A Szaturnusz – Uránusz ciklus : archetípusok és történelem | Jessica Davidson

“A Szaturnusz – Uránusz aspektusok a forradalom és a politikai felfordulás időszakaival esnek egybe. Társadalmi reformokhoz vezető váratlan áttöréseket és /vagy összeomlásokat jeleznek. Krónikus problémákra derül fény – időnként az olyan rendszerek váratlan összeomlása hatására, amelyek reformokat és strukturális változásokat igényelnek. A forradalmi eszméknek új struktúrákat lehet találni, a technológiai újítások pedig megteremtik a fejlődés és a status quo megváltoztatásának lehetőségét”. Jessica Davidson : The Saturn-Uranus Cycle:  Archetypes and History

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
A mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerint) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Olyan változások zajlanak világszerte, amelyekre még nem volt precedens, és a következő néhány év folyamán folytatódni fognak. A Szaturnusz – Plútó együttállás csak a kezdet volt. Most az Uránusz is csatlakozik a csetepatéhoz és a világ a feje tetejére áll.  [ford megj:  A szerző  mundánasztrológiai áttekintése 2020 áprilisában jelent meg, amikor még nem volt egzakt, de már erőteljesen érződött a Szaturnusz – Uránusz kvadrát hatása, a Szaturnusz – Plútó együttállásé pedig még erőteljesen érvényesült.]  Ebben a bejegyzésben a Szaturnusz – Uránusz archetípusait és aspektusaikat fogjuk vizsgálni, hogy képet kapjunk működésükről, és a következő bejegyzésben a jövőben lehetséges eseményeket tárgyaljuk, illetve azt, hogy hogyan kezeljük ezeket az energiákat.A Szaturnusz – Uránusz ciklusok 45 évente ismétlődnek, valamennyi ciklus az előző eseményeire épül. Valamennyi, a cikluson belül létrejött aspektus hatása nagyjából két éven keresztül érvényesül, hol erősebben hol gyengébben, a bepontosulástól számított hatókörüktől függően. Működésükről bővebben :  Astrological Cycles & the Collective

A legnyilvánvalóbb történelmi szinkronicitások a ciklus elején, a konjunkciókor következnek be, illetve amikor a két bolygó erőpróbáló aspektusokat, kvadrátokat képez egymással, és oppozíciójukkor érik el a csúcspontot.

A jelenlegi Szaturnusz – Uránusz kvadrát  (szerző cikke itt, saját cikk itt) hatása 2020- 2023 között érvényesül. A két bolygó közötti fényszög 2021 februárjában, júniusában és decemberében pontosul be. 2022 októberében is közel lesznek egymáshoz, de akkor nem lesz egzakt. Ez az aspektus annak a ciklusnak az utolsó, vagy zárókvadrátja, amely 1988-ban kezdődött és 2032-ben ér véget.

Koponyahegyek: a vörös khmerek “világjobbító törekvéseinek” mellékterméke. Forr: Smithsonian Magazine
A Szaturnusz archetípusa

A Szaturnusz archetípusa a valóság őselvét képviselő, és a korlátozással, behatároltsággal, struktúrákkal, határokkal, fizikai megnyilvánulási módokkal és az idővel kapcsolatos élményeinket foglalja magába. A biztonsággal és a stabilitással, szervezéssel, ellenőrzéssel, ítélettel és a törvénnyel áll kapcsolatban. Az autoritás, a felelősség, a bölcsesség, a hagyomány, a múlt, az érettség, az öregkor is hozzá tartozik.

A Szaturnusz energiája lassú, nehéz és sűrű. Elnyomást, vereséget, kudarcot és lezárásokat hoz. Egyszersmind nagyobb türelmet, erőfeszítést, kitartást, koncentrációt is ad – és mindez nélkülözhetetlen a tartsó struktúrák felépítéséhez. A Karma Uraként a Szaturnusz a szükségszerűséget, a betakarítást is jelképezi, mindannak a learatását, amit elvetettél. Bövebben : Saturn Keywords ( A blogon nagyon sok bejegyzés foglalkozik a Szaturnusszal, ezek az őselvnek szentelt tematikus oldalon érhetők el. pl. A Mester visszatekint és értékel– általános tudnivalók a direkt és a retrográd Szaturnuszról, A Szaturnusz princípiuma és a depresszió)

