Februári előrejelzés – 2019

Az időnként kimondottan nyomasztó hangulatú január után február valóságos felüdülés: járni kezd a levegő, új tervek születnek, a légkört lendület, optimizmus hatja át. Azonban adódhatnak zavaros helyzetek is : valóságérzék nélkül könnyű eltéveszteni az irányt…

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

A hónap első napjaiban igen vegyes hatások érvényesülnek. Mint mindig, most is együttesen értelmezendők.

Mars – Plútó kvadrát (Kos – Bak 21°39, bepontosulás február 2)

A február 2-én egzakttá vált erőpróbáló fényszög január utolsó napjaira is rányomta bélyegét és február legelejére is hatással lesz. Mint a Benned lakozó fenevad, Válogasd meg a csatateret ! című bejegyzésekben részletesen szó volt róla, a Mars – Plútó kvadrátok egyaránt destabilizáló energiakombinációk. Nagyfokú stresszt, rendkívül kiélezett konfliktushelyzeteket generálnak, egyszersmind azonban vélt vagy valós korlátaink meghaladására is ösztönöznek. A fényszög legnagyobb veszélye, hogy hatására megszállott ellenőrzési kényszer keríthet hatalmába, a frusztrációkra erőszakkal válaszolunk, a düh természetes érzéseit pedig elemi erejű tombolássá nagyíthatja. Szerencsére egyidejűleg más, jótékony befolyások is érvényesülnek, így a csatakép részévé válni egyáltalán nem szükségszerű. Az energiáik külső – belső rendrakásra is nagyszerűen felhasználhatók.

Szaturnusz – Neptun szextil (Bak – Halak 14°54′, bepontosulás január 31)

A legnagyobb stabilizáló hatást a Neptun és a Szaturnusz január 31-én először bepontosult szextilje képviseli. (Bővebben: Szaturnusz – Neptunusz kapcsolatok) Ez a cseppet sem látványos fényszög úgyszólván egész 2019 folyamán érvényesül.

Jóllehet a nagyvilág eseményeire nem vagyunk képesek hatást gyakorolni, a tudatosság, az energiaszint, a szabad akarattal hozott döntések és választott megélési módok még a legreménytelenebb felfordulásban is esélyt adnak a kedvezőbb forgatókönyvekre. Az általa kölcsönzött realitásérzék, az álmok megvalósítására való hajlandóság kimondott jótétemény, mert nagyszerűen ellensúlyozza az egyidejűleg szintén érvényesülő Jupiter – Neptun kvadrát elszállásra hajlamosító tendenciáit. (Bővebben I. rész, II. rész) . Ez a két fényszög február folyamán is erőteljesen hat.
Vénusz – Uránusz trigon ( Nyilas – Kos 28°55′, bepontosulás február 3-ra virradóan)

Február 3- ra virradóan, a Nyilas és a Kos legvégén (28°55) bepontosul a Vénusz – Uránusz trigon. Ez a kedvező befolyás szintén enyhít a Mars – Plútó fényszög szélsőségein. A vénuszi – uránuszi hatás a szó szoros értelmében felvillanyozhat és arra ösztökélhet, hogy bővítsük kapcsolatainkat, egyszersmind nagyfokú szabadságvágyat, extravaganciát is kölcsönöz. Külső megjelenésünkön merész átalakításokat eszközölhetünk; a kellemes meglepetések váratlan bevételek, ajándékok formájában is érkezhetnek.

Ez a formáció kedvez a flörtöknek, a vidám társasági összejöveteleknek, partiknak, rendezvényeknek is. Kreatív tevékenységgel is jó ötlet levezetni a felgyülemlett feszültséget.

