Májusi előrejelzés – 2019

Áprilishez hasonlóan májusban is sok zűrzavaros helyzettel, bizonytalansággal kell számolni. A hónap folyamán érvényesülő hatások alaposan felkavarhatják a kedélyeket, a szakítópróbák, nem mindig kellemes felismerések azonban a későbbi fejlődés alapjait is megteremthetik. Bizonyos fokú stabilitás megteremtésére, a helyes irányok belövésére több esély van, mint áprilisban.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A későbbi lehetőségek ellenére a hónap puskaporos hangulatban kezdődik. A több nagyjából egyszerre bepontosuló fényszög hatása összeadódik és egy időben érvényesül. [ május 1 : Merkúr – Mars szextil (Kos – Ikrek 20°), május 1 : Merkúr – Szaturnusz kvadrát ( Kos – Bak 20°31), május 1 : Mars – SzaturnuszR kvinkunx (Ikrek – Bak 20°31), május 2/3 : Merkúr – PlútóR kvadrát ( Kos – Bak 23°), május 3 Merkúr – JupiterR trigon (Kos – Nyilas 23°35′ ), május 5 újhold a Bikában (14°10 Bika, Bp 0h 44′), május 5 -6 Mars – Jupiter R szembenállás (Ikrek – Nyilas 23°22), május 5 – 6 Mars – Plútó kvinkunx (Ikrek – Bak – 23) ]

A Merkúr Szaturnusszal és Plútóval képezett kvadrátjai arra utalnak, hogy a hónap legelején kommunikáció többféleképpen is akadályokba ütközhet. Átmenetileg nem tudjuk pl. megfelelő szavakba önteni mondanivalónkat, értő közönség helyett kifejezetten ellenséges fogadtatásra találunk, nehezen értetjük meg magunkat környezetünkkel, ideológiai, vallási, világnézeti vitákba bonyolódunk vagy ezek zajlanak körülöttünk.

A nehéz Plútó hatás szintén pattanásig feszült kommunikációs helyzeteket jelezhet. A társas érintkezés intenzívvé, fenyegetővé vagy kimondottan kártékonnyá válik, mi is, környezetünk is hajlamosak lehetünk hatalmi harcokba bonyolódni. Az igazságnál talán most sokkal fontosabb, kié legyen az utolsó szó, a terepet a propaganda és a manipuláció különböző formái uralják.

A Mars és a Szaturnusz, később pedig a Mars és a Plútó 150°-os fényszöge, kvinkunxa befolyására még jobban sűrűsödik a légkör Az eddig is nehezen viselhető irritációk fokozódnak, állóháború és heves összecsapások egyaránt elképzelhetők. Az ütközeteket verbális eszközökkel vívják, de nem biztos, hogy épp ez vagy a következő néhány nap lesz az, amikor vitapartnerünket meggyőzhetjük igazunkról. Annál könnyebben osztogathatunk azonban sértéseket és magunk is jó néhányat gyűjthetünk be belőlük. A következmények hosszú távon is kellemetlenek. E fényszög – kombinációk balesetekre is hajlamosíthatnak.
Az erőpróbáló bolygóhatások mellett szerencsére jótékonyak is érvényesülnek (Merkúr – Jupiter trigon, Mars – Merkúr szextil), így jó esély van arra, hogy bölcs belátással, humorérzékkel, rugalmassággal, megfelelően csoportosított és megfelelő célra irányuló energiával végül a visszás helyzeteket is javunkra fordíthassuk. A türelem, önfegyelem, céltudatosság tovább növeli a kedvező megélési lehetőségek esélyeit.

E befolyások konstruktív kezeléséhez mindenek előtt azt fontos szem előtt tartani, hogy az erőpróbáló Szaturnusz tranzitok általában vagy azért fékeznek le, hogy az adott téma további érlelésére, még alaposabb kidolgozására késztessenek, vagy pedig azért, hogy maradéktalanul szembesítsenek egy korábbi rossz döntés / hanyagság következményeivel. (Így kiderülhet pl. hogy a talán jobb is volt nem elküldeni eredeti formájában az adott emailt, egy végleg és a legrosszabbkor lerobbanó műszaki cucc viszont a karbantartás fontosságára vagy a minőségi eszközök beszerzésének fontosságára hívhatja fel a figyelmet.) Jelen esetben, mivel retrográd Szaturnuszról van szó, a múlt még nagyobb hangsúlyt kap.

