Újhold az Oroszlánban 2023

Az augusztusi előrejelzésekben írtak – és a velük teljes összhangban levő konszenzuális események után nem sok újdonságot tudok hozzátenni az augusztus 16-i Oroszlán újholdhoz. Mint szó volt róla, a 13-i Nap-Vénusz együttállás arra utal, hogy túljutottunk a tolatás időszakának felén; az azt követő újhold pedig nagyjából ízelítőt ad az idei retrográd főbb témáiról és tanulságairól. Persze teljesebb képet csak a direktbe váltást követően kaphatunk; a nagy nyári buli romjainak eltakarítása pedig sokkal tovább is eltarthat.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az Oroszlán Vénusz Jupiterrel és Uránusszal képezett kvadrátjaival fémjelzett időszak folyamán eddig sem volt hiány meghökkentő fordulatokban. A látszólag derült égből villámcsapásként bekövetkező színtvallások, válások, szakítások teljes összhangban vannak a bolygók és a jegy analógiáival.  Egy korábbi FB-posztban  a teljesség igénye nélkül összeszedtem ezeket a történeteket, amelyekből persze azok piszkálják leginkább a közvéleményt, ahol a gondosan felépített csillogó-villogó imázson a legnagyobb rést ütötte az uránuszi kópé fricskája. Azonban ilyen esetekben sem az a legfontosabb, milyen szakaszában tart éppen egy botrány, hanem hogy milyen tanulságokkal szolgálhat.Újhold az Oroszlánban, 2023 aug 16 Bp 11h38

A már nem feltétlenül magánszférába tartozó szerelmi bonyodalmakon kívül persze más fajta meglepő, vagy nem is annyira az – irányváltásokkal, partnerségek, együttműködések szakadásával is találkozhatunk. Az újhold-képlet Mérleg aszcendense, urával, a X házban levő (és nemcsak tolatása, hanem elégetett mivolta miatt is problémás) Vénusz jelentős presztízsveszteségre, a status quoban keletkezett, nehezen kozmetikázható repedésekre utal. Maguknak a fővilágosítóknak Uránusszal képezett kvadrátja (különös tekintettel az előző nap bepontosult Nap-Uránusz fényszögre) – szintén ezt a tendenciát erősíti. Ennek, mint a 2-es ház társura, a Vénusz uralma alatt levő Jupiter mutatja, komoly anyagi mínuszok is lehetnek a következményei. Az elkeseredett hit-és ideológiai viták, hit elvesztése, kiábrándulás a korábbi ideálokból – vagy legalábbis ezek jelentős átértékelése – szintén valószínűsíthető folyomány – ld a 9-es házat.
Az összeomlás azonban váratlan megoldásokra, konstruktív áttörésekre is lehetőségeket adhat. Vagy legalábbis a károk mérséklésére. Jó esetben erre utal az I ház régi társura, 2. ház ura, 6. ház urának, a Marsnak az Uránusszal képezett, aznap bepontosuló trigonja. Az érdemi erőfeszítések, részletek kidolgozása, szellemes, innovatív hozzáállás, szempontjaink nem látványosan erőszakos, de szokatlan, és hatékony módszerekkel való érvényesítése (Merkúr szomszédsága) sokat javíthat az összképen. A megszakadtak helyett meglepő új társulások is kialakulhatnak, nem várt helyről támogatások érkezhetnek. (Hogy ezek mennyire lesznek tartósak, jó kérdés).Persze, ugyanígy utalhat gátlástalanságra, az improvizáció pofátlan változataira, tényleges eredmények helyetti trükközésre, agresszív hazugságcunamira. A 22-én bepontosuló Mars-Neptun szembenállásnak lehet egy olyan ultrapozitív olvasata, amely az ideálisnak a reálissal való összehangolására tett erőfeszítésekre helyezi a hangsúlyt, és egy olyan, a hétköznapi valósághoz sokkal közelibb, amely a zavarosban halászást, szerelmi háromszögeket, kibogozhatatlan helyzeteket, hazudozást, rágalmazást kalkulál be.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Mindezek a folyamatok egyéni szinteken és társulásokban más-és másféleképpen nyilvánulnak meg. Ami általánosságban elmondható, hogy az Oroszlánba eső életterületeken valamiféle sérülés, hátrány, törés következik be. Nem mindig szembetűnő, akkor sem, ha az újholdképletben a világosítók és a Vénusz triója jól látható helyen, a legmagasabb ponton van. Ha a személyes horoszkóp más területeire esik, lehet sokkal csendesebb, visszafogottabb is az átértékelés, sőt, még a radikális váltásnak sem kell feltétlenül látványosnak lennie. ( Persze, mivel Uránuszról van szó, a robbanás – jó esetben kvantumugrás nem biztos, hogy észrevétlen marad. És tudatos közreműködésünk nélkül, sőt kimondottan annak ellenére is végbemehet, jóformán egyik pillanatról a másikra.)
Kollektív szinten már nem ennyire megnyugtató a helyzet. (Amennyiben az egyéni sorsokban is közös trendeket vizsgálunk, úgyszintén).

