Szaturnusz – Plútó tranzitok : túlélési útmutató

A nehéz Szaturnusz – Plútó aspektusok által fémjelzett történelmi időszakok nem túl kellemesek: gazdasági válságok, mélyreható társadalmi átalakulások, háborúk, környezeti katasztrófák társulnak hozzájuk. Személyi horoszkópban előfordulva szintén erőpróbákban bővelkedő életutakat jelezhetnek. Időszakos hatásként (tranzit) nagy átalakítóerőt képviselnek, amellyel hosszabb távon is számolni kell. Az elakadás, különböző típusú krízishelyzetek, nyomás, veszteség, frusztrációk általános tünetek lehetnek, de nem mindegy milyen válaszokat adunk rájuk. Mindenkire egyformán érvényes receptek természetesen nincsenek, de sokat segíthet, ha megismerkedünk néhány általános témával, a tranzitokra jellemző életérzéssel és a feladatokkal, amelyet ezek közvetítenek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Az időszakos hatások többfélék lehetnek. Mindenkit érintenek, még ha nem is egyforma mértékben és életterületen a két bolygó között létrejövő fényszögek (pl 2001 – 2003 Szaturnusz – Plútó szembenállás, 2009 – 2011 Szaturnusz – Plútó kvadrát, 2019 – 2020 Szaturnusz – Plútó együttállás). Egyéni szinten a tranzit Szaturnusz is képezhet fényszöget (együttállás, kvadrát, szembenállás) a radix Plútóval, és fordítva. Amennyiben a két bolygó nincs kapcsolatban egymással adott időszakban, ezek a hatások csak a képlet tulajdonosát érintik. Bár mindkét esetben hosszabb időszakra kell felkészülni, a Szaturnusz áthaladása rövidebb ideig tart, mint a Plútóé. Ha egyidejűleg a horoszkóp más bolygóival, tengelyeivel is fényszöget képeznek (általában ez a helyzet), a hatás jelentősebb. Általánosságban elmondható, még harmonikus kölcsönhatás esetén is, hogy a Plútó megváltoztatja a rendet a horoszkópnak azon a területén, amelyet érint, a Szaturnusz pedig tartósítja/ “véglegesíti” a változást.
A két őselvről dióhéjban

Plútó és Szaturnusz

A Szaturnusz és a Plútó jelentéstartalmáról már sokszor volt szó a blogon, akárcsak a kettejük közötti vagy más bolygókkal képezett fényszögeikről. Így most csak pár emlékeztető mondat.

Nagyon leegyszerűsítve, a Szaturnusz képviseli az akadályokat, a kihívásokat, a szükségszerűséget, az ok- okozat közötti összefüggéseket. Az autoritás, a hagyományok, a struktúrák, a status quo fenntartására törekszik, szigorú szabályokat és biztonsági intézkedéseket foganatosít, hozzá társulnak a határok, szabályok, megszorítások. Rossz esetben aktívan dolgozik a haladás ellen, elfojtja az ösztönös impulzusokat, káosz ellen vívott harcának pedig az életszerű, spontán késztetések is áldozatul esnek. Hatására látszólag legyőzhetetlen korlátokkal találjuk szembe magunkat, egyszersmind azonban alkalmat ad akaraterőnk, testi lelki állóképességünk, kitartásunk növelésére is. Ennek eredményeképpen önállóbbakká, érettebbé válunk, felelősségteljesebben kezeljük sorsunkat. Ilyenkor Nagy Rossztevő helyett Öreg Bölcs minőségben fog megmutatkozni.

A Szaturnusz egyebek mellett az idő archetípusát is jelképezi. Ez az elnevezés onnan ered, hogy az ókori görögök Kronoszként (Cronus/ Cronos) emlegették. Ő volt az az isten, aki felfalta gyerekeit, megakadályozandó, hogy azok letaszítsák trónjáról. A görögök és a rómaiak azért hozták kapcsolatba Szaturnuszt/Kronoszt az idővel, mert megfigyelték, hogy az idő végül mindent elpusztít. Ez képezi alapját a Kronosz és a váltakozó évszakok, a mezőgazdaság közötti archaikus analógiának is. A Szaturnuszhoz olyan témák tartoznak, mint a korlátozás, érés, halál – éppen úgy, ahogy az idő múlása azt eredményezi, hogy az egyik életszakaszt elkerülhetetlenül követi egy másik.

Pszichológiai szinten a Plútó személyiségünk legősibb rétegeiben működő erőket jelképezi, a kreativitás, megújulás, túlélési képesség kincses bányáját, melyek a kollektív tudattalannál, az emberiség közös tapasztalatainak varázsbarlangjánál is mélyebben honolnak. Az életterület, amelyen képletünkben áll, lesz az a pont ahol a legmélyebb átalakulásokat megtapasztaljuk. Itt szembesülünk legmélyebb válságainkkal és születünk újra belőlük, itt vagyunk megszállottak, próbálunk meg manipulálni vagy válunk manipuláció áldozataivá, nyúlunk alattomos módszerekhez, nem kegyelmezünk még saját magunknak sem, rendelkezünk a legnagyobb hatalommal vagy vagyunk a legtehetetlenebbek, szörnyű bosszút állunk, megszállottan, halálosan szeretünk, itt érjük el legnagyobb sikereinket és itt szenvedjük el a legmegalázóbb kudarcokat, vagyunk rögeszmések vagy céltudatosak, itt vannak legnagyobb értékeink és itt kerülünk a legmélyebb válságokba, keserves harcot vívva a túlélésért.

