Szaturnusz a Vízöntőben | Jessica Davidson

Társadalmi reform és identitáspolitika

A Szaturnusz 2020-tól 2023-ig halad a Vízöntőben, és az emberek máris megőrülnek az izgalomtól. Vérmes reményeket táplálnak, megosztják látomásaikat és azon lelkendeznek, hogy egy mini-Vízöntő kor köszöntött rájuk. Sajnálatos módon ennek nagy része hőzöngés és fantáziálás: a valóság merőben különbözhet. Bármi történjék is, munkát és erőfeszítéseket igényel – elvégre mégiscsak a Szaturnuszról van szó! ( A szerző 2020 márciusában, a Szaturnusz első Vízöntőbe lépésekor írta a cikket. Aktualitásából mit sem veszített. Eredeti elérhetősége:  Saturn in Aquarius : Social Reform and Identity Politics )

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
Motto:   “Vannak emberek, akik sosem alkottak semmit, de örömüket lelik abban, hogy tönkretegyék azokat, akik valamit létrehoztak.” Karikó Katalin

mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerinti) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂

A Szaturnusz 2020-tól 2023-ig halad a Vízöntőben, és az emberek máris megőrülnek az izgalomtól. Vérmes reményeket táplálnak, megosztják látomásaikat és azon lelkendeznek, hogy egy mini-Vízöntő kor köszöntött rájuk. Sajnálatos módon ennek nagy része hőzöngés és fantáziálás: a valóság merőben különbözhet. Bármi történjék is, munkát és erőfeszítéseket igényel – elvégre mégiscsak a Szaturnuszról van szó! ( A szerző 2020 márciusában, a Szaturnusz első Vízöntőbe lépésekor írta a cikket. Aktualitásából mit sem veszített. )
A Szaturnusz csak rövid látogatást tesz idén a Vízöntőbe, hogy bepillantást nyerhessünk, mi következik később. Március 22-én lépett be a Vízöntőbe, aztán július 2-án visszatér a Bakba, majd december 17-én, nem sokkal a téli napforduló előtt újra visszatér és 2023 március 7-ig marad.

Amint a Szaturnusz a Vízöntőbe lép, kvadrátot kezd képezni a Bika Uránusszal. Ez csak 2021 februárjában pontosul be, de idén áprilistól júniusig már elég szoros lesz. E fényszög hatása 2023 elejéig érvényesül és előkészíti a talajt a Plútónak, amely nem sokkal a Szaturnusz távozását követően lép a Vízöntőbe.

A Szaturnusz a Vízöntő ura, így jól működik ebben a fix levegős jegyben. Mint a Baknál láthattuk, azokat a struktúrákat és határokat és törvényeket jelképezi, amelyek lehetővé teszik a civilizációt. E struktúrák azonban túlságosan korlátozóvá válhatnak, így szükség lesz a független Vízöntőre, aki megkérdőjelezi a régi normákat és oly módon reformálja meg a társadalmat, hogy mindenki javára váljon. A Vízöntő a kívülálló, aki azért képes meglátni, min kellene változtatni, mert független a társadalomtól – vagy éppenséggel száműzték belőle.

A Szaturnusz oly módon fog új struktúrákat építeni, hogy összehozza az embereket, akik hálózatot alkotnak és megosztják egymással látomásos eszméiket a humanitárius értékeken alapuló jövőröl. Lehetnek tudományos és technológiai innovációk, és világviszonylatban radikális változások mehetnek végbe a politikai rendszerekben.
Íme néhány, a Szaturnusz előző, Vízöntő-beli tranzitja idején történt esemény:

A függetlenségi törekvések témája most is terítéken van. Az Egyesült Királyság a Brexittel van elfoglalva és elhagyja az előző tranzit idején megalakult Európai Uniót. Átmeneti időszakban vagyunk, amelynek 2020 decemberében, nem sokkal a Vízöntő Jupiter – Szaturnusz konjunkció létrejöttét követően kell lezárulnia, és 2021 januárjától új törvények lépnek életbe ( hacsak egy bizonyos vírus miatt nem lesznek késések)

Számos más függetlenségi mozgalom üti fel fejét világszerte, és ezek, a Brexithez hasonlóan inkább nacionalista – semmint „progresszív” jellegűek. Ez a jelenlegi Bak – időjárást is tükrözheti, egyszersmind azonban a globalizáció hatásaira adott reakciót, a decentralizáció folyamatát. Ez az év végi Jupiter – Szaturnusz együttállást követően gyorsul fel.