A tolató Plútó hatása, bármennyire kellemetlen is, abban segíthet, hogy fájdalmas, eddig szőnyeg alá söpört igazságainkkal szembesüljünk. Olyan helyzetek is adódhatnak, amikor ahhoz, hogy tovább jussunk, komolyan vegyenek, elfogadjanak, be kell bizonyítanunk tudásunkat. Elméleti ismereteinket a gyakorlatban is kamatoztatnunk kell. Jó esetben ilyenkor kiderül: a tanulással töltött hosszú idő, a több hónapos fáradozás nem volt hiábavaló. A tudatos tervezés, ütemezés, a szervezettség, a kézzelfogható célok és mérföldkövek meghatározása, a felelősségvállalás idővel segíthet új szakaszba lépni projektjeinkkel. A módszeres és tényszerű megközelítésmód minden területen hatékonyabbá tesz.

Jóllehet a Kos Merkúr – Ikrek Mars recepciós helyzetnek és a két bolygó szextiljének megvannak az előnyei, hatásukra erős késztetést is érezhetünk, hogy azonnal reagáljunk a külvilágból érkező impulzusokra. Szerencsésebb azonban még egy darabig érlelni gondolatainkat. Az elhamarkodott kijelentések, a nem elég kiforrott mondanivaló, a részletek nem elég alapos ismerete kellemetlen helyzetbe sodorhat ( Pl. viták, elnagyolt munka – amely további időráfordítással sikeres is lehetett volna, meggondolatlanul aláírt szerződések, megállapodások, stb)

Jó esetben a két bolygó közötti fényszög lehetővé teszi, hogy eredeti stílusban, humorérzékkel (Ikrek), egyszersmind határozottan (Kos) érvényesítsük álláspontunkat. Az új ötletek, új megközelítésmódok , rugalmasság megkönnyíthetik a kényszerparkolás időszakát. A jelenlegi helyzetek ugyanis egyáltalán nem arról szólnak, hogy el kell fojtani kreatív impulzusainkat, önérvényesítő kísérleteinket. Megvalósításuk előtt azonban elengedhetetlen, hogy szelektáljunk a zseniális sziporkák és a vadhajtások között, struktúrákba rendezzünk, valamilyen stratégiát alakítsunk ki, majd jól időzítve megvalósítsuk őket. A türelem és a kivárás jelen esetben többet használ, mint a nyílt konfrontáció, a dolgok sürgetése.

A Merkúr – Jupiter trigon és a Mars – Merkúr szextil egyszersmind a kreatív konfliktuskezelést is lehetővé teszik. Hatásukra talán az esetenként valóban életszerűtlen szaturnikus szabályokat sem kell nyíltan áthágni, hanem meg lehet találni azokat a lehetőségeket is, hogy csak keretet adjanak, de se a szabadságot se az egyéniséget ne sértsék. Az Ikrek Mars kedvenc stratégiája, az oldalra ugrós kiútkeresés így ésszerű magatartásformává válik, amely sem a felelősségtől nem futamodik meg sem öncélúan nem provokál, hanem módot talál arra, hogy kreatívan, eredetien, szellemesen érvényesítse saját érdekeit. Eközben azonban az együttélés normáinak, az irányában támasztott (jogos) követelményeknek is képes megfelelni.

Ezek a hatások az újholdképletben is érvényesülnek, így az egész 28 napos ciklusra befolyást gyakorolnak.

Újhold a Bikában

Újhold a Bikában, 2019 május 5, Bp 00:44

Az újhold május 5-én születik meg a Bika 14°10 -en, helyi idő szerint 0h44′-kor. Mint már sokszor szó volt róla, az újhold egy új, 28 napos ciklus kezdetét jelzi, míg a Bika – elv többek között az anyagi világgal, mindazzal, amit az életben értékelünk, ami biztonságérzetet ad, a megszerezhető/ birtokolt anyagi javakkal, a testhez való viszonnyal áll szoros kapcsolatban. Jelen esetben a biztonság, a stabilitás megteremtése még nagyobb hangsúlyt kap.

Május folyamán a Szaturnusz és a Plútó még mindig elég közel áll egymáshoz ahhoz, hogy ízelítőt kapjunk a közelgő, 2020-as konjunkciójuk trendjeiről. Mint már több bejegyzésben is szó volt róla, a Vén Kaszás és az Alvilág Ura találkozásai általában nem a legkedélyesebbek: gazdasági válságok, nagyobb szabású fegyveres konfliktusok (akár világháborúk is), geopolitikai változások fémjelzik őket. Bővebben: Szaturnusz – Plútó kapcsolatok és a történelem. Bár a kollektív folyamatokra nem vagyunk hatással, személyes szinten a megfelelő stratégia kialakítása a szó fizikai értelmében is életmentő lehet. Idén sokkal jobb lehetőségek vannak hozzákezdeni, mint jövőre.

