Miért lett ilyen a világ? Az elmúlt tíz év történelemformáló tranzitjai

A 2009 őszén elkezdett sorozat azokat a bolygóhatásokat mutatja be, amelyek az elmúlt évek alatt gyökeresen megváltoztatták világunkat. A folyamat még mindig tart, így a tematikus oldal is rendszeresen frissül . Mint annyiszor, a cikkgyűjteményben bemutatott fényszögek befolyása együttesen értelmezendő. A látványos, gyakran sokkoló átalakulások ellenére a váltás fokozatosan zajlik, az egyes időszakokban más és más hatások hangsúlyosak.

Kommentelők, akiket nem szabad kibontakozni hagyni…
A mundánasztrológiai posztok rendszerint megosztó jellegű tartalmak, ezért már az elején szükségesnek látom tisztázni az alábbiakat. (Persze ez minden más bejegyzésre érvényes) :

A leírtak a saját véleményemet tükrözik, amit jogom van képviselni. Különösen egy, a tulajdonomat képező és általam finanszírozott oldalon. 

Természetesen neked is jogod van a saját véleményedet kifejteni. A saját térfeleden. Ahova én nem megyek észt osztani, még akkor sem, ha nagyon nem értek veled egyet. Ahogy az ablakod alá sem piszkítanék azért, mert épp ott jött rám a hasmenés. 🙂 Világkép-értelmezésbeli vitáknak egyébként alapból nem látom értelmét. Nem is szoktam ilyesmikbe belebonyolódni.

Az oldalamon felbukkanó tendenciákat azonban csírájában kezelem, mert seperc alatt hajlamosak kommentháborúkká eszkalálódni. Erre se nekem nincs szükségem, sem tényleges célközönségemnek, a normális olvasóknak.

Tehát : amint észreveszem, a hozzászóló jelentésével és letiltásával „jutalmazom” az efféle sziporkákat. Ha privát üzenetben/mailben, “olvasói észrevételnek” álcázott fontoskodás formájában  próbálsz felhomályosítani a dolgok (saját narratívád szerint) “valódi állásáról”, koncepciót diktálni (= pofátlanul betörsz az intimszférámba és f@sságokkal rabolod az értékes időmet),  erre való esélyeid meghatványozódnak…

Ugye már leesett, nemkívánatos kommentelő édesbogaram, aki fontoskodásodon kívül semmit nem teszel az oldalért, hogy  ezzel nem a Te szólásszabadságodat korlátozom. Ha nem tetszenek a kiposztolt tartalmak, tudok egy szuper megoldást: abbahagyod az oldalam követését 🙂
Ebben a válogatásban csak a lassú mozgású, „történelemcsináló” hatású bolygók és fényszögeik szerepelnek, hiszen ezek a hatások éveken át érvényesültek. Egy részüknek külön tematikus oldaluk van, melyeken több, témába vágó cikk is elérhető. Ahhoz azonban, hogy teljesebb képet alkossunk, természetesen a gyorsabban haladó planéták által jelzett, rövidebb ideig tartó hatásokat is figyelembe kell venni (pl. Mars jegyváltásai, retrográd mozgások, nap-és holdfogyatkozások, stb). Ez régebbi blogjaim (Astroconsult, Napiasztro, Asztropressz) aktuális bejegyzéseiben meg is történt. A tárhelyszolgáltatókkal kapcsolatos bonyodalmak miatt a két előbbi, ingyenes felületen működő blogról a 2018 nyarán áthelyeztem ezeket a régebbi, 2009 – 2013 közötti posztokat a  még mindig fejlesztés alatt álló Asztropressz -archívumba.  A bejegyzések hangvétele is változott: a Díványban megkövetelt, bulvárosabb stílust az együttműködés megszűnte után saját blogjaimon egy szakmaibb jellegű váltotta fel. ( A Díványban megjelent cikkek linkjei saját oldalaimon is elérhetők, blogjaimon szükség szerint kisebb -nagyobb változásokat eszközöltem rajtuk). 2013 óta rendszeresen fordítok más, Magyarországon kevéssé, de a nagyvilágban annál jobban ismert asztrológusok munkáiból is.

Az elmúlt évek év távlatából visszatekintve elmondható, hogy akár saját cikkeimről van szó, akár más asztrológusok munkáiból fordítottam, az előrejelzések pontosan írták le az éppen zajló vagy várható folyamatokat. (Pl. milyen hatása lesz az adott fényszögnek a gazdaságra, társadalomra, kollektív pszichére, milyen feladatok elé állít, stb). A konkrét események előrejelzése azonban nem mindig, vagy bizonyos időeltolódással következett be, esetleg máshova került a hangsúly. [Ez a natális asztrológiában is gyakran megtörténik, a jelenséggel részletesen többek között C.O Carter: Az asztrológia hét nagy problémája (részlet itt), Liz Greene The Horoscope in Manifestation  (részlet itt) című könyvei foglalkoznak].  Míg a folyamatok bemutatása pontos, ezek értékelését az asztrológusok – beleértve jómagamat is – személyiségalkata, világnézete, más területeken való tájékozottsága is befolyásolta. Az is többször megtörtént, hogy látva az előrejelzett folyamatok konkrét megnyilvánulásait szűkebb és tágabb környezetünkben, róluk alkotott véleményünk is átalakult. Ez a fajta értékelés még mindig zajlik. Jó okom van feltételezni, hogy nem csak az én esetemben…

Naaagy kérés kleptomániás félig- sem- barátaimhoz 😈 Sajnálatos módon az oldalamon levő másolásvédő dacára is még mindig nagyon sokan „inspirálódnak” ( = gátlástalanul lopják a tartalmakat) innen. Igen, ezt a tevékenységet akkor is LOPÁSNAK nevezik, ha már nem tudják olyan könnyen szó szerint lemásolni, “csak” összefoglalózzák, esetleg más igényes blogokról, YouTube-csatornákról összemazsolázott tartalmakkal kombinálva) . Amennyiben Te magad is azon „kollégák” cseppet sem tisztelt csoportjába tartozol, aki tárgyi tudása mélyítése helyett kizárólag oldala marketingezésével, és azon platformok tallózásával foglalkozik, ahol igényes tudásanyagokból lopkodhat ( többek között pl  az én oldalamat is e céllal követed, ahogy teszitek sajnos elég sokan), kérlek, a változatosság kedvéért most tegyél kivételt. Nagyon sok munkám van  az ilyen típusú összefoglalókban, akárcsak az oldalamon elérhető fordításokban, meg a többi posztban is. Ezért, ha merítesz  belőlük, kérlek jelöld meg a forrást ÉS csatold a cikkemre mutató linket !!! Ez az egyik olyan fontos gesztus, amely megkülönböztet a  tartalomtolvajoktól. Nagyon jó lenne, ha ez szokásoddá válna, és nem csak az én írásaimat illetően, hanem akkor is, amikor a többi hiteles tudással rendelkező, posztjaikba, videóikba komoly munkát fektető asztrológus- társam oldalain „tallózgatsz” ( = nézel lenyúlnivaló tartalom után).

