Augusztus-2023

A feszültségek augusztusban is folytatódnak, bár az előző hónapoknál több lehetőség van az energiák konstruktív mederbe terelésére. Gyors megoldások azonban még annyira sincsenek, mint a közelmúltban, ugyanis a hónap folyamán a Merkúr és az Uránusz is hátraarcot vág, így pedig már hat retrográd bolygóval kell számolni. Eközben azonban sürgős rendezést követelő helyzetek is felmerülhetnek, vagy a türelmetlenség okozhat kisebb-nagyobb károkat. Az olyan, rajtunk kívül álló tényezők, mint a bűncselekmények, jogi túlkapások, természeti katasztrófák szintén jelentős veszteségeket okozhatnak.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Augusztus 1: Telihold a Vízöntőben

Az augusztus 1-i Vízöntő telihold inkább a hőbörgésnek, devianciának és kapkodásnak kedvezett semmint az eredetiség pozitív megnyilvánulásainak. A fővilágosítók Jupiterrel való fix T-kvadrátjából főleg túlzások, köz-és önveszélyes túlkapások fakadtak, kockázattal járó kreatív megoldások kevésbé. Az ugyanaznap bepontosult Merkúr-Szaturnusz szembenállás hatására nem volt hiány patthelyzetekből, frusztrációkból és kényszerpihenőkből, míg a Mars-Jupiter trigon többszöri nekifutásra, a részletek kidolgozását követően sikeres áttöréseket is hozhatott. Jó esetben. Kevésbé szerencsés forgatókönyveknél ugyanis a haladás erőltetése csúnya baleseteket, konfliktusokat, a törvénnyel való összeütközést vagy anyagi veszteségeket eredményezett. A teliholdképletben szintén fellelhető Vénusz-Neptun-Plútó Yod kulcsszavai: partra vetett hal-fíling, nehezen kezelhető viszketés, grófnőnek születtem, csak nem volt üresedés.Telihold a Vízöntőben, 2023 aug 1 Bp 20h31

Az akadályozottság, nyomás, bemerevedett helyzetek, sóvárgásaink átmeneti vagy tartós meghíusulása a hónap további részében is arra sarkallhat, hogy versenyparipának nézve ösztökéljük a döglött lovat . Augusztus 7-9 között a Nap-Jupiter kvadrát és a másodszorra bepontosuló Vénusz-Uránusz kvadrát (első bepontosulás  július 2; érdemes felidézni az akkor eseményeket) jóvoltából lehet két végén égetni a gyertyát, eltapsolni az egyre apadó tartalékokat. A megrekedtséget ellensúlyozó pótcselekvések (pl vásárlás-és evésrohamok) meglehetősen költségesek lehetnek, és nem is mindig veszélytelenek. (Pl szerencsejátékok, kockázatos mutatványok, zűrös szerelmi ügyek, túlevés-, túlivás, túlzott drogfogyasztás –okozta betegségek vagy halálesetek).

Kollektív szinten az infláció, a rossz politikai döntésekből fakadó gazdasági problémák, tűzfészkekben a lángok olajjal való locsolása az eloltásukra tett érdemi erőfeszítések helyett, természeti katasztrófák (tűzvészek, árvizek, viharok, vulkánkitörések) okoznak veszteségeket

A 10-én egzakt Szűz Merkúr-Bika Jupiter trigon jóvoltából remélhetőleg a  józan ész és a praktikus szempontok is szót kapnak a hőbörgős egotripek mellett. Bár közelgő tolatásuk miatt mindkét bolygó lassabban halad a szokásosnál, jótékony aspektusuk túlságosan rövid ideig tart ahhoz, semhogy tartósan ellensúlyozza a hőzöngést. Néhány dolgot azonban még így is el lehet intézni – vagy a retrográd időszakra való tekintettel éppenséggel a kényszerpihenőbe belenyugodni, azt igyekezve hasznosan tölteni.

A 13-i Nap-Vénusz együttállás (Oroszlán 20°28’) azt jelzi, hogy túl vagyunk a Vénusz tolatásának felén, ami önmagában is örvendetes. A szakácskönyvek szerint a  két bolygó találkozásai általában könnyedebbé, kellemesebbé teszik a légkört – ha más jótékony hatások is érvényesülnek – kedveznek a társasági életnek, flörtöknek, kreatív tevékenységeknek. Ez bizonyos szintig így is van; a néhány óráig tartó szoros konjunkciót (0°17’-ig cazimi) követően azonban a Naphoz túlságosan közel került bolygó elég, így inkább problémás sajátosságai kerülnek előtérbe. (A horoszkópok Nap-Vénusz együttállásával külön bejegyzés foglalkozik; a dinamikák bizonyos szinten tranzitnál is érvényesek).