A Plútó az entrópia és a regeneráció elvével is kapcsolatban áll. A hozzá társítható átalakulásokat hol a tudattalanba való alászállás („alvilágjárás”) idézi elő, hol pedig azért következnek be, mert az addig elnyomott pszichés tartalmak vulkánkitörésszerűen felbukkannak a tudatban. Úgy kollektív mint egyéni szinten a Plútó működésének egyik ismérve, hogy a régi elpusztul és darabokra hullik, a romok alól pedig egy új életforma jelenik meg. Ebben az értelemben tehát a Plútó archetípusa destruktív, de a rombolás sokszor nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az új élet új magvait el lehessen ültetni

Amikor a Plútó, az alvilág ura fényszöget képez valamely bolygóval, annak legsötétebb mélységeit kavarja fel, felszínre hozva mindazt, ami odalent, elfojtva lapul, beleértve a tudattalan motivációkat is. A Plútó nagy energetikai töltetet ad azoknak a bolygóknak, amelyekkel érintkezésbe kerül, alaptulajdonságaik a végletekig felfokozott formában, a normalitás kereteit szétfeszítve jutnak kifejezésre.

Szaturnusz – Plútó együttállás a Bakban : 2019 – 2020

A 2019- 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás témáit is számos bejegyzés tárgyalta , így erről is csak dióhéjban írok. A hiteles asztrológusok egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy stresszes időszak lesz, és korlátozásokat, anyagi veszteséget, lehetséges háborút, változást és átalakulást jelezhet. Sok minden változik meg és alakul majd át vagy zárul le ezekben a hónapokban.

A bolygó kombinációk számtalan változatban nyilvánulhatnak meg. Bajos lenne általános érvényű igazságokat mondani két, ilyen összetett szimbolikájú őselvről, mint a Szaturnusz és a Plútó, de néhány kiindulópont azért kínálkozik. A többi majd a személyes vagy történelmi tapasztalás részét képezi. A blogon többször idézett Leslie Hale pl így foglalja össze az alapvető tudnivalókat és feladatokat:

“A Plútó átalakít, a Szaturnusz korlátoz és mivel e bolygók a Bakban állnak, sokan mennek majd keresztül mélyreható szakmai, egzisztenciális váltásokon. Természetesen az átalakulások nem csak e területekre szorítkoznak.

Az a tény, hogy elfogy az út a lábunk alól, korlátokba ütközünk, sarokba szorulunk arra kényszeríthet, hogy keményen dolgozzunk életünk valamely elavult és diszfunkcionálissá vált elemének megváltoztatásán. Amennyiben felszínen akarunk maradni, illetve profitálni, érvényesülni szeretnénk a jövőben, valószínűleg eljött az ideje, hogy új alapokat építsünk az adott területen. Ez az időszak tehát sokak számára a kemény munka ideje – amihez nagy türelem és elszántság szükséges.

A változás magvait azonban célszerű a bepontosulás előtt, még 2019 folyamán elültetni. Ez a legalkalmasabb időszak arra, hogy mérleget készítsünk és elfogadjuk az elkerülhetetlent. Így könnyebb rájönni, mi mindenen kell változtatni. E tekintetben a praktikus érvek mellett a megérzésekre, ösztönökre is ajánlott hallgatni. Aki azonban továbbra is szőnyeg alá söpri a nyilvánvalót, később sokkal nehezebb dolga lesz. “. (Természetesen az, hogy az egyes személyek hogyan reagálnak e kollektív hatásokra, a horoszkóp egyéni sajátosságaitól függ. Erre blogbejegyzés formájában nincs mód kitérni.)

Ebből kifolyólag egyáltalán nem mindegy, hogy 2019 folyamán milyen döntéseket hozunk, milyen folyamatokat táplálunk, mire fordítjuk anyagi és egyéb természetű forrásainkat. Hosszabb távon a szó szoros értelmében vett túlélés is múlhat azon, hogy a megfelelő irányokba indulunk-e, a bennünket is tápláló ügyekbe, személyekbe fektetjük energiánkat. Az elpufogtatott muníció, a nem megfelelően csoportosított tartalékok hosszú távú megrekedést, egzisztenciális válsághelyzeteket eredményezhetnek. A radikális változások természetesen nem egyenlők a kapkodással. Még életünk működésképtelenné vált területein is gondosan meg kell fontolni és időzíteni kell a változásokat.
Szaturnusz – Plútó tranzitok általános sajátosságai

Szaturnusz - Plútó tranzitok

Kollektív Szaturnusz – Plútó tranzitok időszakaiban a struktúrák, a normák, törvények, hierarchia által szabályozott társadalmi intézmények,érintkezés formák, hétköznapjaink kiszámíthatóságát (Szaturnusz) alapjaiban rengetik meg a plútói hatások. Egyik napról a másikra olyan területre kerülünk, melyen nem csupán eszünk ágában nem volt kikötni, de talán fogalmunk sem volt létezéséről. Személyiségünkön belül és a külvilágban tehát összeomlanak a jól ismert, éveken át “bejáratottan” működő struktúrák, átadva helyüket valami merőben újnak.

Tilalmak, korlátozások, összehúzódás: a bőségszaru eldugul, tartalékainkhoz nem férünk hozzá olyan könnyen mint ezelőtt. A megrémített Szaturnusz még keményebb biztonsági intézkedésekkel reagál. Kollektív szinten érvényesülő hatásoknál, ld fentebb felsorolt történelemformáló Szaturnusz – Plútó fényszögek, gazdasági szinten ez újabb megszorításokban, takarékossági intézkedésekben nyilvánulhat meg, az államigazgatás területén átfogóvá válik az ellenőrzés, a demokratikus intézmények helyét (akár gazdasági alapon szerveződő) diktatúrák vehetik át. Egyéni szinten, valamilyen közösségi nyomásra, a családi – társadalmi normáknak megfelelendő, pénzügyi vagy más, “praktikus” megfontolásokból  elnyomhatjuk akár legeredetibb, legösztönösebb késztetéseinket is.

