Bonyolult kombinációk: Ikrek – Bak

Az Ikrek és a Bak típus irányultsága, vérmérséklete, igényei annyira eltérnek egymástól, hogy még a legmagasabb szintű elfogadás és megértés esetén is mindig lesz valamilyen szintű disszonancia és konfliktus közöttük. Jó esetben azonban e súrlódások nem megrekedést, hanem kreatív megoldásokat eredményeznek. Ezek a sajátosságok természetesen nem csupán társas viszonyokban érvényesülnek, hanem akkor is, ha a születési képletben kell összehangolni a két princípiumot.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Általános tudnivalók

Az alábbi leírások nem napjegyek szempontjából tárgyalják a karaktereket. Érvényesek lehetnek akkor is, ha nem a Nap, hanem más bolygók állnak ebben vagy abban a jegyben. Személyiségen belül ható, egymással harmonizáló vagy éppenséggel inkompatibilis erőkként is megnyilvánulhatnak. Ilyenkor az egyénben hol az egyik, hol a másik jegy által képviselt motivációk, reakciók és karaktervonások fognak dominálni, hol pedig a külvilágba vetítve, másokon keresztül fog találkozni a tudatos személyiségétől különböző minőséggel. A két megélési mód között sokféle átmenet létezik, a tudatosság növekedésével pedig a projekciók gyakorisága, intenzitása is csökken. Ebben az asztrológia tanulása is nagy segítséget nyújthat.

Egymással nehezen összeegyeztethető jegyeknél az interakcióik konfliktusok formájában is megnyilvánulhatnak. Amikor valaki folyton belebotlik a domináns jegyével kvadrátos, kvinkunxos vagy oppozíciós minőséget képviselő személyekbe, holott a háta közepére se kívánja őket, igen valószínű, hogy saját személyiségében is megvannak azok a kombinációk, melyek ilyen típusú kapcsolatokat hoznak életébe. (Egy horoszkóp elemzés segíthet átlátni az ilyen összefüggéseket).

Alacsonyabb tudatossági szinten persze könnyebb a másikban észrevenni az integrálatlan elemet, mint önmagunkban. Ilyenkor mindkét, az interakcióban érintett fél hajlamos lehet nagyon zavaros és elfogult képet táplálni a másikról. Ennek kialakításában a fantázia, romantikus képzelgés, vagy épp ellenkezőleg, előítéletek, félelmek, kivetítések (projekciók) is szerepet játszhatnak. Kölcsönösen hajlamosak lehetünk ilyenkor arra, hogy a másik személyről alkotott képpel keveredünk árnyékboxolásba a hús-vér személlyel folytatott tényleges interakciók helyett. Minél kevésbé vagyunk tudatában ennek az oldalunknak és/ vagy minél kevésbé tudjuk kezelni, annál nehezebben kezelhető a kapcsolat is a külvilágban. Elsősorban tehát ezeket a személyiségen belüli ellentéteket kell egyensúlyba hozni, és csak ez után sikerülhet jobban kommunikálni egymással.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Kiket érint ?

Az ilyen típusú összefoglalók akkor lehetnek igazán hasznosak, ha nem receptszerűen, hanem egy adott személyre és/ vagy kapcsolat dinamikájára vonatkozóan alkalmazzák őket. Működhetnek persze olyan, „klasszikus” esetekben is, amikor az egyik félnek bolygói vannak az Ikrekben, a másiknak a Bakban. Ilyenkor azonban az Ikrek – karakterben is van valami „bakszerű” (pl. Bak Asc, bolygók a Bakban, Szaturnusz az I házban, 3. házban, Nap- Szaturnusz vagy Nap – Merkúr együttállás, bolygók a X. házban, Szaturnusz a Bakban, stb) ) és a Bak -félben is valami „ikres” ( pl. Ikrek Aszcendens, Merkúr együtt áll az Aszcendenssel, egy vagy több bolygó az Ikrekben, 3. házban – főleg a Nap és a Merkúr, stb.) A kombinációk száma végtelen – jelen bejegyzés is csak néhány analógiát sorol fel, a teljesség igénye nélkül.

