Korrekció

Miért fontos a pontos születési idő ?

Életesemények és korrekció

 

Lehet személyi horoszkópot készíteni a pontos születési idő ismerete nélkül? Megbízhatók-e  a bemondott születési adatok? Egyáltalán miért kell a születési képletet korrigálni? Milyen típusú életesemények megadása segítheti az asztrológust egy pontos, működő horoszkóp elkészítésében? A cikk ezekre a témákra keres választ.

Akik érdeklődnek valamelyest az asztrológia iránt, tudják, hogy a születési képlet elkészítéséhez nem csupán a születés éve, hónapja, napja, hanem a pontos idő (óra, perc) és a földrajzi település ismerete is szükséges. Hiszen (bővebben ld.  Mi derül ki a horoszkópból ?) a horoszkópábra tulajdonképpen egy, a születés időpontjában a születési hely felett létrejött bolygókapcsolódásokról készített pillanatfelvétel.

E témával kapcsolatban már a legelején is több kérdést kap egy asztrológus. Ezek leggyakoribbjai: ha valaki nem ismeri a pontos születési időt, készíthető-e még számára megbízható horoszkóp. (Vagyis olyan, amiből megbízható következtetések vonhatók le karakteréről, temperamentumáról, kapcsolatmintáiról, a benne szunnyadó potenciálokról, erősségeiről és gyengéiről, a különféle életterületekről, mint anyagiak, otthon, párkapcsolat, szerelem, hobbik, munka, hivatás, tanulmányok, stb, a közelebbi- távolabbi jövő tendenciáiról, st.

A másik, legalább ennyire általános kérdés akkor következik, amikor az asztrológus, ahelyett hogy megelégedne a bediktált születési idővel (aminek pontosságában a bejelentkező nem kételkedik, hiszen talán magától az édesanyjától tudja, aki szintén kulcsszereplője volt a történetnek, ill. a kórházból kérte ki az adatokat) még mindenféle furcsa kérdést is feltesz. Ezek többnyire a különféle életesemények (pl. tanulmányok elkezdése, utazás, házasságkötés, válás, munkák, költözések, st dátumaival kapcsolatosak..

Miért “kíváncsiskodik” az asztrológus?

A kérdés újabb kérdéseket- és kételyeket szül: ha megadom ezeket az időpontokat, akkor már mi szükség van magára az elemzésre , hiszen sorsom “nyitott könyv” az asztrológus előtt ?! Mielőtt továbbmennénk, oszlassuk el a félreértéseket! Az asztrológus adatfelvételkor távolról sem az időpontokhoz köthető történetek részleteire kíváncsi, hanem csupán minél pontosabb (tehát lehetőleg nem csak az év és a hónap, hanem a nap is) dátumokhoz szeretne hozzájutni.
Ezek az életesemények ugyanis a különféle prognózismódszerekben a horoszkópelemek (bolygók, tengelyek) elmozdulásaihoz köthetők. Ha pontos a bemondott születési idő – ami csak a legritkábban történik meg – a megadott életesemények összhangban állnak a képlet alkotóelemeinek mozgásával- így pedig a jövőre nézve is megbízható előrejelzések készíthetők. Egyszersmind, ha nem vagyunk biztosak a születési időpontban, kiszámítható, hogy az adott életesemények időpontjaiban hova is kerülhettek képletünk különféle pontjai, ezeknek a megfeleléseknek alapján pedig a születés pontos idejére is visszakövetkeztethetünk. ( A képlet egyik legfontosabb tényezője, az állatövnek, ekliptikának az a foka, mely a születés időpontjában a születési hely látóhatárán felemelkedik. Az Ascendens, a kapu, amelyen ebbe a világba lépünk, az ekliptika és a horizont metszéspontja)

Mikor is születünk meg valójában?

Ha belegondolunk, a születés, szülés egy hosszabb, akár több órán keresztül is tartó folyamat. A nyugati asztrológia szerint a gyerek az első felsírástól számít önálló lénynek, keleti szemlélet szerint a köldökzsinór elvágása pillanatától kezdi meg saját, külön életét. Persze, ennyire részletes információt csak kevesen tudnak szolgáltatni.


Valóban pontos a pontos születési idő?

 

A szülészeti nyilvántartás

Magyarország azok közé a helyek közé tartozik, ahol nemcsak a születés napját, hónapját és évét, hanem az órát és a percet is feljegyzik. (Bár a világ sok más országában is ez a szokás, vannak kivételek is). Ezek az adatokat a kórház, ahol az érdeklődő világra jött, rendelkezésre is bocsátja. De még ebben az esetben sem lehetünk egész nyugodtak afelől, hogy pontos időadatokhoz jutottunk-e hozzá.