Azonban vigyázat! A Vénusz még ugyanaznap a Bakba lép, ahol már korántsem jellemző rá ez az euforikus hangulat. Ráadásul február 18-án a Szaturnusszal, 22-én pedig a Plútóval képez együttállást. Mindez arra figyelmeztet, hogy ára lehet az Uránusszal képezett trigonja által jelzett könnyebbségeknek. Nem biztos pl., hogy hosszabb távon is építeni lehet ezekre a lehetőségekre, illetve, ami most jó ötletnek tűnik, hosszabb távon problémák forrásává válhat. Egy váratlan szerelmi kaland pl átmenetileg elviselhetőbbé tehet egy holtpontra jutott párkapcsolatot, később azonban már sokféle probléma forrása lehet.

Vénusz a Bakban ( február 3- március 1)

A könnyed, világias bolygó nem érzi magát túl jól a struktúrák, szabályok, felelősségvállalás, önkorlátozás jegyében. A Bak nem nevezhető egy különösebben romantikus alkatnak, lassan lobban szerelemre, érzelmeit nehezen mutatja ki,de azt tartják róla, hogy ha egyszer elkötelezte magát, a nehéz időkben is lehet rá számítani. Diszharmonikus változatainál az érzelmi távolságtartás ridegséggé, a gazdaságos stratégiák fukarsággá fajulnak. Föld jegyként a hosszú távú, értékálló dolgokhoz vonzódik, úgy anyagi, mint érzelmi értelemben stabilitásra, biztonságra törekszik. (Több: Bak Vénusz a horoszkópban)

Azonban e tranzitnak megvannak a pozitívumai is. Közelmúltbeli, társulásainkkal – (főleg szerelmi, szakmai, üzleti jellegűek), hivatásbeli és pénzügyeinkkel kapcsolatos felismeréseinket valószínűleg nem túl kellemes élmények táplálták, de e tranzit idején remélhetőleg világosabb fejjel, derűsebben is képesek lehetünk végig vesézni őket. Ez önmagában is megnövelhetii a kreatív megoldások esélyét.

Újhold a Vízöntőben (Vízöntő 15°45, február 4)

Újhold a Vízöntőben, 2019 február 4, Budapest 22:04

A február 4-i újhold helyi idő szerint 22:04′ kor születik meg, a Vízöntő 15°45′-en.

Az újholdak új ciklusok kezdeteit jelzik: jó ötlet ilyenkor új projekteket kezdeni, górcső alá venni a régi, megcsontosodott szokásokat, viselkedésmintákat, hiedelmeket, a fejlődés új útjait keresni. Most különösen így van ez, hiszen februárban még egyetlen bolygó tolatása sem fékezi a haladást.

Az előző hónap újholdja idején az eklipsz és az egyidejűleg érvényesülő visszahúzó erők miatt egyáltalán nem volt ajánlott új dolgokba belevágni (persze, voltak akiket körülményeik ennek ellenére irányváltásra kényszerítettek, de az más kérdés). Jelenleg azonban a fentebb bemutatott kedvező hatások érvényesülnek és tart még a január 25-én egzakttá vált Mars – Jupiter trigon lendületéből is. A Mars, a Jupiter, a Szaturnusz és a Neptunusz továbbra is saját jegyükben vannak, így hatásuk erőteljesebben és karakterüknek megfelelően nyilvánul meg.

A Vízöntő jövő-orientált jegy, eredeti, szabad szellemű, újító jellegű. A benne létrejött újhold ráadásul segítő fényszöget, szextilt kap a Jupitertől és a Marstól is, így a szerencse kivitelező-erővel kombinálódhat. (Szextilről lévén szó ezúttal sem sült galamb formájában érkezik a jó. A lehetőségeket fel kell ismerni, meg kell ragadni – vagy éppenséggel megteremteni.)

Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy a gyakorlatiasság és a valóságérzék sem a Vízöntőnek sem a Nyilasnak sem a Kosnak nem erőssége, a Halakról már ne is beszéljünk. Így a Jupiter – Neptun kvadrát a tévutak veszélyét is megnöveli. A Mars- Plútó kvadrát a dolgok túltolására hajlamosíthat, a Mars pedig a kiszámíthatatlan Uránusszal való találkozó felé közeledik. Mindez beárnyékolhatja a jó kilátásokat.

