Érettek és éretlenek, felelősek, felelőtlenek

A bolygók, jegyek és házak rengeteg dolgot árulhatnak el a személyiségről, magyarázatot adhatnak temperamentumunkra, a személyiség hajtóerőire, valamint utalásokat tartalmaznak a karakter kifejeződéseinek módjairól is. Egy születési képletet több okból is vizsgálhatunk, más és más szempontok szerint véve górcső alá az egyént. Ezért marad az asztrológia egy személy pszichológiája megértésének legjobb analitikus eszköze.

Az Astrology Membership oldaláról lefordított cikk a születési képletekben fellelhető, valóságelhárításra, felelősség elől való menekülésre, illetve a gyakorlatiasságra, felelősségérzetre, teherbírásra, megvalósítókészségre utaló jeleket tárgyalja.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A bolygók, jegyek és házak rengeteg dolgot árulhatnak el a személyiségről, magyarázatot adhatnak temperamentumunkra, a személyiség hajtóerőire, valamint utalásokat tartalmaznak a karakter kifejeződéseinek módjairól is. Egy születési képletet több okból is vizsgálhatunk, más és más szempontok szerint véve górcső alá az egyént. Ezért marad az asztrológia egy személy pszichológiája megértésének legjobb analitikus eszköze.

E cikkben a valóságelhárításra utaló személyiségjegyeket vizsgáljuk

Az alábbi definícióból indulunk ki:

Valóság az, ahogy véleményünk szerint a dolgok vannak, és nem az, amilyennek tűnnek vagy amiket képzelünk róluk. Tágabb értelemben a valóság mindent magában foglal, ami volt és van, akár érzékelhető és felfogható, akár nem. Még általánosabb definíció szerint minden, ami volt, van és lesz.

( A felsorolt karaktervonások akkor érvényesek, ha nem csak a Nap – jegy, hanem a születési képlet más komponensei, pl. Aszcendens, személyi bolygók állnak ebben vagy abban a jegyben. “Tiszta” típus nincs; a horoszkópban a négy elem kombinációja érvényesül, de általában nem egyforma mértékben. Rendszerint egy- két elem van túlsúlyban a benne levő bolygók, Aszcendens miatt. -ford megj)

A föld jegyek

E tanulmányból mindenekelőtt a föld elemet fogjuk kizárni. Nyilván ez az egyik legkönnyebben kihagyható, mivel ez van kapcsolatban minden fizikailag érzékelhetővel, mindennel, amit a szemünkkel látunk, uralma alá tartozik anyagi biztonságunk, helyünk a világban, a természetről és ennek gyógyító hatásairól folytatott tanulmányaink. A föld elemhez (hozzá tartozó jegyek a Bika, Szűz és Bak) társítható az érzékelő funkció. Ezt a fogalmat Jung alkotta meg, és a tárgyi világra vonatkozik – pl. a szék érzékelése, amin ülünk, vagy az előttünk levő asztalé, stb. Az asztrológiai elemek közül ez leggyakorlatiasabb, legjobban szervezett energiaforma, maga a józan ész.

A Bika az első földjegy – és a fix minőség képviselőjeként a legstabilabb is. Ő áll a legszilárdabban a földön, ő gyökeredzik a legmélyebben a valóság talajában. Változó természete és a Merkúr uralma miatt, amely itt a természet vizsgálatára törekszik, a Szűz a legmozgékonyabb földjegy. A Bak, az utolsó kardinális jegy a legvilágiasabb. A társadalom felépítésére és a benne való aktív szerepvállalásra törekszik. Liz Greene „valóságfunkciónak” nevezi a földes triplicitás. A föld elem túlsúlya és/vagy torzult működése könyöklésig fajuló ambíciókat ad a szülöttnek, aki hajlamos túlelemezni a dolgokat és túl sok felelősséget venni vállaira. (Bővebben: A föld elem és a földes típus, A föld jegyek és az agresszió, Asztro diéta, A föld elem és a szellemi utak)

A tűz jegyek

A tüzes jegyek a fény szülöttei, akik mindig a napos oldalon járnak. Hozzájuk társítható a szellem világossága, a nevetés, a bátorság és az energia. A tűztigon (Kos, Oroszlán, Nyilas jegyek) a keresés és az utazás formációja, lovagjaival, királynőivel és királyaival egyetemben. Ha képletedben nagy tűz trigon található, nálad van az adu ász. A tűz elem a világban rejlő potenciálok összessége, a szellemi keresés, az istenségbe vetett hit.

