Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban

Akiknek Szaturnusz – Plútó aspektus (együttállás, félkvadrát, szextil, kvadrát, trigon, kvinkunx, szembenállás) van születési képletükben, a hangvilla érzékenységével reagálnak a két bolygó között létrejövő tranzit-fényszögekre. Mint többször szó volt róla, a Szaturnusz és a Plútó lassú bolygók, így egymással képezett fényszögeik hosszabb időszakon keresztül érvényesülnek és kollektív, generációs hatásként értelmezendők. Legközelebbi találkozójuk 2020-ban esedékes, de már 2019 tavaszán, aztán őszén is elég közel lesznek egymáshoz. A gazdaságra, társadalomra gyakorolt, mindenkit érintő kollektív folyamatok mellett a nem éppen könnyen kezelhető páros azok számára tartogatja a legbonyolultabb feladványokat, akiknek születési képletében is fényszögeket képeznek. Donna Cunningham tanulmánya a személyi horoszkóp Plútó – Szaturnusz kapcsolatairól.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem ! 🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

Két tűz között

Amikor egy külső bolygó tranzit – fényszögeket képez, úgy tűnik, azoknak az embereknek az életét is felkavarja, akiknek születési képleteiben hasonló fényszögek találhatók. Még ha az ilyen tranzitok nem is érintenek kulcsfontosságú pontokat a személyi horoszkópokban, ezek az emberek megérzik és reagálnak ezekre az energiákra. Sokan ilyenkor önállósulnak. A legutóbbi, 2001- 2002-es Szaturnusz – Plútó szembenállás sem képezett kivételt.

(Donna Cunningham 2009-ben, a Mérleg Szaturnusz – Bak Plútó közötti kvadrát bepontosulása előtt írta ezt a cikket. Azt megelőzően,  2007 első felében létrejött egy Szaturnusz (Oroszlán) – Plútó (Nyilas) trigon, utána pedig, 2009 ősz – 2011 nyara között összeállt egy Plútó – Szaturnusz kvadrát, 2012 – 2013-ban a Skorpió Szaturnusz és a Bak Plútó között egy szextil, 2019 – 2020 egyik legmarkánsabb aspektusa pedig egy Plútó – Szaturnusz együttállás lesz a Bakban. Ford megj)

Már hónapokkal az első együttállás előtt elárasztottak az ügyfelek, akiknek Plútó – Szaturnusz fényszögek voltak a születési képletükben. Sokan voltak köztük olyanok, akik jártasak voltak az asztrológiában és teljesen laikusak is voltak. Az a tény, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sokan kerestek fel, arra sarkallt, hogy csoportként is megvizsgáljam őket. Így született meg ez az írás.Szaturnusz-Plútó együttállás: első, XX. századi találkozójukra 1914 október 4 és 1915 május 19 között került sor a Rák jegyében.

Szaturnusz (Mérleg) – Plútó (Rák) kvadrát : kb.1921 november- 1922 december, bepontosulás 1922.október 9.

Szaturnusz (Bak) – Plútó (Rák) szembenállás: kb 1931 február 17-1931 december

Szaturnusz (Bika) – Plútó (Oroszlán) kvadrát: kb 1940 március – 1941 március, bepontosulás: 1940 március 26

Szaturnusz (Oroszlán) – Plútó (Oroszlán) együttállás: kb 1946 október – 1947 december, bepontosulás 1947 augusztus 11

Szaturnusz (Skorpió) – Plútó (Oroszlán) kvadrát : kb. 1955 december 27 – 1956. október 7

Szaturnusz (Halak) – Plútó (Szűz) oppozíció: kb 1965 április 23 – 1966. február 20

Szaturnusz (Rák) – Plútó ( Mérleg) kvadrát: kb 1973 augusztus – 1975 április, bepontosulás: 1974 május 28

Szaturnusz – Plútó együttállás a Mérlegben: 1982 szeptember – november, Bepontosulás 1982 november 8, de erősen érvényesül 1983 május 7 – augusztus 25 között is.

