Telihold a Szűzben – 2019 február 19

A telihold február 19-én teljesedik ki, a Szűz 0°42′-en, helyi idő szerint 16:53-kor. A teliholdképletben igen vegyes hatások érvényesülnek. A jó lehetőségek mellett ott vannak a buktatók is: valóság és fantázia, elmélet és gyakorlat, józanság és mámor, bátorság és vakmerőség között nem könnyű egyensúlyt teremteni. Pedig az erre való képességen múlik, hogy a következő napoknak áttörés vagy összeomlás lesz a hozadékuk.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Szűz a józan ész, a kritikus gondolkozás, a megkülönböztetés képességének a princípiuma – így aztán nem is kimondottan kellemes az érzelmes Hold számára. Ennek ellenére hasznos felismeréseket tartogathat. A Szűz óvatos, praktikus, megfontolt karakterét most átszínezi, hogy a Hold együttállást képez a Regulusszal, az Oroszlán csillagképben levő hármas csillaggal. A régi idők asztrológusai szerint a Regulus Mars és Jupiter természetű állócsillag dicsőséget, gazdagságot, hatalmat ad azoknak a szülötteknek, akikre befolyást gyakorol. Befolyása azonban nem egyértelműen jó, hiszen az erőszak, a pusztítás, a rövid katonai siker, bukás, fogság, erőszakos halál is analógialáncába sorolható. Robson : Állócsillagok, 133 old. A Regulus által jelzett vakmerőség, versenyszellem, a határok feszegetésére való hajlam veszélyes helyzeteket és ellenségeket is bevonzhat a külvilágról.

A még mindig érvényesülő Mars – Uránusz együttállás (trigonban a Szűz Holddal, szextilben a Halak Nappal) további olaj a tűzre. Igaz, a február 13-i bepontosulás óta már a Bikában cammogó Mars visszafogja a lendületet, de még így is kiszámíthatatlan, vad energiaforma, amely vakmerővé és ingerlékennyé tehet, meggondolatlan cselekedetekhez vezethet. Pozitív hozadéka a szabadságvágy, eredetiség, újító szellem. Remélhetőleg az egészséges áttörések, megújulások, irányváltások jellemzőbbek lesznek ezekre a napokra, mint a robbanások : a Bika (Mars) és a Szűz (Hold) ugyanis egyaránt gyakorlatias, óvatos, biztonságra törekvő jegyek, ami sokat szelídíthet a Mars – Uránusz együttállás féktelenségén.Telihold a Szűzben, 2019 február 19, Budapest 16:53

A teliholdképletben a Halak energia is erőteljesen képviseli magát. (Nap, Merkúr, Neptun a Halakban). A Szűz ellenpólusa, a Neptun uralma alatt álló Halak a tudattalan tartományok parttalan óceánja, ahol minden mindennel egybemosódik. A profetikus erejű látomások, a magasabb törvényekre való ráhangolódás, hiteles spirituális tapasztalatok, teremtő képzelet éppen úgy részei, mint az önbecsapás, csalódás, önsors rontás- főleg szenvedélybetegségek és a valóságelhárítás más módszerei által.

 

Szintén 19-én pontosul be a Merkúr – Neptun együttállás a Halak 16°-án. Ez a hatás a teliholdképletben is erőteljesen érvényesül. Azért fontos rá hangsúlyt fektetni, mert a Merkúr Halakban való tolatása miatt március 24-én, aztán április 2-án is megismétlődik, nem kis zűrzavart jelezve.

E bolygókapcsolódásánál fejlett ítélőképességre van szükség ahhoz, hogy a remények, félelmek, vágyteljesítő fantáziák által keltett képeket szétválasszuk a valós helyzettel kapcsolatos intuícióktól. Bár a telepatikus kommunikáció, környezetünkre hangolódás bámulatos példáinak is tanúi lehetünk, bőségesen adódhatnak félreértések, belemagyarázások is. A szórakozottság, szétszórtság, hiszékenység, pletykálkodás komoly károkat okozhat.