Február közepétől fokozatosan olyan hatások is érvényesülni kezdenek, amelyek jelentősen összekuszálhatják a szálakat

Merkúr a Halakban (február 10 – április 20)

Február 10-én a Merkúr, a kommunikáció bolygója a Halakba lép. A logika és az intellektus bolygója ugyan nem érzi jól magát ebben a vizes, érzelmes jegyben, de kárpótlásként fogékonyabbak lehetünk pszichénk képes nyelvének üzeneteire, mint általában. Nem csupán szokatlanságuk miatt érdemes lejegyeznünk álmainkat, hanem azért is, mert hasznos információkat hordozhatnak ébrenlétünk eseményeiről és szereplőiről. Mint később még lesz azonban szó róla, ez a pozíció nem csupán ilyen pozitív megélési lehetőségeket tartogat. Idén, március 6-án kezdődő tolatása miatt a Merkúr a szokásosnál hosszabb időt tölt a Halakban, és ez alatt igen gubancosan kapcsolódik majd a Neptunhoz és a Jupiterhez is. Ez sok zűrzavar, bonyodalom, félreértés forrása is lehet.
Mars – Uránusz együttállás ( Kos 29°05, bepontosulás február 13)

Február 13-án a Kos legvégén bepontosul a Mars – Uránusz együttállás. A Mars, mint tudjuk, a kozmosz akcióhőse, a nyers erő, a cselekvés és a háború princípiuma, és most ráadásul saját jegyében, a forrófejű Kosban tartózkodik. A március 5-ig szintén ugyanebben a jegyben vendégeskedő Uránusz a szokásosnál is nagyobb impulzivitásra és felforgató hajlamra tesz szert, így a Mars ereje is megsokszorozódik.

Ha épp megrekedtünk egy élethelyzetben, talán épp egy ilyen elemi erejű impulzusra van szükség ahhoz, hogy kimozduljunk a holtpontról. De vigyázat: e rendkívül robbanékony bolygóhatások mellett még egy úgynevezett irányított detonáció is kiszaladhat ellenőrzés alól. Ez pedig különösen akkor okozhat felfordulást szerelmi életünkben, családi, baráti viszonyainkban, szakmai területeken, ha az érintett kapcsolatok már eddig is borotvaélen táncoltak, az egyensúlyt csak nagy- nagy erőfeszítésekkel -és egyre több energiával sikerült fenntartani, esetleg már régóta csak önismétlés, egy helyben toporgás jellemezte ezeket az interakciókat. Nos, ha most a tettek mezejére lépünk (vagy éppenséggel a másik fél lendül akcióba) – a cselekedetnek borítékolhatóan meglesz a hatása. Csak nem biztos, hogy pont olyan, amilyet szerettünk volna.

Ne feledjük azt sem, hogy az Uránusz jegy váltásának küszöbén, egy újabb 7 éves ciklus kezdetén állunk. A jegyek utolsó, ún. anaretikus foka mindig valami krízissel, nyomással is kapcsolatban van. Az Uránusz és a Mars találkozása a következő korszak nyitányát, annak meghatározó eseményeit, sorsfordulatait is bevezetheti Emlékezzünk: az Uránusz tavaly májusi, első Bikába lépése szintén a Mars „bábáskodása” mellett zajlott: akkor épp kvadrátban álltak egymással; a Vízöntőben a Mars ráadásul az Uránusz uralma alatt is áll. Összecsattanásuknak személyes szinten és a nagyvilágban is megvoltak a hozadékai (Pl. meglévő háborús konfliktusok eszkalálódása, természeti katasztrófák, gazdasági változások.)

