Mit hoz 2019 ?

2019 jelentősebb bolygóhatásai

Sorsformáló évnek ígérkezik 2019, amelynek során jelentős gazdasági, társadalmi átalakulások várhatók. Egyéni szinten is döntéshelyzetek, válaszutak előtt állunk. A személyes és a kollektív felelősség egyaránt nagy, miközben a megfelelő irányt belőni nem könnyű.

Már az év első hónapja is sajátos hangulatban kezdődik: négy bolygó áll a saját jegyében: a Mars a Kosban, a Jupiter a Nyilasban, a Szaturnusz a Bakban és a Neptun a Halakban. Ez azt jelenti, hogy hatásuk igen erőteljesen, a karakterüknek leginkább megfelelő módon érvényesül – beleértve a szélsőséges megnyilvánulási formákat is.

A januári előrejelzésben részletesen is szó lesz a havi bolygóhatásokról. Érdemes odafigyelni ennek az időszaknak a történéseire, beleértve a „véletlen egybeeséseket” is, hiszen 2019 alaptémáiról, feladatairól és tendenciáiról kaphatunk jelzéseket. Január 1-jén a Mars jegyet vált: a Halak álmatagságát a Kos tüzes lendülete, kezdeményezőkészsége, harci szelleme váltja fel. Sokan gondolják úgy, hogy a kényszerpihenőkben bővelkedő 2018 után ideje a tettek mezejére lépni. Ezzel egyidejűleg azonban egy másik erőteljes hatás is érvényesül: a január 2-án bepontosuló Nap – Szaturnusz együttállás különös súlyt, valamilyen értelemben véve komor tónust ad az új évnek. Az egyéni felelősség, kompetencia, valamilyen tehertétel, önkéntes vagy kényszerű vállalás, teljesítmény, vizsgahelyzet, veszteség fontos témák lesznek – valószínűleg nem csak az esztendő első hónapjában.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…
Bolygók a jegyekben, fontosabb fényszögek

Jelen bejegyzésben csak 2019 legfontosabb bolygóhatásait tárgyalom; a rövidebb távon aktuálisakat ezután is a havi előrejelzések mutatják be.

Asztrológiai szempontból igen jelentős, hogy a két kozmikus törvényalkotó, a Jupiter és a Szaturnusz a saját jegyükben halad. A Bak Szaturnusz és a Nyilas Jupiter sajátosságaival már sok bejegyzés foglalkozott a blogon. Ezek a linkekre kattintva érhetők el. Jóllehet egy-egy bolygó uralmi helyzete önmagában véve pozitívumként értékelendő, ahhoz, hogy teljes képet alkossunk, a többi égitesttel képezett kapcsolataikat is meg kell vizsgálnunk.

Jupiter – Neptun kvadrát

Saját otthonában a Jupiter elvileg igen jótékonyan fejti ki hatását. A Nyilas tüzes jegy és a 9 mundánház (világnézet, hit, magasabb szintű tanulmányok, nagyobb utazások, külkapcsolatok, külkereskedelem, álmok, nagyobb lélegzetű tervek, stb) fölött uralkodik. E jegyben való vendégeskedése során jó esetben késztetést érezhetünk arra, hogy tágítsuk látókörünket, bővítsük ismereteinket, megértsük a magasabb összefüggéseket, önismereti tanulmányokba kezdjünk, a szó konkrét és átvitt értelemben is utazzunk.

Jelen tranzit idején azonban sokkal több realitásérzékre lesz szükség, mint egyébként. Ha azt várjuk, hogy a sült galamb majd magától a szánkba röpül, alaposan melléfoghatunk. Ez azért van így, mert Nyilason való áthaladása során a Jupiter szinte végig kvadrátot képez a Neptunnal.

Mint más bejegyzésekben már részletesen szó volt róla, a Jupiter és a Neptun erőpróbáló fényszöge elhomályosítja a tisztánlátást, a lehetőségek túlértékelésére és a kockázatok alábecsülésére hajlamosíthat. E trükkös fényszöggel kapcsolatos tudnivalókat a Jupiter – Neptun kvadrát I. részII. rész című bejegyzések tárgyalják

A Jupiter – Neptun kvadrát 2019 őszéig érezteti hatását. Háromszor pontosul be: először január 13-án ( így az év első hónapjában mindvégig erős befolyást gyakorol; legintenzívebben január 12 – 16 között). Másodszor június 19 – én válik egzakttá, hatása június 16 – 22 között a legerősebb. Utolsó bepontosulására szeptember 21-én kerül sor ; befolyása október közepéig érződik.