Szaturnusz – Plútó együttállás ( a Skorpióban): nincs egzakt együttállás, 1983 novemberében mindkét bolygó a Skorpióban van, az azt megelőző hónapok pedig, amikor a Szaturnusz a Skorpió elején, a Plútó a Mérleg legvégén szintén együttállásnak tekinthetők.

Szaturnusz (Vízöntő) – Plútó (Skorpió) kvadrát: kb 1993. március 20 – 1994. január 2

Szaturnusz (Ikrek) – Plútó (Nyilas) szembenállás: kb 2001.augusztus 5 – 2002.május 26.

Szaturnusz (Mérleg) – Plútó (Bak) kvadrát : 2009 ősz, 2010 nyarától 2011 nyaráig

Szaturnusz – Plútó együttállás a Bakban : kb. 2019 tavasza – 2020 folyamán végig. Egzakt együttállás: 2020 január 12

Az elmúlt több mint 30 év folyamán számos, különféle Szaturnusz – Plútó kombinációkkal született ember képletét tanulmányozhattam. Több százan osztották meg velem történeteiket még abban az időben, amikor szociális munkásként dolgoztam és asztrológiai tanulmányaim elején tartottam, és később is, amikor már asztrológus/ terapeuta minőségben tevékenykedtem. Akiknek költségvetésébe nem fért bele egy személyes konzultáció, a Dell magazin asztrológiai tanácsadás- rovatába küldtek olvasói levelet. Elmondhatom: olyan jól ismerem ezeket a mélyen zárkózott személyeket, amennyire csak lehetővé tették számomra, hogy megismerjem őket.

Abbeli igyekezetünkben, hogy elkerüljük a fatalista értelmezéseket és kíméletesen tálaljuk mondanivalónkat, mi, modern asztrológusok sokszor alaposan túl is lövünk a célon, amikor a lehető legpozitívabban akarjuk értelmezni a születési képlet elemeit vagy egy-egy tranzitot. Csakhogy a Plútó – Szaturnusz fényszögek tanulmányozása még a legrózsaszínebb szemüvegeket is beárnyékolhatja. Mindkét bolygó jelezhet nehéz életkörülményeket, veszteségeket, akadályokat, kihívásokat, és alaposan próbára tehetik a testi-lelki állóképességet és a jellemet. Amikor tandemben működnek, olyan, mintha két tűz közé kerültünk volna.

Két külső bolygó közötti fényszögét nem elemezhetjük elszigetelten, nem vonhatunk le ily módon következtetést hatásukról, a hozzájuk kapcsolódó életeseményekről. (Ez nem csak külső bolygókra, hanem minden esetre érvényes. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek ? -ford megj) Kizárólag annak alapján értelmezhetők, hogyan kapcsolódnak a születési képlet többi eleméhez. Egy Szaturnusz – Plútó fényszög igen jelentős hatást gyakorolhat, így nagy figyelmet kell szentelnünk neki. Ha csak nincs szoros kapcsolata a születési képlet többi elemével (pl. személyi bolygókhoz, horoszkóptengelyekhez is kapcsolódik – ford. megj) jelen cikk észrevételei valószínűleg kevésbé alkalmazhatók.

Amikor a Plútó és a Szaturnusz erőpróbáló fényszöget képez egymással, ráadásul kiemelkedő szerepet töltenek be a horoszkópban, ezek az emberek, ahelyett hogy a későbbiekben tanulnának hibáikból, hajlamosak lehetnek bemerevedni ezekbe a magatartásformákba. Egyre keményebben és keményebben próbálkoznak ugyanazokkal a módszerekkel , abban a reményben, hogy más eredményeket kapnak majd. Áradó Szaturnusz – Plútó fényszögek (szextil, trigon) esetén, amennyiben a két bolygónak nincsenek más erőpróbáló kapcsolataik, a szülötteknek nem kell megtapasztalniuk e kombinációk legkeményebb megnyilvánulási módjait.

Hogy tovább bonyolítsa a képet, az ilyen Szaturnusz – Plútó fényszög idején más külső bolygó- hatások is érvényesültek: pl. Uránusz – Neptun vagy Uránusz – Plútó fényszögek. Ez további árnyalatokat adott az időszakhoz. Ilyenkor az a fényszög játszott nagyobb szerepet az emberek életében, amelyik az egyéni horoszkóp elemeihez is szorosabban kapcsolódott és/ vagy erőteljesebben hatott, a másik pedig a háttérből, kevésbé látványosan, gyakorolt befolyást.

