Szaturnusz és Uránusz: összeütközés a valósággal

Charlie Obert összefoglalója a Szaturnusz- Uránusz kvadrátról: “Szaturnusz – Uránusz, az ébresztő. Összefoglalva, alapvetően úgy gondolom, hogy jelenleg az egész kultúránk fokozatosan gyorsuló hanyatlásának fázisában vagyunk, az összeomlás határán, és ezt nem sokan akarják beismerni.

Jó alkalom a felébredésre – nem a szeretet, a béke és a magasabb spirituális rezgések dicsőséges, aranyló Nagy Ébredésére -, hanem egy szétesőben lévő gazdaságra, kultúrára, életmódra. Minél hamarabb ébredünk fel és ismerjük ezt be , annál jobban ki tudjuk használni a hátralévő időt és erőforrásokat, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy átvészeljük az egyre sötétebbnek és kihívásokkal telibbnek tűnő jövőt”.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtakaki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Ha követed az asztrológiai eseményeket, akkor valószínűleg tisztában vagy az idei asztrológiai klímára döntő hatást gyakorló Szaturnusz – Uránusz kvadrát konfigurációjával- az első bepontosulás februárban volt, a második júniusban, az utolsó bepontosulás pedig idén december végén, néhány nappal a Nap Bakba lépését követően. Most arról szeretnék beszélni, hogyan szokták e két bolygó jelentéstartalmát értelmezni általában, és milyen korlátai és vakfoltjai vannak ennek az értelmezési módnak. Ezt követően többféleképpen is át szeretném keretezni ugyaneme a konfigurációt, hogy más perspektívákból is ráláthassunk a történésekre.

Tradíció és innováció

E bekezdés címét egy közelgő asztrológiai konferenciától kölcsönöztem. Nagyjából kifejezi a két bolygó szokásos értelmezési módját. Azért szeretném most megvizsgálni, hogy rávilágítsak néhány, a jelenlegi kultúránkban meglévő, mögöttes feltételezésre.

A szokásos értelmezés valahogy így fest.

  • A Szaturnusz a múltat képviseli, az Uránusz a jövőt.
  • A Szaturnusz régimódi, az Uránusz új és modern.
  • A Szaturnusz ellenáll a változásnak, az Uránusz pedig az (elkerülhetetlen?) változás és előrehaladás erőit képviseli.
  • A Szaturnusz a régi kor, az Uránusz az új korszak, a New Age
  • A Szaturnusz a korlátozásokat képviseli, az Uránusz pedig a korlátozások áttörését – szinte mindig azzal a vélelmezett értékítélettel, hogy a korlátok áttörése mindig pozitív dolog.

Ne feledjük, hogy a Szaturnusz és az Uránusz ilyen jellegű értelmezése valójában meglehetősen új keletű. Ha megvizsgáljuk a korábbi modern szerzőket, körülbelül 1950 előttig nem találkozunk a két bolygó ilyesfajta burkolt politikai keretezésével.

Ez a modern értelmezés tökéletesen illeszkedik jelenlegi kulturális vallásunkhoz – a Haladáshoz.
A Haladás vallása

Kultúránk a folyamatos egyenes vonalú fejlődés modelljét feltételezi, a folyamatos növekedés és tökéletesedés vonalát, ahol a változás értelemszerűen jó. Szintén alapértelmezés szerint az újabb jobb a régebbinél, és a modern jobb a hagyományosnál, a régimódinál vagy az elavultnál.

Van itt egy különös vakfolt vagy ellentmondás: a dicsőséges jövőt, amely felé haladunk, gyakran nyitottként, meghatározatlanként, a korlátlan lehetőségek terepeként képzeljük el. Jobban belegondolva ez nem passzol a haladás eszméjéhez, hiszen ennek a fogalomnak csak egy meghatározott célra vonatkoztatva van értelme – a haladás valaminek az irányába való haladásról, vagy egy meghatározott irányba való haladásról szól. Ha nincs olyan célod, amelyhez képest mérhetnél, akkor nincs módod semminemű előrehaladás lemérésére.
A Haladás elavult vallása

Itt többek között azt hangsúlyozom, hogy a folyamatos, egyenes vonalú fejlődés kulturális előfeltevése összeomlóban van, éppen most esik szét. És korunk különleges stresszének egy része annak az erőfeszítésnek tulajdonítható, hogy a haladás egyre tarthatatlanabb eszméjét próbáljuk erőltetni, miközben a dolgok összeomlásának egyre nyilvánvalóbb jeleit kezdjük tapasztalni. A haladás modellje repedezik.

