Február – 2022

Február elején még meglehetősen ingatag a talaj, utána kiegyensúlyozottabb időszak kezdődik. A kínálkozó lehetőségeket érdemes megragadni, már csak azért is, mert viszonylagos és ideiglenes nyugalmi állapotról van szó. A hónap vége felé újabb borulások várhatók, márciusban pedig ismét a bizonytalanság a legbiztosabb.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Asztrológiai szempontból február nem ígérkezik túl mozgalmasnak. Ez jelenleg inkább jó hír: a tavalyi év és a január alaphangulatát megteremtő Szaturnusz- Uránusz kvadráton kívül ugyanis nincsenek hosszabb távon ható erőpróbáló fényszögek. A hónap fő trendjeit a Vízöntő újholdról és a Bak Mars 2022-es tranzitjáról szóló bejegyzések tartalmazzák. A legfontosabb esemény a Halak Jupiter és a Bika Uránusz szextiljének  hónap közepi bepontosulása; a jótékony hatás nagyjából a márciusi napéjegyenlőségig érződik. (Szűkebb hatókörökkel dolgozó asztrológusok március elejétmondanak, majd megtapasztaljuk, melyik tábornak lesz igaza.)

Az asztrológusok egy része, köztük jómagam is, azt várják ettől a harmonikusnak tartott fényszögtől, hogy tompítsa a Szaturnusz- Uránusz kvadrát szélsőségeit. A tavalyi Vízöntő Jupiter- Uránusz kvadrát, mint emlékszünk rá, inkább fokozta őket. Csodákra azonban nem képes ez a 60°-os aspektus, de talán emberi léptékekben kezelhetőbb, joviálisabb módon áramlik majd az uránikus energia. A Bak Vénusz és Mars a Jupiterhez és az Uránuszhoz is harmonikusan kapcsolódik február folyamán, így az újító ötletek meghittebb viszonyban vannak a valósággal, a kivitelezés fokozatosan történik, a kreatív sziporkákat könnyebb formába önteni. Lázadozás közben nem kötelező a gyereket is kiönteni a kád vízzel, elég csak a már használhatatlan elemektől megszabadulni. Ha bizonyos irányokra nemet mondunk, jobban tudjunk, mire mondunk igent, merre akarunk haladni, milyen járművön, tisztában vagyunk a terepviszonyokkal és van némi fogalmunk arról is, mennyi idő alatt érhetünk oda. Ilyen kedvező forgatókönyvek, mint már volt róla szó, inkább egyéni szinten lehetségesek. Kollektíve nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a kíméletlen, érzéketlen húsdaráló, a konkrét és átvitt értelemben vett földrengések is részei lehetnek az analógialáncnak.
Február 1: Újhold a Vízöntőben

Február egy ütős Vízöntő újholddal kezdődött a jegy 12°19-én. A lázadó szelleméről és különcségeiről ismert jegy most túltolja ezeket a tulajdonságokat, hiszen az újhold, a Vízöntő mindkét urával való kapcsolatának köszönhetően újra aktiválta a decembert, és az egész tavalyi évet oly ingataggá tevő Szaturnusz-Uránusz kvadrátot. (Bővebben : ittitt és itt). Mint az azt megelőző és követő napokban megtapasztalhattuk, nem éppen kellemes elegy. Az időjárás viszontagságai, természeti katasztrófák, súlyos balesetek és bűncselekmények, kiéleződő nemzetközi konfliktusok, politikai szélsőségek, hogy csak a legszembetűnőbb analógiákat említsük. A jelenlegi újholdképlet azonban, legalábbis egyéni szinten mutathat esélyt a konstruktív írányokba való elmozdulásra- ld a neki szentelt bejegyzést.

