Scheat – Halak 29°22

A blogomon többször idézett Jamie Partridge (The Astrology King) cikke a Scheat állócsillagról. Egyike a legrészletesebb összefoglalóknak, több, az állócsillagokkal foglalkozó asztrológiakönyvből származó idézetekkel. Ezek közül csak Vivian E.Robson Állócsillagok című munkája jelent meg magyarul; mára jószerivel elérhetetlen. Az összeállításban vannak jó és kevésbé jó szerzők, de így teljes a kép.

Az apropót az adja, hogy a Neptun 2024 március közepétől/végétől a Kosban tett rövid látogatást leszámítva 2026 január végéig időzik ezen a rendkívül kártékony állócsillagon, a Szaturnusz pedig 2025 április végétől május végéig teszi tiszteletét. Az ilyen konjunkciók húzós időszakokat fémjeleznek. A cikk 2010 elején  készülhetett, így 2010 tavaszi/őszi, 2011 koratavaszáig érvényesülő Uránusz-Scheat együttállásokról nem ír. A 2010 október 4-i ajkai vörösiszap-katasztrófa , a 2010 végén kirobbant, 2011-elején még nagyobb lendületet vett  Arab tavasz, a 2011 március 11-i Fukusimai atomerőmű-baleset elég beszédes analógiák, persze másokat is lehet még sorolni, és egyéb, jelentős hatások is érvényesültek. Ha lesz időm, hozok aktuálisabb példákat, akár itt, akár egy külön posztban. Az esedékes Neptun/Szaturnusz-Scheat konjunkciók sem igérkeznek unalmasnak. 2024 áprilisában már kaptunk némi ízelítőt, hiszen a Mars-Neptun együttállás éppen a Scheaten jött létre; az április 8-i eklipsszel nyakon öntött Szaturnusz-találkozóból érkező Mars pedig továbbította az impulzust. 2024 nyarától Uránusz –Algol együttállással, Jupiter-Szaturnusz kvadráttal folytatódik hullajó a buli.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Scheat állócsillag
A Halak 29°22’-én levő Scheat hatóköre 2°10’

A Nap március 19-én képez együttállást a Scheattel

A Scheat állócsillag, a Béta Pegasi, magányos csillag a Szárnyas Ló lábán, a Pegazus  csillagképben. Átlagos fényessége 2,42, 2,31-2,74 között váltakozik, színképtípusa M2,5II-IIIe, narancsvörös árnyalatú.

A Scheat hagyományos neve az arab Al Sā’id „a felkar”, illetve a Sa’d szóból származik.

Fok Állócsillag Orbis
15 ♓ 19 Achernar 2˘40
23 ♓ 28 Markab 1°50′
29 ♓ 22 Scheat 2°10
02 ♈ 35 Deneb Kaitos 2°10
09 ♈ 09 Algenib

A Scheat az asztrológiában

A Scheat állócsillag M2.5 színképtípusba tartozik, ami szaturnuszi jellegre utal.

Szabálytalan mély sárga változó csillag a Pegazus bal lábán.

Ptolemaeus szerint Mars és Merkúr természetű, mások szerint Szaturnusz-Merkúr. Alvidas szerint Neptun-Szaturnusz vagy -Mars kvadrát. Extrém balszerencsét, gyilkosságot, öngyilkosságot és vízbe fulladást okozhat. Szaturnusz, gátló, akadályozó, a jelzett vonatkozásokban késleltető, előnytelen hatás.

Vénusz-Mars (Vehlow szerint Szaturnusz jellegű) szellemi-értelmi hatás, de alantasabb embereknél vagy megfelelő rossz kapcsolatban veszély, szerencsétlenségek lehetősége. [1]

Ez a csillag makacsságot kölcsönöz szülötteinek, akik önfejű, harcias természetűek lehetnek. A szülött elveszíti barátait és ismerőseit, szerencsétlen, változékony, szinte kiszámíthatatlan természetű lehet, nagy vállalkozó kedvvel, és erőszakra hajlamos. Ellentmondásos természetűvé válhat. Fantáziál. [6]

A Scheat különösen szerencsétlen csillag a tengert illetően. Azt tartották róla, hogy szökőár vagy heves viharok formájában jelez ebből az elemből származó veszélyeket. [2]