Erről a témáról már írtam korábbi bejegyzéseimben, és itt csak röviden szeretnék utalni rájuk, mielőtt jelen esszémben tovább fejtegetném.

Gondolkodásunk formája The Shape of Our Thinking) című esszémben a fejlődés lineáris, egyenes vonalú modelljét állítom szembe az asztrológia alapját képező ciklikus modellel.
A pozitív gondolkodás veszélyei (The Dangers of Positive Thinking) című esszében azt vizsgálom, hogy ez az egyenes vonalú fejlődési modell hogyan kapcsolódik a modern asztrológia azon mániájához, hogy MINDENT pozitív színben tüntessen fel. (Ford megj: nekem is van egy hasonló bejegyzésem, A Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? Eredetileg 2009-ben, a Dívány számára írtam, van benne egy, a Pozitív gondolkodás árnyoldalai című rész. Más-más oldalról megközelítve, a probléma más-más aspektusait kidomborítva nagyjából hasonló következtetésre jutunk. Ez persze nem újdonság, mert világviszonylatban érvényesülő asztrológiai trendek hasonló következtetések levonására inspirálják az asztrológusokat. Már persze azokat, akik a műfaj hitelesebb irányzataival, nem new-age trash-el foglalkoznak 🙂 2009-es cikkem keltekor egy Szaturnusz – Uránusz szembenállás hatott, most a ciklus zárókvadrátjánál tartunk. A szerző Barbara Ehrenreich Bright Sided: How Positive Thinking is Undermining America című könyvét ajánlja. Magyarul nagyjából: A napos oldaltól elvakítva: hogyan aknázza alá a pozitív gondokodás Amerikát ? Azt hiszem magyar fordításban nem érhető el, hasonló műfajban Oliver Burkeman: Túladagolt boldogság – a pozitív gondolkodás mellékhatásai című könyvét ajánlom.)
Uránusz és Szaturnusz – korlátokba ütközés

Egész gazdasági modellünk az állandó növekedés előfeltevésén alapul, vagyis azon, hogy a gazdaság folyamatosan növekedni fog. Ez azonban csak abban az esetben működőképes, ha a gazdasági növekedést korlátlan energiaforrás táplálja. Néhány évszázadon keresztül fantasztikus gazdasági növekedésben volt részünk, amelyet bolygónk fosszilis tüzelőanyagainak és energiaforrásainak – olaj, szén, földgáz – mániákus fogyasztása táplált.

E források azonban nem kimeríthetetlenek, és a növekvő gazdasági növekedés egyre inkább ütközik a fogyatkozó fosszilis tüzelőanyag-készlettel. Amit természetes fenntartható forrásoknak nevezünk – napfény, víz és szélenergia – közel sem képesek ugyanolyan ütemben fenntartani a gazdaságunkat, és az ezekre való átállás gazdasági visszaeséssel fog járni. Ezt a valóságot, a gazdasági hanyatlást még nem vagyunk hajlandóak elismerni, és a “fenntartható energiával” kapcsolatos jelenlegi tervek mindegyikének egyre magasabb ára van, amit egyre kevesebb ember fog tudni megfizetni.

Figyeljük meg, hogy a “fenntartható energia” mozgalmat a jelenlegi formájában megvalósító emberek többnyire a nagyon tehetősek, akik képesek állni a sokkal magasabb költségeket.

Ma azt látjuk, hogy az emberek egyre kisebb csoportja fogyasztja el energiaforrásaink egyre nagyobb százalékát. A nagyon gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, miközben egyre több ember válik egyre szegényebbé – és ez nem fenntartható. Gondoljunk csak az 1700-as évek végének Franciaországára, és gondoljunk csak az 1900-as évek elejének Oroszországára. Hasonlítsuk össze őket a mai Egyesült Államokkal.

Rá kell ébrednünk arra a tényre, hogy mindenféle kemény fizikai korlátokba ütközünk. A gazdaság növekedésének a korlátaiba. A lakossági fogyasztás korlátaiba. A népességnövekedés korlátaiba, és így tovább.