Sajnálatos módon a szintén május 5-én bepontosuló Mars – Jupiter szembenállás (és a változó T kvadrát, amelynek része), alaposan megoszthatja a figyelmet. Így fennáll a veszély, hogy éppenséggel a leglényegesebb feladatok bagatellizálódnak el, rosszabb esetben pedig fel sem tűnnek.

Erről a tavaszt és koranyarat szétziláló, instabil formációról már többször is szó esett, és még fog is. Állandó eleme a szinte egész 2019 folyamán ható Jupiter – Neptunusz kvadrát -ld. I. rész, II. rész, amelyhez április végétől, május, június folyamán Ikrekben haladó bolygók is betársulnak, tovább fokozva a bizonytalanságot.

A Mars – Jupiter szembenállás hatására igen csak túl lehet lőni a célon. A bepontosulást megelőző és követő hetet szélsőségek dominálhatják (különösen, hogy más bolygóhatások is ebbe az irányba mutatnak): költekezőbbekké válhatunk, két végén égetjük a gyertyát, a valóságalapot nélkülöző látványos gesztusok, nagy ígéretek pedig nem csak a közéletet hatják át. Túlreagálunk, túlbecsüljük lehetőségeinket és elbagatellizáljuk a kockázatokat, túl nagy ígéreteket teszünk, előre iszunk a medve bőrére, ahelyett hogy tetteink beszélnének, nagy hangon bizonygatjuk igazunkat.

A diszharmonikus Neptun – befolyás tovább fokozza a káoszt: a labilis érzelmi állapotok a külvilágból is zavaros helyzeteket vonzhatnak be. Az indiszkréció, pletykák, intrikák, titkok, botrányok, meggondolatlan kijelentések, az elintellektualizált érzelmek, szerelmi háromszögek felesleges drámákat eredményezhetnek. A stresszoldásra használt tudatmódosítók és pótcselekvések csak átmeneti megkönnyebbülést okozhatnak, valójában azonban épp abban a kritikus időszakban csökkentik a tisztánlátást, amikor legnagyobb szükség lenne rá.
Természetesen lehet, kell sőt – azoknak, akik az elkövetkező éveket is többé-kevésbé épen szeretnék átvészelni – egyenesen MUSZÁJ is immunitást kifejleszteni az effajta ragályokkal szemben. Ilyenkor, bár a jelenleg érvényesülő hatások alaposan felkavarhatják a kedélyeket, a szakítópróbák, a nem mindig kellemes felismerések a későbbi fejlődés alapjait is megteremthetik. Olyan folyamatokat is elindíthatunk, amelyek révén tőkét kovácsolhatunk a jelenlegi frusztrációkból. Nem tápláljuk tovább a bennünket sem tápláló kapcsolatokat, magatartásformákat, üzleti stratégiákat, befektetéseket, pótcselekvéseket, hanem olyan valós kihívásokat keresünk, melyekből belátható időn belül profitálhatunk.

Ily módon, bár nem kerülhetjük el az erőpróbáló fényszögek – jelezte terhelést, a nyomás és a frusztráció éppen a megfelelő irányokba terel majd. (Általános receptek természetesen nincsenek, az életterület, ahol és ahogyan megéljük mindezt a képlet adottságaitól függ. Az „ahogyanba” ezen kívül a szabad akarat és a tudatossági szint is belejátszik.) A további napokon érvényesülő bolygóhatások jó esetben erről szólnak.

Május 6 – május 21 között a Merkúr a Bikában halad, karakteréhez képest kissé cammogós tempóban. Ez azonban most egyáltalán nem baj, hiszen impulzív döntések helyett van idő alaposan átgondolni a dolgokat, olyan stratégiákat kidolgozni, amelyek a gyakorlatban is megállják a helyüket. A jegy megfontoltsága, módszeressége és valóságérzéke azért is hasznos, mert közben folyamatosan érvényesülnek elhamarkodott érzelmi és pénzügyi döntésekre sarkalló bolygóhatások is.

