Január – 2019

Már az év első hónapja is sajátos hangulatban kezdődik: négy bolygó áll a saját jegyében: a Mars a Kosban, a Jupiter a Nyilasban, a Szaturnusz a Bakban és a Neptun a Halakban. Ez azt jelenti, hogy hatásuk igen erőteljesen, a karakterüknek leginkább megfelelő módon érvényesül – beleértve a szélsőséges megnyilvánulási formákat is. Érdemes odafigyelni ennek az időszaknak a történéseire, beleértve a „véletlen egybeeséseket” is, hiszen 2019 alaptémáiról, feladatairól és tendenciáiról kaphatunk jelzéseket.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Mars a Kosban : január 1 – február 14

Január 1-jén a Mars jegyet vált: a Halak álmatagságát a Kos tüzes lendülete, kezdeményezőkészsége, harci szelleme váltja fel. Otthonában – ahol február 14-ig tartózkodik, a Mars maximális erővel fejti ki hatását: a tettvágy, szenvedély, kezdeményezőkészség túlcsordul, az indulatok felizzanak, nagy lendülettel követi impulzusait. Ebben az időszakban kevesebb lesz a beszéd, mint a tett, a szavak őszintébbekké és nyersebbekké válnak. Ha eddig nem tudtuk elég hatékonyan motiválni magunkat, jól jön az infúzió ebből a nyers energiából. A kényszer – pihenőkben bővelkedő 2018 még túlságosan friss emléke, vélt vagy valós késedelmeink azonban az egészségesnél jóval nagyobb sebességre is ösztönözhetnek. Úgy véljük, mindent most azonnal kell bepótolni, így aztán alaposan túl is lőhetünk a célon. A Kos Mars nincs túl sok tekintettel mások érzelmeire, inkább az a fontos számára, hogy mielőbb ügyei végére érjen. A gondolkodás, mérlegelés, stratégia kidolgozása sem éppen az erőssége, ezért a nagy lendület nagy- nagy melléfogásokhoz, rossz időzítéshez, az irányok elvétéséhez is vezethet.

Január 2 : Nap – Szaturnusz együttállás (Bak 11°31′)

Figyelemreméltó, hogy a Mars jegyváltásával egyidejűleg egy másik erőteljes hatás is érvényesül: a január 2-án bepontosuló Nap – Szaturnusz együttállás különös súlyt, valamilyen értelemben véve komor tónust ad az új évnek. Az egyéni felelősség, kompetencia, valamilyen tehertétel, önkéntes vagy kényszerű vállalás, teljesítmény, vizsgahelyzet, veszteség fontos témák lesznek – valószínűleg nem csak az esztendő első hónapjában.

A Bakban haladó bolygók és a Kos Mars közötti január és február folyamán létrejövő erőpróbáló fényszögek arra figyelmeztetnek, hogy a csak lendületből, a gyakorlati szempontok, időfaktor figyelmen kívül hagyásával eszközölt kezdeményezések nem sok sikerrel kecsegtetnek. A remélt áttörések helyett ádáz konfliktusok, hatalmi harcok, balesetek, a muníció elpufogtatása lehet az eredmény.

Az évkezdés komor tónusát két kedvezőbb hatás oldja január 4-én.

Január 4 : Merkúr – Uránusz trigon (28°36 Nyilas- Kos)

Az aznap bepontosuló Merkúr – Uránusz trigon (28°36 Nyilas- Kos) villámcsapásszerű felismerések, új ötletek, inspiráló beszélgetések, váratlan találkozások formájában hozhat megkönnyebbülést. Ezek azonban inkább elméleti jellegű útmutatással szolgáltak, gyakorlatba történő átültetésük hosszú hónapokat is igénybe vehet. A fényszög azonban türelmetlenné is tehet, így hiába vannak értékes sziporkák is az ötletdömpingre, az elnagyolt részletek megbosszulják magukat.