Szaturnusz és Uránusz – a korlátokba ütközés.

Ez is része annak, amire felébredünk, és amíg ezt nem ismerjük fel és nem fogadjuk el, addig a “fenntartható” jövőről szóló minden beszéd csupán megtévesztő marketingfogás.
Uránusz és Szaturnusz – a struktúrák tesztelése

Van egy további kiegészítő lehetőség is e dinamikát tanulmányozására. A Szaturnusz a meglévő struktúrákat képviseli, az Uránusz pedig a struktúrákat próbára tevő megrázkódtatásokat és meglepetéseket hoz. Ha a dolgok alapvetően biztonságosak és stabilak, akkor a struktúra némi korrekcióval túl fogja élni, sőt, talán még erősebben is kerül ki belőle. Ha a struktúra gyenge, elhasználódott vagy hamis – és a hamis alatt azt értem, hogy hazugságon, megtévesztésen alapul -, katasztrofálisak lehetnek a struktúrát érő repedések és megrázkódtatások.
Uránusz és Szaturnusz – repedező kontroll

Egy másik megközelítésben – a Szaturnusz az irányítás, a korlátozások, szabályok, korlátozások, előírások érvényesítése. Ebbe beletartoznak az ember által előírt szabályok és rendelkezések, valamint a természetes megszorítások és korlátozások is, amelyek ellen nem tehetünk semmit.

Politikai és kulturális értelemben az ellenőrzés, a kormányok által előírt szabályok, korlátozások nagymértékben függnek a korlátozásokba belemenők beleegyezésétől és együttműködésétől.

A kormányok alapvetően egyetértés, konszenzus és nem erőszak útján kormányoznak.

A rendszer elvisel bizonyos mértékű visszavágást, bizonyos mértékű ellenállást és elégedetlenséget, és ezt lehet erőszakkal kezelni. Az erő egy bizonyos pontig működik. Egy bizonyos ponton túl azonban semmiféle erő nem képes önmagában fenntartani az irányítást egyetértés nélkül.

A törvényt és a rendet alapvetően nem a rendőrség kényszeríti ki; hanem a közösség egyetértése, jóakarata és együttműködése biztosítja. Ha ez a közösségi egyetértés összeomlik, előbb vagy utóbb kudarcot vall a kontroll, és az egész dolog szétesik.

Uránusz és Szaturnusz – még több kontroll, még több ellenállás

E stresszes Szaturnusz/Uránusz hatás másik tapasztalható tendenciája az erőszak és az agresszió eszkalálódó ciklusa – lázadás a kontroll ellen, majd a lázadás erőszakos leverése, majd újabb lázadás, és így tovább. Ismétlem, egy bizonyos ponton túl a rendszer egyszerűen összeomlik.
Uránusz és Szaturnusz – A pusztítás gyönyöre

Nem valami kellemes beismerni, de azt hiszem, ez is része annak, amit az elmúlt néhány évben láttunk – a felgyülemlett frusztráció, elégedetlenség, düh a dolgok elpusztításában keres levezetést. Gondoljunk csak az 1700-as évek végi Franciaországra, és az 1900-as évek eleji Oroszországra. Hasonlítsuk össze ezeket a mai Egyesült Államokkal. Gondoljunk csak a 2020-as “békés” tüntetések jeleneteire.

Akár tetszik, akár nem, az emberi viselkedésnek van egy nagyon sötét oldala, különösen tömegekben. Amikor a dolgok túl rosszra fordulnak, és az emberek túlságosan frusztrálttá válnak, első impulzusuk nem arra irányul, hogy kitalálják, hogyan lehetne megoldani a helyzetet. Az első ösztön az, hogy találjanak valakiket, akit hibáztathatnak, és törni-zúzni kezdenek.

Uránusz és Szaturnusz – Tagadás és sokk

A Szaturnusz-Uránusz feszültségnek ez a vetülete kapcsolódik a pozitív gondolkodáshoz és a kultúránk örökös fejlődésbe vetett hitéhez. Létezik egy olyan hozzáállás, miszerint figyelmen kívül kell hagyni a kudarc jeleit, és továbbra is hinni kell abban a pozitív jövőben, amelyet elképzeltünk és amely felé haladunk. Nem szabad a vereségre, nem szabad kudarcra gondolnod – ragaszkodj a pozitív jövőképedhez, és győzni fogsz.