Újhold a Vízöntőben 2022 február 1, Budapest 06h45Február 3: Merkúr direktben

A Merkúr és a Plútó együttállása január 28-án pontosult be másodszor, de az újholdképletben még egymás hatókörén belül voltak és a direkt stacionáriusba váltás idején is közel vannak egymáshoz. Mint többször szó volt róla, ez a Merkúr-Plútó kapcsolat jó esetben arra késztet, hogy elmélyedjünk valamilyen témában, az intuíció és az intellektus szerencsésen kombinálódik, kitűnő nyomozó-vénálval áld meg. Kevésbé szerencsés, ha szőrszálhasogatóvá, rögeszméssé tesz, a mélyre ásás, a kulisszatitkok és elhallgatott igazságok keresése paranoiává fajul. Az ádáz-és gyakran övön aluli eszköztárral operáló viták, a karaktergyilkosságok, manipuláció, pszichoterror, vadabbnál vadabb konteók szintén részei az analógialáncnak.
A közelmúltban jó néhány kommunikációs holtpontnak és bemerevedett frontvonalnak lehettünk tanúi kollektív és egyéni szinteken. A Merkúr és a Plútó első találkozójára december 30-án került sor, amikor még mindkét bolygó direktben haladt, legközelebb pedig február 11- én futnak össze. Ezt követően azonban még mindig nem jutnak nyugvópontra a dolgok, ugyanis, mint emlékszünk, a Merkúr a Vízöntőben, épp az Uránusz kvadrát szomszédságában vágott hátraarcot január 14-én, és ugyanitt lép ki majd a retrográd árnyékból február 25-én, a március 2-i, Szaturnusszal való találkozója felé sietve. Patthelyzetekből tehát bőségesen kijut, a Mars Bak, majd Vízöntőbeli tranzitja pedig gondoskodik arról, hogy ne csak puszta szájtépésről legyen szó. Így, miközben februárban még csak esélyesek a kellemetlenebb meglepetések is, március-áprilisban már szinte borítékolhatók.
Február 4: Nap-Szaturnusz együttállás, Mars- Jupiter szextil

Az idei Nap-Szaturnusz együttállás egybeesik a Mars-Jupiter szextil bepontosulásával, így cukor-ostor egyveleget kapunk. Az újholdképletben megmutatkozó tendenciák markánsabban körvonalazódnak, érdemes figyelni az előző/következő néhány nap eseményeire. A felismerések, megérzések akkor is értékesek lehetnek, ha nem kísérik őket látványos külső fejlemények.
Mint egy ezzel foglalkozó bejegyzésben szó van róla, a nagy feladatosztónak és a tudatosság jelölőjének találkozóira évente egyszer kerül sor, és fontos fejezetet jelentenek az adott év történéseiben. A Nap és a Szaturnusz erőpróbáló kapcsolatai (együttállás, szembenállás, kvadrát) az év fontos fejlődési szakaszainak mérföldkövei, egyszersmind a felelősségvállalás, tehertétel, valamilyen megmérettetés kérdéseit is feszegetik. Nem feltétlenül kellemes formában.  A jelenlegi konjunkció ráadásul a jegy 15°54′-en következik be, így a  Szaturnusz Vízöntő tranzitjának éppen a felénél járunk. Témákról, feladatokról, ezen belül saját érintettségünkről és teendőinkról már lehet némi fogalmunk.
Az egyidejű Mars-Jupiter szextilnek köszönhetően a Nap-Szaturnusz együttállás -szabta feladatok könnyebben kivitelezthetők. Irreális autoriter elvárások (akár a saját belső rabszolgahajcsárunk támasztja őket, akár a külvilágból érkeznek, a különbség látszólagos) elől is kiutat találhatunk. Persze a felelősségtől való megfutamodás, és a nem saját kompetenciakörünkbe tartozó feladatok elhárítása közötti különbség felismerése feltételezi, hogy kíméletlenül őszinték vagyunk magunkkal.
Február 5: a Vénusz előre indul