***

Külső bolygók történelemformáló ciklusai

Mint annyi minden a világon, az asztrológia is különféle ciklusok ismétlődéséből áll; az előrejelzéseket ezek természetének és ritmusának ismerete teszi lehetővé egyéni és kollektív szinten is. Az alábbi két részes bejegyzés Charles Harvey, Michael Baigent és Nicholas Campion világhírű, Mundane Astrology című könyve alapján készült, és a mundán asztrológiában fontos szerepet játszó nagyobb bolygóciklusokról szól. Az első rész a bolygócikludsokkal kapcsolatos általános tudnivalókat tartalmazza, a második rész a tíz történelemformáló bolygóciklus jellegét mutatja be, illetve felsorol néhány hozzájuk tartozó eseményt is, a teljesség igénye nélkül. Értelemszerű, hogy egyetlen bolygóciklus sem érvényesül tisztán, hanem – mint a bemutatott példákból is látható, másokkal kombinálódik és határozza meg a korszellemet; az időszakot formáló gazdasági, politikai, kulturális áramlatokat.

A Plútó a Bakba lép (2008 január 26 – 2024 ) Egyelőre nincs róla saját, külön cikk, de a blog számos bejegyzése foglalkozik ezzel az átalakító erejű jegyváltással.

Szaturnusz – Uránusz szembenállás( 2008.november 4 – 2010 július 26 ) A Szaturnusz–Uránusz szembenállások 45,4 évente követik egymást, kötélhúzásukat elgondolkodtató társadalmi változások kísérik. A Szaturnusz a mundán (azaz az országok, városok, intézmények, társadalmak, szervezetek sorsával foglalkozó) asztrológiában többek között a korlátozó, konzervatív erőket, hagyományőrzést jelképezi. Az Uránusz pedig a lázadó, újító mozgalmakat, forradalmi változást, tudományos-technikai fejlődést. Egyik princípium sem jobb vagy rosszabb a másiknál, a kulcsszót ebben az esetben is a megfelelő arányok jelentik. A „haladó” Uránusz is lehet cinikus és destruktív, a „megcsontosodott” Szaturnusz pedig megbízható hátteret teremthet ahhoz, hogy valós értékeket hozhassunk létre. (További cikkek a Szaturnusz – Uránusz dinamikákról a Szaturn usz – Uránusz ciklusok tematikus oldalán)

Az első Uránusz – Szaturnusz oppozíció 2008 november 4-én, az amerikai elnökválasztások napján pontosult be. Második pontos szembenállásukra 2009 szeptember 15-én került sor, konfliktusuk pedig 2010. július 26-án csúcsosodott ki. Ez a formáció – az akkor a Szűzben álló Uránusszal és Halak Szaturnusszal – már a 60-as években is megingatta a társadalmi struktúrákat – gondoljunk csak a diáklázadásokra –, és robbanásszerű fejlődést eredményezett bizonyos tudományágakban, mint például a számítástechnikában.

Szaturnusz a Mérlegben.  2009 október 29-én a Mérlegbe lépett a Szaturnusz. 2010. április 8-án rövid időre visszatért a Szűzbe, de 2010. július 22-én már újra a Mérlegben találjuk, ahonnan 2012. október 5-én távozott. (Díványban: A kozmikus tanítómester leckéi, Hova billen a mérleg ? )

Szaturnusz – Plútó kvadrát.  A Plútó és a Szaturnusz konfliktusai az egész társadalom életére kihatnak, a régi struktúrák felbomlanak. Szembenállásuk idején bukott el Róma 411-ben, egy későbbi pengeváltásukkor volt a mórok spanyolországi hadjárata, 1914-es találkozójukkor pedig kitört az első világháború. Az erőpróbáló fényszög súlyos gazdasági válságokkal, természeti katasztrófákkal is összefüggésbe hozható.

A legutóbbi Plútó – Szaturnusz kvadrát 2009. november 15-én pontosult be először, másodszor 2010 január 31-én, harmadszor 2010 augusztus 21-én, de egész 2011 folyamán, különösen nyáron – is intenzíven hatott. A  konfliktus kerülő és a problémamentesség látszatát fenntartani igyekvő Mérleg  jegyében pl. a Szaturnusz  halálosan kemény támadásokra számíthat a Bak Plútó részéről. Hiszen itt a jegy problémás területei: pl. szegénység, haldoklók, öregek, hajléktalanok, munkanélküliek, stb., a rossz szociális környezet és az ebből fakadó beilleszkedési gondok, gazdasági problémák, a különböző társadalmi struktúrák működésképtelen volta, az eddiginél is sürgősebb, gyakorlati (Bak) megoldást követelnek, még  tömegesebb (Plútó) méreteket öltenek. A teoretizálás, esztétizálás (Mérleg) nem csupán nem elégíti ki, de elemi erővel tomboló elégedetlenséget szül, akárcsak a teátrális, de valójában semmire nem jó gesztusok.

2010.  A sokkoló fordulatokat tartogató 2010 -es évről készült előrejelzés a Díványban jelent meg 2010 január- februárjában. Akkoriban sok szemrehányás ért a komor jóslatok miatt, az azóta eltelt évek távlatából azonban kiderült, hogy a valóság messzemenően felülmúlta ezeket. Az akkor elindult folyamatok alapjaiban rengették meg világunkat.