Ez, hosszú távon még elkeseredettebb lázadó akciókhoz vezet. A Plútó, akárcsak a Szaturnusz, hosszú távban gondolkozik: akár éveken keresztül is képes építkezni a föld alatt, hogy aztán időről – időre különböző terrorakciók, környezeti katasztrófák, egyéni, túl kontrollált tudatos beállítottság esetén különféle személyiségzavarok (legsúlyosabb változatokban szkizofrénia, pszichotikus epizódok) formájában kirobbanjon.

Mivel a fentebbi végletek egyaránt végzetesek lehetnek az egyén, a társadalom, sőt, maga a bolygó számára is, személyes életünkben és kollektív szinten egyaránt arra kell törekednünk, hogy összehangoljuk a plútói és a szaturnikus hatásokat és egészséges megélési módot találjunk nekik. Erőpróbáló aspektusok esetén, ez valószínűleg még a sokadik nekifutásra sem valósulhat meg maradéktalanul. A feladat azért sem egyszerű, mert a Szaturnusz külső bolygó, a Plútó pedig transzperszonális, így “akaratlagosan” még annyira sem szabályozható működésük, mint a személyi bolygóké. Hozzáállásunk változtatásával, tudatossággal azonban még így is jelentős javulások érhetők el.

Bár egy bolygókapcsolat megnyilvánulási lehetőségeinek ismertetése több kötetnyire rúgna, azért van néhány általánosan jellemző sajátosság:

A lélek sötét éjszakája

 

A Szaturnusz – Plútó tranzitok közös jellemzője egyfajta borongós életérzés, nyomott hangulat a melankóliától a totális depresszióig. (E megállapítások különösen akkor igazak, ha amellett, hogy egymással fényszöget képeznek, még személyi bolygókkal is kapcsolatba kerülnek). Az idő előrehaladtával utóbbi akár krónikussá is válhat, szélsőséges eseteiben egész eddigi értékrendünket, teljesítményeinket, emberi viszonyainkat , sőt saját létjogosultságunkat is megkérdőjelezve. Fontos tudatosítanunk, hogy még a legsötétebb öngyilkossági fantáziák hátterében is a lélek megújulási törekvése áll, amelyet tudatos beállítottságunk hibásan értelmez.

A bennünk munkáló Plútó-elv csupán azt mondja: a régi struktúráknak pusztulniuk kell, utunkat nem folytathatjuk tovább a szokásos kerékvágásban, totális megújulást viszont csak totálisan tiszta lappal tud elképzelni. Szimbolikus értelemben (és csakis így, hiszen ne felejtsük, a princípium valójában életpárti – ld A Plútó archetípusa) tehát valóban halálra kell ítélni korábbi önmagunkat: a javunkat már nem szolgáló kapcsolatokat, beidegződéseket, rutinokat, talán azt a sok- sok apró szokást is, amiből biztonságérzetünket merítettük. A kiürült életnek újra értelmet kell találni.

Ez persze nem csak tudatos igyekezet kérdése. Ha több hónapos töprengést követően sem jut eszünkbe semmi, ami lángra lobbantaná lelkünket, legjobb megtisztítani az utat a mindannyiunkban ott munkáló vitális impulzusok számára. Ezek hatására előbb–utóbb életkedvünk is visszatér, idővel pedig körvonalazódni kezdenek újabb feladatköreink is.

Egy böjtkúra pl. egész más megélési szintre terelheti az önrombolásra is hajlamosító Szaturnusz–Plútó hatásokat. Már egy 2-3 napos, egy hetes méregtelenítés is jó hatású, a hosszabb (16–21 napos) léböjtök azonban sokkal mélyebb rétegeket érintenek. Külső táplálék híján ilyenkor a szervezet saját magát kezdi „enni”: lebontva a talán sok éve felhalmozódott salak anyagokat, mérgeket. Mindettől kedélyállapotunk is javul, energiacsatornáink szabadabbakká válnak, a depresszív hangulatok önmarcangolása a Szaturnusz és Plútó jobbik természetére egyaránt jellemző befelé figyeléssé, koncentrációvá, komolysággá szelídül.

Vigyázat, csak egészségesek vállalkozzanak hosszabb böjtkúrákra, de előtte feltétlenül kérjék ki a témában otthonos orvos, természetgyógyász véleményét, esetleg csatlakozzanak egy böjtölő csoporthoz. A témába vágó, magyarul is igen részletes irodalmat feltétlenül olvassák el, pl. Rüdiger Dahlke könyveit.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Bűntudat, félelmek

Az időszak segíthet annak eldöntésében, hogy a bolygókapcsolatra szintén annyira jellemző szorongás, bűntudat, önvád indokolt-e, vagy csupán mindennapi gyarlóságainkat duzzasztottuk fel ennyire, olyan helyzetet elemzünk már sokadjára, amelyben semmit sem tehettünk volna, esetleg egy túlságosan sötét jövő rémképeivel riogatjuk magunkat.

A Szaturnusz – Plútó tranzitok ugyanis legmélyebb, akár gyerekkori félelmeinket is képesek lehetnek előcsalogatni. Bár reggelente még a legizzasztóbb lidércnyomásokat is hajlamosak lehetünk elbagatellizálni, most ne fukarkodjunk a  tárgyilagos önvizsgálattal és az azt követő gyakorlati változtatásokkal. Álmainkat egyébként is ajánlott lejegyezni ezekben az időszakokban, ugyanis még évek múlva is értékes tájékozódási pontokként szolgálhatnak.