A jelenleg egyidejűleg érvényesülő, önmagukban is problémás hatások erre még tesznek is néhány lapáttal. A Nap és a Vénusz a Ras Elased Australis (Algenubi), Oroszlán 20°42′ állócsillaggal, ezzel a Szaturnusz-Mars természetű égitesttel is együttállást képez. Vivian Robson szerint ez az állócsillag merész, bombasztikus, kegyetlen, szívtelen, brutális, romboló karaktervonásokat ad, művészi kifejezőerővel kombinálódva; így bizonyos szintű elismerést arathat. Emellett, a Jupiter és az Uránusz a két bolyógval képezett erőpróbáló fényszögei például a túlkapásokból, extravaganciából, a helyzetek és az emberek téves megítéléséből fakadó károkat sejtethetnek. Jogi visszaélések, mások tisztességtelensége, természeti katasztrófák (pl tűzesetek) is okozhatnak jelentős veszteségeket. Ezek a trendek egyébként a közelmúltban is megvoltak, csak most más hangsúlyeltolódással folytatódnak.

Nap-Vénusz cazimi, 2023 aug 13 Bp 13h15

E tranzitok érzelmi kapcsolatokra, társulásokra gyakorolt hatása is igen jelentős. Bár a párkapcsolatokat érintik leginkább, más jellegű társulásokra is hatással vannak. Mint más bejegyzésekben már szó volt róla (ld itt és itt) , a Vénusz tolatásának ezek- rendszerint valamilyen fajta stagnálást követő átértékelése is fontos témája. Ezt megújulás vagy elválás szokta követni. A jelenlegi, Jupiter/Uránusz kvadrátokkal fűszerezett retrográd időszak, és maga az Oroszlán Vénusz túljátszásra való hajlama szappanoperába illővé tette ezeket a húzd meg ereszd megeket. Sajnálatos módon azonban véres tragédiákra is sor került, ahogy tényleges bántalmazásokban sem volt hiány.

Így, félúton már nagyjából képet kaphatunk a tolatás személyünkre szabott témáiból és a velük való tennivalókból. A nagyobb horderejű döntésekkel persze ezúttal is érdemes direktbe váltásig várni (vagy a jegyváltásig spontánul végbemennek a releváns folyamatok). Ettől függetlenül körvonalazódhatnak a követendő irányok, ráérezhetünk milyen döntések szükségesek.
Augusztus 16: Újhold az Oroszlánban

A 16-i Oroszlán újhold-képlet (Budapest, 11h 38’) egy ilyen, váratlan fordulatokban, leválásokban bővelkedő megújulásra utal. Az előző nap bepontosult Nap-Uránusz kvadrát akár túlságosan is hirtelenné, és talán nem is egészen önkéntessé teheti ezeket a váltásokat. A status quo megváltozása nem feltétlenül jó (vagy legalábbis nem azonnal); a válások, váltások, megszakadások meglehet, szükségszerűek, sőt egészségesek is, de ettől függetlenül jelentős veszteséggel járnak. A most születő projektekből még a leges-legjobb esetekben is sokkal kevesebbet lehet kihozni az elvártnál, vagy a beléjük fektetett energiánál. Akkor is, ha a képletben szintén jelen levő Merkúr/Mars  – Uránusz trigon (utóbbi épp újholdkor pontosul be) váratlan megoldásokra utal – jó esetben.  A türelmetlenség, figyelmetlenség, a részletek feletti elsiklás , elvakultság, a tévutak, rögeszmék melletti kitartás fokozhatja – ha nem egyenesen előidézi a károkat.

Újhold az Oroszlánban, 2023 aug 16 Bp 11h38

Az augusztus 22-i hatások: Vénusz-Jupiter kvadrát tandemben a Mars-Neptun szembenállással jelentősen hozzájárulnak az újholdképlet tendenciáinak megvalósulásához. A Vénusz-Jupiter erőpróbáló kapcsolatait általában nem tekintik túl kártékonynak, de a túlköltekezés és a dolgok könnyebbik végének megfogása elég kellemetlen következményekkel járhat. (A kis-és nagy jótevő először június 11-én került 90°-os fényszögbe egymással; teljesebb képet kapunk , ha felidézve az akkori eseményeket.)

Ezzel egyidejűleg a Mars-Neptun szembenállás hatalmas ködöt generál, a módosult tudatállapot, alacsony energiaállapotok, túlzott hiszékenység -trükkös bűncselekmények, átverés, figyelmetlenség miatti károk, veszteségek veszélyét növelve. Mondani sem kell, hogy nagy horderejű döntésekhez- különös tekintettel üzleti tranzakciókra – ez az egyik legkevésbé alkalmas időszak.
Ebben a kozmikus környezetben kezdi meg 23-án szeptember 15-ig tartó tolatását a Merkúr is: egy okkal több, amiért utazásokra, tárgyalásokra, szerződések megkötésére szintén keresve sem lehetne rosszabb időpontokat találni. A káosz , balesetek, tisztességtelenség, intrikák, botrányok szintén az időszak velejárói.