Túlzásba vive ezt a hozzáállást – figyelmen kívül hagyva a negatív figyelmeztető jeleket -, a dolgok előbb-utóbb elég rosszra fordulnak ahhoz, hogy kénytelen légy meglátni őket. Minél hosszabb ideig tart és minél nagyobb a tagadás, annál radikálisabb és súlyosabb lesz az ébredés sokkja.

Uránusz és Szaturnusz – a hübrisz határokba ütközik

Itt az Uránusz egy olyan oldaláról szeretnék beszélni, amelyre Richard Tarnas mutatott rá. Úgy tűnik, hogy az Uránusz egyfajta szélsőséges, individualista emberi büszkeséggel áll kapcsolatban, amely nem hajlandó elismerni semmilyen határt, és egyre nagyobb hatalomra és ellenőrzésre törekszik. Ez összefügg pozitív gondolkodásmódunkkal, összefügg az ipari és kereskedelmi expanzió hosszú szakaszával, összefügg fantasztikus technológiai növekedésünkkel.

Az Uránusz lehet az a büszkeség és arrogancia, amely nem hajlandó elismerni semmilyen korlátot.

“Az a valóság, amire én mondom, hogy az.”

És ott van a kemény határokat jelképező Szaturnusz. A valóság nem teljesen rugalmas és nyitott arra, hogy tetszésünk szerint alakítsuk. Vannak törvények, korlátok, és előbb-utóbb beleütközünk ezekbe a korlátokba. A kevélység megelőzi a bukást.

Uránusz és Szaturnusz – az önteltség találkozik a valósággal.
Szaturnusz és Uránusz – az ébresztő

Összefoglalva, alapvetően úgy gondolom, hogy jelenleg az egész kultúránk fokozatosan gyorsuló hanyatlásának fázisában vagyunk, az összeomlás határán, és ezt nem sokan akarják beismerni.

Jó alkalom a felébredésre – nem a szeretet, a béke és a magasabb spirituális rezgések dicsőséges, aranyló Nagy Ébredésére -, hanem egy szétesőben lévő gazdaságra, kultúrára, életmódra. Minél hamarabb ébredünk fel és ismerjük ezt be, annál jobban ki tudjuk használni a hátralévő időt és erőforrásokat, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy átvészeljük az egyre sötétebbnek és kihívásokkal telibbnek tűnő jövőt.

“Figyelmen kívül hagyhatjuk a valóságot, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a valóság figyelmen kívül hagyásának következményeit.” Ayn Rand

 

Az eredeti cikk:  Saturn and Uranus: Bumping into Reality

Kép :  Villámfényben úszó város, Pexels

Kapcsolódó

Szaturnusz – Uránusz ciklusok tematikus oldala

Szaturnusz – Uránusz kvadrát – néhány fontos tudnivaló

Szaturnusz – Uránusz ciklus: archetípusok és történelem (Jessica Davidson)

Öszi napéjegyenlőség 2021

Gondolkodásunk formája – Charlie Obert

A pozitív gondolkodás veszélyei –  Charlie Obert
A szerzőről

Charlie Obert az Egyesült Államokban, Minneapolisban élő asztrológus. Modern asztrológiai alapokról indult, a XIX-XX századi klasszikus, és a pszichológiai, kortárs irányzatokat is ideértve. Jelenleg inkább a tradicionális (hellenisztikus és középkori) asztrológia művelője, így a modern, transz-szaturnikus bolygókat általában nem használja. (Van, amikor figyelembe veszi őket, illetve korlátozottabban veszi őket figyelembe. A 2020-2022-es Szaturnusz- Uránusz kvadrátot a kollektív hanyatlási folyamat fontos állomásának tartja, de pl az azt megelőző2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállást nem tekintette mérföldkőnek, ahogy az Egyesült Államok Plútó – visszatérését sem. . Helyettük leginkább a tradicionális asztrológiában mindig is figyelembe vetVízöntő Jupiter-Szaturnusz Nagy Konjunkció kontextusában gondolkozott.)