A Scheat, a Pegazus válla, hangsúlyosan Szaturnusz jellegű állócsillag. Kártevővel összekapcsolódva arra utalhat, hogy a szülött katasztrófák, például árvizek, hajótörések, bányabalesetek, repülőgép-balesetek vagy esetleg öngyilkosság következtében veszti életét. Mundán horoszkópban, együttállást képezve a tranzit MC -vel vagy ASC-el , balesetet vagy katasztrófát jelezhet. 1945. július 16-án, az első atomrobbantás időpontjában  [Fat Man  , Trinity-teszt ) , Trinity Site, Amerikai Egyesült Államok, helyi idő 5:30 –ford megj] a Scheat együttállást képezett a tranzit MC-vel és félkvadrátban volt a Szaturnusszal. 1964. március 27-28-án, a súlyos alaszkai földrengés idején a Scheat együttállást képezett az MC-vel kvadrátot alkotó, és az ASc-el szembenálló Marssal. Másfelől előfordulhat, hogy a Scheat-ból pozitív hatás árad, de csak bizonyos emberekre hat, és ha képesek befogadni ezt az áramlatot, befolyással van alkotószellemükre. A Scheatnak csak akkor van rossz hatása, ha kártevőkhöz kapcsolódik. [3] [Ford. megj: a tradicionális irányzatok csak az állócsillagok együttállásait és szembenállásait vették figyelembe (bolygókkal, tengelyekkel, esetleg más házcsúcsokkal.) Egyes asztrológusok más fényszögeiket is. Hogy mennyire helytállóan, nem tudom. A kártékony állócsillagokból áradó állítólagos pozitív hatás olyan modernebb asztrológiai álláspont, amivel nem feltétlenül értek egyet. Ettől függetlenül Elsbeth Ebertint jó asztrológusnak tartom. ]
α és β Pagasi; illetve Markab és Scheat, mindkettő Mars-Merkúr jellegű csillag. A tradicionális asztrológiában mindkettő igazi fekete, gonosztevő csillag, amelyek olyan sérüléseket ígérnek, amelyeket vagy a szülött okoz saját magának, vagy másoktól szenvedi el, illetve életfogytiglani börtönbüntetést. Most már megérthetjük, hogy az asztrológia profán felhasználásának idején miként juthattak erre a következtetésre. A zodiákusnak ezen a távoli pontján könnyen elhitetjük magunkkal, hogy „most már mindent tudunk”; elfoglalhatjuk helyünket az istenek között. A „Markab” általában hajót jelent, de bármilyen szállítóeszközre használható, beleértve a ló nyergét is, így hát elindulunk vele vagy rajta. Ha valóban megtanultuk azt, amire Andromédának  az utazás kezdetén tanítania kellett bennünket, akkor rendben, Nagy Mesterekké válhatunk, amit időnként e két csillag pozitív hozadékaként emlegetnek: a Scheat (Al Shi’at) ugyanis azt jelenti, hogy minden, amit csak kívánhatunk. De amennyiben helyes módon kezdtünk, ezen a szinten már nem kéne szükségünk legyen világi hatalomban való jártasságunk fitogtatására, és nem kéne többet kívánnunk annál, ami már megvan, és amik vagyunk: „Az én országom nem e világról való”, mint Jézus oly szépen megfogalmazta. Ezért könnyen megkülönböztethetjük a csendes, szerény, nyugodt igazi mestert a harcokban megfáradt, bebörtönzött, szánalmas, magukat mestereknek tettetőktől. [4]

A Scheat uralja a bal lábfej talppárnájának középső részét. [4]

A Pegazus mindhárom fő csillagának, azaz a Scheatnak, a Markabnak  és az Algenibnek hasonló asztrológiai hatása van. Bár a Scheat-nak rossz híre van az asztrológiában, rengeteg olyan embert tudunk felhozni példaként, akiknek képletében kiemelkedő szerepet játszik a Scheat, de pozitív módon nyilvánul meg. Nagyon sok függ a képlet egészétől, és a Scheat többi bolygóval képezett aspektusaiktól.
A Pegazus csillagkép

Forr: Constellation of Words, Pegasus, Scheat

A Pegazus, a repülő ló csillagkép ambíciót, hiúságot, intuíciót, lelkesedést, szeszélyt és rossz ítélőképességet ad. Legyőzi a lovak betegségeit, és megóvja a lovasokat a csatában. Ptolemaiosz szerint fényes csillagai a Marshoz és a Merkúrhoz hasonlóak. [1] [Ford megj: a magyar Robson-fordításból hiányzik a lovak betegségeivel kapcsolatos info, és a nekem meglévő 1969 angol eredetiből is.]