E reformok természete valami olyasmit tár fel, amiról az emberek gyakran megfeledkeznek: a progresszivizmust kontextusában kell értelmezni, és nem hoz mindig pozitív eredményeket – vagy legalábbis nem mindenkinek. A globalista gazdasági és politikai rendszerekhez társított progresszív eszmék látszólag összhangban vannak az egyenlőségre, demokráciára, szabadságra és emberi jogokra, valamint a tudomány és a technológia dominanciájára fókuszáló Vízöntő – alapelvekkel. De a látszat csalóka lehet.E neoliberális rendszerrel szemben egyre erősebb az ellenállás, totalizáló politikája ugyanis a valóságban sok minden, csak progresszív nem. Emberek, állatok és a természetes környezet szabadság és haladás köntösébe bújtatott elnyomásán alapszik. A neoliberális szabadság csak az emberek egyre zsugorodó csoportjára vonatkozik, így az egész struktúra kezd lelepleződni.

A Vízöntő Szaturnusz talán hoz némi valóságtesztet e rendszereknek és a valódi emberi értékekkel összhangban álló reformokat kényszeríthet ki. E folyamatot Uránusszal képezett kvadrátja is elősegítheti. De a technológia révén, miközben az algoritmusok és a robotok még többet vesznek el szabadságunkból, tanúi lehetnünk a kontroll megkétszereződésének is.

A Vízöntő annyira idealista, hogy az már bűn, és utópista testvériséget akar hozni a boldogságtól sugárzó embereknek. El kell engednünk azonban azt a gondolatot, hogy a történelem nem más, mint a dicsőséges jövő felé folytatott töretlen menetelés, ahol majd minden tökéletesebb lesz. Ez a Vízöntő álma – a valóság sokkal gubancosabb.

A Vízöntő Szaturnusz egy lehetőséget képvisel, hogy olyan, jobb rendszereket építsünk, amelyek az embereket szolgálják, és nem fordítva. Különös tekintettel arra, hogyan használjuk a technológiát és milyen hatása van a társadalom struktúrájára és egymással való kapcsolatainkra. A legjobb esetben új lehetőségeket találunk arra, hogy az egyenlőségre és a társadalmi igazságosságra fókuszálva éljünk és dolgozzunk együtt.

A Szaturnusz azonban a technológiai forradalom árnyoldalait is feltárhatja: például a magánszféra elvesztését, vagy a társadalom programozására és a viselkedés ellenőrzésére való felhasználását. Tanúi lehetünk annak, hogy nagyobb figyelmet fordítanak a magánszféra és az adatok használatának védelmére, de az internet fokozott szabályozása, a digitális valutával és a társadalmi kreditrendszerrel (ford megj : ld Kína példája : 24.hu , Hvg .hu ) cenzúrához és a szólásszabadság elnyomásához vezet.
A jelenlegi koronavírus- krízis ( a Szaturnusz- Plútó- Jupiter- Mars kombónak köszönhetően) pontosan megmutatta, milyen ingatag alapokon állnak társadalmi és gazdasági rendszereink, de azt is, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva. ( Ford megj: a szerző 2020 márciusában, a Bak Szaturnusz-Plútó-Jupiter Mars együttállás környékén írta a cikket, de megállapításai a második hullám idejére is érvényesek, amikor a Kos Mars kvadrátot képezett a Bak Szaturnusz, Plútó, Jupiter trióval) Drákói szigorúságú reformokat máris bevezettek, és számíthatunk arra, hogy a Szaturnusz – Uránusz kvadrát végére (ford megj: 2023 eleje kb) a világ nagyon másképp fog kinézni.

Mint az összes társadalmi reformnál, az eredmények kiszámíthatatlanok lehetnek, és a végeredmény általában pozitív és negatív következmények egyvelege. A technológiai forradalom éppen csak elkezdődött, így a következő három év alatt bevezetett reformok szolgáltatják majd az alapot mindahhoz, ami az előttünk álló évtizedben kibontakozik.