Január 29-én, a Bak 11°-án a Vénusz abbahagyta tolatását, február 5-én pedig előre indul. Bár a retrográd árnyékból csak március 1-jén lép ki, most, hogy egy darabig minden bolygó direktben halad, a dolgok valamelyest felgyorsulnak. A Vénusz retrográd szakaszai (ld itt és itt) társas kapcsolataink, különös tekintettel a párkapcsolatra, anyagiakhoz való viszonyunk átértékelésének időszaka. Ezekre a feladatokra általában valamilyen elakadást követően kerül sor, és rendszerint önértékelésünk témájával is foglalkozni kell. Egyes, nem csak szerelmi kapcsolatok, hanem barátságok, üzleti, szakmai társulások is holtpontra jutva megszakadhatnak. Másokban, az egy helyben toporgást vagy mélyrepülést követően új fejezet kezdődik. Míg a bolygók retrográd időszakai inkább az általuk jelölt témák újragondolására alkalmasak, a direktbe váltás a felismerések gyakorlatba ültetésének ideje.

Mivel idén a Vénusz szokatlanul hosszú időt tölt a Mars társaságában, fokozottabb a hajlam „dolgozni a kapcsolaton”. Az ilyen erőfeszítések időnként hasznosak és szükségesek is lehetnek, gyakoribb azonban, hogy nem többek puszta sz@rpasszírozásnál. A kapcsolatminta megértése sokkal gyümölcsözőbb-már ha az őszinte önismeret igényéből fakad, nem pedig azért, hogy az ember fia/lánya ügyesebb vadásszá váljon. Húsz éves asztrológiai praxis tapasztalataival a hátam mögött meglehetős biztonsággal állíthatom, hogy az őszinte önismeret hátsó gondolatoktól mentes igénye a fehér hollónál is ritkább. Ne fárasszuk egymást tehát hiábavalóságokkal, kedves barátaim! 🙂

Kollektív szinten, a novemberi és a decemberi előrejelzésben is rámutattam, hogy a Vénusz Bakban való tolatásának időszakában súlyos gazdasági krízisek valószínűsíthetők. Az elmúlt hónapokban egyre másra érkeztek is az energiaválságról, inflációról, áremelkedésekről szóló hírek, no és persze a gyakorlatban, saját bőrünkön is tapasztalhattuk a nem túl örvendetes fejleményeket. Ehhez nyilván egy Vénusz tranzit nem lett volna önmagában elegendő, hanem más asztrológiai trendeknek is meg kellett erősíteniük.

A direktbe váltást követően lehet átmeneti javulás, különösen ha egyéni szinten megvan az igyekezet és az új utak keresésére való nyitottság is. Érdemes lehet az időszakot kihasználni, mert márciusban, amikor a Vénusz a Vízöntőbe lép, és ott majd kvadrátba kerül az Uránusszal, a Szaturnusszal pedig együttállást képez, ismét kedvezőtlenebbek lesznek a terepviszonyok.
Február 8 : Mars – Uránusz trigon (Bak – Bika 11°)

A Mars- Uránusz kapcsolatok a két bolygó meggondolatlansága, kockázatvállalási hajlama, adrenalinéhsége miatt általában veszélyeseknek számítanak. Trigon esetén azonban energiájuk könnyebben terelhető harmonikus mederbe, ráadásul mindketten óvatos, praktikus földjegyekben állnak. A Bakról is, Bikáról is nehezen képzelhető el, hogy az izgalom és változatosság kedvéért a kád vízzel a gyereket is kiöntsék; a meggondolt, a gyakorlatban is beváló újítások azonban annál valószínűbbek. Azonban, a 2020-as Bak Mars tranzit tanulságait levonva, a földrengések sem teljesen kizárhatók,,,, Optimális esetben ez a fényszög a teljesítményt hatékonyabbá tevő új eszközök, új készségek, új megközelítésmódok alkalmazásának is kedvez; egyéni szinten legalábbis. (Ld Mars- Uránusz trigon tranzitkéntUránusz – Mars tranzitok) A dolgok mozgásba lendülését az is segíti, hogy a Merkúr ugyanezen a napon indul direkt stacionáriusból előre.