A május második hetében, 7 – 14 között érvényesülő hatások is azt sejtetik, nincs nyereség áldozat nélkül. A kedvező folyamatok elindításához fájdalmas lezárások is szükségesek lehetnek. Az alábbi bolygókapcsolatok összeadódva érvényesülnek, igen komplex forgatókönyveket eredményezve: május 7 Vénusz – Szaturnusz kvadrát (Kos – Bak 20°28), május 8 Merkúr – Uránusz együttállás (Bika 3°23), május 9 Nap – Neptun szextil (Bika – Halak 18°13 ) május 9 – 10 Vénusz – Jupiter trigon (Kos – Nyilas 23°8) május 9 – 10 Vénusz – Plútó kvadrát (Kos – Bak 23°05) közben nagyon laza Yod, „Isten ujja” formáció is kialakul 9- 10 én: a Vénusz Kos 23°, Plútó Bak 23°, Mars Ikrek 26° között; május 11 Nap – Szaturnusz R trigon (Bika – Bak 20°25), május 13 – 14 Nap – Jupiter kvinkunx (Bika – Nyilas 22°44), május 14 Nap – Plútó trigon (Bika- Bak 23°3), május 14 Vénusz – Mars szextil (Kos – Ikrek 28°37)

A Vénusz – Szaturnusz kvadrát (Kos – Bak 20°28) május 7-én pontosul be, de hatása összeadódik a Plútóéval.

A szív -és pénzügyekre egyaránt nyomást gyakorló tranzittal a blog több bejegyzése is foglalkozik: Vénusz – Szaturnusz kvadrát, Vénusz – Szaturnusz kapcsolatok: karmikusan terhelt viszonyok?, Valóban szereted magad ?

Az erőpróbáló fényszög pozitívuma, hogy ha nem előbb, most elemi késztetést érezhetünk arra, hogy górcső alá helyezzük párkapcsolatainkat, eltöprengjünk: javainkat szolgálják-e társas viszonyaink, gyarapítanak, fejlesztenek-e vagy inkább lehúznak és hátráltatnak bennünket. Szerencsésebb esetekben nem csupán a külvilágban keressük a bűnbakokat, hanem párkapcsolattal, társulásokkal, értékrenddel, önértékeléssel, anyagiakkal, vonzerővel kapcsolatos egészségtelen hiedelmeinkkel és mintáinkkal is konfrontálódunk.
A május 8 -án bepontosuló Merkúr – Uránusz együttállás meglehetősen vegyes hatás. Az eredeti ötletek, gondolatsziporkák, frappáns megoldások (pl üzleti ötletek, pénzügyi stratégiák) mellett vannak kevésbé áldásos hozadékai is: nagyfokú feszültség, idegesség, szétszórtság, csapongás. Az elhamarkodott kijelentések, derült égből villámcsapásként kitörő perpatvarok, meggondolatlan döntések, az eredeti szándékok, álláspont megváltoztatása rengeteg kárt okozhatnak. (Vénusz – Szaturnusz/Plútó kvadráttal összeadódva egyaránt felmerülhetnek túlköltekezésből adódó problémák és a továbblépéshez nélkülözhetetlen tetemes kiadások is. A Bika Uránusz önmagában is utalhat kollektív szinten zajló váratlan gazdasági, pénzügyi fejleményekre.) Ez a bolygókapcsolat balesetveszélyes is. Az Uránusz egyebek mellett a lázadások, forrongások, a szó szoros értelmében vett vagy szimbolikus robbanások jelölője is, így aztán szűkebb-tágabb környezetünkben továbbra is puskaporos marad a légkör.

A május 9-én bepontosuló Vénusz – Plútó kvadrát, mint már többször szó volt róla, nagyon fájdalmas tapasztalásokat tartogathat. A Szaturnusz- hatással együtt arra utal, hogy a legnagyobb nyomást a társas viszonyok, azokon belül is a párkapcsolat, a pénzügyek, értékek, befektetések területein tapasztalhatjuk meg. ( Illetve azokon a speciális életterületeken, amelyekre a születési képletben hat. Ez személyenként változó).

Általánosságban véve elmondható, hogy ez a tranzit kíméletlenül felszínre hozza a szőnyeg alá söpört témákat, és ez valamilyen értelemben vett átalakulásokhoz vezet. Ha egy egyébként működésképtelen párkapcsolatot csak a felek (gyakrabban csak az egyik fél) görcsös akarása tartott életben, most véget érhet. A Plútó ezúttal is hozza a formáját: minél kétségbeesettebb volt a ragaszkodás, annál traumatikusabb a befejezés. Viszonylag jól működő kapcsolatoknál nyilván nem ez a helyzet, de ott is lehetnek kisebb -nagyobb feszültségek vagy a kapcsolat fennmaradásához nélkülözhetetlen irányváltások.