Szaturnusz – Plútó együttállás

Jóllehet együttállásuk csak 2020 január 12-én pontosul be, a Plútó és a Szaturnusz már idén tavasszal is elég közel van egymáshoz ahhoz, hogy ízelítőt kaphassunk a találkozásuk által fémjelzett új ciklus hangulatából (Legközelebb 2019 áprilisában lesznek egymáshoz, amikor a Szaturnusz a Bak 20°-án, a Plútó pedig a jegy 23°-án tartózkodik, de március, május, június folyamán is érzékelhető a hatás. 2019 decemberében majdnem pontos lesz együttállásuk..)

A két kozmikus terminátor találkozásait veszélyes időszakokként tartja számon a mundán asztrológia. A XX. században egyebek mellett az I és a II világháború valamint a hidegháború kirobbanásával hozhatók kapcsolatba. Leslie Hale ezt írja egy régebbi cikkében: „És valóban, ez veszélyes időszak lesz a világban, amikor nagyon sok minden megtörténhet….és meg is fog történni. Az együttálláskor kulminálódó események már jóval a fényszög bepontosulása előtt elkezdődnek.

A Szaturnusz – Plútó kapcsolat megszilárdult hatalmi struktúrákat, lehetséges nukleáris eseményeket és többféle szinten megnyilvánuló korlátozásokat jelez. Világméretű recesszió várható. Ez korlátozó jellegű tranzit és úgy személyes életünkben mint a nagyvilágban megszorításokat kell átélnünk. Ez a tranzit mindenkit érint, akiknek a kardinális jegyek 20° – 24°- án állnak bolygóik.

A Szaturnusz – Plútó együttállás stresszes időszak lesz, és korlátozásokat, anyagi veszteséget, lehetséges háborút, változást és átalakulást jelezhet. Sok minden változik meg és alakul majd át vagy zárul le ebben az időszakban, Nem lesz könnyű.”

Ebből kifolyólag egyáltalán nem mindegy, hogy 2019 folyamán milyen döntéseket hozunk, milyen folyamatokat táplálunk, mire fordítjuk anyagi és egyéb természetű forrásainkat. Hosszabb távon a szó szoros értelmében vett túlélés is múlhat azon, hogy a megfelelő irányokba indulunk-e, a bennünket is tápláló ügyekbe, személyekbe  fektetjük energiánkat. Az elpufogtatott muníció, a nem megfelelően csoportosított tartalékok hosszú távú megrekedést, egzisztenciális válsághelyzeteket eredményezhetnek – és akkor még nagyon finoman és optimistán fogalmaztam.

Szaturnusz – Neptun szextil

A fentebbiek fényében érthető, hogy a terjeszkedés, optimizmus, vállalkozó szellem jupiteri valamint a felelősségvállalás, önfegyelem, valóságérzék szaturnuszi energiáinak kiegyensúlyozása most fontosabb, mint általában. A Szaturnusz – Neptun szextil szerencsére jótékonyan ellensúlyozhatja a Jupiter – Neptun kvadrát hatását, és segíthet elkerülni az összeütközést a Szaturnusz – Plútó együttállás által jelzett sziklafallal is. Mivel szextilről van szó, befolyásának kihasználásához tudatos közreműködésünkre van szükség. Vagyis: álljunk két lábbal a földön. Horgonyozzunk le. Alapozzunk. A valóság a barátunk, nem pedig ünneprontó. Először és elsősorban a „MI VAN”- kereteivel dolgozzunk. És csak ez után, kizárólag ez után adjuk át magunkat azoknak a látomásoknak, ahogy a dolgok vágyálmainkban megjelennek. Ily módon idővel valóban átalakíthatjuk valóságunkat, nem pedig annak pótlékával csapjuk be magunkat. A két bolygó közötti 60°os fényszög először január 31-én pontosul be ( legintenzívebben január 24 – február 10 között hat), másodszor június 18-án (legintenzívebb június 15 – 28 között), végül pedig november 9-én