A Vénusz tolatásának időszakaiban tapasztalható erőszakos események, természeti katasztrófák látszólag ellentétesek az őselv békés, harmóniára törekvő természetével kapcsolatos szteretípiákkal. (Idén például különösen brutális bűncselekmények történtek, egy részüket ún jó családokból származó tettesek követték el – ld Türk Róbertet, az angyalföldi gyilkosság elkövetőjét, vagy azt a látszólag kiegyensúlyozott otthonban élő 24 éves fiatalembert , aki egyszer csak halálra késelte az édesanyját. Olvashattunk a Suhajda Szilárdéhoz hasonló tragédiáról is; Kristin Harilát  annyira hatalmába kerítette a destruktív célmánia, hogy szemrebbenés nélkül beáldozta az egyik serpáját. De nemcsak ő, hanem másik 150 ember is szó nélkül ment el a haldokló hordár mellett, akit, ha néhányan lemondanak a csúcs meghódításának szánalmas dicsőségéről, meg is lehetett volna menteni. Ez a tragédia július 27-én, három nappal a Vénusz hátraarca után történt, az eset azonban csak a Nap-Vénusz együttállás környékén  kezdett más megvilágításba  kerülni. Láthattunk gyilkosságokat, öngyilkosságokat  (?!?) és erre tett   kísérleteket , durvuló meglévő háborút és új tűzfészkek kialakulását, időjárási szélsőségekkel, torrenciális esőzésekkel,árvizekkel és tűzvészekkel járó természeti katasztrófákat.
Egyes hiedelemrendszerekben azonban –pl az ókori keleten, ld az akkád-babilóniai Istár  , a szerelemnek, a viszálynak-beleértve a háborút is, ugyanaz volt az istennője.  Erin Sullivan, a blogomon többször idézett Retrograde Planets (Retrográd bolygók) című könyvében megemlíti, hogy az aztékok és a maják vérszomjas természetet tulajdonítottak a retrográd Vénusznak; és úgy tartották, hogy ez a sajátossága a Nappal való konjunkcióját követően még hangsúlyosabbá válik. Nem tudom, lesz-e időm, kedvem lefordítani; angolosoknak nagyon ajánlom a könyv beszerzését. (WOB-on időnként nagyon baráti áron szerezhető be, a Libriston  drágább, de biztonságosabb, amely a Magyar Posta f@sságai ismeretében cseppet sem elhanyagolható szempont.
„A maják úgy vélték, hogy amikor a Vénusz eléri a heliakálisus felemelkedési pontját, azaz körülbelül hat vagy hét nappal alsó konjunkcióját követően, a politikai helyzetek különösen ingataggá, a vezetők pedig bizonytalanokká és gyarlóvá válnak. Bruce Scofield szerint a helikális felemelkedés ’gyakran jelez olyan időszakot, amikor a vezetők kudarcot vallanak vagy lemondanak, és gyakran esik egybe egy nagyobb balesettel vagy viharral’. A Vénusz ekkor még mindig tolat, de stacioner és lassan mozog, miközben a Nap látszólag előre halad az Állatövben”.