Az Ikrek és a Bak : két külön világ

Az Ikrek és a Bak egymással 150°-os fényszögben, kvinkunxban álló jegyek ( Ez a sajátosság akkor is érvényesül, ha a két jegyben álló bolygók között nincs aspektus.) Mint a  Kvinkunx, A Yod, Kvinkunx és a Yod című bejegyzésben részletesen szó volt róla, a kvinkunxok által összekötött két planéta legtöbbször olyan jegyekben áll, melyek természete már nem is különbözhetne jobban egymástól: más elemekhez, minőségekhez, nemekhez tartoznak. Érthető módon önkifejezésmódjuk is teljesen karakteridegen.

Ennél a kombinációnál még a szintén sok kihívást tartogató kvadrátok (90°) szembenállások (oppozíciók, 180°) is könnyebben kezelhetők, hiszen azok rendszerint hasonló minőségű (kardinális, fix vagy változó) jegyeket kötnek össze.

A kvinkunx jelezte – kapcsolódásokat azonban valamiféle kínos feszültség, felemásság hatja át. Az angol szakkifejezés, az “inconjunct” találóan jellemzi a tényleges találkozási pontok hiányából fakadó problémákat. Az együttműködés tehát nagy adag alkalmazkodást igényel – már amennyiben létrejön egyáltalán. Ha azonban nem forgácsolódik szét, nem szivárog el az energia, a fényszög természete hatalmas tanulási, fejlődési és áttörési lehetőségeket is tartogathat.

Az Ikrek változó minőségű, levegős jegy, ura a Merkúr. Az asztrológiában a Merkúr princípiuma többek között a gondolkodási folyamatokkal, beszéddel és a kommunikáció más formáival, utazással, kereskedelemmel áll kapcsolatban. Közvetítőként olyan tulajdonságok jellemzik, mint a gyorsaság, könnyedség, változékonyság, sokoldalúság (árnyoldala lehet a felületesség, a koncentráció hiánya, felelőtlenség). A Bak kardinális, földies jegy, ura a Szaturnusz. Nagyon – nagyon leegyszerűsítve, a Szaturnusz uralja életünk testi – lelki kereteit és alappilléreit. Hozzá rendelhetők az életünket irányító szabályok és irányelvek, felelősségérzetünk és korlátaink. Egyszersmind jelzi a célok megvalósításához szükséges elkötelezettséget, kitartást, koncentrációt, felelősségvállalást, adott esetben lemondást, önfegyelmet is. Árnyoldala a nehézkesség, behatároltság, depresszió, az élet szabad áramlását ellehetetlenítő terhek, korlátok.

Ezek között az elvek között se személyiségen belül sem társas viszonyokban nem könnyű összhangot teremteni. Megközelítésmódjuk is sok mindenben különbözik.

Nagyon eltérő módon állnak magánéleti és szakmai céljaikhoz, így könnyen összekoccanhatnak. A Bak például túlságosan tolakodónak találhatja az Ikreket, aki érzéketlen a finomabb részletek iránt és nem is zavartatja magát ezekkel. A Bak típus sokkal módszeresebben, tervszerűbben, türelmesebben közelíti meg a dolgokat, mint az Ikrek. Világos stratégiát alkalmaz és akár hosszú éveken át képes keményen dolgozni azért, hogy kitűzött céljait megvalósítsa. Rendkívül megbízható, terhelhető és összeszedett (általában azonban egyszerre csak egy dologra tud koncentrálni). A számára fontos célokért az önfeladásig terjedő áldozatokat hoz. Komoly, fegyelmezett, lelkiismeretes. Gyakorlatias és kötelességtudó, erős igénye van arra, hogy eredményeket érjen el. Önostorozóvá, boldogtalanná válhat, ha nem találja kielégítőnek teljesítményét. A munkamánia vagy a kötelességekre fordított túl nagy figyelem azonban örömtelenné teheti életét.