Bak Aszcendensű, X házas Szaturnuszú szülöttként a Szaturnusz rendkívül fontos szerepet játszik életében. Student of Astrology  című blogjának több posztját is ez a téma inspirálta,Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity című könyve pedig egyaránt tanulságos lehet a hagyományos és a modernebb asztrológiai irányzatok iránt érdeklődőknek.

A leírtak más  írásaira is érvényesek. Szeretem a munkáit, bár van amiben nem értek egyet vele, de ez egyébként is elég sokszor előfordul velem…:-)

A fordítások szempontjából azonban az volt a döntő szempont, hogy sok, jelenleg égető fontosságú kérdést nagyon is hasonló módon látunk. Például azt, hogy a túlzott pozitív gondolkodás károsan hat a valóságérzékünkre és problémamegoldó képességünkre, hogy a felhígított new age ezotéria mérhetetlen károkat okoz az autentikus spirituális utaknak, és a progresszív baloldal és a woke mozgalmak hihetetlenül romboló hatásúak. (A nyugati PC-őrület és a kultúrharc nagyon is valós problémák. Még akkor is, ha Magyarország sajátos félfeudális politikai kapitalizmusa, a kormány olyan puszipajtásai és példaképei, mint Oroszország, Kína és más hasonlóan ocsmány diktatúrák képviselik jelenleg a nyilvánvalóbb veszélyt az országban élő magyar állampolgárok számára).

Tradicionális asztrológia tankönyvei olyan, modernebb irányzatokat képviselő asztrológusok számára is hasznosak, akik ebben a műfajban is el szeretnének mélyedni.

Könyvei pdf formátumban is elérhetők a szerző blogján, mellékelem a linkeket. Ez sokkal praktikusabb, mint a papírformátum, mert azonnal elérhető (további pozitívum: nem kallódik el szállítás közben), fele annyiba kerül (nekünk, kelet európai olvasók többségének ez egyáltalán nem elhanyagolható szempont), a könyvek árát pedig közvetlenül a szerző kapja meg.

Könyvei:

Intro to Traditional Astrology

The Classical Seven Planets

Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity

Using Dignities in Astrology

Cycle of the Year: Traditional Predictive Astrology

The Lots of Fortune and Spirit

In  English: Charlie Obert is an astrologer living in Minneapolis, USA. He has a modern astrological background, including 20th-century classical astrology as well as the later, psychological approach. At present, he is more of a practitioner of traditional (Hellenistic and medieval) astrology, so he does not generally use the modern trans-Saturnian planets.  (Sometimes he takes them into account; sometimes, he takes them into account to a lesser extent. He considers the current Saturn-Uranus square an important milestone of the collective decline process, but he did not regard the preceding Saturn-Pluto conjunction of 2019-2020 as a marker. Instead, he focused on the Aquarius Jupiter-Saturn Grand Conjunction, which has always been considered a major turning point  in traditional astrology.)

As a native with a Capricorn Ascendant, Xth house Saturn, Saturn plays a pivotal role in his life. Many of his posts on his blog Student of Astrology have been inspired by this theme, and his book Saturn Through the Ages: Between Time and Eternity could be illuminating for those interested both in traditional and more modern astrological trends.

The same applies to his other writings. I do greatly value his work, although there are some points where we are not quite on the same page. These are not always astrological issues, but rather those of approach to life and worldview. This, of course, happens to me quite often in the case of other authors as well 🙂

However, what was decisive in the translation was that we see many issues currently of burning importance in very similar ways. For example:

  •  excessive positive thinking is detrimental to our sense of reality and problem-solving ability
  •   watered-down new age esotericism is doing immeasurable damage to authentic spiritual paths
  • the incredible destructiveness of the progressive left and the woke movements. (Western PC madness and the culture war are very real problems. Even if Hungary’s peculiar semi-feudal political capitalism, the government’s kissing buddies and role models like Russia, China, and other similarly nasty dictatorships are right now the more obvious threat for the Hungarian citizens living in this country).

Charlie Obert’s textbooks on traditional astrology are also useful for astrologers with a background in modern astrology who wish to delve into this field.

His books are also available in pdf format on the author’s blog, I enclose the links. This format is much more practical than the paper version, because it is immediately available (another plus: it does not get lost during shipping), costs half as much (for most of us Eastern European readers this is not a trivial factor) and the author gets the price of the books directly.

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!