Augusztus – 2021

Viszonylagos nyugalom ?

( 2021 augusztus 8 – augusztus 31 közötti bolygóhatások)

Az augusztus 8-i Oroszlán újholdat követően valamelyest lecsillapodnak a kedélyek. Mondhatni, hogy a nyár – és az egész év egyik legnyugodtabb szakaszába lépünk. Ez a nyugalom azonban, mint látni fogjuk, igencsak viszonylagos és átmeneti jellegű.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A legnagyobb javulás abban áll, hogy az Oroszlán bolygók (Nap, Merkúr, Vénusz, Mars) Vízöntő Szaturnusszal és Bika Uránusszal képezett T-kvadrátjai felbomlottak. (Ld: Pokoli libikóka, A pokoli libikóka folytatódik) A kapaszkodó nélküli instabilitás, az összecsapó ellentétek okozta feszültség, a robbanékonyság valamelyest enyhült. Teljesen persze nem tűnt el, és nem is fog, hiszen a Szaturnusz – Uránusz kvadrát még 2022-ben is velünk lesz, az utórengéseket pedig a Szaturnusz 2023-as jegyváltásáig érezni fogjuk. A közelebbi jövőben – augusztus folyamán más destabilizáló tényezők nehezítik a haladást, a végeredmény, a hosszabb távon is nyerő stratégiák, „bombabiztos” befektetések továbbra is kérdésesek. Én sem tudok tuti tippeket adni, a biztos bizonytalanságot kivéve 🙂Hatékonyság – feltételes módban

Buddh szerzetes, Mianmar, Tania Abitol fotója

A gyors mozgású bolygók közül a Vénusz és a Mars már a Szűzben tartózkodik, a Merkúr 12-én, a Nap 22-én vált jegyet. Uránusszal képezett trigonjaik (a Vénuszé már múlt idő, mert augusztus 3-án pontosult be, enyhítve a harmadik T-kvadrát keltette földindulásokat) több alkalmazkodóképességet mutatnak a változásokhoz. ( A Merkúr /Mars -Uránusz trigon augusztus 20-22-én, a Nap – Uránusz trigon szeptember 7-én áll össze). A kreatív ötletek, újítások arra szolgálnak, hogy a gyakorlatban is kivitelezhető megoldásokat lehessen találni a kialakult helyzetekre.A Szűz az aratással, betakarítással is kapcsolatban van; a termés nem feltétlenül bőséges, de azért beosztással, gazdaságos feldolgozással lehetne belőle gazdálkodni.

Plútóval képezett trigonjaik (Vénusz augusztus 11, Merkúr augusztus 26, Mars szeptember 6, a Nap szeptember 17) aktiválják a túlélőkészleteket, szélsőséges körülmények között is lehetővé teszik a felszínen maradást. Hatékony, a gyakorlatban is működő válságkezelési stratégiák kidolgozását is segítik.
Csakhogy a Szűzben haladó bolygók sorban kvinkunxot képeznek a Vízöntő Szaturnusszal, a Neptunnal pedig szembenállást, ami jelentősen gyengíti a harmonikusabb tranzitok befolyását. Ezek az energiák nagyjából egy időben és összeadódva érvényesülnek: figyeljük a bepontosulási dátumokat.

Szűz -Vízöntő kihívások. A kvinkunxok, mint már sokszor szó volt róla, instabilitást, egymással nehezen összehangolható őselvek konfliktusait jelzik. A Szűz – Vízöntő kvinkunxoknál pl az okozhat konfliktust, hogy Vízöntő mélyen legbelül lázadó a tekintéllyel szemben, és meglehetősen közömbös a konvenciók és a hagyományok iránt. Igényli az izgalmakat, szüksége van a kísérletezésre és időnként szereti felrázni a dolgokat. A Szűz nagyságrendekkel óvatosabb, ahhoz, hogy harmonikusan működjön, biztonságban érezhesse magát, arra van szüksége, hogy a dolgok kiszámíthatók legyenek, és egy biztos, bevált utat követhessen. A Szűz szereti a rendet, míg a Vízöntő felborítja, hogy valami új történhessen.

Mindkét jegy intellektuális, a Szűznek a Merkúr, a Vízöntőnek az Uránusz az ura, ami a Merkúr felsőbb oktávja. Működésmódjuk azonb an meglehetősen különbözik. A Szűz a konkrét részletekre összpontosít, és inkább egy bizonyos területre specializálódik, míg a Vízöntő tágabb, globálisabb szemléletet képvisel, és a nagy rendszer összefüggéseit keresi, anélkül, hogy annyira összpontosítana egy adott szakterületre. A Szűz inkább a tervek hatékony és pontos alkalmazására törekszik, lépésről lépsére haladva. A Vízöntő meglátásai teoretikusak – adott esetben akár teljesen el is rugaszkodhatnak a valóságtól. Az inspirációk és felismerések rendszertelenül, kvantumugrásszerűen áramlanak.