A csillagkép a hajókkal és az óceánnal kapcsolatos eseményeket, valamint az időjárás változásait jelzi. A középkorban azt tartották róla, hogy hiú, nagyravágyó, de nagyon rossz ítélőképességű emberekre utal. [2]

Pegazus, a madarakhoz, angyalokhoz és a legtöbb égi szárnyas lényhez hasonlóan, annak a felsőbbrendű szellemi erőnek az allegóriája, amelyet a hős először keresett fel, hogy segítse őt a feladatában, a Bagoly  pedig ugyanennek az erőnek a bölcsesség oldalát képviseli. [3]

A mundán asztrológiában a Pegazus vízbe fulladással, balesetekkel, katasztrófákkal, földrengésekkel, cunamikkal, viharokkal, árvizekkel, hajószerencsétlenségekkel, bányabalesetekkel, repülőgépbalesetekkel, zuhanásos balesetekkel, magasból való lelövéssel, lovakkal, zsokékkal, közlekedéssel, kommunikációval, űrutazással, felfedezéssel, úttörő tevékenységgel, tudománnyal, találmányokkal és hősiességgel hozható kapcsolatba.
A Scheat együttállásai

Aszcendens – Scheat együttállás: Komor, töprengő, melankolikus, kegyvesztetté válhat, sok gond és aggodalom, építkezéssel, bányákkal és ásványi anyagokkal áll kapcsolatban (Szaturnusz-természetű). [1]

MC- Scheat együttállás: bajok öregek miatt, kegyvesztettség, üzleti veszteségek, csalárd társak, felemelkedés, amit bukás követ (Szaturnuszi természet). [1]

Cecilia Bartoli 0°33′ (és Szaturnusz), Augusto Pinochet 1°29′

Deszcendens-Scheat együttállás: Alekszej Navalnij 0°45′, David Duke 0°47′, Bruce Willis 1°03′ (és Nap), Rudy Giuliani 1°09′, Dave Chappelle 1°20

Szerencsepont-Scheat: Julian Assange 0°05′, Rupert Murdoch 0°18′, Rudolf Hess 0°21′, Louis XVII 0°39′, Bernadette Brady 1°03′
Nappal: rossz a sikerhez, víz és gépek veszélye, baleseti hajlam, hajlam vízbe fulladásra. [1]

Előnyös asztrológia, okkultizmus és a nyilvánossággal kapcsolatos témák terén. A csalódásokat sikerek követik; e konjunkcióval rendelkező szülötteknek óvakodniuk kell a kétes ügyletektől, ellenkező esetben ugyanis jogi bonyodalmakba keveredhetnek, amelyek az ügy jellegétől függően többé, vagy kevésbé súlyosak lehetnek. Potenciálisan veszélyes helyzetek katasztrofálisnak bizonyulhatnak. [6]

Sirhan Sirhan 0°18′ (és a Merkúr), Bruce Willis 0°24′ (and DC), James McGonagle 0°25′, Brian Mulroney 0°30′, Earl Warren 0°41′, Harvey Weinstein 0°44′, Edgar Cayce 0°44′, Ronaldinho 1°34′, Michelangelo 1°58′.

James McGonagle (a kanadai junior jégkorongliga kapusa) 2002-ben, 19 éves korában tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála példázza, mennyire fontos a teljes horoszkóp figyelembe vétele. Összetörte az autóját „veszély a motorok miatt”, és a szélvédőn keresztül a vízbe esett „veszély a víz miatt…. balesetveszély és fulladás”. A vizes Neptunusz (21′) és a Holdcsomópontok (06′) szoros kvadrátja megnehezítette James helyzetét. Az Északi Csomópont a “gyakran, erőszakos halált” jelző Menkalinan (14′) állócsillaggal állt együtt. Emellett a Nap kvinkunxban állt a Plútóval (38′). Érdekes módon, halálakor a tranzit Plútó a Vertexével képezett konjunkciót.

Brian Mulroney, Kanada 1984 – 1993 közötti miniszterelnökének, Nap – Mars kvadrátja (33′) és  Nap – Plútó (19′) trigonja van. Sem a Mars, sem a Plútó nem képez együttállást jelentős állócsillaggal, pláne nem azzal a rusnya csillaggal, amellyel James északi csomópontja állt együtt. A Plútó trigon a politikai élet csúcsárasegítette. A Napja is 24′ pontos szextilt képez az MC-jével (karrier). Valódi hatalomra 1982-ben tett szert, amikor a tranzit Plútó az Arcturuson  , a legszerencsésebb állócsillagon együttállást képezett a Vertexével.
Holddal: gondok, veszteség és nyereség barátok általi kritika miatt, baleset és víz veszélye, rossz a nyeréshez. [1]

A szülöttnek sok barátja és/vagy ismerőse van, azonban mindig újabb barátokat vagy ismerősöket szerez. Néhány ilyen szülöttben az a gondolat merülhet fel, hogy a „barátok elhagyják” őket, néhányuknak túlságosan élénk a fantáziája. Végül kritika éri a szülöttet. A szülött ismert és ismeretlen ellenségeket szerez, és ellentmondásokba keveredhet. Lehetséges, hogy néhány ilyen szülött hajlamos a fantáziálásra. Erőszak vagy krónikus, nehezen diagnosztizálható, esetleg súlyos betegség lehetősége. Önpusztító tendenciák. [6]

John Wayne Gacy 0°15′, Richard Ramirez 0°21′, Kim Kardashian 0°57′ James Woods 1°21′.