A Mars 13-án bekövetkező jegyváltása előkészítheti a terepet a sokkal nagyobb lélegzetű Uránusz – tranzit számára. A mostanában elinduló folyamatok alaposan fejük tetejére állíthatják eredeti elképzeléseinket, beleértve az újholdkor még olyan ígéretesnek tűnő terveket is. Ez még jó párszor megtörténik majd 2019 folyamán: egy érvvel szól amellett, hogy az évnek ez az időszaka semennyire nem alkalmas a hosszú távú célok belövésére. A körülmények ugyanis nem hónapok, hanem akár néhány óra leforgása alatt is gyökeresen megváltozhatnak.

Mars a Bikában (február 14 – március 31)

Február 14-én újabb jelentős energiaváltást tapasztalhatunk: a Mars száműzetése jelébe, a Bikába lép. Akik értékelték csörtetését a kardinális, lendületes, harcias Kos jegyében, őrjítőnek fogják tartani a komótos, fix Bika által rájuk kényszerített csigatempót. Persze, egyénenként változik, mi okozza a lelassulást. Ha az elmúlt hetekben túlzásokba estünk, két végén égettük a gyertyát, rosszul sáfárkodtunk külső-belső tartalékainkkal, most borítékolható a kiégés. A rossz befektetések, felelőtlenség következményei is kezdenek megmutatkozni. Jó esetben a dinamikus kezdeteket a lassú de biztos építkezés időszaka váltja fel. (Március folyamán a Szaturnusszal majd a Plútóval képezett trigonja az ezt értékelni tudók számára ennek a „receptje” lehet. Na jó, receptek nincsenek, de azért érdemes kihasználni ezt az időszakot; áprilisban ugyanis, amikor a Mars az Ikrekbe lép, és ott a Neptun- Jupiter kvadráthoz csatlakozva egy igen instabil változó T- kvadrát részévé válik, már sokkal bizonytalanabb terepen lehet haladni. A Marsot követően aztán a tavasz és a koranyár folyamán a Nap, a Vénusz, a Merkúr ls az Ikrekbe lép, és részévé válik ugyanennek a T- kvadrátnak. Ez a formáció nagyjából azzal jellemezhető, hogy csak a bizonytalanság, a zűrzavar, az instabilitás a biztos: amennyire lehetséges, ajánlott felkészülni rá.)
Vénusz – Neptun szextil (Bak – Halak 15°29′, bepontosulás február 17)

A Vénusz és a Nerptun február 17-én bepontosuló szextilje nem annyira látványos hatás, de segíthet földközelbe hozni álmainkat, ideáljainkat, fantáziáinkat. Persze, ehhez sok aprómunka, tudatos erőfeszítés szükséges hozzájuk. Lépésről- lépésre haladva, a gyakorlati szempontokat is figyelembe véve, jó esélyeink adódnak megvalósítani üzleti elképzeléseinket, kreatív látomásainkat. Szívügyekben is realistábbá tehet, ami a közkeletű elképzelésekkel ellentétben kimondott előny, ha egy valóságban is működőképes kapcsolatot akarunk. A fényszög sokat enyhít a másnap bepontosuló (gyakorlatilag egyidejűleg érzékelhető) Vénusz – Szaturnusz együttállás hatásán is.

Vénusz – Szaturnusz együttállás : (Bak 16°46′, bepontosulás február 18)

A ledér, vidám Aphrodité és a komor Feladatosztó találkozásai általában nem túl kellemesek, hiszen fájdalmas érzelmi tapasztalatokkal, kiábrándulással, kellemetlen felismerésekkel, magánnyal, anyagi veszteségekkel hozzák kapcsolatba őket. Az együttállások azonban egyszersmind új ciklus kezdetét is jelzik, így az esetleges frusztrációk arra is alkalmat szolgáltathatnak, hogy önsajnálatba merülés helyett töprengeni kezdjünk, mi módon járultunk hozzá mi magunk is a jelenlegi helyzet kialakításához.