Uránusz  a  Kosban (először 2010 május 27-től 2010 augusztus 13-ig, majd huzamosabb időn keresztül 2011 március 11 -től 2018 május 15 -ig. 2018 november 7 – 2019 március 6 között visszatér. Uránusz  tranzitja a különböző jegyekben ld. link. )  Egyelőre nincs róla saját, külön cikk, de a blog számos bejegyzése foglalkozik ezzel az átalakító erejű jegyváltással.

Jupiter – Szaturnusz szembenállás, Jupiter – Uránusz együttállás (2010 tavasz/koranyár, majd 2011 tavasz). A sorozatot 2010 májusában kezdtem el a Díványban és az azóta indított blogjaimon fejeztem be. Érdekes visszaolvasni, hiszen akkor sem nekem sem azoknak a külföldi asztrológusoknak, akiknek a munkáiból tájékozódtam még fogalmunk sem volt az Arab Tavaszról és az azt követő változásokról. sem  A Jupiter és a Szaturnusz szembenállása önmagában is jelentős, 20 évenként megismétlődő generációs fényszög -ld. Külső bolygók történelemformáló ciklusai I.rész, II rész,  Jupiter – Szaturnusz ciklusai. A formáció világviszonylatban hatalmas társadalmi és gazdasági konfliktusokat hordoz a régi és az új, a tradicionális és a gyökeres változásokat követelő erők között. Vele párhuzamosan azonban, 2010, majd 2011 tavaszán egy Jupiter–Uránusz együttállás is hatott. E bolygókapcsolat részben azt jelzi, hogy a köz javát szolgáló eszmék, újítások egy része valóban csodálatos áttörést hoz, másik hányaduk viszont alaposan elrugaszkodik a valóságtól. A túláradó eufória, megújulási vágy a szükségszerű korlátokat is lerombolhatja, jóvátehetetlen pusztítást idézve elő értékeink között. ( Ez meg is történt, ld. az időszak egyik legjellemzőbb hozadékát, az Arab Tavaszt). Az önmagában sem problémamentes fényszögek hatása együttesen értelmezendő az Uránusz – Plútó kvadrátéval. A 2010-es és 2011-es eklipszek (nap -és holdfogyatkozások) tovább árnyalták a képet.Uránusz – Plútó kvadrát  (2010/2011 – 2016/2017). Az Uránusz – Plútó kvadrát évei alatt világméretű felfordulás tanúi lehettünk. Az ISIS létrejötte, az egyre gyakoribbá váló terrortámadások, az Oroszországgal és Kínával kapcsolatos fejlemények, a tömegszerencsétlenségek, a politikai erőviszonyok átrendeződése, az Arab Tavasz, a propaganda, a lövöldöző ámokfutók, diktátorok felemelkedése és bukása, a világszerte érzékelhető forrongás – hogy csak néhányat említsünk a 2010 óta zajló drámai változások közül. A sokak által rettegett, 2012 -re jósolt világvége ugyan ezúttal is elmaradt, de a 2010 előtti világ szinte a felismerhetetlenségig átalakult.

Szaturnusz a Skorpióban.  (2012 október 5 – 2014 december 23, majd 2015 június 15 – 2015. szeptember 18 ) A Szaturnusz hüvelykjének prése alatt a 2012 – 2015 közötti évek alatt górcső alá kerülnek a hatalmi túlkapások és visszaélések. Most kezdenek megmutatkozni azoknak a felszín alatti folyamoknak az eredményei, melyeket akár úgy is elősegíthettünk, hogy nem is voltunk tudatában. A tévesen régóta letudottnak vélt ügyek újra előkerülhetnek, ugyanúgy, ahogy a hamu alatt még parázsló bozóttűz is újra fellobbanhat. A cikk részletesen tárgyalja a sokféle szintű átstruktúrálódást jelző Szaturnusz – Plútó recepciós helyzetet is. Szaturnusz visszatérése a Skorpióba : a Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban

2012 : a világvége elmaradt A világvégét már többször is megjövendölték a történelem folyamán. A 2012-es Armageddonról nagy sikerű katasztrófafilm is készült. A valóságban is lezárult egy korszak – de ez a folyamat már évekkel előbb elkezdődött. Apokaliptikus forgatókönyvekben sem szenvedtünk hiányt – az Arab Tavasz és következményei pl határozottan ilyennek nevezhetők – de az igazán jelentős átalakulások hollywoodi díszletek nélkül mentek végbe. És nem is 2012 volt ezek legfontosabb éve, bár kétségtelenül jelentős szerepet töltött be.  A cikket 2009 decembere – 2010 januárja között, több részben közöltem a Díványban.

2012 téli napforduló : A 2009 végén írt 2012 és a világvége összefüggéseit taglaló cikksorozatban jól sejtettem: a világvége elmaradt 🙂  Az előző években elkezdődött intenzív változások azonban folytatódtak. Emblematikus formációk: Szaturnusz – Plútó szextil és recepciós helyzet, két Yod: Bak Plútó-Skorpió Szaturnusz – Ikrek Jupiter (az 1. Yod fókuszbolygója); Ikrek Jupiter, Kos Uránusz, Skorpió Szaturnusz ( a 2. Yod fókuszbolygója), Uránusz – Plútó kvadrát

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Kardinális T-kvadrátok és nagy keresztek (2010, 2011, 2013, 2014)

Első kardinális T-kvadrát és kardinális nagy kereszt: 2011 nyár (Uránusz, Szaturnusz, Plútó)

Plútó, Szaturnusz és Uránusz T- kvadrátja olyan esemény, amely már évekkel a formáció létrejötte előtt is izgalomba hozta az asztrológusokat. Az egyébként sem könnyen kezelhető külső bolygók között már az elmúlt években is jöttek létre feszült kapcsolódások (történelmi példákat ld. a Szaturnusz – Plútó kvadráttal és a Szaturnusz – Uránusz szembenállást tárgyaló cikkek), de ilyen robbanásveszélyes kombinációt még soha nem alkottak egymással.

Vérmérsékletüktől, beállítottságuktól és tudásszintjüktől függően a világ asztrológusai világvégét, környezeti katasztrófákat, háborúkat, illetve ígéretes új kezdeteket, érdekes, kreatív áttöréseket, isteni ihletettséget emlegetnek. De akármelyik táborhoz tartozzanak is, abban egyetértenek: a dolgok nem maradnak változatlanul. A hatalmas energiák egyszer és mindenkorra megváltoztathatják környezetünket, gazdaságunkat, társadalmunkat és a személyiségen belül is beláthatatlan átalakulási folyamatokat indíthatnak el.

