Ikrek Jupiter a horoszkópban | Stephen Arroyo

„Születésüktől fogva nyitottak az újdonságokra és végtelenül kíváncsiak. Legrosszabb esetben fókuszálatlanok, és nem képesek disztingválni az eszméket vagy az emberek között”. Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c könyvéből.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Útmutató az Ikrek Jupiter értelmezéséhez

  • Arra törekszik, hogy a kommunikáció, a készségek sokrétű fejlesztése és a sokoldalú ismeretszerzés révén fejlődjön és tökéletesítse magát.
  •  A hit az összes összefüggések azonnali érzékelésén és megfogalmazásán keresztül alakul ki; a sokoldalú érdeklődés értelmet ad életének.
  •  Az optimizmust néha csapongó kíváncsiság és a túlzásba vitt gondolkodás és aggodalmaskodás akadályozza.
  • Ahhoz hogy megélje az önmagába és az életbe vetett bizalmat, fejlesztenie kell az intelligenciáját és ítélőképességét; a racionális és logikus nagyobb rendhez való kapcsolódásra való késztetés.
  • Veleszületett érzéke van a jó kommunikáció fontosságának felismeréséhez, és arra törekszik, hogy információforrásként mások javát szolgálja.

Bár a tradicionális asztrológia szerint a Jupiter az Ikrekben „száműzetésben” van, mivel az általa uralt jeggyel (Nyilas) ellentétes jegyben áll, az olvasók generációi csak hálásak lehetnek azoknak, akik rengeteg, magasabb jelentést hordozó részletből megkomponált, fantasztikus történeteket képesek mesélni. A legkedvezőbb esetben az Ikrek Jupiter nagyszabású alkotásokat hozhat létre a sokféle részlet és tény egybeszövésével. Ilyen például  Charles Dickens, akinek regényei eredetileg folytatásokban jelentek meg az újságokban. Írásai jelentős mértékben növelték a tömegek társadalmi reformok iránti lelkesedést. Tény, hogy az Ikrek Jupiterrel rendelkezők gyakran fogékonyak a közönség érzelmeire és aspirációira, és eredeti módon tudják megszólítani az embereket.  Arthur Conan Doyle-nak, a Sherlock Holmes-történetek szerzőjének szintén Ikrekben állt a Jupitere, és végső soron korának legnépszerűbb és legjobban fizetett írója volt. Valójában az első házas Jupiterrel rendelkező Conan Doyle a detektív karakterén révén teremtette meg az analitikus elme virtuális archetípusát, amely minden tényt objektíven elemez, és nem hagyja, hogy az érzelmek eltereljék a figyelmét (a horoszkópjáról bővebben a Bevezetőben olvashat).
Az Ikrek Jupiterrel rendelkezők rendszerint nem tartják kockázatosnak szellemi törekvéseiket, de bizonyára sokuk vállal szívesen kockázatot nyílt kommunikációjuk és olyan eszmék tanulmányozása révén, amelyeket általában nem tekintenek hagyományosnak. Születésüktől fogva nyitottak az újdonságokra és végtelenül kíváncsiak. Legrosszabb esetben fókuszálatlanok, és nem képesek disztingválni az eszméket vagy az emberek között. Mégis folyamatosan elfoglaltak maradnak. Általában fejlett, ösztönös kommunikációs képességük ( és nyelvérzékük van), megtalálják a hangot a legkülönbözőbb emberekkel. Hajlamosak a felszínességre és könnyen a szószátyárkodás megtestesítőivé válhatnak, de emellett – számos olyan emberrel ellentétben, akiknek Napjuk vagy Marsuk áll az Ikrekben (agresszívabb Ikrek kifejezésmód) – nem csupán érdekesnek találják mások ötleteit, hanem meghallgatásra érdemesnek is! Az Ikrek Jupiterrel rendelkezők gyakran jó hallgatók, és gyorsan felfogják, mire gondol valójában a másik, még akkor is, ha lerí róluk, hogy erőfeszítésükbe kerül közbeszólás nélkül kivárniuk, hogy a másik fél mondanivalója végére érjen!
A szabadszájúság nem ismeretlen fogalom számukra, de legkedvezőbb esetben a könnyedség, amellyel képesek megosztani gondolataikat és eszmecserét folytatni a legkülönfélébb emberekkel, rendkívül alkalmassá teszi őket olyan szakmai tevékenységekre, amelyekben az információcsere, az értékesítés, a kommunikációs eszközök tervezése, a reklám stb. központi szerepet játszik. Hiszen éppenséggel a pozitív (Jupiter) gondolkodást (Ikrek) tekintik a legtöbben a sikeres értékesítési és promóciós erőfeszítések kulcsának! A másik Merkúr-jegyben, a Szűzben álló Jupiterhez hasonlóan ezek az emberek mindig találnak okot arra, hogy ne higgyenek valamiben, de a legjobb esetben tömören és energikusan képesek elvont eszméket és ideálokat kifejezni.