A legrosszabb forgatókönyvek esetén érzelmi -pénzügyi összeomlásra, fizikai brutalitásra (a nagyvilágban és a magánéletben egyaránt) is számítani lehet. Ez végképp nem az a tranzit, amikor ajánlatos lenne ultimátumokat adni, hatalmi játszmákba bonyolódni. Ha nem feltétlenül szükséges, a kényes kérdéseket sem most kell megvitatni. Persze a bolygókapcsolat természetéből adódóan elképzelhető, hogy minden tudatos igyekezet ellenére belesodródunk olyan interakciókba vagy helyzetekbe, amikor elkerülhetetlenül radikális döntéseket kell hozni.

Az effajta egészséges lépéseket az ugyanaznap egzakttá váló Vénusz – Jupiter trigon is támogatja. A Kis -és Nagy Jótevő harmonikus fényszöge lehetővé teheti, hogy a kvadrátok által gerjesztett feszültség értelmes irányokba mozdítson. Hatására a Kos Vénusz mondhatja azt is: „szeretem magam annyira, hogy egy nappal se szenvedjek tovább egy mérgező kapcsolatban”, „szeretem magam annyira, hogy itt és most leálljak a dohányzással/ ivással/ túlevéssel vagy más vénuszi függőséggel”

A Kis és Nagy Jótevő közreműködésével a legrosszabb forgatókönyvektől is megmenekülhetünk. (Kizárólag a szerencsére azonban ezúttal sem szabad alapozni, hiszen a nemtörődömség, az élj-a -mának – mentalitás, a felelősség elhárítása, a „pozitív gondolkodás” kártékony formái éppenséggel be is vonzhatják őket). Optimális esetben azonban a folyamatosan fennálló csapdás helyzetek mellett jó lehetőségek is adódhatnak, illetve, saját hozzáállásunk, élettapasztalatunk, tudatossági szintünk dönti el, hogy egy adott szituáció, ismeretség javunkra vagy kárunkra válik.

A szükségszerű műtétek fájdalmán tompít a szintén aznap egzakttá váló Nap – Neptun szextil is. Ez a jótékony fényszög nem csupán abban segít, hogy kreatív irányba tereljük a frusztrációt, hanem rá is érezhetünk az életképes haladási irányokra. További segítő, mérséklő erő a nemsokára bepontosuló Nap – Szaturnusz trigon és Nap – Plútó trigon.

E kedvező hatások lehetővé tehetik, hogy csak a valóban életképtelen, életszerűtlen dolgok pusztuljak, a váltásnak pedig nem kell szükségszerűen drámainak lennie. A vágásokat ilyenkor oly módon kell megejteni, hogy egyszersmind az egészségesebb folyamatok is beindulhassanak. Pl. lehet, hogy egy szakítás valóban elkerülhetetlen, de a gyász fájdalmát önmagunk egészséges jutalmazásával (sport, hobbik, baráti kör, szakmai építkezés, tanulás, valamilyen, a kapcsolatminta tudatosítását és megváltottabb szinten való megélését szolgáló terápia elkezdése, stb) enyhíthetjük.

Ha úgy érezzük, hogy egy projekt, amibe egyébként rengeteg időt, energiát, talán pénzt is fektettünk, csak veszteséget termel, vagy stratégiát váltunk (az ehhez szükséges ismeretek megszerzése járhat komoly anyagi áldozattal is, de ez hosszú távon kevésbé költséges, mint veszteségesnek maradni), vagy teljesen új irányokat keresünk. Ezek ugyan nem teszik semmissé az előző veszteségeket, csak a jövőbelieket előzik meg, és ez önmagában is nyereség.
Május 15 – június 9 között a Vénusz otthonában, a Bikában halad

A pénzügyek, társas viszonyok jelölője sokkal otthonosabban érzi magát a stabil, két lábbal a földön álló, érzéki Bika jegyében, mint a nyughatatlan és kissé könnyelmű Kosban. A Bikában tranzitáló Vénusz segít stabilizálni pénzügyeinket, testileg, lelkileg regenerálódnunk az előző hetek hullámvasutazása után. Ez a jegyhelyzet segíthet reálisabban, gyakorlatiasabban és következetesebben kezelni kapcsolatainkat, pénzünket, holmiinkat, anyagi értékeinket, üzleti ügyeinket. Egyszersmind azonban el is kényelmesíthet, illetve arra hajlamosíthat, hogy kizárólag a birtokolt javak alapján értékeljük magunkat és embertársainkat. A túlzásba vitt eszem-iszom, költekezés további problémák forrása lehet.