Jamuár 4 : Nap – Neptun szextil (14°09 Bak – Halak)

Szintén 4-én pontosul be egy Nap – Neptun szextil (14°09 Bak – Halak). E fényszög hatására az élet sokkal kellemesebb helynek tűnik, a fantázia megélénkül, de konkrét erőfeszítés nélkül az ihlet tovaszáll. Ezekben a napokban érdemes eltöprengeni, hogy milyen konkrét lépéseket tettünk eddig, hogy nem kielégítő feltételeinket és társulásainkat igényeinknek megfelelőbbekre cseréljük, vagy ha nem kerítettünk rá sort, mi mindent tehetünk meg mostantól kezdve ? És ha nincsenek kész megoldások, receptek, hogyan terelhetnénk olyan mederbe kreatív energiáinkat, hogy mi magunk rukkoljunk elő velük ? Mint mindig, most is sokat profitálhatunk, ha odafigyelünk álmainkra és többi, belső világunkból más formában érkező üzenetekre ( pl. váratlan késztetések, felismerések, sejtelmek, „véletlen egybeesések”, jelzés értékű találkozások, stb)

Január 5 – január 24 : Merkúr a Bakban

Január 5-én a Merkúr átlép a Bak jegyébe, ahol január 24-ig tartózkodik. A váltás érezhető változásokkal jár: jóllehet az információ áramlása továbbra sem a leggyorsabb, strukturáltabbá, lényegre törőbbé, egyértelműbbé válik, mint az elmúlt két hónap folyamán. A Nyilas elméleti fejtegetései helyett a dolgok praktikus aspektusa, megvalósíthatósága kerül előtérbe. A határidők, mérhető eredmények is nagyobb jelentőséget kapnak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…
Január 6:  újhold és részleges napfogyatkozás a Bakban (15°25′)

Újhold és részleges napfogyatkozás a Bakban, 2019 január 6, Bp 02:28′

Január 6-án, helyi idő szerint 02:28 -kor kerül sor a Bak 15°-on az év első részleges napfogyatkozására. Mivel a Bak a 10 mundánház ura, az újhold által jelzett változások valószínűleg szakmai -és hivatásbeli kérdésekkel is összefüggnek.

A két fővilágítót a Szaturnusz ( határ, struktúrák, lezárások, fegyelem, kitartás, autoritás, felelősség) és a Plútó ( válság, halál, újjászületés, regeneráció, túlélés, ösztönök) fogja közre. A napfogyatkozások egyébként is olyan kezdeteket jeleznek, amelyekre nem egészen önszántunkból, hanem valamilyen nyomás, kényszer, veszteség hatására kerítünk sort. A két kozmikus terminátor „szendvicsébe” préselt újhold azonban most a szokásosnál is nyomatékosabban sejteti, hogy a későbbi megújuláshoz válságokon vagy legalábbis gyökeres szemléletváltásokon keresztül vezet az út.

Az újholddal kapcsolatba hozható események és folyamatok fontos jelzéseket adhatnak a 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás témáiról is (esetleg épp annak az előzményei) . Az eklipsz valószínűleg hatással lesz a világgazdaságra, hatalmi struktúrákra. (Ez 2019 és 2020 többi, a Bak – Rák tengely mentén, a Szaturnusszal és a Plútóval kapcsolatot képező fogyatkozására is érvényes). Ugyanezen a napon az Uránusz is abbahagyja tolatását: a dolgok most már valóban kimozdulnak a holtpontról; az eklipszek idején szokásos váratlan fordulatokból pedig több juthat a szokásosnál.

