Retrográd Szaturnusz – 2019

A Szaturnusz  április 30-án hajnalban (Bp, helyi idő 02:54) a Bak 20°31-én megkezdte szeptember 18-ig tartó tolatását. Eközben együttállást képez a Déli Holdcsomóponttal és a Plútóval is közeli szomszédságban van. A retrográd Szaturnusszal kapcsolatos általános tudnivalókkal A Mester visszatekint és értékel, Retrográd Szaturnusz a horoszkópban és tranzitként című bejegyzések foglalkoznak. Most néhány szót arról, milyen tanulnivalókat tartogat az idei retrográd időszak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Szaturnusz retrográdba váltására általában jellemző, hogy megtorpanása előtt és után kb egy héttel a légkör valahogy „besűrűsödik”, borongóssá, melankolikussá válik. A dolgok a szokásosnál nagyobb súlyt kapnak, az idő „megáll” (egyszersmind sürgetését is érezzük). A megrekedettség érzete gyakran szorongással párosul. Úgy érezhetjük, haladásunkat körülmények, struktúrák, autoritásszemélyek, szabályok, elvárások és felelősségek hátráltatják. Miközben egyre hangosabban ketyegnek a határidők, az érdembeli lépések akadályokba ütköznek. Valami nem folytatható az eddigi módon. Helyzete válogatja, hogy magáról a célról kell lemondani vagy csak eszközöket változtatni, átcsoportosítani a hangsúlyokat és/vagy olyan belső, hozzáállásbeli változtatásokra sort keríteni, melyektől a blokk „magától” feloldódik.

A Szaturnusz 2019 április 30-án hajnalban (Bp, helyi idő 02:54) a Bak 20°31-én megkezdte szeptember 18-ig tartó tolatását.

Ennek az időszaknak a „véletlen történései”, az esetleges konfliktusok, elakadások, tennivalók, egészségi problémák az esedékes javítanivalókra hívják fel a figyelmet. A következő négy és fél hónap alatt, akár tetszik, akár nem, vissza kell térni azokra a témákra, melyek az effajta szinkronicitásokkal összefüggésbe hozhatók. Látványos külső lépések helyett inkább a felszín alatt folyik a munka. Az átértékelés, mérlegkészítés az eddigi eredményekről és kudarcokról, a célok és módszerek felülvizsgálata éppúgy része a folyamatnak, mint a kiigazítások eszközlése és az apróbb részletek kidolgozása. Mindez nagyjából minden retrográd Szaturnusz -szakaszra érvényes. Hogy mikor mennyire nehéz a kivitelezés, mennyire frusztráló a kényszerszünet időszaka, mi a tét, az egyidejűleg érvényesülő többi bolygóhatásoktól és a képlet egyéni adottságaitól, tudatossági szinttől is függ.
Az idei retrográd szakasz több szempontból is jelentős:

Szaturnusz és Plútó : két vidám sakkcimbora

A Szaturnusz a Déli holdcsomóponton ( leszálló holdcsomópont) vágott hátraarcot. Ez meglehetősen ritka egybeesés, legközelebb 2030 novemberében kezdi el leszálló holdcsomóponttal együtt állva (akkor az Ikrekben) a tolatását. A jelenlegi együttállás július 4-én, közvetlenül a július 2-i napfogyatkozást követően, majd szeptember 28-án ismétlődik meg, lényeges fordulópontokat jelezve.

Arról hogy pontosan milyeneket is, számos meglátás kering a világhálón. Vannak, akik a momentum karmikus mivoltát hangsúlyozzák, amiben kétségtelenül igazuk is van – csak hát ez így túlságosan általánosító. Hiszen az életben minden karmikus, a Szaturnusszal kapcsolatos témák pedig kiemelten azok. A déli holdcsomópont általános értelemben a múlttal, azokkal a magatartásformákkal is kapcsolatban van, amelyek már nem szolgálják javunkat, magunk mögött kell hagynunk őket.

Nézőpontom szerint -és ebben sok más asztrológussal egyetértek – ez a találkozás egy szakasz végére figyelmeztet. Valamit vagy valakit el kell engedni, egy fejezet lezárul. A múltbeli tettek következménye, az eddig elért eredmények, döntések, felelősségvállalás – vagy éppenséggel ezek hiánya most visszaköszön. Egyes befejezések egy pillanat alatt lezajlanak, másoké időigényes, de feltartóztathatatlan folyamat. Néhányuk maguktól megesik, néhány esetben nekünk kell rájuk sort keríteni (pontosabban: együttműködni a sorssal, hiszen az ellenállással csak a saját dolgunkat nehezítjük.).
A jelenlegi, lezárásokra és irányváltásokra felszólító „jelzőtáblákat” a majdnem egzakt Szaturnusz – Plútó együttállás teszi összetéveszthetetlenné.