A mérhetetlen önbizalom, a vallásos érzület, és annak sejtése, hogy az élet valamivel többet tartogat számukra mint másoknak, szintén jellemző lehet ezekre a szülöttekre. A vakációk és az ünnepek szintén a tűz elemhez rendelhetők. Ilyen tipikus esemény a születésnapunk, amikor különleges és egyéni mivoltunkat (Nap) ünnepeljük. A születésnap az az alkalom, amikor kényeztetnek bennünket és mi is magunkat, egész napos udvartartást rendezünk és a család figyelme központjában állunk. (Ez az ünneplési stílus inkább tűz elemek képviselőire jellemző – ford megj). Mindenki tudja, milyen jól esik e bizonyos nap reggelére ébredni, annak tudatában, hogy lesz torta, ajándékok, buli. Az élet számos vidám pillanata kapcsolódik a tűz elemhez, hiszen az öröm, a szórakozás, a gyerekek és a csodák hozzá rendelhetők.

A tűz elem révén látjuk meg a lehetőségeket, a magasabb összefüggéseket és a napsütést eső után. A dolgok különleges jelentőséget kapnak és a holnap mindig jobb nap lesz a mánál, hiszen az új napban még ott szunnyad valamennyi lehetőség. A tüzes jegyek képviselői általában a legszínesebb egyéniségek. Ezzel nem azt mondom, hogy folyamatosan csillognak és örömmámorban úsznak, de sok köztük az előadó, színész, utazó. A tüzes típusok gyakran találják színtelennek, unalmasnak és lehangolónak a földi világot. Ez az energia felfuvalkodottságra is hajlamosíthat, a valóságérzékelést grandiózus fantáziák tompítják, túlsúlya vagy diszharmonikus megnyilvánulása túlzásokra, nagyzolásra, pazarlásra, az izgalmak hajszolására hajlamosíthat. Arroyo meghatározása szerint a tűz jegyek képezik az élet háromszögét és ruháznak fel azzal az élménnyel, hogy élünk. (Bővebben: A tűz elem és a tüzes típus, A tüzes jegyek és az agresszió, Asztro – diéta)Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A levegő jegyek

 

A levegő elem képviselőit (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) inkább az eszmék világa érdekli. Ez a gyakorlati érzék teljes hiányát is eredményezheti, hiszen absztrakt gondolataikat akarják a realitásokra kényszeríteni. Így aztán teljesen elszállhatnak, a túlzott intellektualizálás hibájába eshetnek, vagy életszerűtlenül mesterkéltté és finomkodóvá válhatnak. A levegős jegyek távolságtartásra és idealizmusra hajlamosak, számukra az élet inkább eszmecserékről, ideák mentén létrejött szövetségekről és csoporttevékenységekről szól. A világ harmóniája gyakran játszik nagy szerepet az egyetértésért, barátságért, egységért harcoló levegős jegyek életében.

Az Ikrek kettős jegy, amely kapcsolatokat teremt, összekapcsol a szellemi tartományokkal, összeköti az egymásnak ellentmondó valóságokat. Ő a pillangó- természetű tudat. A Mérleg a szimmetria, az egyensúly és az arányok jegye. A hatása alatt álló emberek vonzódnak a művészetekhez, esztétikumhoz, szépséghez. A Vízöntő jegye a számokhoz, matematikához, felfedezéshez, tudományhoz társítható. A levegős jegyek képviselőiben nagy igény él a tökéletes, az ideális iránt. Az alábbi idézet jól szemlélteti milyen a levegő elem legridegebb szépségében, legkiválóbb, legtökéletesebb formájában. Az ehhez képest oly tökéletlen valósággal tehát elkerülhetetlen az összeütközés:

A matematika birtokában van az igazságnak, a legmagasabb rendű szépségnek. Ez hideg szépség, mely mentes a festészet vagy a zene varázslatos eszközeitől, mégis kifinomultan tiszta, és olyan fokú szigorú tökélyre képes, amelyre csak a legmagasabb rendű művészet….abban az értelemben, hogy túlnő az emberen. Ez annak a legmagasabb rendű intelligenciának az ismérve, amely ugyanannyira megvan a matematikában, mint a költészetben” Richard Freymann : Tükörbe rejtőzve

 

A vizes jegyek

A vizes jegyek (Rák, Skorpió, Halak) elsősorban az emocionális tartományokban élnek. Válaszaik szoros kapcsolatban vannak a tudattalan szintekkel, hiszen a világ valamennyi folyójának, tavának, tengerének, óceánjának és esőjének vizeivel összeköttetésben állnak. A teljes mértékben az óceán mélységeiben élő Halakat a belső élmények, az érzelmek és a spiritualitás foglalkoztatja. A vizes jegyek a leghajlamosabbak az introspekcióra és a szubjektivitásra. Elsősorban mediális adottságaik, fantáziájuk, megérzéseik vezetik őket. A Rák és a Skorpió jegyek képviselőitől nem teljesen idegenek a valóság tartományai, és sokkal többet foglalkoznak velük, mint a Halak. A két, egymással szemben úszó hallal jelképezett állatövi jegy képviselőinek mintha hiányozna egy réteg bőre, és túlságosan érzékenyen reagálnak a világra. A Skorpió az alvilághoz és a láthatatlan tartományokhoz áll közel; a függöny mögötti valóság birodalmához. De röntgenszeme könnyen átlát az álszentségen, a maszkokon, a hamisságon. Egyetlen részlet sem kerüli el a figyelmét.

A Skorpió azért áll olyan meghitt kapcsolatban a valósággal, mert mélységesen megérti az emberi természetet, annak minden kegyetlenségével, sötét bugyrával egyetemben. Nem lehet előtte szerepeket játszani. A Rák ugyanannyira sebezhető, mint a Halak, és rendkívül érzékeny is, de a Skorpióhoz hasonlóan van páncélja. A Halak az óceán mélyére menekül, onnan meríti azt a varázserőt, amely újra összeköti az egyént az lelkével. A Rákban és a Skorpióban van bizonyos fokú keménység és a kemény külső páncél védelmet nyújthat nekik a világban zajló viharok ellem. Szélsőséges esetben a vizes jegyek túlságosan emocionálisak, túlérzékenyek, túl bonyolultak lehetnek. Valamennyi vízjegy hajlamos lehet túl soká időzni belső tartományaiban, ugyanis elsősorban belső fejlődésük érdekli őket, az a belső munka, amelyet el kell végezniük pszichéjükön. Figyelmük a lélek rejtett misztériumaira, titkaira és rejtélyeire irányul. (Kapcsolódó:  A víz elem és a vizes típus, A vizes jegyek és az agresszió, Asztro – diéta)

Az ifjúság

Peter Pan

A Merkúr, az Ikrek és az Uránusz bolygó fiatal energiákat képviselnek. A fiatalság soha nem volt túlzottan felelősségteljes, kiszámítható vagy stabil. A fiatalság inkább a szabadságról, a szórakozásról szól, arról, hogy éljük az életet. Az Ikreket az örök Pán Péternek is nevezik, hiszen azt a fajta mozgékonyságot és fiatalságot jelképezi, amely sosem akar felnőni. Mercurius szárnyakat visel a saruján, és az archetípus uralma alá tartozóknak szintén szárnyal a szívük és a szellemük.