  • Mayo: Magas intelligencia, sokoldalú tehetség, széles látókörű; vagy ravasz, szétszórt és szerteágazó érdeklődésű, indiszkrét.
  • Ebertin: Sokoldalú alkalmazkodóképesség, társas kapcsolatok kialakítására való hajlam… a változás szeretete, sok kapcsolatra való törekvés. Gondtalan életszemlélet, felszínesség.
  • Hickey: Utazási kedv. Jól boldogul utazással kapcsolatos szakmában vagy bármely, értékesítéssel, eszmék közvetítésével vagy tanítással kapcsolatos munkakörben.

Hiba lenne elhallgatni az Ikrek Jupiter számos szinten megnyilvánuló okosságának és találékonyságának szerepét. Az olyan jelentős feltalálóknak, mint Thomas Edison és Alexander Graham Bell, itt állt a Jupiterük. Természetesen, mivel a Jupiter és az Ikrek egyaránt kapcsolatban áll a tanítással és az oktatással, nem meglepő, hogy a Montessori-nevelési módszer kidolgozójának, Maria Montessorinak a 11-es házas Ikrek Jupitere volt. Ezenkívül oppozíciót képezett az ötös házas Nyilas Szaturnusszal; ami számomra a jövőorientált (Jupiter a 11. házban) oktatási innováció (Szaturnusz a Nyilasban a kreatív 5. házban) frappáns szimbólumának tűnik.
További különösen érdekes példák az Ikrek Jupiterre Jacqueline Kennedy Onassis és ifjabb Arthur Schlesinger. „Jackie” , akinek nyilvánvalóan mindene megvolt, amire valaha is szüksége lehetett, úgy döntött, hogy a személyes fejlődés és gyarapodás saját útját járja, és szerkesztőként vállal munkát egy nagy New York-i kiadóvállalatnál. A „jólét és fejlődés” nyilvánvalóan mást jelentett számára, mint pusztán anyagi jólétet.

Ifjabb Arthur Schlesingernek 10-es házas Ikrek Jupitere volt, és írásainak köszönhetően történészként már viszonylag fiatalon hírnevet szerzett. Két Pulitzer-díjat is kapott, és leginkább azáltal vált ismertté, hogy egy Ikrek Nap jegyű elnök, John F. Kennedy tanácsadója és beszédírója volt. Vajon kiderül-e valaha is, kinek a szavai tették híressé JFK beszédeit? (Schlesinger horoszkópjáról bővebben a 10. fejezetben olvashat.)

Számos írónak volt Ikrek Jupitere, és mivel az Ikrek szeret egyszerre két dolgot csinálni, sokan közülük más karriert is befutottak: Theodore Roosevelt, Dane Rudhyar, Anne Morrow Lindbergh, és – egy olyan író, akinek figyelemreméltóan nagy számú állampolgárra volt morális hatása az amerikai történelem egyik döntő időszakában – Harriet Beecher Stowe, a Tamás bátya kunyhója szerzője. A szellemi vizsgálódás és fejlődés gyakorlatilag minden Ikrek Jupiterrel rendelkező személy önfejlesztő programjában kulcsszerepet játszik.
További, Ikrek Jupiterrel rendelkező szülöttek:

Mohammed Ali , Adolf Eichmann  , Indira Gandhi  , Greta Garbo , Kahlil Gibran , Grace Kelly , Graham Nash , Gamal Nasser , Clifford Odets , Giacomo Puccini, Barbra Streisand , A windsori herceg (VIII Eduárd brit király )

Kapcsolódó

Az Ikrek (Liz Greene)

A Jupiter általános jelentéstartalma
A Jupiter és Mr Hyde (Dawn Bodrogi)

A könyv további, blogomon elérhető részletei

Kos Jupiter a horoszkópban

Bika Jupiter a horoszkópban
Vízöntő Jupiter a horoszkópban
A Jupiter és a Neptun
A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása
Jupiter és Merkúr

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!