Az Ikrek kíváncsisága, rugalmassága, alkalmazkodóképessége és kommunikációs készségei révén érvényesül. Egyszerűen nem veszi olyan komolyan a dolgokat, mint a Bak. Ő az örökös csínytevő. Jó esetben tréfái, szellemessége sokat javíthatnak a Bak fél hangulatain. A Bakkal ellentétben azonban nem tart ki a nehéz időszakokban. Ha úgy érzi, megrekedt, tovalibben és érdekesebb témákat keres. Szélsőséges esetben ez felelőtlenséggé és figyelmetlenséggé is fajulhat, ami nagyon bosszantó a Bak számára. Az Ikrek közvetlen, laza, időnként kimondottan tiszteletlen. Nem csupán fogékony az újdonságokra, hanem  igényli is őket.  A Bak hierarchikus, tekintélyelvű, a hagyományok, szokások igen fontosak számára. Az Ikrek állandóan mozgásban tartaná a dolgokat, többféle – sokszor egymással ellentétes perspektívából is szemügyre veszi őket. Többféle igazság létezik számára és a döntés nem erőssége. Vele ellentétben a Bak egyértelmű igeneket és nemeket, pontos definíciókat, jól körvonalazott irányokat akar. Míg egyiküknek a helyzetek képlékenysége, a másiknak ezek kikristályosodott mivolta ad biztonságot. Társulásukban így könnyen eljuthatnak arra a pontra, ahol nem képesek konszenzusra jutni.
Ikrek és Bak – egyazon személyiségen belül

Amennyiben személyiségen belül csapnak össze ezek az ellentétek, és nem sikerül harmonikusan integrálni őket, a szülött hajlamos lehet bedobni a törölközőt olyan élethelyzetekben, amikor még egy kis állhatatossággal sikereket lehetne elérni és fordítva: kitartani ott, amikor legjobb lenne levegővé válni. Zavarja mások felületessége, de ha tárgyilagosan megfigyeli magát, be kell látnia: az elmélyülés hiánya az ő esetében is legalább akkora probléma.

Ha a Bak/szaturnuszi elv meg az Ikrek/ merkúri elv egyaránt jól integrált, az illetőnek valószínűleg jó a humorérzéke, (bár ebben az esetben is kissé fanyar), tud lazítani, élvezi az élet apró örömeit, ugyanakkor kötelességeinek is maradéktalanul eleget tesz. Több dologra is képes koncentrálni egy időben, rugalmasan alkalmazkodik, miközben kitart céljai mellett. Kialakult álláspontja van, ragaszkodik elveihez, de nyitott mások szempontjaira is, a fejlődését már nem szolgáló irányokon képes változtatni.

Amennyiben a Bak/szaturnikus rész a tudatosabb személyiségében és az Ikrek/ merkúri az árnyéktartomány, minduntalan pimasz alakokba botolhat, akik szétforgácsolják idejét, lebegtetik, idegeire mennek felületességükkel és szájmenésükkel. Padlása tele van a betartatlan ígéretekkel, a környezetében tolongó Münchausen báróktól és Háry Jánosoktól  pedig már megszokta: akkor is hazudnak, ha “csupán” kérdeznek valamit. E manipulatív szélhámosok rosszabb esetben nem csak mesékkel traktálhatják, hanem komoly anyagi károkat is okozhatnak neki. Magánéletben és munkahelyen egyaránt könnyen olyan helyzetben találja magát, hogy mások helyett húzza az igát, ő a megoldó-ember, akire mindig, minden körülmény között építeni lehet. De legyen csak egyszer szüksége neki valamire, és pont azok lépnek olajra legelőbb, akikért a legtöbbet tett.