Merkúrral: sok baleset, épp hogy megússza, különösen víz miatt, sok ellenség, problémák írásai miatt, rossz egészség, otthoni gondok. [1]

A szülött szellemileg élénk, de tettei vagy kijelentései révén bírálható. Ezeknek a szülötteknek mindig van egy utolsó és általában nem túl kedves megjegyzésük vagy kijelentésük. A kevésbé fejlett szülöttek e konjunkció hatására hajlamosak valakit tudatosan, vagy anélkül hogy tudatában lennének, lekicsinyelni. A szülöttek szerencsétlen körülmények áldozatává válhatnak. E konjunkció esetén fennáll a családon belüli problémák lehetősége. [6]

(Nincs orbisz): Kinövéseket idéz elő a bal lábon, például szemölcsöket vagy gomba- típusokat. A tüdőn és a mellkas légzési területein keresztül áramló energia zavara gombásodást okoz a tüdőben. Az ilyen konfigurációval rendelkező személynek semmiképpen sem szabad dohányoznia, különben komoly egészségügyi problémával számolhat. A tüdőtágulás, a rák és más típusú súlyos tüdőbetegségek biztosra vehetők e konfigurációval rendelkezőknél, ha úgy döntenek, dohányozni fognak, vagy más módon visznek idegen anyagot tüdejükbe. Az e konjunkcióval rendelkező szülötteknek kis mennyiségben forró teákat kell fogyasztaniuk, mint például a szasszafrász babérfa  , a vörös gyömbér, a gyömbérgyökér vagy az aranyvesszőgyökér. Ezek a teák tisztító hatásúak, és túl erősek semhogy folyamatosan igyák őket. Megelőzésképpen elegendő lenne minden második nap egy csipetnyi teát tenni egy nagy csésze forró vízbe. Ha azonban már kialakult egy betegség,  naponta kell fogyasztani egy kevés gyömbérgyökeret, gyömbérgyökérrel kevert szasszafrász teával váltogatva, tovább fokozva a gyógynövények tisztító hatását. A szasszafrász  és a gyömbérgyökér kombinációja általában túl erős lenne a szervezet számára, de szélsőséges esetekben e személyek képesek kordában tartani ezt a konjunkciót, ha három napon keresztül egy-egy teáskanálnyi gyógynövényből és egy nagy csésze forró vízből készült teát fogyasztanak. Ez még rák vagy bármiféle, a szervezet bármelyik részén előforduló gombás megbetegedés esetén is hasznos lehet. [5] (Ford megj: nem tudom mennyire van így, Ted George és Barbara Parker : The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, című, 1985-ben megjelent könyve nem annyira a tradícióra, mint inkább a new age meglátásaira támaszkodik, így erős fenntartásokkal kezelendő.)

William Henry Drummond 0°02′, Pope Benedict XVI 0°04′, Shawna Leneé 0°06′, Elizabeth Montgomery 0°15′, Ed O’Neil 0°16′, Charles Baudelaire 0°31′, Jeffrey Archer 0°34′, Sirhan Sirhan 0°46′ (and Sun), Kitty Kelley 0°54′, David Letterman 0°56′, Henry, Duke of Gloucester 1°04′, Victor Hugo 1°12′, Gabriel Garcia Marquez 1°13′, Samantha Fox 1°16′, William Wordsworth 1°24′, Adrien Brody 1°27′, Kourtney Kardashian 1°39′.