Kedvező esetben a Szűz segítheti a Vízöntőt az ötletek gyakorlati alkalmazásában, a Vízöntő pedig nyitottabbá teheti a Szüzet az újdonságokra, a változások, a kiszámíthatatlanság elfogadására. A gyakorlatban azonban inkább a Szűz biztonság, stabilitás és rend iránti igénye és a Vízöntő szabadság, mobilitás és tágasság iránti vágya közötti konfliktus érhető tetten. Jelen helyzetben emiatt a Szűz bolygók stratégiái nem tudnak igazán hatékonyak lenni. Arról se feledkezzünk meg, hogy a kvinkunxok betegségfényszögek.

(Szűz-Vízöntő kvinkunx bepontosulások : Vénusz- Szaturnusz kvinkunx : július 30, Vénusz- Jupiter kvinkunx : augusztus 14, Mars- Szaturnusz kvinkunx : augusztus 13, Merkúr – Szaturnusz kvinkunx : augusztus 16, Merkúr- Jupiter kvinkunx augusztus 27, Nap – Szaturnusz kvinkunx augusztus 30, Nap – Jupiter kvinkunx szeptember 16)Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés vagy zaklatás miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Augusztus 13: Mars – Szaturnusz kvinkunx
Az augusztus 13-án bepontosuló Mars-Szaturnusz kvinkunx talán a leginkább megterhelő, hiszen más erőpróbáló fényszögek is érvényesülnek. Jelen helyzetben például számítani kell a Vénusz- Neptun szembenállás jelezte zavarodottsággal, és a Merkúr – Jupiter fényszögből fakadó túlzásokkal. A Merkúr- Neptun – Plútó Yod hatása már halványul, de alakul a következő, a Nap részvételével. A kvinkunxok egyébként egymás kezébe adják a stafétabotot augusztus folyamán; ld lentebb.

Ezt a hatást az erőpróbáló Mars- Szaturnusz dinamikáknál leírt folyamatok jellemzik. Két rossztevőről beszélünk, A kevés, és egyenetlenül áramló életerő elnyelődik, ami persze az immunrendszerre is kedvezőtlen hatással van. Ez az aspektus súlyos betegségek indikátora is lehet. Alan Epstein többek között az alábbiakat írja róla The Inconjunct című, ímmár klasszikusnak számító munkájában. (A radix fényszög sajátosságai átmeneti hatásként is érvényesülnek. Úgy találtam, hogy az alábbi sorok teljes összhangban vannak a jelenlegi időszak sajátosságaival, így minden különösebb kommentár nélkül bemásolom):

„A kemény munka és a felelősségvállalás lesz az érettségük bizonyításának eszköze. Sajnos ez éretlen és felelőtlen embereket vonz, akik közül néhányan a hatalom képviselői, akik a felelősség alól kibújva nehézséget okoznak. (..) Ezek a szülöttek annyira megrekedhetnek mások terheit cipelve, hogy sem idejük, sem energiájuk nem marad a saját projektjeikre. A felelősség tehát vagy gúzsba köti, vagy arra kényszeríti őket, hogy vágyaik ellenében cselekedjenek. Ezek a szülöttek néha figyelmeztetés vagy felkészülés nélkül kerülhetnek kihívást jelentő helyzetekbe mások hiányosságai miatt. (..) Akadályoztatás és késlekedés gátolhatják a tevékenységüket. Úgy tűnik, hogy ezeket a szülötteket a rossz időzítés gyötri. Vagy idő előtt ugranak bele a dolgokba, vagy lassan kezdeményeznek. Egyes típusok előbb cselekszenek, majd később megbánják, míg mások a cselekvés elmulasztása miatt bánkódnak”.
Tovább csökkenti a hatékonyságot a Szűz bolygók Neptunnal képezett szembenállása is.

( Szűz bolygók-Halak Neptun bepontosulások : Vénusz-Neptun szembenállás: augusztus 10, Merkúr – Neptun szembenállás : augusztus 26, Mars- Neptun szembenállás : szeptember 2, Nap – Neptun szembenállás : szeptember 14)

A Neptun hatásairól szintén sokszor volt szó a blogon – ld Neptun tematikus oldala: A neptuni problémák kezeléseElérhetetlen uraságA lovagi szerelem problémás örökségeMenekülés a valóság elő. Általában zavaros, nehezen megfogható helyzeteket, alacsony energiaállapotokat jelez. Nagy lendületet ad a fantáziának, ami egészséges mederbe terelve ( alkotótevékenység, álmokkal, belső képekkel való munka) jelentős segítséget is ad az önismereti folyamathoz. Egészségtelen megnyilvánulási formái viszont valóságelhárításra hajlamosíthatnak, nő a fogékonyság a tudatmódosító szerekre, saját önbecsapásunk mellett pedig mások csalárdságának is könnyebben áldozatul lehet esni. A manipuláció, rágalom, hisztéria és csoportok hiszterizálása is gyakoribb ilyenkor, mint általában; az álhíreke, rémhírek dömbingjéből nehéz kiszűrni a tényeken alapulókat.
Mint láthatjuk, a bolygók Neptunnal való szembenállásai egyidejűleg érvényesülnek a Plútóval képezett trigonokéval.