Az örvendetes eseményt rögzítő személyzet ugyanis fel ill. lekerekítheti az időpontokat, így adódhatnak fél órás- órás eltérések is . Ily módon megtörténhet tehát, hogy annak is fél 11-et írnak be születési időként, aki 10: 20-kor és annak is, aki 10: 40 -kor születik. (Tudtommal mostanában pontosabban rögzítik az időt mint pl. 20 – 30 évvel ezelőtt.)

Ez a pár perc eltérés látszólag nem olyan sok, a két időpontra számolt ascendens között alig öt fok a különbség és ha a Hold vagy a házcsúcsok nem kerülnek közben más jegybe, a karakter, életút sajátosságain sem változtat..Azonban a primer direkció prognózis- számító módszerével, ahol egy fok haladás egy évnek felel meg, már öt évnyi időpont eltolódást eredményezhet Persze, ezzel nem szeretnék olyasmit állítani, hogy egy ilyen csekély eltérés “elronthatja” az elemzést, hiszen vannak más, nem ilyen érzékeny időkulcsokkal dolgozó módszerek is, amikkel még mindig helytálló előrejelzések készíthetők .

Az anya és a többi családtag mint információforrás

Az asztrológiai hagyomány szerint az édesanya a legfontosabb információforrás – de azt is hozzáteszi, hogy még ebben az esetben is szükséges lehet a korrekció. Hiszen, amennyiben nem érdekli intenzíven az asztrológia, vajúdás közben valószínűleg nem az foglalkoztatta elsősorban, hogy hány óra van (Ennek ellenére több olyan beszámolót is hallottam, ami szerint azért emlékezett pontosan a születés időpontjára, mert a helyiségben épp volt egy óra is, amit ő kitartóan bámult, illetve az is igaz, hogy test belső órája nagyon pontosan rögzít egy ilyen horderejű eseményt)

Amennyiben több gyerek van, az anyával is előfordulhat, hogy összecseréli csemetéi születési időpontját.

Az édesapa, hacsak nem érdekli az asztrológia, általában pontatlanabbul emlékszik az időpontra, mint az anya. Ugyanez vonatkozik a többi rokonokra is, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, ezek csak általánosságok. A mama legjobb barátnője, egy nagynéni vagy akár a szomszéd asszony is szolgáltathat pontos adatokat, ha pl. történetesen ő kísérte az anyát a kórházba, hozzáértő asztrológus, stb.

Szintén gyakori tévedés, bár az anyára nem annyira jellemző, hiszen ő ilyenkor nagyobb összhangban van a természetes ritmusaival és ciklusaival – hogy idővel már nem világos, valaki este vagy reggel nyolckor, éjjel vagy délben 12-kor született-e. Mondani sem kell, hogy ilyen félnapos időeltolódás kezelhetetlenné teszi a horoszkópot.

További eltérések 

Éjfél előtt vagy éjfél után? Tudjuk, hogy késő este születtünk, abban azonban már nem vagyunk biztosak. hogy éjfél előtt vagy éjfél után. Pedig mindenképpen tisztázni kell, hiszen ha mondjuk aznap 23: 59 és másnap 00: 01 között elenyésző is a különbség, akár egy 4- 6 órás időpont eltérés is becsúszhat.

Születési képletet jól korrigálni kb. 2 órás időeltolódás esetén lehet. Természetesen a gyakorlatban sok az olyan megkeresés, amikor az illető csak annyit tud, hogy reggel, délben, este született-e. Bár az életesemények ilyenkor is sokat segítenek,, a hibahatárok is megnövekszenek. Ilyenkor hasznosak lehetnek az olyan kiegészítő- módszerek is, mint a napház- horoszkópok elkészítése (ezek a teljesen ismeretlen születési óra esetén is használhatók)

Ebben az esetben érdemes megkérdezni a közeli rokonokat, családi barátokat, tudnak- e valamilyen jelentősebb, vagy legalábbis figyelemreméltó eseményt kötni a születés időpontjához. (pl. “épp színházba készültünk, amikor megkaptam a hírt, hogy megszületett az unokahúgom”, “ez és ez a sorozat ment a tévében, amikor a mamádat kórházba kellett vinni” – típusú családi anekdoták)


Milyen más információk segíthetnek ?


Hozzátartozók adatai:

Ha nem is óra, percnyi pontosságúak (bár az lenne a legjob, a szülők, testvérek, házastárs, gyerekek születési adatai nagyon hasznos kiegészítő információkat szolgáltathatnak, hiszen a különböző bolygókombinációk, tengelypozíciók között fontos kapcsolódások, megfelelések állnak fenn. Ezek még örökbefogadás esetén is megfigyelhetők – tehát az ilyen találkozások sem csak a “véletlenen” vagy “szabad akaratunkon” múlnak.