Ugyancsak február 19-én kerül retrográd árnyékba a Merkúr, hogy március 6-án megkezdje március 28-ig tartó tolatását. A bolygóval kapcsolatba hozható területeken (kommunikáció, utazások, közlekedés, okmányok, ügyintézés, mindennemű információcsere, stb. ) innentől kezdve lelassulás, elakadás tapasztalható. Hogy a következő hetek az eddigi felismerések érlelésével, a tudás mélyítésével telnek-e, vagy pedig az előző és a következő napok zűrzavarainak következményei fognak korlátozni korábbi döntéseink függvénye.
A másnap bepontosuló, de a teliholdképletben is meglevő Merkúr – Szaturnusz szextil hatékony segítséget nyújthat a valóság talaján való lehorgonyozáshoz, amennyiben kavarás helyett inkább a kivárás, higgadt mérlegelés, a megérzések gyakorlatban való ellenőrzésének taktikájához folyamodunk. Ez kívánatos magatartásformákat azonban, az egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló hatások miatt nem mindig könnyű átültetni a gyakorlatba.

Erőteljesen érvényesül a Vénusz – Szaturnusz együttállás hatása is, bár ez a fajta stabilizáló erő gyakran oly módon nyilvánul meg, hogy a „körülmények összjátéka” miatt nem engedhetjük magunkat elszállni. A ledér, vidám Aphrodité és a komor Feladatosztó találkozásai általában nem túl kellemesek, hiszen fájdalmas érzelmi tapasztalatokkal, kiábrándulással, kellemetlen felismerésekkel, magánnyal, anyagi veszteségekkel hozzák kapcsolatba őket. Az együttállások azonban egyszersmind új ciklus kezdetét is jelzik, így az esetleges frusztrációk arra is alkalmat szolgáltathatnak, hogy önsajnálatba merülés helyett töprengeni kezdjünk, mi módon járultunk hozzá mi magunk is a jelenlegi helyzet kialakításához. E felismerések az eddigieknél sokkal biztatóbb forgatókönyveket eredményezhetnek. A Merkúr/Neptun és a Szaturnusz/Vénusz közötti kapcsolatok a Szaturnusz – Neptun szextil szinte egész évben érvényesülő stabilizáló hatását támogatja.

A Merkúr/Neptun – Jupiter kvadrát szintén erőteljesen érvényesülő befolyása miatt azonban nagy kihívás lehet a valóság talaján maradni. Ez az egyveleg az év első felét szintén meghatározó Neptun – Jupiter kvadrátét (bővebben I. rész, II. rész) erősíti, és hajlamossá tehet átírni a tudattalanból érkező legegyértelműbb üzeneteket is.
A teliholdképletben érvényesülő bolygóhatásokból adódó pozitívumok közé tartozik az éberség, tudatosság, a tudattalan tartalmak kreatív megmunkálására való késztetések – és ezek révén testi-lelki gyógyulás, aha-élmények, ráeszmélés prioritásainkra, feladatainkra, a tápláló és mérgező kapcsolatokra, tevékenységekre. Jó esetben elindul az utóbbiak kiselejtezésének folyamata is. Az esetleges feszültségek kreatív tevékenységekkel terelhetők mederbe. Lehet dolgozni a tudattalan tartalmakkal, álmokkal; ezek a valóságra is kedvező hatással lehetnek. Jó alkalom böjtkúrák, tisztítókúrák kezdésére, meditációra

A lehetséges negatívumok: a túlérzékenység, a valósággal köszönő viszonyban sem levő elméletek, az önmérgezés különböző formái (toxikus kapcsolatoktól kezdve a kémiai függőségek különböző formáiig, különösen, ha a képletek egyébként is jeleznek ilyen hajlamokat vagy már kialakult függőséget.) Mindez a tényleges lehetőségek elszalasztásának, a nem megfelelő helyre, alanyokra, célokra összpontosított energiák veszélyét is magában hordozza. Utóbbiaknak a továbbiakban nagyon súlyos következményei lehetnek.
Kapcsolódó

Februári előrejelzés

Jupiter – Neptun kvadrát ( I. rész, II. rész)

Szaturnusz – Neptunusz kapcsolatok

Merkúr a Halakban – 2019

Vénusz – Szaturnusz együttállás a Bakban tranzitként

Mars – Uránusz együttállás 2019: az utolsó hajrá

Mars a Bikában – 2019- es tranzit

A Regulus

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!