A trigon ún jó fényszög, jelen helyzetben azonban kétes jótéteményről van szó. Kedvező esetben lehetővé teszi kreatív látomásaink gyakorlatba ültetését : ez művészi, alkotó tevékenységekben, pl. kézművesek számára lehet előnyös. Az öngyógyító folyamatokat is serkentheti.
Sokkal kedvezőtlenebb, ha a fantazmagóriák, paranoid elképzelések kerülnek gyakorlati kivitelezésre, a tömegek manipulációja is könnyebben kivitelezhető. A prioritástévesztés , időfecsérlés is jellemző ezeknél az aspektusoknál, így pont a legértékesebb alkalmakat pazarolhatjuk el. A Neptun hatás gyengíti az immunrendszert is, a Mars Neptun/Plútó aspektusok járványindikátorok is, így esélyes a járvány terjedésének erősödése. Sajnos mostanában is ez a trend érvényesül, bár a jelenlegi adatok szerint (aug 10) Magyarországon szerencsére lassúbb ütemben, mint a szomszédos országokban . Azért az óvatosság nem árt. ( A bejegyzés kelte óta egyre gyorsul a koronavírus delta variánsának terjedési tempója hazánkban is,  a felelőtlen módon, mindenfajta járványvédelmi intézkedés nélkül megtartott augusztus 20-i tömegrendezvények valószínűleg még nagyobb lendületet adnak  már így is nyakunkon levő negyedik hullámnak.
Vénusz a Mérlegben: augusztus 16 – szeptember 10

A hónap közepén újabb váltás kezdődik: a Vénusz belép a Mérlegbe, a többi, gyors mozgású bolygó pedig apránként követi. Az asztrológiai hagyományok szerint a Vénusz, a társas viszonyok bolygója otthon van ebben a jegyben, vagyis itt tudja a legharmonikusabban kibontakoztatni tulajdonságait. Ehhez a pozícióhoz olyan előnyös tulajdonságokat társítanak, mint a fejlett szépérzék, jó stílusérzék, a művészetek szeretete, előzékenység, emberekkel való bánni tudás, tapintat, báj, kompromisszumkészség, békülékenység.
Az elkövetkező hetek valamelyest alkalmasak tehát arra, hogy visszaállítsuk társas kapcsolataink megbomlott harmóniáját, kellemesebbé tegyük saját és környezetünk életét, egy kicsit kikapcsolódjunk, néhány új holmival, fodrász, kozmetikus segítségével, vonzóbbá tegyük megjelenésünket. (Ld. Vénusz a Mérlegben, tranzitként)
Az egyidejűleg érvényesülő hatások mellett persze a folyamat nem lehet zavartalan. Azt is hozzá kell tennem, hogy a bolygók Mérlegbe lépésével másfajta egyensúlyok alakulnak ki és másfajta borulások várhatók. A jegybe lépő Vénusz, Merkúr, Nap, Mars ugyanis trigonokat fog képezni a Vízöntő Szaturnusszal és Jupiterrel, de kvinkunxokba kerülnek a Bika Uránusszal és kvadrátba a Plútóval. Utóbbiak már őszi hatások
Újabb Yodok

“Isten ujja” – forr Pinterest

Augusztus folyamán, akárcsak júliusban és a tavaly nyáron, az Oroszlán, Bak, Halak jegyek között kvinkunxok, illetve Yod, Isten ujja formációk jönnek létre, tovább bonyolítva az egyébként sem egyszerű képet. Mint már többször szó volt róla, a Yod nagyfokú instabilitást és diszkomfortérzetet keltő formáció.