Merkúr – Mars -Scheat együttállás: Azokon a problémákon kívül, amelyeket egy ilyen pozíciójú Merkúr önmagában is okozhat, megzavarja a tudattalan (energia)áramlást az agyba. Nehézségek vannak a táplálkozással és a gondolkodási folyamatokkal. A szülöttek általában megfázásnak tűnő betegségeknek esnek áldozatul, mások pedig folyamatos, enyhe köhögést tapasztalnak. Úgy érzik, ellenségesen kell közölniük gondolataikat, mivel szerintük nem kaptak elég figyelmet az anyjuktól. Elmeállapotuk tomboló őrjöngéssé fajulhat, és megzavarhat másokat a munkahelyükön, otthonukban vagy bárhol, ahol éppen tartózkodnak. Fizikailag erőszakosak lehetnek, és az emberek nem szívesen érintkeznek velük bomlasztó hajlamaik miatt. Ez feldühíti őket, és úgy élik le életüket, hogy megpróbálják tönkretenni azokat a dolgokat, amelyekre ők maguk is vágynak. Ez önpusztítás, és így kívánják élni  életüket. [1]  [Vivian E.Robson The Fixed Stars and Constellations in Astrology. Ez a rész hiányzik a 2001-es magyar kiadásból, és az 1969-ben kiadott angolban sem találtam. – ford megj.]
Vénusszal: rossz környezet, saját tetteitől szenved, börtön, száműzetés veszélye.[1]

Az e konjunkcióval rendelkező szülöttek hajlamosak problémákat okozni maguknak, és még a velük kapcsolatban állóknak is gondot okoznak. Fennáll a veszélye annak, hogy valamilyen korlátozó tényező érvényesül az életükben, esetleg olyasmi, ami megváltoztathatja életük menetét. Néhány ilyen szülött rossz környezetet teremt vagy ilyenben él, és nem igyekszik fejleszteni magát. [6]

Drew Barrymore 0°15′, Vincent van Gogh 0°44′ (és Mars).

Marssal : Sok baleset, rossz a nyeréshez, betegségek, melyek az érintettet és rokonságát is érintik. [1]

Ezzel a konjunkcióval a szülött igen vállalkozó szellemű és ambiciózus, de némi harciasságot is mutathat. A szülöttet különféle szerencsétlenségek, illetve családi zavarok vagy egyéb családi körülmények is sújthatják. Az esetleges elismerések későn érkeznek. [6]

A halál veszélye katasztrófák, például árvizek, hajótörések, bányabalesetek, repülőgép-balesetek, esetleg öngyilkosság következtében. [3]

(Nincs orbisz): Ezek az egyének enyhe gyulladást szenvedhetnek a bal láb izmaiban és a hörgőzsákokban. Ez kelésként jelenhet meg a lábfej alján vagy a hörgők területén. Állandó nyálkás köhögés jelentkezhet, a probléma nehezen diagnosztizálható és gyógyítható. Ezeknek a személyeknek folyamatosan forró borsmenta- vagy lándzsásmenta teát kellene inniuk, mivel a fertőzéseket nehéz kivonni a hörgők területéről. A fertőzött váladék egyszerűen a test más részeire áramlik, és megfertőzi a bél- és gyomortájékot. [5] [Ford megj: nem tudom mennyire van így, Ted George és Barbara Parker : The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, című, 1985-ben megjelent könyve nem annyira a tradícióra, mint inkább a new age meglátásaira támaszkodik, így erős fenntartásokkal kezelendő. Az egészségre gyakorolt hatásokat illetően egyébként is fontos tudnivaló, hogy egy horoszkópelemzés adhat hasznos kiegészítő információkat valakinek az erőnlétéről, testi- lelki állapotáról, betegséghajlamairól de semmiképp nem helyettesíthet egy szakszerű orvosi vizsgálatot. Bár az ókori és a középkori orvoslás rendszeresen alkalmazta megfigyeléseit, az egészségi problémák diagnosztizálása, kezelése nem tartozik a modern kori asztrológia – sem a neki szentelt weboldalak hatáskörébe. Akinek egészségi problémája van, feltétlenül forduljon az illetékes szakemberekhez]

Che Guevara 0°20′, Jamison Twins 0°26′, Conor McGregor 0°52′, Vincent van Gogh 1°11′ (és Vénusz), Prince 1°42′.
Jupiterrel: sok utazás, veszteség törvény által, barátok és rokonok miatt, a börtön veszélye. [1]

Előnyben üzleti, vallási, jogi, okkult, írói, filozófiai és szokatlan foglalkozásokban. E konjunkcióval rendelkező szülöttek, jól aspektált Jupiterrel és a személyes horoszkópjuk más, kedvező feltételei mellett, a fenti karrierek bármelyikében sikeresnek bizonyulhatnak, és nevet és hírnevet szerezhetnek maguknak. Kedvezőtlen esetben ugyanezen általános feltételek érvényesek lennének, azonban üzleti vagy hivatásbeli csalódásokkal párosulhatnak. [6]

Friedrich Nietzsche 1°11′, XVII Lajos francia király 1°32′.