A Vénusz és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatairól már többször is szó esett a blogon (Karmikusan terhelt viszonyok ? , Az önbecsapás eszköztárából: “karmikus kapcsolatok”, Valóban szereted magad ?). Jóllehet előkerülhetnek múltunk régi szereplői is, a konkrét személyekhez kötődő fájdalmas tapasztalatok, a kiábrándulás, a kellemetlen felismerések, az anyagi veszteségek nem szükségszerű élményei ennek a bolygókapcsolatnak. Meglehet, hogy csupán a múlt tanulságainak levonásáról, bizonyos leckék elsajátításáról, a tényleges feladatok és felelősségek felismeréséről…és felvállalásáról van szó. Ez pedig akkor is hasznos, ha átmeneti magányban kell rá sort keríteni.

Nap – Uránusz szextil (Vízöntő – Kos 29°21′, bepontosulás február 18)

A szintén 18-án bepontosuló Nap – Uránusz szextil az esetleges mélypontok ellenére, vagy azokat épp motiválóerőként használva hozzásegíthet, hogy kreatív hozzáállással, saját, független nézőpontunkat képviselve javítsunk társas viszonyainkon, anyagi helyzetünkön, és így nagyobb külső- belső függetlenségre tegyünk szert. Bonyolult helyzetekre is adódhat váratlan megoldás, de a problémák elbagatellizálása, a túlságos leegyszerűsítés, kapkodás gondok forrásává is válhat.

Nap a Halakban (február 19 – március 20)

Amikor a Nap a Halakban tartózkodik, a szokásosnál fogékonyabbak lehetünk belső világunk üzeneteire, vallásos, spirituális tapasztalatokra. Erős késztetést érezhetünk, hogy a karakterünknek megfelelő önismereti utakra lépjünk, szellemi útmutatást kérjünk, valamilyen terápiába kezdjünk. Ez nagyszerű, de nem szabad egy pillanatra sem megfeledkeznünk arról, hogy a Halakban uralkodó Neptun nem csupán a transzcendens élmények, magas szintű spirituális tapasztalatok, az istenséggel való eggyé válás, hanem a szemfényvesztés, illúziók, csalódás, csalás, önbecsapás princípiuma is. Utóbbi tévutak veszélyeire idén a szokásosnál is jobban kell figyelni

Telihold a Szűzben (Szűz 0°42′, február 19)

Telihold a Szűzben, 2019 február 19, Budapest 16:53

A teliihold szintén február 19-én teljesedik ki, a Szűz 0°42′-en, helyi idő szerint 16:53-kor. A teliholdképletben igen vegyes hatások érvényesülnek. A Szűz a józan ész, a kritikus gondolkozás, a megkülönböztetés képességének a princípiuma – így aztán nem is kimondottan kellemes az érzelmes Hold számára. Ennek ellenére hasznos felismeréseket tartogathat.

Ellenpólusa, a Neptun uralma alatt álló Halak a tudattalan tartományok parttalan óceánja, ahol minden mindennel egybemosódik. A profetikus erejű látomások, a magasabb törvényekre való ráhangolódás, hiteles spirituális tapasztalatok, teremtő képzelet éppen úgy részei, mint az önbecsapás, csalódás, önsors rontás- főleg szenvedélybetegségek és a valóságelhárítás más módszerei által.

A Szűz Holddal trigont, a Halak Nappal szextilt képez a Mars és az Uránusz. Ezzel egyidejűleg azonban most pontosul be először a Merkúr- Neptum közötti együttállás. Jupiterrel képezett kvadrátjuk igen problémás oldalait a Bak Vénusszal és Szaturnusszal képezett szextil oldja.