Oroszlán Merkúr, Halak Neptun, Bak Plútó – Yod

Ez a Yod az augusztus 8-i újholdképlet egyik domináns formációja; augusztus 8-án a Merkúr-Neptun kvinkunx, 9-én a Merkúr -Plútó kvinkunx pontosult be. Az így összeállt Yod kb 2 – 3 napig él. Bár a kvinkunxok látszólag gyenge, valójában igen hatékony fényszögek. Jelenlétünk arra utalhat, hogy az önbizalmat és tisztánlátást kételyek, illúziók zavarják meg. A keresetlen szavakat, hangzatos, nyilvánosság előtt tett kijelentéseket gyakran motiválja megtévesztés, hátsó szándék, esetleg a tények nem ismeretéből, valóságelhárításból fakadnak. A valós lehetőségeket és eredményeket szintén nehéz megkülönböztetni a vágyfantáziáktól. Azt, hogy a tartalékok végesek, a források szegényesek, a grandiózus látomás megvalósításának az anyagi világ korlátokat szabhat, az Oroszlán Merkúr is hajlamos figyelmen kívül hagyni. Ezért most minden ígéretet ajánlott nem kettővel, hanem minimum 22-vel elosztani, sajátjainkat is beleértve.
Oroszlán Nap, Halak Neptun, Bak Plútó – Yod

Az utolsó Yod befolyása viszonylag hosszú ideig tart, hiszen a Napnak nagy hatóköre van. A Nap-Jupiter kvinkunx augusztus 15-én, a Nap-Plútó kvinkunx augusztus 17-én pontosul be; a Yod hatása így kb augusztus 12/13-tól 19-20 ig érvényesül. Mint általában, most is más befolyásokéval adódik össze, és azok jelen esetben tovább élezik a feszültséget. Az egymással nehezen összebékíthető elemeket a 13-án bepontosuló Mars-Szaturnusz kvinkunx, a szélsőségeket, túlzásokat a Merkúr -Jupiter (augusztus 11), majd a Nap -Jupiter (augusztus 20) szembenállás szolgáltatja. A 19-i Merkúr-Mars találkozó, bár az Uránusszal trigont képeznek, ingerlékeny hangulatot jelez. Itt azért megvan az esély a feszültségek produktív irányba terelésére is.

Augusztus 15 : Nap – Neptunusz kvinkunx
Mivel a Nap és a Neptunusz is a saját jegyében áll, így a hatás erőteljesen érvényesül. Akárcsak a többi Nap – Neptunusz erőpróbáló fényszögnél itt is az okoz problémát, hogy energiáinkat hajlamosak lehetünk irreális célokra fecsérelni. Az Oroszlán „önzése” és individualizmusa nehezen kombinálódó elegyet képez a Halak „éntelenségével” és önfeladásával. A személyiség, az egyéni érdekek egészséges érvényesítését önszabotázs – akciók akadályozhatják. Más és más módon és eltérő motivációk miatt mindkét jegy hajlamos lehet összetéveszteni a fantáziákat a reális teljesítménnyel; a túlzásba vitt élvezetek pedig a legrosszabbkor szipkázhatják el az energiát.

Augusztus 17: Nap – Plútó kvinkunx
Az előző nap, 16-án bepontosult Szűz Merkúr-Vízöntő Szaturnusz kvinkunx további nüanszokat ad a képhez. A Merkúr-Szaturnusz erőpróbáló tranzitjairól van bejegyzés a blogon.
Általában véve, (Oroszlán) Nap – (Bak) Plútó fényszögek, így a kvinkunx is a hatalom és a dominancia kérdéseit feszegeti. Jóllehet hatalmas az elismerés utáni vágy, az ehhez szükséges minőségi teljesítményt nem mindenki hajlandó nyújtani. A kemény munkát könyöklés, tekintélyelvű „érvelés”, akár fizikai erőszakig fajuló rámenősség, a pszichoterror különböző formái, manipulációs technikák helyettesíthetik. Utóbbiaknak része az erődemonstráció is. A presztízs sokkal fontosabb, mint az igazság győzelme és az erőviszonyok tényleges felbecsülése. (Bővebben : Oroszlán – Bak dinamikák)

Ennél a kvinkunxnál már a Nap- Jupiter szembenállás hatása is érvényesül. Különösen az anyagiak területén fontos a körültekintés, de a felelőtlen szerelmi ügyek, az arrogancia, túlzásba vitt élj a mának mentalitás, problémák szőnyeg alá söprése később szintén nagy gondokat okozhat .
A tűzesetek, robbanások veszélye továbbra is fennáll, akárcsak a fegyveres konfliktusoké). A jelenlegi járványhelyzetben ermészetesen arról sem szabad megfeledjezni, hogy a kvinkunxok és a Yodok betegségekkel, halállal is kapcsolatban lehetnek.
A szembenállások

Merkúr – Jupiter szembenállás (Oroszlán – Vízöntő 28°)
A Merkúr- Jupiter oppozíció valóságos szájmenést jelezhet. Gondolataink vadul kergetik egymást, a külvilágból elárasztanak az információk, nem csoda, ha mi is nehezen teszünk féket a nyelvünkre. Pedig elképzelhető, hogy jobb lenne, ugyanis a Jupiter mindent felnagyít, a látszat, a presztízs fenntartása fontosabb lehet a tényleges igazságnál. A korlátozott ítélőképesség egyött járhat az indulatos szócsatákkal, amelyekben a felek makacsul ragaszkodnak álláspontjukhoz. Az Oroszlán Merkúr abbeli törekvései, hogy mindenáron a figyelem középpon tjában legyen, látványos műbalhékat is eredményezhet. (Ld: A Jupiter és a Merkúr -Stephen Arroyo; Merkúr – Jupiter aspektusok – C.E.O Carter)