Január 6 : az Uránusz direkt stacionáriusba vált

Január 6 az Uránusz abbahagyja tavaly ősz óta tartó tolatását és direkt stacionáriusba vált. Tekintettel arra, hogy az irányváltás egy eklipsszel esik egybe, nem biztos, hogy sok kellemes meglepetést tartogat. Legjobban akkor használhatjuk ki az uránuszi energiákat, ha sort kerítünk azokra a változtatásokra, amelyeken retrográd szakaszának időszakában törtük a fejünket. A direkt stacionáriusba váltó Uránusz hatására erős késztetést érezhetünk, hogy az általa befolyásolt életterületeken és témákat illetően nagyobb mozgástérre, szabadságra, több rálátásra tegyünk szert, más szempontokból is megvizsgáljuk a dolgokat, új irányokba nyissunk. Mindez bátorságot, egészséges kockázatvállalási kedvet is követel.

Január 7 – február 3 : Vénusz a Nyilasban

Január 7 -én a Vénusz elhagyja a Skorpió alvilági tartományait és belép a kalandvágyó, társaságkedvelő Nyilas jegyébe. A szerelem, szórakozás, anyagiak jelölője jobban érzi magát ebben a nagyvilági jegyben, mint a Skorpióban. Humorérzéke, könnyedsége, optimizmusa révén jobban kezelhetők az időszak kihívásai de felületessége, hajlama arra, hogy kibújjon a felelősség alól, elbagatellizáljon, ideológiáival és vágyfantáziáival átszínezze a valóságot néhány hét múlva komoly problémák forrásává válhat.

Január 8 : Merkúr – Mars kvadrát (Bak – Kos 04°55 )

A január 6-i eklipsz- jelezte feszültségek 8-án, amikor a Merkúr és a Mars kvadrátja bepontosul, tovább izzanak. Személyes szinten a Mars és Merkúr erőpróbáló bolygókapcsolata szellemileg aktívabbá is tehet, egyszersmind azonban nehezünkre esik a lazítás. Ez a formáció rendkívül balesetveszélyes is: a Merkúr uralja a járműveket, a Mars pedig a vitákat, hirtelenkedést, baleseteket, sérüléseket -így legyünk nagyon óvatosak vezetés közben. Szócsatákba bonyolódni sem kifejezetten ajánlott most, hiszen még a barátságosan induló beszélgetések is váratlan veszekedésbe torkollhatnak, az érintett felek pedig aligha fognak engedni igazukból. Szerződések megkötésére, üzleti tranzakciókra, utazásokra, műszaki cikkek vásárlására sem ezek a napok a legalkalmasabbak.

Január 11: Nap – Plútó együttállás (Bak 20°56 )

Január 11-én, amikor a Nap eléri a Plútót, a január 2-i Nap – Szaturnusz együttállás, illetve a január 6 eklipsz témái újabb adalékokkal bővülhetnek. A nyomás elviselhetetlenné fokozódhat. Jóllehet ez a találkozás kedvez a lélek mélyére való leásás és a minták tudatosítása, átalakítása folyamatának, túlságosan intenzívvé, hiperkritikussá, vitatkozó kedvűvé is tehet. A rögeszmésség, paranoia, hatalmi harcok szintén jellemző hozadékok lehetnek. (A Mars csak 21-én éri el a Szaturnusz-kvadrátot, Plútóval képezett erőpróbáló fényszöge pedig csak február 2-án pontosul be, de már most is igen nehezen kezelhető a feszültség. Erőből, lendülettel, lelkesedéssel megoldani mélyen gyökeredző gazdasági, társadalmi problémákat azonban csak még nagyobb felfordulást eredményezhet.) A krízis jelei egyéni és kollektív szinten egyaránt megtapasztalhatók. Világszerte újabb erőszakos események tanúi lehetünk. (Kapcsolódó : Nap – Plútó fényszögek a horoszkópban)
A patthelyzetek január 13-án tovább fokozódnak. ( Természetesen az itt bemutatott hatások ezúttal sem elszigetelten érvényesülnek, hanem összeadódnak.)