A görög mitológia egyik változata szerint Jupiter Tartaroszba, Hádész birodalmának legsötétebb bugyrába száműzte a legyőzött Szaturnuszt. Ez a hely az ég és föld között lebegett, és olyanok kerültek ide, akik megsértették az isteneket vagy nagy elvetemültségeket követtek el embertársaik ellen. A büntetés személyre szabott volt: Thantaloszt, aki saját megölt fiát tálalta fel az isteneknek szánt lakomán, folyamatosan elérhetetlen ételek–italok veszik körül, Sziszüphosz egy követ görget felfelé egy hegyen, de mielőtt a csúcsra érne, amaz folyamatosan visszagurul – sziszifuszi tevékenységek, az elvarratlan szálak, teljesítetlen kötelességek, immár jóvátehetetlen mulasztások tehát mi magunknak is tantaloszi kínokat okozhatnak.

A Hésziodosznál olvasható mítosz változat szerint azonban a legyőzött Kronosz–Szaturnusz az Elüszioni Mezőkre, a béke és boldogság tartományába került. Ide, a „Föld Sarkára” térnek vissza a hősök és a tiszta lelkek is megpihenni.

Bár Szaturnusz, Uránusz, Neptun és a Plútó hatásait elsősorban külső események formájában éljük meg, a mi magatartásunkon is sok múlik: saját személyes poklunkban, tartaroszunkban vagy inkább pszichénk elüszioni mezőin töltjük ezt az időszakot. Még ha az utóbbi lehetőség nem is túl könnyű, a földi halandók előtt is nyitva áll.

Az ehhez szükséges belépő jelen esetben a nyers plútói energiák finom alkotó erővé alakítása, értékes mederbe terelése lenne. Ez azonban még oldottabb Szaturnusz kapcsolatok esetén sem egyszerű és nem is veszélytelen.

Szükséges és felesleges korlátok

A Naprendszer utolsó, szabad szemmel látható bolygójaként a Szaturnusz egonk határait, a személyiségünket összetartó erőket, belső vázunkat is jelképezi. Szaturnikus belső struktúráink felbomlása tehát nagyjából azt jelentené, hogy a tudattalan hatásoktól elárasztva akár ép elménket is elveszíthetjük. Ebből a szempontból immár nem is olyan haszontalanok azok a szaturnuszi önvédelmi mechanizmusok, amelyek automatikusan bekapcsolnak, amikor a Plútó torpedózni kezdi biztonsági rendszerünket.

Diszharmonikus kapcsolódásnál azonban a jó öreg kapuőr túlzásokba esik, és tökéletesen elszigetel pszichénk mélyebb rétegeitől. Ilyenkor nem hallgatunk megérzéseinkre, elnyomjuk szívünk vágyait, érzelmeinket, kreativitásunkat, nem emlékszünk álmainkra, aztán fokozatosan mi is elszáradunk. Egyre többet aggódunk, kegyetlenek vagyunk magunkkal és másokkal, miközben ennek talán nem is vagyunk tudatában, érzéketlenekké válunk (nem csupán lelki értelemben, hanem fizikai érzékelésünk is tompulhat), viselkedésünk kényszeressé, gépiessé válik, mindent ellenőrzésünk alá vonnánk csak épp a valóságos élet csúszik ki a kezünk közül

Mindennapi megszállottságaink

Különféle megszállottságok, rögeszmék is elhatalmasodhatnak fölöttünk: ezek hatják át párkapcsolatainkat, társadalmi szerep vállalásainkat, vallási nézeteinket. Immunitásunkat testi és lelki értelemben is elveszíthetjük.

(Utóbbi társadalmi szinten is igaz, ez áll például a különböző járványok lelki hátterében.)

Bizonyos fokú, pozitív megszállottság harmonikus Plútó-Szaturnusz kapcsolatok esetén is fennáll, de azokat inkább az jellemzi, hogy nagy kitartással, önfegyelemmel, elmélyülten követjük célunkat. Életfeladatunk betöltésére irányuló törekvéseink közepette érzelmi gubancaink lekerülnek a napirendről.

Ezzel ellentétben az erőpróbáló Plútó–Szaturnusz hatások megszállott kapcsolatokat vonzhatnak életünkbe. Ezekben az érzelmi viszonyokban a szexualitás határterületei, titkok, tabuk, fixációk, a hatalom és kiszolgáltatottság, manipuláció és kényszer témái is szerepelnek.

A tranzit pozitív, bár fájdalmas hozadéka, hogy ha máris egy ilyen viszony csapdájában vergődünk, most visszanyerhetjük szabadságunkat. A Plútóról és Szaturnuszról lévén szó, persze valamilyen értelemben nagy árat kell fizetnünk érte: vagy lelkünk fontos, de „elrákosodott” darabját amputáljuk, esetleg anyagi/egzisztenciális biztonságunkat kell feladnunk, válás esetén pedig az övön aluli húzások vagy az istenhozzád tragikus formái sem ritkák.

Bár folyamatosan és tudatosan kell törekednünk a két ellentétes hatás kiegyensúlyozására, a gyakorlatban inkább végleteikben éljük meg őket, egyszer a plútói egyszer a szaturnuszi oldal kerül előtérbe . Beteg viselkedésminták sokkal könnyebben jönnek most létre, mint egészségesek, és ezek aztán rosszul beforrt csont módjára rögzülnek. Ha most alakul ki pl. valamilyen szenvedélybetegség, függőség, a későbbiekben sokkal nehezebb lesz kilábalni belőle. Ugyanakkor érdemes megpróbálkozni már meglévő rossz szokások átalakításával is.

Átkelés a könnyek völgyén

Korántsem biztos, hogy a haladás majd abban az ütemben zajlik, ahogy szeretnénk. Eredményeket csak nagy szorgalommal, önfegyelemmel, többszöri nekifutásra sikerül produkálni. Ez egyébként más életterületekre is igaz.