Néhány jelenlegi téma a Vízöntő Merkúr Jupiterrel képezett együttállásakor vált aktuálissá; most pedig újabb jelentős fejezethez érkeztünk. Érdemes felidézni az akkori eseményeket:

Első bepontosulás: 2021 január 11, Vízöntő 5°, mindkét bolygó direktben
Második bepontosulás: 2021 február 14, Vízöntő 13°, a Merkúr tolat
Harmadik bepontosulás: 2021 március 4, Vízöntő 17°, a Merkúr újra direkt

A csörtét követően szerencsére a Merkúr átlép második otthonába, a Szűzbe, ahol augusztus 30-ig időzik. Innentől remélhetőleg a józan észnek és a gyakorlati szempontoknak is jut némi szerep, ugyanis a föld elem egyre nagyob szerepet kap. A Szűz föld jegy, a Merkúr által közvetített információknak tehát praktikusaknak és a gyakorlatban azonnal alkalmazhatóknak kell lenniük. Míg levegős otthonában, az Ikrekben a Merkúr hajlamos lehet összecsapni a dolgokat és elsiklani a részletek felett, itt nagy figyelmet fordít az árnyalatok megkülönböztetésére. Elnagyolt megoldások helyett aprólékosan (olykor idegesítő aprólékossággal) dolgozza ki az adott témákat. Gondos elemzéseket végez, felderíti a terepet, rámutat a hiányosságokra. Kritikája építő általában célú – de ha túlzásba viszi, szőrszálhasogatássá is fajulhat. Szerencsére azonban nem csak a hibákat képes beazonosítani -és felhívni rájuk a figyelmet, hanem megoldásokat is kínál. Ezekből mindig a legjobbakra, leghatékonyabbakra, leggazdaságosabbakra törekszik. Sajnos, mint fentebb már szó volt róla, az egyidejűleg zavaró hatások miatt nem fogja tudni tökéletesen kifutni a formáját.
Augusztus 20 : Nap -Jupiter szembenállás

Ez az oppozíció  felduzzasztja az önbizalmat, elbizakodottá tehet, túlzásokra, telhetetlenségre hajlamosíthat. Az arany középutat nem könnyű eltalálni. Sajnálatos módon a nagy ambíciók nem járnak együtt az érdemi erőfeszítésekkel -így a csodavárás, irreális elvárások támasztása, „ami jár az jár” – típusú hozzáállás szintén jellemző hozadék lehet A valóságérzék elvesztése, a források elpazarlása, önteltség később bukást, presztízsvesztést, nagyarányú veszteségeket eredményezhet.

A fényszög demagógiára, a politikai vélemények, világnézetek erőszakos, lehengerlő túltolására is hajlamosíthat. Az egyéni hatalmi ambíciók, a húsosfazék közelében maradás – vagy éppenséggel annak megkaparintása sokkal fontosabb a teli torokból harsogott világjobbító szándékoknál.

Ebben az esetben is érdemes felidézni a január 29-i Nap-Jupiter együttállást, végiggondolni az ott elkezdődött folyamatokat. Az akkori találkozóra egy nappal a január 28-i Oroszlán teliholdat követően került sor (ld Telihold az Oroszlánban: Arab Tavasz után az EU tavasza?). Mint az azóta eltelt hónapokban kiderült, különös tekintettel a júliusi eseményekre, viszonylag pontosan sikerült jeleznem az alakuló tendenciákat. Nem öröm, mert nagyon aggasztó trendekről van szó. Zavargások voltak, vannak, szerencsére nem torkolltak polgárháborúkba -bár egy újfajta hidegháború már zajlik; a nyári T-kvadrát sorozat, a Nap- Plútó szembenállással kombinálódva árvizeket, az Oroszlán stellium- Szaturnusz-Uránusz kombó pusztító tűzvészeket hozott, részben még most, a bejegyzés írásakor is tartanak. Félő, hogy ezek a tendenciák, akárcsak a politikai, gazdasági instabilitás folytatódni fog; késő ősszel még súlyosabb mértéket öltve.

A jelenlegi Nap-Jupiter szembenállás is egy telihold-képlet része, az augusztus 22-inek.