Ha nem is értünk egyet maradéktalanul az asztrológia szempontjaival, mindenképpen el kell fogadnunk, hogy első találkozójuk, 2010 nyarán, sok mindent megváltoztatott szűkebb és tágabb környezetünkben. 2011 nyarát ugyanazok asztrológiai tényezők formálják, mint az előző évét, de most még intenzívebb, töményebb változásokban lehet részünk- hiszen a 2010-ben még Szűzben hátráló Szaturnusz 2011 nyárra már a Mérlegben tartózkodott.

Második kardinális T-kvadrát és nagy kereszt (2013 nyár vége – 2014 tavasz). A kardinális T-kvadrát a Bak Plútó, Kos Uránusz, Rák Jupiter között jött létre. 2013 koraőszétől a Mérlegben haladó bolygók (Vénusz, Merkúr, Nap hatásaival egészült ki, kardinális nagy keresztté alakulva ). Akkoriban azonban a Skorpió Szaturnusz, Halak Neptun -Rák Jupiter közötti nagy víztrigon jelenléte még oldotta a feszültséget. Bővebben: Esélyek és veszélyek nyara – 2013. Igazán robbanékonnyá 2014 tavaszán vált (Tavaszi tűzvihar -március 20 napéjegyenlőség), amikor a Mérlegben tolató Mars révén a egy hónapokon át ható nagy keresztté alakult, elemi erejű rombolást okozva személyes és kollektív szinteken. A társadalomra, gazdaságra gyakorolt hatásaival ld. Ami jön fogadjátok, ami megy engedjétek c. , 2014 áprilisi cikksorozatot, a más felületeimen is elérhető, ami megrengetheti a világot, Apokalipszis -most ? című bejegyzéseket ill,. az Uránusz – Plútó kvadrát tematikus oldalát.

Vérholdak tetrádja 2014 április 15 – 2015. szeptember 28 között egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, az ún. “vérholdak” tetrádjára kerül sor. (A nap-és holdfogyatkozásoknak külön tematikus oldaluk van) Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget. Sokan úgy vélik, hogy az asztrológiai szempontból is fontos események az Apokalipszis kezdetét jelzik.„A Nap elsötétül és a Hold vérbe borul, mielőtt az Úr hatalmas és borzalmas napja eljő” (Jakab Király bibliája). A hátborzongató “vérhold” elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozás alkalmából a Holdkorong vörös fényben világít, A Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések.

A „véres tetrád”: 2014. április 15, telihold és holdfogyatkozás a Mérleg 25 fokán, 2014 október 8, telihold-és teljes holdfogyatkozás a Kos 11 fokon, 2015. április 4, teljes holdfogyatkozás a Mérleg 14 fokon, 2015.szeptember 27, teljes holdfogyatkozás a Kos 4 fokon. Kardinális eklipszek lévén, ha a világvége nem is jött el, a jelzett időintervallumban személyes és társadalmi szinteken is sokféle irányváltás, a prioritások, hatalmi viszonyok átrendeződése zajlott, esetenként apokaliptikus jellegűek is. (Természetesen itt más hatások is közrejátszottak: a szűkebb – tágabb környezetünket felforgató Uránusz – Plútó kvadrát, amely 2010 – 2014 között többször is kardinális nagy keresztté alakult, a határokat, régi struktúrákat feloldó Szaturnusz – Neptun kvadrát, stb.) A Nap-és Holdfogyatkozások gyakran háborúk jelölői is – és valóban, idézzük fel mi minden történt abban az időszakban és a vérholdakat követően. A teljesség igénye nélkül íme néhány példa: 2014:  Ukrajna, az Iszlám Állam Kalifátusának kikiáltása és az ezt követő borzalmas mészárlás, 2015: az Iráni Egyezmény aláírása, az Európa nagy részét egyetlen hatalmas no-go zónává tevő migránsáradat elszabadulása, Izraelben a késelős intifáda elszabadulása, stb.

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai: a Jupiter – Szaturnusz kvadrát.  A 2015 – 2016 között ható Jupiter – Szaturnusz kvadrát a két kronokrátor ciklusának újabb állomását jelezte. 2015 nyarán, amikor először bepontosult, a Jupiter az Oroszlánban, a Szaturnusz a Skorpióban volt, 2016-ban pedig a Nyilas Szaturnusz és a Szűz Jupiter között jött létre. Bővebben:

 

Szaturnusz a Nyilasban (2014.december 23 – 2015 június 15, majd 2015. szeptember 18 -tól 2017. december 20-ig. Kollektív szinten számos eszme feloldódását és formaváltását tapasztalhatjuk meg. Mindezek a hatások a politikai életet, a kormányokat, a törvényeket, egyházakat, oktatást is érintik: sok változásnak leszünk tanú. A cikksorozat mundán-asztrológiával foglalkozó részei: Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz, Vasfüggönytől vasfüggönyig ?

A Nyilas Szaturnusz, Halak Neptun és a Szűz Jupiter közötti erőpróbáló fényszögek (2015 november – 2016 október vége). E bolygókapcsolatok fényszög leglátványosabb hozadéka a migránsválság és a terrorizmus által teremtett káosz, bizonytalanság, az EU stabilitásának megingása, az unión belüli határellenőrzés visszaállítása, határzárak és a határokat ért támadások, vallási és politikai szélsőségek, zavarosban halászó politikusok, gazdasági problémák, kaotikus állapotok a felsőoktatásban. Az egykor nemes liberális eszmék eltorzulnak : a mélységesen intoleráns toleránsnak álcázza magát, illetve az abnormálissal, a betegessel, a veszélyessel szemben nagyfokú tolerancia tapasztalható, miközben minden eszközzel igyekeznek elnyomni az ezekre adott egészséges, tiltakozó -és önvédelmi reakciókat. ( A gyűjteményben foglalt témák: Szaturnusz áthaladása a Nyilas jegyén, Jupiter – Neptunusz szembenállás, Szaturnusz – Jupiter kvadrát, A lehetőségek korlátai: újra egzakt a Jupiter – Szaturnusz kvadrát, a három bolygó között létrejött változó T – kvadrát -ld.piros link )

 

Kardinális T-kvadrát (Jupiter, Plútó, Uránusz)  2016 -2017: Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ?

