Vízöntő Jupiter a horoszkópban | Stephen Arroyo

“Mivel a Vízöntő társuralkodója a kockázatvállaló, lázadozó Uránusz, nem meglepő, hogy az ilyen Jupiter – pozícióval rendelkezők az élet számos területén könnyen vállalnak kockázatokat. A társadalmi, politikai, intellektuális és kreatív kockázatok valójában serkentően hatnak rájuk, sőt, egyenesen szükségesek is ahhoz, hogy úgy érezzék, élnek. Az emberi kapcsolatok területén, kapcsolataik formáját, struktúráját, meghatározását illetően szintén kísérletező kedvűek, de talán annak betudhatóan, hogy a Vízöntő társura a Szaturnusz, amint érzelmileg érintetté válnak ezekben a kapcsolatokban, már nagyon idegenkednek a kockázatoktól”. Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c könyvéből

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Értelmezési irányelvek a Vízöntő Jupiterhez

Humanitárius eszmék révén, szelleme fejlesztésével és merész kísérletezéssel igyekszik növekedni és javítani magán

Optimizmusát eltorozíthatja túlságosan kívülálló, személytelen hozzáállása, de általában nagyvonalú másokkal

Hite excentrikus, unortodox, individualista és eredeti

Hisz az emberiség és a tudás egyetemességében, és nagyfokú toleranciával viseltetik a szabad önkifejezés sokféle formája irántMivel a Vízöntő társuralkodója a kockázatvállaló, lázadozó Uránusz, nem meglepő, hogy az ilyen Jupiter – pozícióval rendelkezők az élet számos területén könnyen vállalnak kockázatokat. A társadalmi, politikai, intellektuális és kreatív kockázatok valójában serkentően hatnak rájuk, sőt, egyenesen szükségesek is ahhoz, hogy úgy érezzék, élnek. Az emberi kapcsolatok területén, kapcsolataik formáját, struktúráját, meghatározását illetően szintén kísérletező kedvűek, de talán annak betudhatóan, hogy a Vízöntő társura a Szaturnusz, amint érzelmileg érintetté válnak ezekben a kapcsolatokban, már nagyon idegenkednek a kockázatoktól.

Szabadok és könnyedek, nonkonvencionálisak és toleránsak lehetnek mindaddig, amíg nem kell érzelmekkel foglalkozniuk vagy kifejezniük őket. A Vízöntő Jupiterrel rendelkezőknek gyakran alig van fogalmuk a gyakorlati élet és az emberi érzelmek bizonyos aspektusairól, ami érthető, ugyanis arra törekszenek, hogy felülemelkedjenek az érzelmeken, és a nem – kötődésben keresik a boldogságot. Könnyedén helyezik bizalmukat nagy eszmékbe és tervekbe, de, hacsak nem állnak bolygóik vizes jegyekben, nem igazodnak el az emberi kapcsolatok finomabb árnyalatainak tartományaiban. Ebben persze nincs semmi meglepő, hiszen a Vízöntő levegős jegy, nem pedig vizes. Méghozzá egy különösen zárkózott levegős jegy, távolságtartóbb és hidegebb az Ikreknél vagy a Mérlegnél.

Ezek az emberek gyakran meglehetősen szélsőséges eszméket és hiedelmeket vallanak, időnként pedig egymásnak meglehetősen ellentmondó koncepciók között ingadoznak.Nagyon független alkatok, önfejűségük pedig sokszor odáig fajul, hogy pusztán az ellentmondás kedvéért képviselnek ellentétes álláspontot. Mint Walt Whitman  , akinek szintén Vízöntőben állt a Jupitere, oly találóan megfogalmazta:

„Ellentmondok magamnak ?
Jól van hát, ellentmondok magamnak,
Én nagy vagyok, sokaságok vannak bennem”
( Walt Whitman: Ének magamról (részlet), fordította Gáspár Endre, in. Walt Whitman: Fűszálak, Új Magyar Könyvkiadó, Budapest, 1955, 81 )

Whitman jó példa a humanitárius impulzusokra és a társadalmi konvenciók látványos semmibevételére is, amely természetes az ilyen pozícióval rendelkezők számára. Nem csupán majdnem minden szempontból nonkonvencionális életmódot folytatott, hanem a polgárháború idején betegápolóként is szolgált. Élete számos területén lázadozott a nemi szerepek által szabott szűk korlátok ellen.