Január 13 : Merkúr – Szaturnusz együttállás (Bak 12°51)

A január 15-án bepontosuló Merkúr – Szaturnusz együttállás tovább fokozza a Nap – Plútó találkozó intenzítását. A Szaturnusz és a Merkúr együttállások egyébként sem kimondottan szívderítők, de pozitívumuk, hogy összeszedetté, céltudatossá tesznek. Ezek a napok nem kedveznek a felületes tereferének, de annál alkalmasabbak arra, hogy komolyan elmélyedjünk egy adott témában, kidolgozzuk az eddig elnagyolt részleteket, elkötelezzük magunkat egy irány mellett és a teendőkhöz lássunk. A szavak áradatát tettek, kézzel fogható, mérhető eredmények váltják fel, a hatékonyság, a feladatok teljesítése (beleértve a saját magunkkal szembenieket is), az értelmes célok kitűzése és megvalósítása pedig a szaturnikus depresszió egyik leghatékonyabb ellenszere. (Kapcsolódó: Merkúr – Szaturnusz erőpróbáló fényszögek a horoszkópban és tranzitként)

Január 13 : Jupiter – Neptun kvadrát (Nyilas – Halak 14°22)

2019 egyik meghatározó fényszöge, a Jupiter – Neptun kvadrát január 13- án pontosul be először. Hatása már november vége óta érződik. Mint más bejegyzésekben már részletesen szó volt róla, a két bolygó erőpróbáló fényszöge elhomályosítja a tisztánlátást, a lehetőségek túlértékelésére és a kockázatok alábecsülésére hajlamosíthat. Olyan életérzések jellemzők rá, mint a zavarodottság, ingadozás a vérmes, mindenfajta valóságalapot nélkülöző remények és a kiábrándultság, hol melankolikus hol euforikus hangulat, szétszórtság, álmodozás. E trükkös fényszöggel kapcsolatos tudnivalókat a Jupiter – Neptun kvadrát I. rész, II. rész című bejegyzések tárgyalják A Jupiter – Neptun kvadrát 2019 őszéig érezteti hatását. Háromszor pontosul be: először január 13-án ( így az év első hónapjában mindvégig erős befolyást gyakorol; legintenzívebben január 12 – 16 között). Másodszor június 19 – én válik egzakttá, hatása június 16 – 22 között a legerősebb. Utolsó bepontosulására szeptember 21-én kerül sor ; befolyása október közepéig érződik.

Január 14 : Merkúr – Neptun szextil (14°24′ Bak – Halak)

A másnap bepontosuló Merkúr- Neptun szextil segíthet ráérezni az egészséges arányokra, így talán nem rugaszkodunk túl messze a valóságtól

Január 18 : Vénusz – Mars trigon (Nyilas – Kos 11°53)

A január 18-án egzakttá váűló Vénusz – Mars trigon kis vidámságot, könnyedséget hozhat. Tüzes, szenvedélyes flörtöt jelezhet. Hogy hosszabb távon is tombol majd a szerelem vagy csak időszakos fellángolásról van szó, a képlet egyéni adottságaitól függ. Mivel a Vénusz a Neptunnal képezett kvadrát felé közelít és a Mars – Szaturnusz erőpróbáló fényszöge is hamarosan bepontosul, szívügyekben nem árt az óvatosság. A könnyed, vidám kikapcsolódásnak induló szerelmi kalandoknak ugyanis komolyabb következményeik is lehetnek, a most kialakuló szerelmi háromszögek pedig olyan fájdalmas helyzetek elé állíthatnak, amelyekben nagyon nehéz jó döntéseket hozni. Kedvezőbb esetben vágyainkat, érzelmi és biztonsági szükségleteinket a gyakorlatban is hatékonyabban tudjuk érvényesíteni.