Ahelyett tehát, hogy maradéktalanul átadnánk magunkat ejtőzésnek, ajánlott haladéktalanul elindítanunk azokat a folyamatokat, amelyekkel később haladni szeretnénk, lezárnunk a határidős munkákat, ugyanis mielőtt még megszokhatnánk a viszonylagos stabilitást, újra elkezdődik a földindulás. A hónap végét ugyanis a Merkúr, Jupiter és Neptun részvételével újra összeálló változó T kvadrát zilálja szét, június 9 után, pedig amikor a Vénusz átlép az ingatag Ikrekbe, pénz- és szívügyeink is még nagyobb hullámvasutazásba kezdhetnek. (Ebben természetesen más tényezők is szerepet játszanak.)

Mars a Rákban: május 16 – július 1

Május 16 –án, amikor a Mars a Rákba lép, újabb erőteljes váltást tapasztalhatunk. Július 1-ig tartózkodik ebben a Hold uralma alatt álló jegyben. Azonban ez a pozíció sem a legelőnyösebb a számára; az asztrológiai hagyomány szerint itt esésben van, ami azt jelenti, hogy a pozíció nem a legelőnyösebb a számára. A Rák a táplálás, az anyaság princípiuma, egyike az Állatöv legérzelmesebb jegyeinek. Csodálatosan oltalmaz, gondoskodik, időnként azonban túlságosan is érzelmessé, hangulatai játékszerévé válik, illetve ezekkel az eszközökkel zsarol. Talán a legcsaládcentrikusabb, az otthonát, szülőföldjét legjobban szerető jegy, de ezek a rokonszenves tulajdonságok túlzásba víve elvakult nacionalizmusba torkollhatnak. A múlt, a hagyományok, a történelem szeretete annak idealizálásához, majd meghamisításához is vezethet, illetve elterelheti a figyelmet a jelen feladatairól.

További probléma, hogy az önérvényesítés, cselekvés, küzdelem, agresszió planétájának energiái a Rákban valamilyen módon gátlás alá kerülnek, az egyén teljesítménye hangulatától, érzelmi állapotától függ. Nehezen lendül harcba, de amikor elveszti önuralmát, kuktafazék módjára robban, paranoiássá válik és valóságos ámokfutást rendezhet, túlzásokba esik. (Ennek június közepén merül fel nagyobb a veszélye, amikor kvinkunxba kerül a Jupiterrel, a Szaturnusszal és a Plútóval pedig szembenállást képez)

Telihold a Skorpióban

Telihold a Skorpióban, 2019 május 18, Bp 23:11

A május 18-i telihold a Skorpió 27°38′-án teljesedik ki, helyi idő szerint Bp 23:11- kor.

A megfelelő mederbe terelt, megfelelő célokra fordított energia jutalma a regeneráció, testi-lelki – érzelmi megújulás, nagyobb fokú stabilitás. Természetesen az ilyesfajta transzformációk időigényesek, több hónapig/ évig is eltarthatnak, a kanyarokat nem lehet levágni. Ezekben a napokban azonban jeleket kaphatunk (álmok, felismerések, „véletlen” események formájában) , amelyből kiderülhet: megfelelő irányban haladtunk-e, mi mindennel járulhatunk még hozzá külső és belső jólétünkhöz.

A teliholdképletben még érvényesülő Nap – Szaturnusz, Nap – Plútó trigon jó esetben a válság hatására kialakított egészségesebb, teherbíróbb alapokra utal. Érvényesül a május 16- 17-én bepontosult Merkúr – Szaturnusz trigon ( Bika – Bak 20°21) és a május 18 án egzakttá vált Merkúr – Plútó trigon ( Bak – Bika 23°01) hatása is. A Merkúr – Szaturnusz fényszög fegyelmezettebbé, összeszedettebbé tesz, lelkesedés, idealizmus mellett valóságérzékkel is felruház Ez a bolygókapcsolat,hozzásegíthet ahhoz, hogy az érzelmi zűrzavarban rendszerezzük gondolatainkat, felismeréseink és mondanivalónk letisztuljanak, a lényegest megkülönböztessük a lényegtelentől, és csak az előbbibe fektessünk energiát. A Merkúr – Plútó kapcsolat azt jelzi, hogy ha ragaszkodunk álláspontunkhoz (és azt tényekkel is alátámasztjuk), a dolgok mélyére hatolunk, gondosan kielemezzük a terítéken levő ügyeket, hosszú távon is megbízható szövetségeseket nyerhetünk meg magunknak.