Noha „hivatalosan” csak 2020 januárjában pontosul be Szaturnusz elég közel van már Plútóval képezett együttállásához ahhoz, hogy ízelítőt kaphassunk a konjunkció feladataiból és kihívásaiból- beleértve az általa fémjelzett kollektív krízishelyzeteket is. Szaturnusz – Plútó tranzitokról bővebben itt. Mint a korábbi bejegyzésekben már szó volt róla, pontos találkozójuk előtt az Öreg Kaszás és az Alvilág Ura idén április és május folyamán kerül legközelebb egymáshoz. A nyár folyamán – különös tekintettel az újabb kollektív jelzőtábla- gyanús júliusi eklipszekre, még mindig baljósan közel vannak egymáshoz. Aztán, a Szaturnusz szeptemberi irányváltásáig fokozatosan távolodnak, időt hagyva, hogy azok, akik okultak a tavaszi demo-verzióból, sort kerítsenek az ajánlott módosításokra. (Gyanítható, hogy az erre figyelmeztető leckék már eddig sem voltak túl kellemesek. Ez a tendencia a későbbiekben egyre markánsabban érvényesül).

Az infantilizmus veszélyei

Az Örökifjú infantilizmusa a Szaturnusz Vén Kaszás – aspektusát hozza felszínre az Öreg Bölcsé helyett…Bővebben: Az örök ifjúság ára

Sajnálatos módon az üzenetet nem mindenki veszi egyformán. A Mars kvinkunxot képez a Szaturnusszal (és nemsokára a Plútóval is), valamint része egy változó T- kvadrátnak is (Ebben az instabil formációban a Neptun a tengelybolygó, a Mars és a Jupiter pedig szemben áll egymással). A Mars az Ikrekben egyébként sem valami hatékony, de most a szokásosnál is előnytelenebb oldaláról, a legrosszabb örökifjú (puer aeternus) tulajdonságokat prezentálva mutatkozik be.

Felelőtlen, felületes, szétforgácsolódó, racionalizál és teoretizál – amikor konkrét lépésekre volna szükség. Saját-és mások idejét is elfecsérli, kóros szájmenést kap, kimagyaráz, pletykál és fontoskodik, civakodik és viszályt szít, manipulál, hazudozik, halogat. Osztja az észt, beleüti az orrát mindenbe – főleg abba, amihez semmi köze- hogy saját feladataival ne kelljen foglalkoznia. Egyszerűen nem képes felnőni a Bak/Szaturnusz princípium -szabta követelményekhez. (Ez már az alapkarakternél is probléma, most azonban hatványozotztan nehezebb feladat). A szaturnikus Öreg Bölcs számára csak egy szenilis vén hülye, aki holmi kötelességekről, teljesítményről, megvalósításról papolva akarja tönkretenni szórakozását.

A Mars ura, a Kosban haladó Merkúr szintén kvadrátot képez a Szaturnusszal és a Plútóval, ami újabb megerősítés: erőből, befeszüléssel nem lehet kicsikarni a továbblépést. Bár ezek a fényszögek arra ösztönöznek, hogy még nagyobb bedobással hajtsuk azt, ami nem megy, most bölcsebb döntés önként leszállni a döglött lóról. Még azelőtt, hogy a körülmények kényszerítenének rá.

Csakhogy a Mars most nem különösebben hajlamos az érdemi reflexióra. A releváns következtetéseket sem biztos, hogy le tudja vonni az előtt, hogy megnyílna alatta a kanálistető. A szintén tolató Jupiterrel képezett szembenállásának köszönhetően ugyanis víziói elvakítják, vaktában ígérget, felelőtlenül kísérti a sorsot, elegáns(nak vélt) gondolati bukfencekkel próbál kitérni tényleges feladatai elől. Akkor is pimaszkodik, provokál, megkérdőjelez és kibúvókat keres, amikor fejet kéne hajtani és munkához látni.

A még mindig érvényesülő Mars – Neptun kvadrát növeli a homályt. Az önbecsapás csalókat vonzhat be a külvilágból is. A diszharmonikus Nyilas Jupiter és a Neptun hatások alatt állók (ld Jupiter – Neptun kvadrát I rész, II rész )  is igen rossz néven veszik, amikor valóságelhárításukkal szembesítik őket; a Mars pedig fokozza harci kedvüket. (Ez nem csupán egyéni, hanem kollektív szinten is igaz. És nem csupán a new ages közösségekre, bár ott a legkézzelfoghatóbb). Abban az illúzióban ringatják magukat, hogy néhány szeretetmantra, pozitív vizualizáció semmivé foszlatja a komor tényeket. Mindenki, aki ennek ellenkezőjére figyelmezteti őket, vagy csupán csak félénken felveti, hogy a dolgok máshogy is alakulhatnak, mint napról – napra egyre jobban, “félelmet programozó” vészmadár. Tiszta sor, hogy ezek az ünneprontók vonzzák be negatív hozzáállásukkal a szerencsétlenséget; azzal, hogy az ő realitásokat tagadó struccpolitikájuknak mennyi köze van hozzá, még elméleti szinten sem akarnak foglalkozni.