Keblünkre öleljük a technokráciát és és egy virtuális valósággal kibővített fantáziavilágba csavarodunk és gépekre meg a mesterséges intelligenciára ruházzuk rá az életünkért való felelősséget ?

Vagy felismerjük ennek az életmódnak a veszélyeit, azt, hogyan foszt meg egyre inkább emberségünkről, és felelősségteljesebb ( felnőttebb) módon kezdjük használni a technológiát?
Most pozitív reformokra is óriási lehetőségek adódnak, jóllehet talán meg kell harcolnunk értük. A megfelelő információk birtokában kell döntenünk és elgondolkodnunk róla, milyen jövőt és társadalmat akarunk létrehozni. Világszerte gyökeresen átalakíthatjuk például hogyan élünk együtt a közősségeinkben, oly módon tervezhetjük újra például városainkat és közlekedésünket, hogy megóvjuk a Földet és kezelni tudjuk az olyan klíma-katasztrófákat, mint az árvizek vagy a bozóttüzek.

William Kawakamba  inspiráló példája azt szemlélteti, milyen pozitív változásokat lehet eszközölni. 14 éves korában autodidakta módon megtanulta, hogyan kell szélmalmot építeni, amely elektromos áramot termel Malawiban levő otthona számára:

William története a Vízöntő Szaturnusz egy másik aspektusát illusztrálja: annak szükségességét, hogy felelősséget vállaljunk a társadalomhoz való viszonyulásunkért, és módot találjunk arra, hogy közösségünkben tegyünk valamit másokért. Az a terület, amelyet a Vízöntő képletedben elfoglal, utalhat rá, mi módon teheted ezt meg. A Szaturnusz bátorítást ad ama készségeid kifejlesztésére, amellyekkel ezt megvalósíthatod.

Egy közösségen belül minden egyén kapcsolatban van egymással és egymásra van utalva, és ez növelheti befogadó tudatosságunkat és a csoporttudatot. A csoporttudat azt jelenti, hogy akkor is tudatában maradsz egyéni mivoltodnak, ha együtt vagy a többiekkel. A befogadó tudatosság nem foszt meg identitásodtól, hanem kihangsúlyozza, a csoportot ugyanis valami olyasmi határozza meg, ami túlmutat az individuumon.

E tágabb valamivel való mély kapcsolat híján az egyének elszigeteltek és magányosak és nem tudják pontosan, mi módon is tartozik a társadalomhoz. Ez veszélyes állapot, ugyanis hajlamossá tesz rá, hogy elárasszon a tudattalan vagy a csoportidentitás. Ilyenkor elveszel a csoportban és elveszted individualitás- érzetedet.

Fontos megjegyezni, hogy az individualitás nem az egóból jön – ez a legkevésbé egyéni részed. A csoportidentitás az ego mellékhatása és félelem és bizonytalanság határozza meg. Amikor be vagy záródva az egoba, biztonságban akarod érezni, így magatartásodat a társadalmi normákhoz és szabályokhoz való alkalmazkodás határozza meg. Ahelyett hogy önmagad lennél, másokból meríted identitásodat.

Ez a konfliktus tükröződik a Vízöntőben és árnyéka gyakran fanatizmus, tribalizmus és nyájszellem formájában mutatkozik meg. Az utóbbi években robbanást tapasztalhattunk e téren, az identitáspolitikai körök száma pedig egyre csökken.

‘Progresszívnek” és „woke”-nak lenni inkább egotrip, semmint hiteles válasz a valós problémákra. A „woke”- mozgalom együttérzőnek és humánusnak vallja magát, de címkékre redukálja az embereket és megfosztja őket emberi mivoltuktól. A felháborodás eme légkörében, a nyelv kontrollálása révén – ami megakadályozza, hogy a saját fejeddel gondolkozz – a társadalmi igazságosság egymás ellen uszítja az embereket, és így a nyájszellem megtestesítőjévé válik.
(Ford megj: Sajnos  ezt a problémát kicsit egyoldalúan tálalja a szerző. A legteljesebb mértékben osztom a baloldallal kapcsolatos kritikáját,  a woke-ot meg a többi progresszív egotripet magam is tragikomikusnak találom. De konzervatív oldalnak is  megvannak a vadhajtásai, pl a populizmus és az altright . A QAnon agyrémein  sírva röhögök, de Kelet- Európában, ahol sokunknak még nagyon eleven emlék a délszláv háború, annyira mégsem vicces. És  az ott etnikai tisztogatásokat generáló hipertófiás csoportidentitás bizony- bizony  lehet Vízöntő elhajlás is.