Február 14 – március 10: Merkúr a Vízöntőben

Február 14-én a Merkúr visszatér a Vízöntőbe, felgyorsítva az információ áramlását, kommunikációt, gondolkodási folyamatokat. A Bak beszabályozott világa után az isteni hírnöknek általában kész felüdülés ez a váltás, hiszen a levegős jegyben szabadon szárnyalhat. innovatívabbá, eredetibbé, egyszersmind személytelenebbé, kötődésmentesebbé válik. Jelen tranzitja azonban, a jegy két urával, a Szaturnusszal és az Uránusszal képezett erőpróbáló aspektusai miatt szintén nem lesz zökkenőmentes.
Február 16 telihold az Oroszlánban


A telihold február 16-án, helyi idő (Budapest) szerint 17:56′-kor teljesedik ki, az Oroszlán 28°-án. Ugyanezen a napon pontosul be először a Vénusz-Mars együttállás is (Bak 16°57′), a Merkúr pedig nemrég távolodott el február 11-i Plútóval való találkozójától. Bár sokan „karmikus találkozásokat” és az ikerlángok egymásra találásának újabb izgalmas lehetőségét vizionálják ebbe a teliholdba, a keserves húzd meg ereszdmegeket követő szakítások, rosszabb esetben újabb húzd meg ereszdmegek, vagy az egyik rögeszmés kötődés lecserélése a másikra sokkal valószínűbb szcenário. Jó esetben az elválásokat, töréseket szintén borítékoló Vízöntő újholdképlet tendenciái abban a formában valósulnak meg, hogy a váltás valami új, egészségesebb életszakasz irányába történik. Az ekkor már erőteljesen érvényesülő Jupiter – Uránusz szextil ilyen forgatókönyveket is valószínűsít, bár nem magától értetődően. Kollektív szinten is érzelmileg túlfűtött napok következhetnek.

telihold az Oroszlánban, 2022 február 16, Bp 17h56
Február 18 Jupiter- Uránusz szextil

A Szaturnusz – Uránusz kvadrát kihívásait a február 18-án bepontosuló Jupiter – Uránusz szextil ellensúlyozza a leghatékonyabban. Így, bár február folyamán is érvényesül ez a hatás, remélhetőleg nem lesz olyan pusztító erejű, mint tavaly decemberben és idén januárban. A Jupiter-Uránusz fényszög február 17-21. között lesz a legerősebb, de március második feléig is érezhető lesz.

Bár mindkét bolygó hajlamos az extravaganciára és a kockázatvállalásra, az óvatos, empatikus víz és a gyakorlatias föld jegyekben óvatosabbá válnak. Így szerencsére nincs égető szükség olyan váratlan, radikális változásokra, amelyekre még nem vagyunk felkészülve. Ez a kombináció támogatja az Uránusz újításait; a látomások és inspirációk a gyakorlatban is hasznosíthatók, az ésszerű kockázatok áttörést hozhatnak. A tanulmányokhoz, különösen online változataihoz is kedvező ez az időszak. Konkrét és metaforikus utazásokból is profitálhatunk. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk azzal, hogy bár a szextilek jótékony fényszögek, a trigonoktól eltérően az általuk képviselt előnyök és lehetőségek nem pottyannak maguktól az ölünkbe. Jelentős erőfeszítésekre és tudatosságra van szükség ahhoz, hogy energiáikat javunkra fordítsuk.