Január 18 Merkúr – Plútó együttállás (Bak 21°11)

A nap légkörét némiképpen beárnyékolja a Merkúr találkozása a Plútóval. Ez a tranzít meglehetősen intenzív, és rögeszméssé tehet, arra azonban kiválóan alkalmas, hogy a dolgok mélyére hatoljunk, titkokat derítsünk ki . Egyszersmind azonban minket is, környezetünket is vitákra hajlamosíthatja. Ezekben az áldatlan interakciókban egy jottányit sem vagyunk hajlandó engedni igazunkból, bizonyos gondolatunk makacsul befészkelik magunkat tudatunkba, esetleg ismerőseink próbálnak meggyőzni arról, hogy valami, amit mindannyian feketének látunk, tulajdonképpen hófehér. Szerencsésebb, ha vitás kérdések tisztázását későbbre halasztjuk. Mivel a Plútó terrorcselekményekkel, erőszakkal, tömegszerencsétlenségekkel is kapcsolatba hozható, a nagyvilágban is nyugtalanító fejleményekre számíthatunk.

Január 19: Nap – Uránusz kvadrát (Bak – Kos 28°39)

A Nap másnap bepontosuló kvadrátja az Uránusszal további olaj a tűzre. (Ez a fényszög az előző 3 – 4 napban is érződött és a következő 3 -4 nap folyamán is hat.) A dolgok finoman szólva is változékonnyá válnak. Az Uránusz szabadságot akar minden áron, a Bakban a Nap biztonságra, kiszámíthatóságra és a status quo fenntartására törekszik -így bizonyos helyzetek, kapcsolatok váratlanul megszakadhatnak. Minden feszültség és bosszúság, váratlan véletlensorozat ellenére, amit az ilyen fényszögek tartogathatnak, érdemes odafigyelni ezeknek a napoknak a történéseire, ugyanis jelzéseket adhatnak arról, hogy milyen témákkal és milyen életterületeken akad feladat a következő hónapok során. (Kapcsolódó : Nap – Uránusz kvadrátNap – Uránusz fényszögek a horoszkópban )

Január 20-án, amikor a Nap belép a Vízöntő jegyébe, kezdődik el az igazi tél. A barátok, csoportok, közösségek, ideálok, hosszabb távú tervek most kiemelkedő fontosságúvá válnakJanuár 21: telihold és teljes holdfogyatkozás az Oroszlánban

Teljes holdfogyatkozás az Oroszlánban – 2019 január 21, Bp 06:16′

A január 21 -i teljes holdfogyatkozás (Oroszlán 0°51, helyi idő 06:16′) az utolsó az Oroszlán – Vízöntő tengely mentén zajló 2017 – 2018-as eklipszek sorozatából. A Nap, a Hold és az Uránusz egy T- kvadrátot képez, gyújtópontjában a Kos legvégén tartózkodó, izgága Uránusszal. Ez önmagában is zűrzavaros helyzetekre figyelmeztet.

Az eklipszképletben más hatások is összeadódnak: az aznap bepontosuló Vénusz – Neptun kvadrát és Vénusz – Jupiter együttállás, a Mars – Szaturnusz kvadrát, valamint a január 18, 19-én egzakttá vált fényszögek – ld fentebb. A minimum, ami még elmondható: nem mind arany, ami fénylik (Vénusz együttállásban a Jupiterrel, kvadrátban a Neptunnal). Ami rövid távon jó megoldásnak tűnik, nem biztos, hogy hosszú távon is az. Stratégia nélkül, spontán impulzusoktól vezérelten, erőből, lendületből nekimenni korlátoknak, struktúráknak, autoritásfiguráknak (Mars – Szaturnusz kvadrát) egyéni és kollektív szinten is jellemző magatartásforma lehet. Helyzete és helyszíne válogatja, jogos -e a lázadás, értelmes -e a projekt. Az azonban bizonyos: a cselekvés ebben a formában még nagyobb ellenállást vált ki, a lendület kifullad, az energia szétforgácsolódik. Kapcsolódó : Nap – és holdfogyatkozások (eklipszek) tematikus oldala

Január 21: Vénusz – Neptun kvadrát (Nyilas – Halak 14°35)