A Szaturnusz Kronosszal van kapcsolatban, a titánnal, aki kasztrálta Uránuszt, aztán lenyelte a tulajdon gyermekeit. De a rómaiak számára a Szaturnusz az Aranykornak, a bőség korának az uralkodója volt. Bővebben : Planet Myths: The Story Behind Saturn /Bolygómítoszok : A Szaturnusz háttértörténete
Az Uránusz archetípusa

Az Uránusz archetípusa a szabadságra és a változásra való igényt, az egyéniség és a hagyománytól és a status quotól való függetlenség vágyát képviseli. Hirtelen és váratlan összeomlásokkal és/vagy áttörésekkel, a megértés és az eszmélés szikráival, lázadással és forradalommal hozható összefüggésbe.

Az Uránusz energiája kiszámíthatatlan és felvillanyoz, felgyorsítja a dolgokat, izgalmat és nyughatatlanságot kelt. A Merkúr magasabb oktávjaként az Uránusz az Egyetemes Elme és a Kozmikus Trükkmester. Az innovációk és találmányok ösztönzője a tudomány, a repülés, űrutazás területén, akárcsak az egyéniségé, a kiemelkedő szellemi képességeké, zsenialitásé, a reformokra és a szabadságra való törekvések támogatója. De lehet diszruptív, különc és dacos is. Bővebben : Uranus Keywords/ Az Uránusz kulcsszavai

Az Uránusz Uránosszal, az égistennel és Kronosz apjával, valamint Prométheusszal, a titánnal hozható kapcsolatba, aki ellopta az istenektől a tüzet, hogy odaadja az embereknek és bajkeverése miatt egy sziklához láncolták. Bővebben : Planet Myths: The Story Behind Uranus/ Bolygómítoszok : Az Uránusz háttértörténetePlakát a maoista kulturális forradalom idejéből

Szaturnusz – Uránusz kapcsolatok

Az archetípusok leírásából megérthetjük, hogy a Szaturnusz és az Uránusz nem jönnek ki egymással. [Más blogbejegyzésekben-ld Szaturnusz – Uránusz ciklusok tematikus oldala– már sok szó esett arról – ford megj] Ellentétesnek tűnő energiákat képviselnek, de a modern asztrológiában (tehát nem a tradicionális asztrológiában) mindketten a Vízöntő urai. A két bolygó közötti aspektusok a régi és az új összecsapását vagy találkozását jelképezik – olyan időszakot, amikor a változás elkerülhetetlenné válik.

Az Uránusz káoszt és bizonytalanságot keltve változást és forradalmat sürget, míg a Szaturnusz kontrollt gyakorolva igyekszik fenntartani a rendet és a stabilitást. Ez egyéni szinten és a társadalomban is óriási feszültségeket és krízist gerjeszthet. Hogy miként fog ez a gyakorlatban megnyilvánulni, attól függ, melyik bolygó az erősebb: a Szaturnusz rendet és stabilitást is hozhat, akárcsak elnyomást és korlátozást; az Uránusz töréseket idézhet elő, de fel is ébreszthet és fel is szabadíthat.

A Szaturnusz – Uránusz aspektusok a forradalom és a politikai felfordulás időszakaival esnek egybe. Társadalmi reformokhoz vezető váratlan áttöréseket és /vagy összeomlásokat jeleznek. Krónikus problémákra derül fény – időnként az olyan rendszerek váratlan összeomlása hatására, amelyek reformokat és strukturális változásokat igényelnek. A forradalmi eszméknek új struktúrákat lehet találni, a technológiai újítások pedig megteremtik a fejlődés és a status quo megváltoztatásának lehetőségét.Gyerekjáték…A Vörös Khmer áldozatainak csontjait rendezgető gyerekek 2001 júliusában, egy kínzókamraként használt régi iskolaépület előtt, a kambodzsai Trapaeng Svaban. A Vörös Khmerek rémuralma az 1975-77-es Szaturnusz – Uránusz kvadrát egyik emblematikus eseménye volt. Forr: Seth Mydans/The New York Times

E kapcsolatok leggyakoribb megnyilvánulási formái:

  • Váratlan pénzügyi és gazdasági összeomlás
  • Forradalmak, tüntetések, polgári engedetlenség
  • Repülőgépekkel, repüléssel kapcsolatos ipari balesetek és incidensek
  • Technológiai áttörések vagy kudarcok
  • Politikai és társadalmi változások -új rendszerek kialakulása
  • Emberi jogok, szabadság elnyerése (vagy elvesztése)

Harmonikus aspektusok (trigon vagy szextil) esetén könnyebb megtalálni az egyensúlyt a régi és az új között és kevésbé valószínű, hogy a gyereket is kiöntöd a kád vízzel. A nehéz fényszögek több kihívást tartogathatnak; az Uránusz időnként túl messzire megy, olyan változásokat követelve, amelyek összeroppantják a rendszert.