Ez a hozzáállás már most sem igazán kifizetődő, de hogy mi lesz a hozadéka, legkésőbb jövő májusra egész biztos kiderül. A forgatókönyvek szabad akarattal való megváltoztatása akkorra sokkal nehezebb lesz. 2020 tavaszán ugyanis a Szaturnusz – Plútó együttállás, Bak Jupiter tranzit – jelezte gazdasági nehézségeket egy retrográd Ikrek Vénusz is tetézi, a 2020 nyarától 2021 elejéig Kosban tartózkodó –2020 ősze folyamán pedig ott tolató Mars pedig az ebből fakadó, akár véres válságokra, napi élethalálharcra figyelmeztet. Ezekből a hatásokból egy-egy is nagy kihívást okoz, összeadódva azonban a végletekig kiélezett helyzeteket jelezhetnek. A kollektív eseményekre, mint már többször szó volt róla, nincs hatásunk, de az egyéni túlélés a mi hozzáállásunkon is múlik. Az is, hogy ez olyanfajta vegetálás lesz-e, aminél talán a lezárás is jobb, vagy a körülményekhez képest elfogadható körülmények között zajlik, szintén. A felkészülést ajánlott már most elkezdeni.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Amikor lebegtet a sors…

Természetesen – és ezt nagyon fontos hozzátenni – ilyen időszakokban nem csak akkor következhetnek be elakadások és veszteségek, amikor az ember szándékosan és arrogánsan kísérti a sorsot. Utóbbi esetben persze nagyobb az esélyük, de van, amikor csak történnek (meglehet, hogy karmikus okokból, de mint már többször szó volt róla- pl itt és itt, az ilyen bölcselkedés nem mindig járul hozzá a konstruktív megoldásokhoz). 6, 8 – as házas fényszögként a kvinkunx betegség, haláleset vagy más súlyos válságok miatti elakadásokat is jelezhet. A jelenlegi kapcsolatban állhat olyan sorshelyzetekkel is, amelyeken egyszerűen nem lehet fogást találni. (Az Ikrek Mars kb annyira hatékony a Bak Szaturnusz/Plútó kombóval szemben, mintha valaki műanyag késsel akarna gránáttömböt faragni). Dönteni sem mindig könnyű, a halogatás pedig nem mindig saját hibánkból következik be. Az irányok még mindig nem elég körvonalazottak, vagy ha annak véljük őket, még számos „zavaró véletlen” korrigálhat nézőpontunkon. Amennyiben még mindig – és ki tudja meddig – a „semmi ágán” kell lebegni, külső- belső állóképességünket növelve javíthatunk landolási esélyeinken.

Az egészséges hozzáállás

A pozitív megélési lehetőségeket a gyakorlati megfontolások, a kötelességek és a feladatok felvállalása és a minél lelkiismeretesebb teljesítésükre való törekvés, a kialakult helyzetekért, esetleges korrigálásukért és a jövőbeli forgatókönyvekért vállalt felelősség növeli. A Szaturnusz – Neptun szextil lehetőséget ad a neptuni hatások pozitív mederbe terelésére is: hallgatni megérzéseinkre, kreatív, magunk és mások számára értékes formát adni látomásainknak.

Szünetet tartani…Reflektálni….Még egyszer – sokadszor – átgondolni…Elvarrni az elvarratlan szálakat….Külső lehetőségek híján befelé dolgozni …. (Az álmok pl ezúttal is megmutathatják, mi az elakadás oka, és honnan, hogyan kellene újra felvenni a fonalat). E házi feladatokat kipipálva szeptemberre, amikor a Szaturnusz abbahagyja tolatását, remélhetőleg mi is jobb esélyekkel folytathatjuk utunkat.
Kapcsolódó

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Jupiter – Neptun kvadrát I rész, II rész

A Mester visszatekint és értékel

Retrográd Szaturnusz a horoszkópban és tranzitként

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem

Szaturnusz – Plútó együttállás 2019 – 2020

Mars – Neptun kvadrát: intrikák, titkok, botrányok

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Az Örökifjú archetípusa

Az örök ifjúság ára

Bonyolult kombinációk: Ikrek – Bak

Érettek és éretlenek, felelősek – felelőtlenek

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!