Ha a merkúri/ Ikrek személyiségrész a tudatosabb, és a Bak/ szaturnikus oldal képezi az integrálatlan árnyéktartományt, az illető fel nem bírja fogni, honnan kerül elő az a sok besavanyodott, maradi alak, aki folyamatosan határidőkkel és szabályokkal fárasztja, számon kér, mindenféle kötelezettségeket emleget, lehetetlen követelményeket támaszt, folyamatos kritikájával az életkedvét is elveszi. E rugalmatlan gyászhuszárokkal főleg munkaadók, hivatalos személyek és más autoritásfigurák körében fut össze, de olyan szülőkkel, partnerrel is befűthet neki a sors, akiknek puszta jelenléte is elég ahhoz, hogy szárnyát szegje.
Ikrek-és Bak társas viszonyok

A köztük levő különbségek ellenére vagy éppen ezért a két típus képviselője sajátos módon vonzódik egymáshoz. Ebben persze még a legjobb esetben is van némi ambivalencia. Kölcsönösen kihívást jelentenek egymás számára. Energizálják, provokálják, feltüzelik egymást – egyszersmind egymás idegeire mennek, dühítik, megőrjítik egymást és folyamatosan hadakoznak. Hogy mennyi ideig és milyen minőségben képesek fenntartani a kapcsolatot, a képletek többi összetevőjétől is függ. Általánosságban elmondható azonban, hogy a hosszabb távú, viszonylag békés együttléthez elengedhetetlen, hogy levezető szelepet találjanak az interakcióik során felgyülemlett feszültségnek.

Interakcióikban a Bak/ szaturnikus karakter keltheti a felnőttebb fél benyomását. Az Ikrek viselkedése jobban hasonlít a gyerekére (vagy kamaszéra) : sokkal rugalmasabb, játékosabb, egyszersmind sokkal kevésbé megbízható és nem biztos, hogy túl lelkiismeretes.

Párkapcsolat esetén még valószínűbb, hogy az Ikrek játssza a kamasz ( életvidám, játékos, de hiányzik belőle az elkötelezettség és a céltudatosság), a Bak pedig az érett, felelősségteljes felnőtt szerepét. Amennyiben az Ikrek/ merkúri karakter személyiségében az örökifjú/ örök lány archetípus dominál, rövid távon hálás lehet szaturnikus társának, amiért leveszi válláról a felnőtté válás terhét, és olyan unalmas dolgokkal is hajlandó foglalkozni helyette, mint például a számlák befizetése és az anyagi világban való létezés más kellékeinek előteremtése. Hosszú távon azonban a Bak fél hozzáállása túlságosan komolynak vagy konzervatívnak tűnik számára.

Jóllehet kettőjük közül az Ikrek a beszédesebb, mindketten hajlamosak vitába bonyolódni, eközben pedig a csípős megjegyzésekkel sem fukarkodnak. (Persze, van amikor a Bak fél hallgatása többet mond ezer szónál, de ez általában vihar előtti csend). Ezt a tendenciát nagyon tudatosan kell kezelni, mert könnyen uralkodó dinamikájává válhat kapcsolatuknak. A kicsinyes civakodás és a csökönyös kitartás amellett, hogy a dolgokat csak saját elgondolásaik szerint akarják csinálni, kisebb – nagyobb balesetekhez is vezethet, különösen ha együtt utaznak. Főleg a hosszú autózás válhat számukra  irritációk forrásává.