Akár T kvadrátról, akár Nagy Keresztről legyen is szó, a velük összefüggésbe hozható helyzetek önmagukban véve igen frusztrálóak. Ezt a hagyományokhoz hűséges asztrológusok is így látják, csak a diszciplína new ages képviselői képesek agyon eufemizálni ezeket a formációkat

Persze ez nem azt jelenti, hogy ölbe tett kézzel kell várni a vak végzetet. Hiszen – mint a világtörténelem nagy győzelmei, a különböző tudósok, alkotók, művészek és egyéb neves személyiségek életrajza, de akár személyes sorseseményeink, egy- egy ismerősünk esete is tanúsítja, az aktív közbelépés nagyon is lehetséges, sőt kívánatos. Ha nem így lenne, már rég kihalt volna az emberiség.

A kardinális minőségre jellemző forgatókönyvek : viharos kezdet, nem túl kedvező alapfeltételek – minden várakozást felülmúló győzelem – szintén arra biztatnak, hogy „aktívan vegyünk részt” sorsunkban.

De az alaphelyzet akkor is arról szól, hogy egy csomó feszültséggel szembesülünk, úgy érezzük, mintha darabokra szakítanának bennünket, nagyon nehéz körülmények között kell helyt állnunk, folyamatos zavaró hatások érnek, életünk akár egyik pillanatról a másikra is atomjaira hullhat, puszta kézzel kell megvédenünk magunkat a ránk támadó fenevad ellen, akárcsak a mesehősnek, vagy örülhetünk, hogy egyáltalán felszállhatunk az utolsó vonatra, de már semmi poggyászt nem vihetünk magunkkal.

Természetes, hogy az ilyen helyzetek radikális, teljes és átfogó változásokat követelnek. Meg kell szabadulnunk korábbi, fejlődésünket már nem szolgáló mintáinktól, át kell struktúrálnunk életünket, a látszatigazságok, idegen elvárásrendszerek helyett saját mélyebb, ösztönös igazságainkhoz, szellemiségünkhöz kell hűeknek maradnak. A T kvadrátok ily módon csakugyan közelebb hoznak bennünket leghitelesebb önmagunkhoz, ha nem dobjuk le önként, ezek majd kikényszerítik akár legrégebbi, valósággal hozzánk nőtt maszkjaink letépését is. A tudatosság, éberség, rálátás nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki ezekből az életszakaszokból.

Szaturnusz – Uránusz trigon, Szaturnusz -Uránusz szextil

(2016 vége – 2017 ősz)bővebben Ld. Állandóság a változásban vagy pusztító szélsőségek ? c. bejegyzést. A két formáció bizonyos stabilitást teremtett a kardinális T-kvadrát hullámverései közepette. 

Szaturnusz – Uránusz trigon: Míg a Szaturnusz a régit, a hagyományosat uralja, az Uránusz az új, a forradalmi dolgokat. Kettőjük harmonikus kapcsolata tehát állandóságot teremthet a változásban és anélkül is hozhat megújulást, az elavult elemek korszerűbbre cserélését, hogy ezt az ilyenkor szokásos traumák és felfordulás kísérné. Egzakttá válásának időpontjai: 2016 december 24, 2017 május 19, 2017 november 11

Szaturnusz – Jupiter szextil: sokak számára az óvatos terjeszkedés időszaka lehetett.Ilyenkor egyaránt tisztában vagyunk lehetőségeinkkel és korlátainkkal is, lelkesedés, optimizmus mellett valóságérzéknek sem vagyunk híján.  A türelem, a kitartás, következetesség ugyanúgy erényünk, mint a széleskörű rálátás, bizakodás, hosszú távban gondolkodás, így a kitűzött projektek is sikerrel kecsegtetnek. Amellett, hogy pozitívan gondolkozunk, bízunk a gondviselésben, nem vonakodunk a kemény munkától sem. Az utunkba kerülő lehetőségek közül képesek vagyunk kiszűrni a személyes realitásainkra szabottakat, így jó eséllyel meg is tudjuk valósítani azokat. Ezeknek az adottságoknak egyaránt hasznát vesszük szakmai, üzleti területeken, a különböző társulásainkban és magánéletünkben. Sajnálatos módon a fényszög csak viszonylag rövid ideig érvényesült a megfelelő intenzitással: 2016. november 11 – 2017 január 24 között, majd 2017 augusztus 27-én pontosult be újra.

Amerika teljes elsötétülése. A 2017 augusztus 21 -i teljes napfogyatkozás mundánasztrológiai vonatkozásai. A Nagy Amerikai Eklipsz hatása az Egyesült államokra.
Szaturnusz a Bakban (tematikus oldal )

A Szaturnusz 2017 december 19 -én lépett be a Bakba és 2020 március 21 -ig tartózkodott ott, aztán 2020 július 1 – 2020 december 17 között visszatolat oda. Kolektív és személyes szinten is nagyon jelentős tranzit. Óriási befolyást gyakorol a társadalmi, gazdasági, politikai eseményekre.

Jupiter – Neptun trigon 2018. Az év első felének legfontosabb fényszöge 2017 december 3-án pontosult be először. (Második bepontosulás 2018 május 25, harmadik 2018 augusztus 19). A két bolygó kapcsolata jó esetben ösztönzően hat a kreativitásra, a spirituális törekvésekre, segíthet közvetlen kapcsolatot kialakítani az istenivel. Rossz esetben azonban zűrzavart, kiábrándulást szül, megfoszt a kezdeményezőkészségtől és az akarattól.

Jupiter- Plútó szextil: (2018 január 16, április 14, szeptember 12) Ha Jupiter, a „nagy szerencse” princípiuma és Plútó, az “alvilág ura” összefog, az univerzum kincsesládái feltárulnak. Az eredmény minimum egy lottó ötös…- legalábbis az asztrológiai szakácskönyvek szerint. A valóságban sokkal árnyaltabb a kép.
Uránusz a Bikában

Bika Uránusz – tranzitok a történelem tükrében. Szokatlan kerékvágásban | David Coleman (AstralVisions blogon közölt cikk részletei) A közeljövőben születendőkön kívül azoknak, akiknek jelenleg a Bikában van az Uránuszuk, nyolcvanas éveik elején – közepén járnak. Így tehát, hacsak nincsenek ismerőseik ebből az idősebb korosztályból, a többiek a saját bőrükön tapasztalják majd meg a tranzit egyéni és társadalmi hatásait. Valamennyi, azzal kapcsolatos információ, milyen befolyást gyakoroltak a társadalomra és a történelemre az Uránusz áthaladásai a Bika jegyén az elmúlt évszázadok folyamán, mindenki számára kulcsfontossággal bír.

