Újabb fix T-kvadrátok: repeta a pokoli libikókából

November folyamán újra összeáll egy, a nyárról már ismerős (l. Pokoli libikóka, A pokoli libikóka folytatódik) fix T kvadrát, de ezúttal a Skorpió bolygók részvételével. Az elmúlt években alaposan megingott társadalmi, politikai, gazdasági struktúrákat érő megrázkódtatások újult erővel folytatódnak.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Részben váratlan sokkokról lesz szó, részben a jól ismert folyamatok újabb állomásaihoz érkezünk. Egyesek azonnali, szembetűnő következményekkel járnak, másoknál csak később derül ki, milyen irányba vezettek. Egy bizonyos: hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2021-es Szaturnusz Uránusz kvadrátokhoz (ld itt, itt, itt) köthető változások maradandó nyomot hagyjanak. A régi kerékvágásba már a legnagyobb igyekezettel sem lehet visszatérni, a múlt egyre inkább csak emlék, az új pedig még nem alakult ki. Az átmeneti állapot, amelyben csak a detonációk a biztosak, még jó darabig eltart.
Ez a folyamat tulajdonképpen már október végén elkezdődött, a Nap-Szaturnusz kvadráttal. A Nap hatóköre meglehetősen tág, így a 30-án bepontosult fényszög már az október 25-ével kezdődő hét elejét is meghatározta. Az Uránusszal képezett szembenállás november 4-én, éppen újholdkor lesz egzakt, de itt is nagyobb időintervallummal kell számolni.

Mint a blogon már sokszor szó volt róla, a  T- kvadrát nagyon erős, két kvadrátból és egy szembenállásból álló formáció, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni T- kvadrát esetén pedig a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk.

A bolygók egy derékszögű háromszöget képeznek egymással (nem tévesztendő össze a kvadráttal épp ellentétes hatású trigonnal, amelynek résztvevői egymásól 120°-os távolságra vannak, itt pedig 90°). A szembenálló bolygók energiája a háromszög csúcsában összpontosul, az ott levő bolygó (ezúttal a Szaturnusz) témái kerülnek a figyelem középpontjába.

Jó esetben ily módon idővel új, kedvező megoldásokra találunk, komoly fejlődésen megyünk keresztül, eredményesen hajtjuk végre azt a bizonyos régóta esedékes nagy ugrást. Kedvezőtlenebb helyzetben az ellentétes irányú késztetések hatására hol ezt akarjuk elemi erővel hol azt, így végül semmit sem csinálunk végig, a dolgok kicsúsznak a kezeink közül és annyira elfajulnak, hogy csak kapkodjuk a fejünket: hogy is jutottunk el idáig.

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
Motto:   “Vannak emberek, akik sosem alkottak semmit, de örömüket lelik abban, hogy tönkretegyék azokat, akik valamit létrehoztak.” Karikó Katalin

A mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerinti) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

A Nap után az 5-étől a Skorpióban haladó Merkúr és a már ott lévő Mars veszi át a stafétabotot, Szaturnusszal képezett kvadrátjuk november 10-én pontosul be, de már az újholdképletben is erőteljes a hatás. A Merkúr-Uránusz szembenállás 13-án, a Mars-Uránusz szembenállás 17-én egzakt, így része a 19-i Bika teliholdképletnek is, ami részleges holdfogyatkozás. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyjából a Nap Nyilasba lépéséig, november 22-ig, egy rendkívül borulékony, indulatoktól fűtött időszakban vagyunk.

A Szaturnusz, mint már sokszor szó volt róla, a struktúrákat, kiszámíthatóságot, a határokat, a fékező, blokkoló hatásokat képviseli. Akárcsak a 2020 őszi Kos Mars, Bak Szaturnusz, Mérlegben haladó bolygók között létrejött kardinális T-kvadrátoknál ennek a formációnak is a Szaturnusz a tengelybolygója. Ez egyszerre utalhat merev ellenállásra, hajlíthatatlanságra, másfelől arra is, hogy a helyzet kezeléséhez fegyelmezett struktúrák, önmérséklet, szilárd határok szükségesek. 