A horrorisztikus balkáni vérfürdőhöz “kellett”  persze egy Vízöntő Szaturnusz- Skorpió Plútó kvadrát is anno, de, mint a későbbi Arab Tavasznál is láthattuk, ilyen helyzeteknél nem kizárólag  a Plútó a ludas,  “nélkülözhetetlen” az Uránusz/Vízöntő princípium bábáskodása is.  Ezt Liz Greene gyönyörűen kifejti, többek között  az Uránusz a horoszkópban és a The Dark of the Soul című munkáiban.  De a jelenségnek van evilágibb megközelítése is, ami sajnálatos módon  egy az egyben rezonál az “éntelenség – identitáspótlék túltolása” problémára, ami egy rosszul működő Vízöntő típusnál /ilyen jellegű közösségben is  megfigyelhető.

  “Az önmagával elégedetlen, kisebbrendűségi érzéstől szenvedő személy szívesen felcseréli saját identitását legfontosabb társadalmi csoportjának, a nemzetnek az identitásával. Tudat alatt rendszerint így gondolkozik: ‘Ha én, N. N. nem vagyok senki és semmi, akkor mint szerb/horvát/szlovén tiszteletreméltó vagyok; ha mint egyén kicsi vagyok és jelentéktelen, nagy és dicső nemzetem tagjaként magam is naggyá és hatalmassá válok’. -írja Žarko Trebješanin A nem mindennapi élet pszichopatológiája című könyvében. A szerb pszichológus megállapításai természetesen nem csak a volt Jugoszlávia lakóira igazak…)
A kihívás abban áll, hogy meg kell határoznod individualitásodat, egyszersmind azonban azt is be kell ismerned, hogy egymásra vagytok utalva a többiekkel. Ezt kizárólag oly módon teheted meg, hogy felülemelkedsz az egon és átadod magad az individuációs folyamatnak. E folyamat állomásait a Szaturnusz időzíti, így míg a Vízöntőben tartózkodik, talán annak feltárása lesz a feladatod, mi módon fejezed ki individualitásodat és milyen hatással van ez a többiekre.

Hű maradsz önmagadhoz vagy elvesztődsz a csoportban ? Azért próbálod magad elfogadtatni másokkal, hogy így kompenzáld azt, hogy nem tudod elfogadni magad ? Valós kapcsolatokon alapulnak-e barátságaid vagy felületes címkéken?

E tranzit folyamán rátalálhatsz törzsedre és a hozzád hasonló gondolkodású barátokra, de a Szaturnusz azt akarja, hogy mélyebbre menj. Meg kell találnod a módját, hogy oly módon kapcsolódj másokhoz, ami független az emberek közötti felszínes különbségektől. Amikor megérted, hogy a legmélyebb módon – a szívünkben – össze vagyunk kapcsolva, mindenkinek a barátja lehetsz, függetlenül attól, hogy azonos címkét viseltek-e, hiszen az a közös bennetek, hogy minketten emberek vagytok.

A Vízöntő Szaturnusz talán realisztikusabb hozzáállást hoz a társadalmi igazságosságért folytatott harcba, és ahelyett, hogy azon lovagolnánk, mi tesz bennünket különbözőkké, segít visszatérni a közös emberi értékekhez. Egy lehetőség annak felfedezésére, mit jelent embernek lenni és hogyan élhetünk anélkül e bolygón, hogy meggyilkolnánk egymást.

A buddhizmus úgy tartja, hogy valódi természeted lényegében jó, a kereszténység pedig isteninek tekinti – vagyis Isten hasonlatosságára teremtettnek. Ez rád is igaz, és mindenki másra is, beleértve azokat is, akikkel nem értesz egyet vagy akiket nem szeretsz.