Mivel a Merkúr a saját jegyében vág hátraarcot, és teljes retrográdja alatt a Szűzben marad, az ilyenkor szokásos frusztrációk ellenére is talán több hozható ki ebből a három hétből, mint amikor természetétől idegen terepeken tolat. Jó esetben például lehetőséget ad arra, hogy a nagy zűrzavarban a lényeges dolgokra összpontosítsunk, kapkodás helyett a részletek kidolgozására használjuk fel a kényszerszünetet, az egy helyben toporgást pár hét múlva sikeres áttörések váltsák fel. (Bővebben: Retrográd Merkúr föld jegyekben)

Ugyanezen a napon a Nap a Szűzbe lép, megcsillantva a reményt, hogy az őrületben előbb-utóbb felsejlik a rendszer. Bár még lesz néhány kellemetlen kanyar, mostantól talán könnyebb lesz visszafogottságot gyakorolni, odafigyelni a részletekre és a gyakorlati szempontokra is.
A 25-i Mars-Plútó trigon, amely az előző napokban is érvényesül, egyaránt aktiválhatja az elszabadult helyzetek kezeléséhez szükséges túlélőkészleteket, és tehet néhány lapáttal a szélsőségekre. Ezt követően azonban, 27-én a Mars a Mérlegbe lép, száműzetése jegyébe, ahol kifullad lendülete, és csak bájolog, sz@rt keneget a Vénusz uralma alatt ahelyett, hogy kézzelfogható eredményeket produkálna.

Szintén 27-én pontosul be a Nap-Szaturnusz szembenállás, egy másik igen kellemetlen hatás. Az analógialáncnak olyan elemei vannak, mint az akadályozottság, késedelmek, frusztrációk, autoritásszemélyekkel (főnökök, hatóságok, szülők, nevelők) való kötélhúzás, túlterheltség, patthelyzetek . Fény az alagút végén, hogy a Nap közben a Jupiterrel képezett trigon felé halad- bár ez az aspektus csak szeptember 8-9-én pontosul be. Így már középtávon is kifizetődő lehet nem ráborítani az íróasztalt a főnökre, betartani a határidőket, az illetékesek felmenőinek emlegetése nélkül végigjárni a bürokrácia útvesztőit (már ha egyáltalán most kell sort keríteni rá). A 29-én hátraarcot vágó Uránusz jó adag robbanékonyságot visz a kényszerpihenőbe.
Augusztus 31: Telihold a Halakban

Spencer Plovie: Az összetört szívű sellő

 

A hónap második teliholdja augusztus 31-én, a Halak 7°25-ön teljesedik ki, helyi idő (Bp) szerint 03:36-kor. A teliholdképletben szintén megvannak a fentebb felsorolt hatások; a nyomást pedig a Hold-Szaturnusz együttállás is fokozza. Mint más bejegyzésekben szó volt róla, a Hold-Szaturnusz erőpróbáló fényszögei önmagukban se szívderítők; most pedig, hogy a Vénusz direktbe váltása küszöbén áll, és így a nagy nyári buli következményeiről is leltárt kell készíteni, végképp nem.

Telihold a Halakban 2023 aug 31 Bp 03h36
A számvetés hangulatát még komorabbá teszi, hogy a jelenlegi telihold kiegészítője a március 7-inek, amikor a Szaturnusz a Halakba lépett. Hogy kire milyen feladatot oszt és mit kér számon , milyen konkrét formában a keménykezű kozmikus tanító, az csak a teljes tranzit végén, 2026 eleje körül derül ki. Arról azonban már mostanában is lehet jelzéseket kapni, mennyire sikerült ráérezni ezekre a teendőkre, és mennyire sikeresen teljesítettük az e fordulóra esedékes adagokat. Hiánypótlásra és kiigazításokra elvileg még bő két év áll rendelkezésre, túlságosan lemaradni velük azonban most még annyira sem ajánlatos mint egyébként. A Vén Kaszás ugyanis nincs vidám hangulatában; jeleseket még a jól-vagy tűrhetően vizsgálóknak sem szokott osztogatni, az elégtelen pedig a szokásosnál is súlyosabb következményekkel járhat.

Fontosabb bolygóállások

Aug 1 : telihold a Vízöntőben (9°15)

Aug 1 : Mars- Jupiter trigon

Aug 2: Merkúr – Szaturnusz szembenállás

Aug 7: Nap-Jupiter kvadrát

Aug 9 : Retrográd Vénusz-Uránusz kvadrát másodszor

Aug 10 – Merkúr – Jupiter trigon

Aug 13 : Nap – Vénusz együttállás 20°28’ Oroszlán

Aug 16: Nap-Uránusz kvadrát

Aug 16 : Újhold az Oroszlánban 23°17

Aug 16 : Mars – Uránusz trigon

Aug 22 : Retrográd Vénusz-Jupiter kvadrát

Aug 22: Mars-Neptun szembenállás

Aug 23 – szept 23 : Nap a Szűzben

Aug 23 – szeptember 15 : retrográd Merkúr

Aug 25 : Mars –Plútó trigon

Aug 27 – október 13 : Mars a Mérlegben

Aug 29 : Uránusz RS Bika 23°04

Aug 31: Telihold a Halakban 7°25

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2023A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!