Uránusz a Bikában – beharangozó. Míg az Uránusz a szabadsággal, felszabadulással, hirtelen, váratlan eseményekkel, lázadással, forradalmakkal, változásokkal hozható kapcsolatba, a földies, fix Bika a biztonsággal, a fizikai élet fenntartásához szükséges tartalékokkal, stabilitással, pénzügyekkel, érzékiséggel. Annak belátásához, hogy a két őselvhez társítható analógiák nehezen összeegyeztethetők, nem kell elmélyülten tanulmányozni az asztrológiát. Elég a józan paraszti ész is.

Szabadulás aTham Luang Nang Non barlangrendszerből. 2018 június 23 – július 11 között  a thaiföldi barlangban rekedt fiúk és edzőjük miatt izgult a világ. A kis csapat június 23-án tűnt el a Bangkoktól ezer kilométerre északra fekvő Tham Luang Nang Non barlangrendszerben és július 10-én, amikor a Jupiter abbahagyta tolatását, sikerült valamennyiüket épségben felszínre hozni. A történet bővelkedik asztrológiai analógiákban, így ebből a szempontból is érdemes megvizsgálni.

A Mars tolatása a Vízöntőben – 2018 nyár.  A kollektívumra gyakorolt hatásainak kulcsszavaiból: a társadalom működéséhez nélkülözhetetlen normák és szabályok felrúgása, a szabadságra és toleranciára hivatkozva az elfogadhatatlan, a deviáns, a destruktív támogatása, torzult értékrend (Bika Uránusszal képezett kvadrát) promoválása, kontraszelekció, amikor is a kificamodott, a perverz, az abnormális a cuki és felkarolandó, az ösztönös, az életszerű, a természetes pedig üldözendő. Öncélú bomlasztás, bujtogatás, reális alternatívák felmutatása nélkül. A Mars Oroszlánban haladó bolygókkal képezett oppozíciója, ill. a Jupiterrel, később az Uránusszal képezett T kvadrát azt sugallja, hogy az egymásnak feszülő szélsőségek még szélsőségesebb reakciókat váltanak ki; a szemben álló felek, bármelyik táborba tartozzanak is, heves túlzásokra ragadtatják magukat. Értelemszerű, hogy az ilyesfajta huzakodás nem a megoldás felé terel, hanem még nagyobb destrukciót visz végbe.
Szaturnusz – Plútó együttállás 

A Szaturnusz (úgy is, mint a Küszöb Őre, Feladatosztó, Öreg Kaszás) és a Plútó (az Alvilág Ura) már 2019 folyamán is gyakorlatilag együtt állt, de a konjunkciójuk 2020 január 12-én pontosult be. Ez az erőteljes aspektus nagyjából 33- 38 évenként ismétlődik és globális átalakulásokat hoz.  Nem csupán 2019-2020-ban, hanem sokkal hosszabb távon is elementáris hatással lesz a társadalomra és a gazdaságra. Természetesen egyéni szinteken is jelentős befolyást gyakorol.

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem | Marjorie Orr Amikor a Szaturnusz és a Plútó, ez a két kemény, lényegében férfias energia egyesül, a sorscsapásokkal szembeni hallatlan ellenállás, rendkívüli védekező-képesség témái kerülnek előtérbe. Tandemjük általában meghívó az élet sötétebb oldalára tett sétára. A mereven fegyelmezett, státusz – orientált, melankolikus és autoriter Szaturnusznak semmi oka engedékenységet tanúsítani, amikor a hatalomra és kontrollra éhes Plútóval társul. Ha valami biztosan elmondható e két bolygó energiáinak egyesüléséről, hogy mindkettő még hangsúlyosabbá válik. Figyelemreméltó eredmények is születhetnek ilyenkor, de csakis lassú, türelmes, kemény munka révén és rendszerint kiadós szenvedés árán. Amikor működésbe lépnek sokat számít a kitartás és az állóképesség , és mindig szükség van valamilyen fajta áldozatra is. Marjorie Orr cikke nyomán

Jupiter – Neptun kvadrát 2019 : I rész, II.rész (Empowered Destiny) 2018 vége felé a Jupiter belépett a Nyilasba, és 2019 folyamán többször is kvadrátot képezett a Halak Neptunnal. Az erőpróbáló fényszög 2019 elején pontosult be először. 2018 folyamán abban a szerencsében részesültünk, hogy mindkét planéta vizes jegyben tartózkodott és támogató fényszöget képezett egymással. Azonban amikor a Jupiter becsörtetett tüzes otthonába, a Nyilasba, össze is zördült a Halak vizes jegyében tartózkodó Neptunnal. A fényszög először 2019 január 13-án, másodszor 2019 június 19-én, harmadszor – utoljára – pedig 2019 szeptember 21-én pontosult be. Ez az aspektus rengeteg zavaros helyzetet „hozott”, különösen 2019 tavasza/koranyara és 2019 ősze folyamán, amikor a gyors mozgású bolygók részvételével változó T – kvadrátokat képezett.

A Notre – Dame leégése (2019 április 15) a Szaturnusz – Plútó együttállás beköszönésének is tekinthető. A bejegyzést 2019 április 22-én írtam, a hónap történelemformáló bolygóhatásait soroltam fel benne.

A Hableány – katasztrófa ( 2019 május 29) Sajnos a súlyos balesetek, szélsőséges időjárás szintén hozadékai lehetnek a 2019 tavaszán-koranyarán érvényesülő változó T- kvadrátnak. A Halak Neptun érintettsége vizekkel kapcsolatos eseményeket jelez. A szeles, viharos időjárás szintén összhangban van az Ikrek Merkúr, Nyilas Jupiter, Halak Neptunusz kombóval. A  Bika Uránusz – jelezte környezeti hatásokkal több bejegyzés is foglalkozott és még lesz is róla szó. A Szaturnusz – Plútó együttállás 2019-nek és 2020-nak is megadja az alaphangulatát.