De ugyanígy, ha a Szaturnusz megpróbálja elfojtani a változásokra való igényt, az Uránusz robbanásokat és erőszakos sokkokat idézhet elő a rendszerben. Ezek váratlanul következnek be, az eseményekre adott aránytalan reakciók formájában, a törvény és a rend szétzúzásában valamint olyan helyzetek formájában nyilvánulnak meg, amelyek rendkívül pusztító módon szaladnak ki a kontroll alól.

A Szaturnusz és az Uránusz energiái gyakran kiszámíthatatlan módon kombinálódnak. A társadalmi reformok jó szándékkal kezdődnek, de autoriterré vagy totalitáriussá fajuló ideológiákká torzulhatnak. Forradalmi felkelésekre kerülhet sor, amelyeket levernek, és megtorlás, elnyomás követi őket. De fordítva is történhet: az autoriter kontroll vált ki felkelést és ellenállást, vagy a kettő kombinációja.

Kozmosz és psziché (Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View ) című könyvében Richard Tarnas azt tárgyalja, hogyan nyilvánultak meg a Szaturnusz – Uránusz aspektusok a történelem folyamán. Meglátásai szerint ezekben az időszakokban :

kiéleződnek a hatalom és a lázadás, a rend és a szabadság, a struktúra és a változás közötti feszültségek. A két archetípusos őselv gyakran ellentmondásos módon kombinálódik és hatja át egymást: represszív forradalom, szeszélyes módon kiszámíthatatlan hatalom, stb, ahogy a francia forradalom idején zajló terror és a kommunista Kínában zajló Kulturális Forradalom  esetén láthattuk.”

A két archetípus gyakran vegyül oly módon, hogy kellemetlen kombinációkat és ellentmondásos impulzusokat eredményez. Az amerikai polgárháború  idején pl: „a rabszolgatartó Konföderációs államok az Uniótól való függetlenségre törekedtek és ezt ki is kiáltották ( Uránusz), hogy fenntarthassák rendszerszintű elnyomáson (Szaturnusz) alapuló életstílusukat.”

Vagy végül olyan forradalmi struktúrák alakulnak ki, amelyek elnyomóvá és diktatórikussá válnak, pl az oroszországi bolsevik forradalom  vagy a kambodzsai Vörös Khmer rezsim. Ezek az ideológiák a szabadság kikiáltását és a felszabadulást propagandájuk részévé teszik, miközben kérlelhetetlen kontroll alatt tartják állampolgáraik viselkedését és gondolkodását.

Annak a rendszernek a realitásáira való ráeszmélést, amelyben élsz Tarnas „zord ébredésként” írja le. Mostanában, amikor az összeomlás és a zűrzavar újabb időszakába lépünk, sokan élhetnek át valami ilyesmit.Kelet-és nyugatnémetek a Brandenburgi kapunál, 1989

A jelenlegi ciklus 1988-ban kezdődött a Nyilasban létrejött konjunkcióval, és 2032-ben ér véget, az Ikrekben létrejövő együttállással. Néhány emlékezetes esemény 1988-ból és a következő pár évből.