Amikor a Szaturnusz és a Plútó fényszög -kapcsolatot képez az égen, hosszabb távon is alaposan felkavarhatják azoknak az életét, akiknek születési képletében is együtt állnak, vagy kvadrátot, trigont, szembenállást képeznek egymással. Ahhoz, hogy hatást gyakoroljon, a tranzit-bolygók között létrejövő fényszög nem kell azonos legyen a horoszkópban levővel.

Kulcsszavak a Plútó – Szaturnusz kombinációk értelmezéséhez

A két bolygóhoz tartozó alábbi kulcsszavak segíthetnek a Plútó – Szaturnusz fényszögek értelmezésében

Mint a későbbiekben látni fogjuk, ezek a kapcsolatok a fényszögek természetétől és a jegyhelyzettől függően sok mindenben különbözhetnek egymástól. Mégis hasznos lehet felhívni a figyelmet néhány olyan közös vonásra, amely egyaránt jellemző lehet azokra, akikek születési képletében kiemelt szerepet tölt be ez a formáció. A fentebbi táblázat néhány kulcsszót tartalmaz a Plútó és a Szaturnusz legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb megnyilvánulási módjairól. Ez segíthet képet alkotni kombinációjuk lehetséges befolyásairól (Általános érvényű receptek ebben az esetben sincsenek – ford. megj). Összegezve pl. a Plútó és a Szaturnusz kevésbé kívánatos sajátosságait, máris láthatod, milyen nehezen kezelhető kombináció ez a páros. De tekintve, hogy a többi bolygóenergiához hasonlóan itt is egyaránt adottak a pozitív és negatív megnyilvánulási módok, nagyon széles a skála.

Amikor értelmezni akarom valamelyik fényszöget, azt is megvizsgálom, hogy a benne részt vevő bolygók karaktere mennyire illik egymáshoz. Gátolják vagy támogatják egymás megnyilvánulásait ? A Merkúr és az Uránusz például meglehetősen kompatibilis, hiszen mindkettő a szellem, az intellektus tartományait kutatja. A Mars és a Szaturnusz nem túl összeillő, hiszen a Mars a tettek mezejére akar lépni, míg a Szaturnusz óvatosságra int. A maguk sajátos módján a Plútó és a Szaturnusz, működési stílusukat és témáikat illetően több szempontból is hasonlít, amint az általuk uralt jegyek, a Skorpió és a Bak is meglehetősen kompatibilis egymással. Azonban a jóból is megárt a sok. A túlzott kompatibilitás azt is jelentheti, hogy bizonyos helyzetekben az egyik bolygó nem túl kívánatos tulajdonságai a másik nem túl kívánatos tulajdonságait is felerősíthetik.

Sajnálatos módon, mint fentebb rámutattam, a plútói és szaturnuszi alkatok egyik legszembetűnőbb közös vonása a félelem. Félnek az őket vagy a szeretteiket fenyegető veszteségektől, kártékony hatásoktól. Sokan közülük félelemben nőttek fel – vagy mostoha körülményeik miatt vagy pedig azért, mert a szülőket hatotta át a félelem. A fiatal korukra jellemző félelem, a biztonság és védettség hiánya olyan védelmi mechanizmusok kifejlesztésére késztették őket, amelyekkel felnőttkorukat szerették volna biztonságosabbá tenni. Csakhogy ezek a védelmi mechanizmusok éppen azokat a körülményeket hajlamosak újra teremteni, amelyekkel szemben meg akarták védeni magukat.Erőpróbáló aspektusok