Bár látszólag semmi sem mozdul, a felszín alatt nagy a feszültség. A Plútó ugyanis azonnali és gyökeres változásokat sürget, a Szaturnusz viszont csak apránként enged. Ha elveszti biztonságérzetét, azonnal bekeményít, a Plútó pedig válaszul levegőbe röpítheti az egész konstrukciót. Néha ez teljesen ártalmatlan ügyekben nyilvánul meg: folyamatosan elkésünk mindenünnen (bár egyébként pontosak vagyunk), ha sietni akarunk, dugóba keveredünk, lerobban a kocsi, határidős munkáinkat különböző technikai malőrök fékezik, ha pedig erőszakoskodunk, baleseteket, konfliktusokat provokálunk. Mintha még a legeslegbanálisabb helyzet is azt akarná belénk sulykolni: nem vághatjuk le a kanyarokat.

Akkor sem, ha többnyire, a  részt vevő bolygók természetéből adódóan ennél sokkal nagyobb horderejű ügyekről van szó, gyakran élet-halál kérdésekről, melyek mielőbbi megoldást sürgetnek. Gyakorlatilag borotvaélen táncolunk. Sajnos ezekben az esetekben a részeredményekre is büszkéknek kell lennünk, különösen, ha sikerül tartósítanunk őket és további (apró) lépéseket tehetünk célunk felé.
Újrakezdjük az alapoktól

Hiszen nem ritka a totális kudarc sem, szándékaink meghiúsulása vagy akár a teljes szakmai, egzisztenciális bukás. Egész értékrendünk is összeomolhat, mindannak az elvesztésével együtt, ami eddig biztonságot nyújtott, amiből identitásunkat merítettük. Ilyen tragédiák esetén nehéz arra gondolnunk, hogy ahhoz, hogy testileg, lelkileg újjászülessünk, a Könnyek Völgyén is át kell kelnünk. Idővel majd felismerhetjük, hogy csak az omlott össze, ami nem volt a miénk: némelyeket csak egy ilyen egzisztenciális kataklizma képes valódi életútjára terelni.

Az általánosítás azonban ezúttal is kerülendő, hiszen sokszor meg pont azzal bizonyítjuk állhatatosságunkat saját utunkon, hogy az akárhányadik összeomlás után is képesek vagyunk az alapoktól újrakezdeni az építkezést.

Esetleges tévedéseink, hibáink felismerése, megbánása sem sokat használ önmagában. Nincs ugyanis semmi garancia arra, hogy ez lerövidíti megpróbáltatásaink időszakát. Többnyire ki kell várni, míg szenvedésünk mértéke betelik és szárba szökkennek új életünk csírái.

Mindeközben azonban, még a legnagyobb tehetetlenség idején is rengeteget tehetünk. Folyamatosan növeljük testi–lelki állóképességünket (a tranzit karakterének egyik legmegfelelőbb energetizáló módszer a hatha jóga, látszólagos passzivitásával), válasszunk valamilyen szellemi, önismereti utat (lehetőleg szigorú önfegyelmet követelő, puritán szellemű, mint egyes zen irányzatok), folytassunk ilyen témájú tanulmányokat (például pszichológia, asztrológia, stb).

Különös kegyetlenséggel…

A fenti módszerek abban is segítséget nyújthatnak, hogy bizonyos kegyetlen tapasztalatokat elkerüljünk, finomítsunk megélési szintjeiken, ha pedig mégis át kell élnünk őket, felépülhessünk a trauma után. A túlélés érdekében hozott kíméletlen döntések még békeidőben is gyakoriak. (A szülést levezető orvosnak és családtagoknak például dönteniük kell, a baba vagy a mama maradjon életben – a szülési komplikációk, farfekvés, túlhordás, szintén gyakoribbak nehéz Szaturnusz – Plútó fényszögeknél, a sziámi ikerpár szüleinek esetleg választaniuk kell, melyik gyerek maradjon életben, stb. Természetesen ilyen szélsőséges forgatókönyvekhez más hatások is szükségesek.)

Mondani sem kell, hogy a két bolygó által befolyásolt háborúk is bővelkednek ilyen fordulatokban. A II. világháború rémtetteiről viszonylag sokat tudunk, de a közelmúltbeliek módszerei sem finomodtak. A ruandai polgárháborúban- amikor egyébként a Halakban tranzitáló Szaturnusz nagyon jó fényszögben, trigonban volt az otthonában, a Skorpióban tartózkodó Plútóval –  az áldozatok szabadon megválaszthatták haláluk módját: ha minden földi javukat odaadták, „csak” tarkón lőtték őket, a nincsteleneket viszont a legbrutálisabb módszerekkel kínozták halálra. Az 1992 – 1993 as Szaturnusz – Plútó kvadrát idején javában tomboló délszláv háborúban a megerőszakolt (a nemi erőszak, annak legkegyetlenebb formáival szintén kapcsolatba hozhatók az ilyen tranzitokkal, főleg ha a Mars is betársul ) nők egy része úgy döntött, kihordja ellenségtől fogant magzatát és megpróbálja szeretetben felnevelni.

Máskor, ha mi magunk „vétlenek” vagyunk is, a kegyetlenség a testünkben munkál – gondoljunk csak a szöveteket szétroncsoló rák formáira, a skizofrénia, pszichózisok egyes változataira, amikor a beteg megcsonkítja magát, illetve az ettől nem is annyira távoli, megint csak a Plútó és a Szaturnusz által befolyásolt szerelmi megszállottság formákra. Amikor a csalódott fél tehetetlen fájdalmában, vagy a szó szoros értelmében vérre menő hatalmi játszmák részeként saját magát kezdi megsebezni.