Az Uránusz az ezek elleni lázadást, áttörésüket, robbanásszerű, kiszámíthatatlan folyamatokat jelképezi. Hogy konstruktív vagy destruktív robbantásokról van szó, helyzete váltogatja. A Mars az üzemanyagot, a hajtóerőt adja, léteznek jobb kombinációk is e három, a klasszikus asztrológia által rossztevőnek tartott bolygók között. Ez most történetesen nem az. Olyan, mintha egyszerre pedáloznánk teljes erőből egy kerékpáron és közben nyomnánk a kéziféket. Jó esetben el sem indul a jármű, de a csúnya baleset és/vagy tönkremenetele sokkal valószínűbb forgatókönyv.
Jelenleg, akárcsak júliusban (ld itt , itt és itt) és augusztus elején, az Oroszlán kombós fix T-kvadrátoknál, vagy a februári Vízöntő bolygók Uránusszal képezett kvadrátja idején, visszafogó, mérséklő erőből sokkal kevesebb van, mint a szélsőségeket táplálókból.

Az intenzitást fokozza, hogy a Mars is, a Szaturnusz is a saját otthonában van, ahol erőteljesen és karakterüknek megfelelően fejtik ki a hatásukat. A Vízöntő Szaturnusz (itt, itt, itt) és a Skorpió Mars (itt, itt) sajátosságait részletes bejegyzések taglalják, a Szaturnusz- Uránusz dinamikákkal, ezen belül pedig kvadrátjukkal egy teljes tematikus oldal foglalkozik.

A konfliktusok egy része tavaly őszről is ismerős lehet, amikor a Mars és a Szaturnusz szintén saját jegyükből, a kardinális Bakból és Kosból képeztek kvadrátot. Akkoriban, a Mars tolatása miatt hónapokig részünk volt ebből a robbanékony egyvelegből. (Ld Mars a Kosban 2020) Most mindkét bolygó direkt, a fix minőség egy állandóbb jelleget ad a konfliktusnak. Más szavakkal: állóháború. Az álláspontok bemerevednek, valamennyi érintett fél rögeszmésen ragaszkodik igazához. A fix T-kvadrátnak az a személyes horoszkópoknál jellemző sajátossága, hogy felhalmozza és összesűríti a negatív érzelmeket mindaddig, amíg a nyomás annyira megnő, hogy váratlan, erőszakos cselekedetek formájában törjön ki, kollektív szinten még jobban érvényesül. Ezen a ponton az érintettek viselkedése annyira irracionálissá válhat, hogy másokra és saját magukra egyaránt veszélyesek lehetnek.

Így a kiszámíthatatlanság egyetlen bizonyossága a stabil, megbízható szívás 🙂 Ja nem, nyakon lehetne önteni a standard spiri dumával, hogy az állóképesség, önfegyelem próbája, meg ilyesmik. Valahol persze ez is benne van, és a kedvezőbb megélési módok közé tartozik, főleg egyéni szinten, de azért valljuk be, a közérzetet, erőnlétet eléggé próbára teszi.

A Skorpió Mars archaikus, ösztönös, intenzív, rendkívüli átalakító-és megvalósító erővel bír. Igen kitartó, cselekedetei általában érzelmi indíttatásúak. Egyszersmind azonban szélsőséges is, ha a hozzá tartozó tudatos személyiség nem tudja helyesen dekódolni a tudattalanból származó üzeneteket, paranoiássá válhat. Ez egyébként más Skorpió bolygókról is elmondható. Torzult formájában kegyetlen, pusztító és önpusztító.Bár konkrét, eseményszintű előrejelzéseket ezúttal sem tudok készíteni, jelenlegi T-kvadrátoknál az alábbi forgatókönyveket tartom a legelképzelhetőbbnek:

  • Az ösztönös impulzusokat, irányokat intellektuális szempontok elnyomják, az egész egy adott pillanatban nagy robbanáshoz vezet. Folytatásként kedvező és kedvezőtlenebb forgatókönyvek is elképzelhetők. A felégetett terepen lehet, új élet sarjad, új átjáró nyílik, de az is lehet, hogy a meglévő értékek is elpusztulnak.
  • Az egyfelől ésszerű, másfelől életszerűtlen korlátozások tiltakozásokat váltanak ki. A jogos aggályok, az adott államok járványkezelési intézkedései miatti elégedetlenség; helye válogatja, miért, a legparanoidabb konteókkal keverednek. Tömegpszichózisból persze már eddig sem volt hiány; a 2010-2017-es Uránusz- Plútó kvadrát évei nagyjából erről szóltak, a 2019-2020 as Szaturnusz-Plútó együttállás pedig tett még rá néhány lapáttal. És most itt egy újabb olyan időszak, amikor az irracionálitás szélsőséges formában robbanhat, még nagyobb rombolással tetézve a pándémia-okozta károkat.
  • A túlfinomult, életszerűségtől elrugaszkodott struktúrák a normális, egészséges ösztönös megnyilvánulásokat elnyomják, a betegeseket bátorítják. A torz, a félresiklott elpusztítja az egészségest. A tőlünk nyugatabbra zajló “kulturális forradalom” újabb, dicstelen fejezeteihez érkezünk. Bővebben : Douglas Murray: A tömegek tébolya
  • Erős, sérült ösztönök, indulatok törnek a felszínre, nekiesnek a struktúráknak, függetlenül attól, hogy hasznosak, szükséges kereteket, vázat adnak-e, vagy csakugyan elavultak és a fejlődést korlátozzák. „ A túl sok állati eltorzítja a kultúrembert, a túl sok kultúra beteg állatokat eredményez.” (C.G.Jung: Két írás az analitikus pszichológiáról/ A tudattalan pszichológiája; Scolar kiadó 33.old)

A terítéken levő témák sem egyéni, sem kollektív szinten nem újak. Ha nem előbb. a Skorpió Vénusz koraőszi, még enyhe Szaturnusz – Uránusz T-kvadrátja idején felsejlett a konfliktus, október végére, amikor a Nap lépett be a borulékony formációba, már jórészt tudatosult, a Mars aktivátor. Mozgásba hoz, történtet. A történések szintén részei az analógialáncnak.

Az indulatok egyéni és kollektív szinten is elszabadulhatnak, akár teljesen váratlanul is, hihetetlen pusztítást okozva. Egy folyamat kiszámíthatatlan következményekkel járhat, kifuthat a kontroll alól. Ez kedvezhet a spontán, kreatív megnyilvánulásoknak is, de kár tagadni, hogy a destruktivitás jelen állásoknál valószínűbb. Az agresszív demonstrációk, terrorakciók, fegyveres összecsapások-esetleg kimondott háborús konfliktusok, brutális bűncselekmények, súlyos balesetek éppen úgy lehetséges hozadékok, mint az időjárás szélsőségei, természeti katasztrófák. Mindennek jelentős pénzügyi vonzata is van. A földrengések, vulkánkitörések egyébként is jellemzők a Szaturnusz- Uránusz kvadrátra; a vizes Skorpió Marssal a viharok, áradások valószínűségét is növeli.

Az online felületekkel kapcsolatos problémák, hackeléses bűncselekmények, kémkedés, megfigyelési botrányok a teljes Szaturnusz- Uránusz kvadrát időszakra jellemzők, eddig is bőven volt részünk belőlük. A jelenlegi, Skorpió bolygós T-kvadrátok újabb hullámukat indíthatják el, tetemes anyagi károkkal.

A járványhullám, ahogy már az őszi napéjegyenlőség-képletnél is szó volt róla erősödik, ennek az összes eddigi következményével egyetemben. 