A Vízöntő Szaturnusz tehát ébresztő, hogy emberi lényként kerülj összhangba valódi természeteddel. Ez azt jelenti, hogy az individuációra és valódi éned- lényegi isteni természeted felismerésére- törekszel.

Képzeljétek el, hogy ha mindannyian így tennénk – milyen hatása lenne a társadalomra ? Lehet , hogy most csak a Vízöntő Aszcendensem beszél (!), de valahol el kell kezdenünk….
Az eredeti cikk :  Saturn in Aquarius : Social Reform and Identity Politics

 

A szerzőről

Jessica Davidson az Egyesült Királyságban élő író, zenész, misztikus
Blogja: Jessica Davidson (Writer – Storyteller – Mystic)
Változatos témákban publikál: önismeret, közélet, kultúra, zen buddhizmus, asztrológia.
Látásmódjával sok szempontból egyetértek, de vannak kérdések, amelyeket teljesen másképp látunk. Lefordításra azokból a munkáiból válogattam, ahol nagyjából közös a hullámhossz. Angolul értők sok érdekes cikket találhatnak oldalán, amelyek kisebb -nagyobb szemléletbeli különbségek esetén is gondolkodóba ejtenek.

Kapcsolódó:

A Vízöntő (Liz Greene)
Szaturnusz a Vízöntőben (beharangozó)
Szaturnusz a Vízöntőben ( Fay’s Astrology)
Jupiter – Szaturnusz együttállás 2 – rész ( Jessica Davidson)
Jupiter – Szaturnusz együttállás 3 – rész ( Jessica Davidson)

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

Más oldalakról

Uranus in Taurus (Jessica Davidson, angolul)

Ayaan Hirshi : Sok a hasonlóság a „woke”mozgalom és a radikális iszlám között (Mandiner)

Ayaan Hirsi Ali: What Islamists and ‘Wokeists’ Have in Common. Wall Street Journal. 2020. szeptember 10

 Žarko Trebješanin A nem mindennapi élet pszichopatológiája    :  A szerb pszichológus freudi-materialista alapokon áll és sajnálatos módon egy kalap alá veszi az ezogagyit és a new age mozgalmakat az igényes, szellemi/önismereti utat képviselő asztrológiával és a hiteles, tradicionális alapokon álló szellemi ösvényekkel. Nem árnyalja továbbá az egészséges és patologikus nemzeti identitás, a jogos, tapasztalatokon alapuló félelem (pl a szélsőséges iszlámtól vagy éppen a fundamentalista kereszténységtől) és a puszta vallási/kulturális/ etnikai előítéletek  közötti nagyon lényeges különbségeket sem. Ettől függetlenül nagyon tanulságos írás, kár, hogy a teljes könyv csak szerbül érhető el.  Bármilyen nemű párhuzam a polgárháború  előtti/ abba éppen belesodródó volt Jugoszlávia és a mai magyar valóság között csupán a véletlen műve 🙂 . A könyv egyébként 1997-ben jelent meg….

A freudista-materialisztikus szemlélet hiányosságait ellensúlyozandó érdemes C.G. Jung : A változó civilizáció című esszékötetét is elolvasni. Jung az I és a II világháború pszichopatológiájáról,  a Hitler , Sztálin kaliberű diktátorok hatalomra jutását és a fasizmus/kommunizmus előretörését lehetővé tevő társadalmi környezetről, kollektív hangoltságról ad átfogó elemzéseket. A kor-és kórképek sajnálatos módon a mai társadalmakra is illenek, akár jobb-, akár baloldali, akár konzervatív, akár magukat haladónak, “progresszívnek” nevező politikai vonulatokról van szó. C.G. Jungnak egyébként Vízöntőben állt a Szaturnusza. A kötet A katasztrófa után című esszéjében igen plasztikusan szemlélteti, hogyan, miért fajulnak törvényszerűen disztópikus lidércnyomássá a szép új világokról szőtt víziók, mihelyt át akarják ültetni őket a gyakorlatba.
Könyvajánló 

C.G. Jung : A változó civilizáció, Scolar kiadó 2019

Liz Greene : Prométheusz és az égi tűz. Az Uránusz a horoszkópban (Bioenergetic kiadó

Liz Greene : The Dark of the Soul

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!