Az Uránusz visszatér a Bikába

Március 5-én az Uránusz visszatér a Bikába és ebben a jegyben is marad 2026- ig. Ez a tranzit szintén jelentős átalakulások kezdetét jelzi, melyekből 2018 május 16 – november 6 között már kaphattunk némi ízelítőt. Dave Coleman : Bika Uránusz tranzitok a történelem tükrében című, terjedelmes cikkében így foglalta össze a valószínűsíthető változásokat. „ A Bika Uránusz -tranzitokhoz társítható történelmi időszakok eseményeit tanulmányozva az alábbi tendenciák körvonalazódnak. Ezeket az időszakokat jelentős gazdasági reformok és felbolydulások fémjelzik, beleértve a munkával, munkaerővel kapcsolatos találmányokat, a súlyos pénzügyi összeomlásokat és következményeiket; határvillongások, területi konfliktusok, területek megszállása, jelentős technológiai fejlődés, új, lényeges, területeket, földeket, határokat érintő törvények megalkotása, földrajzi, domborzati változások, az immunológia fejlődése, eredmények a baktériumok és a vírusok kutatásában, hatalmas épületek megtervezése, építésük elkezdése, befejezése, vagy éppenséggel összeomlása. Ezek egy része manapság inkább üzleti és kereskedelmi jellegű, a múltban inkább vallásos jellegűek voltak, a mágnesesség, földmágnesesség kutatásában elért eredmények, a szokásosnál intenzívebb földrengések, árvizek, aszályok, lavinák és más természeti csapások, amelyek jelentős károkat okoznak a gazdálkodásban, élelmiszer termelésben, így éhínség követi őket.”
Jupiter a Bakban

2019 december 2 -án a Jupiter belép a Bakba, ahol 2020 december 19-ig tartózkodik.. A Nagy Szerencse princípiuma nem érzi magát túlságosan jól, esésben van a Szaturnusz által uralt puritán jegyben. Ez már önmagában is a tartalékok szűkösségére, gazdasági problémákra figyelmeztethet. Természetesen valóságérzékkel, kitartással, gazdaságos stratégiákkal ebből az állásból is kihozhatók jó dolgok. A Nyilas Jupiter tranzit idején elpazarolt tartalékok, nem kihasznált lehetőségek azonban mostanra alaposan megbosszulhatják magukat.

Bakon való áthaladása során, 2020 folyamán a Jupiter együttállást képez majd a Plútóval., 2020 őszén pedig az akkor ismét Bakban tolató Szaturnuszhoz is elég közel kerül. (Együttállásuk majd a Vízöntőben pontosul be 2020 december 21-én, egy újabb ciklus kezdetét jelezve – de már a Bakban is érvényesül a hatás.) Jóllehet ez még csak a 2019-es előrejelzés, annyit hozzá kell tennem, hogy 2020 második fele, amikor a Jupiter, Szaturnusz és a Plútó egyaránt a Bakban tartózkodik, a Mars pedig a Kosban tolat, nagy próbatételeket tartogató időszaknak ígérkezik. Asztrológusok egybehangzó véleménye szerint akár átfogó, pusztító erejű fegyveres konfliktusokat is jelezhet. Remélem, mindannyian akik ezen az állásponton vagyunk,  tévedünk.

Jupiter – Uránusz trigon

A Bika Uránusz és a Bak Jupiter közötti trigon december 15-én pontosul be és jelezhet szerencsés áttöréseket. Ez a többet ésszel mint pénzzel típusú gazdaságos stratégiák formációja is lehet. Az esetleges válsághelyzeteket találékonyság, gazdaságos megoldások (többek között pl. újrahasznosítás), új technológiák, a hagyományosat az újjal ötvöző üzleti, befektetési lehetőségek tehetik kezelhetőbbé.Nap – és holdfogyatkozások

 

2019 folyamán öt eklipszre kerül sor.

Részleges napfogyatkozás a Bakban

Január 6-án, helyi idő szerint 02:28 -kor kerül sor a Bak 15°-on az év első részleges napfogyatkozására. A két fővilágítót a Szaturnusz ( határ, struktúrák, lezárások, fegyelem, kitartás, autoritás, felelősség) és a Plútó ( válság, halál, újjászületés, regeneráció, túlélés, ösztönök) fogja közre. Így az újholddal kapcsolatba hozható események és folyamatok fontos jelzéseket adhatnak a 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás témáiról (esetleg épp annak az előzményei) . Az eklipsz valószínűleg hatással lesz a világgazdaságra, hatalmi struktúrákra. (Ez 2019 és 2020 többi, a Bak – Rák tengely mentén, a Szaturnusszal és a Plútóval kapcsolatot képező fogyatkozására is érvényes). Ugyanezen a napon az Uránusz is abbahagyja tolatását: a dolgok most már valóban kimozdulnak a holtpontról; az eklipszek idején szokásos váratlan fordulatokból pedig több juthat a szokásosnál.