*
forr: Cultura

Az alábbi Jung idézetek remekül illusztrálják a személyes és a kollektív pszichében zajló folyamatokat. Általában véve is segítenek értelmezni a közelmúlt és a közeljövő a szó szoros értelmében őrjítő történéseit- nem hagyva kétséget a végkimenetelt illetően. A múlt század elején leírtak mit sem veszítenek aktualitásukból.

A civilizált ember neurózisa

Minden neurózisban két tendencia nyilatkozik meg, amelyek egymással szöges ellentétben vannak, s amelyek egyike mindig tudattalan. E tétel megfogalmazása szándékosan igen általános; így szeretném érzékelhetővé tenni, hogy bár a megbetegítő konfliktus személyes momentum, de egyúttal az egész emberiségnek az egyénben megnyilvánuló konfliktusa is, hiszen általánosságban jellemzője a kultúrembernek, hogy meghasonlik önmagával. A neurotikus ember csak egyik speciális esete a meghasonlott embernek, aki egyesíteni akarta magában a természetet és a kultúrát.

A  kultúrprocesszus közismerten az emberben működő állati ösztönök egyre tökéletesebb megfékezése; szelídítési eljárás, amelyet a szabadságra éhes állati természet időnkénti lázadása nélkül elképzelni sem lehet. A kultúra kényszerébe szorított emberiséget időnként el-elragadja ez a mámor: az ókor a dionüszoszi orgiák keletről előtörő hullámában élte ezt át, ami az antik kultúra lényeges és jellemző alkotórészévé lett. Ennek szelleme nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a Krisztus előtti utolsó század számos szektájában és filozófiai iskolájában a sztoikus ideál az aszkézisig fejlődött, s hogy végül is ez idők politeista káoszából Mithrasz-kultusz és Krisztus aszkézist hirdető vallása született. A dionüszoszi szabadságmámor második hulláma a reneszánsz idején húzódott végig a nyugati emberiségen. A magunk korát már nehezebb megítélni. Az elmúlt félszázad által felvetett forradalmi kérdések sorában ott szerepelt a “szexuális kérdés”, amely szinte külön irodalmat teremtett. Ebben a “mozgalomban” rejlett a pszichoanalízis csírája is, amelyet egyoldalú elméletalkotá­sában nem kis mértékben befolyásolt ez az irodalom. De hát senki sem független teljesen a korabeli áramlatoktól. Azóta a “szexuális kérdést” politikai és világnézeti kérdések erősen háttérbe szorították. Ez azonban nem változtat semmit azon az alapvető tényen, hogy az ösztönös emberi természet újra meg újra nekiütközik a kultúra állította korlátoknak. Ezeknek a neve változhat; a lényeg mindig ugyanaz marad. Ma már azt is tudjuk, hogy nem mindig állati eredetű ösztönéletünk az, amely a kulturális kényszerrel nehezen fér össze, hanem sokszor új eszmék, amelyek a tudattalanból napvilágra törnek, s az uralkodó kultúrával éppúgy ellenkezésbe jutnak, mint az ösztönök. Ma például könnyű lenne megalkotni a neurózis politikai elméletét, mivel a mai embert főként politikai szenvedélyek izgatják, melyeknek a “szexuális kérdés” csak jelentéktelen előjátéka volt. Sőt valószínűleg kiderül még az is, hogy a politikai csak előfutára egy még sokkal mélyebben szántó vallásos megrázkódtatásnak. A neurotikus ember, anélkül, hogy ez tudatossá válna benne, kora uralkodó áramlataiban sodródik, és ezeket jeleníti meg saját konfliktusában.

