Újhold a Vízöntőben – 2022

Február egy ütős Vízöntő újholddal kezdődik , amely a jegy 12°19-én születik meg, helyi idő szerint (Budapest) 06:45-kor. A lázadó szelleméről és különcségeiről ismert jegy most túltolja ezeket a tulajdonságokat, hiszen az újhold mindkét urával nehéz kapcsolatban van: a Szaturnusszal együttállást, az Uránusszal kvadrátot képez. Mint az elmúlt napokban (és ami magát a Szaturnusz- Uránusz fényszöget illeti – ld itt, itt és itt, az egész tavalyi év folyamán) megtapasztalhattuk, nem éppen kellemes elegy. Az időjárás viszontagságai, természeti katasztrófák, súlyos balesetek és bűncselekmények, kiéleződő nemzetközi konfliktusok, politikai szélsőségek, hogy csak a legszembetűnőbb analógiákat említsük. A jelenlegi újholdképlet azonban, legalábbis egyéni szinten mutathat esélyt a konstruktív írányokba való elmozdulásra. Persze nem lesz sétagalopp.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kiveséznikomment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Teljeskörű elemzés helyett ismét csak néhány főbb gondolatra  szorítkozom. Az újhold a 30-án bepontosult Nap-Uránusz kvadrát és a 4-én egzakttá váló Nap-Szaturnusz találkozó között található. A status quo elleni lázadást, korlátok alól való felszabadulás igényével véghezvitt robbantást újabb megtorpanás és mérlegkészítés követi. 2021 január végéhez képest, amikor az uránuszi fordulat a Nap -Szaturnusz egyuttállás után következett, most épp egy fordított folyamat megy végbe. Persze, ez önmagában még semmit nem jelent.
A jelenlegi időszakban az élet bőven produkál olyan helyzeteket, amikor fojtogatóvá váltak a körülmények, beszűkült a mozgástér, a Vénusz és a Merkúr tolatása (és eközben létesített aspektusaik) elviselhetetlenné fokozták a nyomást. Segítséggel vagy spontánul véget érhettek, vagy éppen mostanában érnek véget helyzetek, kapcsolatok. (Önként -pl szakítás, felmondás, valamilyen kémiai vagy érzelmi függőség tudatos felszámolása, vagy sorsfordulat miatt – pl súlyos betegség, haláleset, természeti katasztrófa, elbocsátás, vagy a kettő komplex egyvelege miatt búcsút lehet mondani embereknek, helyzeteknek, akár egyik pillanatról a másikra is). Amennyiben belátható időn belül sikerül új, működőképes struktúrákat létrehozni, jó ötlet volt robbantani -dobbantani, mindent egy lapra feltéve kockáztatni. Ugyanabba a folyóba azonban akkor sem lehet már visszalépni, ha kiderül, elhibázott az irány és a stratégia. Akár tetszik, akár nem, új, vagy nem teljesen új utakat kell kitaposni.

Újhold a Vízöntőben 2022 február 1, Budapest 06h45

Az Uránusz-Szaturnusz satujában vergődő újhold fájdalmas, de szükségszerű elválásokat, leválásokat hordozhat magában. A régi már nincs, az új még nem körvonalazott és az is ritkán egyértelmű, hogy isteni sugallattól vezérelve, vagy destruktív megszállottság hatására vállalkoztunk a nyaktörő mutatványra. A bizonytalanságot még el is kell viselni egy darabig. A veszteség akkor is fájdalmasan érint, ha egyértelmű, a kapcsolat vagy a szitu már megérett a lezárásra. Az új bejelentkezéséig való várakozás igen frusztráló lehet még akkor is, ha tevékenyen közreműködünk a kedvezőbb forgatókönyvek létrejöttében.