Égetően fontos problémák , Merre mutat Isten ujja  ? (2019 augusztusi tűzvészek kapcsán a klímaváltozásról) Ahogy bepontosulás felé közeledik a Szaturnusz – Plútó együttállás, egyre nehezebben érthetők félre a jelek: gyökeresen kell változtatnunk eddigi hozzáállásunkon…. Persze, a közelmúlt és a jelen környezeti katasztrófái, társadalmi trendjei nem írhatók kizárólag e két bolygó számlájára. Tudom, sokkal kényelmesebb lenne ha így lenne, mert akkor kozmikus szinten is meg lehetne találni a „felelősöket” és a bűnbakokat, az egyéni szintű reflexióval, problémakezeléssel pedig már nem is kellene foglalkozni.

Tomboló elemek – 2019 november. Ahogy bepontosulás felé közeledik a Szaturnusz – Plútó együttállás, egyre nagyobb erővel tombolnak az elemek. Természeti katasztrófák az elmúlt években is voltak, ahogy az emberek sem mostanában vetkőznek ki először magukból, de az összkép egyre inkább apokaliptikus vízióra kezd emlékeztetni. A leírtakat nem riogatásnak szánom, sok más magyarországi és külföldi asztroblog is foglalkozik vele.

Szaturnusz és Plútó, ausztrál bozóttüzek : óév-búcsúztató tűnődések „Egy szeles napon a bozótban támadt tűznek elég pár perc ahhoz, hogy a haragvó Plútó pillanatok alatt elpusztítsa világi ragaszkodásainkat. Még csak el sem búcsúzhatunk múltunk helyszínétől, ami tragikus módon a szemünk láttára válik a lángok martalékává. Nehéz megmondanunk miért volt szükségünk erre a tapasztalatra, ám ha az esemény egy Plútó – Szaturnusz tranzit alatt történik, akkor bizonyosan nem csupán a szeszélyes véletlen műve, amely esetlegesen és személytelenül szedi áldozatait. Ez a két bolygó ennél határozottabban és célirányosabban cselekszik. ”. Bil Tierney: Békességben a Plútóval, 1999, Édesvíz kiadó 271- 272 old, 2003

Álhírek, összeesküvéselméletek – és az igazság. Az Ausztráliát sújtó tűzvészekkel kapcsolatos álhírek, konteók (2020.január 6)

Jupiter a Bakban : 2019 december 2 – 2020 december 18

2019 december 2-án a Jupiter elhagyta otthonát, a kedélyes Nyilas jegyét, és átlépett a Bakba , ahol 2020 december 18-ig időzik. Ez az extrovertált, terjeszkedő , optimista természetű bolygó cseppet sem érzi jól magát a komor Szaturnusz uralma alatt: asztrológiai szakkifejezéssel élve esésben, romlásban van ott. Az egyébként jótékony bolygó befolyása így sokkal gyengébben, akadályozottabban érvényesül. Ez természetesen nem jelent automatikusan balszerencsét, de az egyidejűleg érvényesülő többi hatás ismeretében nyugodtan elmondható : 2020 nehéz év lesz.

Jupiter – Uránusz trigon 2019. December második fele sokkal vidámabban -és talán nagyvonalúbban is – alakul a hónap első heteinél. A december 15-én bepontosuló Jupiter – Uránusz trigon ( Bak – Bika 2°57′) sokat enyhít a már markánsan érzékelhető Szaturnusz – Plútó együttállás befolyásán. Sajnos csupán egyetlenegyszer áll össze a Jupiter Bakon való áthaladása folyamán, pedig egész 2020-ban szükség lenne rá.


A közelmúlt Jupiter – Plútó együttállásai
A Jupiter és a Plútó nagyjából 13 évente kerülnek együttállásba egymással. Konjunkcióikkal új ciklus kezdődik. A teljesség igénye nélkül felsoroltam néhány sajátosságot, a közelmúlt történelmi, gazdasági, kulturális eseményeivel illusztrálva őket. A bejegyzés az 1943, 1955 /1956, 1981, 1994, 2007 -os együttállásokhoz kapcsolódó eseményekkel foglalkozik. Tudomásom szerint jelenleg ez a legrészletesebb ilyen jellegű összefoglaló.

Koronavírus – 2020 : a prognózis lehetőségei és korlátai A blogon többször volt szó arról, hogy a Szaturnusz – Pútó együttállás húzós időszakot fémjelez. 2019, amikor még nem volt pontos a konjunkció, sem volt könnyű, 2020 pedig még nagyobb próbatételeket tartogat. A Jupiter – Szaturnusz nagy konjunkcióinak szintén korszakváltó jellegük van, és a váltást válságok, bizonytalanság kísérhetik. Természetesen ezúttal sem lehet egy aspektust kiragadni a kozmikus környezetből, hanem a többi, egyidejűleg érvényesülő hatásokkal kell értelmezni. Néhány szó a koronavírus-járványról és hozadékairól ( káosz, pánik, rendkívüli intézkedések) lesz néhány szó. A fejlemények a prognózis lehetőségeit és korlátait is szemléltetik.

Járványok a mundán-asztrológiában 2020-as koronavírus – pándémia apropójából a járványok mundán asztrológiai indikációiról – a teljesség igénye nélkül

2020 : Hogyan tovább ? Mi jöhet még ? Éves előrejelzés helyett: 2020 főbb trendjei a tavaszi napéjegyenlőség apropójából. Hogyan tovább? Mi jöhet még ? Esemény-szinten fogalmam sincs, csupán a trendek felvázolására, időszakok minőségének jellemzésére teszek kísérletet–az asztrológia eszköztára segítségével .

Karanténban : önmagunk kellemetlen társasága Egy területet ragadtam ki a 2020-as tavaszi napéjegyenlőség – képletből: a bolygókkal telített 12-es házat és a hozzá tartozó analógiákat. A régi idők asztrológiája a „bajok házaként” tartotta számon ezt az életterületet. Nos, a mainstream narratíva szerint otthon lenni, szeretteink körében csupa öröm és boldogság. Hát a napéjegyenlőségképletben a 12 házas Hold, többek között a nők jelölője, meg a szűk térbe szorult sok agresszív energia nem egészen ezt mutatja. Az arcbabumm  valószínűbb forgatókönyv lehet, mint a bébibumm – írtam akkor. A későbbi hetek, hónapok eseményei ezt maximálisan igazolták.