Erőpróbáló Plútó – Szaturnusz aspektusok esetén (együttállás, félkvadrát, kvadrát, kvinkunx, szembenállás), ezek az emberek, ahelyett hogy a későbbiekben tanulnának hibáikból, hajlamosak lehetnek bemerevedni ezekbe a magatartásformákba. Egyre keményebben és keményebben próbálkoznak ugyanazokkal a módszerekkel, abban a reményben, hogy más eredményeket kapnak majd. Ez különösen fix jegyekben kialakuló Plútó – Szaturnusz fényszögek esetén igaz (pl. 1946-os Plútó – Szaturnusz együttállás az Oroszlánban, 1956 os Oroszlán Plútó – Skorpió Szaturnusz kvadrát, 1993 -as Vízöntő Szaturnusz – Skorpió Plútó kvadrát.) Egyre merevebbekké válnak és egyre jobban rettegnek a változástól akkor is, amikor nyilvánvaló, hogy sort kellene keríteniük rá.

A Szaturnusz – Plútó szülöttek láttán azonban nem könnyű észrevenned a cselekedeteik mögötti félelmet, hiszen annyira keménynek és rettenthetetlennek tűnnek, és nem csak magukon uralkodnak mesteri módon, hanem ahhoz is remekül értenek, hogy mindent és mindenkit ellenőrzésük alá vonjanak környezetükben. De ne hagyd, hogy megtévesszen a látszat: akikről beszélek, folyamatos riadókészültségben vannak.

A plútói – szaturnikus karakterek egyszersmind túlélők is, és szinte folyamatosan túlélési üzemmódban vannak. Elég erősek ahhoz, hogy túléljenek olyan körülményeket és veszteségeket is, amelyekbe egy átlagember belerokkant volna. Jóllehet ez az erő csodálatra méltó, mindkét típus – főleg ha a Szaturnusz és a Plútó még fényszöget is képez egymással – hajlamos lehet arra, hogy sokkal tovább is elviseljen egy helyzetet, kitartson egy személy mellett, mint az ésszerű lenne. „Szabadulóművésznek” lenni néha sokkal okosabb és egészségesebb is, mint makacsul ragaszkodni valakihez vagy valamihez annak ellenére, hogy soha nem várható javulás.

És igen, másfelől sok jó dolog is születhet az ilyen Plútó – Szaturnusz kombinációkból. Gyakran maguknak a nehézségeknek és a súlyos tapasztalatoknak köszönhetően alakul ki a hihetetlen belső erő és önfegyelem, amelyek révén a szülött megbirkózik az olyan nehéz életfeladatokkal is, akik mindenkit letaglóznának, akinek nem volt része nélkülözésben.A Plútó – Szaturnusz fényszögekkel rendelkezők általános témái

A fentebbi kulcsszavak láttán már lehet némi sejtelmetek afelől, hogy akiknek a Plútó – Szaturnusz fényszögek kiemelkedő helyet foglalnak el horoszkópjukban, nincs éppen könnyű életük. E kombinációval rendelkezők közül sokakkal keményebben bánt a sors, mint azt el tudnánk képzelni. Ezek a mostoha körülmények azonban sokukat gyémántkeménységűvé tették és ezt gyakran külső megjelenésük is tükrözi.

Ha megkísérelném cukormázba burkolni mondanivalómat, hogy ne lógjak ki a hurrá -optimisták sorából, amilyen éles szemű kritikusok, ezek az emberek darabokra szednének. Sokan vannak közöttük, akiknek élettörténete hemzseg az olyan tényektől, amelyeket még végighallgatni is nehéz. Másfelől azonban már az is gyógyító erejű lehet számukra, ha valaki meghallgatja őket, elfogadja azokat az élményeket, amelyeken keresztül mentek. Eközben pedig se ítéletet nem alkot, sem leegyszerűsített magyarázatokkal sem rukkol elő azon komplex és mélyen gyökerező nehézségek értelmezésére, amelyeket sokan közülük életre szóló erőfeszítésekkel igyekeznek legyőzni.
Nehéz gyerekkor

A plútói karaktereknek sokszor volt része nehéz gyerekkorban, amely során veszteségeket, árulásokat, hatalmi visszaéléseket, bántalmazásokat éltek át. Szaturnusz – Plútó kombinációk esetén – különösen, ha ezek kiemelkedő szerepet töltenek be a képletben – még valószínűbb a nehéz gyerekkor. Sok, ilyen kombinációval rendelkező ügyfelemnek volt része fizikai, szexuális vagy érzelmi bántalmazásban, vagy mindháromban. E szignatúrák túl összetettek ahhoz, hogy itt részletesebben kifejthessük őket, de a Healing Pluto Problems ( A plútói problémák gyógyítása) című könyvemben teljes fejezeteket találsz róluk.