A szintén 21-én bepontosuló Vénusz Neptun kvadrát érzelmi és anyagi szempontból jelez zűrzavaros helyzeteket. A túlságosan rózsaszín szemüveg, a naivitás, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elvárások, a rossz helyre befektetett energia üzleti- és szívügyekben szinte törvényszerűen vezetnek csalódáshoz. Bővebben : Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Január 21: Mars – Szaturnusz kvadrát (Kos – Bak 13°45)

Ugyancsak január 21-én válik egzakttá a Mars – Szaturnusz kvadrát. E fényszög hatására már napok óta úgy érezhettük, behúzott kézifékkel biciklizünk -és ez a fíling a következő hét nap folyamán is elkísér. A Mars és a Szaturnusz erőpróbáló fényszögei (együttállás, kvadrát, kvinkunx, szembenállás) igen frusztrálóak, hiszen úgy tűnik, még a legapróbb lépés is akadályokba ütközik, az energia elszivárog, a hatékonyságot pedig a düh, a frusztráció, tehetetlenség érzései is fékezik. Arra irányuló igényünket, hogy újra szabadon, önállóan dönthessünk életünkről, most a Vízöntő Nap is erősíti. Remélhetőleg nem az impulzív döntések, hanem a később gyakorlatba ültethető látomások formájában. Kapcsolódó : Mars – Szaturnusz kvadrát

Január 22 : Vénusz – Jupiter együttállás (Nyilas 16°)

A Vénusz – Jupiter együttállás szintén része az eklipszképletnek. A Kis-és Nagy Jótevő találkozásai általában igen jótékonyaknak tekinthetők, itt azonban, Neptunnal képezett erőpróbáló fényszögeik és a zűrös holdfogyatkozás miatt inkább az árnyoldalak érvényesülhetnek. Magyarán, hajlamossá válhatunk arra, hogy alaposan elvessük a sulykot. A túlzott költekezés (pl. bánat űző vásárlás), az új évi edzésprogramot borító nagy zabálás és az ennek hatására felszaladó kilók, az ésszerű szakítást követő békülés Mr. vagy Ms Alkalmatlannal, esetleg egy, még náluk is alkalmatlanabb új partner begyűjtése a legtipikusabb példák a lehetséges bonyodalmakra.

Január 23 : Merkúr – Uránusz kvadrát

  Ez a fényszög a műszaki eszközök, kommunikációs csatornák ilyenkor szinte „kötelező” zavarain kívül más típusú malőröket is tartogathat Figyelmünket izgalmas (vagy annak vélt) témák, események és derült égből villámcsapásként kitörő perpatvarok terelhetik el valóban lényeges teendőinkről, az elkalandozás „jutalma” pedig elveszett vagy ellopott, megrongálódott holmik, kisebb-nagyobb balesetek, mulasztások formájában érkezhet. Szó sincs róla, szükség van ezekre a megvilágosító felismerésekre, a sors azonban meglehetősen kellemetlen formában hívhatja fel a figyelmet hiányosságainkra és tényleges feladatainkra.

Január 24 – február 10 : Merkúr a Vízöntőben

Január 24 -én a Merkúr a Vízöntőbe lép. Az információcsere bolygójának felüdülés újra levegős száguldozni a Bakban való bukdácsolás követően. Akárcsak nekünk: gondolataink letisztulnak, elfogulatlanabbakká válnak, eredeti stílusban fejezzük ki mondanivalónkat, döntögethetünk úgy is tabukat, hogy közben ne kelljen késhegyig menő vitákba bonyolódni. Ügyeinket madártávlatból szemléljük, így jobban rájuk is látunk, ha azonban elefántcsonttoronyba zárkózunk, el is távolodhatunk a valóságtól. Ha eddig a rossz idő, munkahelyi elfoglaltságok miatt nem sok időt tölthettünk a szabadban, most minden idegszálunk friss levegőre sóvárog. A levegőváltoztatás a szó átvitt értelmében is ajánlatos, a nagy túlzások azonban kerülendők.