A neurózis ti. szorosan kapcsolódik a mindenkori korproblémákhoz, és tulajdonképpen nem más, mint az egyén sikertelen próbálkozása, amelyet az általános probléma egyéni megoldása irányában tett. A neurózis: meghasonlás. E meghasonlás oka a legtöbb embernél az, hogy a tudat ki szeretne tartani erkölcsi ideálja mellett, míg a tudattalan a saját (ellentett irányú) erkölcstelen ideálja felé törekszik, amit pedig a tudat szeretne letagadni. Ez az a fajta ember, aki szeretne tisztességesebb lenni, mint amennyire valójában az. Persze a konfliktus fordított is lehet: vannak olyan emberek, akik látszólag tisztességtelenek, s a legkisebb erőszakot sem teszik önmagukon. Ha a mélyére nézünk, akkor azonban ez is csak egy bűnös póz; a háttérben ott áll a morális oldaluk, amely éppúgy a tudattalanba szorult, mint az erkölcsös emberek erkölcstelen természete. (A szélsőségeket általában ajánlatos kerülni: mindig az ellenkező véglet gyanúját ébresztik fel bennünk.) C.G.Jung: Két írás az analitikus pszichológiáról

A földi paradicsom árnyoldalai

„A legjobb szándékkal sem rendezhetünk be paradicsomot a földön , de még ha sikerülne is, a legrövidebb úton belül minden szempontból degenerálódnánk. Kéjjel rombolnánk le édenkertünket, majd pedig ugyanolyan hülyén álmélkodnánk el a romboláson”. 203 old/415, C.G. Jung: A változó civilizáció; Utószó a kortörténeti tanulmányokhoz – ld Amerika teljes elsötétülése, Merre tart Amerika?

A tömegek tébolya

Soha nem lehetünk bizonyosak benne, hogy valamilyen új eszme nem kerít hatalmába bennünket vagy a szomszédunkat. Mind az újabb kori, mind a régebbi történelemből tudjuk. Hogy az ilyen eszmék gyakorta olyan különösek, sőt olyan furcsák, hogy értelmünk nem is érthet egyet velük. Az ilyen eszmékkel járó bűvölet azonban olyan fanatikus megszállottságot eredményez, mely viszont a maga részéről azt váltja ki, hogy az eszmével egyet nem értőket – függetlenül attól, milyen jóindulatúak vagy értelmesek – élve megégetik, lefejezik, vagy a korszerűbb géppuskával lövik halomra. Még csak az a gondolat sem nyugtathat meg bennünket, hogy az ilyen dolgok rég letűnt korok eseményei. Sajnálatos módon nemcsak hogy mind a mai napig megesnek ilyen dolgok, de – mégpedig különös mértékben – a jövőben is számolnunk kell velük. C.G. Jung: A változó civilizáció; Utószó a kortörténeti tanulmányokhoz 333 old/ 462a

A „homo homini lupus” ( ember embernek farkasa) ugyan szomorú, de örök érvényű igazság. Az embernek valóban elégséges oka van arra, hogy féljen a tudattalanban lakozó, nem személyes jellegű erőktől. Boldog tudattalanságban vagyunk ezen erőket illetőleg, mivel soha, vagy majdnem soha nem jelennek meg személyes cselekvéseinkben vagy szokványos körülmények között. Ha azonban az emberek gyülekezni kezdenek és mobot (összeverődött tömeg, csőcselék) alkotnak, elszabadulnak a kollektív ember dinamizmusai is: olyan bestiák és démonok, melyek minden egyes emberben egészen addig ott szunnyadnak, amíg az valamilyen tőmeg részecskéjévé nem válik. A tömeg embere tudattalanul alacsonyabb erkölcsi és intellektuális szintre süllyed le; arra a szintre, mely a tudat köszöbe alatt mindig is ott húzódik és kitörni kész, mihelyst a tömegképződés megtámogatja és előcsalogatja onnan.”