E kölcsönhatásokból adódó pozitívumok közé tartozik az éberség, tudatosság, a tudattalan tartalmak kreatív megmunkálására való késztetések – és ezek révén testi-lelki gyógyulás, aha-élmények, ráeszmélés prioritásainkra, feladatainkra, a tápláló és mérgező kapcsolatokra, tevékenységekre. Jó esetben elindul az utóbbiak kiselejtezésének folyamata is. Az esetleges feszültségek kreatív tevékenységekkel terelhetők mederbe. Lehet dolgozni a tudattalan tartalmakkal, álmokkal; ezek a valóságra is kedvező hatással lehetnek. Jó alkalom böjtkúrák, tisztítókúrák kezdésére, meditációra

A lehetséges negatívumok: a túlérzékenység, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elméletek, az önmérgezés különböző formái (toxikus kapcsolatoktól kezdve a kémiai függőségek különböző formáiig, különösen, ha a képletek egyébként is jeleznek ilyen hajlamokat vagy már kialakult függőséget.) Mindez a tényleges lehetőségek elszalasztásának, a nem megfelelő helyre, alanyokra, célokra összpontosított energiák veszélyét is magában hordozza. Utóbbiaknak a továbbiakban nagyon súlyos következményei lehetnek.
Merkúr – Neptun együttállás (15°34 Halak, bepontosulás február 19)

Ez a formáció a teliholdképletben is szerepel, szintén 19-én pontosul be, és azért fontos rá hangsúlyt fektetni, mert a Merkúr tolatása miatt március 24-én, aztán április 2-án is megismétlődik, nem kis zűrzavart jelezve.

E bolygókapcsolódásánál fejlett ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a remények, félelmek, vágyteljesítő fantáziák által keltett képeket szétválasszuk a valós helyzettel kapcsolatos intuícióktól. Bár a telepatikus kommunikáció, környezetünkre hangolódás bámulatos példáinak is tanúi lehetünk, bőségesen adódhatnak félreértések, belemagyarázások is. A szórakozottság, szétszórtság, hiszékenység, pletykálkodás komoly károkat okozhat.

Ugyancsak február 19-én kerül retrográd árnyékba kerül a Merkúr, hogy március 6-án megkezdje március 28-ig tartó tolatását. A bolygóval kapcsolatba hozható területeken (kommunikáció, utazások, közlekedés, okmányok, ügyintézés, mindennemű információcsere, stb. ) innentől kezdve lelassulás, elakadás tapasztalható. Hogy a következő hetek az eddigi felismerések érlelésével, a tudás mélyítésével telnek, vagy pedig az előző és a következő napok zűrzavarainak következményei fognak korlátozni korábbi döntéseink függvénye.

Merkúr – Szaturnusz szextil ( Halak – Bak 16°55, bepontosulás február 20)

A február 20-án bepontosuló Merkúr – Szaturnusz szextil hatékony segítséget nyújthat a valóság talaján való lehorgonyozáshoz, amennyiben kavarás helyett inkább a kivárás, higgadt mérlegelés, a megérzések gyakorlatban való ellenőrzésének taktikájához folyamodunk. Ez kívánatos magatartásformákat azonban, az egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló hatások miatt nem mindig könnyű átültetni a gyakorlatba.
Február 22 – 23: Merkúr – Jupiter kvadrát – Halak – Nyilas 21°06, Vénusz – Plútó együttállás – Bak 22°17, Merkúr – Vénusz/Plútó szextil – Halak – Bak 22°18′)

A február 22-én és 23-án bepontosuló aspektusok már a teliholdképletben is fontos szerepet játszottak.

Általában véve a Vénusz- Plútó találkozói felfokozzák az érzelmeket, szenvedéllyel, motivációval ajándékoznak meg. Ez jó esetben azt jelenti, hogy a számunkra fontos kapcsolatok, ügyek mellett a legvégsőkig kitartunk, a nehézségektől sem visszariadva. A szakmai, üzleti sikerekért, kedvezőbb helyzetbe jutásért, társadalmi emelkedésért (Bak analógiák) keményen megdolgozunk.