Pán Péter* Ikrek karakterű; a könyv befejezésekor a Nap az Ikrek változó, levegős jegyében állt. Igen! …Neki az volt a sorsa, hogy ne nőjön fel soha, olyasmit keresett, amit soha nem talált meg, és elvesztette az árnyékát….

(A betegességig fajuló felelőtlenség, felnőni nem akarás mai napig Peter Pan szindrómaként él a köztudatban. E témát az Örökifjú archetípusa, Az örök ifjúság ára című blogbejegyzések tárgyalják részletesebben. Ford. megj)

Az uránikus személyiség bizonyos értelemben kiszámíthatatlan, szeszélyes, könnyelmű is lehet. A Vízöntő jegyét és a benne uralkodó Uránuszt gyakran állítják párhuzamba az örökifjú archetípusával. (További elgondolkoztató párhuzam Pán Péter kapcsán: irodalomtörténészek szerint a könyv szerzőjét, J. M. Barriet fiatalon elhunyt bátyja inspirálta. David, akinek Vízöntőben állt a Napja és a Marsa, Holdja pedig a Mérlegben – 1853 január 30 – 1867 január 29 – egy nappal 14. születésnapja előtt hunyt el korcsolyabalesetben – így sohasem nőtt fel, akárcsak a meseregény világhírű hőse, Peter Pan. A könyv első kiadásakor, 1911 október 11 -én a Nap egy másik levegős jegyben, a Mérlegben állt. E témáról bővebben: Az örök ifjúság ára ford. megj) A határokat feszegető nyughatatlanságot és lázadó szellemet, a törvények áthágását, a hagyományos, járt utakról való letérést jelképezi. Liz Greene értelmezésében az Örökifjú egy fajta szellemi aspiráció, a földtől való elrugaszkodás vágyaként jelenik meg. Akinek ez az archetípus erőteljesen képviseli magát képletében, szoros kapcsolatban áll az isteni gyermekkel.

A jupiteri és az uránuszi hatások túlsúlya szintén utalhatnak azokra, akik ellenállást tanúsítanak az anyagi síkkal szemben. Jupiter, a tüzes, mennyei istenség, megvilágosító erejével és nagy igazságaival szintén közvetlen kapcsolatban áll az élet értelmével. Az Uránusz a logika hűvös szépségét, a matematika világát a kozmosz – és működése megértésének intuitív természetét uralja.A Szaturnusz súlya

A Szaturnusz súlya
Az Idő levágja Ámor szárnyait, Pierre Mignard festménye, 1694

A hangsúlyos Szaturnusszal (az öregember) születettek időnként úgy érzik, fiatalságukból valamilyen módon hiányzott az a spontaneitás és szabadság, amelyet a velük egykorúak élvezhettek. Sokféle felnőtt- felelősség nehezedett a vállukra, vagy más fajta, pl. társadalmi jellegű korlátozásokat kellett elszenvedniük, esetleg (ezekből fakadó) szorongás és félszegség határolta be őket. (Ld. a Peter Pán – mese kapcsán a szerző, J. M. Barrie karakterét Az örök ifjúság ára című bejegyzésben – ford.) Szaturnusz a legmegbízhatóbb és a leginkább „földhöz ragadt” az összes bolygó közül. A földi dolgok az ő uralma alatt állnak. Ránk nehezedik súlya, hozzátapaszt a valóság talajához és behatárolja a mozgást.

A Szaturnusz restriktív erői pompásan kifejeződnek egy olyan ember esetében, akinek képletében a Szaturnusz és a Bak princípiuma kiemelkedő szerepet játszott és szükségét érezte a változásnak. Azon kapta magát, hogy folyamatosan egy kocka alakú dobozban levő emberkét rajzol. Ez a négyzet (angolul square, amely egyszersmind egy szaturnuszi jellegű, behatároló, korlátozó erőpróbáló fényszöget is jelent – ford. megj) jelképezte, mennyire behatároltnak érzi magát.