„Elképesztő a jellemnek a kollektív erők betörése által előidézett megváltozzása. A szelíd és értelmes emberi lény ilyen esetben dühöngővé vagy vadállattá is képes átalakulni. Az ember mindig hajlamos külső körülményekre hárítani a felelősséget, viszont semmi sem robbanhat bennünk, ami már ne lett volna eleve is ott. Valóban folyamatosan olyan vulkánon élünk, melynek kitörésétől nem véd meg semmilyen ember alkotta eszköz, s e kitörés a saját környezetében mindenkit el is pusztít majd. Bizonyosan szép dolog értelmet és józan emberi észt prédikálni, de mit teszünk majd akkor, ha közönségünk történetesen egy elmegyógyintézet betegeiből vagy egy kollektíven „elragadott” tömegből áll? A kettő között nem sok különbség van, mivel mind az elmebeteget, mind pedig a tömeget nem személyes, lenyűgöző erők mozgatják.”C.G. Jung: A változó civilizáció; Utószó a kortörténeti tanulmányokhoz, Scolar kiadó, 233 old

Megváltást ígérő politikusaink

„Jelenleg azon elképesztő színjáték nézői vagyunk, hogy egyes államok a teokrácia, azaz a totalitás igényével állnak elő, melyet óhatatlanul a szabad vélemény elnyomása kísér. Ismét azt látjuk, hogy emberek egymás torkát vágják el bizonyos gyermeteg elméletek miatt, melyek arról szólnak, hogy miként is valósítsuk meg a földi paradicsomot. Nem nehéz észrevenni, hogy az alvilág – hogy ne mondjuk: a pokol-hatalmai, melyeket az ember korábban egy gigantikus szellemi építményben többé kevésbé sikeresen láncra verve tartott fogva és használt fel, most olyan állami rabszolgaságot és állambörtönt hoznak létre vagy legalábbis próbálnak meg létrehozni, mely minden lelki vagy szellemi vonzerőt nélkülöz. Nem kevés olyan ember van manapság, aki meg van győződve arról, hogy a puszta emberi ész nem nőtt fel ahhoz a hatalmas feladathoz, hogy a kitört vulkánt megfékezze.” – 234 old C.G. Jung: A változó civilizáció; Utószó a kortörténeti tanulmányokhoz , Scolar Kiadó

Nem volt könnyű végignézni, hogyan lélegzett fel egész Németország, amikor egy nagyzási hóbortban szenvedő pszichopata kijelentette: „Én vállalom a felelősséget”. Az, akiben még él az önfenntartás ösztöne, pontosan tudja, hogy csakis holmi szélhámos lehet az, aki le akarja róla venni a felelősséget, hiszen egyetlen épeszű embernek sem jutna eszébe, hogy magára vegye a felelősséget mások létezéséért. Az, aki mindent megígér, semmit sem fog betartani, és minden ígérgetőnél fönnáll a veszély, hogy gonosz eszközökkel él, hogy ígéreteit beválthassa, s ezzel már el is indult a katasztrófa felé vezető úton.Az állami gondoskodás bővülése egyfelől kétségkívül igen szép dolog, másfelől azonban fölöttébb aggasztó is, hiszen elveszi az egyén felelősségét és infantilis egyedeket, birkákat termel ki. Továbbá az a veszély is fenyeget, hogy a felelőtlenek végül kihasználják a derék embereket, ahogy ez Németországban túlnyomórészt be is következett. Azon kell igyekeznünk, hogy a polgár minden körülmények közt megtarthassa önnön önfenntartási ösztönét, hiszen az ember, ha egyszer elszakították ösztönei tápláló gyökereitől, kósza szelek játékszerévé lesz; nem egyéb, mint holmi beteg állat, demoralizált és degenerált, s csak valamilyen katasztrófa révén állítható vissza egészséges állapotba,  C.G. Jung: A változó civilizáció,  203 old/ 413Kapcsolódó

Novemberi előrejelzés- 2021

Szaturnusz – Uránusz ciklusok tematikus oldala

Szaturnusz – Uránusz kvadrát – néhány fontos tudnivaló

Szaturnusz – Uránusz ciklus: archetípusok és történelem (Jessica Davidson)

Szaturnusz és Uránusz: összeütközés a valósággal (Charlie Obert)

Őszi napéjegyenlőség 2021

Könyvajánló

Douglas Murray : A tömegek tébolya

C.G.Jung : A változó civilizáció

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!