(…) „A retrográd-stacionárius szakaszban ösztönös visszahúzódás tapasztalható, olykor egy esemény következtében, máskor pedig tudatos, önkéntes elvonulás formájában.  Sokkal gyakrabban, mint nem, a horoszkóp retrográd Vénusz által vizsgáztatott területét egy ideje elhanyagolták -legalábbis nem fordítottak rá akkora figyelmet. Az ember ilyenkor önkéntelenül is hajlamos visszahúzódni, a tapasztalások rejtett értelmét keresve, remélve, hogy értéket vagy mélyebb tudást meríthet a mindennapi interakcióiból. Az a terület, ahol a Vénusz tolat, sebezhetővé válik, és gyakran válik konfrontáció színterévé, amint a Vénusz ismét direktbe vált. A kimondatlan üzenetek, célzások, árnyalatok és finomságok felnagyítódnak, és torzulhatnak, de ennek ellenére jelentős következményekkel járnak”.
A retrográd Vénusz időszakok nem túl békés mivoltára a közelmúltban is akad példa. Az orosz-ukrán háború például a Vénusz direktbe váltását követően robbant ki – bár előzményei persze sokkal régebbre nyúltak vissza. Az elmúlt hónapokban/években sokat foglalkoztam ezzel a témával, úgyhogy most nem térek ki rá részletesebben. Néhány belinkelt poszt segíthet felidézni az eseményeket. Természetesen ilyen forgatókönyv létrejöttéhez más hatásoknak is érvényesülniük kellett, és nem is volt bennük hiány: ld 2021 november, 2021 december. A Bak Vénusz tolatásakor, majd a 2022. január 10-i , Nappal való találkozását követően nőttön-nőtt a feszültség, Oroszország és a Nyugat kapcsolatai fagypontra jutottak. A hosszú tárgyalóasztalos mémek készültekor, 2022 február elején a Vénusz éppen csak elindult előre. A háború egy héttel a 2022 február 16-i Oroszlán teliholdat követően tört ki, február 24-én, amikor a Vénusz még együtt állt a Marssal, és a Plútóval való újabb konjunkciója felé közeledve éppen kilépőben volt a retrográd árnyékból. A Merkúr, a Vízöntőben szintén azokban a napokban lépett ki a retrográd árnyékból.
Kellemetlen meglepetések tehát ebben a hónapban és szeptember – október folyamán is valószínűsíthetők, személyes és kollektív szinten egyaránt. ( A Vénusz október 7-én lép ki a retrográd árnyékból, előtte azonban, szeptember 29-én harmadszorra is kvadrátot képez az Uránusszal. Az október 15-i Mérleg napfogyatkozáskor már a Szűzben lesz, ahol fallban van; a Szaturnusszal való kvadrátjától éppen távolodóban, de még jelezve, hogy az időszak tanulságait jó drágán kell megfizetni. ) A közelebbi jövőt tekintve, a jelenlegi újholdnál induló folyamatok kibontakozásáról az augusztus 31-i Halak telihold képlete sem mond sok biztatót.

Kapcsolódó

Augusztusi előrejelzés  2023

Vénusz az Oroszlánban 2023 június-október (Jessica Davidson)

Az Oroszlán Vénusz

Az Oroszlán szimbolikája

Az Oroszlán (Liz Greene)

Vénusz: értékek, értékrend, választások  (Liz Greene)

Vénusz-Uránusz kapcsolatok (Liz Greene)

Az örök háromszög (Liz Greene)

Aphrodité a tükörbe néz : általános tudnivalók a Vénusz retrográd időszakairól

Az Uránusz (Liz Greene)

Gondolatok egy Uránusz-Tranzitról (Bil Tierney)

Az égető kérdés: hogyan működik a combustio a natális asztrológiában (Avelar, Riberio)

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!