Disztópikus lidércnyomás – az asztrológia tükrében. 2020 március végén töprengtem a koronavírus -pándémia lehetséges gazdasági – társadalmi hozadékairól. Fejtegetéseimet a mainstream-médiából idézett cikkekkel állítottam práhuzamba.

Merre tart Amerika ? George Floyd halála óriási tiltakozáshullámot váltott ki Amerika-szerte. A demonstrációk számos helyen vandalizmusba, fosztogatásba torkolltak. Az események asztrológiai háttere: penumbrális holdfogyatkozás a Nyilasban 2020 június 2, Amerika Plútó – visszatérése, koronavírus – játvány, Szaturnusz – Plútó egyöttállás, Jupiter – Plútó együttállás, Szaturnusz – Uránusz kvadrát.A Mars áthaladása a Kos jegyén – 2020

A Mars 2020 június 28-án lépett otthonába, a Kosba, és retrográd szakasza miatt sokáig, 2021 január 6-ig tartózkodik itt.  Ebben az időszakban tettvágy, szenvedély, kezdeményezőkészség túlcsordul, az indulatok felizzanak, az emberek nagy lendülettel követik impulzusaikat.  Sajnos azonban adottak a hosszú kényszerparkolópályák is,  miközben óriási feszültségeket gerjesztő hatások érvényesülnek. Ezért 2020 második fele az év első hat hónapjánál is nehezebbnek ígérkezik. Jogos kérdés, lehet-e még fokozni a már előző hónapokban sem könnyen kezelhető nyomást ? Lehet….1 rész, 2 rész

Szaturnusz a Vízöntőben

A tradicionális és a klasszikus asztrológiában a Szaturnusz nem csak a Baknak, hanem a Vízöntőnek is ura; és mai napig is társura maradt, a modern asztrológiában ugyanis az Uránusz otthona lett ez a jegy. Bár a két bolygó karaktere annyira különbözik egymástól, hogy inkább nevezhetők ősellenségeknek semmint barátoknak, mindkét uralmi helyzet jogos. Egyes nézetek szerint e jegyváltással (és az azt nemsokára követő Vízöntő Jupiter-Szaturnusz együttállással) a szabadság, egyenlőség, testvériség időszaka köszönt ránk. A társadalmi változások természetesen nagyon valószínűek, jelenleg és a közeljövőben több jelentős történelemformáló kombináció is létrejön (ld fentebb, illetve a blog bejegyzései), amelyeket az eddigi tapasztalatok szerint a külvilágban is nagyszabású átsrukturálódások követhetnek. A Szaturnusz 2020 március 23 – június 30 & 2020 december 18 – 2023 március 7 között tartózkodik otthonában. Szaturnusz a Vízöntőben – beharangozóSzaturnusz a Vízöntőben (Fay’s Astrology),  Szaturnusz a Vízöntőben: Társadalmi reform és identitáspolitika (Jessica Davidson )
Egy szép, új világ hajnalán : Nagy Konjunkció a Vízöntőben

December 21-én, helyi idő szerint 19h20′- kor vált egzakttá a Jupiter – Szaturnusz együttállás a Vízöntő 0°29-én. Mélyen szimbolikus, hogy ez a Nagy Konjunkció, mely egyben korszakváltó Nagy Mutáció is, éppen a téli napforduló napján állt össze. Sokan a Vízöntő kor kezdeteként üdvözlik ezt a dátumot, de nagyon jó kérdés, vajon miféle szép új világ kezdetén állunk. A folyamatosan bővülő tematikus oldalon nemzetközileg ismert és elismert szerzők (Liz Greene, Stephen Arroyo, Raymond Merriman, Jessica Davidson ) írásai olvashatók a Vízöntő Szaturnusz és Jupiter,  általában véve a Nagy konjunkciók és a jelenlegi  Vízöntő  Jupiter – Szaturnusz együttállás lehetséges gazdasági, társadalmi hozadékairól, és valamelyest egyéni vetületeiről is. Az Asztropresszen szokásos módon, new ages hőzöngés és fantáziálás helyett minőségi írások, realista megközelítésmódok, minőségi szerzőktől.

Jupiter – Uránusz kvadrát – 2021: társadalom, közélet, Joe Biden beiktatása

A 2020-as év történelemformáló asztrológiai eseményeit ( beleértve a tavaly december 21-i Nagy Konjunkciót is) követően január 17-én újabb jelentős kozmikus történés tanúi lehettünk: a Vízöntő – Bika 6°43-án bepontosult a Jupiter – Uránusz kvadrát. Hatása nagyjából egy hónapon át érvényesül.  Bár csak egyszer, januárban volt egzakt, ez az év egyik legfontosabb aspektusa. Mint mindig, ezúttal is kontextusban kell vizsgálni: a több szempontból is korszakváltó Jupiter – Szaturnusz együttállás és a régi struktúrákat felrobbantó Szaturnusz – Uránusz kvadrát között helyezkedik el. Kattints a cikkre !

Szaturnusz – Uránusz kvadrát 2021 – 2022

Todd Schorr, Dazed

A Szaturnusz – Uránusz kvadrát a régi struktúrák beomlasztásával folytatja a 2019 – 2020-as Szaturnusz – Plútó együttállással elkezdődött, elsöprő erejű gazdasági-társadalmi változások sorozatát. Szaturnusz – Uránusz kvadrát: néhány fontos tudnivaló ,

 

Közelgő asztrológiai ciklusok és tranzitok : 2022 – 2032 | Jessica Davidson

Most éppen a vihar szemében vagyunk, és a dolgok hamarosan még őrültebbé válnak – ha ez egyáltalán lehetséges.” -írja a blogomon már többször megszólaltatott Jessica Davidson a közeljövőben várható fejleményekről. A 2022 – 2032 közötti időszak főbb mérföldköveinek szentelt sorozat első részében a következő tíz év tendenciáiról van szó. A tudatosság átalakulása jobb világot teremthet, de egy világégés ugyanúgy benne van a pakliban…Kattints a cikkre !

 

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!