Robert Bly egy másik olyan, Vízöntő Jupiterrel rendelkező férfi, aki bár korábban jól ismert költő és fordító volt, valódi hirnevét a férfiasság különféle, nonkonvencionális koncepcióival kapcsolatos kutatásainak, és ezek népszerűsítésénekköszönheti. E pozíció humanitárius impulzusai jól megfigyelhetők Jerry Lewis képletében is, aki 1926 március 16-án született. Lewis, aki 1966 óta volt a Muscular Dystrophy Association ( ford megj: izomsorvadásosokat támogató egyesület) húzóembere majdnem egzakt Vízöntő Vénusz – Jupiter együttállással született. Ennél alkalmasabb szimbólum az emberiség iránti önzetlen szeretetre aligha képzelhető el. Halak Napja ráadásul majdnem egzakt együttállást képez az Uránusszal, ami újabb késztetést ad a szükséget szenvedők humanitárius szolgálatára.
A méltányosság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy egyes Vízöntő Jupiterrel rendelkező szülöttek valamiféle elefántcsonttorony – humanizmust képviselnek, amelyet időnként egy árnyalatnyi arrogancia is átszínez, és akár leereszkedően is viselkedhetnek a „kevésbé intelligens” emberekkel. Ilyesmit figyelhetett meg Jeff Mayo, ami az első bekezdésben olvaható megjegyzésekre sarkalhatta:

Mayo: Durván tapintatlan és intoleráns. [Legjobb esetben] pártatlan és széles látókörű
Carter : Igazságos, emberséges, gyakran tehetséges a tudományok területén.
Davidson: Humanitárius ügyek iránt, reformok iránti lelkesedés. Fokozza az eredetiséget … képzelőerőt, filozófiai érdeklődést.
Hickey: Jó tudóst jelez, aki érdeklődik a nagy projektek és a reformok iránt. Növeli a csoportos törekvések iránti érdeklődést; a szülött jól együt tud működni másokkal. Éles ítélőképesség és jó értelem. Eredetiséget ad és képességé teszi a szülöttet, hogy új eszméket ültessen el mások fejébe. Jó diplomaták, munkaügyi kapcsolatok szakértői, személyzeti vezetők- és szervezők.
Moore & Douglas: Találékony elméjű emberek, a filantróp természetű, átfogó programok népszerűsítése remekül illik hozzájuk….Gyakran vesz részt társadalmi, tudományos vagy karitatív vállalkozások finanszírozását szolgáló összegek kezelésében és elosztásában.
Ezek az emberek gyakran vonzódnak kormányzati tisztségekhez. Olyan alkatok, akiket Marcia Moore így jellemzett: „az ideális demokrata, akinek jó érzéke van embercsoportok kezeléséhez”. Ez tökéletesen leírja azt a szerepet, amelyet (a Vízöntő Jupiterrel rendelkező) Dwight Eisenhower játszott a II. világháborúban, ugyanis ő számos nép és hatalmi centrum összehangolásán dolgozott. Charles de Gaulle  szintén a demokrácia bajnoka volt. Nem volt hajlandó behódolni a nácik követeléseinek és Angliában aktív szerepet vállalt a francia hadsereg újraszervezésében, hogy végül végrehajtsák a partraszállást  . De Gaulle, akinek Marsa is, Jupitere is a Vízöntőben állt, bizonyos mértékben annak az okoskodó arroganciának a megtestesítője volt, amely időnként megfigyelhető e pozíciónál, egyszersmind azonban a Vízöntő Jupiter legtipikusabb tulajdonságai – a jövő vízióján alapuló – bátorság és kockázatvállalási hajlam is jellemezték.
Valójában e Jupiter – pozícióval rendelkezők mindegyike a jövőre fókuszál. Bőségtudatuk és önbizalmuk nem az anyagiasságban gyökeredzik, hanem egyéni látomásaik erején alapszik. Moore és Douglas szavaival: „ kiszélesedett látókörük a látomás új mintázatait hozza létre.”

Mi sem példázza ezt jobban, mint az alábbi, kiemelkedő tudományos eredményeket és /vagy alkotói sikereket elért személyek:

  • a tudományban: Marie Curie, Tycho Brahe és Albert Einstein
  • művészetekben: Gustave Courbet, Edouard Manet, Michelangelo és Erik Satie, a zeneszerző
  • a mindkét területet ötvöző Lewis Caroll, aki híres matematikus volt, de az Alice Csodaországban és más, barvúros képzelőerőről tanúskodó írások szerzője is.

Más, Vízöntő Jupiterrel rendelkező személyek

Helena Blavatsky, Hedy Lamarr, Jerry Brown kormányzó, Grant Lewi, Tom Dooley, Herman Melville, Isadora Duncan, Thomas Merton, II Erzsébet királynő, Marilyn Monroe, Alec Guinness, Vaslav Nijinski, Immanuel Kant, Ed Sullivan

 

Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential, 1996 , 132 – 134 old

Vízöntő – Jupiterük van az alábbi időszakokban születetteknek :

1926 január 26 -1927 január 18
1937 december 20 – 1938 május 14; 1938 július 30 – 1938 december 29
1949 április 19 – 1949 június 27; 1949 december 1 – 1950 április 15; 1950 szeptember 15 – 1950 december 1
1961 március 16 – 1961 augusztus 12; 1961 november 4 – 1962 március 25
1973 február 24 – 1974 március 8
1985 február 7 – 1986 február 20
1997 január 22 – 1998 február 4
2009 január 6 – 2010 január 17
2020 december 20 – 2021 május 13; 2021 július 29 – 2021 december 28

Kapcsolódó

A Vízöntő (Liz Greene)

Az Uránusz (Liz Greene)

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde (Dawn Bodrogi)

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!