Szerencsére februárban, amíg a Vénusz és a Mars is a Bakban halad, és a Jupiterrel meg az Uránusszal is kedvező kapcsolatokat létesítettek, adott az igyekezet és a gyakorlati érzék is. A kedvező alkalmakat ajánlott kihasználni, hiszen a későbbiekben nem állnak majd rendelkezésre. Az is jó kérdés, hogy a most lefektetett alapok elég teherbírók-e a későbbi rengések elviselésére, de ami pozitívum, hogy jelenleg, az őszi időszakkal ellentétben még megteremthetők.
Február 18 – március 20: Nap a Halakban

Amikor a Nap a Halakban tartózkodik, a szokásosnál fogékonyabbak lehetünk belső világunk üzeneteire, vallásos, spirituális tapasztalatokra. Erős késztetést érezhetünk, hogy a karakterünknek megfelelő önismereti utakra lépjünk, szellemi útmutatást kérjünk, valamilyen terápiába kezdjünk. Ez nagyszerű, de nem szabad egy pillanatra sem megfeledkeznünk arról, hogy a Halakban uralkodó Neptun nem csupán a transzcendens élmények, magas szintű spirituális tapasztalatok, az istenséggel való eggyé válás, hanem a szemfényvesztés, illúziók, csalódás, csalás, önbecsapás, függőségek princípiuma is. Utóbbi tévutak veszélyeire idén a szokásosnál is jobban kell figyelni mivel jegy régi uralkodója, a Jupiter is otthonában tartózkodik, pozitívumokat és negatívumokat egyaránt felnagyítva.

Február 23 -24: Mars-Neptun szextil, Vénusz-Neptun szextil

A Vénusz és a Marssal Neptunnal képezett szextiljeinek köszönhetően a szokásosnál könnyebben valósíthatjuk meg vágyainkat, preferenciáinkkal összhangban cselekszünk. Kapcsolatteremtő-, érdekérvényesítő képességünket is finomíthatja, ami nehezebb tárgyalópartnerekkel is segíthet boldogulni. Elegendő realitásérzék mellett ismerkedéshez, randevúkhoz meglehetősen jó tranzit, amely természetesen egy meglévő kapcsolatot is felpezsdíthet. Ez a kombináció a kreativitásra, művészi önkifejezésre is jó hatással van. Remélhetőleg az egyidejű Merkúr- Uránusz kvadrát hatását is enyhíti.

Február 25: Merkúr-Uránusz kvadrát

A Merkúr az újra bepontosuló Uránusz kvadrátjával lép ki a retrográd árnyékból. A két bolygó erőpróbáló kapcsolata egy sor irritációt, konfliktusokat, baleseteket, elkapkodott, hibás döntéseket jelezhet. Idén több feszültség halmozódott fel, ugyanis, a Vénuszéval átfedő retrográd időszaka és erőpróbáló fényszögei miatt nem kapcsolhattunk teljes sebességre. A kényszerű késedelem, a Vízöntő, a Merkúr és az Uránusz türelmetlen alaptermészetével kombinálódva megnövelheti a vágyat, hogy behozzuk lemaradásunkat. Azonban a kapkodás most is visszaüthet, ugyanis a Merkúr Szaturnusszal való találkozója felé halad, ráadásul előhírnöke a Vízöntő Vénusz/Mars tranzit sokkal zűrösebb állomásainak.
Fontosabb hatások

Február 1 Újhold a Vízöntőben
Február 3 Merkúr direktben
Február 4 Mars- Jupiter szextil
Február 4 Nap-Szaturnusz együttállás
Február 5 Vénusz előre indul
Február 8 Merkúr előre indul
Február 8 Mars- Uránusz trigon
Február 11 Merkúr- Plútó együttállás
Február 14 Merkúr a Vízöntőbe
Február 16 telihold az Oroszlánban
Február 16 Vénusz- Mars együttállás
Február 18 Jupiter- Uránusz szextil
Február 19 Nap a Halakba
Február 23 Mars-Neptun szextil
Február 24 Vénusz-Neptun szextil
Február 25 Merkúr-Uránusz kvadrát
Február 25 Merkúr kilép a retrográd árnyékból
Kapcsolódó

Újhold a Vízöntőben 2022
Mars a Bakban 2022

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2022A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!