A szintén 18-án egzakttá váló Vénusz – Uránusz együttállás (Bika 3°56) azonban nagyfokú kiszámíthatatlanságot visz társas viszonyainkba és pénzügyeinkbe. Ez jó esetben azt eredményezi, hogy kilépünk egy már több korlátot mint örömöt jelentő viszonyból, rendelkezünk annyi önbecsüléssel, hogy elengedjük már nem tápláló társulásainkat, izgalmasabb, több kihívást tartogató szakmai területekre lépünk, pénzügyileg önállósítjuk magunkat- vagy megtesszük az ehhez szükséges lépéseket. Másfelől azonban könnyelmű üzleti/érzelmi döntések, veszteségek veszélyére figyelmeztet. És utal arra is, hogy a nagy nehézségek árán megteremtett viszonylagos stabilitás a közeljövőben újra felborul.


Május 21 – én a Nap és a Merkúr is átlép az Ikrekbe. Ugyanezen a napon együttállást is képeznek a jegy elején.

Ennek hatására felélénkül (egyszersmind remélhetőleg tudatosabbá is válik) az információcsere, megnyílunk, fizikailag és szellemileg is mozgékonyabbakká válunk.

Merkúr, a szárnyas sarujú hírvivő meglehetősen gyorsan száguld át otthonán: június 4-én már el is hagyja azt. A hagyományok szerint a kommunikáció, kereskedelem és az utazások bolygója itt érzi legjobban magát és itt fejti ki a legerőteljesebben a hatását.

Az előttünk álló időszakban tehát mozgásba lendülnek a dolgok, a kapcsolatok, a kommunikáció, tanulmányok, az utazások, sajtó, publikációk, okmányok, szerződések, közlekedési eszközök kiemelkedő szerepet kapnak. Jelen helyzetben azonban, mivel a változó T- kvadrát a hónap végén újra aktiválódik, ez nem feltétlenül örvendetes.

A már május elején is érzékelhető kétféle tendencia a hónap utolsó napjaiban még markánsabbá válik.

Május 30-án a Merkúr kvadrátot képez a Neptunnal és 31-én szembenállást a Jupiterrel. Így egy olyan változó T kvadrát jön létre, amelynek valamennyi összetevője a saját jegyében áll, így karakterének megfelelően nagyon erősen, és nagyon diszharmonikusan hat. Ez a hatás május utolsó és június első napjait is igen kaotikussá teheti .

A Merkúr – Neptun erőpróbáló fényszögeivel az Álom és valóság összehangolása, Merkúr – Neptun kapcsolatok című bejegyzések foglalkoztak, a Jupiter problémás oldalát a Jupiter és Mr Hyde című bejegyzés boncolgatja. A Nyilas Jupiter tolatásáról, Neptunnal képezett 2019-es kvadrátjáról (I. rész , II rész) szintén elérhetők cikkek a blogon. Így most csak néhány sajátosságot sorolnék fel:

A Jupiter – Merkúr szembenállás egymást vadul kergető gondolatokra, vegyes értékű információk áradatára, elhamarkodott kijelentésekre, túlzásokra utal. A most kapott ajánlatokat érdemes fenntartással kezelni, a nagy ígéreteket elosztani kettővel…többel, a hírek valóságtartalmát alaposan ellenőrizni. A projekciók, előítéletek, politikai és ideológiai viták tovább fokozhatják az ellentéteket.

A Merkúr és a Neptun közötti diszharmonikus kapcsolatokat hagyományosan a megtévesztés, ködösítés, hazugságok, csalások, csalódások klasszikus formációinak tartja az asztrológia. Az okmányokkal elkövetett szélhámosságok, trükkös lopások kétes szerződések, eltűnt iratok, pletykák, rágalmak, félreértések, csúsztatások is bonyodalmakat okozhatnak. Szétszórtság, figyelmetlenség, hangulati hullámzás miatt is érhetnek kisebb – nagyobb károk. A szervezet a szokásosnál érzékenyebben reagál alkoholra és más tudatmódosító szerekre, és ezek a balesetekben, különféle bűncselekmények (főleg lopások, csalások) esetén is komoly szerepet játszanak.