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
Motto:   “Vannak emberek, akik sosem alkottak semmit, de örömüket lelik abban, hogy tönkretegyék azokat, akik valamit létrehoztak.” Karikó Katalin

mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerinti) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

Ezekben a napokban más fontos hatások is érvényesülnek, amelyek szintén képviselik magukat a teliholdképletben:

Augusztus 19 : Merkúr – Mars együttállás
A Mars/Merkúr tranzitok általában intenzív szellemi tevékenységre utalnak, egyszersmind megnövelik a vitatkozókedvet, ingerlékennyé tesznek és elhamarkodott véleményalkotásra is hajlamosíthatnak

Augusztus 20: Merkúr – Uránusz trigon
A másnap bepontosuló Merkúr – Uránusz trigon remélhetőleg hoz némi hűsítő józanságot ezekbe a napokba. A villámcsapásszerű felismerések, új ötletek, inspiráló beszélgetések, váratlan találkozások például anélkül is segíthetnek túllendülni az akadályokon, hogy fejjel mennénk a falnak. A két bolygó közötti fényszögek általában inkább elméleti jellegű felismerésekkel szolgálnak, de most, mivel két igen gyakorlatias föld jegyben vannak, ezek talán könnyebben konkretizálhatók.

Augusztus 20 : retrográd Uránusz
Ugyanezen a napon a Bika 14°47′-en Uránusz megkezdi 2022 január 18-ig tartó tolatását. A kiszámíthatatlanság , váratlan fordulatok princípiumának irányváltása kisebb-nagyobb nézőpontváltásokat eredményez. Ez személyes és kollektív szinten is arra sarkall, hogy más oldalról is megvizsgáljunk valamit, megkérdőjelezzük, valóban úgy kell lenniük a dolgoknak, ahogy vannak ? (A retrográd mozgás miatt a konkrét események bizonyos késéssel következhetnek be). Az elmélkedésnek változatos hozadékai lehetnek: rég esedékes, hasznos irányváltások és öncélú kitörések is. (Bővebben: Retrográd Uránusz tranzitként)

Augusztus 22 : Mars – Uránusz trigon
Növeli annak a lehetőségét, hogy konstruktív mederbe tereljük a felhalmozódott feszültséget, konkrétan kezdeni tudjunk valamit a meglepetésszerűen felbukkant kedvező alkalmakkal. Az uránuszi ötletek is nagyobb eséllyel valósulhatnak meg. Ez a, nagyjából tíz napon keresztül érvényesülő hatás lehetőséget adhat a váratlan, frappáns megoldásokra. Jelezheti persze azt is, hogy a pillanat hevében nagy esély van őrült tettek elkövetésére, de ez most kevéssé valószínű, hiszen az óvatos Szűz tisztában van azzal, milyen kockázatos fejjel menni a falnak. (Bővebben: Uránusz – Mars tranzitokMars – Uránusz trigon)Augusztus 22 : Telihold a Vízöntőben

Telihold a Vízöntőben -másodszor, 2021 augusztus 22 Bp, 14:01

Az e havi telihold a Vízöntő 29. fokán teljesedik ki augusztus 22-én (helyi idő 14:01), aztán a Nap belép a Szűzbe. Két hónapon belül ez a második Vízöntő telihold. Az első július 24-én volt, a jegy 1° a mostani pedig a 29°. A jegyek 1°-ra eső bolygók valamilyen értelemben vett kezdeteket jelképeznek, a teliholdak azonban csúcspontok. Ebből a szemointból a júliusi érdekes paradoxont képviselt, viszont a december 21-i Szaturnusz- Jupiter Nagy Konjunkcióhoz (Vízöntő 0°29′) való közelsége rávilágított a ”korszakváltáshoz” kapcsolódó kollektív trendekre. Persze nem az összesre, de a közeljövő témái és polarizáltságai elég világosan körvonalazódtak.

A jelenlegi, a Vízöntő 29°-ra esik, és valamilyen értelemben folytatni fogja az előző havi témákat. Megosztottságban, szélsőségben továbbra sincs hiány, de az egyidejűleg érvényesülő harmonikus aspektusok (ld fentebb) talán enyhítik a túlzásokat, és talán a konstruktív megoldások felé is utat nyitnak. (Vagy, mivel teliholdról, kulminációról, végeredményről van szó, sikerült az előző hetek feszültségeit ilyen, egészségesebb mederbe terelni.) Személyes szinten mindez persze könnyebb mint kollektíve-erről is sok szó esett már.