Szaturnusszal: halálos veszély gyerekkorban, rossz a nyereséghez és élvezetekhez, otthoni nehézségek, megfázás, szédülés, halál vízbe fulladás vagy baleset által [1]

Katasztrófák, például árvizek, hajótörések, bányabalesetek, repülőgép-balesetek, esetleg öngyilkosság- okozta halál veszélye. [3]

Kurt Cobain 0°10′, Cecilia Bartoli 0°21′ (és MC), Anthony Hopkins 0°36′, Frida Kahlo 0°38′, Jack Nicholson 1°12′, Joseph Stalin 1°14′, Victoria királynő 1°53′ (és Plútó)

Uránusszal: alattomos, határozatlan, csekély koncentráló képesség, túl érzékeny, rossz a nyeréshez, elsüllyed a nehézségekben a saját tettei következtében, sok baleset, halálát vízbe fulladás vagy víz okozza, különösen ha az 1, 6, 8, 10 házban áll.

Katasztrófák, például árvizek, hajótörések, bányabalesetek, repülőgép-balesetek, esetleg öngyilkosság- okozta halál veszélye. [3]

(Nincs orbisz): Enyhe, többnyire idegbántalmaknak tekinthető görcsöket okoz a lábakban. A szülöttnek jót tenne, ha hozzászokna ahhoz, hogy lábait rendszeresen masszírozza bármiféle olajjal, vagy kis mennyiségű szódabikarbónával kevert meleg vízben áztassa őket.  Fél pohár meleg tej reggeli fogyasztása a szó szoros értelmében meggyógyítja az idegeket, és érdemes lenne napi rituálévá tenni. [5]

Gabriel Garcia Marquez 0°13′, Marilyn Monroe 0°39′, II Erzsébet királynő 0°58′, Lorraine Warren 1°29′, Hugh Hefner 1°33′

Neptunnal: kiváló feltaláló, okkult és pszichológiai dolgokban, üldözött, különös otthoni körülmények, sok baleset, vízbe fulladás veszélye. [1]

Katasztrófák, például árvizek, hajótörések, bányabalesetek, repülőgép-balesetek, esetleg öngyilkosság általi halál veszélye. [3]

Rettegett Iván 0′12, Alan Leo 1°37′
Plútó – Scheat együttállás: katasztrófák, például árvíz, hajótörés, bányabaleset, repülőgép-szerencsétlenség, esetleg öngyilkosság. [3]

(Nincs orbis): Ez a pozíció önpusztítóvá teszi az illetőt. Hasonlít az ilyen pozíciójú Merkúr Mars konjunkcióhoz, de az önpusztító tendenciák itt sokkal erőteljesebbek, mivel a szülött kikényszeríti mások ellenszenvét. Önpusztításukat különféle eszközökkel hajtják végre, például szándékosan vagdossák magukat; felgyújtják magukat, vagy öngyilkosságot követnek el úgy, hogy autó vagy vonat elé ugranak. Mindezzel életük valamelyik szereplőjének kívánnak sérülést okozni. Súlyos, az önpusztításig fajuló mártírkomplexusuk van. Ez érzelmi zavar abban az értelemben, hogy úgy érzik, azzal, hogy kárt tesznek magukban, másoknak ártanak. Ezeken a szülötteken nem lehet segíteni, mivel jelen inkarnációjukban ilyen célokat tűztek maguk elé. Ez a konfiguráció újra megjelenik majd a következő korszakban. Akkor nem lesz olyan erős, mint ebben a korban. Olyanok is újjászületnek majd, akik jelen korszakban azért választották ezt a konfigurációt, hogy ilyesmiket tapasztaljanak meg; mások azonban a következő korszakban egyszerűen figyelmen kívül hagyják majd ezeket az önpusztító tendenciákat. Az elkövetkező Vízöntő korszakban nem fognak túlzott érdeklődést kicsikarni másokból azzal, hogy megsebzik vagy el akarják pusztítatni magukat.Az elkövetkezendő új korszakban esedékes szellemi fejlődésnek köszönhetően az emberek nem rohannak majd megmenteni azokat, akik tönkre akarják tenni magukat. Jobbnak látják megszabadulni majd az ilyen személyektől, semmint megengedjék, hogy önmaguknak okozott sérülésekkel vagy önpusztítással zsarolják őket érzelmileg. [5]

Victoria királynő 0°31′ (and Saturn), Walt Whitman 0°36′, Karl Marx 0°52′, Charles Baudelaire 1°52′.

Rosszakaróval, és a Hold a Szíriusszal: halál éles vágó szerszám vagy vadállat által. Hold a Wegával: erőszakos halál (Vivian Robson : Állócsillagok 140-141 old, Sindbad kiadó, 2001)

Északi Holdcsomópont-North Node – Scheat együttállás: Dr. Phil McGraw 0°13′, Paul Cézanne 0°37′, Ted Kennedy 0°54′, Mariah Carey 1°08′, Tucker Carlson 1°30′.