Ugyancsak május 31-én pontosul be a Bika – Bak 19°46 -án a Vénusz – Szaturnusz trigon. Mindkét bolygó a saját jegyében áll, így ez a kedvező fényszög is erőteljesen érvényesül. A változó T- kvadrát jelezte hullámvasutazást ellensúlyozva, érzelmi életünkre és pénzügyeinkre is stabilizálóan hat. Ily módon akár a bőség zavarában is visszafogottabban költekezünk, amellett, hogy jövedelmező stratégiákat dolgozunk ki, hajlamosak vagyunk komoly, minőségi munkát is fektetni projektjeinkbe. Vállalkozás, különféle típusú magánéleti, üzleti vagy szakmai társulások esetén egyaránt jó érzékkel különböztetjük meg egymástól a kifizetődő és az energiarabló interakciókat. Értelemszerű, hogy csak az előbbieket részesítjük előnyben.

E jegyhelyzet problémás oldala a túlzott kényelmesség (hogy ki ne mondjam :  lustaság), és a most még rendelkezésre álló lehetőségeket és forrásokat is túlságosan magától értetődőnek vehetjük hatására. Pedig, tekintve hogy június és július folyamán legtöbbünk számára ismét csak a bizonytalan lesz a biztos, sokkal bölcsebb hozzáállás lenne arra törekedni, hogy a maximumot hozzuk ki belőle….

Fontosabb májusi bolygóhatások:

Május 1 Merkúr – Mars szextil (Kos – Ikrek 20°)

Május 1 Merkúr – Szaturnusz kvadrát ( Kos – Bak 20°31

Május 1 Mars – SzaturnuszR kvinkunx (Ikrek – Bak 20°31)

Május 2/3 Merkúr – PlútóR kvadrát ( Kos – Bak 23°)

Május 3 Merkúr – JupiterR trigon (Kos – Nyilas 23°35)

Május 5 újhold a Bikában (14°10 Bika, Bp 0h 44′)

Május 5 -6 Mars – Jupiter R szembenállás (Ikrek – Nyilas 23°22)

Május 5 – 6 Mars – Plútó kvinkunx (Ikrek – Bak – 23 )

Május 6 – május 21 Merkúr a Bikában

Május 7 Vénusz – Szaturnusz kvadrát (Kos – Bak 20°28)

Május 8 Merkúr – Uránusz együttállás (Bika 3°23)

Május 9 Nap – Neptun szextil (Bika – Halak 18°13 )

Május 9 – 10 Vénusz – Jupiter trigon (Kos – Nyilas 23°8)

Május 9 – 10 Vénusz – Plútó kvadrát (Kos – Bak 23°05)

közben nagyon laza Yod 9- 10 én: Vénusz Kos 23°, Plútó Bak 23°, Mars Ikrek 26°

Május 11 Nap – Szaturnusz R trigon (Bika – Bak 20°25)

Május 13 – 14 Nap – Jupiter kvinkunx (Bika – Nyilas 22°44)

Május 14 Nap – Plútó trigon (Bika- Bak 23°3)

Május 14 Vénusz – Mars szextil (Kos – Ikrek 28°37)

Május 15 – június 9 Vénusz a Bikába lép

Május 16 Merkúr – Neptun szextil (Bika- Halak 18°22)

Május 16 – július 1 Mars a Rákba lép

Május 16- 17 Merkúr – Szaturnusz trigon ( Bika – Bak 20°21)

Május 16 – 17 Merkúr – Jupiter kvinkunx (Bika – Nyilas 22 °21)

Május 18 telihold a Skorpióban ( Bp 23:11, Skorpió 27°38)

Május 18 Merkúr – Plútó trigon ( Bak – Bika 23°01)

Május 18 Vénusz – Uránusz együttállás (Bika 3°56)

Május 21 – június 21 Nap az Ikrekben

Május 21 – június 4 Merkúr az Ikrekben

Május 21 Nap – Merkúr együttállás az Ikrekben 0°38

Május 22 Mars – Uránusz szextil (Rák – Bika 4°09)

Május 30 Merkúr – Neptun kvadrát (Ikrek – Halak 18°35)

Május 30 Vénusz – Neptun szextil ( Bika- Halak 18°35)

Május 31 Merkúr – Jupiter szembenállás (Ikrek – Nyilas 20°49)

Május 31 Vénusz – Szaturnusz trigon ( Bika – Bak 19°46)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!