“Első ránézésre”

Az ascendens/ felkelő jegy a külső megjelenésre is jelentős hatást gyakorol. Aki járatos az asztrológiai tipológiában, azonnal különbséget fog tenni hát egy izgága, nyakigláb, gesztikuláló, élénk tekintetű, arcmimikájú Ikrek Ascendens, vagy egy zömökebb, gömbölydedebb, komótosabb mozgású Bika felkelő jegy között. De ez is csak hasznos kiegészítő információ lehet, hiszen az első házban levő bolygó vagy bolygótömörülések, egy ezekkel képezett fényszög, a Hold pozíciója szintén befolyásolhatja a megjelenést.


Álmok

Bár nem egy általánosan ismert módszer, a Baktay Ervin Asztrológiai Intézetben, ahol 1997-ben végeztem, még tanították, hogy az álomban megjelenő születési idő nagy valószínűséggel pontos. Személyes tapasztalataim alapján magam is alá tudom ezt támasztani, de hozzá kell tennem, hogy az álmon keresztül érkező információkat óvatosan.kezeljük. Hiszen egyfelől igaz, hogy az álmok “sosem hazudnak” abban az értelemben, hogy mindig a tudattalan realitásait közlik velünk. Csakhogy ezek nem mindig szó szerinti, hanem szimbolikus értelemben vett igazságok – így tehát egy ott felbukkant születési idő utalhat egy máskori, átvitt értelemben vett újjászületésre is.

“A Skorpió órájában”- születési időpont korrigálásához kapcsolódó álmom

Az én esetemben az álmok hatékony segítséget nyújtottak születési időm korrigálásában. Ehhez azonban érdemes azt is figyelembe venni, hogy bizonyos fokú gyakorlattal rendelkezem a velük való munkában, gyerekkorom óta színes, intenzív álmaim vannak, már óvodás koromban is emlékeztem rájuk, rajzolgattam őket, tudatosabban 14 éves korom óta, tehát idestova 28 éve foglalkozom velük. Álommunkám intenzitása, hatékonysága, mibenléte életszakaszonként változik, erről sok részletes cikkem jelent meg már.

Jelen esethez egy álomsorozat rövid bemutatása kívánkozik. Amikor a korrekciós módszereket tanultam és saját képletemen alkalmaztam őket, volt egy visszatérő álmom. A Hold Tarot lapja(Rider – Waite) mintájára, ahol egy rák emelkedik ki a vízből, itt egy kis, vörös skorpió araszolgatott ki és egy fehér híd/ kapu felé indult az éjszakában. Ezzel párhuzamosan egy olyan efemerida is felbukkant, ami nem csak a bolygóállásokat, hanem a szóba jöhető születési órákat is mutatta. Egy álombeli kommentátor határozott hangon állapította meg: “a Skorpió órájában”, és születésem időpontja vastagított betűkkel, jól felidézhetően rajzolódott ki, valósággal “beleégett” nappali tudatomba is. Az időpontnak valóban Skorpió Asc felelt meg. Ennek az álomsorozatnak egy rendkívül részletes “képeslapját” ébrenlétemben is megrajzoltam – ld. kép.

Hozzá kell tennem természetesen azt is, hogy az álom nem helyettesítette a meglehetősen munkaigényes korrekciós módszereket, hanem azok alkalmazásával párhuzamosan jelentkezett időről időre. A születési élményt persze más álmok is “rögzítik” : az én születési képletem korrekcióját pl. nem csupán olyan nagyon markáns életesemények ismerete segítette, mint az, hogy császármetszéssel jöttem a világra, hogy eközben anyám is én is majdnem meghaltunk, hanem a gyerekkorom óta vissza – visszatérő álmok is. A Skorpió Ascendenst, az I. házban levő Marsot , az ezzel szembenálló Szaturnuszt meg a többi bolygókapcsolatot sok más álmom is megjelenítette életem során: ( Az oldal fejlécképét pl. szintén egy ilyen jellegű gyerekkori álom inspirálta. Legelső, felidézhető álmaim egyike volt: egy csodaszép, ezüstszínű kígyó hátán emelkedtem ki a vízből. A távolban valami ragyogó vörös fénnyel világított, a vizet erdő vette körül.) Természetesen ez mindenki esetében így működik, csak nem mindannyian vagyunk fogékonyak ezekre a képes üzenetekre.

 

Honnan szerezhetők be a pontos adatok ?

 

A legfontosabb életeseményekre általában emlékezni szokunk: egy nagy találkozás, az első randevú, egy sikeres vizsga, az első munkanap évek múltán is olyan emlékezetes élmény lehet, hogy akár még az órára is emlékszünk. Persze, az is sokszor előfordul, hogy még hosszas fejtörés után is csak olyasmi rémlik, hogy “valamikor nyáron, 2002-ben vagy 2003-ban- az időpont tetszés szerint behelyettesíthető – lehetett.”