Teljes holdfogyatkozás az Oroszlánban

A január 21 -i teljes holdfogyatkozás (Oroszlán 0°51, helyi idő 06:16′) az utolsó az Oroszlán – Vízöntő tengely mentén zajló 2017 – 2018-as eklipszek sorozatából. A Nap, a Hold és az Uránusz egy T- kvadrátot képez, gyújtópontjában a Kos legvégén tartózkodó, izgága Uránusszal. Ez önmagában is zűrzavaros helyzetekre figyelmeztet. A minimum, ami még elmondható: nem mind arany, ami fénylik (Vénusz együttállásban a Jupiterrel, kvadrátban a Neptunnal). Ami rövid távon jó megoldásnak tűnik, nem biztos, hogy hosszú távon is az. Stratégia nélkül, spontán impulzusoktól vezérelten, erőből, lenddületből nekimenni korlátoknak, struktúráknak, autoritásfiguráknak (Mars – Szaturnusz kvadrát) egyéni és kollektív szinten is jellemző magatartásforma lehet. Helyzete és helyszíne válogatja, jogos -e a lázadás, értelmes -e a projekt. Az azonban bizonyos: a cselekvés ebben a formában még nagyobb ellenállást vált ki, a lendület kifullad, az energia szétforgácsolódik.

Teljes napfogyatkozás a Rákban

2019 július 2-án, helyi idő szerint 21:16 kor a Rákban (10°37) lesz teljes napfogyatkozás

Részleges holdfogyatkozás a Bakban

2019 július 16 -án, helyi idő szerint 23:38′ – kor részleges holdfogyatkozás lesz a Bakban ( 24°04 )

Gyűrűs napfogyatkozás a Bakban

Az év utolsó eklipsze egy gyűrűs napfogyatkozás a lesz a Bakban ( 4°) 2019 december 26 -án, helyi idő szerint 06: 13 – korRetrográd bolygók

Az év legjobb híre, hogy 2019 folyamán sem a Mars sem a Vénusz tolatása nem bonyolítja életünket. (2018 – at az tette olyan idegtépően vontatottá, hogy a szokásos retrográd ciklusok mellett nyáron a Mars, ősszel pedig a Vénusz tolatása fékezte a haladást.)

A Merkúr szokás szerint három alkalommal vág hátraarcot 2019 folyamán: március 6 – 28 (Halak 29°38 – 16°06′) , július 8 – augusztus 1 ( Oroszlán 4°27 – Rák 23°56), november 2 – 21 Skorpió 11°35)

Retrográd Jupiter 2019 április 10 (Nyilas 24 °) – 2019 augusztus 11 (Nyilas 14°)

Retrográd Szaturnusz 2019 április 30, Bak 20° – 2019 szeptember 18, Bak 13°. Ld : Retrográd Szaturnusz 2019

Retrográd Uránusz : 2019 augusztus 12 (Bika 6°36) – 2020 január 1 (Bika 2°)

Retrográd Neptun : 2019 június 21 (Halak 18°) – 2019 november 27 (Halak 15°)

Retrográd Plútó : 2019 április 24 (Bak 23) – 2019 október 3 (Bak 20)

 

Lassúbb mozgású bolygók haladása a jegyekben

A Mars 8 jegyen halad át 2019 folyamán. Kos: január 1 – február 14, Bika : február 14 – március 31, Ikrek : március 31 – május 16, Rák : május 16 – július 1, Oroszlán : július 2 – augusztus 18, Szűz augusztus 18 – október 4, Mérleg : október 4 – november 19, Skorpió : november 19 – 2020 január 3

Jupiter : Nyilas 11° 46′ (január 1) – Bak 0° (december 2) – Bak 6°26 (december 31)

Szaturnusz a Bakban : 11°-21°

Uránusz : Kos 28°36′ – Bika 6°36′ ; Kos 28°36′ (január 1) – Bika 0°(március 6) – Bika 6°36 ( augusztus 12) – Bika 2°42 R (december 31)

Neptun a Halakban : 13 – 18°

Plútó a Bakban : 20 – 23°

 

Kapcsolódó

Január – 2019

Február – 2019

Március – 2019

Április – 2019

Május – 2019

Június – 2019

Július – 2019

Augusztus – 2019

Szeptember – 2019

Október – 2019

November – 2019

December – 2019

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!