-Fekete hétfő – a New York-i tőzsde 1987-es összeomlása
-Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti leszerelési tárgyalások véget vetettek a hidegháborúnak
-Az „énekes forradalom”  függetlenséget hozott Észtországnak, Lettországnak és Litvániának
-A Berlini Fal leomlása -1989 (EU , Wikipedia  , Origo  , A Berlini Fal építése és leomlása )
-Világszerte rengeteg összeomlás, rendőrségi túlkapás, mészárlás, beleértve a több ezer ember életét követelő 8888 felkelést Burmában
-Az 1989-es vérbe fojtott Tienanmen-téri tüntetések Kínában
-Osama bin Laden,( horoszkópja itt) megalapítja az Al -Kaidát
-A Kuwait Airways 422-es járatának eltérítése , a világ leghosszabb ilyen jellegű terrorakciója
-Az Egyesült Államok „véletlenül” lelövi az Iran Flight 655-ös járatát
-Egy másik repülőnek leszakadt a teteje a levegőben
-A történelem egyik legsúlyosabb légiparádé-katasztrófája: a németországi Ramstein légi bázison összeütközött három repülő, egyikük a tömegbe csapódott
-A Lockerbie -i katasztrófa  , amikor a Pan Am 103-as járatát felrobbantották egy skóciai város fölött.
-A csernobili atomkatasztrófa  , amikor leolvadt a nukleáris reaktor magja (1986-ban a két bolygó még hatókörön kívül tartózkodott egymástól, de a hatások végigkísértek)
-A PEPCON -katasztrófa  : 1988 május 4-én robbanás rázta meg a PEPCON szilárd rakétameghajtó üzemanyagot előállító gyárát a nevadai Hendersonban
-A Piper Alpha olajfúró-torony felrobbant az Északi tengeren
-Felrobban és kigyullad az Ocean Odyssey fúrótorony az Északi tengeren (1988 szeptember 22 )
-A nyugat-virginiai Green Bankban összeomlott egy nagy teleszkóp
-A NASA újraindította az űrsikó (Space Shuttle )-járatokat a Discovery  űrrepülőgéppel
-Az Egyesült Államok légiereje bevallotta a F–117A Nighthawk lopakodó repülőgép létezését [ford. megj : A légierő 1988-ig tagadta a gép létezését, majd 1990 áprilisában egy F–117A-t kiállítottak a nevadai Nellis légibázison, ahova több tízezer látogatót vonzott; Wikipédia ]
-Bemutatták a Northrop Grumman B–2  Spirit lopakodó nehézbombázó repülőgépet [Ford megj: pontosabban, 1988 április 20-án egy, a gépet ábrázoló rajzot, a hivatalos bemutató november 22-én történt, az első prototípus 1989. július 17-én repült ]
-Olaszországban  elindult a világ első, nagy sebességű billenőszekrényes vonatjárata
-Az első közismert internet -vírus, a Morris-féreg elterjedése
-Elkészül az első, internethez használható üvegszálas telefonkábel [Ford: Az első transzatlanti optikai összeköttetés, a TAT-8 1988-ban indult, és 2002-ig működött. Az Egyesült Államokat kötötte össze Angliával és Franciaországgal. A vezetékben 2 pár optikai szál (plusz harmadik tartalék) volt. A 295.6 Mbps/optikai szál kapacitású kábel egyszerre 40 000 telefonkapcsolatot tett lehetővé.]
-Az első szabad választás Pakisztánban 10 év után. Benazir Bhutto személyében először lesz női miniszterelnöke egy iszlám országnak
Ez az együttállás nagyon jól szemlélteti a Szaturnusz – Uránusz interakciók természetét.


Az összefüggések jobb átlátása kedvéért íme néhány, a korábbi aspektusokhoz kapcsolódó példa. A zárójelben szereplő dátumok a bepontosulások időpontjai.

Oppozíció 1917 -21  (1918 -20) – a spanyolnáthajárvány, az első világháború vége, a bolsevik forradalom és az orosz polgárháború, a Nemzetek Szövetségének  megalakulása 1920-ban, az első női képviselő az angol parlamentben, a nők szavazati jogot kapnak az Egyesült Államokban.

Kvadrát 1928 -33  (1929-32)  – egyidejűleg hat egy Szaturnusz – Plútó szembenállás és egy Uránusz – Plútó kvadrát (hasonlít a jelenlegi időszakhoz). [Ford megj: A kép árnyaltabb. A 2008 – 2010-es Szaturnusz- Uránusz szembenállással egy időben hatott 2009 – 2011 között egy Szaturnusz- Plútó kvadrát , 2010 -2011 Jupiter – Szaturnusz szembenállás, 2010 – 2017 Uránusz – Plútó kvadrát. A sorozat a 2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállással, a 2020-as Jupiter -Szaturnusz konjunkcióval folytatódott, 2021 -23 között pedig Szatrunusz – Uránusz kvadrát hat.] A Wall Street
 1929-es krachját a Nagy Gazdasági Világválság és rekordméretű munkanélküliség követte. Ezt ellensúlyozandó vezette be Roosevelt elnök kormányzata a New Deal  politikáját 1933-ban. A Harmadik Birodalom megalakulása, és Hitler felemelkedése 1933-ban, a Szaturnusz Vízöntőbe lépésekor.

