fejezze ki, már tudatosságán múlik.

 

fordította: Kiss Katalin

Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Az asztrológiát tanulók számára egyik alapműnek számító kiadvány Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése című, terjedelmes művének megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. A szerző munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok egész nemzedékeire hatással van. Hogy sokrétű megnyilvánulási módjait érzékeltesse, Greene ebben a könyvében a tőle szokásos részletességgel járja körül a Neptunusz témáit az irodalomban, a vallásban, politikában, divatban, művészetben. Eközben enciklopédikus műveltségéről is tanúságot tesz. Mélyére hatol az olyan, részben vagy teljes egészében a neptuni analógialáncba tartozó kérdéseknek is, mint a csalódás, az illúziók, függőségek, lemondás, áldozat, karmikus -és előszeretettel annak címkézett vonzatok, kreativitás, szerelem, kapcsolatok, stb.

Asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok valamint a szimbológia iránt érdeklődők egyaránt érdekesnek találhatják a könyv nagy témáit: Neptunusz a mitológiában (Fons et Origo), A Neptunusz pszichológiája (Hysteria Coniunctionis), A Neptunusz és a kollektív (Anima Mundi), A Neptunusz szakácskönyve (Ferculum Piscarium). Az asztrológiát tanulóknak valószínűleg tetszeni fognak a példahoroszkópok, a Neptunusz házak, fényszögek szerinti -, valamint a szinasztriában, kompozit- képletekben játszott szerepének bemutatása. Akik nem jártasak az asztrológiában, de érdeklődnek az egyetemes szimbólumok iránt, szintén hasznosnak találhatják, hiszen képet kaphatnak arról, hogyan hatja át a Neptunusz kreatív energiája életünket, illetve milyen destruktív megnyilvánulásaival kell nap mint nap szembesülni.

A Scribden e- könyv változatban is elérhető . Az elektronikus könyvtár tagdíja 10 dollár/hó)

Kapcsolódó

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Álom és valóság összehangolása

A hazugság testnyelve

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!