Ami azonban egyértelmű pozitívum, hogy ilyen forgatókönyvek sokkal valószínűbbek most, mint mondjuk egy hónap múlva. Az Uránusz a Bak Vénusztól, Marstól és a Halak Jupitertől is támogatást kap; a föld elem pedig, remélhetőleg gyakorlatiasabbá, megfontoltabbá teszi, mint amilyen általában. A Jupiter empátiával, ráhangolódásra való képességgel enyhíthet az összképen, és talán valamelyes ütéstompító hatása is van. A Bak Mars tranzitról írt bejegyzésemben már volt szó arról, hogy a február 18-án bepontosuló Jupiter – Uránusz szextiltől éppenséggel azt várja az asztrológusok egy része, köztük jómagam is, hogy enyhítse a Szaturnusz-Uránusz kvadrát rodeóját. A tavalyi, Vízöntő Jupiter tranzit Uránusz kvadrátja  inkább fokozta a szélsőségeket, most szerencsére egy kiegyensúlyozottabb kombináció érvényesül. De, erről is volt már szó, e 60°-os fényszög pozitívumai csak tudatos erőfeszítéssel aknázhatók ki.
Nagyon óvatosan, egyéni szinten azt mondanám tehát, hogy szerencsésebb most jól átgondolt, megalapozott változásokat eszközölni, mint megragadni egy elviselhetetlen helyzetben. Ha nem is szeretjük, belenyugszunk, elfogadjuk, hogy  a Szaturnusz-Uránusz kvadrát fenekestől feje tetejére állította, és még fogja is állítani régi világunkat, és amennyire lehetséges igyekszünk alkalmazkodni a folyamathoz.  Igyekszünk együttműködni, valami jót kihozni a változásokból.

A Bakban levő bolygók lehetőségeket adnak ilyesmikre.  Átlátják, mit, mennyit és milyen ütemben kell lerombolni ahhoz, hogy  csak az elavult struktúrákat számolják fel, az elengedhetetlenül szükségeseket,  vagy még jó állapotban levő régieket fenntartsák. És, ha tényleg nincs más lehetőség, mint tabula rasat csinálni, van táborhely, túlélési stratégia, felszerelés a közbeeső időszak átvészelésére. Fontos részletkérdés, hogy már megvan, rendelkezésükre áll, ennek híján, majd csak lesz valahogy megfontolásból nem égetnek fel hidakat. Inkább olyan utat választanak, hogy ez elkerülhető legyen, inkább a kivárás, lassítás, újabb kitérók.

A változást azonban válságok, tépelődések, keserves leválási folyamatok, és gyakran az ezekkel járó játszmák előzik meg, mint, többek között a Plútóval újra együttálló Merkúr jelzi. A folyamat további ismérvei: vergődés, kivárás, nagy nyomás, kíméletlen önvizsgálat, csigalassúság, nehéz, áldozatokat követelő munka, rengeteg, és nem is feltétlenül látványos/azonnali eredményeket produkáló erőfeszítés. A terepviszonyok azonban még így is kedvezőbbek, az eredmények kézzelfoghatóbbak, mint később, a tavasz folyamán. Hogy mennyire eszközölhetők olyan változások, amelyek révén a későbbi, sokkal viszontagságosabb, kiszámíthatatlanabb, instabilabb hónapok is átvészelhetők ?

NEM TUDOM.
Kevésbé szerencsés forgatókönyvek esetén persze pillanatnyi szeszélyek, élj a mának mentalitás hatására el is lehet prédálni a továbblépést, túlélést szolgáló tartalékokat. Egyéni, és kollektív szinten is megvan ennek a kockázata.

Kollektív szinten, mint a Bak Marsról írt bejegyzésben szintén szó volt róla, jó esetben a józan észnek, praktikus szempontoknak köszönhetően még nem kell most belépnünk az újabb világégés előszobájába. Kapunk néhány hét, jobb esetben pár hónap haladékot. Kevésbé jó, ha a kézzelfogható eredményekre törekvő Bak bolygók, az Uránusszal karöltve elindítják a gőzhengert, konkrét lépéseket téve a disztópikus lidércnyomás megvalósítására….

A Távol – Kelet számos országában (Kína, Japán, Korea, Tibet,stb.) ezen újholddal kezdődik a hold-újév : most a (Víz) Tigris évébe léptünk. Azonban, bár mindkettő évezredes tapasztalatok bölcsességén nyugvó, hiteles hagyomány, jó ha tisztában vagyunk azzal, hogy a nyugati és a kínai asztrológia gyökeresen különbözik egymástól, egész más számításokon alapulnak. Jóllehet mindkét rendszernek köszönhetően pontos képet kaphatunk az emberi természetről és a világ jelenségeiről, módszereik nem keverhetők. Mivel e blog szerzője a nyugati asztrológiát műveli, maradjunk ennek a keretei között.
Kapcsolódó

Szaturnusz – Uránusz ciklusok tematikus oldala

A Vízöntő (Liz Greene)

A Bak (Liz Greene)

Mars a Bakban 2022

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!