Együttállás 1940-43 (1941-42) – egyidejűleg egy Szaturnusz – Plútó kvadrát is hatott. Az új ciklus kezdete egybeesett az Egyesült Államok és Oroszország (Szovjetunió) felemelkedésével, a Brit Birodalom hanyatlásával és a globalizmus kezdetével. Sztálin ( horoszkópja itt) 1941-ben a Szovjet Népbiztosok Tanácsának elnöke lett. A Pearl Harbor-i támadás  hatására az Egyesült Államok belépett a II világháborúba, a nácik pedig 1942-ben a Holokauszt rtészévé tették a végső megoldást . 1941-ben Roosevelt elnök felvázolta az ENSZ  tervezetét, 1942-ben megalakult, noha hivatalosan csak 1945-ben kezdett működni.

Szembenállás 1963 -68 (1964-67) – egyidejűleg az Uránusz – Plútó együttállás és a Szaturnusz- Plútó szembenállás is hatott. A Vietnami háború  és a tömeges tiltakozások, a polgárjogi mozgalmak teret hódítása, a nők felszabadulása, rengeteg zavargás, polgári engedetlenség, ellenkulturális forradalom (ld itt és itt). Az ENSZ elítéli a dél-afrikai apartheidet és szankciókat vezet be. Mao elkezdi a milliók életét követelő kulturális forradalmat  Kínában. A szovjet Luna 9 szonda  leszáll a Holdra.

Kvadrát 1974 -78 ( 1975 – 77) – a Vörös Khmerek  Pol Pot (horoszkópja itt)  -vezette forradalma; a kambodzsai népirtásnak több millió halálos áldozata volt. A történelem legsúlyosabb repülőgép-katasztrófája Tenerifén (1977 március 27) . A Viking-1 amerikai űrszonda  sikeresen landol a Marson (1976 július 20)
Együttállás : 1986 -90 (1988) -ld fentebb

Kvadrát : 1998 – 2001 (1999 – 2000) – egyidejűleg hatott a Szatrunusz – Plútó szembenállással. [ Ford. megj: és az 1999-2000-es Bika Jupiter – Szatrunusz Nagy konjunkcióval. ] A Világkereskedelmi Központ  összeomlása azt követően, hogy két eltérített repülő az épületekbe csapódott. Ennek hatására lépett életbe az Egyesült Államokban a Patriotic Act törvény és vette kezdetét az ún terror elleni háború. A Millenium Bug  -keltette frász, amelyről aztán kiderült, puszta vaklárma.

Oppozíció : 2007 – 2012 (2008 – 10) – egyidejűleg a Szaturnusz – Plútó kvadrát hatása is érvényesült. Az 1988-ban kezdődött ciklus csúcspontja. A hitelpiaci válság (Credit Crunch, „hitelreccs” ) Obamát (horoszkópja itt) az Egyesült Államok első fekete elnökéül választják. Az Egyesült Királyságban a Toryk ) újra hatalomra jutnak és ezzel kezdetét veszi a megszorítások és az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) és a szociális ellátás alulfinanszírozásának az időszaka – ami tovább súlyosbítja a jelenlegi COVID-19 krízis.

Érdekes adalék: a 2016 -18-as Szaturnusz – Uránusz trigon egybesett Donald Trump elnökké választásával az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban pedig a Brexit népszavazással, melynek eredményeként Britannia kilépett az EU-ból.

Kvadrát 2020 – 2023 (2021 – 2022) – a Szaturnusz – Plútó együttállással egyidejűleg, Most !

Együttállás 2031-33 (2032) : a jelenlegi ciklus vége és egy új kezdete.

 
Az eredti cikk elérhetősége : The Saturn- Uranus Cycle Archetypes and History

 

Kapcsolódó

Szaturnusz -Uránusz ciklusok

Miért lett ilyen a világ ? – mundánasztrológiai, közéleti bejegyzések

 

Könyvajánló

Richard Tarnas : Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!