Augusztus 22 : Nap a Szűzbe lép
Augusztus 22-án a Nap is jegyet vált, így az érzelmi, ideológiai szempontok mellett hajlamosabbak vagyunk szem előtt tartani a praktikum, kivitelezhetőség, hatás-visszahatás, felelősségérzet kritériumait. Az Oroszlán időszak fantáziadús inspirációi így könnyebben hozhatók a valóság talajára. (Persze, folyamatos a destabilizáló tényezők ismeretében a megvalósítás és hatékonyság viszonylagos)

Augusztus 23 : Vénusz – Szaturnusz trigon
Vénusz – Szaturnusz trigon szintén kapaszkodót adhat a felfordulásban. Most mindkét bolygó saját jegyében áll, így harmonikus hatásuk erőteljesebben érvényesül. Ez a fényszög stabilizálóan hat érzelmi -és pénzügyeinkre. Bár nem tagadjuk meg magunktól az élet örömeit, mértékletességet gyakorlunk, megfontoltan költekezünk. Gondosabban választjuk meg érzelmi és üzleti befektetéseinket, munkát fektetünk ötleteink megvalósításába, megdolgozunk a sikerért, elkötelezzük magunkat céljaink és kapcsolataink mellett, egészséges önbecsüléssel rendelkezünk. Mivel a Szaturnusz tolat, inkább az eddigi erőfeszítések eredményeiről van szó, mint újakról.
A teliholdat követően újra borul az egyensúly. A hónap végén a Merkúr szembenállást képez a Neptunnal (augusztus 25), trigont a Plútóval (augusztus 26) és kvinkunxba kerül a Jupiterrel (augusztus 27). Érvényesül egy Vénusz – Uránusz kvinkunx is ( augusztus 28). Így a Plútó- jelezte stabilizálódás erősen viszonylagos.

A Merkúr-Neptun közötti diszharmonikus kapcsolatokat hagyományosan a megtévesztés, ködösítés, hazugságok, csalások, csalódások klasszikus formációinak tartja az asztrológia. Az okmányokkal elkövetett szélhámosságok, trükkös lopások kétes szerződések, eltűnt iratok, pletykák, rágalmak, félreértések, csúsztatások is bonyodalmakat okozhatnak. Szétszórtság, figyelmetlenség, hangulati hullámzás miatt is érhetnek kisebb – nagyobb károk. A szervezet a szokásosnál érzékenyebben reagál alkoholra és más tudatmódosító szerekre, és ezek a balesetekben, különféle bűncselekmények (főleg lopások, csalások) esetén is komoly szerepet játszanak.

A minimum, ami elmondható ezekről a napokról, hogy az álom és valóság összehangolása komoly kihívást jelent. Ráadásul most mindkét bolygó saját jegyében van, így erősen és a karakterüknek megfelelően fejtik ki hatásukat. A Plútó trigon elvileg segíthet kreatív mederbe terelni a felgyülemlett feszültséget. Az álmokkal, belső képekkel végzett munka, az alkotótevékenység, jóga, meditációs gyakorlatok révén letisztulhatnak gondolataink; esetleg új, eddig ismeretlen szempontok is figyelmet kaphatnak.

Csakhogy közben a túlzásokra hajlamosító Merkúr – Jupiter kvinkunx is érvényesül, így előfordulhat, hogy a leglényegesebb részleteket, gyakorlati kritériumokat elbagatellizálva fogunk megszállottan ragaszkodni fantazmagóriáinkhoz. Kollektív szinten még erőteljesebben érvényesülhet ez a trend: a manipuláció, csúsztatás, ködösítése eszköztára még hatékonyabbá válhat.Augusztus 30 – november 5 : Merkúr a Mérlegben:
Augusztus 30-án a Merkúr a Mérlegbe lép, ahol tolatása miatt szokatlanul hosszú ideig, november 5-ig tartózkodik. Elvileg kellemes tranzitról van szó, amikor a kommunikáció újra diplomatikusabbá válik, nyitottabbak lehetünk a másik fél szempontjaira is. 2020-hoz képest, amikor a retrográd Kos Marssal szembenállást, a Bak Jupiterrel, Szaturnusszal, Plútóval pedig kvadrátot képezett, ez nagyobb valószínűséggel mondható el. Problémás helyzetek azonban most is lesznek.

A Merkúr szeptember 27-én, a jegy 25°-án vág hátraarcot, és október 18-án, a Mérleg 10°-án fordul direktbe. Szeptember 7-tól már retrográd árnyékban lesz, így tovább lassulnak a dolgok (a külső bolygók eleve tolatnak), a retrográd árnyékból pedig november 3-án lép ki. Menet közben képezett fényszögei nem túl biztatók: a Plútóval szeptember 22-én, közvetlenül az őszi napéjegyenlőséget követően keveredik összetűzésbe ( Mérleg- Bak 24°21), és ez a kvadrát gyakorlatilag október elejéig érvényesül. Így a tolatás témáit is meghatározza, no meg a téli napéjegyenlőségig terjedő időszak hangulatát is. Hogy a Jupiter trigon egyidejű jelenléte enyhít a feszültségeken, vagy a szélsőségeket fokozza, jó kérdés.