Suzanne Sommers horoszkópja

Suzanne Sommers

A hírességek közül Suzanne Somers (képletét l. lejjebb) jó példa lehet a Plútó – Szaturnusz együttállással rendelkező szülöttekre. Sanyarú körülmények között nőtt fel, alkoholista, bántalmazó apa lányaként. Az apa viselt dolgai hét pecsétes családi titoknak számítottak. Félénk gyerek volt, aki középiskolás koráig ágyba vizelt. Születési képletében a Szaturnusz – Plútó együttállás a IV. házban található, amely kvadrátot képez az Aszcendenssel és a VII. házában levő Skorpió Jupiterrel, Merkúrral és Marssal. A Szaturnusz a X. háza ura, így bántalmazása és a mélyen őrzött családi titok nagy hatással volt életére. 1988-ban azonban, amikor a Skorpióban haladó Plútó kvadrátot képezett Plútó- Szaturnusz együttállásával, szembe került Aszcendensével és elkezdte Skorpió Marsa, Merkúrja, Jupitere fölötti tranzitját, megtörte a hallgatást. Titoktartás (Keeping Secrets) című önéletrajza bestseller lett.

Suzanne Sommers horoszkópja, Október 16, 1946, 18:11 , San Matteo, California

A családi titkok megszellőztetése és két könyve azonban nem csak az öngyógyítás eszközét jelentette, hanem sok más embernek is segített. Más Szaturnusz – Plútó fényszögekkel rendelkezőkhöz hasonlóan Suzanne is erőt merített gyerekkori nehézségeiből a későbbi sikerekhez, és másoknak is segített e folyamatban.

Egy másik ilyen közismert történet Christina Crawfordé, aki Anyu, a sztár  című könyvében nyilvánosságra hozta, hogyan bántalmazta gyerekkorában nevelőanyja, Joan Crawford. A könyvből film is készült. Christina Crawfordnak  Plútó – Szaturnusz kvadrátja van, és érdekes módon Faye Dunawaynek, , aki e filmben Joan Crawfordot alakította, szintén.

E bekezdéshez azonban egy komoly figyelmeztetés is kívánkozik. A plútói alkatok nem hajlamosak a tagadásra. Így tehát, ha egy plútói típus nem tud felidézni bántalmazásos élményt, jó okunk van feltételezni, hogy nem volt része ilyenben. A Szaturnusz – Plútó kombinációknak nagyon sokféle jelentésük van, beleértve a szülő(k) elvesztése vagy a történelmi események okozta traumákat is. Utóbbiak döntő befolyást gyakorolhattak életükre.

Egyik ügyfelem például, akinek Holdja szoros együttállást képezett az Oroszlán Szaturnusz – Plútó konjunkcióval, két holokauszt- túlélő gyermeke volt, és ennek eredményeképpen komoly érzelmi blokkokkal küzdött. Különös egybeesés volt az is. Hogy jóllehet ő maga soha nem járt külföldön, az asztrokartográfiás térképen Hold- Szaturnusz – Plútó – IC -együttállása azon a koncentrációs táboron vezetett keresztül, ahol szülei egykor raboskodtak.

A fájdalmas gyerekkori körülmények gyakran okoztak mély érzelmi sérüléseket és váltottak ki olyan, reaktív magatartásformákat, amelyek felnőtt korban is nehézségeket idéznek elő. E minták különösen fix jegyek esetén makacsak és hosszú ideje tartó gyásszal, dühvel (Plútó) valamint félelemmel és depresszióval (Szaturnusz ) állhatnak kapcsolatban. Ezek az emberek azonban egyszersmind hihetetlenül bátrak és elszántak is: valódi túlélők. És ha egyszer elkötelezték magukat gyógyulásuk mellett, kerül amibe kerül, végigmennek ezen az ösvényen.