Harc saját önpusztításunkkal

Milarepa, 1052 -1135

A legutóbbi típusú viselkedés zavarból egyébként önerőből is kilábalhatunk, ha – akárcsak az öngyilkosság-és halál- fantáziák esetén – helyesen értelmezzük a tudattalan üzenetét. Hiszen bármennyire értékes energiatartalékokat hordoz is, a Plútó (és egyáltalán, mindhárom transzperszonális bolygó, az Uránuszt és a Neptunt is beleértve) a kollektív tudattalan nálunk sokkal hatalmasabb, személytelen erőit jelképezi. Ezek pedig veszélyesek sőt kimondottan ártalmasak is lehetnek, ha a tudat kritikátlanul aláveti magát hatásaiknak.

Ezekkel a mitológiai trollok által jelképezett energiákkal szemben csak egy, a legmarkánsabb szaturnuszi erényekkel felfegyverezett tudatos magatartás állhatja meg a helyét. (Bővebben: Marie Louise von Franz: Archetípusos minták a mesékben/A széttáncolt cipellők) Ezek: spártai szigor, fegyelem, következetesség, rendszeresség, összpontosítás, komolyság, megfontoltság, állhatatosság, éberség. Tudták ezt már a középkori lovagok is, a praktikus, önvédelmi szempontok mellett ezt jelképezte páncélzatuk, etikai kódexük, akárcsak a szamurájok harci öltözéke, a viselkedésüket szabályozó bonyolult kódrendszer.

A többi, e két princípium energiáit magasabb megnyilvánulási síkra terelő szellemi irányzat sem bánik kesztyűs kézzel tanítványaival. Nem csupán az egyes harcművészeti iskolák kemény edzésprogramjáról van itt szó, hanem a hiteles jóga irányzatokban előírt aszkétikus életvezetésről, böjtökről is. Arról a számtalan próbatételről, aminek a különböző távol–keleti mesterek alávetették tanítványaikat, mielőtt foglalkozni kezdtek volna velük .

Egyes zen kolostorokban először évekig szolgálni kellett, mielőtt a növendékek felvételt nyertek volna. A tibeti karma-kagyü tantrikus buddhista irányzat egyik prominens tanítója, Marpa különböző embertelen, sőt, európai mércével megalázó próbatételeknek vetette alá Milarepat, aki rablógyilkosból, fekete mágusból lett a XI. századi Tibet egyik legkiemelkedőbb vallásos szereplője. Ezek egyikeként folyamatosan házakat építtetett vele, amelyeket aztán porig rombolt. A sámánizmusban (nem a new ages sámán tanfolyamokon, hanem annak hiteles változataiban) világszerte különböző kemény, akár életveszélyes próbáknak is alávetik a tanítvány-jelöltet, hogy meggyőződjenek róla: valóban a szellemek védelmét élvezi-e vagy csak egyszerűen elmebeteg, és hallucinációktól szenved.

A fentiek természetesen nem jelentik azt feltétlenül, hogy nekünk is hasonló „életszerűtlen” praktikákat kellene űzni de ha már nem csak környezetünk, hanem saját magunk is kezdünk besokallni bizonyos plútói-szaturnuszi forgatókönyvektől, megpróbálkozhatunk a lightosabb, de még mindig elég önfegyelmet követelő változatokkal.

Hatalmi harcok; a pszichoterror eszköztárából

A Szaturnusz – Plútó tranzitok időszaka ráirányíthatja figyelmünket a szűkebb-tágabb környezetünkben zajló hatalmi harcokra is. Akár kívülálló szemlélőként, akár aktív részvevőként sokszor találkozunk majd az autoritás, hatalom, a presztízs, a féltékenység, rivalizálás, pszichoterror, bántalmazás témáival. Elsősorban családunk, otthonunk és egzisztenciánk, karrierünk, esetleg az állam, autoritás területein szembesülhetünk vele. Vagy pénzügyi szférában, megosztott tartalékok, intimitás, szexualitás, tabuk, tilalmak, hagyatékkal és halállal kapcsolatos területeken is.

A munkahelyek légkörét hatalmi harcok, merev, hierarchikus légkör, túlzott fegyelem, irreális követelmények, féltékenység, egymás folyamatos szemmel tartása, a gyenge pontok felderítése, egy fajta általános „Nagy Testvér figyel” – filing jellemezheti. Kialakulásában természetesen a kollektív Szaturnusz – Plútó tranzitokhoz kapcsolódó gazdasági-társadalmi változások is közrejátszanak.

Családi titkok, tabuk

A családi titkok kamrájában akár szüleink legárnyékosabb oldalával is szembesülhetünk. Utóbbi különösen akkor lehet megrázó, ha eddig félistenekként tiszteltük őket.

Az apakép akkor is mélyreható átalakulásokon mehet keresztül, ha nem kerül sor olyan drámai konfrontációkra, mint a plútói analógiák sorában már említett Csillagok háborújában. Hiszen már az is megrázóan hat, ha egy jószerivel ismeretlen apa egyszer csak emberközelbe kerül. Mondjuk mert elvált szülők gyerekeként alig találkoztunk vele, most azonban vagy tudatosan ápolni kezdjük a kapcsolatot, mert egyre jobban érdekel, ki is ő valójában vagy pedig „véletlenül” összehoz vele a sors. Hasonló felkavaró lelki változásokat indíthat el ha tragikus körülmények között elveszítjük apánkat, akihez az átlagosnál szorosabb vagy éppenséggel szélsőségesen rossz kapcsolat fűzött.

Lezárások

Mindkét bolygó kapcsolatban van a lezárással, elengedéssel, valamilyen ciklus befejezésével, és a szó fizikai értelmében vett halállal. A Szaturnusz, mint az idős emberek, öregedési, érési folyamatok jelölője is, a természetes, lassú elmúlást részesíti előnyben, míg a Plútó a drasztikus, hirtelen véget.