Ha csak a két képlet más tényezői (pl Mars, Vénusz egymással harmonizáló jelekben) nem utalnak az ellenkezőjére, e kombinációnál a szexuális igények között is nagy különbség lehet. Jóllehet külső viselkedése ezt a legritkábban árulja el, a Bak karakter számára fontos a testiség, vágyai erősek (főleg ha a Mars is ebben a jegyben áll). Az Ikrek nem annyira fizikális, inkább flörtölős, az ismétlődés viszont előbb-utóbb unalmassá válhat számára. Ha tudatosan nem is vonzzák a háromszögek, pikánsnak találhatja az ilyen helyzeteket és általában több vasat szeret a tűzben tartani. ( Pl egyik kapcsolatból még nem lépett ki teljesen, a másik mellett még nem kötelezte el magát, több lehetséges „igazi” között válogat, stb. Az ilyen „átmeneti állapotokra” rendszerint hosszú távra van berendezkedve; gyakran egész életre szólóan. Ez akkor is igaz, ha elszántan hangoztatja az ellenkezőjét  – főleg amikor egyértelműséget szorgalmazó Bak partnere kérdőre vonja.)

Az Ikrek típus – ha csak a horoszkóp más sajátosságai nem utalnak konzervatívabb értékrendre- semmi kivetnivalót nem talál abban, ha úgynevezett állandó partnere mellett másokkal is flörtöl, az alkalmi  félrelépések pedig –  meglátása szerint – megmentik a kapcsolatot az ellaposodástól. Mondani sem kell, hogy a szívügyekben is stabilitásra és megbízhatóságra törekvő Bak /szaturnikus típus számára nem felvillanyozó, hanem őrjítő az effajta felállás. Ő időnként túlságosan prűdnek is tűnhet az Ikrek számára és annak kísérletező kedvéből sem tud igazán profitálni. Az eltérő igények és beállítottság miatt a kielégülés  gyakran mindkét félnél akadályokba ütközik. A másik érdektelensége, a szexuális vágyak kifejezésére való képtelenség időnként teljesen lelombozhatja az egyik partnert.
Együttműködés feltételes módban

Természetesen, mint már fentebb is szó volt róla, ahhoz, hogy ilyen dinamikák létrejöjjenek és tartósan fennmaradjanak, a Bak -karakterben is lehet valami “ikres” és az Ikrekben is valami “bakszerű”. A folyamatosan állhatatlan partnerektől szenvedő, diszharmonikus és tudattalan Ikrek/ merkúri komponensekkel rendelkező Bak típusról pl kiderülhet: ha olyan társsal találkozik, akitől megkapná az áhított stabilitást, ő fogja menekülőre. És fordítva: az Ikrek típus, akire kivetített Bak/ szaturnikus személyiségrészei miatt folyamatosan akaszkodnak, valaki mindig be akarja zárni, szintén igen korlátozó partnerré válhat, ha egy nála széllel béleltebb párt sodor útjába a sors.

Egyéni képletekben és szinasztriákban nagyon sok tényező mutathat ilyen dinamikákra. A gyakorlatban több millió variáció létezik, melyek boncolgatásába jelen blogbejegyzésnek nem célja belemenni – ahogy az ilyen jellegű kommentek is törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek. Minél integrálatlanabb egyik vagy másik elem, annál szélsőségesebb formában jelentkezhetnek a kapcsolati problémák. Ilyenkor, ha nem kíséri érdemi önismereti munka, a szakítás is csak tüneti megoldás, hiszen a boldogító nemet törvényszerűen hasonló forgatókönyvekre épülő társulások követik. Kézenfekvő tehát, hogy elsősorban ezeket a személyiségen belüli ellentéteket kell egyensúlyba hozni, és csak ez után sikerülhet jól kommunikálni egymással – illetve, ha a kapcsolat csakugyan menthetetlen (ennek kiderítésében a képletek összevetése, a szinasztria hasznos támpontokat adhat), az ismétlődés veszélyét elkerülve kilépni belőle.