Mélyen analitikus alkatok lévén ezek a szülöttek képesek alávetni magukat egy mélyreható betekintés-orientált terápia követelte fegyelemnek, a terápiás kapcsolat biztonságában pedig hozzákezdhetnek a fájdalmas családi titkok feldolgozásához. Azonban, tapasztalataim szerint a verbális terápiák önmagukban nem eléggé mélyrehatók ahhoz, hogy feloldják a traumák a fizikai testben és az energiamezőben felhalmozódott maradványait. [A new ages technikák helyett ebben az esetben az évezredek hagyományain alapuló hatha jóga, harcművészetek eszköztára sokkal célravezetőbb. Aki akár komment formájában is new ages technikákat javasol (netán saját, ilyen jellegű szolgáltatását próbálja ebben a formában népszerűsíteni az oldalamon -mint volt már rá példa), letiltom.-ford megj ]
Hardball a szexxel

A szexuális zavarokkal küzdő szülők gyerekeinek – még ha ők maguk nem is szenvedtek el szexuális bántalmazást – gyakran kell rádöbbenniük: szexualitásuk kontrollálja őket. Az idő előtti élmények vagy testük túl gyors fejlődése arra ösztönzi őket, hogy már nagyon korán kifejezzék szexualitásukat. Amennyiben születési képletükben is nehéz kombinációk vannak, e tranzitok idején nagyon nagy árat fizethetnek érte. ( Ne feledjünk, most csak a hangsúlyos Plútó – Szaturnusz fényszögekről beszélünk, amelyek mondjuk a születési képlet Marsával, Vénuszával vagy Aszcendens – Descendens tengelyével kombinálódhatnak.) Mivel hajlamosak a szélsőségekre, vagy a szex megszállottjai vagy rettegnek tőle, vagy a megszállottság és az absztinencia végletei között ingadoznak.

Pszichéjükben gyakran található meg a szex, a pénz és a hatalom összefonódásának mintája, és ez nagy szerepet játszik párválasztásaikban. Túlélésük érdekében vagy társadalmi státuszuk megtartásáért gyakran döntenek úgy, hogy kitartanak egy különben bántalmazó, vagy hatalmi viszonyok szempontjából egyoldalú párkapcsolatban. E nők közül sokan szemet hunynak férjeik szerelmi kalandjai fölött, még akkor is, ha a kapcsolatot teljesen aláássa a sok éves, kölcsönös gyűlölet.

Hillary Clinton horoszkópja, Október 26, 1947, 8:02 , Chicago

A Vénusz – Plútó fényszögeket First Lady -aspektusoknak nevezem, ugyanis sok amerikai elnökfeleség rendelkezett ilyen formációkkal. A brit királyi család körében is gyakoriak. Pl. Eleanor Roosevelt  (kvadrát), Pat Nixon  (trigon) , Betty Ford  (trigon), Hillary Clinton  (kvadrát) . Laura Bush pontos születési idejét senki sem ismeri, de számos forrás szerint 1946 november 4 -én született, Midlanben (Texas) Ő Szaturnusz – Plútó karakterű elnökfeleség volt; Oroszlán Plútó – Szaturnusz együttállása szoros kvadrátot képezett Skorpió Napjával és Jupiterével.

 

Forrás:

Donna Cunningham : The Saturn – Pluto Vibe I. rész, II. rész

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Szaturnusz és Plútó- nem csak 2020 (A 2019- 2020 Szaturnusz – Plútó együttállás tematikus oldala, benne sok más tudnivaló a radix és tranzit szaturnusz – Plútó kapcsolatokról)

Plútó a Mérlegben : nem tudok élni nélküled

Plútó a Skorpióban

Szaturnusz – Plútó együttállás 2020, beharangozó

Könyvajánló

Bill Tierney : Békességben a Plútóval

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

Liz Greene : The Astrology of Fate

Liz Greene : Szaturnusz – egy régi démon új megvilágításban

Dr. Pressing Lajos: A Szaturnusz archetípusa

Healing Pluto Problems ( A plútói problémák gyógyítása)

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!