Kevésbé szerencsés, ha megszállottá tesz, így nem tudunk lekattanni azokról a személyekről, irányokról sem, amelyek hiábavalósága már egy óvodás számára is nyilvánvaló. ( Bővebben: Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétekMegszállott szerelem, a Mérgező kapcsolatokról más szemszögből, Vénusz – Plútó tranzitok) A kombináció másik veszélye, ha rideg számítás kerekedik felül az emberiességi, érzelmi szempontokon, magunkkal és másokkal szemben kíméletlenek, részvétlenek vagyunk, társulásainkat kizárólag haszonelvű szempontok motiválják. (A megkülönböztetés képessége ebben az esetben is fontos, hiszen destruktív kapcsolatainkkal és saját rossz szokásainkkal szemben a lehető leghatározottabban kell fellépnünk. Energiavámpírokat lepattintani pedig – bukkanjanak fel akár párkapcsolatban, baráti körben, akár szakmai, üzleti interakciók részeként – nem részvétlenségre, hanem egészséges önértékelésre, jó érzékkel, jó helyen, jókor megvont határokra vall.

Sajnálatos módon azonban az egyidejűleg érvényesülő Merkúr – Neptun együttállás, az előző nap, február 22-én bepontosult Merkúr – Jupiter kvadrát hajlamossá tehet átírni a tudattalanból érkező legegyértelműbb üzeneteket is. Lehetséges pozitív hozadéka, hogy bolygókapcsolat nem csak tudásbeli hiányosságainkra irányíthatja rá a figyelmet, hanem arra is, hogy hiedelmeink sem állnak olyan szilárd talajon, mint hittük. Kiderülhet az is, hogy jóllehet biztosak voltunk abban, hogy tökéletesen értjük a dolgokat, halvány fogalmunk nincs az igazságról.

Ötleteink és szavaink gyakran kevésnek bizonyulnak látomásaink kifejezéséhez, vagy utóbbiak köszönőviszonyban sincsenek a tényekkel. Így persze nehéz másokat is meggyőznünk álláspontunkról. Ez azonban sajnos nem mindig konkrét belátás formájában csapódik le, hanem éppen ellenkezőleg: másokat is erőnek erejével akarhatunk meggyőzni fantazmagóriáink valódiságáról. A pénzügyi melléfogások, rossz anyagi és érzelmi befektetések további lehetséges hozadékok.

Nap – Mars szextil (Halak – Bika 9°02′, bepontosulás február 28)

A február 28-án bepontosuló Nap – Mars szextil tudatos közreműködésünkkel megnöveli az energiaszintet, kezdeményezőkészséget, önbizalmat. Az életerőre is jó hatással van, így edzéssel, kiadós sétákkal vagy a vitalitás visszaszerzésének más eszközeivel ellensúlyozhatók a szintén érvényesülő  kártékony Neptun hatások. Mivel víz (Halak Nap) és földjegyű (Bika Mars) kölcsönhatásról van szó, nagyon fontos, hogy fantáziáinknak konkrét formát adjunk (valamilyen alkotótevékenység révén pl), megérzéseinket a valóságban is leteszteljük, dédelgetett projektjeink megvalósítása érdekében nagyon konkrét, a fizikai világban is megfogható, mérhető lépéseket tegyünk. A fényszög kreativitást, spontaneitást kölcsönöz, egyszersmind cselekvésre sarkall, így segítségével remélhetőleg az egyéb bolygóhatásokból adódó halogatási vágy, tehetetlenség, ébren álmodozás, vagy….valljuk be, lustaság is leküzdhetőKapcsolódó

Mars – Plútó kvadrát : válogasd meg a csatateret!

Mars a Kosban tranzitként

Az Uránusz búcsúlátogatása a Kosban

Szaturnusz – Neptunusz kapcsolatok

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Jupiter – Neptunusz kvadrát I. rész, II. rész

Vénusz – Plútó tranzitok

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!