Január 25 : Mars – Jupiter trigon Kos – Nyilas 16°39

A január 25-én bepontosuló Mars – Jupiter trigon hatása szintén érződött már az előző napokban is, és szinte a hónap végéig kitart. A Nyilas Jupiter inspirációt ad a Kos Mars lendületéhez. A kezdeményezőkészség, kockázatvállalási kedv szerencsével, a harci szellem nagy látomásokkal párosul. A végeredmény lehet egy válsághelyzet (pl. a január 6-i napfogyatkozás, január 21-i holdfogyatkozás meg a hónap folyamán érvényesülő többi erőpróbáló befolyás által jelzettek) hatására történő merész, de szerencsés ugrás. És lehet öncélú, önpusztító lázadozás, rosszul felmért erőviszonyok és tartalékok mellett kezdeményezett háború, a muníció idő előtti elpufogtatása kollektív és egyéni szinten. 2019 egyik legfontosabb fényszöge, a január 13-án először bepontosult Jupiter – Neptun kvadrát (bővebben I. rész, II. rész) növeli a tévedések kockázatát. Ezekben az esetekben a hit fanatizmusba, a kockázatvállalás a sors kísértésébe csaphat át, egészséges kihívások helyett pedig felelőtlen, magunkra és/vagy másokra/életképes projektjeinkre veszélyes kalandokra pazarolhatjuk azt az energiát, aminek egész évben ki kellene tartani. Ezért sokkal ésszerűbb a nagy változtatások, nagy projektek kezdeményezésével bevárni a második, az Oroszlán Mars és a Nyilas Jupiter közötti trigont ( 2019 július 25), amikorra már letisztultabb a kép. Kapcsolódó : Mars – Jupiter fényszögek a horoszkópban

Jamuár 30: Nap – Merkúr együttállás (Vízöntő 10°47′)

Nap – Merkúr együttálláshatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven, rögeszméinkhez ragaszkodva tálalni mondanivalónkat. Önfegyelmet nagyon nehéz gyakorolnunk és az sem segít, hogy a valós problémákat nem lehet jó csengő frázisokkal, pótcselekvésekkel, logikusnak tűnő érveléssel és pozitív gondolkodásnak álcázott valóságelhárítással eltussolni. Ez a tranzit meglehetősen szókimondóvá is tehet, az elhamarkodott kijelentések sok kárt okozhatnak.

Január 31: Szaturnusz – Neptun szextil (Bak – Halak14°54)

Január 31-én bepontosul 2019 egy másik jelentős fényszöge is,a Szaturnusz – Neptun szextil . Az egész év folyamán érvényesülő jótékony hatás elegendő realitásérzéket adhat, hogy a Jupiter – Neptun kvadrát időszakában se veszítsük el fejünket, megkülönböztessük a látszatot a valóságtól, a sokféle álom, fantázia, lehetőség közül kiragadjuk a legéletképesebbeket és átültessük őket a valóság talajára. Az esetleges csalódásokon, kudarcokon, az elhanyagolt vagy épp nyakunkba szakadt kötelezettségeken keresztül most az is körvonalazódhat például: milyen életterületeken kell komolyabban munkálkodnunk aannak érdekében, hogy valóság közelbe hozzuk álmainkat, nagyobb realitásérzékre tegyünk szert – amivel nem csupán a későbbi csalódásoktól kíméljük meg magunkat, hanem az eddigieknél jobb döntéseket is hozhatunk, melyek azok a célok és kapcsolatok, amelyekbe érdemes további energiát fektetnünk és melyek azok, amelyekről kezdettől fogva tudtuk, hogy fekete lyukként csapolják forrásainkat.
Kapcsolódó

Nap – és holdfogyatkozások tematikus oldala

Sorsfordulók hírnökei : nap-és holdfogyatkozások

Mit hoz 2019 ?

Nap – Szaturnusz együttállás tranzitként

Mars a Kosban

Mars – Szaturnusz kvadrát

Neptun  – Jupiter kvadrát i. rész, II. rész

Szaturnusz a Bakban

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!