Amennyiben a két fél megengedi egymásnak, hogy ki- ki a maga, a másikétól gyökeresen eltérő módján közelítse meg a problémákat, együttműködésük nagyon eredményes lehet. Gyakran azonban, még ha egy csapatot alkotnak is, többet érnek el, ha egymástól függetlenül dolgoznak a probléma különböző aspektusain, mint ha közösen próbálnátok tevékenykedni. Ez a meglátás akkor is érvényes, ha egy személyiségen belül kell összehangolni az Ikrek – Bak elvet. (Ilyenkor külön- külön kell „meghallgatni” a vitában álló személyiségrészeket). Társulások esetén a két félnek azt kell megtanulnia, hogyan beszélhetik meg őszintén konfliktusaikat, hogyan hozhatnák egymás tudomására – és érvényesíthetik – személyes szükségleteiteket (anélkül, hogy a másik félnek sérülést okoznának). Komoly eredmény, ha ezt tartósan sikerül elérniük anélkül, hogy összevesznének vagy elidegenednének egymástól.

 

Kép: Johann Heinrich Roos ( 1631. szeptember 29 -1685. október 3 ) festménye
Megjegyzés:

2019 április végén abból az apropóból írtam a bejegyzést, hogy az azt követő hónapok folyamán az Ikrekben haladó bolygók sorra 150°-os fényszöget, kvinkunxot képeznek a Bak Plútóval és Szaturnusszal. A kvinkunx ún. gyenge fényszög, a gyakorlatban azonban jelentős hatás. 2019 folyamán először a Mars képez ilyen aspektust a Szaturnusszal és Plútóval; a hatás 2019 május 1- 10 között a legintenzívebb. A Merkúr május 31- június 2, a Nap június 12- 15, a Vénusz június 26 – 29 között hozza létre ugyanezt a fényszöget. A hatás a bepontosulás előtti és utáni napokban is érződik; lényegében tehát egy hosszabb időszakot színez át. Így e princípiumokkal kapcsolatos témák folyamatosan terítéken lesznek.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ugyanezek az Ikrekben haladó bolygók egyidejűleg egy instabil, változó T kvadrát részeivé is válnak ( a Nyilas Jupiter és a Halak Neptun erőpróbáló fényszögéhez csatlakozva) Ez még képlékenyebbé teszi a felmerülő helyzeteket. Ld:  Változó T – kvadrátok: 2019 tavasz, koranyár.

2020 folyamán , tolatása miatt a Vénusz a szokásosnál hosszabb ideig tartózkodik az Ikrekben (2020 április 4 – augusztus 7. Retrográd időszaka 2020 május 13-tól június 25-ig tart, ami gazdasági szempontból, ag egyidejűéeg érvényesülő további hatások miatt világszerte mélyrepülésnek igérkezik.  A szintén Bakban tartózkodó Jupiterrel és Plútóval képezett kvinkunxa csak direktbe váltása után, 2020 július végén pontosul be, de a teljes retrográd időszakot áthatja kvinkunx hangulata. Amikor bepontosul, a Mars már a Kosban tartózkodik (és 2020 őszén szintén retrográd lesz ) ; kavdrátot képezve a Jupiterrel és a Plútóval. A történelem folyamán gyakran fordult elő, hogy a gazdasági recesszió következtében felhalmozódott feszültség nagyszabású vérontás formájában vezetődik le. Az előbb röviden felsorolt hatások az ilyen forgatókönyvek holtbiztos receptjei közé sorolhatók. Nagyon szeretnék tévedni….A jelenlegi bejegyzés az Ikrek és a Bak közötti dinamikákat tárgyalja – a teljesség igénye nélkül.

 

Kapcsolódó

Illik hozzám a párom?

Az Ikrek (Liz Greene)

A Bak (Liz Greene)

Kvinkunx

 A Yod

 Kvinkunx és a Yod

Az örökífjú archetípusa

Az örök ifjúság ára

Szaturnusz a Bakban

Érettek és éretlenek, felelősek, felelőtlenek

Az örök háromszög

A levegő elem és a levegős típus

A levegős jegyek és az agresszió

A föld elem és a földes típus

A föld jegyek és az agresszió

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!