De semmi gond: ha memóriánk cserben is hagy, az útlevelekben levő pecsétekből (pl. utazások esetén), különféle bizonyítványok, szerződések, levelek, mailek, kitüntetések, díjak keltezéséből, a naplók, határidőnaplók bejegyzéseiből összeáll jelentős életeseményeink krónikája.
Megfigyelhetjük majd, hogy egy adott évre vagy 2- 3 éves időszakra több, különféle jelentős esemény (pl. költözés, szakmai változás, egy tartós kapcsolat kezdete vagy vége is ) jut, aztán egy nyugalmasabb életszakasz következik, aztán megint felpörögnek az események. Egy asztrológus szempontjából az a leghasznosabb, ha a vizsgált időszakban arányosan, kb. 3 – 5 éves időközönként oszlanak el az életesemények


Milyen típusú eseményekre figyeljünk?

 

Végül, de nem utolsósorban elérkeztünk a cikk leglényegesebb részéhez. Milyen jellegű események, időpontok a leghasznosabbak a képlet korrigálásához? Természetesen ezek kiválasztása attól is függ, milyen típusú kérdésekre keres választ az érdeklődő. A teljesség igénye nélkül lássuk tehát a listát:

Családi események

Saját születés – pl. valamilyen különlegesség: császármetszés, farfekvés, koraszülés, túlhordás. Ez ezért is kiemelkedő fontosságú, mert a születési minta életünk más eseményeiben, döntéshelyzeteiben, krízishelyzetekkor, új kezdetek idején is visszaköszön.
családtag születése , haláleset
hozzátartozók körüli események (pl. betegség, baleset, jogi ügy vagy éppenséggel valamilyen nagy siker, utazás, stb

Egészség, betegség

Betegség kezdete/ gyógyulás, kórházi kezelés kezdete/ vége, műtétek, balesetek, vetélés vagy abortusz, életmódváltás egészségi okokból

Párkapcsolat

A megismerkedés, az első telefon, az első sms/mail, az első randevú, az első szeretkezés, összeköltözés, házasságkötés, szétköltözés, összeveszések időpontjai, szakítás/ válás. A válás kimondásának az időpontja (ami köztudottan nem esik egybe a szétköltözésével), esetleges kibékülés, kibékülések

Anyagiak

Nagyobb nyereségek vagy veszteségek, jelentős beruházások vagy eladások, hagyaték, örökség, kölcsönök, hitelek.(Természetesen az időponton és az esemény típusának a megjelölésén kívül semmilyen más adat nem szükséges)


Lakás, otthon

Beköltözés/ elköltözés (saját lakásba, albérletbe, más városba/ országba)
Saját lakás, ingatlan vásárlása vagy eladása

Barátságok

Az első találkozás, hosszabb távollét után mikor látták viszont egymást, találkozók, emlékezetes bulik, nagy kalandok, esetleges összeveszések / békülések, barátság megszakadása

Tanulmányok

Tanulmányok, tanfolyamok kezdésének/ befejezésének ideje. Az oklevél/ diploma megszerzése. Tanulmányok félbehagyása, halasztás.

Munka, hivatás
 

Munkaszerződés megkötése, az első munkanap, az utolsó munkanap, elbocsátás/felmondás, szakmaváltás, előléptetés, nyugdíjba vonulás

Vállalkozás
 

Vállalkozás alapítása, fontosabb társulások, partnerségek kialakítása, jelentős sikerek, fontosabb megbízások, találkozók, a vállalkozás megszűnte

Jogi ügyek 
Az esemény, a tárgyalások időpontjai, az ítélet

Nyilvános szereplés

Publikációk, könyvek megjelenése, TV, rádió- szereplés, premierek, előadások (főleg a legelsők vagy a kiemelkedően fontosak), díjak, versenyek, nyilvános elismerés

Utazások, utak, ezekhez való viszony

Jogosítvány megszerzése, utazás megkezdése, a hazaérkezés

Szellemi élmények
 

Pl egy intenzív belső élmény (aki figyeli az álmait, tudja, hogy ezeknek sokszor nagyobb és tartósabb valóságformáló hatásuk van, mint egy külső eseménynek, az álomnapló ráadásul az ébredés óráját is rögzíti), érdeklődés valamilyen szellemi, önismereti irányzat iránt, ilyen típusú tanfolyamok elkezdése/ befejezése

 

Kapcsolódó

Az asztrológia megfelelő felhasználásáról (Charles E.O.Carter)

Mikor értelmetlen felkeresni az asztrológust és mikor segíthet ?

A prognózis lehetőségei és korlátai

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!