Megfelelünk a szaturnuszi- plútói vizsgán amennyiben a gondjainkra bízott öreg, beteg élőlényekről, emberi hozzátartozóinkról vagy állatainkról halálukig gondoskodunk. Akkor is, ha a vég előre látható, életünk probléma mentesebb lehetne nélkülük, és az effajta szociális magatartás ellentmond a lét farkas törvényeinek . Az ellentmondás azonban mégiscsak látszólagos, hiszen a Plútó –elv hosszú távon azt követeli tőlünk, hogy anyagi megfontolások, társadalmi előnyök, racionális vagy praktikus szempontok (Szaturnusz) ellenére is az élet pártján álljunk, a valóságos érvek, valamilyen értékes áldozat hatására pedig enyhít a nyomáson.

Más esetekben azonban csakugyan eljött a vég, a mindenáron való ragaszkodás pedig egyaránt fokozza a távozni készülők és az itt maradottak szenvedéseit. Ilyenkor annak tudatosítása segíthet, hogy a lét nem ér véget a fizikai halállal. Ezekben az esetekben a feladat elfogadni a megváltoztathatatlant, biztosítani a körülményeket ahhoz, hogy az illető méltósággal, nyugalomban átléphessen, amikor eljött az ideje (pl. megfelelő ápolás, hospice, otthon, emberséges kórházban.) Időt adunk magunknak a búcsúra és a gyászra.

Sokunk számára lehet ez olyan időszak is, amikor szembe kell nézni nem csupán saját halandóságunk tudatával, hanem közelgő halálunk bizonyosságával is (pl diagnózis egy halálos betegségről, egy meglévő súlyos betegség utolsó stádiumába érkezünk, stb). Ez az élet természetes ciklusaitól elidegenedett fogyasztói társadalomban hátborzongatóan hangzik, a világ más kultúráiban azonban a mindennapok velejárója. (A hinduizmusban, buddhizmusban pl a halálon, holttesten való meditációk is szerves részei a szellemi útnak. A theravada buddhizmus Nyugaton is népszerű vipassana típusú éberséggyakorlatainak haladottabb szintjén pl saját testünket holttestként elképzelve elmélkedünk a mulandóságáról, és még lehetne sorolni). Természetesen, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ilyen lehetőségek nem következnek pusztán egy tranzitból. Mindig több tényezőnek kell összeadódnia, beleértva a direkciókat is, de még ebben az esetben sem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, hiszen ugyanazon hatások többféleképpen is megélhetők. Ezért halállal kapcsolatos előrejelzéseket óriási felelőtlenségeket készíteni. Más kérdés, hogy mulandóságunk tudatával mindannyiunknak meg kell barátkozni, ehhez a Szaturnusz – Plútó tranzitok jó lehetőségeket adnak, de ez sok más módon is történhet.

A mulandósággal, véggel, lezárásokkal például átvitt értelemben, élethelyzeteket, társulásokat illetően is szembesülhetünk ilyen időszakokban. E formák egy részének gyökeres átalakulásokon kell keresztülmenniük, de továbbra is fennmaradnak, máskor azonban visszavonhatatlanul megszűnnek. Hogy melyiknek mi a sorsa, nem mindig könnyű eldönteni. Ilyenkor az időre kell bíznunk, minek kell valóban eltűnnie és minek kell megmaradni életünkben.

Természetesen csak elmélyült fontolgatás után söpörjük ki aktualitásukat vesztett kapcsolatainkat vagy azokat a dolgokat, melyek egykor fontosak voltak, mostani értékük azonban egyre inkább megkérdőjeleződik. Vannak azonban esetek, amikor magunk is jól tudjuk, mi mindennek kell eltűnnie életünkből. Ilyenkor gyökeresen és kompromisszumokat nem ismerve kell megszüntetnünk pl bizonyos, fejlődésünket nem szolgáló, vagy egyenesen káros szokásainkat (pl. szenvedélybetegségek, bizonyos, testi-lelki-érzelmi függőségen alapuló kapcsolatminták.), toxikus társas viszonyainkat.

Környezetvédelem

Jó és rossz példák. Balra: újraültetett brazíliai őserdő, jobbra: kiirtott Amazonas-parti esőerdők

A környezetvédelem, környezetszennyezés témáját még a harmonikus Szaturnusz – Plútó hatások is aktuálissá teszik, a két bolygó erőpróbáló kölcsönhatásai nyomán azonban élet-halál kérdésekké válnak. A helyzet már 2009 – 2011 -ben, a Szaturnusz (Mérleg) – Plútó(Bak) kvadrát idején is kritikus volt: a talaj szennyezettsége, az erdőirtások, altalaji kincsek, energia források kimerülése a Plútó Bakban haladása idején mindvégig súlyos gondot jelent. (Természetesen nem a 2008 óta eltelt évek vezettek idáig, hanem az eddigi masszív környezetrombolás eredményei mutatkoznak meg félreérthetetlenül) A Mérlegben a Szaturnusz azonban inkább a külsőségekre, látszatmegoldásokra semmint a lényegi kríziskezelésre helyezte a hangsúlyt. A kompromisszumok, a döntés elodázása, szőnyeg alá söprés fontosabb volt, mint az érdemi megoldások. A tiszteletreméltó kivételektől eltekintve például a környezetvédelmi rendezvények, demonstrációk, kulturális programok népszerűbbek voltak az olyan praktikus, ámde „piszkos” és fizikai igénybevétellel járó programoknál, mint a szemét összeszedése kirándulóhelyekről, parkokból, erdőkből, vizek közeléből.