Ez a valóság nehezen elviselhető „realitása”, egyszersmind az ilyen helyzetekhez társítható közérzet kifejezője is. Ennek ellenére azonban hihetetlen biztonságérzetet, kiszámíthatóságot, támaszt is ad. A Föld gyönyörűséges – gondoljunk a természetre – és békés, nyugodt is lehet. Diszharmonikus megnyilvánulási formájában azonban a föld elem megrekeszt, beleragaszthat a hétköznapok taposómalmába, szorongóvá tehet, félünk a változástól és még környezetünk legapróbb részleteit is agyonelemezzük. Ily módon szem elől téveszthetjük az élet értelmét.

A Szaturnusznak összehúzó jellege van, és időnként valamilyen értelemben vett hiányra, deficitre, magányra is utalhat a képletben. Egyes asztrológusok szerint (pl. Liz Greene) a Szaturnusz hatása a vizes jegyekben és házakban (IV, 8, 12) érvényesül a legfájdalmasabb módon; súlyos terheket, érzelmi megpróbáltatásokat jelölve. (Mint mindig, ezúttal is az egyéni születési képlet összhatásától függ, hogy így van-e – ford. megj)

A felelőtlen Jupiter

A Szaturnusszal ellentétben a Jupiter és a Nyilas gyakran felelőtlen. A jupiteri kockázatvállalás, a lehetőségek kihasználása, hazardírozás, új, meghódítandó területek utáni kutatás azonban csak túlzásokká fajulva rossz. A túltengő szaturnuszi energia is lehet ugyanilyen kártékony, csak más szempontból, hiszen a bolygó által uralt karakter fél megnyílni, nem képes rögtön megragadni az alkalmakat, esetenként túlságosan kételkedő, szorongó, retteg a kudarctól és másokat is lelomboz.

A valóságtól menekülő Neptun

A Neptun természete a leginkább ellentétes a földi környezettel. Ez a princípium szintén nem tartja valami sokra a szürke világot, és gyűlöli a hozzá társítható felelősségeket és korlátokat. A neptuni lélek arra vágyik, hogy a végtelenségig hajókázzon a lehetőségek tengerén, gyönyörködjön a varázslatos álombeli tájakban, és gondosan igyekszik kerülni, hogy beleütközzön a földi valóság valamelyik zátonyába. Gyűlöl a fizikai testben raboskodni. A Neptuni emberekben van valami varázslatos, a mások szenvedésével való nagyfokú – talán túlzott – azonosulás jellemzi őket. A Neptun a legkevésbé evilági bolygó, a szó valamennyi értelmében. Képzelőereje, alkohol, drogok, túl-alvás, az élet kerülése révén menekülhet.

A levegős és a tüzes jegyekben álló bolygók, a Merkúr (főleg az Ikrekben), a Jupiter (főleg a Nyilasban), az Uránusz és a Neptun fényszögei gyakran utalhatnak arra, hogy a szülött elrugaszkodik a valóságtól, késztetéseit, önkifejezésmódját illetően pedig inkább a szellemi, intellektuális magaslatokban mozog otthonosan. (Egyes erőpróbáló kombinációk, a föld elem hiánya, rosszul pozicionált Szaturnusz kifejezetten utalhatnak arra is, hogy a szülött hadilábon áll a felelősséggel, problémamegoldó képessége pedig „a fogjuk meg és vigyétek” jellegű konstrukciók kiötlésében merül ki. – ford megj)
 

 

Kapcsolódó

Az örökifjú archetípusa

Az örök ifjúság ára

Salamon Rea Ma született J. M. Barrie, rombolom a gyerekkorotokat 

Spronz Péter: Pán Péter, avagy a soha fel nem növés jelensége 

A négy elem tematikus oldala

 

Könyvajánló

Stephen Arroyo: Asztrológia, pszichológia és a négy elem

Hajo Banzhaf : A négy elem

Marie Louise von Franz : The Problem of the Puer Aeternus

Marie Louise von Franz : Az árnyék és a gonosz a mesékben

Marie Louise von Franz : Női mesealakok

Carl Gustav Jung : Analitikus pszichológia

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!