Déli Holdcsomópont – Scheat együttállás: Percy Bysshe Shelley 0°00′, Bob Dylan 0°00′, George Pell 0°08′, Salvador Dali 1°45′.
A Scheat állócsillag a mundán asztrológiában

A mitológia szerint Scheat szerencsétlenségekkel, a vízzel és a levegővel hozható összefüggésbe. Ezért viharokkal, vízzel és levegővel (konkrétan repülőgépekkel, nem pedig űrhajókkal) kapcsolatos eseményekre fogok összpontosítani. Találtam egy másik, ipari vitákkal kapcsolatos összefüggést is. Csak az Uránusz és a Szaturnusz Scheat konjunkcióit nézem 50′ -nál kisebb hatókörökkel.

Víz és viharok: Amikor az Uránusz legutóbb együttállást képezett a Scheattal, a történelem legköltségesebb hurrikánja csapott le Amerikára. 1926. szeptember 18-án a Nagy Miami hurrikán több mint 370 embert ölt meg, és 50 000 embert tett hajléktalanná. Mai viszonylatban 157 milliárd dollárra rúgott a kár, szemben a 2005-ös Katrina hurrikán 99 milliárd dollárjával. Az Uránusz 45′-es orbiszban állte együtt a Scheat-el. Az Uránusz nem képezett olyan aspektust, mint amilyen idén lesz. [ Ford. megj: régebbi, valószínűleg 2010 elei bejegyzés. A 2011 március 11-i, földrengés és cunami -okozta Fukushimai atomerőmű- katasztrófa  (a földrengés helyi ideje 14:46 ) tökéletesen illett az analógialácba, és ezzel a szerző is tisztában van. Az Uránusz aznap a Halak 29°56’-en tartózkodott, az eseményhoroszkóp 8-as házában. Az Astro.com-on  egy korrigált változat van, de ott is a 8-as házba esik. Voltak ezen kívül más jelentős viharok és vízi katasztrófák is, de ez a legközismertebb. Ha lesz időm, akár ebbe a bejegyzésbe, akár egy külön posztban sorolok majd példákat. ] Amikor a Szaturnusz legutóbb a Scheat-en tartózkodott, 1996. április 1-jén egy komphajó süllyedt el Haiti partjainál, több mint 200 ember halálát okozva. 1996. június 08-án egy F5-ös tornádó 16 embert ölt meg és 100 millió dolláros kárt okozott a kansasi Topekában.

Légi balesetek: A legutóbbi Uránusz – Scheat együttállás: Bessie Coleman, az első pilótaengedéllyel rendelkező afroamerikai, meghalt, miután 1926. április 30-án 2000 láb magasról lezuhant a repülőgépéről. 1926. május 10-én két pilóta ejtőernyővel menekült biztonságba, miután repülőgépük a levegőben összeütközött a virginiai Langley Fieldnél. A legutóbbi Szaturnusz-Scheat együttállás: 1996. április 03-án az USAF CT-43-as repülőgépe Horvátországban lezuhant, és a fedélzeten tartózkodó mind a 35 ember, köztük Ron Brown amerikai kereskedelmi miniszter is életét vesztette. 1996. június 08. Egy XB-70 Valkyrie és egy F-104 Starfighter ütközött össze a levegőben, mindkét pilóta életét vesztette a kaliforniai Barstowban. 1996. július 28. Az USA bejelentette, hogy Kuba felett eltűnt egy Lockheed U-2 kémrepülőgép. 1996. augusztus 6-án a Braniff Airlines 250-es járata lezuhant a nebraskai Fall Cityben, a fedélzeten tartózkodó 42 utas meghalt.

Sztrájkok: A legtóbbi Uránusz-Scheat együttállás. 1926. május 03-án kezdődött a szénbányászok támogatására szervezett brit általános sztrájk. Több mint 1,5 millió munkás sztrájkolt, aminek következtében a kormány hadiállapotot hirdetett. 1927. február 19., újabb általános sztrájk, ezúttal Sanghajban, a brit csapatok jelenléte ellen tiltakozva. A legutóbbi Szaturnusz – Scheat együttállás: 1996. június 17-én az Air France dolgozói sztrájkoltak. 1996. június 29., az Egyesült Királyságban véget ért a tengerészek sztrájkja. Ez utóbbi kettő jól kapcsolódik a Scheat „levegő” és „víz” témáihoz.
Összefoglaló

Az állócsillagok fejlődnek az idők folyamán. Hozzánk és bolygónkhoz hasonlóan alaptermészetük ugyanaz marad, de lassan változik. Ahogy mi fejlődünk, az állócsillagok, sőt a bolygók energiája is új kifejezési módokat talál. A Scheatnak nem volt köze a repülőgépek lezuhanásához kétszáz évvel ezelőtt, sem az űrhajókhoz a múlt században. A technológiához hasonlóan a tudatosságunk is változik. Még a legrettegettebb állócsillagoknak is megtaláljuk majd az újabb, magasabb szintű megnyilvánulásait, a Scheathoz és az Algolhoz hasonló undokokat is beleértve.