Mára szerencsére sokkal több az ilyen jellegű civil kezdeményezés; néhány, évekkel ezelőtt elkezdődött folyamatnak pedig mostanra mutatkozik meg az eredménye. Egyik nagy kedvencem pl egy brazíliai házaspár erdő visszatelepítési programja: 2001-ben , az emlékezetes Szaturnusz – Plútó szembenállás idején vállalkoztak arra a látszólag kilátástalan feladatra, hogy visszaültessenek egy esőerdőt. 18 év távlatából szívet melengető az eredmény. (ld fentebb, bal oldali kép) Bár a világ más tájain is vannak ilyen jellegű megmozdulások, a károk sokkal nagyobbak, a rombolás üteme gyorsabb, mint a helyreállításé. Hogy a látszatmegoldásoknak, halogatásnak (vagy teljes ignoranciának) végzetesek a következményei, mára már kétségtelenné vált. A kérdés csupán az: sikerül -e megelőznünk az előttünk álló évek alatt a puszta létünket fenyegető környezeti katasztrófát. Bár az eredmény korántsem garantált, az erőfeszítésekből mindnyájunknak ki kell venni a részét.

Megjegyzés: sajnos úgy tűnik, e tekintetben túlságosan optimista voltam. Mentségemre szolgál, hogy a cikk első változatát 2009 őszén, a Mérleg Szaturnusz – Bak Plútó kvadrát bepontosulásakor írtam a Díványba. Ez az első változat a Szaturnusz – Plútó kvadrát tematikus oldalán érhető el. Ezt követően, 2019 június végén tettem közzé a jelenlegi, a 2019- 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállás és a személyi horoszkópot érintő általános Szaturnusz – Plútó tranzitok realitásaihoz jobban illeszkedő változatot. Sajnálatos módon néhány heten belül tanúi lehettünk az amazonasi esőerdőket sújtó újabb, elemi erejű tűzvészeknek, amelyek a fentebbi, környezetmentő próbálkozásokat, a sok év fáradságos munkáját is néhány nap alatt semmissé tették. Ezzel egyidejűleg a világ más pontjain is lángba borultak az erdők. Bővebben : Égetően fontos problémák – 2019 augusztus 23, Merre mutat Isten ujja ? – 2019 augusztus 25-i cikkek. Ebben az időszakban a még nem egzakt Szaturnusz – Plútó együttállás más hatások révén aktiválódott, Az elemi erejű tombolás 2019  október – novemberében az ausztráliai erdőtüzekkel folytatódott. Ekkor a Mérleg Mars képezett kvadrátot először a Szaturnusszal, október végén, majd november elején a Plútóval . A károk felbecsülhetetlenek, a sokunk által szeretett élő plüssmaci – koalákat pl gyakorlatilag kipusztították az erdőtözek. Bővebben: Tomboló elemek – 2019 november. Ugyanebben az időszakban a hatalmas esőzések a világörökség részét képező Velencében tettek jóvátehetetlen károkat. A még nem egzakt Szaturnusz – Plútó együttállás aktiválódásához köthető legelső, a kollektív értékek visszavonhatatlan pusztulására figyelmeztető esemény a Notre Dame leégése volt, 2019 tavaszán. Egyik, 2019 őszi álmom kommentárja  szerint a 2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállást elemi erejű, az egyéni élet és a kollektív sors különböző területein egyik pillanatról a másikra bekövetkező  pusztítás jellemzi, amit tehetelenül kell végignéznünk. Tiszta szívből kívánom, ne legyen igazam…

A formáció energiáinak átalakítása

Harmonikus Szaturnusz – Plútó állásokhoz képest a két bolygó erőpróbáló aspektusait sokkal munka-és energiaigényesebb javunkra fordítani. Harmonizálásához rendszeresen, folyamatosan foglalkozni kell a témával, bár ez sem kímél meg maradéktalanul a frusztrációktól .

Első és legfontosabb lépésként vissza kell vonnunk kudarc- projekcióinkat a külvilágból. Azaz, mielőtt külső tettesek szemében kutatnánk a szálkát, vegyük szemügyre saját gerendánkat, amelyben lépten – nyomon megbotlunk. Kellő fokú őszinteséggel fokozatosan az egész ismétlődő viselkedésminta beazonosítható. Következésképpen felelősséget vállalunk életünkért, választásainkért. Elköteleződünk egy cél iránt, fegyelmet gyakorlunk, megfeszítjük akaratunkat és ahelyett, hogy sorsunk passzív áldozataként sodródnánk tovább, igyekszünk magunkhoz ragadni az irányítást.

A fentebb ajánlott módszerek: böjt, hatha jóga, valamilyen meditációs gyakorlat, harcművészeti irányzat életünkbe építése rendszeres, napi gyakorlatként ebben az esetben is ajánlott. Mivel az effajta minták a gondolati tevékenységgel befolyásolható tartományoknál sokkal – sokkal mélyebb rétegekben hatnak, a rajtuk való agyalás nem hozza meg a kívánt áttörést. Az intellektusra pusztán annyi feladat hárul, hogy beazonosítsa a problémát, felfogja a megoldáshoz vezető lépéseket, de gyakorlati eredményeket csak a fentebbi önismereti utak hozhatnak.

Mindemellett az is kétségtelen, hogy a szó fizikai és átvitt értelmében is toxikus környezet, a társadalmi- és gazdasági krízisek (szélsőséges esetben háborúk) ellensúlyozásához nagyfokú találékonyság és szívósság szükséges, de kitartásnak egyik bolygó sincs híján. A plútói túlélőkészletek birtokában pedig akár egy nukleáris katasztrófa is átvészelhető.
Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

Életmentő műtétek

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem

Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban (Donna Cunningham)

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó fényszögek

Szaturnusz és Plútó: az ember árnyéka

Szaturnusz – Plútó : nemcsak 2020

Könyvajánló

Liz Greene: Szaturnusz – egy ősi démon új megvilágításban

Liz Greene : The Astrology of Fate

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

Bil Tierney: Békességben a Plútóval

Howard Sasportas :  The Gods of Change, Crisis and Pain

Richard Tarnas : Cosmos and Psyche

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!