Fontosabb fényszögei:
szeptember 5 : Merkúr – Szaturnusz R trigon, Mérleg – Vízöntő 7°54
szeptember 10 Merkúr-Uránusz R kvinkunx, Mérleg – Bika 14°36
szeptember 18 Merkúr-Neptun R kvinkunx, Mérleg – Halak 21°41
szeptember 20 Merkúr – Jupiter trigon, Mérleg – Vízöntő 23°32
szeptember 22 Merkúr – Plútó R kvadrát, Mérleg – Bak 24°21
október 2 Merkúr R – Plútó R kvadrát, Mérleg – Bak 24°24°18
október 4 Merkúr R- Jupiter R trigon, Mérleg – Vízöntő 22°40
október 5 Merkúr R-Neptun R kvinkunx, Mérleg – Halak 21°14
október 9 Merkúr R – Nap együttállás, Mérleg 16°50
október 10 MerkúrR – Mars együttállás, Mérleg 16°18
október 12 Merkúr R-Uránusz R kvinkunx, Mérleg – Bika 13°43
október 24 Merkúr -Uránusz R kvinkunx, Mérleg – Bika 13°13
november 1 Merkúr D – Jupiter D trigon, Mérleg – Vízöntő 22°38
november 2 Merkúr D – Plútó D kvadrát, Mérleg – Bak 24°29
Augusztus 31: Nap- Szaturnusz kvinkunx
A hónap egy Nap-Szaturnusz kvinkunsszal zárul; a Szaturnusz hatása érvényesül erősebben, mivel a saját jegyében áll. A feladat az időszak Szűz – Vízöntő bolygói között létrejött 150°-os fényszögek tanításainak megértése. Persze, ez nem mindig egyszerű, hiszen kvinkunxok esetén sokkal „megfoghatatlanabb” a probléma, mint mondjuk egy kvadrát vagy egy félkvadrát esetében. A feladatok, határidők, kötelességek, korlátok beárnyékolhatják a nyár örömeit. A túlterheltség- kiégés jellegzetes szaturnikus forgatókönyvei most is bekapcsolhatnak. Egyeseknél pl úgy nyilvánulhat meg ez a hatás, hogy olyan feladatokat és felelősségeket is cipelnek, amelyekkel másoknak kellene foglalkozni, másoknál pedig éppen az okoz frusztrációt, hogy megpróbálnak ugyan elmenekülni a felelősség és az elvégzendő munka elől, de nem sok sikerrel. (A túl-és alulvállalásnak egyaránt lehetnek pszichoszomatikus tünetek a következményei.) A bizonytalanság, kapaszkodók hiánya elsősorban földesvizes-típusok számára megterhelő, de van az a dózis (és e tekintetben 2021 sem szűkmarkú), amitől a bevállalósabb levegőstüzes karakterek is besokallnak.

 

Augusztusi bolygóállások

Augusztus 1 : Nap – Merkúr együttállás

Augusztus 1 : Merkúr – Szaturnusz szembenállás

Augusztus 2: Nap – Szaturnusz szembenállás.

Augusztus 3: Vénusz – Uránusz trigon

Augusztus 4: Merkúr – Uránusz kvadrát

Augusztus 6 : Nap – Uránusz kvadrát

Augusztus 8: Merkúr – Neptun kvinkunx

Augusztus 8. Újhold az Oroszlánban

Augusztus 9 : Merkúr – Plútó kvinkunx

Augusztus 10 : Vénusz -Neptun szembenállás

Augusztus 11 : Merkúr – Jupiter szembenállás

Augusztus 11 : Merkúr a Szűzben.

Augusztus 11: Vénusz – Plútó trigon

Augusztus 13: Mars – Szaturnusz kvinkunx

Augusztus 14 : Vénusz – Jupiter kvinkunx

Augusztus 15 : Nap – Neptunusz kvinkunx

Augusztus 16 : Vénusz a Mérlegben

Augusztus 16 : Merkúr – Szaturnusz kvinkunx

Augusztus 17: Nap – Plútó kvinkunx

Augusztus 19 : Merkúr – Mars együttállás

Augusztus 20 : Nap -Jupiter szembenállás

Augusztus 20: Merkúr – Uránusz trigon

Augusztus 20 : retrográd Uránusz

Augusztus 22: Mars – Uránusz trigon

Augusztus 22Telihold a Vízöntőben – Aq 29°36

Augusztus 22 : Nap a Szűzbe lép

Augusztus 23 : Vénusz – Szaturnusz trigon

Augusztus 25: Merkúr – Neptun szembenállás

Augusztus 26: Merkúr – Plútó trigon 

Augusztus 27: Merkúr – Jupiter kvinkunx

Augusztus 28 : Vénusz – Uránusz kvinkunx

Augusztus 30: Merkúr a Mérlegben:

Augusztus 31: Nap- Szaturnusz kvinkunx

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!