Az eredeti cikk: Fixed Star ScheatA szerzőről

Jamie Partridge Ausztráliában élő asztrológus. 1968 szeptember 21-én született, bőséges élettapasztalattal rendelkezik, egészségügyi dolgozótól kezdve a farmi gazdálkodásig sok mindent kipróbált. Szűz stelliumának köszönhetően, miközben az égbolt titkait kutatja, tisztában van az anyagi világ realitásaival is. Ez cikkeiből is kitűnik. Az asztrológia iránt 29 éves korában, nem sokkal Szaturnusz – visszatérése előtt kezdett el érdeklődni, azt követően, hogy egy könyvesboltban „véletlenül” épp élethelyzeteivel rezonáló könyvek kerültek a kezébe. „Azt hiszem, tudat alatt választ szerettem volna találni arra, miért ennyire eseménydús és végzetszerű az életem mostanában” – ismerte fel később.

2009- ben, akkori házastársával, a szintén asztrológus Marina Macarioval közösen írták a Funkastrology blogot, amelynek nevét később DarkstarAstrology-ra  változtatták. (Az Asztropresszen is található néhány fordítás az oldalról). Jamie 2013-ban, válásukat követően indította el saját honlapját, az Astrology Kinget. Sajnálatos módon, egészségi állapota miatt már kevesebbet ír, de blogján sok igényes cikk található, bár politikai kérdésekben nagyon nem értünk egyet 🙂 Angolul értőknek ajánlom. Állócsillagokról, fényszögekről szóló írásai között sok a színvonalas.
Scheat állócsillag – referenciák:

Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923, p.99, 206, 231. [1] [Ford. megj: Magyar fordítása 2001-ben jelent meg Állócsillagok címmel, a Sindbad kiadó gondozásában. Dr Szepesi János fordította. Néhány apróság hiányzik belőle; nem tudom, hogy figyelmetlenségből vagy szándékosan maradtak-e ki. A jelenlegi cikkben azonban vannak olyan, Robsonnak tulajdonított meglátások, amelyekkel nem csak a magyar változatban nem találkoztam, hanem az eredeti szövegben sem. Nekem egy 1969-es kiadás van meg, de későbbieket is megnéztem, és azokban sem volt meg. Az eredeti, 1923-as kiadás nem járt a kezemben.]

Fixed Stars and Judicial Astrology, George Noonan, 1990, p.29-30. [2]

Fixed Stars and Their Interpretation, Elsbeth Ebertin, 1928, p.80. [3]

The Living Stars, Dr. Eric Morse, 1988, p.127-128. [4]

The Fixed Star Health and Behavior Imbalance, Ted George and Barbara Parker, 1985, p.168. [5] (Ford megj:  a szerzőpáros 1985-ben megjelent könyve nem annyira a tradíció, mint inkább a new age meglátásaira támaszkodik, benyomásaim szerint kissé hasraütés-szerűen. így nagyon erős fenntartásokkal kezelendő. Ráadásul botrányosan túlárazott, 30.000 -félmillió ft-ig terjed az árfekvés, ami abszolút nincs arányban a minőséggel . Kíváncsiságból éppen el lehet olvasni, de az állócsillagok tanulmányozását inkább Vivian Robson vagy George Noonan köteteivel érdemes kezdeni. 

Az egészségre gyakorolt hatásokat illetően egyébként is fontos tudnivaló, hogy egy horoszkópelemzés adhat hasznos kiegészítő információkat valakinek az erőnlétéről, testi- lelki állapotáról, betegséghajlamairól de semmiképp nem helyettesíthet egy szakszerű orvosi vizsgálatot. Bár az ókori és a középkori orvoslás rendszeresen alkalmazta megfigyeléseit, az egészségi problémák diagnosztizálása, kezelése nem tartozik a modern kori asztrológia – sem a neki szentelt weboldalak hatáskörébe. Akinek egészségi problémája van, feltétlenül forduljon az illetékes szakemberekhez]

The Power of the Fixed Stars, Joseph E. Rigor, 1979, p.218-220. [6]

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!